null Beeld

Humo's Eco-ABC

U werd enigszins groen om de neus tijdens het bekijken van 'An Inconvenient Truth', de behoorlijk verontrustende klimaatfilm van Al Gore, maar nauwelijks twee weken later kon u zich met de beste wil van de wereld niet meer herinneren hoe het nu eigenlijk precies zat met dat broeikaseffect?

Kristoff Tilkin

U bent in de grond écht wel begaan met het milieu - u bezoekt minstens tweewekelijks het recyclagepark, laat het kraantje nooit lopen tijdens het tandenpoetsen en denkt eraan zonnepanelen op uw dak te installeren - maar u weet niet goed of u die zomerse barbecue nu wel of niet vaarwel moet zeggen, en of u nog wel met goed fatsoen met de auto kunt rijden? U ziet, kortom, door de bomen het bos niet meer? Humo helpt! Wij scheidden voor u het (bio)kaf van het koren, sprokkelden tientallen praktische en vaak heel erg eenvoudige tips voor een ecologisch verantwoord leven en goten ze in dit honderd procent recycleerbare Eco-ABC. En met een beetje meeval houdt u er nog geld aan over ook. Iedereen eco!

null Beeld

A

Actie, nu! Na de dvd van 'An Inconvenient Truth' - cadeautje van Humo, remember? - hebt u een volle week geen oog dichtgedaan, en sindsdien zet u blindelings uw handtekening onder elke milieupetities die men u onder de neus duwt? Op Facebook bent u fan van minstens tien organisaties die de planeet willen redden, én u bent één van de 10.000 enthousiastelingen uit de 'The Big Ask (Again)'-spot van Nic Balthazar? Very nice allemaal, maar neemt u de slotwoorden van die Balthazar-spot ('Act the f*ck now') ook écht letterlijk? Zoniet: actie, nu! Meet uw voetafdruk, stel een ecobegroting op en lééf ernaar. En hou u vooral niet in om te kijken of onze politici wel het goeie voorbeeld geven: bel of schrijf uw volksvertegenwoordigers (hun namen en adressen vindt u op de site van het Vlaams Parlement) en vraag hen wat ze zoal hebben uitgevreten voor het milieu. Aan de overkant van de plas krijgen burgers wel eens een duwtje in de rug van bedrijven zelf: de klanten van de Amerikaanse telefoonmaatschappijen Working Assets en Credo Mobile worden op de achterkant van hun maandelijkse factuur aangespoord om één of ander goed doel te steunen (van Greenpeace en Amnesty International tot Artsen Zonder Grenzen), maar vooral hun stem te verheffen: wie écht een telefoontje pleegt naar een CEO, parlementslid of lobbyist, doet dat op kosten van de operator. Nice!


www.fed-parl.be/nlindex.html
http://www.vlaamsparlement.be/


Autodelen Lees eerst 'Openbaar vervoer' hieronder. Nee, écht. Niet of maar half overtuigd? Check dan eens - desnoods voor de lol - hoeveel het u maandelijks kost om met uw eigen blik-op-wielen rond te scheuren: de website van Autogids biedt een handige online-test. Niet geschrokken? Mooi zo: check dan, alvorens u weer achter het stuur kruipt, zeker de tips voor ecologisch rijden op de sites van Mobimix en Bond Beter Leefmilieu - uw auto zal minder schadelijke stoffen uitstoten én minder benzine of diesel verbruiken. Toch lichtjes groen om de neus geworden? Dan kunt u misschien overwegen een auto te delen met uw buren of kennissen via Autodelen, of er af en toe één te huren via Cambio. Al hinken ze wat de coolfactor van hun vloot betreft nog achterop bij het Amerikaanse alternatief Zipcar.

Zie ook: Openbaar vervoer. Hybride auto. Tesla.


http://www.mobimix.be/
www.bondbeterleefmilieu.be/eco-driving
http://www.cambio.be/
http://www.autodelen.net/
http://www.zipcar.com/

undefined

B

null Beeld

Balthazar, Nic Vlaams televisiefiguur en filmmaker die in 2008 met zijn milieuspotje 'The Big Ask' (een initiatief van Friends of the Earth) aandacht vroeg voor de opwarming van de aarde en onze Europese beleidsmakers in één moeite onder druk wilde zetten met de slogan 'Act the f*ck now!'. Omdat er één jaar later nog steeds geen zoden aan de dijk gezet zijn, sommeerde hij 12.000 man naar het strand van Oostende en liet ze dansen voor 'The Big Ask Again': dat filmpje moest de deelnemers aan de klimaatconferentie in Kopenhagen ertoe aanzetten eindelijk eens knopen door te hakken.

Zie ook: Actie, nu! Radiohead.


http://www.thebigask.be/
http://www.dancefortheclimate.org/


Broeikaseffect Voor wie niet goed heeft opgelet tijdens 'An Inconvenient Truth' zullen we het nog één keer herhalen: in de atmosfeer van de aarde zitten gassen (CO2, methaan, ozon) die wel de invallende zonnestralen doorlaten maar niet de teruggekaatste stralingswarmte, zodat die warmte blijft hangen als in een serre. Dat broeikaseffect is overigens onmisbaar voor alle leven op de blauwe planeet: zonder het broeikaseffect zou de temperatuur min 18 graden Celsius zijn. Alleen: sinds de industriële revolutie zijn er - onder andere door de massale verbranding van fossiele brandstoffen, ontbossing, landbouw en veeteelt - veel te véél broeikasgassen in de atmosfeer terechtgekomen, waardoor de temperatuur almaar toeneemt en het wereldwijde ecosysteem op hol slaat.

IEDEREEN PRIJS! Meer dan 300.000 groene prijzen
Humo's Eco-ABC (2)
C

Cadeau: Tijdens de kerstperiode sneuvelen er steevast kooprecords, maar had u zich al eens afgevraagd hoeveel ton CO2 de atmosfeer is ingeschoten om al die prullen te fabriceren en ze vervolgens tot in de winkelrekken te krijgen? De helft van de uitstoot van een megavervuiler als China is toe te schrijven aan de industriële productie van goederen, veelal voor het Westen. In plaats van nutteloze cadeaus te kopen die uw koters, neefjes en nichtjes of uw nonkel Jules op tweede Kerstdag al op eBay pleuren (of erger: gewoon in de vuilnisbak kieperen) denkt u dus beter twee keer na alvorens u een winkel binnenloopt. Of surf eens langs de site van Netwerk Bewust Verbruiken: onder 'Lifestyle' serveren ze daar tips voor milieuvriendelijke cadeaus, zoals tickets voor filmvoorstellingen of concerten, aandelen in een windmolenpark, speelgoed met het FSC-label (zie: Labels) of zelfgemaakte geschenken. Op GreenBazaar vindt u lijsten met (online)winkels die duurzaam spul aanbieden. En ook uw werkgever kan zijn steentje bijdragen: in plaats van u blij te maken met een waardeloze prul kan, hij een Eco Pass in uw kerstmand stoppen: met zo'n groene cadeaucheque kunt u onder anderen milieuvriendelijke huishoudtoestellen, herlaadbare batterijen en tuingereedschap aanschaffen.


www.foutcadeau.be/
www.greenbazar.be/
www.kudzu.be/
D

Dansercoer, Dixie: Vlaamse poolreiziger en avonturier. Kent de Noord- en de Zuidpool als zijn broekzak en kon de opwarming van de aarde in deze kwetsbare ecosystemen met eigen ogen aanschouwen. Met zijn nieuwe reizende tentoonstelling '(Ant)Arctic Matters' wil hij duidelijk maken dat het pover gesteld is met de 'barometers van de aarde' (zoals de polen wel eens genoemd worden), en dat u niet langer op uw luie krent mag blijven zitten. Op een sukkeldrafje naar de woonkamer om uw thermostaat een graad of twee lager te zetten is geen slecht begin.

null Beeld


http://www.antarcticmatters.org/


De vijf: Niet alle besparingsmaatregelen zijn evenwaardig. Als u écht het verschil wilt maken, tatoeëert u de vijf belangrijkste regels voor milieubewuster leven beter op uw onderarm. Namelijk: 1: uw dak isoleren. 2: minder vlees eten. 3: vaker het openbaar vervoer nemen. 4: overschakelen op groene stroom. 5: kiezen voor een auto met benzinemotor die per kilometer minder dan 105 gram CO2 uitstoot. Pas dan verdient u een forse Mexican wave; met de fiets naar de bakker rijden in plaats van met de auto levert u slechts een bescheiden high five op, een deelname aan warmetruiendag een opgestoken linkerduim.

Zie ook: Isoleer uw dak. Donderdag Veggiedag. Openbaar vervoer. Stroom.


http://www.warmetruiendag.nl/


Donderdag Veggiedag: Barbecuefetisjen opgelet: om één kilo rundvlees te produceren is maar liefst 15.000 liter water nodig. 40 procent van de graanproductie in de wereld wordt gebruikt om de veestapel te voederen. Diezelfde veestapel produceert evenveel broeikasgassen als de hele transportsector. Niet dat we allemaal verplicht vegetariër moeten worden: één of twee keer per week geen vlees eten reduceert onze voedselvoetafdruk al gevoelig. De stad Gent riep donderdag uit tot officiële Veggiedag: in de stadsscholen wordt op die dag geen vlees geserveerd. Mocht u trouwens verlegen zitten om vegetarische recepten: op www.vegetarisme.be vindt u ongetwijfeld uw gading.

Zie ook: Echt eten.


http://www.donderdagveggiedag.be/
http://www.vegetarisme.be/
E

'Echt eten. Niet te veel. Vooral planten': Driedubbele mantra van de Amerikaanse journalist en voedingsspecialist Michael Pollan. In zijn boek 'Een pleidooi voor echt eten' analyseert Pollan de wereldwijde voedselketen en geeft hij tips om onze almaar uitdijende voedselvoetafdruk in te perken. Zoals: koop zo weinig mogelijk voorverpakte voedselproducten, eet wat minder vlees en kies voor seizoensgebonden groeten en fruit uit eigen streek. Hulp nodig? Op de site van Milieukoopwijzer vindt u een handig overzicht. Mocht u met een supermarktfobie kampen, dan kunt u misschien lid worden van een Voedselteam, een groep van mensen uit dezelfde buurt die gezamenlijk verse groenten, fruit en andere producten aankopen bij producenten in eigen streek.

null Beeld

Zie ook: Donderdag Veggiedag. Voetafdruk.


http://www.voedselvoetafdruk.be/
milieukoopwijzer.be/maaltijden/kalender.php
http://www.voedselteams.be/
Humo's Eco-ABC (3)
F

Flessenwater: U zeult liever met kratten vol waterflessen dan dat u recht van de kraan drinkt? Dik geflest, hombre: kraanwater is niet alleen gezond en altijd beschikbaar, 't is de bovendien allergoedkoopste en milieuvriendelijkste manier van drinken wegens geen verpakking, geen transportkosten en dus ook géén CO2-uitstoot.


http://www.versdrinkwater.be/


Festivals: Vroeger pleegden alle grote muziekfestivals een aanslag op het milieu: alleen al de berg gebruikte plastic drinkbekers was hoog genoeg voor een bescheiden klimexpeditie. Tegenwoordig proberen organisatoren hun voetafdruk op allerlei manieren te beperken, mede aangestoken door de groene eisen van bands als Radiohead: gratis openbaar vervoer, recycleerbare drinkbekers, groene stroom op de camping, uniformen en T-shirts in biokatoen, een flyerverbod en gratis openbaar vervoer. Met succes: Rock Werchter én Pukkelpop kregen voor hun inspanningen onlangs een Green 'n Clean Award, een onderscheiding voor de meest milieuvriendelijke Europese festivals. En u?

Zie ook: Radiohead.


www.yourope.org/green_clean.aspx
http://www.rockwerchter.be/
http://www.pukkelpop.be/
G

Greenwashing: Groen is cool! Bedrijven proberen zichzelf wat graag een groen imago aan te meten om hun producten te slijten. Zo kreeg Electrabel bakken kritiek vanwege hun reclame voor groene stroom, terwijl het bedrijf volgens Greenpeace (lees hun redenering op Youvegotthepower.be) nauwelijks inspanningen levert om, zeker op korte termijn, het aandeel van haar verouderde steenkool- en kerncentrales te verminderen. In België houdt de JEP (Jury voor Eerlijke Praktijken inzake Reclame) toezicht op de reclameboodschappen: via het formulier op hun website kunt u een klacht indienen als u vindt dat een fabrikant in één van zijn reclamespots al te zeer de groene kaart trekt.


http://www.jep.be/
http://www.youvegotthepower.be/


Gore, Al Als presidentskandidaat moest Al Gore ('I used to be the next president of the United States') in 2000 de duimen leggen voor George W. Bush, maar enkele jaren later wist hij het debat over de opwarming van de aarde te domineren met 'An Inconvenient Truth', de verfilming van een lezing waarmee hij volle zalen trok. De film kreeg een Oscar voor de Beste Documentaire, en de kersverse groene paus Gore incasseerde 'voor zijn bijdrage aan de wereldwijde ecologische bewustwording' de Nobelprijs voor de vrede. Zopas verscheen zijn nieuwe boek 'Onze keuze'.

null Beeld

Zie ook: Onze keuze.


Gheldere, Serge de Industrieel ingenieur, groene bedrijfsleider en officiële Belgische apostel van Al Gore (De Gheldere mocht als enige Vlaming de Al Gore-klimaatlezing geven). Met zijn bedrijf Futureproof/ed. probeert hij andere bedrijven en het grote publiek al jaren te overtuigen dat groen wel degelijk cool, aantrekkelijk én rendabel kan zijn, en dat 'een groenere levensstijl' geen synoniem is voor 'so(m)ber gaan leven'. Rijdt met een Toyota Prius (die hij binnenkort zal inruilen voor een elektrische Tesla) en is licht allergisch voor geitenwollen sokken.


http://www.futureproofed.com/
Humo's Eco-ABC (4)
H

Hybride wagen: Auto die zowel een klassieke benzinemotor als een elektrische motor onder de kap heeft. Met een waslijst aan voordelen: hij hoeft niet in het stopcontact (de elektrische motor recupereert de energie die anders verloren gaat bij het remmen), scoort uitstekend qua verbruik en uitstoot van CO2 (omdat hij bij lage snelheden en in de stad automatisch overschakelt op de elektrische motor) en is bijna geruisloos. Het bekendste model, de Toyota Prius, is niet meteen het schoolvoorbeeld van sexy design - 'evenveel stijl als een sojaboon' schreef Business Week, dat de Prius opnam in een lijst met de vijftig lelijkste auto's van de afgelopen vijftig jaar - maar dat zal alvast onze noorderburen aan de reet roesten: in september 2009 was de Prius de bestverkochte auto op de Nederlandse markt. En ze zijn in uitstekend gezelschap: Google-bazen Sergei Brin en Larry Page alsook Penélope Cruz en Brad Pitt hebben een Prius onder hun gat. Ook Honda heeft twee hybride auto's in zijn stal (de Civic en de Insight); de komende jaren volgen Volkswagen, BMW en Opel. Mocht u er één willen aanschaffen: laat uw lezend oog eerst langs www.ecoscore.be of www.zuinigewagen.be lodderen.


http://www.ecoscore.be/
www.zuinigewagen.be
I

Isoleer uw dak!: Alle groene ridders zijn het erover eens: uw dak isoleren is de meest effectieve groene ingreep en verdient dus een ereplekje bovenaan uw 'to do'-lijstje. Via een ongeïsoleerd dak ontsnapt immers gigantisch veel energie (tot één ton CO2 per jaar per dak!): daardoor moet de verwarmingsketel langer en vaker draaien en blijft de vraag naar energie - die nog steeds uit overwegend fossiele brandstoffen wordt gewonnen - stijgen. Niet alleen de ijsberen worden er beter van, u passeert ook zélf langs de kassa: een goed geïsoleerd dak scheelt behoorlijk in uw maandelijkse energiefactuur (tot 30 procent minder afdokken), en voorts kunt de investering terugwinnen via uw belastingaangifte en de aanvullende premies van de netbeheerders en de Vlaamse en provinciale overheden. Vraag meer info bij uw netbeheerder (www.vreg.be) en via energiesparen.be of bel de gratis infolijn van de Vlaamse overheid (1700).


www.energiesparen.be/zuinig_met_energie/dakisolatie
http://www.vreg.be/
J

Jeans: Doe de test: hoeveel kledingstukken die u nu draagt, zijn in eigen land of zelfs maar in de buurlanden gemaakt? Ha! Het gros van onze T-shirts, jassen en jeansbroeken wordt gemaakt in lageloonlanden die het niet zo nauw nemen met de arbeidswetten inzake veiligheid en gezondheid. Terwijl er wel degelijk een alternatief is: biokatoen, al dan niet voorzien van ecolabels. Voor de allereerste Schone Kleren Campagne ondertekenden Belgische kledingmerken in de jaren 1990 een gedragscode voor textiel: daarin beloofden ze onder meer rekening te zullen houden met de belangen van de arbeiders in de textielindustrie (loon naar werken, een verbod op kinderarbeid, veilige werkomstandigheden). Op schonekleren.be komt u te weten welke merken uit binnen- en buitenland koosjer zijn, op greenjeans.be in welke jeansbroek u die goddelijke booty van u zonder gewetensproblemen mag verpakken.

Zie ook: labels.


http://www.greenjeans.be/
www.schonekleren.be
Humo's Eco-ABC (5)
K

Kopenhagen: Standplaats van de wereldwijde VN-klimaatconferentie van december 2009 waarop regeringsleiders internationale afspraken moeten maken om de opwarming van de aarde te begrenzen tot 2 graden. Geen slechte keuze, want Denemarken is één van de beste leerlingen uit de klimaatklas: dankzij een streng milieubeleid is het energieverbruik er sinds 1980 stabiel gebleven en is de uitstoot van CO2 zelfs lichtjes gedaald, terwijl de economie met 80 procent is gegroeid. Bank vooruit!

L

Labels: De markt voor duurzame en ecologisch verantwoorde producten draait op volle toeren, en de fabrikanten hanteren een klein arsenaal aan kwaliteitslabels - van het Europees Ecolabel (in het leven geroepen door de Europese Unie) tot Fair Trade/Max Havelaar en FSC (Forest Stewardship Council, voor houtproducten uit duurzaam beheerde bossen). Mocht u door de bomen het bos niet meer zien, dan is labelinfo.be the place to be. U vindt er alle informatie over de verschillende labels en logo's: wie het label beheert, of het extern gecontroleerd wordt en bij wie u kunt aankloppen voor meer details.


http://cms.med.be/cms/ioEditor/http//www.labelinfo.be


Low Impact Man: Aangestoken door het experiment van de Amerikaanse No Impact Man Colin Beavan besloot de Vlaamse veertiger Steven Vromman een jaar lang extreem milieubewust te gaan leven. Hoofddoel: zijn ecologische voetafdruk beperken tot 1,6 hectare, vér onder het Belgische gemiddelde van 5,6 hectare. Vromman wond zijn gsm handmatig op, kookte zijn aardappelen in een hooikist, ging uitsluitend per fiets of met het openbaar vervoer op stap en produceerde slechts één kilo restafval per maand. Hij haalde zijn streefdoel nét niet, want de voetafdrukteller klokte af op 1,9 hectare. No biggie, evenwel: Vromman geeft nog steeds lezingen en toerde de voorbije maanden door Vlaanderen met de groene theatervoorstelling 'Tegen de lamp'. In zijn boek 'Low Impact Man' geeft hij een inkijk in zijn levensstijl en dist hij tips op voor duurzaam en ecologisch verantwoord leven; een selectie is te lezen op zijn blog.

null Beeld


lowimpactman.wordpress.com
noimpactman.typepad.com/blog
M

De menstruele beker: Na de plastuit, de Keeper! Omdat alle vrouwen samen jaarlijks 45 miljard sanitaire producten weggooien - beeld u een Mount Everest van tampons en maandverbanden in - ontwikkelde een Nederlands bedrijfje een inwendige, herbruikbare menstruele beker van natuurrubber die maar liefst tien jaar meegaat. Dames, onthoud het goed: dankzij de Keeper kunt u tien jaar lang onbezorgd menstrueren zonder het milieu te belasten.


http://www.dekeeper.nl/
Humo's Eco-ABC (6)
N

Netwerk Bewust Verbruiken: Vlaamse koepel van meer dan 40 organisaties die de groene gedachte - milieu, duurzaamheid, sociale economie enzovoort - hoog in het vaandel dragen. De website bewustverbruiken.be is een prima start voor al uw vragen en verzuchtingen over ecologisch consumeren. Ook Test-Aankoop publiceert op gezette tijden dossiers over duurzame, energiezuinige en ecologisch verantwoorde producten.


http://www.bewustverbruiken.be/
http://www.test-aankoop.be/
O

Openbaar vervoer: In 2008 stonden we in Vlaanderen met zijn allen meer dan 4,5 miljoen uur in de file: dolle, onversneden pret! En dan zwijgen we nog over de hoeveelheid broeikasgassen en fijn stof die daarbij zijn vrijgekomen. U moet het natuurlijk zelf weten, maar wij zouden in uw plaats overwegen om één à twee keer per week te pendelen met het openbaar vervoer: check nmbs.be voor de makkelijkste route van en naar uw werk met trein, tram en bus. En in plaats van met de auto en de roltrap naar de fitness te gaan om daar een uur op een hometrainer te zitten: schaf u een vouwfiets aan en neem wat lichaamsbeweging terwijl u naar het werk pendelt. Mocht u toch een verstokte autofiel zijn: lees het blokje 'Auto' en schrijf u daarna in voor een sessie van de anonieme autofielen.


http://www.autogids.be/
http://www.nmbs.be/

'Onze keuze. Een actieplan om het klimaat te redden': Met zijn splinternieuwe boek (pas uit bij Meulenhoff) boort Al Gore de kritiek dat 'An Inconvenient Truth' wel de vinger op de wonde legt maar nauwelijks oplossingen biedt vakkundig de grond in. Gore sprak de voorbije jaren met een leger specialisten; het boek biedt genoeg food for thought voor om het komende kalenderjaar mee door te komen.


http://www.algore.com/
P

Passiefhuis: Energiezuinige woning die zonder centrale verwarming, maar met ingenieuze isolatietechnieken verwarmd kan worden met het vermogen van een volwassen strijkijzer. Het totale energieverbruik ligt dan ook - verslik u gerust in uw Fair Trade-olijf - 75 procent lager dan dat van een normale woning. En u hoeft allerminst in een onbetaalbare scheve blokkendoos te bivakkeren: check de site van Passiefhuisplatform en Passive House voor foto's van de nieuwste generatie passiefhuizen. In de toekomst zullen niet alleen onze woningen passief zijn; ook de bouw van passiefscholen, -supermarkten en -kantoren zit, euh, in de lift. Op initiatief van de ministers Frank Vandenbroucke en Hilde Crevits werd in Vlaanderen al gestart met de bouw van 24 passiefscholen.

null Beeld


http://www.passiefhuisplatform.be/
http://www.passivehouse.be/
http://www.bostoen.be/
www.ecobouwers.be/passiefscholen/passiefscholen
Humo's Eco-ABC (7)
R

Radiohead: In 2007 liet de Britse rockgroep een studie uitvoeren over de CO2-uitstoot tijdens hun laatste wereldtournee. Het resultaat was zo ontnuchterend dat ze ter plekke een ecomanager in dienst namen: die moest berekenen hoe ze hun ecologische voedselafdruk konden verminderen. Sindsdien stappen ze alleen in het vliegtuig als het écht niet anders kan; tijdens optredens maken ze gebruik van een energiearm LED-scherm. In 2008 weigerden ze een plek op de affiche van Glastonbury omdat het festival nauwelijks bereikbaar was met het openbaar vervoer. Zanger Thom Yorke werd bovendien het gezicht van 'The Big Ask', de Europese campagne van Friends of the Earth.

Zie ook: Festivals.


http://www.radiohead.com/

Reizen: Dankzij het ruime assortiment spotgoedkope vluchten kunt u het hele jaar door uw portie sea, sex and sun scoren, bij voorkeur aan het andere eind van de wereld. Alleen jammer dat de opwarming van de aarde niet meteen gebaat is bij al dat wereldwijde vluchtverkeer. Vooral korteafstandsvluchten zijn bijzonder onefficiënt: een volle Boeing 737 (170 passagiers) verbruikt evenveel energie om zijn passagiers van Brussel naar Malaga te vliegen als diezelfde groep mensen twee per twee, dus in een colonne van 85 auto's, naar ginds te rijden. En dat terwijl heel Europa makkelijk te behappen valt met de trein: neus eens in het aanbod op de site van de Nederlandse Treinreiswinkel. Mocht u écht op avontuur willen: veel vrachtschepen verhuren kajuiten aan particuliere travellers - check het aanbod via cargoshipcruises.nl/a>.
www.bewustverbruiken.be
www.treinreiswinkel.nl
S

Stroom: Tenzij u uw jeansbroeken wast in de dichtstbijzijnde beek, op reis gaat met paard en kar en alleen muziek beluistert die uit draailieren of houtblazers komt, hebt u elektriciteit nodig. Momenteel wordt 95 procent van de elektriciteit die we consumeren opgewekt uit niet-hernieuwbare bronnen, terwijl er in ons land voldoende leveranciers zijn van hernieuwbare energie - opgewekt met windmolens, zonnepanelen, kleine waterkracht- of warmtekoppelingscentrales. Bekijk het overzicht van groene leveranciers op youvegotthepower.be (van Greenpeace krijgt Ecopower score 100, Electrabel groen min 17!) en neem contact op de leverancier van uw keuze. Van hem krijgt u een formulier dat u ingevuld mag terugsturen; vervolgens mag u achterover leunen tot er groene stroom door uw leidingen vonkt, want uw nieuwe energieleverancier regelt alles met uw huidige. Dóé-hoen, maar uiteraard niet voordat u eens flink hebt nagedacht over uw energieverbruik. Surf eens langs energiesparen.be of installeer een Wattcher, een gadget dat u meteen toont welke elektrische apparaten het gros van uw energie opsouperen.


www.youvegotthepower.be/nl
www.energiesparen.be
www.wattcher.nl
T

Tweedehands: Enig idee waar uw iPod, jeansbroek of mobiele telefoon vandaan komt; hoeveel grondstoffen en chemicaliën er nodig waren om ze te fabriceren en hoeveel CO2 de atmosfeer werd ingeblazen om ze tot in uw favoriete winkel te krijgen? Annie Leonard vroeg het zich niet alleen af, ze reisde tien jaar lang de wereld rond en balde haar bevindingen samen in 'The Story of Stuff', een geestig en lichtjes verontrustend filmpje van 20 minuten dat te bekijken is op haar website. We vermoeden wél dat u voortaan twee keer zult nadenken voor u 1) nutteloze spullen koopt en 2) uw oude spullen zomaar in de vuilnisbak kiepert: breng ze naar de kringloopwinkel, zo heeft een ander er ook nog wat aan.


www.kringwinkels.be
www.thestoryofstuff.com

Telefoonboek: Men hoeft geen boomknuffelaar te zijn om een tikje ongemakkelijk te worden van papieren telefoonboeken. Via de site 1207.be kunt u nochtans makkelijk laten weten dat u geen papieren telefoonboek meer wenst. Gewoon de link 'Wenst u liever geen papieren gids?' aanklikken, gegevens invullen en klaar. Een boomknuffelaar op pad sturen om u daarvoor persoonlijk te bedanken zou te veel eer zijn, maar u verdient wél een stevige duim in de lucht.


http://www.127.be.

Tesla: De toekomst is aan de elektrische auto, dat schrijft althans David MacKay in 'Sustainable Energy' (het boek is gratis te downloaden via zijn site withouthotair.com). Elektrisch aangedreven auto's verbruiken namelijk ongeveer 15 kWH per 1000 kilometer, en dat is maar liefst vijf keer minder dan een auto die op fossiele brandstof loopt. En dat die elektrische karren er niet noodzakelijk moeten uitzien als een gestylede sojaboon bewijst de Tesla, het geesteskind van een Californische autoconstructeur. Toen Jeremy Clarkson de Tesla Roadster mocht testen in 'Top Gear' waren zijn eerste woorden: 'God almighty!' Op het Top Gear-circuit scoorde de Tesla beter dan de Porsche GT3. In 2011 zal hun gezinswagen - de Model S - van de band rollen. En maak u geen zorgen over stopcontacten langs de openbare weg: het Belgische bedrijf The Plugin Company heeft oplaadstations ontwikkeld, dus 't is alleen een kwestie van tijd voor u de Autobahn op kunt met een elektrisch vehikel.


www.teslamotors.com
www.withouthotair.com
www.theplugincompany.com/nl
Humo's Eco-ABC (8)
U

Uitgaan: Als het van de bedenkers van de Sustainable Dance Club afhangt, worden alle fuiftenten voortaan duurzaam. Het team uit Rotterdam ontwikkelde een reeks maatregelen en technische snufjes om uw Saturday night fever zo milieuvriendelijk mogelijk te houden. Speerpunt is een energieopwekkende dansvloer: de bewegingen van de dansers worden omgezet in elektriciteit die gebruikt kan worden om de bar of de videoschermen van stroom te voorzien. Een Sustainable Dance Club loopt voorts op groene stroom, maakt uitsluitend gebruik van LED-verlichting en heeft naast een Minimal Waste Bar (met recycleerbare bekers en zonder flesjes, verbruikt nauwelijks water en elektriciteit) ook waterloze urinoirs en toiletten waar gezuiverd regenwater uit de stortbakken komt. Benieuwd hoe dat in de praktijk gaat? Spoor eens naar Rotterdam: het concertzaalcomplex WATT (op wandelafstand van het station) is volledig conform de richtlijnen van de SDC.


http://www.watt-rotterdam.nl/
http://www.sustainabledanceclub.com/
V

Ecologische voetafdruk: Oftewel: de impact die ons hele doen en laten - eten, verwarmen, ontspannen, werken - heeft op het wereldwijde ecosysteem. Geen idéé in welke mate u doorweegt op onze planeet? Bereken uw persoonlijke voetafdruk via de site van het WWF of via voetafdruk.be. Mochten de schellen u niet meteen van de ogen vallen, surf dan eens naar worldometers.info en bedenk dat er elke seconde twee nieuwe mensen bijkomen op onze planeet, waardoor onze huidige levensstijl in de nabije toekomst sowieso onhoudbaar zal zijn.

Zie ook: Actie, nu!


http://www.voetafdruk.be/
wwf-footprint.be/nl

Vis: Minder vlees eten strekt tot aanbeveling, maar als u voor vis kiest, kijkt u ook beter uit dat u niet euh, naast het net vist. Sommige soorten zijn immers schaars geworden wegens overbevissing, andere gaan eerst de halve wereld rond voor ze op uw bord belanden. Op goedevis.nl komt u te weten waarom u beter geen zwaardvis, rog of kabeljauw uit de Noordzee in de pan gooit, en waarom pijlinktvis en schelvis uit IJsland dan weer wél kunnen. Als bonus - mag het iets méér zijn? - geven we u nog een filmtip mee: de documentaire 'Darwin's Nightmare' belicht de onfrisse historie van de nijlbaars. Die werd in de jaren 1950 uitgezet in het Oost-Afrikaanse Victoriameer, waar hij het lokale visbestand compleet overhoophaalde en het hele ecosysteem aan het wankelen bracht. Schokkend!


http://www.goedevis.nl/
W

Warmte: Een warm huis begint uiteraard met - yep! - een goeie isolatie. Maar door uw oude verwarmingsketel te vervangen door een condensatieketel kunt u al tot 35 procent besparen. Huizen met een lage warmtebehoefte hebben genoeg aan een warmtepomp: in combinatie met groene stroom kunt u uw stookkosten én uw voetafdruk met een derde verkleinen. Om te douchen kunt u gebruikmaken van een zonneboiler: minder stevig gesubsidieerd dan zonnepanelen maar minstens zo effectief. In Zaventem opende onlangs Big Blue, een informatie- en verkoopcentrum voor al wie gaat bouwen en verbouwen.


http://www.energiesparen.be/
http://www.bigblue.be/
Humo's Eco-ABC (9)
Y

Yann Arthus-Bertrand: Franse landschapsfotograaf en ecoloog. Met zijn prachtige documentairereeks 'De aarde vanuit de hemel' had hij de mensheid al gewezen op de zware gevolgen van haar ecologische voetafdruk: na enkele jaren vielen sommige plekken niet meer te herkennen door de ontbossing en de roofbouw. Aangestoken door de emotionele reacties op 'An Inconvenient Truth' van Al Gore begon Arthus-Bertrand aan 'Home', een lange documentaire waarvoor hij in 53 landen beelden schoot vanuit een helikopter. Het resultaat is een schokkend pamflet over de afgetakelde toestand waarin onze planeet zich onder al die bedrieglijke schoonheid bevindt.

null Beeld


http://www.home-2009.com/
Z

Zon: Voor niets gaat de zon op, dus waarom zou u daar uw voordeel niet mee doen? Ondanks de nog altijd hoge prijs (gemiddeld 15.000 euro) zit de verkoop van fotovoltaïsche installaties in de lift: het aantal Vlaamse daken met zonnepanelen is in negen maanden tijd verdubbeld tot 20.000. Met dank aan de vele subsidies (belastingvermindering, gemeentelijke subsidies, groenestroomcertificaten, groene leningen bij uw bank). Wel even opletten dat zonnepanelen niet onverdeeld zaligmakend zijn: bij de productie wordt enorm veel CO2 uitgestoten, ongeveer één zevende van wat een zonnepaneel op dertig jaar tijd opbrengt! Als u uw groene geweten per se wil sussen, investeer dan éérst en vooral in - nog één keer, om het af te leren - een goeie isolatie van uw woning.


http://www.zonnecellen.be/
http://www.zonne-energie-installateurs.be/

Znout: Het groene alternatief voor Google. Volgens de tagline op deze zoekmachine verbruikt één enkele zoekopdracht via Google evenveel energie als een gloeilamp van 11 watt in een vol uur. Wie integendeel via Znout zoekt (de naam staat voor 'Zero Negative Output' ofte nul negatieve emissie) hoeft zich geen zorgen te maken over uitgestoten CO2. Het bedrijfje laat het energieverbruik van zijn servers en de uitstoot van zijn netwerkinfrastructuur berekenen door CO2stats, en op het einde van elke maand koopt Znout certificaten voor hernieuwbare energie (vergelijkbaar met koolstofcertificaten) die hun ecologische voetafdruk neutraliseren. Bovendien kunt u de achtergrondkleur van uw zoekscherm van wit naar zwart veranderen: levert nog eens een energiebesparing van 30 procent op.

null Beeld


be.znout.org
http://www.co2stats.com/

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234