null Beeld

Humo's Grote Gezondheidsenquête: de uitslag

't Is van dattum: sinds een week of twee is België officieel in de greep van een griepepidemie. Dat wil zeggen: per 100.000 mensen zijn er minstens 148 geveld door dat smerige H3N2-virus. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen al véél hoger: de kans is niet gering dat, terwijl u dit leest, koude rillingen over uw rug lopen, uw afweersysteem overuren draait en u al royale porties Dafalgan Codeïne achter de kiezen hebt.

Tom Pardoen

Maar zijn de Vlamingen ook buiten het griepseizoen een ziekelijk volkje? Wat zit er zoal in onze medicijnkast? Lopen we voor het minste kwaaltje naar mijnheer doktoor? Of wachten we tot we subcomateus zijn - om dan meteen naar de spoedafdeling te snellen? Humo en de VRT staken een reusachtige koortsthermometer in het rectum van onze samenleving en peilden naar de condition médicale van de Vlaming. De Grote Gezondheidsenquête!

En wat blijkt? Het gaat goed met de Vlaming, dank u. In totaal ondervroegen we 1.060 mannen en vrouwen ouder dan 18. 69% van hen voelt zich 'gezond' en nog eens 22% zelfs 'kerngezond'. Een prima algemene score, dus. Slechts 9% van de ondervraagden voelt zich 'ongezond' of 'érg ongezond'. Vreemd genoeg zijn er bij de 'ongezonden' niet meer ouderen dan jongeren.

We vroegen ook: 'Lijdt u aan een chronische ziekte?' Daarop antwoordde 12% procent 'ja'. Niettemin voelt 71% van die chronisch zieken zich 'gezond'. Hier is er wél een relatie met de leeftijd: hoe ouder de ondervraagden, hoe groter de kans op een chronische ziekte (bij de 55- tot 65-jarigen loopt dat zelfs op tot 21%.) En welke ziekten mogen dat dan wel wezen? Onze ondervraging leverde een breed scala op. 1,9% van de Vlamingen lijdt aan artrose en bijna evenveel aan diabetes (1,8%). Astma vervolledigt de top drie, met iets meer dan een procent. Pas daarna komen hartaandoeningen (0,9%) en kanker (0,8%). Nog een paar opvallende cijfers: 0,7% van de ondervraagden lijdt aan het weinig specifieke ziektebeeld 'spierpijn', en een halve procent zegt dat hij aan een chronische ziekte lijdt, maar niet weet welke.

Welke ziekten hebben we nog niet, maar jagen ons niettemin de stuipen op het lijf? 'Kanker,' antwoordde 47% - niet ten onrechte, want één op drie Vlamingen zal de ziekte ook effectief krijgen. De gedachte aan alzheimer jaagt 10% de gordijnen in. En in de psychosociale sfeer is 'vereenzamen' een zorgelijk vooruitzicht voor 8% van de mensen. Van aids ligt de Vlaming dan weer niet massaal wakker: slechts 2% is er bang van, al ligt het cijfer in de leeftijdsgroep van 18 tot 24 iets hoger (7%) - er wordt daar waarschijnlijk ook nog iets meer in het rond gepoept.

undefined

Dokter Hendrik Cammu over de resultaten van Humo's Grote Gezondheidsenquête!
Gezondheidsenquête 2009: de resultaten (1)
1. Hoe voelt u zich op dit moment?

Bijna 1 op 10 voelt zich eerder ongezond.
Het is opvallend dat het percentage ?ongezonden? niet toeneemt met de leeftijd.


undefined

Ik voel me kerngezond

22%

Ik voel me gezond

69%

Ik voel me ongezond

8%

Ik voel me erg ongezond

1%

2. Kampt u met een chronische ziekte?


undefined

ja

12%

neen

88%

71% van de personen die aan een chronische ziekte lijden, voelen zich toch ?gezond?.
De aanwezigheid van een chronische ziekte neemt toe met de leeftijd.

Aan welke chronische ziektes lijdt men?


undefined

Artrose

1.9%

Diabetes

1.8%

Astma

1.1%

Hartaandoening

.9%

Kanker

.8%

Spierpijn

.7%

Maag of darmproblemen

.7%

Rheuma

.6%

Huidproblemen

.6%

Weet niet

.5%

Rugproblemen

.5%

VS

.4%

Allergie

.4%

Depressie

.4%

Fibromyalgie

.3%

Epilepsie

.3%

Andere

2.5%

3. Vindt u dat u gezonder zou moeten gaan leven?


undefined

Ja

60%

Nee

39%

Ondanks het feit dat de grote meerderheid zich gezond voelt, vinden 6 op 10 dat ze gezonder moeten gaan leven. Bij wie zich nu ongezond voelt loopt dit op tot 7 op 10.
De jongste respondenten 18-24 voelen het vaakst de noodzaak om gezonder te gaan leven (67%)

Indien ja, wat zou u willen veranderen?


undefined

Meer bewegen/sporten

55%

Gezonder eten/minder snoepen

50%

Me minder druk maken/minder stress oplopen

40%

Meer tijd maken voor vrienden en hobby's

29%

Meer rusten

22%

Stoppen met roken

17%

Minder hard werken

14%

Minder alcohol drinken

9%

Sneller naar de dokter gaan

8%

Percentages zijn berekend op hen die gezonder willen leven.

Gezondheidsenquête 2009: de resultaten (2)
4. Wat vindt u van uwlichaamsgewicht?


undefined

Ik vind mijn gewicht ideaal

23%

Ik vind dat ik een beetje te dik ben

55%

Ik vind dat ik veel te dik ben

16%

Ik vind dat ik een beetje te mager ben

5%

Ik vind dat ik veel te mager ben

1%

Opvalllend: slechts 1 op 4 is tevreden met zijn/haar huidig gewicht. Er zijn geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen.

5. Doet u aan sport?


undefined

Ja, dagelijks

5%

Ja, enkele keren per week

20%

Ja, wekelijks

17%

Ja, enkele keren per maand

15%

Nee, nooit

28%

Nee, maar ik ben van plan aan sport te gaan doen

13%

37% van de mannen doet momenteel niet aan sport tegenover 46% van de vrouwen.
Jongeren 18-24 doen het vaakst aan sport: 66%; daarna blijft de verhouding sporters/niet-sporters quasi constant: 60/40

6. Hebt u een vaste huisarts (met een persoonlijk dossier van u)?


undefined

Ja

95%

Nee

5%

7. Welke uitspraken zijn op u van toepassing?


undefined

Als ik iets mankeer, ga ik naar mijn huisarts

83%

Als ik iets mankeer, zoek ik eerst info op op het internet of in boeken en ga daarna eventueel naar de apotheker

10%

Als ik iets mankeer, ga ik naar een homeopaat

2%

Als ik iets mankeer, ga ik meteen naar een specialist

2%

Als ik iets mankeer, ga ik naar een alternatieve genezer

0.5%

Als ik iets mankeer, ga ik naar de spoedafdeling van het ziekenhuis

0.1%

1 op 10 gaat niet langs een dokter. Het vooraf raadplegen van het internet is gerelateerd aan de leeftijd: jongeren vertrouwen blijkbaar vaker de informatie op het internet.

8. Hoe vaak bezoekt u een dokter?


undefined

Wekelijks

0.3%

Maandelijks

12%

Een keer om de zes maanden

48%

Een keer per jaar

20%

Een keer om de paar jaar

8%

Minder vaak

7%

Weet niet

4%

Gezondheidsenquête 2009: de resultaten (3)
9. Welke uitspraken zijn op u van toepassing?


undefined

Ik heb veel vertrouwen in artsen

66%

Artsen hebben me al enkele keren foutief behandeld

11%

Artsen geven me doorgaans te weinig informatie over mijn ziekte

12%

Ik heb weinig vertrouwen in artsen

5%

Ik geloof meer in de alternatieve dan in de klassieke geneeskunde

6%

Wie zich ongezond voelt, is minder positief over de artsen.


undefined

Gezond

Ongezond

Ik heb veel vertrouwen in artsen

69%

43%

Artsen hebben me al enkele keren foutief behandeld

9%

25%

Artsen geven me doorgaans te weinig informatie over mijn ziekte

11%

24%

Ik heb weinig vertrouwen in artsen

5%

11%

Ik geloof meer in de alternatieve dan in de klassieke geneeskunde

5%

8%

12. Heeft u soms last van stress en spanningen?


undefined

Ja

70%

Nee

30%

77% van de vrouwen heeft soms last van stress en spanningen tegenover 63% van de mannen.
Wie geen beroep (meer) uitoefent heeft minder vaak last van stress (62%).
84% van wie zich ongezond voelt, heeft soms last van stress en spanningen.

11. Voelt u zich soms depressief?


undefined

Ja

27%

Nee

73%

1 op 3 van de jongeren (18-24) voelt zich soms depressief.
54% van wie zich momenteel ongezond voelt, voelt zich soms depressief.

Gezondheidsenquête 2009: de resultaten (4)
12. In welke mate zijn de volgende uitspraken op u van toepassing?


undefined

Ik heb al ooit ziekteverlof moeten nemen omdat ik mentale problemen had

18%

Ik slaap doorgaans slecht

16%

Soms zie ik het allemaal niet meer zitten

13%

Ik ben al ooit in therapie geweest

10%

Ik heb al ooit een psychiater bezocht

9%

Ik heb ooit zelfmoord overwogen

7%

Ik heb ooit een zelfmoordpoging gedaan

2%

Ik ben ooit geïnterneerd geweest

0.1%

Jongeren kampen vaker met psychische problemen: 24% ziet het soms niet meer zitten, 14% heeft ooit zelfmoord overwogen.

13. Hoe vaak gebruit u pijnstillers?


undefined

Elke dag

4%

Eens per week

7%

Eens per maand

23%

Eens per jaar

34%

Nooit

28%

Vrouwen gebruiken vaker pijnstillers dan mannen: 64% van de mannen gebruikt wel eens pijnstillers tegenover 81% van de vrouwen.

14. Hoe vaak gebruikt u antidepressiva?


undefined

Elke dag

5%

Eens per week

0%

Eens per maand

1%

Eens per jaar

2%

Nooit

91%

15. Hoe vaak gebruikt u slaapmiddelen?


undefined

Elke dag

3%

Eens per week

1%

Eens per maand

2%

Eens per jaar

5%

Nooit

88%

Het gebruik van slaapmiddelen neemt toe met de leeftijd.

Gezondheidsenquête 2009: de resultaten (5)
16. Hoeveel euro besteedt u maandelijks zelf (het bedrag dat u van de ziekteverzekering terugkrijgt dus niet meegerekend) aan medische zorgen (dokters + medicijnen)?


undefined

Minder dan 25 euro

71%

Tussen 25 en 100 euro

21%

Tussen 100 en 200 euro

2%

Tussen 200 en 300 euro

1%

Meer dan 300 euro

0%

17. Met welke uitspraken bent u het eens?


undefined

Ik kan mijn medische kosten moeiteloos betalen

56%

Ik vind dat het Belgische gezondheidssysteem prima werkt

57%

Ik stel om financiële redenen soms een doktersbezoek uit

7%

Ik ben bang dat ik in de toekomst mijn medische kosten niet meer zal kunnen betalen

7%

Ik heb extra verzekeringen (hospitalisatie...) genomen om mijn medische kosten te kunnen betalen

36%

Ik kan miin medische kosten onmogelijk betalen

0.4%

Wie zich niet gezond voelt maakt zich vaker zorgen over de financiën die de verzorging met zich meebrengt:


undefined

Gezond

Niet gezond

Ik kan mijn medische kosten moeiteloos betalen

57%

45%

Ik vind dat het Belgische gezondheidssysteem prima werkt

58%

48%

Ik stel om financiële redenen soms een doktersbezoek uit

5%

27%

Ik ben bang dat ik in de toekomst mijn medische kosten niet meer zal kunnen betalen

6%

25%

Ik heb extra verzekeringen (hospitalisatie...) genomen om mijn medische kosten te kunnen betalen

37%

26%

Ik kan miin medische kosten onmogelijk betalen

0%

2%

1 op 4 personen die zich niet gezond voelen, maken zich zorgen over de medische kosten en stellen soms een bezoek aan de arts uit omwille van financiële redenen.

18. Waar hebt u het meeste schrik van?


undefined

Dat ik kanker krijg

47%

Dat ik alzheimer krijg

10%

Dat ik een hartinfarct krijg

9%

Dat ik vereenzaam

8%

Dat ik een spierziekte krijg

3%

Dat ik depressief word

2%

Dat ik aids krijg

2%

Dat ik een zenuwinzinking krijg

1%

De vrees voor een hartinfarct of alzheimer nemen toe met de leeftijd.
7% van 18-24 jarigen heeft het meeste schrik van aids.

Beschrijving van de steekproef

Steekproef: N=1060; 18-65 jarigen, representatief voor de internetpopulatie
Methode: online

Geslacht


undefined

man

52%

vrouw

48%

Leeftijd


undefined

18-24

13%

25-34

20%

35-44

23%

45-54

23%

55-65

20%

Gemiddelde leeftijd : 42 jaar

Opleiding


undefined

Lager

2%

Lager middelbaar

6%

Hoger middelbaar

36%

Hoger niet-universitair

41%

Universitair

15%

undefined

Woonsituatie


undefined

u woont bij uw ouders

15%

u woont alleen, zonder kinderen

16%

u woont alleen, met kinderen

4%

u woont samen zonder kinderen

28%

u woont samen met kinderen

37%

Oefent u een beroep uit?


undefined

Voltijds

59%

Deeltijds

12%

Neen

29%

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234