null Beeld

Humo's Grote Jongerenenquête (3): School en vrije tijd

De voorbije weken kon u hier lezen wat aanstormend Vlaanderen zoal denkt over seks, relaties, geld en werk. In deel drie van onze jongerenenquête polsten we naar een thema waarover Jonge Leeuwen - of toch de allerjongste welpen onder hen - zo mogelijk nog méér zouden moeten kunnen meespreken: school en vrije tijd.

bov/jm


Schoolmoe?

Tweederde gaat graag naar school

Met de schoolmoeheid lijkt het nogal mee te vallen: van de middelbare scholieren gaat 55,6% graag tot zeer graag naar school, in het hoger onderwijs loopt dat zelfs op tot 77,7%. Bij onze vorige enquête, vijf jaar geleden, waren nog vooral de meisjes enthousiast, maar nu voelen beide geslachten zich in hun sas op de schoolbanken. Zoveel geestdrift zou tot goede schoolresultaten moeten leiden, en dat gebeurt ook: precies driekwart van de jongeren (hier wel iets meer meisjes dan jongens) beweert goede tot zeer goede cijfers te behalen of behaald te hebben in het middelbaar, en zes op de tien meisjes en vier op de tien jongens doet (of deed) daar ook zijn of haar uiterste best voor. Minder goeie punten halen het technisch en het beroepsonderwijs: daar is maar 48% enthousiast. En het aantal middelbare scholieren dat niet of helemaal niet graag naar school gaat, is met een derde toegenomen tot 18%. Toch maar in de gaten houden, Pascal Smet...

Ook:

*Jongeren uit het Technisch/Beroepsonderwijs gaan relatief het minst graag naar school: 48%.

*In de middelbare school behalen vrouwen iets vaker goede resultaten dan mannen.

*Vrouwen behalen bovendien niet alleen vaker goede resultaten, ze hechten er ook meer belang aan.

undefined


Meer jongerenenquête!

Humo's Grote School en Vrije Tijd-Debat: Julie Croket, Kenneth Vanbaeden en Flor Decleir

De favoriete tv-mannen en -vrouwen van onze jongeren

Jongeren en internet

Jongeren en vrije tijd: tijdschriften, kranten, ...

Jongeren en tooghangen

Jongeren en school: fijne stof

Jongeren en chool: studiehoofden en pestkoppen

Humo's Grote Jongerenenquête(2): Werk & Geld

Humo's Grote Jongerenenquête (1): Liefde, Seks en Relaties

Bekijk de tv-spots van Humo's Grote Jongerenenquête!

Om wie moeten onze jongeren het hardst lachen?

Studiehoofden en pestkoppen

'Ik vind studeren zwaar': 35,9% van de scholieren en 66,4% van de studenten

undefined

In het algemeen zijn jongeren tevreden over de kwaliteit van zowel middelbaar (72,4%) als hoger onderwijs (82%). 35,9% van de scholieren en 66,4% van de studenten ervaart de studielast wel als zwaar. Meisjes iets meer, maar die stellen zoals gezegd hogere eisen aan zichzelf. Bijna de helft meent ook dat de studielast is toegenomen. Wat misschien verklaart waarom bij de scholieren slechts 5,8% geregeld (3 à 11 dagen per jaar) spijbelt, en 25% occasioneel. In het hoger onderwijs liggen die cijfers uiteraard hoger: 73,4% heeft al wel eens een baaldag genomen, en 22,1% brost frequent (minstens enkele keren per maand). Da's wel minder dan in 2005, toen het trimestersysteem nog in de kinderschoenen stond. Vijf jaar geleden spijbelden jongens nog duidelijk vaker dan meisjes, nu zijn de rollen omgekeerd: 30,3% van de jongens spijbelde nog nooit, tegenover maar 23% van de meisjes. Wie zijn hier nu eigenlijk de strebers?

*73,4% van de studenten uit het hoger onderwijs spijbelen wel eens. In 2005 was dat nog 82,1%.


Pestkoppen

13% wordt geregeld gepest

Iets meer jongeren dan in 2005 wordt geregeld gepest: 13% versus 8,7%. Zes op de tien heeft gelukkig nooit last van pestkoppen. Er zijn evenveel mannelijke slachtoffers als vrouwelijke - pesters zijn blijkbaar geen seksisten - maar de daders zijn vooral jongens: één derde van de jongens geeft toe 'soms' of 'geregeld' anderen te pesten, bij de meisjes is dat maar één vijfde. Of zouden meisjes giftige opmerkingen over elkaars laarsjes of kapsel gewoon niet als pesten beschouwen?

Fijne stof

'De scholen zijn niet mee met hun tijd': 21,7%

undefined

Net als in 2000 en 2005 kiest de overgrote meerderheid van de jongeren (75,4%) een studierichting uit interesse. Andere belangrijke argumenten zijn: aanleg voor een richting (42,6%), werkzekerheid (28,8%, dat is minder dan in 2005 en véél minder dan in 2000) en toch ook wel de invloed van mama en papa (27,4%). Zes op de tien jongeren vindt studeren boeiend en meent dat ze met wat ze op school geleerd hebben beter gewapend zijn voor de toekomst. Ze vinden ook alsmaar minder dat de scholen niet mee zijn met hun tijd: 21,7%, tegenover nog 31% in 2000. De minister van Onderwijs mag één bank vooruit.

Tooghanger

'Ik ga minstens één keer per week op café': 16%

Gemiddeld hebben jongeren bijna vijf uur vrije tijd per dag. Da's evenveel als vijf jaar geleden, maar toch vinden steeds meer jongeren dat ze te weinig tijd hebben voor zichzelf: een kwart denkt er zo over, tegenover een vijfde in 2005. Een kwart vindt ook dat er meer van ze verwacht wordt dan ze aankunnen.

Mannen gaan - ons gat valt open van verbazing - vaker op café dan vrouwen. Een kwart van de jongeren gaat minstens één keer per maand naar een discotheek, en de helft minstens één keer per maand naar een fuif. Restaurants voelen de crisis wél: 23,9% van de jongeren gaat minstens een paar keer per maand tafelen, terwijl dat in 2005 nog 40% was. Alleen fastfoodtenten ontsnappen aan de neergang: een kwart wipt geregeld binnen voor een burger.

De jeugd vreet ook cultuur: musea (63,2%), dans (37,2%, vooral vrouwen) en opera (toch nog 15,9%) zitten in de lift, en concerten (80,8%) en filmbezoek (95,8%) scoren even goed als in 2005. De bioscoop is overigens de enige plek waar mannen en vrouwen precies even vaak te vinden zijn, en dus de beste optie voor een date. Als ze niet uitgaan, zijn jongeren druk doende met schilderen, tekenen of musiceren (60,5%), afspreken met vrienden (90,7%), een avondcursus volgen (32,8%), uitstapjes maken (39%), funshoppen (59%) of stiekem masturberen (100%). Grapjeeuh!

Gemiddeld wordt er drie uur per week gesport: vooral fietsen, joggen en zwemmen zijn populair, zumba is een exotische nieuwkomer. Toch neemt het aantal niet-sporters fors toe (25,1%, tegen 12,6% in 2000). Al een geluk dat het aantal rokers blijft dalen: 15,4% rookt nog. Het gebruik van andere genotsmiddelen blijft stabiel, net als de leeftijd waarop men ermee begint: voor alcohol is dat 14,5 jaar, voor marihuana 16,2 jaar. Wel opvallend: 8% van de ondervraagde jongens gebruikt rilatine (tegenover 2,4% van de meisjes). De ADHD-generatie wordt blijkbaar groot.

Binnenskamers

80,6% zit dagelijks op het internet

undefined

En wat doet de jeugd zoal als ze thuisblijft? Surfen op het internet: 80,6% zit dagelijks online, tegenover 65,3% in 2005. Het internet is ook het medium dat de jongeren het moeilijkst zouden kunnen missen; alleen de meisjes vinden hun gsm nog een tikje levensnoodzakelijker. Televisiekijken doet zowat tweederde elke dag: da's nauwelijks minder dan vijf jaar geleden, en dus moet de toch wel spectaculaire groei van het internetgebruik ten koste van andere vormen van vrijetijdsbesteding zijn gegaan. Gamen is het zeker niet: in 2005 deed 39% dat minstens één keer per week, nu is dat al bijna de helft. Eén op de vier jongeren leest dagelijks een krant (vijf jaar geleden deed nog één op de drie dat) en 56,6% van de jongeren leest wekelijks een tijdschrift (een daling met 15,6%). Al een geluk dat boeken wél steeds beter aanslaan: één derde leest wekelijks een boek, bijna een verdubbeling in vergelijking met 2000. Vooral meisjes, ja.

We zouden het haast vergeten (en 't lijkt met de ruime verspreiding van gsm's, mp3-spelers, laptops, tv's, digitale camera's en gameconsoles haast onmogelijk), maar 37,9% van de jongeren - méér dan dubbel zoveel als in 2000 - verveelt zich minstens één keer per week. Ondanks dat uitgebreide to do-lijstje waar zo'n 30% de tijd niet voor vindt, dus...

Lees- en koopgedrag van tijdschriften:

53,5% leest Humo minstens af en toe (t.o.v. 57,5% in 2005). voor 21,9% van de jongeren is Hum het absolute voorkeursblad (25,7% in 2005). Bij de mannen komt P-magazine op de tweede plaats.

Bij de vrouwen is Flair het voorkeursblad en komt Humo op de tweede plaats. Qua voorkeur is er weinig veranderd sinds 2000.

1. Humo: 53,5% (leest Humo minstens af en toe)

2. Dag Allemaal: 45%

3. Flair: 42,3%

4. Libelle 31,5%

5. Story: 29,0%

6. Knack: 28,5%

7. Joepie: 25,1%

8. P-magazine: 20,9%

9. Goedele: 17,5%

10. TV-familie: 17,2%

Lees- en koopgedrag van kranten:

In 2005 stond Metro nog op de derde plaats als meest gelezen krant, nu staat ze op 1. Er is echter weinig verschil met de twee volgende kranten: Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Op vier staat De Standaard en op 5 De Morgen.

Medium waaraan jongeren het meest gehecht zijn:

(Het medium dat op de eerste plaats komt, is het medium waaraan de jongeren het meest gehecht zijn)

1. Internet

2. gsm

3. televise

4. radio

5. boeken

6. tijdschriften

7. kranten

8. bioscoop

Over welke toestellen beschikken jongeren?

1. Gsm: 91,5%

2. Mp3-speler/iPod: 80,6%

3. Laptop/netbook: 67,8%

4. TV: 60,3%

5. Digitale camera: 58,6%

6. Dvd-speler: 50,8%

7. Pc (desktop): 39,3%

8. Gameconsole: 38,7%

9. Hifi-installatie: 35,2%

10. Auto: 22,2%

Internet

80,6% zit op een socialenetwerksite

undefined

99,1% van de jongeren gaat gewoon thuis op het internet, met een pc of laptop (98,8%) en gemiddeld zo'n drie uur op school- of werkdagen en vier uur op vrije dagen. 67,6% kijkt wekelijks filmpjes op YouTube (meer mannen dan vrouwen), 73,3% koopt wel eens iets online (vooral tickets) en 80,6% is wekelijks actief op een socialenetwerksite (meer vrouwen dan mannen, en vooral op Facebook). Een kwart zou zijn virtuele vrienden geen dag kunnen missen. Downloaden is kennelijk ook populair: 50,3% van de jongeren heeft al legaal muziek of films gedownload, 59,5% heeft dat ook al illegaal gedaan (minder dan in 2005, toen er nog 73,4% illegale downloaders waren). Dezelfde evolutie zien we bij kopiëren en doorgeven van muziek: in 2005 had 64,8% zich daar al schuldig aan gemaakt, nu nog maar 37,5%. Het jarenlange gejammer van de muziekbusiness heeft kennelijk zoden aan de dijk gezet - hoewel: maar 17% van de jongeren vindt dat illegaal downloaden bestraft zou moeten worden.

undefined

null Beeld

*Twitter is niet zo populair: slechts twee jongeren op tien twitteren wel eens. 38,6% van de jongeren chatten dagelijks op internet.

*26,6% geeft te kennen dat ze hun sociale netwerksie geen dag kunnen missen. Die 'gehechtheid' is iets groter bij de vrouwen en de jongste jongeren.

*43,6% vindt dat ze minder verlegen zijn op het internet dan in het echt.

*Bijna de helft van wie ooit al illegaal muziek heeft gedownload, zou het blijven doen ook al lopen ze het risico om bestraft te worden.

Prijs van de Kijker

72,7% kijkt het liefst naar 'De slimste mens'

undefined

Op een weekdag luisteren jongeren gemiddeld 1 uur 50 minuten naar de radio, in het weekend loopt de luisterduur op tot 2 uur 20 minuten. Studio Brussel is duidelijk jongerenzender nummer één (27,8%); Q-Music (22,6%) en MNM (18%) vervolledigen de top drie. Op tv zijn de voorkeurzenders Eén (20,8%), vtm (15%) en VT4 (14,1%), dat in 2005 nog op de eerste plek stond. De populairste programma's zijn 'De slimste mens ter wereld', 'The Simpsons', 'Het journaal', 'De pappenheimers' en 'Benidorm Bastards'. Uitgesproken mannelijke programma's zijn 'Top Gear', 'Sportweekend' en 'The Simpsons'; typisch vrouwelijk zijn 'Sterren op de dansvloer', 'De rode loper' en 'Komen eten'.

null Beeld

De populairste tv-persoonlijkheden heten volgens de meisjes Erik Van Looy en Roos Van Acker, de jongens prefereren Tom Waes (daar zullen die cervezas wel veel mee te maken hebben) en Erika Van Tielen. Jongens én meisjes kunnen het hardst lachen om Philippe 'droge humor kassa 7' Geubels. Bij wijze van uitsmijter geven we graag nog mee dat 53,5% van de ondervraagde jongeren Humo leest en 21,9% het zonder verpinken zijn lijfblad noemt. Waarvoor dank!

null Beeld


Om wie moeten onze jongeren het hardst lachen? Bekijk de filmpjes!
Humo's Grote School & Vrije tijd-debat: Julie Croket (16), Flor Decleir (20) en Kenneth Vanbaeden (17)

undefined

null Beeld

In de Gentse Topsporthal regeert het lichaam: ik zie er afgetrainde lijven, én krachtig én soepel én strak. Eentje is van Julie Croket (16): ze is een turnster die op internationaal niveau een aardig mondje meebabbelt, en deze week in Rotterdam op het wereldkampioenschap gymnastiek de Belgische eer hoog moet houden.

Ik breng haar samen met de jonge acteurs Kenneth Vanbaeden (17) en Flor Decleir (20), die eerder al hun zeg mochten doen over respectievelijk liefde & seks en geld & werk. Vandaag gaat het over school & vrije tijd - ik informeer meteen naar hun schoolcarrière tot nog toe.


Enkele quotes over school en vrije tijd

Flor «Ik heb een groot probleem met autoriteit. Niet dat ik het echt zwaar uithing, maar ik accepteerde niet alles van iemand omdat die mens toevallig mijn leerkracht was. Ik had ook de drang om dieper op de dingen in te gaan, om te discussiëren. Terwijl het systeem dat niet toelaat - je moet vooral goed kunnen reproduceren. En laat ik net daar bijzonder slecht in zijn. Studeren: voor mij is 't de ultieme horror. Tijdens het blokken wordt alles wat niets te maken heeft met de leerstof meteen interessant. Dan zie ik een vogeltje, en is mijn interesse meteen óók gaan vliegen (lacht). Vier uur studeren is bij mij drie uur pauze nemen - niet bepaald een productief systeem.»

Kenneth «Bij ons is er nu J-P - Jean-Pierre, we mogen onze leerkrachten bij de voornaam noemen. Die geeft op een heel plezierige manier les. Soms begint hij spontaan te zingen. Heerlijk om iemand voor de klas te hebben bij wie je je vrolijke zelve mag zijn. Als ik strafwerk voor hem moet maken - zoals vandaag nog (lacht) - dan doe ik dat met plezier. Op mijn vorige school was er altijd wel iemand die een pik op mij leek te hebben. Dat is in Gent niet het geval.»

Flor «Ik ken straffe verhalen over de kunsthumaniora in Antwerpen - daar werd vroeger losjes omgesprongen met alcohol en rookwaren. Klinkt rock-'n-roll, is het niet: ik zou mijn kinderen nooit naar zo'n school sturen. Mijn vader was trouwens erg bezorgd toen ik kunsthumaniora ging volgen. Zelf ben ik één keertje dronken in de les verschenen, en daar ben ik allesbehalve trots op.»

Flor «Ik vind het internet een mesthoop - van mij mag het afgeschaft worden. De hoeveelheid foute informatie die je er vindt is enorm. Als je naar de bibliotheek gaat en wat oude boeken inkijkt, weet je min of meer zeker dat je op betrouwbare informatie stoot. Het internet is één grote jungle, ik heb er geen enkel vertrouwen in. Maar ik gebruik het wel, ja. Klaarblijkelijk kan een mens niet meer zonder, in deze tijd.»

Julie «Ik begrijp mensen niet die hun hele leven op Facebook zetten. Waarom willen ze zoveel zeggen via dat internet? Da's toch gevaarlijk: je weet nooit wie meeleest. Enfin, ze doen wat ze willen, maar ik bewaak mijn privacy liever een beetje.»

Flor «Er is een periode geweest waarin ik alléén dronk. Vreemd hoe snel zoiets gebeurt. Plots zat ik naar mezelf te kijken en besefte ik: je zit hier zonder gezelschap trappistjes binnen te kappen. Drank kan veel slechts aanrichten. Zeker als je, zoals ik, makkelijk verslaafd raakt aan dingen. Alcohol is de enige legale harddrug: daar moet je erg mee oppassen.»

undefined

Het volledige debat leest u in Humo 3658 van dinsdag 12 oktober 2010.

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234