'Corona verwijst naar de duivel. Tel de plaats van de letters in het alfabet op en je krijgt 66. Zet er de zes letters van corona voor en je hebt 666.' Beeld humo
'Corona verwijst naar de duivel. Tel de plaats van de letters in het alfabet op en je krijgt 66. Zet er de zes letters van corona voor en je hebt 666.'Beeld humo

coronacomplotten4 theoriëen doorprikt

De vaccins zijn des duivels, er zitten kleine robotjes in en ze doden kinderen

Dat twee jaar na het opduiken van een nieuw virus de helft van de wereldbevolking (en in België 80 procent) volledig is gevaccineerd en velen al een boosterprik hebben laten zetten, mag een mirakel heten. Online wemelt het van de complottheorieën die maar één doel lijken te hebben: zoveel mogelijk mensen ervan overtuigen zich vooral níét te laten vaccineren, waardoor de ellende maar blijft duren. Wij hielden – lees vooral mee, Lieven A. – de populairste theorieën tegen het licht van de wetenschap om na te gaan wat ervan klopt en wat niet, en waar ze vandaan komen. Altijd nuttig voor als er zich in uw buurt een oplopende discussie ontspint.

Marc Van Springel

1. DE VACCINS ZIJN DES DUIVELS

De claim: aangezien er, zeker in de VS, nogal wat fundamentalistische christenen rondlopen, was het maar een kwestie van tijd voor de vaccins als het werk van de duivel werden gezien. Eén van de populairste theorieën is dat de vaccins het merkteken van de duivel zijn. Die theorie gaat terug op de Openbaring van Johannes, het laatste boek uit de Bijbel, waarin het einde der tijden wordt beschreven. Mensen die God afvallen en voor de duivel kiezen, krijgen dan een merkteken, ook bekend als het getal van het Beest of het getal 666.

Volgens sommigen zijn niet de vaccins, maar de mondmaskers het teken van het Beest: in de Openbaring staat namelijk dat alleen wie het teken draagt, nog dingen kan kopen of verkopen. Een duidelijke verwijzing naar de mondmaskerplicht in winkels en de horeca. Eén van de grote aanhangers van de theorie is rapicoon Kanye West: in juli 2020 liet hij zich in een interview ontvallen dat de vaccins het teken van het beest zijn en ‘men ons zo wil verhinderen de hemel binnen te treden’.

Ook het woord ‘corona’ verwijst naar het getal van het Beest: tel de plaats van de letters in het alfabet bij elkaar op (3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1) en je krijgt het getal 66; zet er het aantal letters van corona voor, en het resultaat is het getal 666. Voorts wordt gretig een screenshot van de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedeeld, waaruit moet blijken dat die op 30 januari 2020 de eerste aankondiging over de pandemie deed en de eerste officiële mededeling over de omikronvariant op 26 november 2021 de wereld instuurde, exact 666 dagen later. President Joe Biden zou volgens een andere populaire post op 22 september 2021, precies 666 dagen na de uitbraak van het virus, zijn boostershot hebben ontvangen, maar over de exacte begindatum van de uitbraak bestaat nog lang geen eensgezindheid.

De vaccins worden op sociale media ook in verband gebracht met een patent dat door Microsoft Technology Licensing is ingediend bij de World Intellectual Property Organization en het nummer WO2020060606 heeft. Het patent gaat echter niet over vaccins, maar over cryptomunten. Het werd bovendien in juni 2019 ingediend, lang vóór de uitbraak van het virus.

Ook een bewijs voor de satanische oorsprong van de vaccins is dat ze de stoffen luciferase (‘Lucifer race’) en luciferine zouden bevatten. Lucifer is de naam waarmee de duivel weleens wordt aangeduid, en bevat de Latijnse woorden ‘lux’ (licht) en ‘ferre’ (dragen) – de naam betekent dus ‘lichtdragend’ of ‘lichtbrengend’.

ISABEL LEROUX-ROELS (diensthoofd vaccinologie UZ Gent) «Die stoffen zitten niet in de vaccins. Ze worden wel gebruikt bij tests naar antistoffen, omdat onderzoekers door hun lichtgevende eigenschap beter kunnen zien hoe virussen en vaccins op cellen ingrijpen. In publicaties waarin de vaccins geëvalueerd worden, zul je die stoffen wel ergens terugvinden. Eén of andere mens die denkt dat hij snugger is, zal ze ergens hebben zien staan, en zo wellicht dat verhaal in gang hebben gezet.»

Voor de twijfelende katholieken onder u: paus Franciscus en leidende figuren van de Amerikaanse christelijke beweging hebben hun volgelingen aangeraden zich te laten vaccineren.

Volgens Kanye West zijn de vaccins het werk van de duivel. 'Zo wil men ons verhinderen de hemel binnen te treden.' Beeld GC Images
Volgens Kanye West zijn de vaccins het werk van de duivel. 'Zo wil men ons verhinderen de hemel binnen te treden.'Beeld GC Images

2. IN DE VACCINS ZITTEN KLEINE ROBOTJES

De claim: In de vaccins zitten nanorobots, minuscuul kleine robotjes, die mee worden ingespoten en zich vervolgens over ons hele lichaam verspreiden om daar allerlei onheil aan te richten en mogelijk zelfs ons DNA te veranderen.

Hoe het echt zit: nanorobots bestaan wel degelijk. Bij muizen kan kanker genezen worden door nanorobots te injecteren die de tumoren opsporen en er medicijnen op loslaten die de bloedtoevoer naar de tumor afsnijden, zodat die verschrompelt en afsterft. Het verhaal dat ook de vaccins nanorobots zouden bevatten, is wellicht ontstaan omdat men het geregeld heeft over de nanopartikels die in de mRNA-vaccins zitten. Daarmee verwijst men naar de lipiden, minuscule vetachtige en niet-wateroplosbare druppeltjes waarin het werkzame deel van het vaccin verpakt zit. Die druppeltjes zijn het vervoermiddel dat het mRNA naar de juiste plek in de cel loodst na de injectie. ‘Nano’ is gewoon een aanduiding van de grootte: een nanometer is een miljardste van een meter, dus heel klein. Met een nanodeeltje of nanopartikel wordt over het algemeen een deeltje van 1 tot 100 nanometer bedoeld. Kortom, het is niet omdat iets ‘nano’ is, dat het een robot is.

Recent dook op Facebook een post op met een video waarop bewegende cellen in een schaaltje te zien zijn, volgens het bijschrift ‘nanorobots in een coronavaccin’. Het gaat echter om beelden van een experiment van Amerikaanse onderzoekers die erin slaagden levende en zichzelf reproducerende robotten te creëren met cellen van kikkers. Het doel was na te gaan hoe groepen cellen beslissen wat ze zullen bouwen. Het moet nieuwe inzichten opleveren voor de regeneratieve geneeskunde, een tak van de medische wetenschap die onderzoekt hoe beschadigde cellen, weefsels, botten en organen hersteld kunnen worden.

3. DE VACCINS DODEN KINDEREN

De claim: al naargelang de versie zouden kinderen drie tot vijftig keer meer risico lopen om te sterven door de vaccins dan door corona. Omdat kinderen niet of amper ziek worden van het vaccin, heeft het ook geen nut om hen te laten vaccineren. In november vorig jaar deed op Instagram een post de ronde met een quote van Michael Yeadon uit een interview met de Amerikaanse ultrarechtse spindoctor Steve Bannon. Hij zei dat we ‘onze kinderen in de rij doen staan voor iets dat hen kan doden, om hen te beschermen voor iets dat hen niet kan doden’. In Duitsland werden soortgelijke beweringen ijverig verspreid door RT Deutsch, de lokale tak van Russia Today, een Russische propagandazender die niet alleen over corona desinformatie verspreidt.

Hoe het echt zit: in de onderzoeken van Pfizer en Moderna in de VS en Groot-Brittannië met duizenden kinderen en adolescenten bleken er geen overlijdens of ernstige bijwerkingen te zijn. In november 2021 waren er in het Verenigd Koninkrijk net geen drie miljoen prikken aan kinderen en adolescenten onder de 18 jaar gegeven en kon geen enkel overlijden aan de vaccins worden gelinkt. Het CDC rapporteerde in juli 2021 veertien doden bij de bijna negen miljoen Amerikaanse 12- tot 17-jarigen die toen een vaccin van Pfizer toegediend hadden gekregen. Geen enkel overlijden kon rechtstreeks met de vaccinatie in verband worden gebracht.

LEROUX-ROELS «De laatste cijfers dateren van half december, en toen waren er volgens het CDC twee of drie overlijdens na vaccinatie, allemaal kinderen die al zwaar ziek waren.

»Het is niet omdat iemand een week na een prik overlijdt, dat het ook door die prik komt. Nu iedereen in korte tijd meermaals gevaccineerd wordt, zou men alle overlijdens en aandoeningen aan het vaccin kunnen toeschrijven. Die worden echter zeer grondig geanalyseerd, en landen wisselen ook voortdurend gegevens uit. Als er een probleem zou opduiken, zal dat niet aan de aandacht ontsnappen.»

HUMO Door de ongerustheid over de veiligheid lijken veel ouders niet geneigd om hun kinderen te laten vaccineren.

LEROUX-ROELS «Ik vind dat zeer verrassend. Men heeft het ook altijd over de langetermijneffecten. Maar we vaccineren al zo lang, en er is nog nooit een vaccin geweest dat langetermijneffecten bleek te hebben. Is het de mRNA-technologie die mensen zo afschrikt? Dat mRNA is na enkele dagen weg uit ons lichaam. Wat voor schadelijke effecten op lange termijn zou het dan kunnen hebben? De geheugencellen die het opwekt, blijven in ons lichaam, ja. Maar dat is net de bedoeling. Hoe je daar ziek van zou kunnen worden, moet men mij toch eens uitleggen. Je niet laten vaccineren is bijna kiezen voor het virus, en dat is veel onvoorspelbaarder dan een gestandaardiseerde dosis van een goed onderzocht vaccin.»

4. GEVACCINEERDEN KUNNEN ANDEREN BESMETTEN

De claim: mensen die zich laten vaccineren, kunnen het virus net verspreiden omdat ze gigantisch veel stekeleiwitten aanmaken. Door nauw contact met gevaccineerden kun je niet alleen het virus oplopen, vrouwen kunnen er ook ernstige vruchtbaarheidsproblemen door krijgen.

Hoe het echt zit: deze fabel werd de wereld ingestuurd door onder andere America’s Frontline Doctors, een invloedrijke groep artsen die sinds het begin van de pandemie foutieve informatie over het virus en de vaccins heeft verspreid. Zo beweerden ze dat corona genezen kan worden met hydroxychloroquine, ook lang nadat was aangetoond dat dat niet zo is. Voorts postten ze op hun website dat de vaccins ‘in het lichaam van de ontvanger biljoenen stekelwitpartikels produceren’, en dat gevaccineerden die stekeleiwitten kunnen afgeven en op contacten overdragen. Die partikels zouden ‘even ziekmakend als het virus zelf’ zijn en bij anderen ontstekingen en ziekte veroorzaken. Het verhaal verspreidde zich razendsnel via sociale media, blogs en ook via InfoWars, een beruchte ultrarechtse en in samenzweringstheorieën gespecialiseerde Amerikaanse website.

LEROUX-ROELS «In de vaccins die wij gebruiken, zit geen levend virus. De mRNA-vaccins produceren ook geen virus. Ze bevatten mRNA dat door ons lichaam in stekeleiwitten wordt omgezet, maar die eiwitten zijn niet levensvatbaar of besmettelijk. Het stekeleiwit wordt op de injectieplaats een paar uur lang geproduceerd door de spier- en immuuncellen, maar het wordt niet via lichaamsvocht uitgescheiden.

»De aanmaak van eiwitten via mRNA is overigens een natuurlijk proces: voortdurend maakt ons lichaam honderden verschillende eiwitten aan zoals insuline, hemoglobine of albumine. De mRNA-technologie kaapt eigenlijk op een vernuftige manier even de machinerie van onze cellen. Voor onze cellen is het mRNA-streng dat via een prik wordt aangeboden er één zoals een ander.»

HUMO Hoelang maakt het lichaam dat stekeleiwit aan na een vaccinatie?

LEROUX-ROELS «Een paar dagen. Het mRNA valt vrij snel uiteen, zodat de cellen niet langer de opdracht krijgen het stekeleiwit aan te maken en de productie ervan stopt. Het is de bedoeling gewoon voldoende stekeleiwitten te produceren om een immuunreactie uit te lokken. De aangemaakte stekeleiwitten worden na een tijdje ook afgebroken.»

HUMO Het verhaal dat de coronavaccins anderen kunnen besmetten, heeft wel wortels in de werkelijkheid: er bestaan vaccins die dat kunnen.

LEROUX-ROELS «Het bekendste voorbeeld is het oraal poliovaccin of OPV. Dat bevat een levend verzwakt virus en wordt, zoals de naam al aangeeft, oraal ingenomen en via de stoelgang uitgescheiden. Vroeger werd het OPV in alle geïndustrialiseerde landen toegediend, maar men is op een te injecteren versie met een gedood virus overgeschakeld. In ontwikkelingslanden wordt het OPV nog wel gebruikt omdat het makkelijker en goedkoper is. Doordat het vaccin wordt afgescheiden, komt het in de omgeving en in het oppervlaktewater terecht. Kinderen die niet gevaccineerd zijn, kunnen het virus zo binnenkrijgen, zodat ze toch beschermd zijn. Dat het virus via het vaccin wordt verspreid, kan zelfs bijdragen tot het ontstaan van groepsimmuniteit.

»Het probleem is dat het OPV in zeer zeldzame gevallen bij mensen kan muteren, wél schadelijk wordt en in de omgeving kan circuleren. Dat is ook één van de redenen waarom polio nog altijd niet uitgeroeid is.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234