null Beeld

Filip Dewinter op weg naar een nieuw 70-puntenplan: 'Cursussen om te leren omgaan met vrouwen? Wat is het volgende? Hoe eten met mes en vork?'

De één zijn nood is de ander zijn brood: dankzij de vluchtelingencrisis veert het Vlaams Belang weer op in de peilingen. En ook Filip Dewinter, die na het desastreuze verkiezingsresultaat van 2014 (5,8 procent) een stap opzij had gezet, vecht zich weer de scène op met dezelfde bokshandschoen waarmee hij het Vlaams Blok in 1991 een doorbraak bezorgde.

Mark Schaevers

'De klassieke partijen zeggen: sluit de zwembaden voor vluchtelingen. Ik zeg: sluit de grenzen'

HUMO Om te beginnen: wie spreekt hier, Dewinter of Vlaams Belang? Toen u de bokshandschoen weer bovenhaalde als campagne-rekwisiet, noemde uw voorzitter Tom Van Grieken dat onmiddellijk ‘een puur Antwerps initiatief: nu nog afkomen met die symbolen is niet meer van deze tijd.’

Filip Dewinter «De jonge generatie heeft het recht haar eigen symbolen te kiezen. Ik heb het recht mijn symbolen te koesteren. De bokshandschoen is inderdaad een symbool van het verleden, maar ik vond het uitdagend ze weer even op het voorplan te duwen en daarmee het punt te maken dat vandaag ons gelijk bewezen wordt.

»Sinds onze verkiezings-nederlaag in 2014 zijn de maatschappelijke omstandigheden ingrijpend gewijzigd. Er is een enorme ruk naar rechts, in Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, ook in Midden-Europa, in Scandinavië, in Amerika, in Rusland. Het is óveral volop aan het gebeuren, en wij moeten mee in dat verhaal. In het verleden zijn wíj de ijsbreker geweest, we moeten dat ook in de toekomst zijn. En dus mogen we niet bang zijn van onze eigen schaduw, anders worden we voorbijgestoken op rechts en dat kan niet de bedoeling zijn. Ik hoor politici voorstellen doen waar wij destijds voor veroordeeld zijn, dingen die verder gaan dan ons 70 puntenplan.

»Als ik vandaag Nahima Lanjri, om maar iemand te noemen, hoor zeggen dat Theo Francken een watje is en dat hij als staatssecretaris dubbel zoveel illegalen had moeten uitwijzen, dan kan ik alleen besluiten dat de traditionele partijen nu al met 120 per uur rijden, en dan mogen wij toch een versnelling hoger schakelen en naar 150, 160 gaan?»

HUMO Met de kans dat u zich te pletter rijdt, omdat u zich overschreeuwt. Als een onduidelijk incident in een zwembad in Koksijde een Open VLD-burgemeester meteen doet roepen om een toegangsverbod voor asielzoekers of een N-VA-volksvertegenwoordiger om snelrecht, hoe geraakt u daar nog bovenuit?

Dewinter «De traditionele partijen zeggen dan: sluit de zwembaden voor vluchtelingen. Ik zeg gewoon: sluit de grenzen. Die vluchtelingen horen hier niet thuis.»

HUMO En zo wordt u een man van de toekomst, terwijl u in de pers al was weggezet als ‘oud meubilair’. Bent u te vroeg opgestapt?

Dewinter «Na zo’n zware verkiezingsnederlaag moet je durven toe te geven dat je in díé campagne gefaald hebt. Ik heb me dus niet kandidaat gesteld voor het voorzitterschap. Wat niet betekent dat je het politieke slagveld moet verlaten. Wat je moet doen is: reculer pour mieux sauter.»

undefined

'Geert Wilders verdient de Nobelprijs voor de Vrede. Hij heeft zijn nek uitgestoken om waarheden te verkondigen.'

undefined

null Beeld

HUMO U hebt nog weinig steun bij de partijtop, heet het.

Dewinter «Dat is niet te vermijden als je een verkiezing verliest. Nadat mijn generatie er wel dertien op rij gewonnen heeft. Maar je bent nooit sant in eigen land. Zelf zal ik Vlaams Belang nooit verlaten, en ik kan alleen maar hopen dat Vlaams Belang mij nooit verlaat.»

HUMO Is er iets waarover u spijt hebt in uw politieke carrière tot dusver?

Dewinter «Met Ronald Reagan zeg ik graag: never complain, never explain. En bied nooit verontschuldigingen aan, voeg ik eraan toe. Dat ligt niet in mijn aard en ik vind het nergens voor nodig. We hebben de voorbije dertig jaar een duidelijke boodschap gebracht; je kunt discussiëren over punten en komma’s, over de stijl, maar de uitgezette lijn was juist. En omdat we al die jaren hetzelfde verhaal hebben verteld, wegen we vandaag. Maar wegen we morgen ook nog? We moeten durven ons opnieuw uit te vinden. Neem het 70 puntenplan. Moeten we dat vandaag weer op de agenda zetten? Nee, want het is intussen een kwarteeuw oud. Vandaag moeten we een nieuw verhaal schrijven vanuit de nieuwe context.»

undefined

'De bokshandschoen is inderdaad een symbool uit het verleden, maar vandaag wordt ons gelijk bewezen.'

HUMO U zegt tegelijk: we hebben altijd gelijk gehad én het 70 puntenplan is achterhaald. Terwijl u het in recente tweets evengoed een ‘visionair gidsplan’ noemt, ‘actueler dan ooit’.

Dewinter «Het 70 puntenplan ging ervan uit dat we nog in staat waren het overgrote deel van de niet-Europese vreemdelingen van de eerste en de tweede generatie in groep naar de landen van herkomst terug te sturen. En 25 jaar geleden was dat ook perfect mogelijk. De Turkse en Marokkaanse gastarbeiders waren in onze visie betaald voor een tijdelijke betrekking en konden weer naar huis. Wij kozen voor apart onderwijs, voor een aparte sociale zekerheid. ‘Hou ze apart!’ heb ik altijd gezegd, zodat we ze kunnen terugsturen vóór ze hun kinderen hier naar school sturen, vóór ze Nederlands leren en proberen zich aan te passen aan onze manier van leven, want dan stopt het nooit meer.

»Maar dat uitgangspunt is anno 2016 niet meer realistisch, omdat we ondertussen over een derde en vierde generatie praten. Die hele groep verplaatsen naar de landen van herkomst is niet meer realistisch. Links heeft van de massa-immigratie een ideologisch project gemaakt: het multiculturalisme, diversiteit als doel, ter vervanging van het failliete communisme. Dit keer wou links via het multiculturalisme de klasseloze samenleving tot stand brengen. Het hele immigratieverhaal is de natte droom van links die nu wordt gerealiseerd. Maar die droom dreigt een nachtmerrie te worden: multicultureel is multiconflict geworden.»

HUMO Of was u het die destijds nog de natte droom had van een etnisch homogene samenleving, toen dat al lang achterhaald was?

Dewinter «Ons 70 puntenplan was geen ideologisch traktaat, het was een uitvoeringsplan, met heel concrete, onmiddellijk toepasbare maatregelen.»

undefined

null Beeld

HUMO Wie het 70 puntenplan nog te pakken krijgt, kan vaststellen dat het een indrukwekkende inventaris van maatregelen is om vreemdelingen te verjagen. Extra belasting voor werkgevers die niet-Europese vreemdelingen tewerkstellen, verplichte terugkeer van deze vreemdelingen na drie maanden werkloosheid, beperking van hun eigendomsrecht…

Dewinter «Veel van die punten zijn vandaag nog inspiratiebronnen, en worden ondertussen ook in de praktijk gebracht. Neem die beperking van het eigendomsrecht: Denemarken is er volop mee bezig.»

HUMO Inzake asielzoekers dan toch. U maakt altijd een amalgaam van arbeidsmigratie en asielzoekers. Vindt u het trouwens een goed idee van Denemarken?

Dewinter «Ik vind het de logica zelf. Wie hier asiel vraagt, staat wat hij heeft af voor zijn onderhoud; hij betaalt voor kost en inwoon, daar komt het op neer.»


Het plan Orban

HUMO Een terugkeer van alle niet-Europese vluchtelingen is dus niet meer realistisch, wat acht u nog wel mogelijk?

Dewinter «Wat wél nog haalbaar is, is het kaf van het koren scheiden door duidelijke regels op te stellen: alles wat onaangepast is, alles wat niet geïntegreerd, geassimileerd wil of kan worden, alles wat crimineel of illegaal is, moet eruit! Punt uit. En laat dat dan het 70 puntenplan van vandaag zijn. Misschien moeten we dat ook al op papier zetten, hoe we dat van a tot z geregeld willen krijgen.»

HUMO Vooruit dan maar, punt één?

Dewinter «De kraan moet dicht, dat is punt één. Een immigratiestop. Viktor Orban toont ons de weg in Hongarije. Ik heb de moeite gedaan ernaartoe te reizen, ik heb er de grenzen met Servië, Kroatië en Slovenië bezocht en ik kan u zeggen: het kán, je grenzen sluiten, en bovenal: het werkt! Wat verwijt men Hongarije eigenlijk? De Europese wetgeving is simpel: een asielzoeker moet zich inschrijven in het eerste EU-land waar hij aankomt. Dus iedere vluchteling die in Hongarije aankomt, en voor ons land geldt hetzelfde, is a priori illegaal aanwezig. Men heeft Orban uitgescholden omdat hij de wet toepast en doet wat alle Europese landen hadden moeten doen. Vandaag wil Europa Griekenland (vaak het eerste land van aankomst, red.) trouwens verplíchten de asielzoekers bij aankomst in te schrijven.»

undefined

'Bart De Wever heeft het probleem laten verrotten, de grenzen zijn nog nooit zo open geweest als onder Theo Francken.'

HUMO Volgt u Geert Wilders dat elke asielzoeker hier in een gesloten centrum thuishoort?

Dewinter «Aangezien elke asielzoeker hier illegaal aanwezig is, moet er geen procedure opgestart worden: ze moeten heel kort in een gesloten centrum en dan worden uitgewezen.»

HUMO Ook asielzoekers die hier volgens een Europees spreidingsplan kunnen belanden, moeten in een gesloten centrum?

Dewinter «Natuurlijk, onmiddellijk als ze hier binnenkomen. Dan hebben we al die miserie niet in de zwembaden, het aanranden van vrouwen, de overlast...»

HUMO Alles wat onaangepast is, moet weg, zei u: wat wil dat concreet zeggen?

Dewinter «Dan komen we bij de islam terecht. Dat is een vorm van georganiseerde barbarij, die iedere integratie remt. Dus moet de islam teruggedreven worden, liefst naar de andere kant van de Middellandse Zee.»

HUMO In een Europese islam gelooft u niet?

Dewinter «Ayaan Hirsi Ali denkt ondertussen dat zoiets kan. Zij denkt dat je de moslims een document kunt voorleggen waarin ze de sharia afzweren, en dan zijn het Europese moslims en leven we in het multiculturele Utopia. Ik geloof er niks van. Er zijn wel veel gematigde moslims, maar er is geen gematigde islam.»

undefined

'Moslims kiezen voor elkaar: een radicale moslim, ook al is het een terrorist, zal hen altijd nauwer aan het hart liggen dan een niet-moslim'

HUMO Een inzicht gebaseerd op theologische studie?

Dewinter «Ik ben geen theoloog, ik ben een politicus. Maar ik heb vrij veel over de islam gelezen. Waarom is de islam een achterlijke, middeleeuwse woestijngodsdienst? Omdat dat boek daar (wijst naar de Koran, red.) de letterlijke woorden van Allah bevat. Het is een fax vanuit de hemel aan Mohammed met de boodschap: dít gaan we letterlijk in de praktijk brengen, geen interpretatie mogelijk. De Koran leest als een lang scenario ter verovering van de dar al-harb, het land van de oorlog, waar de ongelovigen leven, en dat maakt van de Koran inderdaad a licence to kill: wij zijn de kafirs die met alle middelen mogen worden bestreden, van liegen en bedreigen tot het gebruik van geweld. En daar zijn ze volop mee bezig.»

HUMO Ik lees bij mensen die ervoor doorgestudeerd hebben, heel andere interpretaties – uw lezing is een fundamentalistische.

Dewinter «Etienne Vermeersch, toch één van de meest notoire filosofen van ons land, zei een paar weken geleden dat ik wellicht gelijk heb. We moeten niet naïef zijn.»

undefined

null Beeld

HUMO ‘Een militair handboek hoe mensen vermoord en afgeslacht moeten worden,’ zo omschreef u de Koran onlangs op een Pegida-bijeenkomst in Rotterdam. Als u dat méént, lijkt een verbod van de Koran, zoals Wilders wenst, het minste?

Dewinter «Ik verbied niks, ik ben zelf al zo dikwijls verboden. Ik heb Wilders ook gezegd dat ik een verbod onrealistisch en zelfs dom vind. Men moet de Koran juist lézen. Wou je weten wat Hitler met de Joden ging doen, dan had je maar ‘Mein Kampf’ moeten lezen. Het stond er allemaal in. Wil je weten wat de islam met Europa gaat doen, lees de Koran.»

HUMO Als ik het goed begrepen heb, stelt u een ‘moslimregister’ voor.

Dewinter «U kent de boutade: niet iedere moslim is een terrorist, maar helaas is tegenwoordig iedere terrorist wel een moslim. Als een moslim ons land binnenkomt, vind ik daarom dat wij dat op zijn minst moeten kunnen registreren. Zoals je bij het binnenkomen van de Verenigde Staten bij de immigratiedienst moet opgeven welke geloofsovertuiging je hebt.

»Kijk, vijf van de negen IS-terroristen in Parijs kwamen uit ons land. Ik wil dus wel weten welke potentiële terroristen hier verblijven. Ik moet ze niet zoeken in kringen van boeddhisten, atheïsten of katholieken, ik moet ze zoeken bij de moslims. Die IS-terroristen hebben hier bescherming van hun gemeenschap gehad. De moslims die deze hand-en-spandiensten verlenen, doen dat soms ook omdat ze dat verplicht zijn aan de oemma, aan de wereldislam. Moslims kiezen voor elkaar: eigen religie eerst. Een radicale moslim, ook al is het een terrorist, zal hen altijd nauwer aan het hart liggen dan een niet-moslim. Ze geven eten en drinken, onderdak en bescherming, kortom logistieke steun aan die IS-jongens en hun sympathisanten. In een moslimgemeenschap zoals Molenbeek er één is, en zo zijn er tientallen in Europa, functioneert de radicale islam als een vis in het water. Die radicale islam zit als een kuiken in het ei van de islam, je krijgt het er niet uit.»

HUMO U denkt aan het ‘afbakenen van jihadzones’.

Dewinter «Maar daar ben ik alweer voorbijgestoken door Jan Jambon, die van Molenbeek zo’n jihadzone heeft gemaakt. Je hebt wijken waarvan men weet dat er moskeeën van salafistische strekking zijn, dat een aantal extreme organisaties er hun pleisterplaats hebben en die zones kun je goed in kaart brengen, want de radicalen wonen graag dicht bij hun moskee. Je kunt dus registreren wie daar woont, identiteitscontroles doen, gerichte huiszoekingen bij de geviseerde groep, moskeeën sluiten.»

HUMO Het moet maar eens gedaan zijn met de erkenning van moskeeën en de islam, vindt u ook.

Dewinter «Ik heb in Antwerpen de 51 moskeeën die onze stad… rijk is, zei ik bijna, telt dus, laten doorlichten. We hebben er zes uitgelicht waar absoluut zeker extremisten een thuis hebben. We weten waar de radicale predikers zitten, en toch doet de Antwerpse burgemeester niks. Ze zitten erop te kijken als een hond op een zieke koe, omdat ze electoraal bang zijn van de moslims.

»Eén op de drie moskeeën is vandaag erkend en krijgt subsidie. Waar zij we in godsnaam mee bezig? Je moet zoiets niet subsidiëren, niet erkennen, de islam hoort hier niet thuis. Godsdienstvrijheid is voor mij heilig, ik kan niet verhinderen dat iemand vijf keer per dag zijn bidmatje richting Mekka spreidt, maar dat betekent nog niet dat ik die godsdienst ook moet subsidiëren en alle mogelijke faciliteiten geven. De boeddhisten zijn in dit land niet gesubsidieerd, en toch kunnen zij hun godsdienst beleven.»

HUMO Op een persconferentie lanceerde u een mij nog onbekend woord: halaltaks. Ook een kandidaat voor het nieuwe 70 puntenprogramma?

Dewinter «Goed punt, want halal is niet zo onschuldig als het lijkt, het gaat hier om meer dan een aantal voedingsvoorschriften. Van de verkoop van ieder product dat halal is, moet een deel van de opbrengst worden afgestaan aan de halal board, en daarin zitten voor het overgrote deel sjeiks en imams van salafistische strekking. Halal business is big business en wordt georganiseerd vanuit de wahabitische landen. Waarvoor dient dat geld, denkt u? In het beste geval om het salafisme te verspreiden, in het slechtste om terreur te verspreiden. Halal is bloedgeld. We moeten dat met een taks aan banden leggen.»

HUMO Meer allochtone politieagenten in de wijken, zoiets zullen we in uw plan niet vinden, zoals u alles blijft afwijzen wat de integratie van moslims kan bevorderen. Het vreemde orgaan dient afgestoten!

Dewinter «Ja, de islam is naar mijn bescheiden mening een kanker die het gezonde Europese lichaam aantast. En dus moet je die ziekte bestrijden, punt uit. Dat is mijn uitgangspunt en ook mijn conclusie. We hebben de krokodil eten gegeven omdat we dachten: dan worden we niet zijn prooi. Maar de krokodil is daardoor alleen maar groter geworden en uiteindelijk vreet hij ons toch op.»


Nobelprijs voor Wilders

HUMO Na de incidenten op oudejaarsavond in Keulen stond u klaar met de boodschap ‘Rapefugees not welcome’: als gechargeerde veralgemening kon dat tellen.

Dewinter «O, maar daar hebben ze mij niet meer voor nodig. Incidenten uitvergroten, dat doen de traditionele media en partijen tegenwoordig zelf. Eén asielzoeker die een meisje begluurt in een zwembad, is voldoende om de voorpagina van de kranten te halen. Politici bieden tegen elkaar op in alle richtingen, want ze zijn het noorden kwijt. Jarenlang hebben ze trouw gezworen aan de multicultuur, en nu weten ze het zelf niet meer. Ze hebben veel te lang de culturele en journalistieke elite achternagelopen in de hoop aan bod te komen in de massamedia, die in handen waren van de globaliserende linkse elite. En nu kijken ze verschrikt om: ‘Oei! Niemand volgt ons!’»

'Geert Wilders verdient de Nobelprijs voor de Vrede. Hij heeft zijn nek uitgestoken om waarheden te verkondigen.'

HUMO U bent al eens veroordeeld voor het systematisch stigmatiseren van mensen: niet bang dat het nog een keer kan gebeuren?

undefined

null Beeld

Dewinter «Nee, de tijden zijn veranderd. Men moet ons geen veroordelingen meer aansmeren. Men moet ons lauweren, een medaille geven voor moed en opoffering, erkennen dat wij het grote gelijk hadden en hebben. Iemand als Geert Wilders verdient de Nobelprijs voor de Vrede. Hij heeft zijn nek uitgestoken om waarheden te verkondigen, ook al maakte hij zich letterlijk en figuurlijk tot mikpunt van de moslimradicalen. Wij zijn voorlopers, ketters, en die krijgen pas achteraf gelijk, terwijl ze zelf op de brandstapel eindigen. Maar ik ben graag een ketter.»

HUMO ‘Racist is geen scheldwoord maar een eretitel geworden,’ aldus een tweet van u, die u weliswaar snel verwijderde.

Dewinter «Omdat ik in 140 tekens niet kan uitleggen wat ik ermee wil zeggen, maar u geeft me die kans nu. Racist zou geen eretitel mogen zijn, maar ik ben het beu dat ik decennialang voor racist uitgescholden ben, en veroordeeld ben, alleen maar omdat ik de vinger op de wonde heb gelegd en de analyse heb gemaakt die intussen iedereen maakt.»

HUMO ‘U legt de vinger niet op de wonde,’ zei Bart De Wever eens tegen u in een tv-debat, ‘u steekt hem erin, u vergroot de problemen alleen.’

Dewinter «Als er één iemand is die het probleem heeft laten verrotten, is het wel De Wever en zijn partij. De grenzen zijn nooit zo open geweest als onder staatssecretaris Francken. Nu en dan de spierballen eens laten rollen volstaat natuurlijk niet om de problemen op te lossen. Francken is de conciërge van het asielhotel België geworden. N-VA beheert dit probleem, maar beheerst het niet. Dat zal hen zeer zuur opbreken.»

HUMO Als ik nog eens terug mag naar uw uitlatingen na de Keulse incidenten: u constateerde niets minder dan een ‘seksjihad’.

Dewinter «Dat is ook wat er gaande is, het gaat om meer dan een teveel aan testosteron bij een aantal van die jonge vluchtelingen. De islam beschouwt iedereen die geen moslim is als een Untermensch, zeker de vrouwen. Die vluchtelingen zijn het paard van Troje van de islam. Het is een vijandelijk leger zonder wapens en uniformen, maar wel een leger dat wil veroveren. Eén van de middelen om dat te bereiken is die seksjihad. Het vernederen, het betasten maar ook verkrachten van vrouwen is de ultieme vorm van overheersing. Nogal wat vreemde legers hebben zich daaraan bezondigd: door de vrouwen van de vijand te vernederen en te verkrachten, laten ze zien wie de baas is.»

undefined

null Beeld

HUMO U bent tegen cursussen die asielzoekers onze seksuele mores verklaren.

Dewinter «Pfff… Cursussen om te leren omgaan met vrouwen? Wat is het volgende? Hoe eten met mes en vork? Een cursus Niet Spuwen Op Straat? Ik zag laatst een affiche in een vluchtelingencentrum: men werd verzocht zich niet te ontlasten in de douche… Tja, onze samenleving gaat met rasse schreden vooruit, moet ik zeggen. Ik dacht eerst dat het om een grap ging.»

HUMO Als u vandaag graag pepperspray uitdeelt en het spul gelegaliseerd wil zien: ook een grap?

Dewinter «Nee. Ik wil van een softe samenleving evolueren naar een weerbare maatschappij. Het veiligheidsmonopolie is volledig bij de overheid komen te liggen, maar als die vandaag blijkbaar niet meer in staat zijn onze vrouwen, bejaarden en kinderen te beschermen, dan moeten we de mogelijkheden krijgen om dat zelf te doen. Legaliseer dus, zoals in Duitsland, Frankrijk en Spanje, zelfverdedigingswapens die geen blijvend letsel veroorzaken, zoals traangas en pepperspray.

»Ik ga daar nog verder in: het begrip zelfverdediging moet worden uitgebreid. De wetten inzake wapenbezit en wapenvergunningen moeten we versoepelen, wij hebben de strengste wapenwet ter wereld.»

undefined

'Ik ben geen tegenstander van het herinvoeren van de legerdienst. Orde, tucht, discipline: dat heb ik daar geleerd'

HUMO Adviseert u mensen een revolver in huis te hebben?

Dewinter «Ik bén een gewapend man in huis. Ik zie geen probleem als zo’n wapen ter zelfverdediging verstandig, volgens de regels van de kunst, wordt gemanipuleerd en opgeborgen. Als ik of mijn vrouw of kinderen in mijn huis belaagd worden, wat overigens al meer dan één keer gebeurd is, wil ik mezelf kunnen verdedigen.»

HUMO Een revolver in huis, en een burgerwacht in de wijk?

Dewinter «Waarom niet? Mensen voelen zich niet meer geborgen in de grootsteden, zijn ’s avonds bang op straat. Ik wil geen Far West-toestanden, hè, maar neem Zwitserland: iedere volwassen man heeft daar zijn leven lang een oorlogswapen in de kast staan, en daar schieten ze elkaar toch niet af?

»Ik ben ook voorstander van zelfverdedigingscursussen voor scholieren, in de lessen lichamelijke opvoeding. Waarom zouden ze voor hun fysieke weerbaarheid alleen in één of andere karate- of kickboksschool terechtkunnen? Laat dat maar op school gebeuren.

»De legerdienst hebben we afgeschaft. Ik vond het de mooiste tijd van mijn leven. Orde, tucht, discipline: dat heb ik daar geleerd. Opkomen voor mezelf, zelfverdedigingstechnieken, leren omgaan met een wapen. Die morele weerbaarheid die noodzakelijk is om de ruggengraat van een samenleving gestalte te geven, die is er vandaag niet meer. Ik weet dat ik op zeer glad ijs kom als ik pleit voor het herinvoeren van de legerdienst, maar ik ben er zeker geen tegenstander van. Het moet niet zo lang duren als vroeger, maar is een korte basisopleiding voor jongeren geen alternatief?»

undefined

'Dat je geboren moet zijn uit een Belgische ouder om de nationaliteit te kunnen verwerven, lijkt me de logica zelf.'

HUMO Ter aansterking van de ruggengraat van ons volk kunt u ook een stukje uit het 70 puntenplan kopiëren: de bloedafstamming als voorwaarde voor de Belgische nationaliteit.

Dewinter «Ik ben er altijd een voorstander van geweest, nog in deze legislatuur heb ik een nieuw wetsvoorstel ingediend. Het ius sanguinis, met een aantal mogelijke uitzonderingen, lijkt me nog altijd de beste nationaliteitswetgeving: dat je geboren moet zijn uit een Belgische ouder om de nationaliteit te kunnen verwerven, lijkt me de logica zelf. Ik wil niet zover gaan als Israël, waar alleen wie afstamt van een Joodse moeder de nationaliteit kan verwerven, maar ik vind wel dat de bloedafstamming een betere regeling is dan wat we nu kennen.»


Inval van de barbaren

Dewinter «Boven de dagjespolitiek uit wil ik toch nog iets heel fundamenteels aanraken, als ik mag. Het gaat vandaag voortdurend over de asielzoekers aan de grenzen. Maar denkt men nu werkelijk dat het afgelopen is als men maar een beetje strenger is aan de grenzen? We zijn nu met 7,4 miljard in deze wereld, over twintig jaar met meer dan tien miljard. Iedere dag worden er 250.000 kinderen geboren, het overgrote deel daarvan spijtig genoeg in de derde wereld. Onze Europese bevolking gaat alleen nog achteruit, in de vijftig minst ontwikkelde landen zal in tien jaar tijd het aantal inwoners verdubbelen… Wat we nu meemaken qua massa-emigratie is niet het begin van het einde, het is nog maar het einde van het begin. We ain’t seen nothing yet.»

HUMO De grenzen sluiten voor migratie, zeggen economen, is onmogelijk en ook onwenselijk.

Dewinter «Neenee! Het eerste wat we moeten doen, is onze multiculturele utopieën overboord gooien: onze grenzen sluiten en onze welvaart behouden zoals die is. Als we van Europa géén fort maken, veroordelen we ons op heel korte termijn tot de bedelstaf. In een paar tientallen jaren kan het zover zijn: waar we voor staan, is een herhaling van het scenario van de val van het Romeinse rijk, de inval van de barbaren en de Hunnen.

»India zal de eerstvolgende jaren China voorbijsteken met anderhalf miljard mensen. Er zijn niet genoeg grondstoffen, er is niet genoeg eten, niet genoeg energie voor iedereen. Het moet daar dus stoppen. En het is heel simpel, al is het niet politiek correct om het te zeggen: we moeten daar naar een geboortepolitiek. In hún belang, maar zeker in ons belang, want ze komen naar hier, en ze komen met veel. Je moet daar condooms uitdelen, je moet naar daar gaan voor sterilisatieprojecten.»

HUMO Voor u condooms begint uit te delen en mensen te steriliseren, toch dit: als we er samen welvaart creëren, is het algemeen bekend dat dat het geboortecijfer drukt.

Dewinter «Het is een illusie dat wij op die manier de bevolkingsexplosie kunnen tegenhouden. De Verenigde Naties rekenen op een stroom van 100 tot 200 miljoen mensen. Weet u wat dat is? Ik ben erg bang voor apocalyptische en totaal oncontroleerbare toestanden. Hoever zijn we nog van een wereldburgeroorlog verwijderd?»

HUMO Allemaal redenen om ontwikkelingssamenwerking serieus te nemen. Herinnert u zich dat cynische programmapunt uit het 70 puntenplan: gebruik ontwikkelingsgeld om de terugkeer van vreemdelingen te financieren?

Dewinter «Moeten we ons niet de vraag stellen waarom zoveel landen met meer potentieel, meer grondstoffen dan wij er niet in slagen een minimum aan vooruitgang te realiseren? Waarom zijn dat voor het overgrote deel moslimlanden? Wat loopt daar fout? En dan kom je weer bij die verstarde islam uit, die elke vooruitgang afremt. Volgens schattingen van de Wereldbank bedraagt de totale export van de Arabische wereld, geen rekening houdende met de fossiele brandstoffen, minder dan de export van Finland, een land met 5 miljoen inwoners. Dat zegt alles. Dan kun je nog eens vijf waterpompen opsturen: het zal niet marcheren.»

HUMO Op 31 december 2015 produceerde u een voor mijn part verbluffende tweet: ‘De 3 mannen v/h jaar: Orban, Assad, Poetin… Moed, wilskracht, doorzettingsvermogen! Wind waait uit het Oosten!’

Dewinter «Ik vind dat inderdaad de opmerkelijkste mensen van het voorbije jaar. Van Orban weet u al waarom, en Poetin hoort er absoluut ook bij omwille van zijn moed: hij durft op te staan tegen de hegemonie van de Verenigde Staten.»

'De bokshandschoen is inderdaad een symbool uit het verleden, maar vandaag wordt ons gelijk bewezen.'

HUMO Hij durft ook al eens een tegenstander van kant te laten maken, volgens een Britse rechter.

Dewinter «Hij is niet zonder zonden, dat besef ik, maar met hem heeft Rusland een prille democratie, en dat is alleszins veel beter dan de decennia van Sovjetdictatuur. En Poetin heeft een gezond wereldbeeld. Als het gaat over immigratie of het verdedigen van de identiteit van Rusland, zeg ik: ‘Chapeau!’ Hij durft opstaan tegen Obama, tegen het multiculturalisme. En dan verdedigt hij niet alleen de Russische belangen, maar ook de Europese. Laten we dus meer richting Moskou kijken dan richting Washington.»

HUMO U ontmoette Assad. Wie komt op zo’n idee?

undefined

null Beeld

Dewinter «Ik kom op dat idee. Bashar al-Assad verdedigt onze westerse beschaving in Syrië. Net zoals Saddam Hoessein dat deed in Irak en de sjah in Iran. Wij hebben in het Midden-Oosten, vanuit een zekere drang tot zelfvernietiging, alle leiders die Europa genegen waren, ten val gebracht. Assad is geen doetje, integendeel. Hij is een milde dictator, dat weet ik allemaal, maar hij stond wel aan het hoofd van een land waar 98 procent van de bevolking het goed had, een land met uitstekende voorzieningen voor volksgezondheid, onderwijs, sociale zekerheid, met gelijkheid van man en vrouw, met godsdienstvrijheid. Een land ook waar de islam níét de staatsgodsdienst was. Maar plots moest Assad weg! Waarom? Omdat hij niet meer paste in het plaatje van de Verenigde Staten en vooral niet in het plaatje van de wahabitische landen. Om hún belangen te dienen moest hij weg.»

HUMO Was het ook omdat er, ondanks die blijkbaar uitstekende voorzieningen voor volksgezondheid, veel Syrische burgers stierven door Assads toedoen?

Dewinter «Als we dát als criterium gaan nemen, gooi dan een neutronenbom op het hele Midden-Oosten en Afrika: Saoedi-Arabië, Somalië, Qatar, Soedan… Dat moet dan allemaal weg, en dan blijft er niks meer over. En er blijft ook bijna niks meer over in de chaos die het Westen daar gecreëerd heeft. Alle prowesterse leiders moesten weg en wat hebben we in de plaats gekregen? De barbarij van IS en aanverwanten, die zich nu uitbreidt richting Libië, richting Egypte, richting overal. De Arabische lente is een islamitische winter geworden.

undefined

'Die langzame gewenning aan de multicultuur is onze grootste vijand'

»IS krijgen we er niet weg als we er geen grondtroepen hebben. Wel, Assad hééft daar grondtroepen, en dus zeg ik: hij is op dit moment onze bondgenoot. Hij is een moedig man die niet is gaan lopen, hij is onder zijn troepen, onder zijn volk, gebleven en hij wordt door hen gedragen, dat kan ik u verzekeren. Dus: geef hem wapens en middelen.

»Nog één ding over IS waar blijkbaar niemand bij stilstaat. Jongeren die vandaag bereid zijn zichzelf op te blazen met een bommengordel, wat doen die als ze chemische, bacteriologische of zelfs nucleaire wapens in handen krijgen? Ze zullen die even enthousiast gebruiken, want dan pas zullen ze helden zijn in het hiernamaals. Ook dat heb ik besproken met Assad. Ze hébben chemische wapens, zei hij me, en ze zullen ze gebruiken, en wel in Europa. ‘Daarom,’ zei hij, ‘moet je IS nú opruimen, en ons steun geven om er korte metten mee te maken.’»


Halal business, big business

HUMO Terug naar de dorpspomp en de polls. Uw partij is recent geklommen tot haast 12 procent. ‘Onze kiezers hebben een onenightstand met N-VA,’ zei u ooit, ‘ze komen wel terug.’

Dewinter «Zo is het, ze hebben hun onenightstand nu inderdaad gehad, en ze hebben er wellicht nog plezier aan beleefd ook, maar ze stellen vast dat het uiteindelijk thuis toch beter is. N-VA en Vlaams Belang zijn communicerende vaten, als wij de zweep op de rug van de N-VA durven te zijn, komen die kiezers voor een groot deel terug. Een partij die in ruil voor de macht álles overboord gooit, te beginnen met artikel nummer 1, de Vlaamse onafhankelijkheid, kan niet anders dan kiezers verliezen. De N-VA is een collaboratiepartij geworden en De Wever de levensverzekering van de Belgische staat: koning Filip kon zich geen betere bondgenoot bedenken. Wij zijn ooit ontstaan uit het fameuze Egmontpact in 1978; toen was onze grote vijand bij de Volksunie Hugo Schiltz, hij was de verrader, die Brussel had opgegeven. Wel, vergeleken met Bart De Wever was Schiltz een revolutionair.»

HUMO Het kordate beleid van Jambon en Francken is populair. Vele politici aarzelen om op hen in te beuken.

Dewinter «Ik niet, er móét op hen worden ingebeukt, want vergeleken met het buitenland hebben we met watjes te doen. Kijk naar wat kan in Denemarken, Polen, Hongarije, Slowakije, Australië: díé landen nemen het voortouw inzake het tegenhouden van de islamisering en de massa-immigratie, niet Vlaanderen.»

HUMO Ooit was u wel de voortrekker in dat verband. Kan dat terugkomen?

Dewinter «Natuurlijk. Al moeten we er rekening mee houden dat de demografische situatie in de grote steden veranderd is en ons electoraat uitgedund is. In Antwerpen heeft links, en dat was een bewuste strategie, de arbeider met zijn overall vervangen door de moslim met zijn hoofddoek. Het autochtone electoraat dat overgelopen was naar het Vlaams Blok, is gewoon ingeruild voor een autochtoon-islamitisch electoraat.

undefined

'Ik zou geen grote politieke strategie zoeken achter de deelname van Veroniek aan 'Terug naar eigen land'.'

»Toen we doorbraken, was er bij de bevolking ook een gezonde verontwaardiging over bepaalde zaken, maar alles went; en die langzame gewenning aan de multicultuur is onze grootste vijand. Onlangs bleek nog uit een peiling bij jongeren dat die gewenning altijd maar voortschrijdt. Ik zie het aan mijn eigen dochters: ten onrechte zijn ze ‘gewend’ geraakt aan de hoofddoeken, het halalgebeuren, de Arabischsprekende kinderen in de klas, gewoon omdat ze nooit iets anders hebben gekend.»

HUMO Uw dochter Veroniek zal te zien zijn in het veelbesproken programma ‘Terug naar eigen land’ van Martin Heylen. Vlaams Belang zal pas van Dewinter verlost zijn, las ik ergens, nadat hij één van zijn dochters in die partij heeft gelanceerd.

undefined

null Beeld

Dewinter «Veroniek doet mee, als 21-jarige student, omdat ze dat een interessant programma vond, een grote politieke strategie zou ik er niet achter zoeken – ik weet het, de krant moet elke dag vol. Ik sluit niet uit dat één van mijn dochters in mijn voetsporen treedt, en ik zou het graag hebben. Wij waren in Brugge een gezin van drie generaties bakkers, en mijn nonkel, die de bakkerij in handen had en geen kinderen had, had mij daar graag in bakkerij Dewinter gezien.»

HUMO Het betere idee, vind ik ook.

Dewinter (lacht) «Maar ik heb het niet gedaan. Of mijn dochters mijn levenswerk in de politiek zullen voortzetten, weet ik niet. Eén dochter functioneert in de districtsraad van Merksem, op bescheiden wijze, ze is een jonge moeder van twee kinderen en heeft andere dingen aan haar hoofd. Mijn jongste dochter moet haar weg in het leven nog zoeken.»

HUMO Nog één vraag over dat politieke levenswerk: als u moet kiezen tussen een islamvrij België of een zelfstandig Vlaanderen, wat wordt het dan?

Dewinter «Een islamvrij Vlaanderen: alleen door onafhankelijk te worden zouden wij van de islam en de moslimimmigratie af kunnen raken. Zolang we in het Belgische keurslijf gedrongen zitten, zal dat nooit lukken.»

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234