null Beeld Geert Van De Velde
Beeld Geert Van De Velde

voorzitter Open VLDEgbert Lachaert

Egbert Lachaert: ‘Ik krijg koude rillingen van de voorstellen van Conner Rousseau’

Dringt een politieke herverkaveling zich op? CD&V lijkt gedoemd om te verdwijnen, Open VLD klampt zich vast aan de kaap van de 10 procent. Als nieuwe voorzitter had Egbert Lachaert (44) gehoopt zijn partij weer hogerop te krijgen met diepblauwe recepten, maar dat loopt stroef in de bonte Vivaldi-coalitie. ‘Als de Franstaligen straks niet tegenover een zwart-geel blok willen zitten, moeten ze ons toelaten te presteren.’

Raf Liekens

De voorzitter, tevens eerste schepen van Merelbeke, komt vol knaldrang de kantine van het lokale sportcentrum binnen gedribbeld. Nu post corona alles weer kan, rijgt hij de partijcongressen, kermissen, eetfestijnen en speeches aan elkaar. En in juli verwacht hij met zijn nieuwe vriendin een baby.

Egbert LACHAERT «Het voelt alsof mijn voorzitterschap pas begonnen is. Tijdens de coronacrisis kon ik geen ziel in mijn werk steken. Maar nu is er plots veel te veel te doen. Mijn weekends beginnen pas op zondagavond.»

Lees ook:

Is Rusland nu aan de winnende hand in Oekraïne? Professor David Criekemans: ‘Momenteel wordt er blufpoker gespeeld’

‘Er zijn 4 dingen belangrijk als u een huis verkoopt.’ Alles wat u moet weten over de oververhitte huizenmarkt

HUMO Zou de regering ook geen portie knaldrang kunnen gebruiken?

LACHAERT «We moeten de federale én de Vlaamse regering dringend een boost geven. Na twee crisisjaren willen we voor de regering-De Croo een nieuw hoofdstuk schrijven. Maar dan moeten de partijen uit hun schaduw durven te treden. Willen ze dat nog? Vooral de PS durft haast niet meer te bewegen, bang als ze is voor de kritiek van de PTB.»

HUMO Misschien is de PS al verzadigd? De extra miljarden voor de gezondheidszorg, de uitkeringen en de minimumlonen heeft ze binnen.

LACHAERT «Met die mentaliteit verliezen we allemaal. Als we het land niet hervormen, gaat het PS-model de dieperik in. Dan is er geen geld meer voor hun hoge sociale uitgaven.»

HUMO Hoe wilt u de schwung er weer in krijgen?

LACHAERT «Ik wil terug naar de sfeer van mijn preformatieopdracht. Na anderhalf jaar impasse heb ik de boel gedeblokkeerd: iedere partij mocht één kaart trekken, één programmapunt dat zeker in het regeerakkoord moest, en één rode lijn – iets wat ze absoluut niet wilden. Dat werkte prima, het wantrouwen verdween. Maar er was te weinig tijd voor een uitgebreid regeerprogramma. Daarom stelt Alexander De Croo nu een nieuw menu samen met dossiers die we voor en na de zomer willen oplossen: de pensioenen, de arbeidsmarkt, de begroting, de koopkracht, defensie en energie.»

HUMO Toch krijgt de premier kritiek: hij zit vaak in het buitenland en zou zijn regering te weinig in de hand hebben. Is hij al aan het solliciteren voor een internationale functie?

LACHAERT «Jan Jambon is vorig jaar zestien keer naar het buitenland geweest, Alexander veertien keer. Die internationale missies horen bij zijn job, en hij is nooit langer dan twee dagen weg. Ik zie geen probleem. Hij is de populairste politicus van het land en wordt ons absolute boegbeeld bij de verkiezingen. Hij heeft de ballen gehad om het land in heel moeilijke tijden te leiden. Hij communiceert heel empathisch en slaagt er telkens in om akkoorden uit zijn regering te knijpen. Ik zie dat niemand anders doen. Als we hem tijdens de verkiezingscampagne voluit kunnen uitspelen, zal hij ons een bonus opleveren.»

HUMO Dan moet de regering- De Croo wel de hele rit uitdoen, tot in 2024.

LACHAERT «Niemand wil de regering vroegtijdig laten vallen. Maar het volstaat niet om erin te blijven zitten: ze moet ook wérken. Het probleem is dat de persoonlijke relaties aan Franstalige kant niet zo best zijn. Dat maakt het lastig voor de Vlaamse partijen die willen bewijzen dat de politiek wél nog iets kan presteren. Als de Franstaligen straks niet tegenover een zwart-geel blok willen zitten, moeten ze ons toelaten om dat te doen.»

HUMO Maar wat hebt u binnengehaald? De belastingen en de pensioenen zijn nog altijd niet hervormd. De regering geeft massa’s geld uit, waardoor de begroting ontspoort. En van uw recept om die op orde te krijgen, een werkzaamheidsgraad van 80 procent, komt volgens economen niks in huis, omdat de hervorming van de arbeidsmarkt te licht weegt.

LACHAERT «In deze bonte coalitie is het moeilijk om veel binnen te halen. Ook de N-VA zou veel water in de wijn hebben moeten doen om met de PS te besturen. Maar wij hebben wel onze accenten gelegd. De pensioenen van de zelfstandigen worden voortaan berekend zoals die van werknemers. Daardoor krijgen ze ook recht op het minimumpensioen van 1.500 euro. Dat is historisch.

»Ik geloof ook nog altijd in een deal over de pensioenhervorming. Wij vinden het belangrijk om werken te belonen, maar de socialisten vinden de pensioenleeftijd van 67 jaar te hoog en willen iedereen een volwaardig pensioen geven. Ik wil praten over een volwaardig pensioen na een loopbaan van 42 jaar, zodat iemand die op z’n 18de is begonnen, op zijn 60ste of 61ste kan stoppen.»

HUMO Benadeelt u dan niet de vrouwen, die vaker thuisblijven voor de kinderen?

LACHAERT «Een nieuw pensioensysteem moet geleidelijk ingaan. De vrouwen die zich hebben weggecijferd voor hun gezin, mag je niet bestraffen. Maar jonge mensen moeten de boodschap krijgen dat ze later een goed pensioen zullen hebben als ze genoeg werken.»

Werken of boete

HUMO Welke blauwe trofeeën ziet u nog?

LACHAERT «Dankzij de arbeidsdeal kunnen we de grote groep inactieven eindelijk activeren. Veel mensen zitten langdurig thuis door ziekte of een burn-out en willen niet terug naar hun vorige job. Hun werkgevers laten hen in het ziektesysteem zitten, want het kost hun niets: ze moeten geen ontslagvergoeding betalen en ze kunnen iemand anders aanwerven. Wij hebben met Frank Vandenbroucke (Vooruit) een akkoord gesloten, waardoor we die mensen na een half jaar inactiviteit een traject kunnen aanbieden om te bekijken wat ze wel nog kunnen. We maken de omschakeling naar een nieuwe job veel makkelijker. Voor het eerst zitten daar ook sancties in. Sommigen vinden de boetes van 30 euro te laag, maar voor iemand die van een uitkering leeft, komt dat aan.»

HUMO De PS en de vakbonden blijven zich hevig verzetten tegen die sancties.

LACHAERT «Toch beginnen we er in januari mee. De bedrijven schreeuwen om volk, terwijl zoveel mensen thuiszitten. Ook in Brussel en Wallonië is de werkloosheid een groot probleem. Daarom hebben we afgesproken dat Pierre-Yves Dermagne (PS-minister van Werk, red.) eindelijk met de regionale ministers van Werk overlegt om vacatures over de taalgrens uit te wisselen en werklozen sneller te begeleiden.»

HUMO Maar ook met die arbeidsdeal krijgt u geen 80 procent van de beroepsbevolking aan het werk. Mede daardoor stevenen we af op het grootste begrotingstekort van de hele EU.

LACHAERT «Zonder de Oekraïne-crisis zouden we in 2024 op een tekort van 3 procent gestrand zijn. Dat was ook het doel van de regering.»

HUMO Andere lidstaten kregen ook te maken met de oorlog en de pandemie. Waarom hebben wíj dan de slechtste begroting van allemaal?

LACHAERT «Omdat we heel veel doen voor de mensen. We hebben massa’s geld uitgegeven om de bedrijven overeind te houden en de koopkracht te behouden. Daardoor snijdt de crisis minder diep. Tijdens de coronacrisis hebben veel mensen ook gespaard. Ze waren klaar om dat geld uit te geven, maar de oorlog en de hoge inflatie ondermijnen die economische heropleving. Om de begroting weer in evenwicht te krijgen, hebben we besparingen en extra hervormingen van de arbeidsmarkt nodig.»

HUMO Dat zien de socialisten en de groenen niet zitten. Zij willen geld uitgeven en investeren.

LACHAERT «Het zal móéten, anders trekken we een streep door de lagere btw en het sociale energietarief.»

HUMO Misschien moet u ook aan extra inkomsten denken? De roep om een eerlijke bijdrage van de rijken klinkt steeds luider.

LACHAERT «Voor belastingen op kapitaal staan we in de top vijf van de OESO-landen. Ons bezwaar tegen miljonairstaksen en vermogensbelastingen is dat je dan de bezittingen van mensen in kaart moet brengen: de wijn in hun kelder, de dure kunst aan de muur… Dat gaat te ver. Wij willen een fiscale hervorming waarbij de lasten op arbeid dalen en je een stuk verschuift naar vervuiling en kapitaal. Het is niet fair dat iemand die gaat werken, de helft van zijn loon moet afgeven, terwijl sommige financiële transacties niet belast worden.»

HUMO Dus als Marc Coucke zijn bedrijf voor 1 miljard euro verkoopt, wilt u daar wat van afromen?

LACHAERT «Dat is een optie. Maar ik wil niet dat de kmo’s op het einde van de rit nog eens een patat krijgen. De voorstellen op 1 mei waren typerend. Het begon met de rijkentaks van de groenen en ’s middags kwam Conner Rousseau met een extra belasting op bedrijven die ‘overwinsten’ van 8 procent boeken. Sorry, maar geen enkel land doet zoiets.»

HUMO Waarom houdt u de fiscale cadeaus voor de rijken in stand, zoals de fiscale gunstregimes voor tweede woningen en voetbalmiljonairs?

LACHAERT «In Vlaanderen hebben we de woonbonus voor de eerste woning afgeschaft. Het zou logisch zijn dat de federale regering dat ook doet voor de tweede woning. Maar de MR verzet zich, omdat de woonbonus wel nog bestaat in Franstalig België. Bij de volgende begrotingsopmaak willen we dat aanpakken.

»Met voetbalmiljonairs moeten we ook geen medelijden hebben. Daarom gaan we 38 miljoen euro meer ophalen bij de Pro League-clubs. Maar we mogen ook niet te drastisch ingrijpen, want die clubs hebben al afgezien tijdens de coronacrisis.»

HUMO Misschien moeten ze dan wat besparen op de vergoedingen voor malafide makelaars en andere pronkers met dure horloges?

LACHAERT «Zeker. Maar als clubs overkop gaan, zullen de mensen roepen dat de politiek het voetbal kapotmaakt en hun hobby afneemt.»

null Beeld Geert Van de Velde
Beeld Geert Van de Velde

Schoonmoeder

HUMO Twee miljoen mensen leven op de rand van de armoede. De voedselbanken moeten ’s avonds langer openblijven, zodat werknemers ook kunnen aanschuiven. Wat kan de regering nog doen om de koopkracht te versterken?

LACHAERT «De grootste groep werkenden wordt beschermd door de index. Hun koopkracht stijgt zelfs lichtjes, terwijl ze in andere landen daalt. Maar er is een groep werknemers die te weinig verdient om voordeel te halen uit de indexverhogingen, en te veel om te kunnen genieten van sociale voordelen. Hen moeten we helpen. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat ze geld verliezen doordat ze zich voor hun werk moeten verplaatsen.»

HUMO Vooruit stelt voor om de index aan te passen, zodat hogere lonen er wat minder bij krijgen en lagere lonen wat meer.

LACHAERT «Dat idee ligt op de tafel van de experts die de regering zullen adviseren. Laten we dat advies afwachten.»

HUMO De PS heeft daar niet op gewacht. Hebt u genoten van de persconferentie waarop Paul Magnette en Pierre-Yves Dermagne hun verlanglijstje van 6,5 miljard euro aan koopkrachtmaatregelen presenteerden?

LACHAERT «Ik heb naar die slechte show gekeken met een bak popcorn erbij (groen lachje). Dat een partijvoorzitter schoonmoeder speelt over de regering, dat zijn we al gewend. Maar een vicepremier die zaken presenteert die ingaan tégen het regeerakkoord, dat is next level. Wat voor nut heeft het om je regeringspartners in de media op te fokken met dingen waarvan je weet dat je ze toch niet kunt binnenhalen?»

HUMO De PS wil de btw-verlaging op gas en elektriciteit, die jullie boerenbedrog noemden, permanent maken. En het sociale energietarief wil ze uitbreiden naar de middenklasse.

LACHAERT «De verlenging van de lagere btw had ik zelf al voorgesteld. De energieprijzen zullen nog minstens een jaar hoog blijven. Dan kun je vlak voor de winter niet tegen de mensen zeggen dat er nog 500 euro btw bij komt. Maar een lager energietarief voor de middenklasse kost miljárden. In plaats van met geld te strooien moeten we de middenklassers helpen om hun energiefactuur structureel te verlagen. We moeten hen overtuigen van duurzame oplossingen: isolatie, warmtepompen, zonnepanelen, dikker glas. Wat de regering nu doet – stookoliecheques, prijsverlagingen aan de pomp, btw-verlagingen op gas – is vergelijkbaar met de steun voor de steenkoolmijnen in de jaren 70: dat zijn investeringen in het verleden. Laten we deze crisis gebruiken om over te stappen naar de oplossingen van de toekomst. Veel huizen zijn zelfs nog niet geïsoleerd, daar valt veel winst te boeken. Maar dat vereist samenwerking tussen de ministers van Energie. En elke gemeente zou een energieloket moeten hebben dat de inwoners actief begeleidt. Veel mensen weten niet eens welke premies en renteloze leningen er bestaan.»

HUMO Zo’n overleg tussen de Vlaamse energieminister Zuhal Demir (N-VA) en haar federale collega Tinne Van der Straeten (Groen) zit er niet in: Demir vindt het geen goed idee om kerncentrales te vervangen door gascentrales, zoals Van der Straeten voorstelt.

LACHAERT (fel) «Als Zuhal Demir oppositie wil voeren tegen de federale regering, moet ze stoppen als minister en in de Kamer gaan zitten. We verkiezen geen Vlaamse ministers om de federale regering te saboteren.»

HUMO Vindt u het verdedigbaar dat de gezinnen en overheden kreunen onder de facturen, terwijl de energiebedrijven miljardenwinsten boeken?

LACHAERT «Nee. Als liberaal ben ik ook voor faire belastingen. Waar we kunnen, moeten we die winsten afromen. Bij de gascentrales en windparken is dat mogelijk. Voor de kerncentrales wordt het juridisch moeilijk: we zitten vast aan een lage nucleaire rente die werd vastgelegd bij de verlenging van de oudere kerncentrales.»

HUMO Dat toont toch de onmacht van de politiek aan? Onder impuls van de liberalen hebben we Electrabel verkocht aan de Fransen, waardoor we hun overwinsten niet kunnen belasten en op onze knieën moeten smeken om de jongste twee kerncentrales langer open te houden.

LACHAERT «De onderhandelingen met Engie verlopen moeilijk, maar er zijn juridische middelen om hen te dwingen die kerncentrales open te houden. De uitbating houdt risico’s in voor de openbare veiligheid. Specialisten zeggen mij dat dat een argument kan zijn. En als Engie echt niet wil, kunnen we naar andere exploitanten kijken.

»Gas is niet betrouwbaar en niet klimaatvriendelijk. Daarom kunnen we niet zonder kernenergie. Die jongste twee kerncentrales bieden ons een basiszekerheid. Maar als je álle kerncentrales langer openhoudt, zoals de MR en de N-VA willen, belemmer je investeringen in hernieuwbare energie. In de zomer moeten we windmolens uitschakelen om het net niet te overbelasten. Dat kan niet de bedoeling zijn.»

Vervelende Walen

HUMO Het wordt steeds moeilijker om nog een federale regering te vormen. Vlaanderen stemt rechts, Wallonië links en het compromis is onbevredigend, waardoor de beleidspartijen verder verschrompelen. Wordt het niet tijd voor een ander systeem?

LACHAERT «Ons systeem moet radicaal veranderen. Problemen grondig aanpakken lukt niet meer. Je kunt alleen nog scoren door hard te roepen en op anderen te kloppen. Dat is dramatisch voor de democratie. We moeten naar een systeem dat politici aanmoedigt om bruggen te bouwen.»

HUMO Hoe dan?

LACHAERT «Wij dienen binnenkort een wetsvoorstel in voor een federale kieskring: van de honderdvijftig parlementsleden moeten er minstens twintig in het hele land verkiesbaar zijn. Dan kunnen partijen samen opkomen – wij met de MR, bijvoorbeeld – en hun plan presenteren voor de toekomst van het land. De latere premier moet op die lijst staan, zodat alle Belgen voor hem of haar kunnen kiezen. Het is absurd dat alleen Oost-Vlamingen voor Alexander De Croo kunnen stemmen. Na de verkiezingen krijgt de leider van de grootste lijst het initiatief om een regering te vormen. Als het niet lukt, is het aan de populairste politicus van de tweede lijst. En als er na een halfjaar nog geen regering is, komen er nieuwe verkiezingen.»

HUMO Wat met de honderddertig andere parlementsleden?

LACHAERT «De provinciale kieskringen zijn veel te groot. Ik ben voor kleinere kieskringen, zoals in Engeland. Daar verkiezen kleine regio’s hun volksvertegenwoordiger in twee rondes. De winnaar moet minstens de helft van de stemmen halen. Dan heb je de steun van andere partijen nodig. Dat leidt automatisch tot minder partijen en meer bruggenbouwers in het parlement.

»Ik hoop ook dat we tegen de verkiezingen samen met andere partijen een toekomstproject kunnen ontwikkelen, om de mensen weer hoop te geven en een totale blokkering te voorkomen.»

HUMO Wat moet daarin staan?

LACHAERT «Een werkbare structuur die het land weer doet draaien. Vlaanderen mag gerust nog een paar bevoegdheden krijgen, maar het federale niveau moet coördineren tussen de regio’s. Vier klimaatministers die het jarenlang niet eens raken over de verdeling van de klimaatinspanningen, dat kan niet meer. Dan moet een federale scheidsrechter de knoop doorhakken. Maar de N-VA en Vlaams Belang willen alles doen vastlopen.»

HUMO Toch lijkt het erop dat Bart De Wever weer met Paul Magnette over confederalisme zal praten.

LACHAERT «De vorige keer leverde dat een gedrocht op. De PS kreeg een uitgavenpakket van 18 miljard euro en in ruil zouden er drie federale ministers van Werk komen. Zo maak je het land nóg ingewikkelder in ruil voor een zak geld voor de Franstaligen. De N-VA stelt het confederalisme altijd voor alsof de Vlamingen dan hun zin kunnen doen zonder nog te moeten betalen voor die ‘vervelende Franstaligen die alleen maar Vlaams geld willen uitdelen’. In de praktijk betekent het dat we niks meer te zeggen zullen hebben in het zuiden, maar er nog altijd voor moeten betalen, omdat Europa ons als één geheel blijft zien.»

HUMO Misschien is dat confederalisme een voorbereiding op een echte splitsing?

LACHAERT «Je kunt België niet uit elkaar trekken. Wij zijn Tsjechoslowakije niet. En Brussel is onze economische motor: daar wordt een vijfde van onze welvaart gecreëerd. De enige optie is om meer samen te werken. Als ik dat zeg tijdens schooldebatten, krijg ik altijd applaus. Jongeren begrijpen niet hoe ingewikkeld wij dit land hebben gemaakt.»

null Beeld Geert Van de Velde
Beeld Geert Van de Velde

Asielzoekers dumpen

HUMO In Knack vroeg Bart Tommelein (Open VLD), uw uitdager bij de voorzittersverkiezingen, zich af of een puur liberale partij nog wel zin heeft en of de drie traditionele partijen niet beter in één geheel opgaan.

LACHAERT «Dat is een zwaktebod. Als één geheel zouden we minder stemmen halen dan apart. Nederland heeft twee sterke liberale partijen, in Wallonië stemt één op de vijf kiezers liberaal, in Duitsland zitten we in de regering: er is geen enkele reden waarom hier geen plaats zou zijn voor een liberale partij. Ik begrijp wel dat Bart Tommelein in Oostende de krachten bundelt voor de lokale verkiezingen, net zoals Mathias De Clercq in Gent. Maar op nationaal niveau zal ideologie altijd een rol spelen. Liberalen en socialisten kijken anders naar de samenleving.»

HUMO Veel analisten voorspellen dat CD&V zal verdwijnen. Zijn er gesprekken over een politieke herverkaveling?

LACHAERT «Alleen informeel, maar het is niet duidelijk wat CD&V wil. Sommigen lonken naar ons, anderen naar de N-VA en een derde groep wil de katholieke partij behouden. Ze zullen moeten kiezen. Als je geen duidelijke posities inneemt, ben je gedoemd om te verdwijnen. Daarom proberen wij met onze partijcongressen het liberalisme ook te vernieuwen.»

HUMO Zijn de mensen niet partijmoe? Ze willen oplossingen, geen ideologische manifesten, nieuwe namen of dure campagnes.

LACHAERT «Maar je bestuurt vanuit een begeesterende visie om de wereld beter te maken. Het valt op hoe de N-VA en Vooruit het boek ‘Reset’ van socioloog Mark Elchardus omarmen. Dat richt zich tegen alles wat na WO II is opgebouwd: de vrije markt, de globalisering, de rechtsstaat, individuele mensenrechten. Het choqueert me hoe vaak de N-VA kritiek uit op rechters. Dat is gevaarlijk voor onze democratie. Net als het uithollen van de mensenrechten. In de donkerste periodes van de geschiedenis werden mensenrechten ondergeschikt gemaakt aan wat de meerderheid dacht. De Elchardus-partijen geloven in een allesbepalende overheid, niet in de rechten van het individu. Wij staan daar lijnrecht tegenover.»

HUMO Vooruit lijkt net als de N-VA ook kritisch voor migratie te worden. Conner Rousseau wil de kiezers van Vlaams Belang terughalen.

LACHAERT «Net als Theo Francken (N-VA) gaat hij naar Denemarken om te leren hoe het moet. Maar dat land wil zijn asielzoekers dumpen in Rwanda en Kosovo, in afwachting van hun procedure. Het deelt mensen op in A- en B-burgers. Ik kreeg koude rillingen toen Conner Rousseau in Humo zei dat hij élk kind vanaf zes maanden verplicht naar de kinderopvang wil sturen. Mag ik zelf nog beslissen of ik mijn zoon wil thuishouden en hoe ik hem opvoed?»

HUMO Zijn argument is dat veel anderstalige kinderen opgroeien bij ongeschoolde moeders die geen woord Nederlands spreken, waardoor ze in het onderwijs met een taalachterstand starten. Is dat geen probleem?

LACHAERT «Jawel, maar ik geloof in de benadering van Bart Somers, die mensen meeneemt in een inburgeringstraject. Als minister van Integratie pakt hij ook de lange wachtlijsten voor taalcursussen aan, die hij van zijn voorgangster (N-VA-minister Liesbeth Homans, red.) heeft geërfd. Het voorstel van Conner Rousseau is onbetaalbaar en onuitvoerbaar. Je moet nu al anderhalf jaar wachten tot er een opvangplaats vrijkomt. Maar dat is niet het enige voorstel waar ik rillingen van krijg. Hij en Valerie Van Peel (N-VA) willen de overheid ook laten bepalen wie nog kinderen mag krijgen. Dat wordt dan verkocht als sociale bescherming.»

HUMO Als een verslaafde moeder de ene junkiebaby na de andere ter wereld brengt, moet je dan lijdzaam toekijken? Die kinderen moeten afkicken in de couveuse en hebben vaak een rugzak vol gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

LACHAERT «Als iemand een bedreiging is voor haar eigen gezondheid en dat van haar ongeboren kind, moet je haar colloqueren of intensief begeleiden. Misschien is de bestaande begeleiding onvoldoende, zijn er te weinig plaatsen en moeten rechters sneller begeleiding opleggen. Maar ik aanvaard niet dat de overheid zomaar alles kan beslissen.»

Spannende tv

HUMO De kiezer hecht ook belang aan geloofwaardige figuren. Is het geen probleem dat u voorzitter werd met een donkerblauw programma en daarna een links-liberale Vivaldi-regering vormde, zoals Bart Tommelein wilde doen?

LACHAERT «Ik ben zes jaar OCMW-voorzitter geweest: niemand ziet mij als een asociale neoliberaal. Dat kille en rechtse etiket is onterecht. Ik heb bij de voorzittersverkiezingen ook nooit over links en rechts gepraat.

»Onze keuze voor Vivaldi kwam er na anderhalf jaar rondjes draaien. Wij wilden het land niet laten verprutsen door de N-VA en de PS. Daarom hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen, ook al is dat geen cadeau. Zo’n bonte coalitie leidt altijd tot ontgoochelingen. Het is makkelijker om, zoals Bart De Wever, telkens aan de kant te gaan staan als het te heet wordt. Maar het land moet wel bestuurd worden.»

HUMO Bij zijn ontslag als Vlaams minister haalde Wouter Beke (CD&V) uit naar de pers die ‘haar trechterfunctie niet meer speelt’ en ‘polarisering in de hand werkt’. Deelt u zijn kritiek?

LACHAERT «Journalisten hebben wel de neiging om de luidste roepers te idoliseren, omdat dat meer spektakel, kliks en kijkers oplevert. Die politici stijgen dan in de pop-polls, terwijl degenen die aan oplossingen werken, het verwijt krijgen dat ze te saai zijn. Sommige eindredacteurs van tv-programma’s vragen me: ‘Je gaat toch iets radicaals vertellen over een regeringspartner? Want anders moet je niet komen.’ Dat levert misschien spannende tv op, maar is het land daarmee gebaat?»

HUMO In die context dreigt Georges-Louis Bouchez (MR) in Vlaanderen bekender te worden dan u.

LACHAERT «Mijn rol is anders, omdat onze partij de premier levert. Ik wil Alexander De Croo alle kansen geven om te besturen. Daarom kan ik de anderen niet het vuur aan de schenen leggen zoals Georges-Louis Bouchez doet.»

HUMO Wringt dat niet? Sommige hardliners noemen hem ‘de laatste liberaal’.

LACHAERT «Nee, ik ben een teamplayer. Haantje-de-voorste spelen zit niet in mijn karakter.»

HUMO Maar misschien had u dat pittige debat tegen Tom Van Grieken in ‘Terzake’ moeten voeren, in plaats van Bouchez?

LACHAERT «Ja, misschien doe ik dat wel een keer.»

HUMO En anders is er volgend jaar een nieuw seizoen van ‘The Masked Singer’.

LACHAERT (lacht) «Dat wil ik Vlaanderen echt niet aandoen! Voor sportieve programma’s zoals ‘The Container Cup’ mogen ze me wel vragen. Iets als ‘Peking Express’ zou ik ook graag doen. Drop mij aan de andere kant van de wereld en ik kom wel terug. Twintig jaar geleden heb ik in mijn eentje door Australië en Nieuw-Zeeland gefietst. Met mijn tentje, een vuurtje en water om een pot rijst te koken ben ik content.»

HUMO Was u sinds die trektocht niet bezig aan een wereldreis in stukjes?

LACHAERT «Ik wil graag via Europa en Azië terug in Australië uitkomen. De voorbije jaren heb ik met twee vrienden door Italië, Griekenland en de Balkan gefietst. De volgende landen zijn Turkije en Iran, maar de voorbije zomer is het er niet van gekomen door corona en mijn drukke agenda. Dit jaar verwacht ik een baby, dus wordt het weer niks. Jammer, want ik mis het rondtrekken wel. Ik heb de laatste tijd wel heen en weer gereisd naar de Balkan, maar dat was om mijn vriendin te zien (lacht).»

HUMO Een partijvoorzitter met een baby, dat is niet evident, toch?

LACHAERT «Ik heb Vincent Van Peteghem (CD&V) onlangs gevraagd hoe hij dat doet. Hij zei dat je ’s nachts sowieso slaapt, omdat je doodop bent van het werken. We verwachten ons kindje in het begin van de zomer, dus ik hoop dat we tegen het najaar normale nachten hebben.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234