null Beeld

De 7 hoofdzonden van CD&V-voorzitter Wouter Beke: 'Het is niet omdat Bart De Wever een scheet laat, dat de hele Wetstraat een gasmasker moet opzetten'

Wouter Beke geeft toe: telkens als de N-VA en Open VLD te veel naar rechts rijden, gaat CD&V op de rem staan. Tegelijk drukt hij het gaspedaal extra in wanneer hij van mening verschilt met zijn collega-voorzitters.

'Molenbeek 'opkuisen': ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen'

Wouter Beke (41) koestert de cartoons van Jeroom en in het bijzonder die over hemzelf die enkele jaren geleden in Humo verschenen. Toen hij vorig jaar vijf jaar voorzitter was, belden zijn medewerkers de cartoonist en schonken ze Beke een grote, ingekaderde tekening: ‘Vijf jaar christendemocratische superheld’. Daar hoopt de superheld nu nog eens drie jaar bij te doen. Beke begint ons gesprek met nieuws dat hij drie dagen later op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij bekend zal maken. Er komen bij CD&V vervroegde voorzittersverkiezingen. Normaal zouden die eind dit jaar worden georganiseerd. Dan is er ook een inhoudelijk congres en Beke wil niet dat het wordt overschaduwd door voorzittersverkiezingen. En vooral: in 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en een jaar later Vlaamse en federale verkiezingen. ‘Ik wil met een duidelijk mandaat dat congres, de lokale verkiezingen van 2018 en de federale en Vlaamse verkiezingen in 2019 kunnen voorbereiden. Ik ben dus zelf ook kandidaat-voorzitter.’


Traagheid

HUMO Zijn we te traag in het aanpakken van het klimaatprobleem?

Beke «Persoonlijk denk ik van wel. Ik maak me daar zorgen over.»

HUMO U bent voorzitter van de op één na grootste partij in twee regeringen. Waarom doet u er dan niet wat meer aan?

Beke «Het is niet dat we er niets aan doen. We hadden geen nationalisten nodig om communautaire akkoorden te sluiten, we hadden geen socialisten nodig om sociale akkoorden te sluiten en Joke Schauvliege heeft bewezen dat er ook geen ecologisten nodig zijn om klimaatakkoorden te maken. Men heeft in Parijs belangrijke stappen gezet, maar ik heb toen ook gezegd: ‘Nu begint het pas, want het moet nu uitgevoerd worden.’ Iedereen vindt dat er veel voor het klimaat moet gebeuren, tot je je eigen gedrag moet aanpassen. Mijn zoon is kinderburgemeester in Leopoldsburg. Hij zei: ‘Papa, ik zal op de kindergemeenteraad voorstellen dat we iets voor het klimaat zullen doen, want da’s heel belangrijk.’ Ik heb gezegd: ‘Dat is zo, maar het zou al goed zijn als je eens wat vaker het licht op je kamer uit zou doen, als je eens wat vaker een trui zou aantrekken in plaats van de thermostaat hoger te zetten en als je eens wat meer met de fiets overal naartoe zou gaan in plaats van aan mama te vragen of ze je kan brengen.’ Het is toch wel: verbeter de wereld, begin bij jezelf.»

HUMO En hebt u uw eigen gedrag al veranderd?

Beke «Te weinig, dat klopt. Laat dat mijn goede voornemen voor 2016 zijn.»

HUMO Joke Schauvliege heeft een klimaatakkoord bereikt, maar daarvoor werd ze eerst door de N-VA teruggefloten. Ze moest haar huiswerk opnieuw maken en later trok Geert Bourgeois het naar zich toe. Dat ging wel heel traag.

Beke «Toen zijn er politieke spelletjes gespeeld die ervoor moesten zorgen dat de ene er beter uit kwam dan de andere. Dan denk ik: waar is men mee bezig? De uitdagingen zijn gigantisch. Dan begrijp ik niet dat je omwille van het politieke spel zegt: ‘We gaan het die niet gunnen dat er nu al een akkoord is, we gaan haar eerst nog een rondje laten rijden.’»

HUMO Dat was gewoon gênant.

Beke «Ik ben het helemaal met u eens.»

HUMO Na de aanslagen in Parijs op 13 november bleek Molenbeek plots het centrum van de jihad. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zei dat hij Molenbeek zou opkuisen. Hebben we daar ook te lang mee gewacht?

Beke «In het verleden heeft men in Brussel en Wallonië niet voldoende acht geslagen op de samenlevingsproblemen. In 2004 hebben wij de verkiezingen gewonnen. Toen is Yves Leterme in Vlaanderen begonnen met een inburgeringsbeleid. In Wallonië en Brussel begint men daar nu pas mee. Dat is tien jaar te laat.»

HUMO Vindt u ook dat Molenbeek opgekuist moet worden?

Beke «Ik zou niet snel het woord ‘opkuisen’ gebruiken. Ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen. Wel als men bedoelt: we moeten ervoor zorgen dat de bevolkingsregisters in orde zijn, zodat we weten wie in welk huis woont. En ook als men bedoelt dat de wijkagent zicht moet hebben op wat er waar gebeurt. Maar opkuisen, wat betekent dat?»

HUMO Bent u angstig geworden voor de wereld waarin we leven?

Beke «Ik denk dat veel mensen onzekerder zijn geworden door de vele dingen die in verandering zijn. Dan heb ik het niet alleen over terrorisme en vluchtelingen, maar ook over het klimaat en de sociaal-economische thema’s. Maar ik vind dat een politicus niet in angst moet grossieren. Een politicus moet perspectief bieden. Dat doen we niet door ons op onszelf terug te plooien. We zullen de veranderingen in de wereld niet sneller te lijf gaan door een muur om ons heen te bouwen waarmee we al het kwade proberen buiten te houden. We kunnen dat wel door ervoor te zorgen dat we ons maatschappelijk en sociaal-economisch versterken en door bewuster om te gaan met de waarden en normen die we met elkaar moeten delen.

»Ik vind het heel belangrijk dat de veiligheid gegarandeerd wordt. De justitiehervorming van Koen Geens is daarop geënt. Maar veiligheid gaat voor mij gepaard met vertrouwen. We hebben nu een aantal belangrijke beslissingen genomen om de loonkosten te verlagen en de groei te stimuleren. Als men de mensen angst aanpraat, zal het vertrouwen van consumenten noch van investeerders stijgen. Ook dat hebben we nodig om de economie op gang te trekken.»

HUMO Als ik veilig over straat kan lopen, dan denk ik toch dat ik dat meer aan Jan Jambon dan aan Koen Geens te danken heb.

Beke «Jan Jambon is dan ook minister van Binnenlandse Zaken, en bevoegd voor de politie. De rechters zie je niet op straat. Maar justitie is wel een cruciale factor in een stevige keten van veiligheid. Vriend en vijand beaamt dat de justitiehervorming die Koen Geens in de steigers zet, de hoeksteen van een goed veiligheidsbeleid is.»

HUMO Ook Theo Francken krijgt lof voor zijn aanpak van de asielcrisis. Met andere woorden, de N-VA liet het premierschap aan de MR, maar wist toch portefeuilles te kiezen waarmee ze zich op de juiste manier kon profileren.

Beke «Er is aan Vlaamse kant nog maar één voorzitter geweest die portefeuilles heeft moeten veranderen omdat ze slecht gekozen waren en dat was Bart De Wever (de bevoegdheid fraudebestrijding verhuisde van Elke Sleurs naar Johan Van Overtveldt, grootstedenbeleid van Jambon naar Sleurs, red.).»

undefined

'Je leven zin geven vind ik belangrijk. Drie uur per dag tv-kijken is daar voor mij niet bij'

HUMO Vindt u dat de N-VA veel veranderd is ten opzichte van de partij waar u ooit een kartel mee hebt gevormd?

Beke «Het is zonder twijfel zo dat de N-VA in haar sociaal-economische en maatschappelijke programma veel meer naar rechts is opgeschoven. Daar hebben ze ook winst uit gepuurd. Zo hebben ze de kiezers van Vlaams Belang binnengehaald. Daardoor zijn ze ook veranderd en zijn er vandaag meer botsingen tussen de N-VA en CD&V.»

HUMO Is CD&V daardoor naar links opgeschoven?

Beke «Neen, dat niet, maar wij willen wel dat het maatschappelijke en sociaal-economische evenwicht bewaard blijft. Daarmee bedoel ik: rechten en plichten, maar ook kansen en verantwoordelijkheden. En niet: kansen geven aan diegenen die het kunnen en diegenen die het moeilijker hebben aan hun lot overlaten.»


Gulzigheid

Beke «Ik ben een kind van mei ’68-ouders. Dat betekent dat ik heel vrij ben opgevoed. We leerden wel dat we een bakje met talenten hadden gekregen, maar dat we dat bakje zelf moesten voortduwen en dat we ook moesten beseffen dat er anderen zijn die dat bakje niet hadden. Mijn vader was huisarts en samen met mijn moeder heeft hij een centrum voor mensen met een handicap opgericht. Als je elke dag de deur moet opendoen voor mensen die ziek zijn of iets mankeren, en als je als jonge gast zelf actief bent geweest in zo’n centrum voor mensen met een handicap, dan besef je dat je God mag danken dat je niet ziek bent, geen grote tegenslagen hebt en voldoende talenten hebt meegekregen. Maar daar moest ik ook iets voor terugdoen.»

HUMO Bent u gulzig in materieel opzicht?

Beke «Op één vlak: het kopen van boeken. Ik koop veel meer boeken dan ik kan lezen. Ik koester de illusie dat er een moment komt dat ik ze ooit zal kunnen lezen.»

HUMO Bent u gulzig in het leven?

Beke «Ja, omdat ik geen minuut verloren wil laten gaan. Let wel, daarom ben ik nog geen stachanovist. De vrijgekomen minuten kan ik ook spenderen aan een goed boek of aan de kinderen. Dat is ook gulzig zijn in het leven.»

undefined

null Beeld

undefined

'U zult het misschien niet geloven, maar ook een CD&V-voorzitter leeft in de 21ste eeuw'

HUMO Bart De Wever is voorzitter van de N-VA en voorzitter van de grootste partij van het land...

Beke «Zeg, gaat het over mijn hoofdzonden of over die van Bart De Wever? (lacht)»

HUMO …en hij is vader van vier kinderen, loopt op zijn gemak 20 kilometer en heeft alle Netflix-series gezien. Volgens de handboeken timemanagement is zijn work-life balance perfect in orde. Is dat bij u ook zo?

Beke «Ik beken. Ik probeer één keer per week een uurtje te zwemmen, maar meer tijd om te sporten heb ik niet. En ik ben ook geen tv-kijker. Ik zou makkelijk kunnen zeggen dat die work-life balance bij mij niet in evenwicht is, want ik werk zestien uur per dag, maar ik zie dat niet als werken. Dat klinkt wellicht belegen, maar ik zie het als een engagement om iets voor de res publica te kunnen doen. Je leven zin geven – en dat kan op veel domeinen – vind ik belangrijk. Drie uur per dag tv-kijken is daar voor mij niet bij. Ik ravot liever een halfuurtje met mijn kinderen.»

HUMO Een halfuurtje is niet veel.

Beke «Neen, dat weet ik. Maar ik heb niet het gevoel dat ik een afwezige vader ben. Ik had dat ook niet bij mijn vader, die al naar zijn patiënten onderweg was toen wij wakker werden en nog bezig was als wij gingen slapen. Hij was ’s middags wel thuis en dan aten we samen, wat bij mij veel minder het geval is. Maar ik moest vroeger aan de deur van zijn kabinet kloppen als ik hem iets wilde vragen. Nu zie ik mijn kinderen via FaceTime. En als ze hun rapport krijgen of een optreden geven, ben ik er wel.»


Hoogmoed

HUMO Veel mensen omschrijven u als ‘braaf’ en ‘saai’. Tegelijk denk ik dat u keihard kunt zijn als u beslissingen moet nemen.

Beke «Als partijvoorzitter móét je soms hard zijn in je beslissingen, maar dat staat voor mij los van de manier waarop je jezelf presenteert. Wat je doet, moet je ernstig doen, maar je moet jezelf niet te serieus nemen. Ik kom vaak mensen tegen die zichzelf heel ernstig nemen, maar als ik zie wat ze doen, denk ik: ‘Dat is nu toch niet meer serieus?’ Ik zal maar geen namen noemen (lacht).»

HUMO Hebt u tijdens de regeringsonderhandelingen even gedacht: Wouter Beke wordt premier?

Beke «Neen. Geen seconde. Dat was niet aan de orde. Er was binnen de partij afgesproken dat het aan Kris Peeters gevraagd zou worden, als het zich zou aandienen. Hij heeft veel meer ervaring dan ik. Ik heb nog veel te leren.»

HUMO En toch liet u het premierschap uiteindelijk aan de MR?

Beke «Dat was niet alleen mijn beslissing. Ik ben geen autoritaire voorzitter die binnenkomt en zegt: ‘Zo zal het zijn.’ Ik ben een voorzitter die analyses maakt, die met anderen deelt en van daaruit een bepaalde richting aangeeft. Ik zag ook, zoals zovelen, Kris Peeters als premier. Ik denk dat hij dat geweldig goed gedaan zou hebben. Maar de kaarten lagen zoals ze lagen. We hadden ook een kandidaat-Europees Commissaris die we al in juni hadden voorgesteld, dat was een functie waar de partij veel belang aan hechtte. En vooral: we waren niet de grootste partij.»

HUMO U wilde niet de premier hebben in een regering waarin de N-VA de grootste partij was?

Beke «Er is niet één afweging geweest. We hebben die beslissing met verschillende mensen genomen, ook met Kris. Op een gegeven ogenblik hebben we gezegd: ‘Als de kaarten zo liggen, dan gaan we voor Marianne (Thyssen, red.) als Europees Commissaris’, goed wetende wat de gevolgen daarvan zouden zijn. Het is wel zo dat het niet in het temperament van een man als Kris Peeters zit om zich door anderen of andere partijen te laten dicteren. Dat siert hem ook. En dus heeft hij een aantal inschattingen gemaakt.»


Gramschap

HUMO Hebt u nog geen spijt gehad dat u niet voor de klassieke tripartite bent gegaan?

Beke «De socialisten hadden de verkiezingen verloren. Bovendien wilden we geen asymmetrische regeringen, waarbij de Vlaamse regering gebruikt zou worden als een soort hefboom voor het communautaire op federaal niveau. Je kunt denken: wij maken er ons handelsmerk van om de dingen te blokkeren en zo aan te tonen dat ze niet werken. Maar wij gingen voor de optie: hebben we verbindende krachten waarmee we de uitdagingen van deze tijd kunnen aangaan?»

HUMO Ondanks de verbindende krachten wordt er wel heel veel ruzie gemaakt. Onlangs maakte Eric Van Rompuy zich kwaad op de N-VA, waarna Bart De Wever zich kwaad maakte op Van Rompuy, waarop die op zijn blog terugsloeg en zei dat hij dat van zijn voorzitter mag doen.

Beke «Eric Van Rompuy maakt dikwijls zeer pertinente analyses. Toen hij op een gegeven ogenblik als voorzitter van de commissie Financiën zei dat er een tekort was om de begroting in evenwicht te brengen, is hij daarvoor terechtgewezen. Een paar weken later gaf de minister van Begroting (Sophie Wilmès, red.) in het parlement een document vrij waarin precies hetzelfde stond. Dan ga ik Eric niet terechtwijzen als hij zegt: ‘Ik heb het onderzocht en we komen er niet.’»

'De liefde is niet rationeel, dat maakt ze ook zo aantrekkelijk'

HUMO Bart De Wever zei: ‘Mocht er in mijn partij iemand voortdurend tegen de meerderheid ingaan zoals Eric Van Rompuy, dan zou ik daar heel snel een einde aan maken.’

Beke «O, ik kan Bart De Wever een aantal namen uit zijn fractie suggereren die daar ook een handje van weg hebben. Het is niet omdat je met verschillende politieke partijen een regeerakkoord afsluit en uitvoert, dat je geen meningsverschillen meer mag hebben. Wij zijn geen inwisselbare partijen. We kijken op een aantal vlakken fundamenteel anders naar de samenleving.

»Wij zijn geen liberale partij die vertrekt vanuit het idee: je moet het individu zo sterk mogelijk maken en dan zal hij zijn plan wel trekken. Er zijn heel veel mensen in de samenleving die het moeilijk hebben en voor wie het je maatschappelijke plicht is om te zeggen: ook zij tellen mee. Natuurlijk verschillen we daarover van mening. Maar feit is dat er regeerakkoorden zijn en dat de partijen en hun ministers er in kernvergaderingen doorgaans wel uit raken.»

HUMO Moet CD&V niet vaker de verzoener spelen in de twee regeringen?

Beke «Wij zijn niet de grootste partij. De N-VA heeft de leiding in de Vlaamse regering, en omdat ze de grootste zijn, hebben ze ook de sterkste rol in de federale regering. Dan is het niet aan ons om de verzoeningen tussen de anderen te organiseren. We nemen wel onze verantwoordelijkheid in een andere soort verzoening. In de samenleving heb je verschillende krachten. Die tussen werkgevers en werknemers is daar bijvoorbeeld één van. Je kunt proberen om die tegen elkaar op te zetten, maar je kunt ook zeggen: ‘Het is van belang dat we er met z’n allen op vooruitgaan en dat we het overleg een kans geven.’ Dat is iets anders dan: ‘Wij hebben het primaat van de politiek en alle anderen mogen niet meer spreken.’ Het primaat van de politiek eindigt vaak met de politiek van de primaten.»


Hebzucht

HUMO Carl Devos schreef in De Morgen: ‘CD&V profileert zich in deze regering door op de rem te staan.’

Beke «Als het over sociale afbraak gaat, móéten wij af en toe op de rem staan. We hebben een heel goed welvaartsmodel. Anthony Atkinson, één van de geestelijke vaders van Thomas Piketty, zei ooit: ‘Qua sociale herverdeling is België een voorbeeld.’ De christendemocratie heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. We moeten economische groei bewerkstelligen – niet om een kleine club sterker te maken, wél om ervoor te zorgen dat er méér verdeeld kan worden. Wij zijn geen voorstander van het gratisbeleid. Voor wat hoort wat. Dat wil zeggen dat een 55-jarige die met een burn-out thuiszit, van de overheid geen klop van de hamer moet krijgen, maar een uitgestoken hand, zodat hij zich kan herpakken.»

HUMO De N-VA en Open VLD kijken niet om naar die man?

Beke «Dat zie ik toch elke dag in hun voorstellen. Ik kan dat vanuit hun oogpunt begrijpen. Daarom zijn we ook drie verschillende partijen.»

HUMO Uw partij zorgt ervoor dat het welvaartsmodel voor iedereen bewaard blijft?

Beke «Inderdaad.»

HUMO Nochtans heeft de regering net de taxshift doorgevoerd. Daar worden toch vooral diegenen die het al goed hadden, nog beter van?

Beke «Dat vind ik niet. Het meest onrechtvaardige wat er is, is dat mensen die zonder werk komen te zitten aan hun lot worden overgelaten. En dus vind ik het rechtvaardig om in te zetten op een taxshift waarmee we de lasten verlagen en de komende drie jaar 114.000 extra jobs creëren. Het versterkt de koopkracht van de Belg in het algemeen, en in het bijzonder van die mensen die nu werk zullen vinden.»

HUMO Als er meer jobs komen wel. Maar er is niets dat dat garandeert.

Beke «De Nationale Bank heeft berekend dat er de komende drie jaar 114.000 jobs bij zullen komen, niet de regering of de studiedienst van CD&V. Zowel de Europese Commissie als het IMF heeft gezegd dat dit een noodzakelijke en belangrijke stap was.

»Natúúrlijk hadden wij graag gehad dat er nog meer stappen zouden volgen: als men met een indexsprong een inspanning vraagt van werkende mensen, dan zou het logisch zijn om ook een inspanning te vragen van hen die een huis of een appartement verhuren. En als men in Vlaanderen de woonbonus hervormt, had men dat beter ook voor een tweede en een derde woning gedaan. Als er een speculatiebelasting komt, dan zou een meerwaardebelasting ook een goed idee geweest zijn. Maar daartegenover staat dat er een lastenverlaging komt, en dat we ook iets doen voor de non-profitsector. Want als je over mensen praat die het moeilijk hebben, dan gaat het óók over de zorgverleners die hen ondersteunen. De lastenverlaging in de zorgsector moet daar soelaas bieden.»


Jaloezie

Beke «Ik ben jaloers op mensen die artistiek zijn aangelegd. Ik kan zelf geen instrument bespelen en ik heb niet de kwaliteiten om te schilderen. Terwijl dat een heel mooie manier is om je uit te drukken. Af en toe schrijf ik een artikel of een boekje of geef ik een toespraak, maar ik kan jaloers zijn op mensen die écht goed kunnen speechen.»

HUMO Bent u jaloers in de liefde?

Beke «Neen.»

HUMO En uw vrouw?

Beke «Ik denk het niet. We zijn dit jaar zeventien jaar getrouwd en nog altijd even gelukkig als op de eerste dag van ons huwelijk.»

HUMO Bent u jaloers op het succes van de N-VA?

Beke «Vanop een afstand bekeken is de N-VA een succesverhaal, dat kan ik niet ontkennen. In 2003 hadden ze één zetel; nu hebben ze er 33 in het federale parlement. Wij zijn een veel stabielere partij: in 1999 hadden we 21 zetels, nu 18. In die 15 jaar is er geen geweldige evolutie. Maar ik ben niet jaloers op het succes van de N-VA, omdat ik niet zou kunnen functioneren in een partij die op die manier kiezers aan zich probeert te binden, soms met een dubbel discours. Oorlogsvluchtelingen als profiteurs in de markt zetten: dat zou ik nooit doen. Als daar mensen tussen zitten die hier niet moeten zijn, omdat ze het geluk zoeken in plaats van de oorlog te ontvluchten, dan hebben wij instellingen – het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen – die daarover moeten oordelen. Men stelt nu ook de economische meerwaarde van vluchtelingen ter discussie: de Nationale Bank en het IMF zeggen dat migratie goed is voor onze economie, de N-VA zegt dat het alleen maar een kostenfactor is. Maar als het over oorlogsvluchtelingen gaat, dan doet dat er toch niet toe? Tegenover die mensen hebben we een plicht.»

HUMO Waarom neemt u niet meteen duidelijk afstand van Bart De Wever als hij zegt dat Angela Merkel haar eigen graf gegraven heeft en over een paar weken zal moeten opstappen?

Beke «Het is niet omdat Bart De Wever een scheet laat, dat de hele Wetstraat een gasmasker moet opzetten. Hij heeft voorspeld dat Angela Merkel 2016 niet zou halen. Wel, niets is minder waar.»

HUMO Om het met Gwendolyn Rutten te zeggen: Bart De Wever verkoopt af en toe zever?

Beke «Het is alleszins niet zo dat al zijn profetieën uitkomen.»

HUMO Het discours van de N-VA wordt anders wel gesmaakt door de kiezer.

Beke «Er zal in Vlaanderen altijd ruimte zijn voor een dergelijk discours en dat soort partijen. Maar CD&V moet zich ook niet op het volledige electoraat richten. Wij moeten goed weten wie we willen aanspreken. En ik denk dat er ook een grote ontvankelijkheid is voor ons verhaal.»

undefined

null Beeld

HUMO Denkt u dat CD&V nog de grootste partij van Vlaanderen kan worden?

Beke «Waarom niet? Ik zal het omkeren: staat het in de sterren geschreven dat een Vlaams-nationalistische partij die de splitsing van België nastreeft, 30 à 35 procent zal blijven halen? Wij willen werken aan een betrokken maatschappij, waarin iedereen kansen krijgt, maar ook verantwoordelijkheden heeft. Ik ben ervan overtuigd dat daar meer Vlamingen achter kunnen staan dan achter de vraag: ‘Vindt u dat België in 2019 gesplitst moet worden?’»

HUMO Wordt dát de vraag van 2019?

Beke «Dat weet ik niet, maar ik hoor wel elke week N-VA’ers zeggen dat in 2019 het communautaire opnieuw bovenaan op de agenda zal staan. Nu goed, ik heb gezien dat ze in 2014 ook de bocht genomen hebben en zeiden: ‘We zullen het alleen over het sociaal-economische hebben, want anders kunnen we er niet bij zijn.’»

HUMO Als ik ervan uitga dat u wordt herverkozen als voorzitter, dan blijft u dat normaal tot aan de verkiezingen van 2019. Hoe ziet uw loopbaan er daarna uit?

Beke «Mijn grootmoeder zei me ooit: ‘Het komt er niet op aan wat je doet, maar wat je doet moet je goed doen.’ Dat is wat ik altijd geprobeerd heb. Aan de universiteit, en als burgemeester en partijvoorzitter. Als je de hele tijd probeert ergens naartoe te werken, is de kans groot dat je gefrustreerd raakt, omdat het dát niet is geworden. Ik ben niet van plan om in mijn leven de frustraties bijeen te harken.»

HUMO Als u morgen zou komen te overlijden, wat mogen ze dan op uw grafsteen zetten?

Beke (denkt lang na) «Het is niet voor niks geweest.»


Onkuisheid

HUMO Weet u nog wat u op 11 september 2001 deed?

Beke «Ik had die middag een lunch met Johan Van Hecke in het Europees Parlement, waar we het volgende congres van de partij aan het voorbereiden waren. Op een gegeven ogenblik kwamen mensen van de security zeggen dat we het restaurant moesten verlaten omdat er een brandoefening was. Ik reed terug naar de universiteit, waar ik toen werkte. Op de autoradio hoorde ik dat er een tweemotorig vliegtuigje in een WTC-toren gevlogen was. Toen ik op mijn kantoor was, hoorde ik dat het om een aanslag met twee Boeings ging.»

HUMO Een paar dagen later verruilde Johan Van Hecke de CVP voor de VLD. Sindsdien moet u van politieke onkuisheid niets weten?

Beke «Stefaan De Clerck vernam het nieuws omdat Karel De Gucht de verbinding niet had verbroken op zijn telefoon. In die periode waren we met een aantal jongeren teksten aan het schrijven voor het congres, maar er waren anderen, zelfs binnen die jongerengroep, die met totaal andere dingen bezig waren. Achteraf bleek waarom. Een heel project hebben zij toen om zeep geholpen. Dat is me altijd bijgebleven.»

HUMO Vanaf toen wist u hoe hard de politiek kon zijn?

Beke «Ja. Ik had toen nog geen mandaat, dus eigenlijk had ik mijn les al geleerd vóór ik in de politiek zat.»

HUMO Onkuisheid in de liefde, moet u daarvan hebben?

Beke «Mij is het nog niet overkomen en ik heb niet de ambitie om dat te veranderen.»

HUMO Uw vrouw zit op dezelfde golflengte?

Beke «We hebben daar nooit afspraken over moeten maken.»

HUMO Krijgt u als voorzitter van een grote partij veel vrouwelijke aandacht?

Beke «Ja, omdat we veel vrouwelijke leden en kiezers hebben (lacht).»

HUMO En uw vrouw moet na een ledendag nooit zeggen: ‘Die stond wel heel lang naast jou?’

Beke «Neen. Ook dat is een deel van mijn saaiheid, vrees ik.»

HUMO Begrijpt u dat het bij andere mensen gebeurt?

Beke «Ja. De liefde is niet rationeel. Dat maakt ze ook zo aantrekkelijk.»

HUMO Hebt u er een probleem mee als het in de partij gebeurt?

Beke «Neen. Ik heb daarover geen waardeoordeel te vellen.»

HUMO Het is niet zo dat u als voorzitter de betrokken personen bij elkaar moet roepen?

Beke «Neen. Voor mij telt: kan iemand professioneel functioneren en kan hij zijn private en publieke leven gescheiden houden? U zult het misschien niet geloven, maar ook een CD&V-voorzitter leeft in de 21ste eeuw (lacht).»

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234