'Corona verwijst naar de duivel. Tel de plaats van de letters in het alfabet op en je krijgt 66. Zet er de zes letters van corona voor en je hebt 666' Beeld BELGA
'Corona verwijst naar de duivel. Tel de plaats van de letters in het alfabet op en je krijgt 66. Zet er de zes letters van corona voor en je hebt 666'Beeld BELGA

Coronacomplotten:veertien theorieën doorgeprikt

‘Er is nog nooit een vaccin geweest dat langetermijneffecten bleek te hebben’

In Brussel vindt vandaag opnieuw een betoging tegen het coronabeleid plaats. Hoewel de meeste betogers legitiem hun onvrede willen uiten, komen ze terecht in een extreem en radicaal discours, vol complottheorieën en antivaccingevoelens.

Marc Van Springel

Dat twee jaar na het opduiken van een nieuw virus de helft van de wereldbevolking (en in België 80 procent) volledig is gevaccineerd en velen al een boosterprik hebben laten zetten, mag een mirakel heten. Online wemelt het van de complottheorieën die maar één doel lijken te hebben: zoveel mogelijk mensen ervan overtuigen zich vooral níét te laten vaccineren, waardoor de ellende maar blijft duren. Wij hielden – lees vooral mee, Lieven A. – de populairste theorieën tegen het licht van de wetenschap om na te gaan wat ervan klopt en wat niet, en waar ze vandaan komen. Altijd nuttig voor als er zich in uw buurt een oplopende discussie ontspint.

Complottheorieën nemen allerlei vormen aan: sommige zijn zo absurd dat ze bijna grappig worden, maar even vaak zijn ze vaagweg op een flink verdraaide kern van waarheid gebaseerd, waardoor ze verraderlijk aannemelijk lijken. Dat blijkt ook uit de grote aantallen mensen die erin geloven: uit een studie van de universiteiten van Harvard en Rutgers bleek dat liefst 20 procent van de Amerikanen in minstens één complottheorie over de vaccins gelooft. Facebook, YouTube en Tiktok spannen zich naar eigen zeggen hard in om valse informatie over de vaccins te weren, maar uit onderzoek van onder andere het Center for Countering Digital Hate blijkt dat op hun platformen nog altijd zeer veel desinformatie staat.

Al die complottheorieën zijn niet zo onschuldig: ze leiden niet alleen tot volle ic-afdelingen, ze vormen ook een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Vaccinscepticisme is er bijvoorbeeld de oorzaak van dat de mazelen weer in opmars zijn in Europa. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ziet vaccintwijfel dan ook als één van de grootste tien bedreigingen voor onze gezondheid.

Hoe zien die complottheorieën eruit? En hoeveel schade berokkenen ze? We zetten de populairste veertien op een rij.

1. DE VACCINS ZIJN EXPERIMENTEEL

De claim: eigenlijk zijn alle mensen die zich laten vaccineren gratis proefkonijnen voor de farma-industrie. In minder dan een jaar werden twee vaccins ontwikkeld, geëvalueerd en goedgekeurd, een procedure die anders jaren in beslag neemt. Dat kan alleen maar omdat er stappen werden overgeslagen. De mRNA-technologie is ook volledig nieuw.

Hoe het echt zit: ‘De vaccins hebben alle noodzakelijke fasen doorlopen,’ verzekert Isabel Leroux-Roels, diensthoofd van het Centrum voor vaccinologie van het UZ Gent. ‘Omdat er door de aard en omvang van de pandemie haast mee was gemoeid, heeft men wel tijd proberen te winnen.’ Dat gebeurde onder meer door er administratief prioriteit aan te geven en goedkeuringsdossiers niet te laten liggen.

ISABEL LEROUX-ROELS «Bedrijven die al ervaring hadden met de technologie, kregen ook de toestemming om fasen te combineren. Op basis van het SARS-CoV-1-virus wisten we ook al wat er in het vaccin moest zitten en dat we ons op het stekeleiwit moesten richten. Voor dat vorige coronavirus waren er kandidaat-vaccins in ontwikkeling, maar die zijn er nooit gekomen omdat het virus toen geen pandemie heeft veroorzaakt. We begonnen met andere woorden niet van nul.

»Daarnaast is de technologie er flink op vooruitgegaan. Twee weken nadat het nieuwe virus was geïdentificeerd, stond de genetische sequentie al online. En voor de mRNA-vaccins hoef je geen levend virus op te kweken. Je kunt het vaccin in enkele weken maken.»

HUMO Men heeft dus geen bochten afgesneden?

LEROUX-ROELS «Absoluut niet. De groepen deelnemers aan de studies waren zelfs groter dan gebruikelijk, soms ging het om meer dan dertigduizend mensen. Andere vaccins op de markt zijn maar bij tienduizend mensen getest.

»Men heeft ook tijd bespaard door niet te wachten tot de studie afgerond was, wat meestal twaalf maanden duurt, maar data te verzamelen tot zes à acht weken na de laatste dosis. Uit alle voorgaande studies en alle mogelijke onderzoeken naar vaccins weten we dat bijwerkingen altijd de eerste dagen tot zes weken na de vaccinatie optreden. De deelnemers aan de studie werden na die acht weken uiteraard verder opgevolgd. Maar als we een jaar hadden gewacht, waren er veel mensen op intensieve zorg beland of gestorven voor een theoretisch gezien minuscuul risico.

»Ook een voordeel is dat het virus zo snel om zich heen greep: zo kon men in studies sneller zien of de vaccins een verschil maakten.»

HUMO In tegenstelling tot wat vaccintwijfelaars vaak beweren, is de mRNA-technologie ook niet nieuw.

LEROUX-ROELS «De bedenkster, de Hongaars-Amerikaanse Katalin Karikó, was er al in de jaren 70 mee bezig. In die tijd beschikte men nog niet over spitstechnologieën, maar de voorbije vijftien jaar zijn er belangrijke doorbraken geweest. De grote uitdaging was vooral het mRNA stabiel te houden, omdat het zo snel stukgaat, en het zo aan te passen dat het in staat is een goede immuunreactie op te wekken. Als deze pandemie tien jaar vroeger was gekomen, hadden we de mRNA-vaccins niet gehad.

»De mRNA-vaccins zijn ook al op mensen toegepast, onder andere voor de behandeling van bepaalde kankers. En bedrijven als BioNtech, Moderna en CureVac waren al bezig met de ontwikkeling van mRNA-vaccins tegen onder meer griep, dengue, zika, hondsdolheid en het cytomegalovirus, infectieziekten waarvan we weten dat ze grote pandemieën kunnen veroorzaken.

»De techniek waarvan de meer klassieke vaccins van AstraZeneca en Johnson en Johnson gebruikmaken, is evenmin nieuw. Er is al een ebolavaccin mee ontwikkeld en er lopen studies naar dat soort vaccins tegen influenza, zika en hiv.»

HUMO Dat er zeker niet over één nacht ijs is gegaan, bewijzen ook de kandidaat-vaccins die het niet hebben gehaald.

LEROUX-ROELS «Klopt. De bedrijven die hun studies wegens tegenvallende resultaten hebben stopgezet, waren niet van de minste. Merck had zelfs twee vaccins in ontwikkeling. Ook Sanofi heeft zijn onderzoek stopgezet.»

Tegenstanders van de vaccins hebben ontdekt dat de studies van Pfizer en Moderna pas over twee à drie jaar aflopen. Zo staat voor Pfizer de datum 31 januari 2023 vermeld, en voor Moderna 27 oktober 2022. Die data geven echter aan wanneer de studie vermoedelijk wordt afgerond. Het is de standaardpraktijk om nog een tijdje gegevens te verzamelen nadat een vaccin is goedgekeurd en uitgerold.

'De pandemie zou gepland zijn door een kransje machtige miljardairs onder aanvoering van Bill Gates (foto), met als doel een globale totalitaire staat te installeren.' Beeld AFP
'De pandemie zou gepland zijn door een kransje machtige miljardairs onder aanvoering van Bill Gates (foto), met als doel een globale totalitaire staat te installeren.'Beeld AFP

2. DE PANDEMIE IS GEPLAND

De claim: al sinds het begin van de pandemie doet de theorie de ronde dat de pandemie werd gepland door een kransje machtige miljardairs onder aanvoering van Bill Gates en (afhankelijk van de versie) met de hulp van wetenschappers zoals de Amerikaanse topviroloog en regeringsadviseur Anthony Fauci, en organisaties als het World Economic Forum, het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de National Institutes of Health, dat in samenwerking met Moderna een covid-vaccin heeft ontwikkeld. Het doel: wereldheerschappij en een globale totalitaire staat. De vaccins dienen om de bevolking te onderwerpen en stevig onder de knoet te houden.

Hoe het echt zit: de theorie werd gepropageerd via een documentaire, die inzoomde op de rol van het World Economic Forum (WEF). Dat zou The Great Reset bedacht hebben, een plan om een nieuwe wereldorde te vestigen. De film verwees naar een clip waarin het WEF enkele voorspellingen voor het jaar 2030 doet en daar het debat over wil aanzwengelen: mensen zullen geen eigen bezittingen meer hebben, alles wordt afgeleverd door drones en de westerse waarden komen zwaar onder druk te staan. De clip uit 2016 heeft echter niks met The Great Reset te maken. Die heeft het WEF pas in 2020 geformuleerd als een pleidooi om het kapitalisme op bepaalde punten grondig te herzien. Aanleiding was de vaststelling dat de pandemie de ongelijkheid nog groter heeft gemaakt.

Even berucht is ‘Plandemic’, een docu van een halfuur die in mei 2020 opdook en in korte tijd miljoenen keren is bekeken op Facebook en YouTube. De boodschap: de gevestigde machten hebben het coronavirus ontwikkeld. Eén van de architecten is Bill Gates, die met zijn liefdadigheidsstichting de ontwikkeling van vaccins steunt en de hele wereld een bewustzijnsveranderend vaccin wil opdringen. Hij wordt gesteund door de media, die de angst zo sterk aanwakkeren dat we op den duur collectief om een prik smeken.

Eén van de geïnterviewden is Judy Mikovits, een wetenschapster die in 2009 naam maakte met een studie waarin ze aantoonde dat het chronischevermoeidheidssyndroom mede door een virus wordt veroorzaakt. Het vakblad dat de studie had gepubliceerd, trok die twee jaar later weer in, toen andere wetenschappers ernstige vragen hadden bij de resultaten. Mikovits beweert in de docu onder andere dat het griepvaccin het risico op een covid-besmetting vergroot en dat hydroxychloroquine zeer goed werkt tegen corona – wat niet het geval is.

Omdat ‘Plandemic’ voor de volksgezondheid mogelijk schadelijke desinformatie verspreidde, hebben Facebook, YouTube en andere sociale media de docu verwijderd, maar dat heeft Mikovits’ geloofwaardigheid alleen maar vergroot bij complotdenkers. Velen zijn ervan overtuigd dat haar het zwijgen werd opgelegd, omdat ze een globaal complot had blootgelegd.

Een veel gedeeld bewijs dat de betrokkenheid van Bill Gates moet aantonen, is een tweet die hij in december 2019 heeft verstuurd: ‘Wat is het volgende voor onze stichting (de Bill & Melinda Gates Foundation, red.)? Ik ben bijzonder enthousiast over wat het komende jaar zou kunnen betekenen voor één van de beste deals op het vlak van globale gezondheid: vaccins.’

De Bill & Melinda Gates Foundation was toen echter betrokken bij de ontwikkeling van meerdere vaccins. Gates voegde aan zijn tweet ook een link toe naar een artikel over Gavi, een initiatief om arme landen toegang te bieden tot vaccins tegen zeventien ziekten – er zijn al bijna een miljard doses verdeeld.

Een ander zogenaamd bewijs komt uit een TED Talk die Bill Gates in 2010 gaf en waarin hij gezegd zou hebben dat vaccins de wereldpopulatie met 10 à 15 procent kunnen verminderen. Eigenlijk ging de voordracht over de reductie van de wereldwijde CO2-uitstoot tot nul. Gates zei dat we ook naar de wereldbevolking moeten kijken: ‘Vandaag (in 2010 dus, red.) zijn er 6,8 miljard mensen. We stevenen op 9 miljard mensen af. Als we echter werk maken van nieuwe vaccins, gezondheidszorg en een betere verdeling van contraceptiva, kunnen we de groei met misschien 10 of 15 procent beperken.’ Een quote die gretig uit de context werd gerukt.

De Bill & Melinda Gates Foundation was ook betrokken bij Event 201, een simulatie van een pandemie die het Johns Hopkins Center for Health Security in oktober 2019 organiseerde samen met het World Economic Forum. In de simulatie werd een pandemie veroorzaakt door een coronavirus dat van vleermuizen via varkens op de mens was overgesprongen. Voor complotdenkers het bewijs dat Gates alles had gepland. In werkelijkheid wilde men met Event 201 bekijken hoe goed de wereld voorbereid is op een pandemie, zeker omdat er de voorbije twintig jaar steeds meer epidemische uitbraken waren en het volgens experts maar een kwestie van tijd was voor een epidemie tot een potentieel catastrofale pandemie zou uitgroeien. Het fictieve coronavirus uit de simulatie leek bovendien totaal niet op SARS‑CoV‑2.

Als bewijs dat Anthony Fauci mee in het complot zit, wordt vaak verwezen naar een speech uit 2017 waarin hij beweerde dat er tijdens de volgende regering ‘gegarandeerd’ een pandemie zou uitbreken. Fauci zei echter dat zijn voorspelling gebaseerd was op ervaringen uit het verleden. Zo was er onder president Barack Obama de varkensgrieppandemie in 2009, de ebola-uitbraak in West-Afrika van 2014 tot 2016 en de uitbraak van zika in 2015 en 2016. Fauci wilde de volgende Amerikaanse regering waarschuwen dat ze zeker een grote epidemie of pandemie op haar bord zou krijgen.

3. DE VACCINS MAKEN JE ONVRUCHTBAAR

De claim: wie een kinderwens heeft, blijft beter zo ver mogelijk bij de vaccins vandaan. Een prik kan bij vrouwen namelijk vruchtbaarheidsproblemen, miskramen en een ontregelde menstruatiecyclus veroorzaken. Mannen moeten vrezen voor gezwollen testikels en minder gezond zaad. Sommige vaccinsceptici zien ‘niet-gevaccineerd sperma’ zelfs als ‘de nieuwe bitcoin’.

Hoe het echt zit: één van de vaak aangehaalde redenen waarom de vaccins tot onvruchtbaarheid zouden leiden, is dat het stekeleiwit van de vaccins sterk lijkt op syncytin-1, een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de aanmaak van de placenta. Het immuunsysteem zou na de vaccinatie ook placentacellen aanvallen en verhinderen dat vrouwen nog zwanger kunnen raken. De theorie zou gelanceerd zijn door Michael Yeadon, de voormalige hoofdwetenschapper van Pfizer, die ze in een brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) liet weten. Yeadon heeft echter in 2011 al het bedrijf verlaten en verspreidde wel meer onzin over corona.

LEROUX-ROELS «Die bewering is complete nonsens. Ten eerste zijn er onvoldoende gelijkenissen tussen syncytin-1 en het stekeleiwit. Voorts hebben alle coronavirussen dat eiwit, ook diegene die een gewone verkoudheid veroorzaken. Als het stekeleiwit echt een negatieve invloed op de vruchtbaarheid zou hebben, dan zou iedereen na een verkoudheid verminderd vruchtbaar zijn, wat niet zo is.»

HUMO De vaccins zouden ook de menstruatiecyclus ontregelen.

LEROUX-ROELS «Ze lokken een soort ontstekingsreactie in het lichaam uit, wat ook de bedoeling is, want het immuunsysteem moet geactiveerd worden. Dat zou tijdelijk een invloed op de menstruatie kunnen hebben en de eerste cyclus na de vaccinatie zou iets langer kunnen zijn. Maar we weten zeker dat de vaccins niet tot blijvende veranderingen in de menstruele cyclus leiden.»

Vruchtbaarheidsexperts wijzen erop dat de menstruele cyclus ook kan veranderen door een dieet, stress, ziekte en lichaamsbeweging. Het idee dat de vaccins de vruchtbaarheid beïnvloeden, is mogelijk ontstaan omdat Pfizer en Moderna geen zwangere vrouwen in hun klinische studies opnemen en de deelnemers ook vroegen om niet zwanger te worden.

LEROUX-ROELS «Dat is een normale praktijk. Zwangere vrouwen worden niet opgenomen in klinische studies naar vaccins, tenzij zij net de focus van het onderzoek zijn, bijvoorbeeld voor vaccins die ongeboren kinderen beschermen. Als er toch een deelneemster zwanger wordt, geven we geen dosissen meer, maar volgen we de vrouw wel op tot de baby geboren is, en nog een hele tijd daarna.»

Van de meer dan dertigduizend deelnemers aan de klinische studies van Pfizer en Moderna werden er 36 zwanger. De zwangerschappen waren netjes verdeeld over de gevaccineerde en de niet-gevaccineerde groep. Als de vaccins een negatieve invloed zouden hebben op de vruchtbaarheid, hadden alle zwangerschappen in de niet-gevaccineerde groep moeten voorkomen.

Volgens sommigen zou ook de mannelijke vruchtbaarheid door de vaccins aangetast worden, een verhaal dat door Nicki Minaj werd aangewakkerd. In september vorig jaar tweette de popdiva dat haar neef uit Trinidad ‘niet gevaccineerd wilde worden omdat zijn vriend na zijn prik gezwollen testikels had gekregen en ook impotent was geworden’. Ze verstuurde de tweet tijdens het Met Gala in New York, een prestigieuze gelegenheid waar de grootste beroemdheden te hoop lopen. Minaj was er niet, omdat de aanwezigen een vaccinatiebewijs moesten voorleggen.

Er is geen enkel bewijs dat de vaccins bij mannen erectiestoornissen, een verminderde vruchtbaarheid, impotentie of gezwollen testikels veroorzaken. Uit een studie van de University of Miami bleek ook dat het zaad van gezonde deelnemers twee tot drie maanden na een prik met Moderna of Pfizer geen negatieve veranderingen had ondergaan.

LEROUX-ROELS «Ik zie ook niet welk biologisch mechanisme daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. De geboortecijfers zijn er bij ons niet op achteruitgegaan en we zien evenmin een stijging van het aantal aanmeldingen in de vruchtbaarheidsklinieken, terwijl de pandemie toch al twee jaar duurt.»

De fabel dat de vaccins nefast zouden zijn voor de mannelijke vruchtbaarheid, bestaat al langer. In augustus 2020 veroorzaakte de Britse YouTuber Zed Phoenix ophef met een reeks video’s waarin hij beweerde dat de vaccins al ontwikkeld waren. Iemand van farmagigant GlaxoSmithKline zou hem verteld hebben dat bijna alle vrouwelijke deelnemers aan een klinische studie onvruchtbaar waren geworden en dat een ander, specifiek voor mannen bedoeld vaccin leidde tot ‘een lager testosteronniveau, kleinere testikels en een verschrompelde prostaat’. Factcheckers achterhaalden dat Phoenix citeerde uit een studie van het National Institute of Immunology in New Delhi uit 1989. Die ging over een onderzoek naar vaccins voor kankerpatiënten bij wie de tumoren beïnvloed worden door vruchtbaarheidshormonen. De vaccins werden in het onderzoek niet getest op mensen, maar op bavianen.

Er circuleert ook een verhaal dat gevaccineerde mannen afgeraden zou worden om zaad te doneren. Ook al is er niets van aan, in vruchtbaarheidsklinieken in het Verenigd Koninkrijk ziet men steeds meer patiënten die informeren naar de vaccinatiestatus van potentiële donoren. Een bezorgdheid die nergens op is gestoeld: het virus kan namelijk niet via sperma of eicellen worden doorgegeven.

Nicki Minaj tweette dat haar neef ‘niet gevaccineerd wilde worden omdat zijn vriend
impotent was geworden’.  Beeld REUTERS
Nicki Minaj tweette dat haar neef ‘niet gevaccineerd wilde worden omdat zijn vriendimpotent was geworden’.Beeld REUTERS

4. DE VACCINS ZIJN DES DUIVELS

De claim: aangezien er, zeker in de VS, nogal wat fundamentalistische christenen rondlopen, was het maar een kwestie van tijd voor de vaccins als het werk van de duivel werden gezien. Eén van de populairste theorieën is dat de vaccins het merkteken van de duivel zijn. Die theorie gaat terug op de Openbaring van Johannes, het laatste boek uit de Bijbel, waarin het einde der tijden wordt beschreven. Mensen die God afvallen en voor de duivel kiezen, krijgen dan een merkteken, ook bekend als het getal van het Beest of het getal 666.

Volgens sommigen zijn niet de vaccins, maar de mondmaskers het teken van het Beest: in de Openbaring staat namelijk dat alleen wie het teken draagt, nog dingen kan kopen of verkopen. Een duidelijke verwijzing naar de mondmaskerplicht in winkels en de horeca. Eén van de grote aanhangers van de theorie is rapicoon Kanye West: in juli 2020 liet hij zich in een interview ontvallen dat de vaccins het teken van het beest zijn en ‘men ons zo wil verhinderen de hemel binnen te treden’.

Ook het woord ‘corona’ verwijst naar het getal van het Beest: tel de plaats van de letters in het alfabet bij elkaar op (3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1) en je krijgt het getal 66; zet er het aantal letters van corona voor, en het resultaat is het getal 666. Voorts wordt gretig een screenshot van de website van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedeeld, waaruit moet blijken dat die op 30 januari 2020 de eerste aankondiging over de pandemie deed en de eerste officiële mededeling over de omikronvariant op 26 november 2021 de wereld instuurde, exact 666 dagen later. President Joe Biden zou volgens een andere populaire post op 22 september 2021, precies 666 dagen na de uitbraak van het virus, zijn boostershot hebben ontvangen, maar over de exacte begindatum van de uitbraak bestaat nog lang geen eensgezindheid.

De vaccins worden op sociale media ook in verband gebracht met een patent dat door Microsoft Technology Licensing is ingediend bij de World Intellectual Property Organization en het nummer WO2020060606 heeft. Het patent gaat echter niet over vaccins, maar over cryptomunten. Het werd bovendien in juni 2019 ingediend, lang vóór de uitbraak van het virus.

Ook een bewijs voor de satanische oorsprong van de vaccins is dat ze de stoffen luciferase (‘Lucifer race’) en luciferine zouden bevatten. Lucifer is de naam waarmee de duivel weleens wordt aangeduid, en bevat de Latijnse woorden ‘lux’ (licht) en ‘ferre’ (dragen) – de naam betekent dus ‘lichtdragend’ of ‘lichtbrengend’.

LEROUX-ROELS «Die stoffen zitten niet in de vaccins. Ze worden wel gebruikt bij tests naar antistoffen, omdat onderzoekers door hun lichtgevende eigenschap beter kunnen zien hoe virussen en vaccins op cellen ingrijpen. In publicaties waarin de vaccins geëvalueerd worden, zul je die stoffen wel ergens terugvinden. Eén of andere mens die denkt dat hij snugger is, zal ze ergens hebben zien staan, en zo wellicht dat verhaal in gang hebben gezet.»

Voor de twijfelende katholieken onder u: paus Franciscus en leidende figuren van de Amerikaanse christelijke beweging hebben hun volgelingen aangeraden zich te laten vaccineren.

5. IN DE VACCINS ZITTEN KLEINE ROBOTJES

De claim: In de vaccins zitten nanorobots, minuscuul kleine robotjes, die mee worden ingespoten en zich vervolgens over ons hele lichaam verspreiden om daar allerlei onheil aan te richten en mogelijk zelfs ons DNA te veranderen.

Hoe het echt zit: nanorobots bestaan wel degelijk. Bij muizen kan kanker genezen worden door nanorobots te injecteren die de tumoren opsporen en er medicijnen op loslaten die de bloedtoevoer naar de tumor afsnijden, zodat die verschrompelt en afsterft. Het verhaal dat ook de vaccins nanorobots zouden bevatten, is wellicht ontstaan omdat men het geregeld heeft over de nanopartikels die in de mRNA-vaccins zitten. Daarmee verwijst men naar de lipiden, minuscule vetachtige en niet-wateroplosbare druppeltjes waarin het werkzame deel van het vaccin verpakt zit. Die druppeltjes zijn het vervoermiddel dat het mRNA naar de juiste plek in de cel loodst na de injectie. ‘Nano’ is gewoon een aanduiding van de grootte: een nanometer is een miljardste van een meter, dus heel klein. Met een nanodeeltje of nanopartikel wordt over het algemeen een deeltje van 1 tot 100 nanometer bedoeld. Kortom, het is niet omdat iets ‘nano’ is, dat het een robot is.

Recent dook op Facebook een post op met een video waarop bewegende cellen in een schaaltje te zien zijn, volgens het bijschrift ‘nanorobots in een coronavaccin’. Het gaat echter om beelden van een experiment van Amerikaanse onderzoekers die erin slaagden levende en zichzelf reproducerende robotten te creëren met cellen van kikkers. Het doel was na te gaan hoe groepen cellen beslissen wat ze zullen bouwen. Het moet nieuwe inzichten opleveren voor de regeneratieve geneeskunde, een tak van de medische wetenschap die onderzoekt hoe beschadigde cellen, weefsels, botten en organen hersteld kunnen worden.

‘Je niet laten vaccineren is bijna kiezen voor het virus, en dat is veel onvoorspelbaarder dan een goed onderzocht vaccin.’ Beeld Kamagurka
‘Je niet laten vaccineren is bijna kiezen voor het virus, en dat is veel onvoorspelbaarder dan een goed onderzocht vaccin.’Beeld Kamagurka

6. DE VACCINS DODEN KINDEREN

De claim: al naargelang de versie zouden kinderen drie tot vijftig keer meer risico lopen om te sterven door de vaccins dan door corona. Omdat kinderen niet of amper ziek worden van het vaccin, heeft het ook geen nut om hen te laten vaccineren. In november vorig jaar deed op Instagram een post de ronde met een quote van Michael Yeadon uit een interview met de Amerikaanse ultrarechtse spindoctor Steve Bannon. Hij zei dat we ‘onze kinderen in de rij doen staan voor iets dat hen kan doden, om hen te beschermen voor iets dat hen niet kan doden’. In Duitsland werden soortgelijke beweringen ijverig verspreid door RT Deutsch, de lokale tak van Russia Today, een Russische propagandazender die niet alleen over corona desinformatie verspreidt.

Hoe het echt zit: in de onderzoeken van Pfizer en Moderna in de VS en Groot-Brittannië met duizenden kinderen en adolescenten bleken er geen overlijdens of ernstige bijwerkingen te zijn. In november 2021 waren er in het Verenigd Koninkrijk net geen drie miljoen prikken aan kinderen en adolescenten onder de 18 jaar gegeven en kon geen enkel overlijden aan de vaccins worden gelinkt. Het CDC rapporteerde in juli 2021 veertien doden bij de bijna negen miljoen Amerikaanse 12- tot 17-jarigen die toen een vaccin van Pfizer toegediend hadden gekregen. Geen enkel overlijden kon rechtstreeks met de vaccinatie in verband worden gebracht.

LEROUX-ROELS «De laatste cijfers dateren van half december, en toen waren er volgens het CDC twee of drie overlijdens na vaccinatie, allemaal kinderen die al zwaar ziek waren.

»Het is niet omdat iemand een week na een prik overlijdt, dat het ook door die prik komt. Nu iedereen in korte tijd meermaals gevaccineerd wordt, zou men alle overlijdens en aandoeningen aan het vaccin kunnen toeschrijven. Die worden echter zeer grondig geanalyseerd, en landen wisselen ook voortdurend gegevens uit. Als er een probleem zou opduiken, zal dat niet aan de aandacht ontsnappen.»

HUMO Door de ongerustheid over de veiligheid lijken veel ouders niet geneigd om hun kinderen te laten vaccineren.

LEROUX-ROELS «Ik vind dat zeer verrassend. Men heeft het ook altijd over de langetermijneffecten. Maar we vaccineren al zo lang, en er is nog nooit een vaccin geweest dat langetermijneffecten bleek te hebben. Is het de mRNA-technologie die mensen zo afschrikt? Dat mRNA is na enkele dagen weg uit ons lichaam. Wat voor schadelijke effecten op lange termijn zou het dan kunnen hebben? De geheugencellen die het opwekt, blijven in ons lichaam, ja. Maar dat is net de bedoeling. Hoe je daar ziek van zou kunnen worden, moet men mij toch eens uitleggen. Je niet laten vaccineren is bijna kiezen voor het virus, en dat is veel onvoorspelbaarder dan een gestandaardiseerde dosis van een goed onderzocht vaccin.»

Volgens Kanye West zijn de vaccins het teken van de duivel: ‘Zo wil men ons verhinderen
de hemel binnen te treden.’ Beeld GC Images
Volgens Kanye West zijn de vaccins het teken van de duivel: ‘Zo wil men ons verhinderende hemel binnen te treden.’Beeld GC Images

7. GEVACCINEERDEN KUNNEN ANDEREN BESMETTEN

De claim: mensen die zich laten vaccineren, kunnen het virus net verspreiden omdat ze gigantisch veel stekeleiwitten aanmaken. Door nauw contact met gevaccineerden kun je niet alleen het virus oplopen, vrouwen kunnen er ook ernstige vruchtbaarheidsproblemen door krijgen.

Hoe het echt zit: deze fabel werd de wereld ingestuurd door onder andere America’s Frontline Doctors, een invloedrijke groep artsen die sinds het begin van de pandemie foutieve informatie over het virus en de vaccins heeft verspreid. Zo beweerden ze dat corona genezen kan worden met hydroxychloroquine, ook lang nadat was aangetoond dat dat niet zo is. Voorts postten ze op hun website dat de vaccins ‘in het lichaam van de ontvanger biljoenen stekeleiwitpartikels produceren’, en dat gevaccineerden die stekeleiwitten kunnen afgeven en op contacten overdragen. Die partikels zouden ‘even ziekmakend als het virus zelf’ zijn en bij anderen ontstekingen en ziekte veroorzaken. Het verhaal verspreidde zich razendsnel via sociale media, blogs en ook via InfoWars, een beruchte ultrarechtse en in samenzweringstheorieën gespecialiseerde Amerikaanse website.

LEROUX-ROELS «In de vaccins die wij gebruiken, zit geen levend virus. De mRNA-vaccins produceren ook geen virus. Ze bevatten mRNA dat door ons lichaam in stekeleiwitten wordt omgezet, maar die eiwitten zijn niet levensvatbaar of besmettelijk. Het stekeleiwit wordt op de injectieplaats een paar uur lang geproduceerd door de spier- en immuuncellen, maar het wordt niet via lichaamsvocht uitgescheiden.

»De aanmaak van eiwitten via mRNA is overigens een natuurlijk proces: voortdurend maakt ons lichaam honderden verschillende eiwitten aan zoals insuline, hemoglobine of albumine. De mRNA-technologie kaapt eigenlijk op een vernuftige manier even de machinerie van onze cellen. Voor onze cellen is het mRNA-streng dat via een prik wordt aangeboden er één zoals een ander.»

HUMO Hoelang maakt het lichaam dat stekeleiwit aan na een vaccinatie?

LEROUX-ROELS «Een paar dagen. Het mRNA valt vrij snel uiteen, zodat de cellen niet langer de opdracht krijgen het stekeleiwit aan te maken en de productie ervan stopt. Het is de bedoeling gewoon voldoende stekeleiwitten te produceren om een immuunreactie uit te lokken. De aangemaakte stekeleiwitten worden na een tijdje ook afgebroken.»

HUMO Het verhaal dat de coronavaccins anderen kunnen besmetten, heeft wel wortels in de werkelijkheid: er bestaan vaccins die dat kunnen.

LEROUX-ROELS «Het bekendste voorbeeld is het oraal poliovaccin of OPV. Dat bevat een levend verzwakt virus en wordt, zoals de naam al aangeeft, oraal ingenomen en via de stoelgang uitgescheiden. Vroeger werd het OPV in alle geïndustrialiseerde landen toegediend, maar men is op een te injecteren versie met een gedood virus overgeschakeld. In ontwikkelingslanden wordt het OPV nog wel gebruikt omdat het makkelijker en goedkoper is. Doordat het vaccin wordt afgescheiden, komt het in de omgeving en in het oppervlaktewater terecht. Kinderen die niet gevaccineerd zijn, kunnen het virus zo binnenkrijgen, zodat ze toch beschermd zijn. Dat het virus via het vaccin wordt verspreid, kan zelfs bijdragen tot het ontstaan van groepsimmuniteit.

»Het probleem is dat het OPV in zeer zeldzame gevallen bij mensen kan muteren, wél schadelijk wordt en in de omgeving kan circuleren. Dat is ook één van de redenen waarom polio nog altijd niet uitgeroeid is.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234