null Beeld

De bochten van Siegfried Bracke, Kamervoorzitter: 'Sommige N-VA'ers zullen het niet graag lezen, maar vakbonden zijn essentieel in de samenleving'

Eén jaar voor de federale verkiezingen moet de herstelregering vooral haar eigen imago herstellen: 55.000 mensen betogen tegen het pensioenbeleid van Michel I, schaduwpremier Bart De Wever is vruchteloos op zoek naar dash, de begroting is niet op orde, de pers maakt gewag van een regering van aflopende zaken.

Tom Pardoen

Met de scherpzinnigheid die hem als politiek analist typeerde, diagnosticeert Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) de surplace van Michel & co.: ‘De indruk kan bestaan dat deze regering zich in semicomateuze toestand bevindt, ja.’

HUMO Bart De Wever gaf het gewoon toe in ‘Terzake’: ‘De dash is eruit.’

SIEGFRIED BRACKE «Ik ben verbaasd over de commotie over dat interview. Bart De Wever heeft alleen maar een algemene regel herhaald: ik kan u met het grootste gemak duizend artikelen geven waarin journalisten zeggen dat er vanaf de zomer van 2018 niets meer zal gebeuren. Wat Bart De Wever ook zegt: het wordt steevast gevolgd door opschudding in het politieke landschap. Dat houdt drie dagen aan en nadien gaat men weer over tot de orde van de dag. Het zou een buitengewoon interessant experiment zijn als de rest eens níét zou reageren. Nu lijkt het op een systeem: omdat De Wever iets zegt, gaan ze het ontkennen. Merkwaardig.»

HUMO Het leek wel een capitulatie.

BRACKE «Ik zag het eerder als een aansporing: laten we er werk van maken.»

HUMO Het was in elk geval een interview in mineur, en dat zijn we niet gewoon van De Wever.

BRACKE «Omdat hij heeft toegegeven dat bijvoorbeeld de begroting beter had gekund? Wie ben ik om dat te ontkennen? Ik spreek nu als lid van de N-VA: als het aan ons had gelegen, was het anders geweest. Maar dat zal wel elke partij binnen deze meerderheid zeggen.»

HUMO Als het geen capitulatie was, dan toch berusting: ‘Het is nu eenmaal zo dat er in het laatste jaar niets gebeurt.’

BRACKE «Dat is geen fait accompli, zo is gebleken uit de reacties: men heeft het voornemen geformuleerd om een aantal hangende dossiers af te handelen.»

HUMO Jan Segers – politiek journalist van Het Laatste Nieuws, en deze regering en uw partij niet ongenegen – spreekt over een regering van aflopende zaken.

BRACKE «Hij maakte een uitgebreide, feitelijk onderbouwde analyse, dat geef ik toe. Maar dat is de rol van de journalist: hij schrijft iets, en dan is het aan de regering om de uitdaging aan te gaan en te tonen dat de journalist ongelijk heeft. Zoals ook het parlement vaker dan mensen denken de regering uitdaagt.»

HUMO Is dat zo?

BRACKE «Na het interview van De Wever heeft Kristof Calvo hier toch van jetje gegeven?»

HUMO En dan denkt de regering: ‘Oei, Kristof Calvo komt eraan: aan het werk!?’

BRACKE «Ik denk dat het zo gaat, ja. Sta me een bedenking toe. Ik keek gisteravond op VIER naar ‘Sports Late Night’. Ik was naar AA Gent gaan kijken en wilde de beelden nog eens zien. In de zetel bedacht ik me dat er een interessant verschil bestaat tussen politieke analisten en voetbalanalisten: voetbalanalisten hebben allemaal ooit gevoetbald. Geen enkele politieke analist heeft ooit aan politiek gegaan.»

HUMO Kwatongen zullen beweren dat u de twee een tijdlang combineerde.

BRACKE (wegwerpgebaar) «Zever. Dat weet je heel goed.»

HUMO Maar het verbaast me dat u naar het voetbal gaat.

BRACKE «Oh, maar ik heb al jaren een abonnement. (Grijnzend) Ik betaal dat zelf, voor alle duidelijkheid, en gebruik het niet om me in Gent te positioneren.»

HUMO Toen u in 2004 ‘Terzake’ ging presenteren, sakkerde u nochtans: ‘Dedju, nu moet ik ook iets over voetbal leren.’

BRACKE «Ik bedoelde dat ik absoluut geen deskundige ben. Maar ik ging al met mijn grootvader naar het voetbal, toen nog op de volksplaatsen. Ik ken alle liedjes. Ik zing mee, en dan hoop ik dat niemand het ziet.»

HUMO Hoe groot is de kans dat deze regering zich nog een jaar in semicomateuze toestand voortsleept?

BRACKE «Ik denk dat het probleem van deze regering elders ligt – waarmee ik overigens erken dat er een probleem is. De regering heeft gedaan waar de samenleving nood aan had: veranderingen ingezet. Ze is niet ver genoeg gegaan, maar ze is eraan begonnen. Alleen is de indruk ontstaan dat de regering alleen besliste als het echt niet anders kon.»

HUMO En de regering besliste vaak om niet te beslissen: zoals bij het akkoord over de zware beroepen, waarin niet staat wélke beroepen zwaar zijn.

BRACKE «Dat duurt allemaal veel langer dan je op het eerste gezicht zou denken. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine moet nu een akkoord vinden met de sociale partners. Als de partners er niet uitraken, zullen we de knoop zelf doorhakken. Dat hebben we nog al gedaan, omdat de samenleving behoefte heeft aan hervormingen. Dat staat in de krant van vandaag.»

HUMO U hebt het over de studie van de academische pensioenraad, die de regering en de sociale partners aanspoort om werk te maken van het pensioen met punten.

BRACKE «Dat lijkt technisch, maar het is een heel intelligent systeem op basis van objectieve factoren. Door de vergrijzing hebben we nu werkkrachten te kort om de pensioenen te betalen, maar er komt een dag dat we het omgekeerde probleem hebben: te veel werkenden voor te weinig jobs. Het pensioen met punten kan dat opvangen. Het is geen verkapte manier om de pensioenen te verlagen, zoals de vakbond beweert.»

HUMO Dat zeggen experts Bea Cantillon en Erik Schokkaert ook, ze verwijten de vakbonden zelfs een gebrek aan moed. Maar de regering krijgt ook een veeg uit de pan.

BRACKE «Omdat het overleg geblokkeerd is. Het gaat allemaal erg traag. Maar het is onze plicht om voor zulke hervormingen te zoeken naar een zo groot mogelijk draagvlak. Het is jammer dat de vakbond geen bondgenoot is.»

HUMO De vakbonden brachten 55.000 mensen op de been tegen het pensioenbeleid van de regering.

BRACKE «In alle Europese landen hebben vakbonden, werkgevers en de regering samen een groot akkoord gesloten dat een duidelijke koers uitzet. Wij niet.»

HUMO Als de regering er met de vakbonden moet uitkomen, is het misschien niet zo best dat uw partij geen kans onbenut laat om ze te schofferen.

BRACKE (denkt na) «Vakbonden zijn essentieel in de samenleving. Sommige N-VA’ers zullen het niet graag lezen, maar er is een rechtstreeks verband tussen de welvaart en de graad van syndicalisering in een land, kijk maar naar Scandinavië. Maar ik betreur zeer dat onze vakbonden burchten van conservatisme geworden zijn. Ze denken op korte termijn en spelen geen enkele rol meer in de maatschappelijke verandering. Integendeel: ze blokkeren en remmen af. Jean-Luc Dehaene nam de vakbond mee als hij hervormde. Het is belangrijk dat het mét de vakbond gebeurt, en niet – zoals Margaret Thatcher het deed – tegen de vakbond.»

HUMO Maar kan dat wel, als Annick De Ridder de stakers bij Lidl ‘krapuul’ noemt op Twitter?

BRACKE (blaast) «Ik denk dat we moet leren leven met Twitter en andere sociale media. De meningen zijn er uitgesproken, af en toe schiet men er naast, ik ook. Maar (haalt de schouders op) that’s life. Gaan we ons echt laten leiden door de langste cafétoog ter wereld?»

HUMO Maar het is toch gewoon dom om te schelden op mensen met wie je een dag later aan tafel moet?

BRACKE «De vakbond heeft ook een verschrikkelijke verantwoordelijkheid. Ik heb een aantal jaren geleden een radioverslag over een vakbondscongres uitgetikt. Als ik het me goed herinner, viel in die ene minuut zes keer het woord ‘behoud’. Dat zegt alles.»

undefined

'Als ik in Antwerpen rondloop, krijg ik soms applaus. Dat is nu ook weer niet de bedoeling, maar in Gent is het omgekeerd'

HUMO Het behoud van menswaardige pensioenen vind ik een schappelijke ambitie.

BRACKE «De pensioenen zijn vandaag zo laag omdat veel mensen te vroeg met pensioen gaan. En de vakbond wil die leeftijd zo laag mogelijk houden, met allerlei systemen die ze met hand en tand verdedigen. Als mensen ziektedagen niet hebben opgenomen, moeten ze vroeger met pensioen kunnen. Dat is een regelrechte schande, als je weet voor welke demografische uitdagingen we staan. Als Rudy De Leeuw het woord progressief in de mond neemt, kom je toch niet meer bij van het lachen? Maar bij de vakbond zitten ook verstandige mensen, die weten dat we langer moeten werken, omdat het anders niet betaalbaar blijft.»

HUMO Een andere doorn in het oog van de vakbond: de toenemende flexibiliteit. Deze regering heeft het stelsel van flexi-jobs uitgebreid. Steeds meer mensen moeten banen combineren om aan een volwaardig inkomen te komen.

BRACKE «Ken jij er zo veel?»

HUMO Ik ken millennials die mini-jobs combineren om de huur van hun appartement te kunnen betalen, ja.

BRACKE «Het zegt iets over mij, maar de mensen met twee jobs die ík ken, doen dat exclusief omdat ze meer geld willen verdienen. Daar heb ik niks op tegen.

»E-commerce is een mooi voorbeeld van een dossier waar we met de vakbond zouden kunnen samenwerken. België ligt geweldig centraal, maar toch pikken Nederland en Duitsland veel van die jobs in. Dat komt door strenge regels over nachtwerk en het verzet van de vakbonden, dat overigens ook door sommige regeringspartijen wordt overgenomen.»

HUMO Ik begrijp de aarzeling van CD&V, want er is een duidelijk schrikbeeld: de penibele omstandigheden van de werknemers van Amazon in Duitsland.

BRACKE «Men zegt dat. Ik zie dat niet.»

HUMO Een undercover- documentaire toonde hoe Oost-Europese arbeiders er aan hongerlonen werkten in de magazijnen.

BRACKE «Dat is één reportage.»

HUMO Bij Lidl ging het ook over hoge werkdruk.

BRACKE «Dat probleem is dan ook opgelost.»

HUMO Bent u niet bezorgd over de toenemende druk op mensen? Steeds meer mensen hebben moeite om de balans tussen werk en privé in evenwicht te houden.

BRACKE «Ik denk dat er een soort natuurlijk evenwicht moet komen. Het zal hier nooit worden zoals in de VS of China, omdat wij een specifieke cultuur hebben. Maar we moeten voldoende flexibel zijn om dat model te kunnen handhaven.»


Controle op misbruik

HUMO Bart De Wever haalde in ‘Terzake’ ook de begroting aan, die nog lang niet in evenwicht is. CD&V’er Hendrik Bogaert dreigt om tegen te stemmen.

BRACKE «Als Kamervoorzitter vind ik natuurlijk dat parlementsleden moeten doen wat ze denken te moeten doen. Nogmaals: we hadden het beter kunnen doen.»

HUMO Partijgenoten van u hebben al gesuggereerd dat er in de sociale zekerheid gesneden mag worden.

BRACKE «Ik ben ervan overtuigd dat je daar kunt besparen zonder te knippen in de pensioenen en de uitkeringen.

»Ik was vanochtend bij de arts. Je krijgt daar een briefje waar je een klevertje op moet plakken en waarmee je naar een kantoor of een brievenbus moet. Ik kan me systemen voorstellen waarbij je alleen het remgeld betaalt en dat de rest tussen de arts en het ziekenfonds wordt geregeld. Dat doet men nu al bij mensen met een laag inkomen. Ik begrijp dat de mutualiteiten denken aan hun werknemers die nu al dat papierwerk doen, maar met zulke ingrepen kun je besparen.

»Ik ben geen specialist maar ik heb wel het boek van gezondheidseconoom Lieven Annemans gelezen. Hij schrijft dat ettelijke miljarden verloren gaan door misbruik en verspilling. Je zult daar nooit in één klap 5 miljard vanaf krijgen, maar met kleine beetjes tegelijk kun je besparen. Je moet in elk geval bereid zijn om erover te praten.»

HUMO Wat verstaat u onder ‘misbruik’?

BRACKE «Overconsumptie onder andere. Als ik vind dat een dokter elke week bloed moet controleren, kan ik zoeken tot ik een dokter vind die dat wil doen.»

undefined

null Beeld

undefined

'Van het privé­leven van politici moet je afblijven. Als journalist kreeg ik sappige verhalen aangereikt over amoureuze relaties, ik heb er nooit iets mee gedaan.'

HUMO Is het de schuld van de patiënt?

BRACKE «Als ik het in mijn hoofd haal om elke week mijn bloed te laten controleren, is het de taak van de arts om te zeggen: ‘Bracke, dat heeft geen zin.’»

HUMO VOKA klaagde onlangs dat dokters te snel ziekteverlof voorschrijven. Ik sprak met enkele huisartsen: ze voelden zich persoonlijk en professioneel beledigd. Zij wezen op hun beurt naar de werkgevers, die steeds sneller controleartsen uitsturen. Als iemand met de griep vier dagen rust krijgt, komt de controle- arts op dag twee zeggen dat drie dagen volstaan.

BRACKE (haalt de schouders op) «Ik weet niet hoelang het duurt om een griep uit te zieken, en het gaat natuurlijk niet over elke individuele patiënt, maar het is onze plicht om te controleren op misbruik. Je moet beseffen dat elke euro steun die je ontvangt, eerst verdiend moet worden door iemand anders.»

HUMO Welke besparingen acht u nog mogelijk?

BRACKE «Het is een klassieker, maar je moet je afvragen of de vakbonden wel de beste structuur zijn om werkloosheidsuitkeringen uit te betalen. Ik vind niet per definitie dat ze het níét zijn, maar misschien moeten we een openbare aanbesteding uitschrijven waarin ze in concurrentie gaan met elkaar en met private spelers. Als ze die aanbesteding binnenhalen: het zij zo, dat ze het dan maar doen.»


MOSLIMTRUTJE

HUMO Hoe is het intussen met de noordflank van uw partij gesteld, mijnheer Bracke?

BRACKE «Nu moet ik eens goed nadenken. (Denkt na) Ik hoor daar bij, hè? Uitstekend, dank u (lacht). Die noord- en zuidflank zijn marketingtermen, wij hebben die niet zelf uitgevonden. Maar we hebben inderdaad een flamingante kern en een groep die er later is bijgekomen. Ik kan natuurlijk moeilijk beweren dat ik al heel mijn leven fanatiek flamingant ben. Al heb ik altijd wel gevonden dat er een gebrek aan efficiëntie was waardoor zowel Vlaanderen als Wallonië niet krijgen waar ze recht op hebben.»

HUMO Toch zijn er nog altijd mensen binnen uw partij die u geen echte vinden.

BRACKE «Ik zal u eens een levenswijsheid meegeven: je moet nooit antwoorden op vooroordelen.»

HUMO De noordflank was oorspronkelijk het softere, progressieve alternatief voor de hardliners. U werd tot die linkervleugel gerekend, net als Zuhal Demir en Jan Peumans.

BRACKE «Zuhal heeft nooit voor de softere kant van de N-VA gestaan: Demir betekent niet voor niets ‘ijzer’. Zuhal verpersoonlijkt het belang dat wij hechten aan individuele verantwoordelijkheid: wie zijn of haar lot in eigen handen neemt, raakt ver. Ik heb dat ontdekt bij Theodore Dalrymple, Zuhal had zijn boeken niet nodig om dat te weten.»

HUMO Dalrymple was op een gegeven moment zowat de huisideoloog van uw partij. Bart De Wever had hem leren kennen via Cathy Berx, en zij had hem leren kennen via socialiste Monica De Coninck.

BRACKE «Ik zal u zelfs meer zeggen: in mijn herinnering was Louis Tobback de allereerste die aandacht had voor Dalrymple. Hij heeft, denk ik, Monica De Coninck op dat spoor gezet.»

HUMO Wat denkt de linker- flank van uw partij over het N-VA-voorstel om te knippen in het leefloon als mensen hun kleuters niet naar school sturen?

BRACKE «Ik denk dat het beter is dat ze wel naar school gaan en dat je mensen moet pakken waar ze gevoelig zijn: in de portemonnee. Je kunt zo’n systeem niet van vandaag op morgen invoeren, maar het is een maatregel die mensen vooruithelpt. Dat willen progressieven niet inzien: het probleem van die kinderen ontstaat al in de kleuterklas.»

HUMO Misschien zien progressieven andere, materiële en culturele barrières die verhinderen dat alle kinderen naar de kleuterschool gaan. En vinden ze het geen goed idee om gezinnen extra te straffen.

BRACKE «Je kunt veel zeggen over ons onderwijs, maar op toegankelijkheid en gelijke kansen scoren we hoog. Als je die 1 of 2 procent die niet naar de kleuterschool gaat, over de brug krijgt met straffen, ben ik daar helemaal voor. Ik zie bij mijn eigen kleinkinderen – die voor alle duidelijkheid van Vlaamse oorsprong zijn (grinnikt) – dat ze op die leeftijd geweldige sprongen vooruit maken. De hersenen van 3-jarigen zijn sponzen.»

HUMO Wat denkt de linkerflank als Theo Francken tweet over Arabische jongeren en stenen?

BRACKE «Dat tweets er soms over gaan. Meer niet.»

HUMO Ook niet dat ze nodeloos stigmatiserend zijn?

BRACKE «Theo geeft toe dat hij er soms over gaat.»

HUMO Ik was gisteren met mijn zoons op een voetbaltoernooi, en daar waren tientallen jongens met Arabische roots. Op hun school zitten er ook. Ik heb er nog geen enkele met stenen weten gooien. Een bekend beeld uit de Gazastrook gebruiken voor een relletje in Anderlecht, dat is framing volgens het boekje.

BRACKE «Er is ook echt met stenen gegooid: daar zijn beelden van. En oké, elk verwijzing naar de Intifada is ongepast, maar wat zegt dat nu eigenlijk over het beleid van Theo Francken?»

HUMO Weinig, want zijn beleid is veel minder hard dan zijn tweets. Hij wijst minder mensen uit dan Patrick Dewael, en zet eigenlijk het beleid verder dat Louis Tobback heeft bedacht.

BRACKE «De wereld is veranderd, elke vergelijking met Tobback loopt mank. Vergeet ook niet dat Tobback indertijd sprak over ‘de meeuwen op het stort’. Hij kwam daarmee weg, vandaag zou je zwaar in de problemen komen.

»Het beleid van Theo Francken is zacht als het kan en hard waar het moet. En hij doet er goed aan om te communiceren dat de samenleving weliswaar inclusief moet zijn, maar dat ze niet met té grote schokken mag veranderen. Dat is de kern van onze boodschap: ‘Wij zijn begaan met uw manier van leven.’ Elke vorm van soumission – om een populair woord te gebruiken – is onaanvaardbaar.»

HUMO ‘Soumission’ is de titel van een roman van Michel Houellebecq, over een moslim die het tot Frans president schopt. Een verhaal dat niet veel met de werkelijkheid te maken heeft: de moslimpartij Islam haalde in 2014 2,47 procent van de stemmen in Brussel. Een daling tegenover 2012.

BRACKE «Ik heb de roman gelezen: heel interessant. Maar ik geef toe dat zo’n scenario alleen mogelijk is in het Franse kiessysteem.»

undefined

'De mensen met twee jobs die ík ken, doen dat exclusief omdat ze meer geld willen verdienen. Daar heb ik niks op tegen'

HUMO U zei daarnet dat u ook weleens foute tweets verstuurt. Welke?

BRACKE «Ik voel niet de neiging om een lijst te maken van mijn mindere tweets.»

HUMO U hebt ooit een tweet geliket waarin het ging over een moslimtrutje.

BRACKE «Dat ging over Jihad Van Puymbroeck, die een baan kreeg op de VRT-nieuwsredactie. Maar soms vink ik tweets aan om ze te bewaren, om het overzicht te bewaren: je moet er niet te veel conclusies aan verbinden, ik zal nooit iemand een ‘moslimtrutje’ noemen. Al blijf ik het onverstandig vinden van de openbare omroep om iemand met zulke uitgesproken meningen aan te werven.»


smeuïge verhalen

HUMO Twee weken geleden verkondigde Jean-Marie Dedecker in deze kolommen dat de bocht van Bracke eigenlijk de bocht van Dedecker had moeten zijn.

BRACKE (bedenkelijke blik) «Ik kan daar met de beste wil van de wereld niets over zeggen, want Jean-Marie Dedecker had niets te maken met wat men de bocht van Bracke is gaan noemen.»

HUMO Hij zei dat hij in 2006 was binnengehaald om de liberale sociaal-economische koers van de N-VA te verpersoonlijken.

BRACKE «De bocht van Bracke ging over een koerswijziging op het communautaire vlak, iets wat we wilden doen op voorwaarde dat we de samenleving op sociaal-economisch vlak mochten hervormen. De twee hangen dus samen.»

HUMO U hebt altijd volgehouden dat uw bocht geen opgezet spel was.

BRACKE «Het is veel forser uitgevallen dan – half – was afgesproken. Het is een voorbeeld van hoe je er in de politiek voor moet zorgen dat een idee gedragen wordt. Kennelijk was onze partij in 2013 nog niet rijp voor die wending, maar op ons congres over de regeringsdeelname in 2014 waren er amper tegenstemmers.»

HUMO Het was een prachtig georkestreerde communicatie-operatie. Eerst kwam Bart De Wever zeggen dat ‘u een beetje stout was geweest’, kort daarna was hij om. Magistraal.

BRACKE (aarzelt even) «Natuurlijk is dat behoorlijk gedaan, wij zijn een professionele partij. Maar het toont vooral dat een idee gedragen moet zijn. Daarom gaat politiek zo traag: het duurt een tijd voor je iedereen over de brug hebt getrokken.»

HUMO Blijft de partij die bocht aansnijden in de aanloop naar 2019?

BRACKE «De overtuiging blijft dat het land compleet inefficiënt georganiseerd is, maar we zijn pragmatici die hun verantwoordelijkheid willen opnemen.»

HUMO De communautaire ambities blijven dus nog even in de ijskast?

BRACKE «We zullen doen wat de cijfers ons toestaan. De belangrijkste les uit Catalonië is dat je met genoeg moet zijn. En 51 procent is niet genoeg.»

HUMO De kiezer ligt er voorlopig niet van wakker. Zelfs de uwe niet.

BRACKE «Dat kan snel veranderen.»

HUMO De Israëlische historicus Yuval Harari zei vorig weekend in de krant NRC dat de huidige hausse van nationalisme oppervlakkig is: ‘Er zijn meer mensen bereid om hun leven te geven voor Manchester United dan voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen.’

BRACKE «Ik ben principieel tegen mensen die hun leven geven voor wat dan ook. Ondanks mijn kritiek op de verschillende staatshervormingen, ben ik blij dat er bij ons nauwelijks bloed is vergoten. Ik hoop dat zo te houden.»

HUMO U bent 65 en dus pensioengerechtigd. Maar u zit hier alsof u nooit iets anders hebt gedaan: wilt u graag een vervolg breien aan uw voorzitterschap?

BRACKE «Als het aan mij ligt: ja. Maar het ligt niet aan mij. Ik doe het graag en het is een voorrecht om het te mogen doen, ook al is het fysiek zwaar. Ik stap om halfzeven in de auto en ben tot tien uur in touw. Maar het zou een schande zijn als ik daarover zou mopperen: ik word goed betaald en ben zeer goed omringd. Zelfs het decor is oké (lacht).»

HUMO Voor u hier in 2019 herverkozen kan worden, moet u Gent nog uitzweten. Bent u nog altijd verrukt met uw 27ste plaats op de lijst?

BRACKE «Natuurlijk, want ik heb die zelf gekozen. Ik krijg navolging bij andere partijen. Bij Open VLD heeft nachtburgemeester Edmond Cocquyt uitdrukkelijk voor plaats 27 gekozen. En de nummer 27 op de lijst van Groen en SP.A heeft zelfs al een debat met 27’ers voorgesteld. Het is de plaats waar je moet staan (lacht).»

HUMO Die 27ste plaats koos u na aanslepende interne strubbelingen.

BRACKE «Het is achteraf makkelijk gezegd, maar we hadden, zonder dat ik daarover wil uitweiden, veel problemen kunnen vermijden.»

HUMO Het is opvallend dat de N-VA overal de wind in de zeilen heeft, behalve in Gent.

BRACKE «De Volksunie heeft het ook altijd moeilijk gehad in Gent. Als ik in Antwerpen rondloop, krijg ik soms applaus. Dat is nu ook weer niet de bedoeling, maar in Gent is het omgekeerd: dat valt te verklaren, het heeft te maken met de universiteit.

»Mijn geval is zeer vergelijkbaar met wat Daniël Termont heeft gedaan (Nadat Bracke van leer had getrokken tegen de betrokkenheid van Gentse politici bij een dochteronderneming van een intercommunale, raakte bekend dat hij zelf Telenet adviseerde, red.). Dat was... (denkt na) Het ging over nul euro. Termont is een natuurtalent. Een hoofdstuk in zijn boek uit 2012 heet: ‘Ik kan alles verkopen.’ Dat is zo, en hij krijgt zelden tegenkanting.»

HUMO De algemene analyse luidt: Siegfried Bracke heeft de boemerang in het gezicht gekregen.

BRACKE «Maar ik wil wel eens weten waar die boemerang vandaan komt: ík heb nooit om het ontslag van schepen Tom Balthazar gevraagd.»

HUMO In Antwerpen werd een opiniestuk van Tom Meeuws gecounterd met een lek van vertrouwelijke contracten. Later volgden sappige details over zijn privéleven.

BRACKE «Van het privéleven van politici moet je afblijven. Als journalist kreeg ik ettelijke keren sappige verhalen aangereikt over amoureuze relaties, ik heb daar nooit iets mee gedaan. Toen een politicus op een persconferentie smeuïge dingen wist te vertellen over een concurrent, stond de hoofdredacteur van een krant recht: ‘Zwijg daar maar over, wij gaan dat toch niet schrijven.’ De politicus heeft zich verontschuldigd en er is geen woord over verschenen. De tijden zijn veranderd.»

undefined

null Beeld

undefined

'Zuhal Demir heeft nooit voor de softere kant van de N-VA gestaan: Demir betekent niet voor niets 'ijzer'.'

HUMO Een anonieme partijgenoot vond het wel nodig om de relatie van Meeuws en Liesbeth Homans naar buiten te brengen. ‘De Tijd’-columnist Koen Meulenaere heeft geschreven wie dat was: Joachim Pohlmann, de rechterhand van Bart De Wever.

BRACKE «Speculeren over wie gelekt heeft en vanwaar informatie komt: daar heb ik nooit aan meegedaan. Men heeft mij eens verweten dat ik een stuk had gemaakt dat het belang van de staat in gevaar bracht. Daarop werd een onderzoek naar mijn bronnen aangekondigd, en iemand aangeduid om dat onderzoek te voeren: het was uitgerekend de man die naar mij had gelekt.»

HUMO Ik wil maar zeggen: als er een dam is doorgebroken, dan wel met medewerking van een belangrijke partijgenoot.

BRACKE «Het was beter niet gebeurd. Maar nu het tóch is gebeurd, had men misschien beter gezegd: ‘En dan?’ Ik denk dat het de betrokken mensen geen stemmen zal kosten.»


DE AS VAN HET KWAAD

HUMO Tot slot: u laat op Twitter regelmatig uw licht schijnen over de VRT in het algemeen en de nieuwsdienst in het bijzonder.

BRACKE «Omdat de VRT mij na aan het hart ligt. Wie mijn tweets leest, zal begrijpen dat ik vind dat er wat meer kwaliteitscontrole zou mogen zijn. Ik zie alleen het resultaat, en ben zo vrij om hard te oordelen over het niveau. Op de nieuwsdienst zitten heel goede mensen, maar ze worden niet gecoacht en uitgedaagd. De nieuwsdienst is een bijna hedonistisch clubje geworden. Ze zouden elkaar beter wat uitdagen, in plaats van zichzelf te bewieroken. Tegelijk vind ik dat ze ook wat controversiëler zouden mogen zijn – maar dan met veel verstand. Ik heb in mijn tijd veel kritiek gekregen: ik was de vader van ‘de verleuking’, en wat nog allemaal.»

HUMO Als mensen nieuwsmedia kleuterachtig vinden, vinden ze dat vaak een gevolg van uw koers van indertijd.

BRACKE (wegwerpgebaar) «Het is een pendelbeweging: in mijn tijd hadden we nood aan vereenvoudiging en meer toegankelijkheid, nu is men te ver doorgeschoten naar de andere kant.»

HUMO Ik denk dan aan het ‘Whatsapp-interview’ met Eurosongkandidate Sennek. ‘Ist met dansjes?’, vroeg de journaliste. Ze zette er een emoji van een aapje bij.

BRACKE «Ik heb zelden iets tegen de vorm. Alleen moet je een toegevoegde waarde vinden. We leven in een tijd waarin het nieuws er ís, punt. De vraag is wat je ermee doet. Het moet toch de bedoeling zijn dat ik iets verneem, iets voel of moet lachen?»

HUMO U bent wel gul met lof voor VTM.

BRACKE «VTM heeft alleen ‘Het nieuws’, maar het is geen toeval dat het zo heet: je krijgt er het nieuws. ‘Het journaal’ opent vaak met hetzelfde item als het ochtendjournaal op de radio. Wat niet wegneemt dat ik ook uitstekende dingen zie bij de VRT. Maar toen ik vanochtend naar ‘De ochtend’ luisterde, dacht ik spontaan: ‘Die presentatoren zou ik graag eens onder handen nemen.’»

HUMO Er worden vraagtekens gezet bij uw kritiek op de VRT en uw lof voor VTM: het lijkt op natrappen, en uw goede vriend Kris Hoflack zit nu bij VTM.

BRACKE «Ik zit nu in een andere rol, maar waarom zou ik moeten zwijgen? Het houdt me bezig en ik weet waarover ik spreek. En dat Kris een vriend is, kan ik niet ontkennen, maar hij is ook een vakman.»

HUMO Toen Kris Hoflack VTM-hoofdredacteur werd, postte hij op uw Facebookpagina iets over ‘de as’ die ‘hersteld’ was.

BRACKE «De as van het kwaad! (lacht) Zo noemde Mark Coenen ons toen hij baas was op de radio: Kris en ik konden het in het college van hoofdredacteurs heel goed met elkaar vinden, we bepaalden eigenlijk de gang van zaken. Als we elkaar nu zien, heffen wij altijd het glas en klinken we ‘op de as van het kwaad’ (lacht).»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234