null Beeld

Ex-N-VA'ers Hendrik Vuye & Veerle Wouters: 'De strategie van deze regering: lees mijn tweets, kijk niet naar mijn daden'

‘We stonden voor de keuze: ofwel nog jaren als grootste intellectuele inspanning het verschil tussen een groen, een rood en wit stemknopje herkennen, of proberen echt iets van dit mandaat te maken.’

Yves Desmet

'Er valt niet te tornen aan de personencultus rond De Wever, alsof hij de messias is die alles zal realiseren. Maar niets blijft duren'

In het parlement gaat het weer over de graaicultuur, de vergoedingen, de extraatjes, het geritsel en geregel in de achterkamertjes van de politiek, die het Waalse politieke landschap hebben doen ontploffen. Een cultuur waar zowat alle partijen in grossieren, de ene wat meer in het zicht dan de andere.

Hendrik Vuye «Je was daarin compleet bleu. Als je prof aan de universiteit bent, krijg je een loon. Voor deliberaties of examens zijn er geen extraatjes. Maar in het politieke milieu is dat een gewoonte, ook hier in het parlement. Voor om het even wat je erbij doet, rinkelt de kassa – soms zelfs redelijk luid, als je bijvoorbeeld Kamervoorzitter wordt (305.000 euro bruto per jaar, onkosten inbegrepen, red.). Dat werd tot voor kort stilgehouden.»

Veerle Wouters «Het is een ingebakken cultuur, veel verkozenen realiseren zich niet eens meer dat er iets niet klopt. Toen Yvan Mayeur zich verdedigde met het argument dat zijn vergoeding bij Samusocial (noodhulporganisatie voor daklozen, red.) niet van de subsidies werd betaald, maar van de giften... Hoever kan je heen zijn? Ze zijn er zo in vergroeid, dat ze het niet eens meer beseffen.»

HUMO Hoe gaat die sluipende normvervaging in zijn werk? Mayeur begreep echt niet waarom de bevolking verontwaardigd was.

Vuye «Je komt als nieuweling in een milieu terecht waarin regels gelden die daarin normaal lijken, en je neemt die stelselmatig over. Je begint dingen normaal te vinden die het helemaal niet zijn.»

Wouters «Dat speelt ook in de intercommunales, waarin veel lokale verkozenen worden gedropt. Zogezegd om de lokale gemeenschappen te vertegenwoordigen, ook al kennen ze in veel gevallen niet eens de dossiers waarover wordt vergaderd, en zijn ze er alleen om hun handtekening op de aanwezigheidslijst te zetten en de zitpenning te incasseren.

»Toen ik voor het eerst verkozen werd in de Kamer, zag ik op de eerste vergaderingen hoe de anciens, die het systeem kennen, meteen de functies van commissievoorzitter of lid van het Bureau opeisten. Je weet eerst niet waarom, tot je later hoort hoeveel dat aan extra’s oplevert: een halve maandwedde. Ah bon, het was dus niet omdat ze extra ijverig wilden zijn (lacht).

»Je hebt een tweedeling in het politieke personeel: mensen met héél veel mandaten, en mensen die er haast geen hebben.»

undefined

null Beeld

Vuye «Je ziet bij alle partijen dat eenzelfde kleine groep er telkens met alle mandaten vanonder muist. Mensen die alleen daarom in de politiek zitten. Dat straalt vandaag af op iedereen in de Kamer, terwijl er in alle partijen ook hardwerkende parlementsleden zitten, die hun job degelijk doen en daar alleen hun loon voor krijgen.»

Wouters «Het is een ons-kent-onswereldje, meestal bevolkt door mensen die beloond moeten worden voor bewezen diensten, regelaars in de buurt van de partijtop, mensen die te veel weten en stilgehouden moeten worden.»

Vuye «Dat circuit ken je absoluut niet als nieuwkomer, maar bij de eerste fractievergadering stel je vast dat ergens in de buurt van de partijtop alle lucratieve postjes al verdeeld zijn.»

HUMO Het is wonderlijk hoe stil en rustig Bart De Wever dezer dagen blijft. Als je nu één dossier hebt om op te PS te schieten…

Vuye «Het rommelt niet alleen bij de PS, alleen maakt het bij hen meer lawaai, omdat het schandaal zo haaks op hun eigen principes staat. De liberalen gaan daar veel cynischer mee om, en de N-VA en CD&V zwijgen.»

Wouters «CD&V heeft één derde van de mandaten in de intercommunales en de N-VA is aan een inhaalbeweging bezig, dus zij weten dat ze niet extra op de PS moeten schieten, als ze willen dat het niet als een boomerang terugkeert. Want ook bij hen duiken telkens dezelfde namen op. De N-VA zei dat ze onafhankelijke mensen zou aanstellen, zoals Jan Briers, gouverneur van Oost-Vlaanderen. Politieke maagden, die vooral bekwaam waren. Maar dat hoor je vandaag niet meer.»

HUMO U verwijt de N-VA de vierde traditionele partij te zijn geworden.

Vuye «Is dat dan niet zo? Zeven jaar geleden hadden ze mij als expert aangetrokken en toen zag ik een vrij idealistische partij, die echt veel wilde veranderen. Toen ik een paar jaar later terugkwam, was het een andere partij geworden, en het kantelmoment kun je tot op de dag precies vaststellen: 1 januari 2013, toen de nieuwe colleges werden gevormd. Met allemaal nieuwe burgemeesters en schepenen, voor wie de weg naar de intercommunales openlag. Dan vervelt een partij snel tot een machtsinstituut.»

HUMO Niet onlogisch, toch? De N-VA heeft ooit met de kiesdrempel geflirt, met Geert Bourgeois als enige verkozene. Als je later de kans krijgt, bezet je zoveel mogelijk machtsposities vanuit het idee: ‘Eindelijk is het aan ons.’

Wouters «Ze moesten plots veel mandaten invullen, da’s juist, maar op welke manier doe je dat? Er is gekozen voor een selecte groep van oude getrouwen om de belangrijkste posten in te vullen. Je moet niet naïef zijn, oké, maar van een grote verandering in stijl, die nochtans beloofd was, is bij de N-VA niets te merken. De uitleg van Bart De Wever was dat iemand als schepen Koen Kennis (mandatenkampioen bij de N-VA met veertig mandaten, waarvan veertien bezoldigd, red.) overal in moest zitten om de dingen te kunnen veranderen. Maar er is niets veranderd, integendeel, ze doen vrolijk mee.»

Vuye «En ze weten het ook. Ik heb hun fractie nooit zo versteend zien zitten als toen ik hun dat verweet: dat ze ook een traditionele partij zijn geworden. Met dank aan uw geëerde weekblad trouwens: in een oud Humo-interview hadden we de quote van Siegfried Bracke gevonden waarin stond dat hij heel zijn leven tot op de euro heeft geweten hoeveel geld er binnenkwam, net omdat hij dat zo belangrijk vond. Het maakte zijn uitleg dat hij niet zoveel wist van zijn Telenetvergoedingen redelijk ongeloofwaardig.»

HUMO Terwijl hij net het imago had opgebouwd van de man die het licht had gezien en alles zou veranderen.

Wouters «Vandaag doet hij het omgekeerde door de cumul met hand en tand te blijven verdedigen. Terwijl de statuten van de N-VA dat principieel verbieden, tenzij je een uitzondering krijgt. Maar de uitzondering is ook daar de regel geworden.»

HUMO Als de leider van de N-VA probleemloos én voorzitter, én burgemeester én parlementslid mag zijn, wat zou mindere goden dan tegenhouden?

Vuye «Onlangs hebben we een tekstje op onze website gepost dat het toch niet kan dat je partijvoorzitter, parlementslid én burgemeester van een grote stad bent. De volgende zin was: ‘Om meteen diegenen die klaarstaan om ons van N-VA-bashen of natrappen te beschuldigen: we hebben het natuurlijk over Elio Di Rupo en het PS-model.’ (lacht)

»Soms heb je de indruk dat de cumulards de anderen als de kneusjes van de politiek beschouwen. Onterecht: bij de cumulards zitten er die buiten de Kamer geen derde zouden verdienen van wat ze hier opstrijken. Bravere soldaten om op het knopje te duwen zul je niet vinden.»

undefined

null Beeld


Stemrobots

HUMO Niet iedereen moet een gelofte van armoede afleggen voor hij of zij aan politiek mag doen, vind ik.

Wouters «De PVDA’ers doen dat zogezegd, maar ook dat is hypocriet, want ze geven de rest van hun loon wel aan de partij. Als je echt vindt dat een volksvertegenwoordiger maar een loon van 1.500 euro mag krijgen, geef de rest dan terug aan de belastingbetaler, nee?»

Vuye «Ik zou er als volksvertegenwoordiger niet op achteruit willen gaan in vergelijking met wat ik als prof verdiende, maar als je ongeveer op dat loonniveau zit, ga je toch niet meteen van de honger omkomen?»

Wouters «Zeker niet als je alleen op donderdag even langskomt om te stemmen en voor de rest onzichtbaar bent, zoals een aantal collega’s. Als de bel gaat om te melden dat er wordt gestemd, zie je ze binnenwaaien als vliegjes rond de stroop, en een paar uur later zijn ze weer verdwenen.»

Vuye «Mij stuit het echt tegen de borst dat iemand die hier tijdens deze legislatuur nog nooit is geweest en geen enkele vraag heeft gesteld, dan de camera’s opzoekt en durft te zeggen dat er te veel parlementsleden zijn. En nu mag u raden of ik het over Di Rupo dan wel over iemand anders heb. Dat is het wrange: dat mensen die hier weinig doen, veel geld opstrijken, terwijl mensen die veel meer zouden willen doen, dat niet eens mogen, omdat ze moeten luisteren naar de partij. En ondertussen worden de partijen middelgrote bedrijven die 70 miljoen euro overheidsgeld krijgen, terwijl dat in Nederland bijvoorbeeld maar 16,5 miljoen euro is.»

HUMO Dat is heel veel geld, maar willen we wel terug naar de tijd toen helikopter-, obussen- en milieuboxfabrikanten de partijen omkochten voor overheidsbestellingen?

Wouters «Denk je dat zoiets vandaag niet meer gebeurt? Er wordt nog gefinancierd van buitenaf, en meer dan wat officieel wordt aangegeven als sponsoring.»

undefined

'Hendrik Vuye: 'Politieke partijen zijn echte kmo's geworden die alleen nog maar zichzelf verkopen in vijf jaar durende verkiezingscampagnes.'

HUMO En hebt u daar ook bewijzen voor? Want dat zou groot nieuws zijn.

Vuye «Dat wordt op zijn Belgisch gearrangeerd, het zou naïef zijn te denken dat het systeem van de enveloppen onder tafel niet meer bestaat. Je kunt vrij makkelijk berekenen hoeveel partijen nodig hebben: het bedrag dat ze mogen uitgeven buiten de sperperiode voor de verkiezingen, de lonen van de medewerkers en de werkingskosten. Maar ze krijgen veel meer, dus zie je ze nu geld beleggen en investeren in vastgoed. Er is nu om de haverklap een zogenaamde tussentijdse campagne, terwijl dat nooit de bedoeling is geweest. Ze betalen socialemediateams, ze geven boeken uit... Het zijn echte kmo’s geworden die alleen nog maar zichzelf verkopen in vijf jaar durende verkiezingscampagnes.»

HUMO Zijn de hardwerkende parlementsleden niet bijzonder naïef? Alle macht is al lang verschoven naar de partijen en de ministeriële kabinetten.

Vuye «Natuurlijk.»

Wouters «Wat is het alternatief? De Kamer afschaffen en stemrobotjes installeren, geprogrammeerd door de hoofdkwartieren?»

HUMO U zegt daar zoiets.

Wouters «Het begint er soms op te lijken, ja. Want o wee, als iemand afwijkend stemgedrag vertoont of durft op te merken dat een wetsontwerp van de eigen minister toch niet zo goed doordacht is. Ik heb het bij herhaling mogen meemaken dat ik opmerkingen had over ontwerpen van minister van Financiën Johan Van Overtveldt, maar dat absoluut niet mocht zeggen.»

Vuye «Het is van Jan Verroken en Leuven Vlaams in 1968 geleden dat de stem van een parlementslid nog een regering in een crisis heeft gestort. Wij kunnen ze hooguit in moeilijkheden brengen en hun inconsequenties aantonen. Dat gaat verder dan treiteren, dat is ontmaskeren. Maar we zullen er de regering niet door doen vallen, dat klopt.»

Wouters «Het doet hen wel pijn, hoor, als we blijven vaststellen dat het Vlaams-nationalisme nooit eerder zoveel politieke macht heeft gehad en er tegelijk nooit zo weinig mee heeft gedaan.»

Vuye «Vooral via sociale media creëren de partijen een werkelijkheid die er niet is. Geert Bourgeois tweet dat hij voor confederalisme is en krijgt applaus van zijn eigen cabinetards. Maar hij staat wel aan het hoofd van de allereerste Vlaamse regering uit de geschiedenis die geen enkel communautair initiatief heeft genomen. N-VA’ers Theo Francken en Zuhal Demir zeggen op Twitter dat ze Belkacem na zijn huwelijk toch gaan uitwijzen, terwijl ze juridisch geen been hebben om op te staan. Een man die hier vier kinderen en een gezinsleven heeft? Bij het Europees Hof in Straatsburg zullen ze lachen. Dat die man getrouwd is of niet, verandert daar niets aan. Maar voor je de zoveelste aankondiging hebt rechtgezet, hebben ze al een nieuwe tweet gelanceerd om de achterban tevreden te stellen.»

Wouters «Je kunt er je klok op gelijkzetten: komt er kritiek van het Rekenhof, de Hoge Raad van Financiën of Europa op de begroting, dan zal er binnen de 24 uur een tweet over Unia of de boerkini’s volgen.»

undefined

'De strategie van deze regering laat zich samenvatten als: lees mijn tweets, maar kijk niet naar mijn daden'

Vuye «De strategie van de meerderheid laat zich samenvatten als: lees mijn tweets, maar kijk niet naar mijn daden. En de pers loopt heel makkelijk in die strategie mee, van het ene tweetje naar het andere relletje. Onlangs was er een debat op VTM tussen Hendrik Bogaert (CD&V) en Theo Francken over het afschaffen van de dubbele nationaliteit, want dat is volgens Francken het enige waar we nog bevoegd voor mogen zijn van Europa. Ja, wel voor de Belgische nationaliteit, maar waarom vraagt niemand hem hoe hij denkt de Turkse wet te veranderen? Theo Francken haalt uit naar Artsen zonder Grenzen omdat ze vluchtelingen uit zee halen. Heeft iemand ooit al opgemerkt dat de marineschepen van zijn collega, minister van Defensie Vandeput, net hetzelfde doen?»


Klanten binden

HUMO Er wordt in de Kamer voor de zoveelste keer gewerkt aan politieke vernieuwing.

Wouters «En voor de zoveelste keer zal er een muis gebaard worden. Na Kazachgate moet er een register komen waarin verkozenen moeten melden met wie ze gepraat hebben. Voor mij niet gelaten, maar als je opmerkt dat zo’n register nuttiger zou zijn bij ministeriële kabinetten, zie je alle blokkeringsmechanismen in werking treden. Iedere lobbyist die zijn geld waard is, weet toch dat je bij de minister en niet bij ons moet zijn om iets gedaan te krijgen? En ik zou dan de ambtenaren en bronnen die me signaleren wat fout loopt en die me helpen de regering te controleren, iets wat overigens mijn job is, moeten noteren in een register? Komaan, zeg.»

Vuye «Het enige verplichte lobbyregister dreigt er te komen op de plek waar lobbyisten zich niet laten zien: het parlement.»

Wouters «Nieuwe cumulregels komen er ook niet, want Open VLD en de N-VA zijn ertegen. CD&V doet een zeer voorzichtig bod, en de PS is er alleen maar voor omdat ze weten dat die regels er toch nooit zullen komen.»

HUMO De N-VA is de grootste partij, maar doet volgens jullie weinig of niets met die macht. Wat is dan wel haar ambitie?

Vuye «Ze blijft in campagnemodus omdat de verandering in de regering voor geen meter lukt.»

Wouters «Er zijn gewoon géén resultaten aan Vlaamse kant. Terwijl ze toch veel beloftes hebben gedaan. Dus doen ze aan klantenbinding, zoals om het even welk commercieel merk dat probeert te doen. Al is het met de grootste onzin. Vorige zomer wilde Nadia Sminate de boerkini verbieden, weet je nog? ‘Ah, en hoe gaat u dat doen, mevrouw?’ ‘Dat is onze studiedienst nu aan het onderzoeken.’ Ze haalt het tv-nieuws en alle kranten met dat voorstel, maar ze heeft geen flauw idee hoe ze het kan realiseren. Waarom zegt niemand van de journalisten: ‘Mevrouw, kom nog eens terug als u uw huiswerk hebt gemaakt.’»

Vuye «Als professor in grondwettelijk recht vraag ik me oprecht af hoe het in godsnaam mogelijk is dat Peter De Roover het grondwettelijk recht op de vrije meningsuiting aan banden wil leggen met drie quotes die hij van Wikipedia heeft geplukt. Wikipedia, begot. Ik heb ooit een boek geschreven waarin ik het omgekeerde zeg van wat hij beweert. Dus moest ik ofwel mijn boek verloochenen, ofwel niet loyaal zijn. Wel, ik ben liever een slechte politicus dan een slechte academicus. Dus heb ik ontslag genomen bij de N-VA.»

Wouters «Je kunt alleen maar hopen dat diezelfde journalisten hun over een halfjaar vragen hoe het met hun plannen zit. Men ging Unia toch opdoeken, of op zijn minst minder geld geven? De laatste begrotingswijziging is net binnen en daar staat een budgetverhóging voor Unia in. Een indexsprong, maar toch: een verhoging.»

undefined

'Je zult in 2018 heel veel anti-N-VA-coalities zien in de gemeenten: men is hun arrogantie zo beu als wat'

HUMO Oké, maar wat is de langetermijnstrategie? Je kunt niet jarenlang ongestraft je coalitiepartners en zowat het hele middenveld tegen de schenen schoppen, zonder ooit de rekening gepresenteerd te krijgen. Paars is er ook gekomen uit woede tegen zoveel jaar CVP-arrogantie.

Vuye «Men denkt niet langer in termen van realisaties, maar in termen van verkiezingen winnen. De volgende deadlines zijn 2018 en 2019. Stel dat de N-VA toch sterk genoeg blijft om de anderen te verplichten met deze coalitie door te gaan, dan heeft ze tien jaar de tijd gehad om de hefbomen van de macht over te nemen met haar eigen mensen. Als je oprecht een andere ambitie had, zou je toch veel meer inhoudelijk en op lange termijn werken?»

Wouters «Ik denk trouwens dat je in 2018 heel veel anti-N-VA-coalities zult zien in de gemeenten: men is hun arrogantie zo beu als wat.»

Vuye «Als je je voortdurend opstelt als ‘wij tegen alle anderen’, moet je niet verbaasd zijn dat de anderen dat op den duur ernstig gaan nemen.»

HUMO Misschien is dat wel de enige ambitie van Bart De Wever: zijn partij op de kaart zetten als grote volkspartij. Dat is niet oneerbaar, toch?

Wouters «En dat het ooit de bedoeling van de stichters van die partij was om de Vlaamse onafhankelijkheid te realiseren, vergeten we dan maar? Artikel 1 van de partijstatuten staat er gewoon voor de lol, of wat? Ze zitten als grootste partij in de Vlaamse en de federale regering en ze doen er niets mee, behalve een rechts-liberale economische agenda uitvoeren.»

Vuye «Luc Van den Brande (CVP), minister-president van Vlaanderen onder premier Dehaene, heeft nog de vijf Vlaamse resoluties opgesteld. Zelfs zoiets lukt Bourgeois niet.»

Wouters «We hebben net een boek geschreven over hoe je de oude Belgische grendels zou kunnen omzeilen, maar men durft en wil het niet. Iets heel simpels: Belgen in het buitenland kunnen wel voor de Kamer stemmen, maar niet voor het Vlaams Parlement. Wat weerhoudt hen ervan om die regels aan te passen?»

HUMO Misschien kennen ze hun achterban beter dan jullie: ook de N-VA-kiezer ligt niet wakker van separatisme, wel van veiligheid, migratie en zijn inkomen.

Wouters «Dan toch niet de oorspronkelijke achterban.»

Vuye «Meer dan 30 procent van de N-VA-kiezers wil dat wel. En de mensen die de folders gaan bussen en op markten gaan staan, die willen dat allemaal. Als wij er niet zelf waren uitgestapt en ons ontslag op een partijraad met die mensen had moeten worden goedgekeurd, had je nog iets meegemaakt.»

HUMO Met alle respect, maar als de voltallige Vlaamse beweging en alle bezoekers van het Vlaams Nationaal Zangfeest morgen unaniem op jullie stemmen, halen jullie nog de kiesdrempel niet. Dus waarom zou Bart De Wever daar zijn tijd mee verliezen?

Vuye «We zullen er dan toch dicht bij zijn.

»Ooit kijkt de geschiedenis terug op iemand en wat hij gerealiseerd heeft. Hugo Schiltz is controversieel geweest in de Vlaamse beweging, maar hij heeft dingen gerealiseerd. Hij heeft over het Egmontpact onderhandeld: dat was niet ideaal, maar ondertussen is het wel voor 90 procent gerealiseerd. En wat heeft De Wever op dat vlak gerealiseerd? Niets.»

HUMO Daarom is hij ook een held van de Vlaamse beweging, en was Schiltz een verrader. Dat typeert de Vlaams-nationale psychologie toch volledig?

Vuye «Er is één groot verschil: De Wever zit niet in de oppositie. Hij heeft de macht en hij doet er niets mee. Men vraagt ons vaak of wij opnieuw de Vlaamse beweging willen versplinteren, of we niet beter met zijn allen opnieuw samengaan. Maar in Catalonië zie je het samengaan van alle mogelijke nationalisten van links tot rechts. In de N-VA van vandaag is er alleen nog plaats voor rechts. Dat is net de verarming. Alsof je alleen nog nationalist kan zijn als je de werken van Theodore Dalrymple in je bibliotheek hebt staan (Engelse conservatieve politiek columnist, red.).»

Wouters «Met deze N-VA krijg je wel conservatisme en rechts-liberalisme, maar geen meter vooruitgang in de Vlaamse ontvoogding. Dat kan toch niet de bedoeling van de founding fathers geweest zijn? Maar voorlopig valt er niet te tornen aan de personencultus rond De Wever. Alsof hij de messias is die alles zal realiseren. Hij houdt dat al heel lang vol, maar niets blijft duren.»

Vuye «En op een bepaald ogenblik wil je niet langer het schaamlapje voor de Vlaamse beweging zijn.»

undefined

'Veerle Wouters: 'Alfamannetjes willen niet op hun plaats gezet worden, en al zeker niet door een vrouw.'


Alfamannetjes

HUMO Hoe zien jullie je toekomst eigenlijk? Want met alle mogelijke sympathie voor dissidenten en intellectuelen: ze overleven politiek gewoonlijk niet.

Wouters «Heel veel mensen willen met ons praten. Sommigen om te polsen of de breuk definitief is, anderen om te zien of er iets anders mogelijk is. We zijn niet de enigen die ongelukkig rondlopen, er zijn er nog bij de meerderheidspartijen.»

HUMO Jullie zouden de fatsoeneerders van Vlaams Belang kunnen worden, het bewijs dat het tijdperk-Dewinter voorbij is.

Wouters «Er zijn er veel bij Vlaams Belang die hopen dat het tijdperk-Dewinter op zijn einde loopt. Maar ze zullen toch eerst zichzelf moeten veranderen.»

Vuye «Op communautair gebied staan we niet ver van elkaar, op alle andere gebieden gaapt er een moeilijk te overbruggen kloof tussen ons.»

HUMO Dan kun je nog altijd verruimingskandidaat voor CD&V worden.

null Beeld

Vuye «Die roddel hebben we ook al gehoord. Er kan zoveel.»

Wouters «En we praten met veel mensen. Toen we eruit stapten, hoorden we toch vooral dat niemand ooit nog met of over ons zou praten (lacht).»

HUMO Het beeld van David die Goliath uitdaagt, zal voor blijvende aandacht zorgen, zeker tot aan de verkiezingen.

Vuye «Wie heeft dat gevecht nu weer gewonnen? (lacht) Ach, we zullen al zeker meer dan een voetnoot worden in de volgende encyclopedie van de Vlaamse beweging. Kijk, we hebben geen van beiden de politiek nodig, we kunnen morgen terug naar de universiteit en de hogeschool en we zullen geen boterham minder eten. Dat geeft ons ook de vrijheid om in de eerste plaats voor onze projecten te gaan. Maar het was voor mij geen optie mijn mond te houden en een stemrobotje te worden tot aan mijn pensioen. Ik ken grotere intellectuele uitdagingen dan wekelijks het onderscheid tussen een groen, rood of wit stemknopje te moeten maken. Dat wens je toch je ergste vijand niet toe?»

HUMO Zijn er diepe wonden geslagen?

Wouters «Er zijn behoorlijk veel mensen die hun spijt hebben uitgedrukt over ons vertrek.»

Vuye «Ben Weyts, bijvoorbeeld, wat moedig was van hem, want het marsorder luidde dat iedereen zijn mond moest houden.»

Wouters «En er zijn er die hun spijt niet hebben uitgedrukt en ons als paria’s hebben behandeld. Ze waren zelfs bang om een handje te geven, want misschien vlogen ze ook met hun klikken en klakken buiten. Er zijn er ook die er alles aan zullen doen om een terugkeer definitief onmogelijk te maken. Jan Jambon, bijvoorbeeld.»

Vuye «Ik had niet in het halfrond mogen zeggen dat zijn visie op huiszoekingen van de politie zonder huiszoekingsbevel bij mensen zonder papieren totaal ongrondwettelijk is. Tegelijkertijd kreeg ik felicitatie-sms’jes van N-VA’ers die het wel fijn vonden dat hij even op zijn plaats werd gezet.»

Wouters «Ik kan er niet tegen als iets inhoudelijk niet klopt. Ik word dan lastig en als de andere een alfamannetje is, krijg je miserie. Alfamannetjes willen niet op hun plaats gezet worden, en al zeker niet door een vrouw.»

Vuye «Zoals wanneer je na een werkbezoek aan Marokko zegt dat het land van iedereen vingerafdrukken heeft, en dat we dat ook zouden moeten hebben. En ik zou die uitspraak moeten verdedigen? Je ziet dat van hier. Marokko is geen democratie en Straatsburg verbiedt een databank met alle vingerafdrukken. Maar durf dat niet te zeggen tegen Jambon en Francken. Alleen: zij behoren tot het clubje dat de echte macht binnen de partij heeft, want dat is al lang niet meer het partijbestuur of de partijraad.»

Wouters «Wij hebben nooit iets gedaan wat ook maar een centimeter afweek van de partijstatuten of de congresbesluiten. Het probleem was dat de pers ons begon voor te stellen als partijtoppers, wat we niet ambieerden, die bovendien af en toe een kritische mening hadden. En dat kon men niet hebben. Mochten we ons in stilte hebben beziggehouden met theoretische teksten over de staatshervorming, dan zaten we nog bij de N-VA. Zolang ik Assepoesje wilde blijven, was alles oké. Maar o wee toen ik op de dansvloer kwam: dat was niet de bedoeling.»

HUMO Men vertelt graag dat het niet alleen intellectueel klikt tussen jullie beiden.

Wouters «Dat is ons ook ter ore gekomen, ja (schatert). Ik kende Hendrik niet eens toen ik ondervoorzitter werd. Maar ik kende het reglement door en door, dus kon ik Hendrik wel helpen als fractieleider.»

Vuye «En ik vond dat zij heel goed was, dus schreven we samen opiniestukken. Dat, zo bleek, was niet wat de partijtop voor ogen had. Ik mocht bekend worden, Veerle liever niet.»

Wouters «Er moesten andere gezichten naar voren worden geschoven.»

Vuye «Veerle had het wetsvoorstel rond het afschaffen van het Zilverfonds voorbereid, en toen kwam Van Overtveldt dat voorstel opeisen. Kon niet, vond ik, ere wie ere toekomt. Dus ik stuurde haar naar VRT-journalist Michael Van Droogenbroeck en liet dat via een tweet weten. Ferry Comhair, de woordvoerder van Van Overtveldt, las die tweet en sprong bijna twee meter van zijn stoel. Zo maak je geen vrienden, dat moet ik toegeven (lacht).»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234