null Beeld

Humo betaalt jouw GAS-boete terug!

Vandaag stemt het parlement over een strengere wet op de GAS-boetes en alles lijkt erop te wijzen dat de boetes duurder worden en jongeren vanaf 14 jaar beboet kunnen worden. Geen nood. Als jullie daar, baldadige jongelui, straks zo'n irritante GAS-boete in de bus krijgen, dan bestaat de kans dat wij die terugbetalen.

Redactie


Deze wedstrijd is afgelopen en liep t.e.m 30 juni 2013.

Niet dat wij zinnens zijn tussenbeide te komen als jullie op heterdaad betrapt worden tijdens het draaien van een drol op de stoep van een bedlegerig oud besje, of als u 'Gangnam Style' bent gaan dansen op de afdeling palliatieve zorg. Maar uit de werkelijk tenenkrullend repressieve, alle wetten van de idiotie tartende gevallen kiest de geheel vermanendevingervrije Humo-jury de allerabsurdste GAS-boete, en die betalen we vervolgens gewoon terug.

Hoe? Wat? Waarom? Simpel! Vind jij dat jouw GAS-boete in anmerking komt als allerabsurdste? Laat het ons weten via een mail aan gasboete@humo.be. Wat moet je ons bezorgen?

undefined

Een scan van de aan jou gerichte GAS-boete

Een schriftelijke motivatie van het waarom van jouw GAS-boete, en vooral het waarom jij vindt dat dat absurd is.

Jouw persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoonnummer)

undefined

Deze wedstrijd liep t.e.m 30 juni 2013.

>> Lees ook het wedstrijdreglement van deze actie

Humo betaalt jouw GAS-boete terug: wedstrijdreglement

ORGANISATIE

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Humo N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op volgende adres: Harensesteenweg 226 te 1800 Vilvoorde, en met als ondernemingsnummer 0825.533.940 (hierna “Humo’ genoemd).

WEDSTRIJDVERLOOP

2. De wedstrijd “Humo betaalt de meest absurde GAS-boete terug” (hierna “de Wedstrijd genoemd”) houdt in dat Humo zijn lezers oproept om, indien zij een absurde GAS-boete (“GAS” staat voor “Gemeentelijke Administratieve Sanctie”) gekregen en betaald hebben, deze toe te sturen aan Humo, met name naar het e-mailadres gasboete@humo.be. Een jury samengesteld door Humo kiest uit de ingestuurde boetes de meeste absurde GAS-boete en betaalt het bedrag van deze boete terug aan de deelnemer in kwestie (hierna “de Deelnemer” genoemd). Deze wedstrijd loopt van 26 februari 2013 tot en met 30 juni 2013.

3. Om geldig deel te nemen, dient de Deelnemer de volgende zaken door te sturen, en zulks uiterlijk op 30 juni 2013 om 17:00, tijdstip waarop de Wedstrijd wordt afgesloten:

a. een scan van de originele GAS-boete gericht aan de Deelnemer

b. een schriftelijke motivatie van de omstandigheden waarin de Deelnemer de GAS-boete opgelegd kreeg en waarom de Deelnemer deze GAS-boete absurd vindt.

c. Correcte naam, straat + nummer, woonplaats, telefoonnummer van de Deelnemer.

4. De ingediende GAS-boetes en bijhorende motivaties worden beoordeeld door een jury, die de volgens haar meest absurde boete zal selecteren, waarbij ook rekening gehouden wordt met de originaliteit van de motivatie. Er kan in ieder geval slechts één winnaar zijn. Zo meerdere Deelnemers dezelfde GAS-boete insturen, zal de orginaliteit van de motivatie de doorslag geven bij de beoordeling.

5. Na selectie van de meest absurde GAS-boete door de jury overeenkomstig de hiervoor omschreven principes, wordt de Deenemer verwittigd door Humo en wordt dit ook bekendgemaakt in Humo en/of op humo.be.

ALGEMENE VOORWAARDEN

6. Het voorwerp van de Wedstrijd zijn enkel en uitsluitend de zgn. GAS-boetes, te weten administratieve geldboetes in de zin van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet. Alle andere sancties, boetes of straffen, van welke aard ook, zoals daar zijn maar niet beperkt tot een intrekking van een vergunning zoals eveneens voorzien in artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet, minnelijke schikkingen of boetes in verkeerszaken, andere strafrechtelijke geldboetes, enz., zijn uitdrukkelijk van deze Wedstrijd uitgesloten.

7. Humo betaalt maximaal 3 GAS-boetes terug tijdens de duur van de wedstrijd, die zoals reeds in punt 2 is vermeld, loopt van 26 februari 2013 tot en met 30 juni 2013.

8. Humo behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Humo kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Humo.

9. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Humo zijn zonder verhaal.

10. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Humo, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. De deelnemer moet op het moment van deelname 18 jaar of ouder zijn.

11. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

12. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Humo zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken Deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Humo uit te sluiten.

13. Iedere Deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Humo de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

14. De persoonsgegevens die Humo verzamelt over de Deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De Deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

15. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de Deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval een wedstrijd betreft via internet: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit. Bijgevolg kan Humo hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234