null Beeld

En op 'De zevende dag' werkte hij: VRT-journalist Tim Pauwels

Een jaar lang heeft hij de ethische dossiers van de openbare omroep langs de meetlat van de moraalfilosofie gelegd. Nu is hij terug waar hij hoort: in de schijnwerpers van de nieuwsdienst, voor ‘De zevende dag’. Tim Pauwels, de presentator met het meeste aplomb sinds Bavo Claes: ‘De democratie is mijn eerste werkgever, de VRT mijn tweede’.

Jan Antonissen

De plaats van afspraak was: een café onder de kerktoren van het Vlaams-Brabantse Kwerps. Maar we hadden net zo goed een beetje verderop kunnen afspreken, op de landingsbaan van Zaventem. Op deze stralende zomerdag scheren de vliegtuigen zo laag over de dorpskom dat horen en zien vergaat. Het ene toestel is nog niet uit het zicht verdwenen of daar verschijnt het andere al aan de horizon. Het lawaai haalt de inwoners van Kwerps niet uit hun humeur: op het caféterras zetten ze hun gesprekken onverstoorbaar voort. Het leven is te kort voor overbodige pauzes. Inwijkeling Tim Pauwels (43) gaat daar helemaal in mee.

HUMO Gedij je in Kwerps?

Tim Pauwels «Ik ben hier komen wonen omdat Leuven mijn kapitaal te boven ging. Maar ik woon hier graag: het dorp heeft meer te bieden dan het zelf wil toegeven. Kwerpsenaren zijn eeuwenlang sociaal achtergesteld ten opzichte van Erpsenaren: ze waren de lijfeigenen van de ridder van Kwerps. Daarom zijn ze een aparte parochie gebleven.»

HUMO Kwerpsenaren zijn underdogs. Ligt dat jou?

Pauwels «Ik woon liever in een achtergestelde gemeente dan in een elitedorp. Latem zou me niet liggen.»

HUMO Laatst had je Maggie De Block, underdog in de race naar het premierschap, te gast in ‘De zevende dag’. Ze zei niet ja of nee, maar vergis ik me als ik enige sympathie bespeurde?

Pauwels «Ik heb voor geen enkele politicus sympathie.»

HUMO Het gesprek had een lacherig sfeertje.

Pauwels «Is dat verboden?»

HUMO Nee, maar het leek alsof je het idee dat zij premier zou worden niet au sérieux nam.

Pauwels «Zeg nooit ‘nooit’ in de politiek, maar Maggie De Block is het kopstuk van de kleinste partij in de Zweedse coalitie. Bij het Franstalige publiek is zij volgens een peiling wél de meest genoemde kandidaat – vijf keer meer dan Charles Michel. Dan moet je het daarover hebben. Dat interview is trouwens in bijna alle kranten overgenomen. Heel erg fout kan het dus niet geweest zijn.»

HUMO Oké, maar jij gelooft niet dat ze premier wordt. Zijzelf ook niet. En toch hou je daar een gesprekje over.

Pauwels «Hoe groot had je enkele weken geleden de kans ingeschat dat Kris Peeters het premierschap zou afstaan ten voordele van een Europees Commissariaat voor Marianne Thyssen? Zeg nooit ‘nooit’.»

HUMO Het is een onwaarschijnlijke formatie.

Pauwels «In Vlaanderen is ze helemaal niet onwaarschijnlijk: de grootste partij zit al enige tijd aan de rechterkant. Je kunt niet boos zijn dat zoiets politiek wordt vertaald. Het is alleen raar in de zin dat er maar één partij aan Franstalige kant is.»

HUMO En dat de grote winnaar zegt: ‘Ik ga aan de kant staan.’ Bart De Wever wil geen premier zijn.

Pauwels «Dat is eigen aan de N-VA: het is moeilijk om een land te leiden dat je wilt zien verdwijnen. Wat als ze het premierschap wél zouden claimen? Zou dat de zaken vergemakkelijken in Franstalig België?

»Ik stel twee dingen vast. Eén: het premierschap is minder waard dan vroeger. Het wordt als een zwartepiet aan elkaar doorgespeeld. Twee: de vorige regering had geen meerderheid in Vlaanderen, de komende regering heeft er geen in Wallonië. Blijkbaar is het lastig om een regering samen te stellen met een consensus in beide landsdelen. Dat hoeft geen onoverkomelijk probleem te zijn: de regering-Di Rupo heeft best wel gefunctioneerd. Maar het vreet wel aan het systeem.»

HUMO Wie wordt premier?

Pauwels «Ik zal er geen geld op inzetten, maar Charles Michel is voorzitter van de grootste liberale partij. (Zwijgt) Didier Reynders kan ook.»

HUMO Toch?

Pauwels «Waarom niet?»

HUMO Een grote clan binnen zijn eigen partij moet hem niet.

Pauwels «Bij de CD&V heeft dat niemand ervan weerhouden om premier te worden: Leo Tindemans, bijvoorbeeld. Of Yves Leterme

HUMO Zullen de onderhandelingen voor de kamikazecoalitie snel afgerond zijn?

Pauwels «De onderhandelaars zitten goed, verneem ik. Over twee weken is het misschien gebeurd. Al komt er ongetwijfeld nog een kwaad moment: de CD&V wil een vermogenswinstbelasting of iets anders waarmee ze laat zien dat ze haar stempel drukt op een overwegend rechts kabinet.»

HUMO Maar het komt goed?

Pauwels «Kamikazes keren niet terug.»

HUMO Jij bent er als politiek journalist mee opgehouden na de vorige eindeloze formatiegesprekken. Je was het zat.

Pauwels «Ik heb die 540 dagen voor ‘Het journaal’ gewerkt. Loodzwaar was het. Voor men nog eens karikaturen verspreidt over het grote aantal medewerkers van de VRT-nieuwsdienst, zal ik even uit ervaring spreken: onze nieuwsdienst is chronisch onderbemand, zeker de ploeg van ‘Het journaal’.»

HUMO Toe maar.

Pauwels «Daarmee zeg ik niet dat ze bij VTM meer volk hebben: daar is even weinig volk.»

HUMO Veel minder volk, zelfs.

Pauwels «Hangt ervan af hoe je rekent: per gemaakte minuut televisie zijn het er wellicht meer. Wij maken drie à vier keer meer programma’s. En wij hebben een volledige radionieuwsdienst. En wij hebben een goed uitgebouwde website. Als je een eerlijke vergelijking maakt, heeft de nieuwsdienst helemaal niet zo veel mensen. Dat merk ik ook intern: er wordt ongelofelijk hard gewerkt.

»Ik was 40, verlangde na al die jaren naar andere horizonten en kreeg de kans om manager beroepsethiek te worden. Deontologie heeft me altijd aangesproken.»

HUMO Die managersfunctie was geen troostprijs omdat je geen hoofdredacteur van de nieuwsdienst was geworden?

Pauwels «Wat is het verband?»

HUMO Dat je er op de nieuwsdienst even tussenuit wilde?

Pauwels «Ik wilde ertussenuit, ja. Als hoofdredacteur had dat misschien ook gekund (schatert).»

HUMO Maar je niet-benoeming heeft je niet gegriefd?

Pauwels «Absoluut niet: ik heb me kandidaat gesteld omdat mensen op de vloer het me hadden gevraagd.»

Eeuwige twijfelaar

HUMO Deontologie boeit je, zeg je. Regelgeving, dus.

Pauwels «Ethiek is net níét in regels te vatten. Je komt heel snel op een punt waar je waarden met elkaar moet verzoenen die niet te verzoenen zijn: het recht op informatie en het recht op privacy, bijvoorbeeld. Dan moet je de afweging maken: welk argument geef ik het meeste gewicht? Misschien doe ik dat graag. Iemand heeft ooit over mij gezegd: ‘Als Tim niet meer twijfelt, is hij dood.’»

HUMO Jij hebt, als manager beroepsethiek, de kwestie-Frans Van Coppenolle beslecht. Hij vond dat de eer van zijn vrouw Wendy Van Wanten in ‘Albert II’ was gekrenkt. De VRT heeft zich verontschuldigd en een kwetsende passage weggesneden.

Pauwels «Daar is een deal gesloten (zwijgt). Op een bepaald moment stel je vast dat je, ondanks je oprechte inspanningen, toch iemand gekwetst hebt. Dan zijn verontschuldigingen op hun plaats. Maar goed, dat was geen ingewikkelde kwestie. De reeks van Annemie Struyf, ‘De Bleekweide’, lag veel gevoeliger. Mensen lieten daarin een groot stuk van zichzelf zien.»

HUMO Kinderen.

Pauwels «Die kinderen spraken met toestemming van hun ouders. En onder toezicht van begeleiders. Precaire dingen waarmee we iets unieks hebben gedaan: we hebben therapie bespreekbaar gemaakt.»

HUMO Voor alle duidelijkheid: Annemie Struyf had Woestijnvis voor de VRT verlaten vanwege een discussie over ‘De Bleekweide’. Een geruchtmakende transfer. Kon jij, als manager beroepsethiek, nog veel aanmerken op de reeks?

Pauwels «Bel Annemie op, en vraag haar of ik niks aan ‘De Bleekweide’ heb gedaan (lacht). Ik moet wel zeggen: de manier waarop Annemie met haar getuigen omgaat, voor en na de uitzending, is een voorbeeld.

»Wij hebben één aflevering van ‘De Bleekweide’ niet uitgezonden, ook al was ze betaald. VTM heeft zijn fictiereeks over ophefmakende moorden, ‘Ontspoord’, van het scherm gehaald. Dat zegt iets: de ethische reflex is groter dan vroeger. Gevoeligheden veranderen ook. ‘De Bleekweide’ zou twintig jaar geleden niet gekund hebben. Maar een blote madame kon wel, of spreken over seksualiteit, en dat ligt nu moeilijker. Elke generatie oordeelt anders.»

HUMO Na één jaar ben je naar de nieuwsdienst teruggekeerd om de verkiezingsprogramma’s te coördineren.

Pauwels «Dat is me gevraagd.»

HUMO Hoe kijk je erop terug?

Pauwels «Met een zekere tevredenheid. We hebben gekozen voor inhoudelijk onderbouwde programma’s, en de kijker is ons daarin gevolgd. Niet alleen hadden we betere cijfers dan de concurrentie, uit onderzoek achteraf bleek ook dat onze programma’s beter scoorden als leidraad om de kijker zijn keuze te helpen maken. Met als uitschieter: ‘Rekening 14’, een project dat ik met De Standaard, De Tijd en de KU Leuven heb opgestart.»

HUMO Het was de eerste keer dat politieke voorstellen becijferd werden.

Pauwels «Met name de voorstellen voor een hervorming van de belastingen en de kinderbijslag. Wij hebben ook kunnen zeggen wie op welk niveau het meest wou besparen en investeren.»

HUMO Hét evenement in de aanloop naar de verkiezingen hebben jullie wel gemist.

Pauwels «Excuseer?»

HUMO Het presidentiële debat: De Wever versus Magnette. Dat zat op VTM.

Pauwels «Dat was het gevolg van een deal aan Franstalige kant. Wij zouden eerst samenwerken met de RTBf, maar dat is afgesprongen.

»Dat gezegd zijnde: hét evenement was het grote debat met de partijvoorzitters aan de vooravond van de verkiezingen. Dat hadden wij.»

HUMO VTM had ook zo’n debat, maar dat werd geschrapt na de aanslag op het Joods Museum in Brussel.

Pauwels (knikt) «Op ons debat, dat een dag vroeger plaatsvond, hebben 700.000 kijkers afgestemd.»

HUMO Is dat veel?

Pauwels «Het grootste aantal in jaren, meneer, op een avond dat we tegenover de finale van ‘The Voice’ geprogrammeerd stonden. We hebben de slag om de kijker gewonnen met inhoudelijk onderbouwde programma’s. Die keuze was niet vanzelfsprekend, neem dat maar van mij aan.»

HUMO Dat kan weer in het post-Bracke-tijdperk?

Pauwels «Het is de slinger die om de zoveel tijd de andere richting uitgaat. Vroeger was Wetstraat-journalistiek highbrow. Siegfried Bracke heeft daar een einde aan gemaakt. Voor alle duidelijkheid: ik heb ‘Bracke & Crabbé’ nog eens bekeken. Die programma’s zaten bijzonder goed qua toon. Niks geen zurigheid, al mocht er wel wat meer inhoud in.»

Niet vies van scoops

HUMO Laatst was de VTM-documentaire van Paul Jambers over Bart De Wever op verkiezingsdag op tv te zien. Op een bepaald moment sprak hij jou in de coulissen van de VRT vermanend toe. Wat zei hij precies?

Pauwels «Dat we voor ‘Rekening 14’ valse cijfers hadden gebruikt. Voor alle duidelijkheid: geen enkele politieke partij heeft onze cijfers betwist, ook de N-VA niet. Maar dat is het sarcasme van De Wever. Op zo’n dag, met veel volk om zich heen, voelt hij zich niet lekker. Dan maakt hij zulke grapjes.»

HUMO Aan het eind van diezelfde verkiezingsavond had je op de VRT een debat met de partijvoorzitters, waar Bart De Wever moderator Lieven Verstraete toevoegde dat voortaan alles anders zou zijn, ook voor de mensen van de VRT – het leek op een dreigement. Hoe heb jij dat gepercipieerd?

Pauwels «Ik percipieer dat als zijn vaste sarcasme.»

HUMO Luc Van der Kelen noemde jou in Humo vorig jaar ‘een mannetje van De Wever’.

Pauwels «Ik heb daarvoor een kwaaie sms naar Van der Kelen gestuurd.»

HUMO Heeft de N-VA intussen een bevoorrechte relatie met VTM?

Pauwels «Dat zou me verbazen.»

HUMO De Wever verscheen niet op het feestje voor 20 jaar ‘Terzake’.

Pauwels «Hij was aan het onderhandelen.»

HUMO Andere onderhandelaars waren er wel.

Pauwels «CD&V was er, maar die hadden net voor het Eurocommissariaat gekozen. Die hadden iets uit te leggen.»

HUMO Voelen jullie de hete adem van VTM, die een jonger publiek aanspreken?

Pauwels «Daarvoor verwijs ik u met plezier door naar de strategen van de VRT. Of naar de hoofdredacteur van ‘Het journaal’.»

HUMO Björn Soenens, de hoofdredacteur van ‘Het journaal’, zei laatst: ‘Misschien moeten we een voorbeeld aan ‘Het nieuws’ van VTM nemen.’

Pauwels «Jongen, ik zit bij de politieke duiding. VTM hééft dat niet. ‘Polspoel & Desmet’ is lang geleden, hè?»

HUMO Ben je blij met de luwte van ‘De zevende dag’?

Pauwels (knikt) «Op de dag zelf na dan. Wat mij betreft mag vrijdag ‘De zevende dag’ zijn (lacht). Trouwens, zo’n luwte is het niet. Het programma wordt druk bekeken. Kranten putten eruit.»

HUMO Moet ‘De zevende dag’ minstens één scoop bevatten – Maggie De Block die niet ja of nee zegt – die daarna door ‘Het journaal’ wordt uitgedragen en door de kranten overgenomen?

Pauwels «Ik ben niet vies van scoops. Maar ik ga mezelf niet op een regime van een wekelijkse scoop zetten, echt niet. ‘De zevende dag’ moet een plek van debat zijn, waar de kijker verschillende argumenten kan horen op een manier die hem interesseert én die hij begrijpt.»

HUMO Is er geen concurrentie met het grote politieke interview in het éénuurnieuws van VTM op zondagmiddag?

Pauwels «Hoe meer mensen over politiek geïnformeerd worden, hoe beter. Natuurlijk heb ik liever dat ze naar de VRT kijken, maar ik ben er altijd van uitgegaan: mijn eerste werkgever is de democratie, mijn tweede werkgever de VRT. (Fijntjes) Al weet ik ook wel dat die eerste werkgever niet zo goed betaalt.»

HUMO ‘De zevende dag’ is ouderwetse tv.

Pauwels «Het is daytime television. Je kijkt er anders naar dan naar een avondprogramma. In veel gezinnen staat de televisie op terwijl zich elders in het huis andere activiteiten afspelen: mensen dekken de tafel of trekken een fles wijn open. Zondag, hè. ‘De zevende dag’ duurt ook lang, twee uur. Al heb je, echt waar, mensen die de hele rit uitzitten – portootje onder handbereik.»

HUMO Hoeveel kijkers hebben jullie?

Pauwels «Meer dan 300.000, maar dan tel ik de kijkers van de herhalingen mee.»

HUMO Een ouder publiek?

Pauwels (knikt)

HUMO Dat zit ook in het decor.

Pauwels «Er zijn verrassend veel jongeren die kijken, maar die komen niet noodzakelijk naar de studio.»

HUMO Je bent een goede interviewer. Maar kun je in maximaal acht minuten werkelijk iets nieuws te weten komen van iemand die tot de tanden gemediatraind is?

Pauwels «Wie is er hier geobsedeerd door scoops? (lacht)»

Wie wordt de man van?

HUMO Laatst schreef Ian Katz, de eindredacteur van ‘Newsnight’ (BBC), over de dood van het politieke interview.

Pauwels (snel) «Dat zijn van die slogans. We hebben 300.000 kijkers. Natuurlijk zijn we niet dood.»

HUMO Is het geen rituele oefening tussen interviewer en interviewee, die allebei weten hoe ze hun waar moeten verkopen?

Pauwels «En dat was het dertig jaar geleden niet?»

HUMO Toen waren politici iets minder getraind.

Pauwels (citeert uit een denkbeeldig oud tv-interview) «Kunt u ons iets zeggen, meneer de eerste minister?’ – ‘Geen commentaar!’ – ‘Dank u wel, meneer de eerste minister.’ Dat was ook dertig jaar geleden.

»Ik wil in debatten en interviews geen antwoord op de vraag: wiens schuld is het? Of: wie heeft gelijk? Nee, ik wil horen hoe we een probleem zullen oplossen. Op die manier heeft het politieke interview zin. Ik streef de sfeer na van een gezin dat aan de keukentafel discussieert over een verhuizing: dat kan hard en persoonlijk zijn, maar je moet er wel samen uit komen. Als je niet meer praat, is niet alleen het interview, maar ook de democratie dood. Dan kies je wie de mooiste is. Dan vereng je de politiek tot: ‘Wie wordt de man van?’»

HUMO Kies je voor een constructief in plaats van een kritisch interview?

Pauwels «‘Hoe ga je dat oplossen?’ is de meest kritische vraag die er bestaat. De vraag ‘Wat gaat u nu doen aan het vergrijzingsprobleem?’ is niet soft.»

HUMO Walter Zinzen pleitte naar aanleiding van twintig jaar ‘Terzake’ in een opiniestuk voor de terugkeer van het scalpel.

Pauwels «In zijn stuk gaf hij een voorbeeld van een goed ‘Terzake’-interview: Annelies Beck die Karel De Gucht op de rooster legde. Dat was geen dertig jaar geleden, hè? (lacht)»

HUMO Maar ik zag je zuchten.

Pauwels «In Vlaanderen wordt met weinig mensen en middelen relatief goede televisie gemaakt. Ik heb een groot hart voor de mensen die dagelijks aan de weg timmeren. Mag het?»

HUMO Is het niveau hoger dan twintig jaar geleden, bij het begin van ‘Terzake’?

Pauwels «Daar zaten ook interviews in met een hoge zuurtegraad. Een journalist die hard was omdat hij hard hóórde te zijn. ‘Terzake’ had in zijn begindagen wel meer middelen.»

HUMO De toekomst van ‘Terzake’ zou onduidelijk zijn.

Pauwels «Richt je tot de hoofdredactie.»

HUMO Heb je enig idee van de nieuwe besparingen die eraan zitten te komen?

Pauwels «Bij de VRT wordt al jaren bespaard. De kijker heeft dat niet gemerkt, en daarom denkt de politiek: daar valt vast nog veel te halen. Maar geloof me: de reserves op véél redacties zijn weg.

»De argumenten om te besparen zijn ook vaak verkeerd. Zoals de retorische vraag: ‘Moet de VRT programma’s maken die de commerciëlen al brengen?’ Het is omgekeerd: de commerciëlen brengen goede programma’s omdat wij dat doen. Als er geen openbare omroep is, is er een risico op nivellering naar beneden. Wij leggen de lat in het medialandschap. Breng de lat naar beneden, en álles dondert naar beneden.

»Pas op, soms maken de commerciëlen programma’s die óver de lat gaan. ‘Clan’ op VTM is een goed voorbeeld. Dat is geen probleem, des te beter voor de kijker. Maar zonder ons zou er geen ‘Clan’ geweest zijn. Een bedrijf dat zo veel mogelijk winst wil maken, een commerciële omroep dus, zal altijd geneigd zijn om naar een goedkoop Amerikaans format te grijpen.»

HUMO Hoe hoog ligt de lat bij MNM, de commerciële radiozender van de VRT die veel liberale politici de ogen uitsteekt?

Pauwels «MNM bereikt een publiek dat anders niet naar de radio luistert: veel jonge allochtone luisteraars stemmen erop af. En de VRT heeft twee jaar geleden fors geïnvesteerd in nieuws op maat van MNM.»

HUMO Een alibi om MNM bestaansrecht te geven.

Pauwels «We kunnen er ook niet in investeren.»

HUMO Dan schuift de politiek MNM zo opzij.

Pauwels «Ga je me nu verwijten dat we investeren in nieuws voor mensen die anders niet naar nieuws luisteren? Als een commerciële omroep dergelijke radio maakt, is de kans groot dat ze niet investeren in nieuws op maat voor dat publiek.»

HUMO Brengt Q-music geen nieuws?

Pauwels «Excuseer, ik denk dat wij het begrip ‘radionieuws’ iets meer au sérieux nemen. Wij hebben een eigen radionieuwsdienst. In de Wetstraat ben ik nog nooit iemand van Q-music tegengekomen.

»De commerciëlen zijn uitsluitend in ‘jongeren’ geïnteresseerd, de 18- tot 45-jarigen. Ze gaan er namelijk van uit dat je na je 45ste minder makkelijk te beïnvloeden bent wat je consumptiepatroon betreft. Radio 2 is met zijn Vlaamse muziek en regionale inplanting voor 45-plussers, dat is niks voor hen. Net zo min als Radio 1 of Klara: ook een te oud profiel. Alleen MNM en Studio Brussel, zenders met een jong publiek, zijn in hun ogen interessant. In die groep wordt Q-music het best beluisterd. Studio Brussel is een goede tweede, MNM de kleinste. Dus de commerciëlen zijn marktleider in het segment dat hen interesseert. Wat is dan het probleem?»

HUMO Is de VRT te goed?

Pauwels «Een openbare omroep waar de markt geen last van heeft, dát zou pas weggesmeten geld zijn. De openbare omroep is een garantie voor de kwaliteit van informatie, fictie en soaps. Als je een openbare omroep overhoudt die alleen in niches werkt, zal de gemiddelde kwaliteit van het aanbod lager komen te liggen.

»Ik ben de heren Christian Van Thillo en Wouter Vandenhaute dankbaar dat het beslissingscentrum van onze televisie nog altijd in Vlaanderen ligt. Maar hoe zit het over dertig jaar? Dan beslist misschien een Chinees in Londen over wat er in Vlaanderen op het scherm komt. Voor hem zijn we dan de zevende zender van Noordwest-Europa, waarvoor een eigen nieuwsuitzending niet hoeft. Wat is je beste waarborg om zulke toestanden te voorkomen? Een sterke openbare omroep, waar je nog iets over te zeggen hebt.»

HUMO Omgekeerd leggen buitenlandse bedrijven die nu in de markt komen, zoals Netflix, de lat ook hoger.

Pauwels «In het Engels. Tenzij ze van onze zenders Vlaamse fictie kunnen kopen (zoals de zes VRT-series die Netflix nu al heeft aangekocht, red.).»

HUMO So?

Pauwels «Je kunt zeggen: media is als koekjes of paperclips – maakt niet uit wie het maakt: hoe goedkoper, hoe beter. Maar volgens mij gaat het om méér, en moet de overheid zich ermee inlaten. Want het is zoals Nietzsche zei: ‘Een volk is een groep van mensen die dezelfde kranten lezen.’ Vertaald naar vandaag: ‘Die dezelfde kranten, sites en omroepen consumeren.’ En ja, ‘F.C. De Kampioenen’ is tot het Vlaamse archetype gaan behoren, zoals Suske en Wiske dat al langer deden. Is elk album van Suske en Wiske daarom briljant? Nee. Net zoals niet elke aflevering van ‘F.C. De Kampioenen’ briljante televisie is. Maar wil je dat vervangen door Amerikaanse series? Dat is een optie. Maar tot nog toe hebben we altijd gezegd: ‘We willen Vlaamse televisie voor een Vlaams publiek. En het moet goed zijn.’

»Het probleem is: kwaliteit is moeilijk af te meten. Daarom heb je maar beter een speler op de markt die niet moet inzitten met markten en dividenden.»

HUMO Heeft de VRT een derde net nodig?

Pauwels «Het belangrijkste doel van zo’n net was: Ketnet niet meer onderbreken voor sportuitzendingen. Als vader van drie kinderen heb ik daar veel sympathie voor (lacht).»

Ice bucket

HUMO Hoe belangrijk was het voor jou om terug te keren op het scherm?

Pauwels «Ik heb het scherm geen moment gemist.»

HUMO Je bent wel een publieksspeler.

Pauwels «Wat is dat?»

HUMO Iemand die met plezier scoort voor de tribune: in de eerste aflevering van ‘De zevende dag’ liet je al een ice bucket over je heen kieperen.

Pauwels (zucht) «Ik heb er wel een andere ziekte, NCL (een stofwisselingsziekte, red.), mee onder de aandacht gebracht. Heeft dat geholpen? Geen idee. Maar het is hetzelfde als met journalistiek: je brengt iets aan, je legt het uit, maar doen mensen er iets mee?»

HUMO Je zat ook in ‘De pappenheimers’ en ‘De slimste mens’. Entertainment is geen dode hoek in je bestaan.

Pauwels «Ik heb het wel lastig om daar ontspannen te zijn, al lukt het beter met het ouder worden. Maar als ik er één extra kijker voor nieuws of duiding mee aanbreng, is dat winst.»

HUMO In die optiek geef je ook interviews aan Story?

Pauwels «Precies.»

HUMO ‘Dramajournalistiek’, tweette je achteraf. Tja.

Pauwels «Met het interview van de journalist had ik geen probleem: mijn woorden waren correct weergegeven. Alleen, de titel – ‘Tim Pauwels wordt langzaam doof’ – die er door een eindredacteur boven was gezet... Dat ergert mij. Omdat mensen met een gehoorprobleem heel snel worden weggezet als doof. Over mensen met een bril zegt men toch niet dat ze blind worden?»

HUMO In het interview zei je wel dat je gehoor erop achteruitgaat.

Pauwels «Misschien word ik later doof, maar ik heb geen tijdschrift nodig om die diagnose te stellen.

»In dit land heeft 15 procent van de mensen gehoorproblemen. Een grote groep, lang niet allemaal bejaarden. Toch rust er een taboe op. Het blijft een drempel om een hoorapparaat te dragen. Daarom spreek ik erover. Na dat interview hebben twee mensen, die het ook lang hadden uitgesteld, me een berichtje gestuurd: ‘Fijn dat jij spreekt.’ Daarvoor doe ik het.»

HUMO Heb jij lang getwijfeld om twee hoorapparaten te dragen?

Pauwels «Jazeker. Het is in mijn geval ook nodig, omdat mijn gehoor aan de rechterkant recent aanzienlijk slechter is geworden.

»Als je slecht ziet, helpt een bril je weer scherp te zien. Zo is het met hoorapparaten helaas niet: ze compenseren je gehoor, maar kunnen niet alle finesses van een echt gehoor imiteren. Ik kan niet meer via trilhaartjes, slakkenhuis en hersenen de juiste geluiden uit achtergrondlawaai filteren. Het blijft lastig op recepties.»

HUMO Heb je daar vrede mee?

Pauwels «Mijn moeder is gestorven toen ze 40 was. Ik ben nu 43. Al drie jaar lang zit ik in een modus van: ‘Dit is extra time.’ Het kan opeens voorbij zijn. Heb ik daar vrede mee? Nee, absoluut niet. Maar wat kun je anders dan voortdoen en vechten? De optie om Tibetaanse monnik te worden, hou ik in beraad.»

HUMO Met 43 ben je ergens halverwege. Tevreden met wat het leven je tot nog toe heeft gebracht?

Pauwels «Ik heb veel te hard gewerkt, al heb ik in de mate van het mogelijke mijn gezin gespaard: ik heb twee keer ouderschapsverlof genomen. Je kunt ook niet zeggen dat ik me niet geëngageerd heb: ik heb jarenlang de deontologische adviesraad van de nieuwsdienst voorgezeten, ik ben lid van de Raad voor Journalistiek, ik breng drie kinderen groot.»

HUMO Krijg je daarvoor genoeg erkenning?

Pauwels «Welke erkenning? (lacht)»

HUMO Dat is duidelijk.

Pauwels «Nee, ik heb van de VRT veel kansen gekregen. Nooit wat ik vroeg, maar op jonge leeftijd werd ik wel Wetstraat-specialist, en later heb ik samen met Kathleen Cools ‘Morgen beter’ opgestart, de voorloper van ‘Phara’ en ‘Reyers laat’ – wij hebben het ijs gebroken. Daarna heb ik een ethische werking buiten de nieuwsdienst uitgebouwd. En nu presenteer ik ‘De zevende dag’. De VRT is goed voor me geweest; hopelijk is dat wederzijds. Dat ik mag denken: ‘Ik heb dingen gedaan die een ander misschien niet beter had gedaan.’»

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234