Nieuwe kerncentrales in België? 'Je kan maar beter alle opties openhouden'

, door (marco visscher)

187

'Fossiele brandstoffen maken veel meer dodelijke slachtoffers dan kernenergie'

Tegenstanders van kernenergie hangen vaak een doembeeld op, met exploderende reactoren en lekkende vaten die onze natuur nog duizenden jaren bedreigen. Aan de andere kant heb je mensen die kernenergie zien als de modernste en veiligste manier om energie op te wekken, zonder luchtvervuiling of CO2-uitstoot. Dat laatste doet tal van klimaatexperts overstag gaan, maar over ethische aspecten laten ze zich niet uit. Daarvoor moet je bij een techniekfilosoof als de Nederlander Behnam Taebi zijn, die zich aan de Technische Universiteit Delft bezighoudt met ethische kwesties rond kernenergie.

HUMO Bent u verrast dat een klimaatexpert als Van Ypersele pleit voor het langer openhouden van de Belgische kerncentrales?

Humo.be-updates in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: