‘Hij duwde me tegen de muur, probeerde mijn slipje naar beneden te trekken en ik voelde hoe zijn vingers me penetreerden.’ Beeld
‘Hij duwde me tegen de muur, probeerde mijn slipje naar beneden te trekken en ik voelde hoe zijn vingers me penetreerden.’

27 jaar laterwaarom tara reade Joe biden van verkrachting beschuldigt

'Hij lijkt een lieve uncle Joe, maar ik leerde hem kennen als een seksueel roofdier'

'It never happened.' Toen Tara Reade (56) enkele maanden geleden Joe Biden (77) ervan beschuldigde dat hij haar 27 jaar geleden heeft aangerand, ontkende de Democratische kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen met klem. Hij beweert zich zijn voormalige medewerkster niet eens te herinneren. Maar Reade - zelf ook geen onbesproken figuur - is niet onder de indruk: 'Zijn entourage doet alles om mij zwart te maken, maar het zal die hypocrieten niet lukken.'

Jan Stevens

In oktober 2017 gaf voormalig Amerikaans vicepresident Joe Biden een toespraak aan de Rutgers University in New Jersey. Daarin veroordeelde hij het 'walgelijke gedrag' van de net in opspraak gekomen filmproducent Harvey Weinstein. De snelle ondergang van Weinsteins miljoenenbedrijf vond Biden niet voldoende als straf. 'Ik hoop op grotere gevolgen,' zei hij. 'Seksuele aanvallen gaan niet over seks, maar over machtsmisbruik. De dappere getuigenissen van Weinsteins slachtoffers redden nu andere vrouwen. Het is hoog tijd dat ook de machtige mannen in Hollywood beginnen te spreken, want stilte is medeplichtigheid.'

Vandaag is Joe Biden de presidentskandidaat voor de Democraten en dus de man die Donald Trump uit het Witte Huis moet verjagen. Op 25 maart van dit jaar kreeg zijn campagne een knauw, toen zijn voormalige medewerkster Tara Reade hem van verkrachting beschuldigde in de podcast 'The Katie Halper Show'. Het was niet haar eerste beschuldiging. Een jaar eerder was ze één van de acht vrouwen die zeiden door Biden te zijn lastiggevallen. Hij zou hen ongevraagd betast en/of gekust hebben. Biden reageerde toen met de korte boodschap dat hij van nature een knuffelaar is. 'Nooit had ik het gevoel dat ik me ongepast gedroeg. Als gesuggereerd wordt dat ik dat wel deed, wil ik daar respectvol naar luisteren.'

null Beeld

HUMO Na uw aantijging van verkrachting hulde Joe Biden zich meer dan een maand in stilzwijgen. Op vrijdag 1 mei reageerde hij voor het eerst in het MSNBC-programma 'Morning Joe', waarin presentatrice Mika Brzezinski hem twintig minuten lang op de rooster legde. 'It never, never happened,' zei Biden meermaals. Hij had zelfs geen enkele herinnering meer aan u, mevrouw Reade.

TARA READE «Hij klonk bijna letterlijk als Harvey Weinsteins verdediging op diens proces: 'That never happened.' En als de echo van Donald Trump, nadat die door E. Jean Carroll beschuldigd was van verkrachting: ‘That never took place.’»

HUMO Wat gebeurde er precies op die bewuste dag in 1993, toen Biden senator was en u één van zijn stafmedewerkers?

READE «Ik moest hem een sporttas brengen. 'Hé, Tara, kom hier,' zei hij. Voor ik het goed en wel besefte, duwde hij me tegen de muur. Hij mompelde iets en probeerde me te kussen. Ik voelde zijn hand onder mijn rok glijden. Hij probeerde mijn slipje naar beneden te trekken en ik voelde hoe zijn vingers me penetreerden. 'Wil je ergens anders naartoe?' hijgde hij in mijn oor. Ik trok me terug en duwde hem van me af. Hij snauwde: 'Komaan zeg, ik hoorde dat je me aardig vond?'»

HUMO Ook in de Amerikaanse wet wordt dat verkrachting genoemd.

READE «Dat was het ook. (Stilte) Nadat ik hem had weggeduwd, keek hij me aan en siste: 'Je bent niets. Helemaal niets.' Ik vermoed dat hij schrok van de angst op mijn gezicht, want hij nam me bij de schouders en zei: 'Je bent oké, je bent een fijn meisje. Het is goed.' Daarna wandelde hij weg alsof er niets was gebeurd. Hij raakte niet in paniek en bood me geen zwijggeld of iets anders aan. Blijkbaar wist hij dat ik vanzelf mijn mond zou houden. Daarom ben ik er vrij zeker van dat ik niet zijn eerste slachtoffer was. Ik trilde over mijn hele lijf en was verkild tot op het bot. Nadat hij was verdwenen, zakte ik als een hoopje ellende ineen.»

Biden raakte niet in paniek en bood me geen zwijggeld aan. Blijkbaar wist hij dat ik vanzelf mijn mond zou houden. Daarom weet ik vrij zeker dat ik niet zijn eerste slachtoffer was. Beeld
Biden raakte niet in paniek en bood me geen zwijggeld aan. Blijkbaar wist hij dat ik vanzelf mijn mond zou houden. Daarom weet ik vrij zeker dat ik niet zijn eerste slachtoffer was.

HUMO Hoe was u bij Joe Biden terechtgekomen?

READE «Ik stam uit een artistiek gezin uit de staat Wisconsin. Mijn vader was journalist en schrijver en mijn moeder schilderde. Toen ze jong was, trok ze naar Europa, waar ze een tijd als beeldhouwster op Malta leefde. Ik wilde actrice worden en van mijn 16de tot mijn 26ste jaagde ik die droom na. Ik speelde een paar rollen en probeerde in Los Angeles als model aan de bak te komen. Dat lukte maar moeizaam en op een bepaald moment besloot ik een job te gaan zoeken in Washington, het politieke hart van de VS. In de winter van 1991 kon ik als stagiair aan de slag bij de Democratische volksvertegenwoordiger Leon Panetta. Hij werd later directeur van de CIA.»

HUMO Als stagiair werd u niet betaald?

READE «Nee, maar ik verzamelde wel studiekrediet. Mijn ultieme doel was opnieuw te gaan studeren en een rechtendiploma behalen. Ik wilde ooit zelf in de politiek stappen, voor de Democratische Partij. Ik werkte mee aan een project rond wetgeving voor dierenwelzijn dat Panetta financierde. Mijn stage bestond voor een groot deel uit documenten kopiëren en enveloppen dichtkleven en frankeren. Daar was ik niet goed in (lacht). Gelukkig mocht ik ook vergaderingen organiseren en bezoekers rondleiden op Capitol Hill.

»Toen ik een vacature zag voor een echte job als fieldmanager in het kantoor van senator Joe Biden, twijfelde ik geen seconde. Ik werd aangenomen en stuurde tweehonderd vrijwilligers aan die campagne voerden voor de herverkiezing van de alom gerespecteerde senator uit Delaware. Hij won glansrijk en in november 1992 solliciteerde ik voor een job als stafmedewerker in zijn kantoor. Na een verkennend telefoontje werd ik uitgenodigd voor een gesprek met een vrouw van de personeelsdienst. Ik werd meteen aangenomen.»

HUMO Want u was de gedroomde kandidaat?

READE «Joe Biden wandelde toevallig voorbij ons tafeltje. Hij keek me aan en vroeg mijn naam. Tegen de vrouw die me aan het interviewen was, zei hij: 'Hire her.'»

ONTSLAGBRIEF

HUMO Hoe belangrijk was Joe Biden begin jaren 90 in de Amerikaanse politiek?

READE «Hij had veel macht. Hij was voorzitter van de belangrijke Senaatscommissie voor Justitie, wat hem nogal wat prestige opleverde. Maar toen ik bij hem als stafmedewerker aan de slag ging, had dat prestige net een flinke deuk gekregen. Tijdens de hoorzittingen eind 1991 voor de aanstelling van een nieuwe rechter bij het Hooggerechtshof getuigde juriste Anita Hill dat de Republikeinse topkandidaat Clarence Thomas haar verschillende keren seksueel had lastiggevallen. Vier andere vrouwen waren bereid onder eed voor de Senaatscommissie te komen getuigen dat Hill de waarheid sprak, maar voorzitter Biden behandelde Hill alsof ze een leugenares was. Hij gooide het op een akkoordje met de Republikeinen, weigerde de getuigenissen en Thomas raakte probleemloos benoemd. Bidens aanpak verontwaardigde vrouwelijke politici. Later verontschuldigde hij zich bij Anita Hill, maar voor zover ik weet, heeft zij zijn excuses nooit aanvaard.»

HUMO Joe Biden was toen toch een grote voorvechter van vrouwenrechten? Staat hij niet aan de wieg van de wet die geweld tegen vrouwen verbiedt?

READE «Die Violence Against Women Act dateert van 1994 en diende volgens sommigen om Bidens blazoen na de zaak-Anita Hill op te poetsen. Vóór 1994 stemde hij verschillende keren tégen de invoering van zo'n wet. Door die wet plots actief te steunen, kroonde hij zichzelf tot kampioen vrouwenrechten.

»Ik werkte rechtstreeks voor Biden van november 1992 tot augustus 1993. Ik kreeg de stagiairs onder mijn hoede, was verslaggever bij vergaderingen, soms deed de persdienst een beroep op me... Eigenlijk was ik een administratief manusje-van-alles. Ik was dolenthousiast, maar mijn enthousiasme bekoelde snel, want al snel begon Biden me seksueel te intimideren.»

HUMO Wanneer was het eerste incident?

READE «Eind januari 1993, vlak na de inauguratie van president Bill Clinton. 'Je hebt prachtige benen,' zei Biden. 'Je bent zo mooi.' Ik voelde mijn maag ineenkrimpen. Op andere momenten kwam hij achter me staan en legde zijn handen op mijn schouders. Ik voelde hoe zijn vingers mijn nek masseerden en mijn haar streelden. Hij zei dan geen woord. Hij was 50 en ik 28. Hij had mijn vader kunnen zijn en ik voelde me vreselijk geïntimideerd. Ik had veel respect voor hem, maar voelde me totaal niet tot hem aangetrokken. Ik vond zijn ongewenste aanrakingen afschuwelijk, terwijl het ergste toen nog moest komen (stilte)

HUMO Waarom diende u na de verkrachting geen klacht in?

READE «Ik was aangerand door mijn baas, een belangrijk politicus voor wie ik lang veel respect had. Ik was doodsbang van hem. Ik vertelde mijn moeder wat er gebeurd was en zij wilde dat ik naar de politie stapte. Maar die vertrouwde ik niet. In 1993 was de kans heel groot dat de politie je als slachtoffer van een aanranding niet ernstig nam. Zeker als de dader een man met aanzien was. Er waren geen getuigen en Biden had gezegd: 'Niemand zal je geloven.' Pas onlangs stapte ik naar de politie, nadat ik doodsbedreigingen had gekregen omdat ik een landverrader zou zijn. Ik legde een verklaring af over wat me 27 jaar geleden is overkomen. Daarin zeg ik dat ik bereid ben onder eed te herhalen dat Biden me aangerand heeft.

»Ik heb lang geprobeerd die aanranding te vergeten. Ik wilde ze diep in mijn herinnering begraven. Ik vertelde er alleen over tegen mijn moeder, mijn broer en een paar heel goede vrienden. Op aanraden van mijn moeder diende ik destijds wel klacht in bij de Senaat, maar een paar weken later werd ik ontslagen en werd dat interne onderzoek afgevoerd.»

HUMO Kwam uw ontslag er op bevel van Biden?

READE «Ze zetten me niet meteen op straat, maar speelden het 'subtieler'. Eerst namen ze me al mijn bevoegdheden af omdat ik zogezegd niet voldeed. Ik moest verhuizen naar een kantoor zonder ramen. Ik zat daar helemaal alleen en had van de ene dag op de andere geen collega's meer. 'Jouw job is vanaf nu zoeken naar een andere job,' kreeg ik te horen. Niet veel later lag mijn ontslagbrief op mijn bureau.

»Een andere baan vinden in Washington was een hel. 'Stafmedewerker van Joe Biden' staat normaal gezien uitstekend op je cv, maar in mijn geval leek die referentie enkel deuren te sluiten. Het was alsof ik op een zwarte lijst was geplaatst.

»In de lente van 1993 leerde ik een man kennen die als assistent voor een volksvertegenwoordiger werkte, Theo, en niet lang voor de aanranding door Biden begonnen we een relatie. Ik vertelde ook aan Theo wat er gebeurd was. Hij hielp me financieel toen Biden me ontsloeg en ik trok bij hem in. We trouwden in 1994, ik raakte zwanger en we kregen een dochter. Maar Theo werd snel gewelddadig en takelde me in februari 1996 zo hard toe dat ik de scheiding aanvroeg. Tijdens de echtscheidingsprocedure voor de rechtbank zei Theo dat ik worstelde met een trauma nadat ik in 1993 door Biden seksueel was lastiggevallen. Die verklaring zit in het archief van het San Luis Obispo Superior Court en werd onlangs door een lokale krant opgedolven.»

‘De media behandelen mij niet anders dan ze veel andere slachtoffers van seksueel misbruik behandelen. Ze proberen van mij een soort dader te maken, een fantast en een leugenaar.’ Beeld
‘De media behandelen mij niet anders dan ze veel andere slachtoffers van seksueel misbruik behandelen. Ze proberen van mij een soort dader te maken, een fantast en een leugenaar.’

VUIL OPSPITTEN

HUMO Eind april dook een oud fragment op uit de talkshow 'Larry King Live' van 11 augustus 1993 met de stem van uw moeder, Jeanette Altimus. Ze vraagt: 'Wat kan een stafmedewerker in Washington anders nog doen dan naar de pers stappen? Mijn dochter is daar net vertrokken. Zij werkte voor een vooraanstaande senator en kon nergens met haar problemen terecht. Zij koos ervoor om niet naar de pers te stappen, uit respect voor hem.'

READE «Een student haalde dat fragment vanonder het stof. Ik ben hem daar heel dankbaar voor. Ik had al eerder tegen journalisten gezegd dat mijn moeder in 1993 met die vraag anoniem naar Larry King gebeld had, maar ik wist niet dat de opname ook bewaard gebleven was. Mijn moeder was in alle staten toen ik haar over de aanranding vertelde. Ze is gestorven in 2016, en toen ik dat fragment terugzag en haar stem hoorde, was het alsof ze me vanuit de dood kwam helpen. Ik was helemaal van streek.»

HUMO Toen u met uw verhaal in april vorig jaar voor het eerst naar buiten trad, had u het enkel over ongewenste aanrakingen, niet over verkrachting.

READE «Ik heb meer dan een kwarteeuw gezwegen en dat was niet goed. De last van dat geheim heeft me totaal ondermijnd. Ik verloor al mijn zelfvertrouwen, huwde een foute man en raakte amper nog aan een fatsoenlijke job. Ik was een grote fan van Barack Obama, en toen Joe Biden in 2008 zijn running mate werd, was dat een grote schok. Als alleenstaande moeder met een tienerdochter koos ik ervoor te zwijgen. Ik was bang voor de gevolgen voor mijn kind als ik in de openbaarheid zou treden. Ik maakte mezelf wijs: 'Misschien is hij veranderd door wat hij heeft meegemaakt.'»

HUMO Want Biden is door het leven niet gespaard.

READE «Dat is waar, hij verloor twee kinderen. Een kind moeten afstaan is het ergste wat je als ouder en als mens kan overkomen. Dat speelde mee in mijn beslissing om niet met mijn verhaal naar buiten te treden. Tot de Democratische politica Lucy Flores in maart 2019 een essay publiceerde waarin ze beschreef hoe Biden in 2014 ongevraagd achter haar kwam staan, haar schouders beetgreep, zijn neus in haar haren stak, haar besnuffelde en haar lang op het hoofd kuste. Ze was er volledig door van slag en voelde zich vies. Ze had gelijkaardige verhalen van zes andere vrouwen gehoord en vond het daarom ongepast dat die man zich kandidaat stelde voor het presidentschap. Flores' getuigenis was zo dapper dat ik besloot om ook niet langer te zwijgen. Want ik wist: ondanks alles wat hij had meegemaakt, was Biden geen haar veranderd. Maar ik kon niet meteen alles vertellen, dat lukte me gewoon niet. De schaamte was véél te groot, dus had ik het eerst enkel over zijn ongewenste aanrakingen. Ik was zo vreselijk bang dat ik dacht: ik sluit me aan bij de seksuele intimidatie van de zeven andere vrouwen. Alles waarvoor ik vreesde, kwam toen ook uit. Ik kreeg meteen emmers drek over me heen, iets wat nooit gestopt is. Inmiddels ben ik alles kwijt en heb ik niets meer te verliezen. Daarom kwam ik in de lente van dit jaar met het volledige verhaal.»

HUMO Ik las artikels over u waarin u 'manipulatief en bedrieglijk' genoemd wordt.

READE «Er zijn kosten noch moeite gespaard om zoveel mogelijk vuil over mij op te spitten. Anita Dunn is topadviseur voor de verkiezingscampagne van Biden. Haar pr-firma SKDKnickerbocker krijgt honderdduizenden dollars om mij in diskrediet te brengen, bang te maken, het zwijgen op te leggen en te vernietigen. Dat zal die hypocrieten niet lukken. De behandeling die ik nu van veel Amerikaanse media krijg, is niet anders dan die van veel andere slachtoffers van seksueel misbruik in de VS. Ze proberen van mij een soort dader te maken, een fantast en een leugenaar. Ze schrijven uitgebreide artikels over hoe ik als arme alleenstaande moeder mijn rekeningen niet kan betalen, ze praten met huisbazen die klagen over mijn achterstallige huur en concluderen daaruit dat ik niet te vertrouwen ben. Sorry, maar in de VS leven vandaag wel meer mensen die zoals ik de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen.

»Ik probeer recht te krabbelen, maar dat is niet makkelijk. Er is zoveel vuiligheid over me rondgestrooid dat geen enkele werkgever bereid is om me een nieuwe kans te geven. Ik verstuur sollicitatiebrieven, maar zodra een werkgever mijn naam googelt, komt hij bij die artikels terecht waarin ik word afgeschilderd als manipulatieve leugenares. Wie neemt een monster zoals ik aan?»

RUSSISCHE AGENT

HUMO Ook een kwaliteitskrant als The New York Times schrijft zeer kritisch over u.

READE «Een krant móét kritisch zijn, maar van de berichtgeving in The New York Times ben ik heel erg geschrokken. Volgens hen had ik een geheime relatie met een Rus toen ik als slachtoffer van Biden naar buiten trad. Dat is volslagen onzin. En stel dat het waar is, wat dan nog? Who cares? Ook The New York Times ging aankloppen bij huisbazen die door mijn financiële problemen nog een paar honderd dollar van me tegoed hebben. Ik begrijp niet goed wat ze met die stukken willen bewijzen. Gelooft men een slachtoffer van seksueel misbruik pas als hij of zij genoeg geld op de bank heeft staan om de huur te betalen?»

HUMO Volgens uw cv studeerde u op latere leeftijd aan de universiteit van Seattle. Dankzij het diploma dat u daar behaalde, kon u tien jaar lang als getuige-deskundige werken in zaken van huiselijk geweld bij de rechtbank van Californië. Maar eind mei liet de universiteit weten dat u nooit bent afgestudeerd bij hen.

READE «Dat verhaal is onderdeel van die beschadigingsoperatie. Ik heb wel degelijk rechten gestudeerd en ik héb mijn diploma behaald. Na mijn huwelijk met Theo werd ik met mijn dochter opgevangen in een vrouwenhuis in Seattle. We kwamen er in een beschermingsprogramma terecht en kregen er nieuwe namen en rijksregisternummers. Vanaf dan ging ik als Alexandra McCabe door het leven. Ik begon in die periode te studeren en door die naamsverandering is er administratief iets misgelopen aan de universiteit. Ik heb in 2004 een rechtendiploma behaald dat ik u ook kan tonen. De discussie gaat over mijn bachelor, die als basis diende voor mijn rechtenstudies. Die is door een foute elektronische registratie verdwenen in de cyberspace. Mijn advocaat zoekt dat nu samen met de universiteit uit.»

HUMO The New York Times is niet het enige medium dat wijst op uw sympathie voor Rusland. Het beruchte Mueller-rapport legde de Russische beïnvloeding tijdens de verkiezingen van 2016 bloot. Misschien hebben de Russen u nu ingehuurd om de reputatie van Joe Biden om zeep te helpen?

READE «Het ene moment ben ik een armoezaaier en het andere moment een vetbetaalde Russische agent. Komaan, zeg. Weet u waar ze die Russische connectie uit afleiden? Uit de roman die ik aan het afwerken ben, 'The Last Snow Tiger'. Ik hoop binnenkort een uitgever te vinden. Het gaat over de vriendschap tussen een Russisch en een Amerikaans meisje op het platteland in Wisconsin. Hun families leren elkaar beter kennen en verbroederen, tot er een tragedie plaatsvindt. In mijn roman zijn de Russen de good guys, terwijl de Amerikanen nogal wat steken laten vallen. Als je zoiets 'revolutionairs' durft te schrijven, ben je blijkbaar verdacht (lacht)

HUMO Op 9 mei gaf u een uitgebreid interview aan voormalig Fox News-anker Megyn Kelly. Een paar dagen later werden fragmenten uit dat interview gerecycleerd in een verkiezingsadvertentie voor Donald Trump, wat aanleiding gaf tot weer een andere insinuatie: u wordt betaald door Trumps entourage om Biden zwart te maken.

READE «Nee. Ik werk voor niemand en ik heb ook geen strategie. O ja, ik heb een advocaat, maar daar houdt het mee op. Ik stem ook niet voor Trump. Ik ben geen lid meer van de Democratische Partij, maar zal de Democraten nooit inruilen voor de Republikeinen. Beide partijen zijn in hetzelfde bedje ziek. De VS worden gerund door miljardairs. Daar komt het in essentie op neer. Ik vind dat doodjammer, want mijn leven lang ben ik al geïnteresseerd in politiek.»

HUMO Heeft Biden of iemand uit zijn omgeving inmiddels contact met u gezocht?

READE «Nee. Het enige wat zij doen, is me proberen te kraken. Ik ben mijn werk kwijt, mijn huis. Alles. Mijn ouders en grootouders waren lid van de Democratische Partij. Ik beschouw mezelf ook als Democrate in hart en nieren. Ik sprak de waarheid over wat mij overkomen is, en kijk eens naar wat ik allemaal over me heen krijg. Niemand mag nog meemaken wat ik heb meegemaakt. Ik weet dat er naast de bekende acht vrouwen nóg slachtoffers van Biden zijn, alleen durven die niet op de voorgrond te treden. De zeven andere bekende slachtoffers steunen me. Een aantal zal om tactische redenen in november toch voor hem stemmen. Ze zijn doodsbang dat Trump herverkozen wordt. Dat is hun keuze, maar mijn stem krijgt Joe Biden niet.

»Ik wil dat hij op één of andere manier ter verantwoording geroepen wordt, al weet ik niet hoe. Ik vind niet dat hij de geknipte figuur is om de machtigste man ter wereld te worden, ook al is het alternatief geen haar beter. Biden lijkt een aardige opa en een lieve uncle Joe, maar ik heb hem leren kennen als een seksueel roofdier.»

HUMO Zou het voor u een verschil maken als hij gewoon zou toegeven dat hij 27 jaar geleden zwaar over de schreef is gegaan?

READE «Natuurlijk, maar dat zal niet gebeuren. U hoorde het hem zelf zeggen: 'It never happened.'»

null Beeld

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234