null Beeld

Humo sprak met Kristof Calvo: 'Ik heb compassie met premier Michel'

Hij is zo mager en zo jong. Je zou denken: hij bokst boven zijn gewicht. Maar dat doet Kristof Calvo (28) niet. De fractieleider van Groen en Ecolo is de enige die in het parlement onvervaard de strijd aangaat met de regering van Charles Michel.

Jan Antonissen

HUMO Hoe typeert u zelf uw stijl?

Kristof Calvo «Als je ziet met welke agressiviteit deze regering sociale verworvenheden afbouwt en het milieuvraagstuk negeert, kan je niet verwachten dat wij braafjes zitten te wachten tot we als schapen naar de slachtbank worden geleid. En ik ben wie ik ben. Op mijn schoolrapport stond al dat ik assertief was.»

HUMO ‘Assertief’, bestond dat woord al in uw lagere school?

Calvo «Er stond: ‘Kristof is een wervelwind in de klas.’ Tweede leerjaar.»

HUMO Moet u zichzelf geweld aandoen om af te geven op de oude krokodillen?

Calvo «‘Afgeven’, ik hou niet van dat woord. Ik ben soms scherp en hard, maar niet cynisch: ik daag de regering op haar inhoud uit. Als Kris Peeters voor de verkiezingen op zijn communiezieltje belooft dat er geen indexsprong komt, en daarna vijftien uur lang de indexsprong in het parlement komt verdedigen: sorry, maar dan vindt hij onze fractie op zijn weg. Als de regering arbeid kapot blijft belasten, en de belastingen niet verschuift naar de grote vermogens, dan moeten wij de kat de bel aanbinden. Als de minister van Energie de levensduur van kernreactoren uit 1975 – toen ik min twaalf was – tegen alle afspraken in met tien jaar verlengt, kan je van een groene niet verwachten dat hij staat te applaudisseren.

undefined

'De Wever is geen burgemeester van Antwerpen. De Wever is een partijvoorzitter die te veel boeken over Romeinse krijgsheren heeft gelezen'

»Er is oppositie en oppositie. Op de eerste parlementaire zitting hebben wij ook ruzie gemaakt: niet over wederwaardigheden uit de Tweede Wereldoorlog, wel om de budgettaire tabel van de regering te bemachtigen. En we hebben ze gekregen.

»Zonder verwaand te willen klinken: ik voel me op mijn gemak in het parlement. Het is een voorrecht dat ik er mag staan.»

HUMO Raakt u de politieke concurrentie met uw discours?

Calvo «Hopelijk raak ik hun programma.»

HUMO Raken ze niet geënerveerd door uw hardnekkigheid? Laatst, op ‘Terzake’, leek Patrick Dewael horendol van u te worden?

Calvo «Met Dewael heb ik een uitstekende relatie: we evalueren geregeld elkaars verbale prestaties (lacht).

»Twee weken geleden stelde onze fractie dé vraag aan Charles Michel: ‘Wie is er nu de premier van dit land?’ Uiteraard zou Michel liever onze felicitaties krijgen, maar wie is de échte kwelduivel van Michel? Niet wij, maar Bart De Wever. De Wever laat veel mensen twijfelen of Michel wel de werkelijke premier is. Ik heb bij momenten compassie met die man, zo duidelijk dringt De Wever zijn wil op. Allee, dat hij zelfs niet de moed vond om de racistische uitlatingen van De Wever over de Berbers te veroordelen, ook niet nadat ze waren overgenomen door Theo Francken, een lid van zijn regering, laat zien dat hij een probleem heeft. Dat stemt mij niet vrolijk, vergis u niet. Ik zou liever in een land wonen waar de premier racisme streng afwijst: ‘No pasaran.’

null Beeld

»Wij zijn verplicht dergelijke tussenkomsten te houden, om de regering te inspireren. Wij moeten mensen weer verbinden, terwijl ze nu voortdurend, op federaal én Vlaams niveau, tegen elkaar worden opgezet – naar het voorbeeld van het Antwerps model, waar het op élke gemeenteraad tumult is. De Wever is geen burgemeester van Antwerpen, De Wever is een partijvoorzitter die te veel boeken over Romeinse krijgsheren heeft gelezen. Een burgemeester moet geen krijgsheer zijn, maar een vader voor zijn inwoners.»

HUMO Kortom: u bent een angry young man?

Calvo «Ik ben niet boos. Wat mij drijft, is de overtuiging dat het anders kan. De regering presteerde het haar begrotingsoefening voor te stellen als was het wetenschap: ‘There Is No Alternative’, afgekort: TINA. Op onze fractiedagen hielden wij het op TIGA: ‘There Is a Green Alternative.’ Dat is onze missie: alternatieven vinden die breed worden gedragen. De demonstratie van ‘Hart boven Hard’ was ook geen aanklacht, wel een boodschap van hoop.»

HUMO Van twintigduizend mensen.

Calvo «Twintigduizend mensen brachten een boodschap van hoop in de gietende regen terwijl even verderop een conservatieve regering, opgesloten in een kasteel, een begrotingscontrole uitvoerde zonder bijsturing van het sociale onevenwicht. Zo denkt Michel I de klus te klaren: een begrotingscontrole met een kunstgreep, straks een mini-tax shift, nog een likje pr – en klaar. En als Bart De Wever zo vriendelijk is wat meer zijn mond te houden, zal het wel goed komen, denken ze. Niet dus: het protest zal niet afnemen.»

HUMO Verwacht u een minimale tax shift, ja?

Calvo «Waarom heeft deze regering een moeilijke start genomen? Eén: er zit een partij in die worstelt met het federale niveau, de N-VA. Twee: de partners schuiven het belangrijkste debat voor zich uit: hoe hervormen we de fiscaliteit? Onderzoek wijst uit dat 85 procent van de Belgen voor een vermogenswinstbelasting is, drie kwart van het N-VA-electoraat is het idee zelfs genegen. En toch krijgt men het punt maar niet op de agenda. Mijn vrees is dat het debat wordt lamgelegd met een mini-tax shift. Alleen: we hebben geen nood aan een verschuiving van miljoenen euro’s – maar van miljárden.»

HUMO 3,5 miljard tegen 2018, hebt u becijferd.

Calvo «Wij hebben een alternatieve begroting opgemaakt, met ónze keuzes: lastenverlaging op arbeid, vermogenswinstbelasting, hervorming van de vennootschapsbelasting op maat van de kmo’s, het einde van de subsidiëring van fijn stof in de vorm van bedrijfswagens, en een keuze voor een betere NMBS.»

HUMO Zijn jullie niet rijkelijk laat achter het belang van een tax shift gekomen?

Calvo «We hebben lange tijd niet over fiscaliteit gesproken – links heeft het daar moeilijk mee. Maar voor de verkiezingen in 2014 hebben wij, als enige partij, hoog ingezet op een tax shift. De CD&V heeft het belang ervan pas na de ondertekening van het regeerakkoord ontdekt.»

HUMO Heeft het succes van de Franse econoom Piketty jullie de ogen geopend?

Calvo «We hebben het in de vitrine gezet, in plaats van het in het magazijn te laten staan. Je kunt dit land niet hervormen als je de belastingen niet hervormt. De regeringspartijen N-VA, CD&V en Open VLD zullen niet overeenkomen voor de kwestie is beslecht. Omgekeerd zullen sociale acties en stakingen ook niet stoppen voor de grootste vermogens hun steentje hebben bijgedragen.»

undefined

undefined

null Beeld

undefined


Fiscaal bilateraaltje

HUMO Hoe hebt u, als energiespecialist, vrijdag 27 maart beleefd?

Calvo «Pardon?»

HUMO De dag dat de stroom uitviel. In Nederland, welteverstaan.

Calvo «Het is vreemd dat het zich in Nederland voordeed, terwijl de angst voor een black-out in België afgelopen winter groot was. En toch lijkt niemand er lessen uit te trekken.

»Eerst sloten de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 omdat er scheurtjes in de reactorvaten zaten, die bij elke meting van Electrabel groter bleken: de tussenstand is achttien centimeter. Daarna was er sabotage in Doel 4, brak er brand uit in Tihange 3. De mythe van de nucleaire veiligheid ging in gruzelementen, maar de paniek voor een stroomtekort overheerste: zullen we wel genoeg elektriciteit hebben? Nu hebben we de winter zonder afschakelplan overleefd, en het parlement stemt in met de verlenging van de levensduur van de kleinste, oudste en minst veilige kernreactoren: Doel 1 en Doel 2. Voor tien jaar! Het beste bewijs voor de wereldvreemdheid van deze regering: zelfs al werkt het niet, we gaan toch vrolijk door.»

HUMO ‘Electrabel is een staat in de staat,’ zei u, ‘met vertegenwoordigers bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle én op het ministerieel kabinet.’

Calvo «Je kunt er niet omheen dat de Belgische politiek, na decennia van slechte ervaringen met Electrabel, bijzonder veel empathie blijft hebben voor dezelfde speler. En dat we nog steeds beslissingen nemen die hun kassa, die tegenwoordig in Parijs staat (de hoofdzetel van de holding GDF Suez, red.), doet rinkelen.

»De verlenging van de levensduur van Doel 1 en Doel 2 wordt geregeld met een geheime conventie, ondertekend door de minister van Energie Marie-Christine Marghem (foto links) en premier Michel – wij mogen ze niet inkijken. Van zo’n fiscaal bilateraaltje kan de bakker in Mechelen alleen maar dromen.

null Beeld

»Het merkwaardige is: de N-VA, de partij van de Vlaming, is tegenwoordig dé pleitbezorger van de Franse energiereus GDF Suez.»

HUMO Ze pleiten ook voor een extra kerncentrale.

Calvo «Tegen de traditie van de Volksunie in is de N-VA een grote believer in nucleaire energie geworden. Het bevestigt mijn stelling dat de N-VA de partij is van de 1 procent: van Electrabel, Uplace, de diamantairs, de grote vermogens, de grootbanken. Er zit niet veel Volksunie meer in de N-VA.»

HUMO U bent tegen een nieuwe kerncentrale, en voor de sluiting van Doel 1 en Doel 2. Maar wie staat komende winter dan garant voor onze energievoorziening?

Calvo «Zullen Doel 1 en Doel 2 komende winter draaien? Dat is niet duidelijk. En toch zullen in 2015 gascentrales sluiten die samen meer capaciteit hebben dan Doel 1 én Doel 2. De overgrote meerderheid van die gascentrales zijn in handen van Electrabel. Dus: Electrabel organiseert de schaarste. En de politiek kijkt daarop toe. Dan is het toch normaal dat je de vraag stelt: wie is nu de energieminister, Marghem of de bonzen van GDF Suez?»

HUMO Maar is er een alternatief?

Calvo «Als we in 2003 werk hadden gemaakt van de kernuitstap, waartoe we bij wet hadden besloten, zouden we nu met de vingers in de neus de eerste kerncentrales kunnen sluiten. Het beste bewijs: Doel 3 en Tihange 2, die nog altijd buiten werking zijn, vertegenwoordigen een veel grotere capaciteit dan Doel 1 en Doel 2. We moeten efficiënter met energie omspringen, flexibele gascentrales bouwen, inzetten op hernieuwbare energie en streven naar meer samenwerking met het buitenland.»


Gouden ouders

HUMO Bent u een groen-groene politicus?

Calvo (zucht) «Ik ben een ecologist, een progressief politicus eerder dan links. Traditioneel links is verantwoordelijk voor een deel van de problemen waarmee we nu opgescheept zitten. Groen is geen partij van etatisten, collectivisten, productivisten, maar van evenwichten: tussen markt en staat, ik en wij, geld en tijd, economie en milieu. Ik zeg weleens: we nemen het beste van de liberalen – de drang naar autonomie, vrijheid en creativiteit – het beste van de socialisten – rechtvaardigheid, eerlijkheid en herverdeling – en we voegen daar zelf nog iets aan toe: de verantwoordelijkheidszin voor onze planeet. Dat is Groen op zijn best. Dat was Ecolo in 2009, toen ze in Wallonië meer dan vijftien procent van de kiezers hebben overtuigd.»

undefined

'Ondernemerschap is te mooi om aan rechts over te laten'

HUMO Die zijn ze nu wel kwijt.

Calvo «Ze zullen zich herstellen: in Wallonië en Brussel ligt er, meer dan in Vlaanderen, een boulevard open voor een echt progressieve partij. Met Groen hebben we drie opeenvolgende verkiezingen gewonnen: we zijn klaar om een middelgrote partij te worden.»

HUMO Eindelijk weer dubbele cijfers bij de verkiezingen?

Calvo (knikt) «Onze manier van oppositie voeren krijgt appreciatie, dat voel ik. Wij geven een stem aan de mensen die door deze regering worden geschoffeerd.»

HUMO Er zouden dezer dagen veel lidkaarten van Groen worden verkocht, hoor ik.

Calvo «Hoor ik ook (lacht). De vorige regering, een klassieke tripartite, nam ook dwaze beslissingen: een indexsprong en stoemelings, de verlenging van de levensduur van kerncentrales, het degressief maken van de werkloosheidssteun. Alleen, nu is het probleem duidelijker, in your face. Politiek gaat weer ergens over, en veel mensen zeggen: ‘Ik wil deel zijn van de oplossing.’»

HUMO U hebt nadrukkelijk de hand aan de ondernemers gereikt. Dat is ongebruikelijk in uw partij.

Calvo «We evolueren. Op het eerste sociaal-economisch congres van Agalev werd economie nog met de letter ‘k’ geschreven (lacht). Ondernemerschap is te mooi om aan rechts over te laten. Welke geloofwaardigheid hebben de partijen nog die Uplace gaan bouwen: kunnen zij de kleinhandelaar in Mechelen recht in de ogen kijken? Dit land heeft nood aan meer ondernemerschap, maar daarom geldt ‘de ondernemer’ nog niet als de ultieme referentie voor onze samenleving.»

HUMO Ondernemers zeggen: ‘Wij creëren groei.’

undefined

Calvo «Het huwelijk tussen werkgevers en werknemers creëert groei. Ze willen allebei vooruit. De struggle for life van heel wat kmo’s vertoont meer gelijkenissen met de overleving van de ex-werknemers van Ford Genk dan met de strapatsen van Gérard Mestrallet (CEO GDF Suez, foto links, red.). Als wij toch een opdeling maken, is het tussen de 1 en de 99 procent – niet tussen werkgevers en werknemers.»

null Beeld

undefined

HUMO Spreekt u ook vanuit uw Mechelse achtergrond? De groenen vormen hier al negen jaar lang een lijst met de liberalen, ze regeren dertien jaar samen.

Calvo «Mechelen bewijst dat je met politiek resultaten kunt boeken. Dertien jaar geleden was deze stad het lelijke eendje onder de Vlaamse centrumsteden: Chicago aan de Dijle. Er heeft een metamorfose plaatsgevonden omdat mensen, over partijgrenzen heen, hebben gezegd: ‘Wij plaatsen Mechelen centraal.’»

HUMO In Mechelen regeert een monstercoalitie: Open VLD, Groen, stadspartij M+, N-VA en CD&V. U hebt er mee de SP.A van Caroline Gennez uitgeknikkerd.

Calvo (hoofdschuddend) «De SP.A heeft het zichzelf moeilijk gemaakt, meer zeg ik daar niet over. Het is niet zo belangrijk wie precies de meerderheid uitmaakt, wel dat die meerderheid de lijn doortrekt van ‘Mechelen in beweging’, een stad die groener en socialer wordt, met meer sociale woningen en parken, en minder wagens in de binnenstad. Mechelen is Brussel niet. Dat werd laatst nog eens duidelijk toen de stad een bezwaarschrift indiende tegen de komst van Uplace in Machelen.»

HUMO Met de N-VA in de coalitie, faut le faire.

Calvo «Speciale stad, hè (lacht). Iedereen die in Mechelen aan politiek doet, weet: Uplace is niet goed voor deze stad. Als de Vlaamse regering inzet op belevingsshoppen, moet het dat doen in winkelsteden, niet in grote complexen aan de rand.»

HUMO Is het toeval dat er uit Mechelen nog altijd geen Syriëstrijder is vertrokken?

Calvo «Geluk speelt een rol, fingers crossed, maar in Mechelen wordt op dit moment wel het best met diversiteit omgesprongen. Bart Somers investeert in jeugdhuis ROJM – het voormalige Rzoezie, waarmee de stad lange tijd gebrouilleerd was – opdat hun lokaal een warm nest zou zijn. Maar Somers straalt die inclusiviteit ook zelf uit. Hij spreekt een taal die verbindt.»

undefined

'Het beste antwoord op de rechtse van De Wever was toch de linker van Fellaini? Drie keer scoorde die Berberse Belg voor de Rode Duivels'

HUMO U gebruikt om de haverklap het begrip ‘verbinden’. Wat betekent dat volgens u?

Calvo «Dat is voor mij de nieuwe breuklijn in de politiek: je hebt mensen die verbinden en mensen die verdelen. Na die aanslagen in Parijs was het een quick win om te verdelen: ‘Zie je wel: ze zijn niet te vertrouwen.’ Maar het enige juiste antwoord is verbinden: meer openheid, meer tolerantie – mensen weer bij elkaar brengen. Wij zijn in Mechelen op straat gekomen onder twee leuzen: ‘Je suis Charlie’ én ‘Je suis Ahmed’.»

HUMO Bent u nog druk met Mechelen, als gemeenteraadslid?

Calvo «Ik ben ook voorzitter van Feestelijkheden.»

HUMO Een hobby?

Calvo «Een onbezoldigd politiek mandaat, waarvoor ik elke dag in touw ben. De ‘Zomer van Mechelen’ is het langst durende gratis festival van het land: vier weken brengen we mensen samen, maken we mensen trots op hun stad.»

HUMO Het is een manier om ook eens constructief aan politiek te doen.

Calvo «Ik doe niets anders (lacht). Het geeft me veel genoegdoening ook met concrete dingen bezig te zijn. Toen ik als voorzitter begon, kreeg ik een mail van Mechelse hiphoppers. Ze waren genomineerd voor de Vlaamse Rap Awards, maar in eigen stad vonden ze zelfs geen podium. Ik heb ze meteen bij mij geroepen: ‘Oké, we organiseren een hiphopfestival, maar jullie doen mee.’ Zo is Vishop ontstaan: een festival was nog nooit zo gekleurd.

»Ander voorbeeld: op Ottertrotter, ons eerste festival, kwam ik in contact met een jonge werkzoekende vrijwilliger, zo mogelijk nog een grotere hyperkineet dan ikzelf. Gewéldige gast. Miste geen enkele festivaldag. Wel, vandaag werkt hij bij een geluidsfirma. Zoiets geeft mij evenveel voldoening als de premier eens doen blozen in de Kamer.»

HUMO Ga je, wanneer je als 28-jarige de premier doet blozen, nooit naast je schoenen lopen?

Calvo «Politiek is niet: ‘Kijk eens wat ik doe.’ Zo sta ik er niet in. En als ik het zou doen, zouden mijn vader en moeder wel optreden, wees gerust.»

HUMO Kijken ze scherp op u toe?

Calvo «Dat is dus niet nodig (lacht), maar ik heb veel aan hen. Toen ik aankondigde dat ik in de politiek ging, reageerde mijn vader afkeurend: ‘Ge zijt zot.’ Maar wie plakte de meeste affiches tijdens mijn eerste campagne? Mijn vader. En wie was er altijd met folders en kaartjes op pad? Mijn moeder. Bij de jongste gemeenteraadsverkiezingen heeft ze trouwens in Willebroek op de lijst gestaan.

»Ik heb gouden ouders. Hoe melig het ook klinkt, zij hebben me in staat gesteld stappen te zetten. In 1960 zijn mijn grootouders uit Catalonië naar België gekomen. Neem het van mij aan: dat was niet voor het mooie weer. Ze hebben keihard gefakt opdat hun kinderen en kleinkinderen de vruchten van hun arbeid zouden plukken.

»In het leven moet je kansen grijpen, dat heb ik met de paplepel ingegoten gekregen. Dat is ook het hardnekkige aspect aan mijn karakter, dat sommige mensen wellicht irriteert. Maar liever dat dan dat ze zeggen: ‘Hij doet niet genoeg zijn best.’ Daar moest ik thuis ook niet mee afkomen. Als ik een negen op mijn rapport had, vroeg mijn vader: ‘Waarom geen tien?’»

HUMO Omdat u zich, als migrant, dubbel moest bewijzen?

Calvo «Ik heb geen last van racisme gehad, op een paar sneren na: ‘Vuile Spanjaard!’ Racisme is een probleem, het is een aanslag op je menselijkheid. Maar je krijgt hier ook kansen. De politie in Mechelen is op zoek naar gekleurde agenten. In sommige callcenters hoef je geen werk te zoeken met een vreemde naam, maar in andere wel. Dat moet je, als progressief politicus, ook vertellen. Dan laat je het debat niet over aan rechtse en conservatieve krachten.

»In ons land is heel wat mogelijk: kijk naar wat onze voorzitter Meyrem Almaci heeft verwezenlijkt. Er zijn nog nooit zoveel succesverhalen van diversiteit zichtbaar geworden. Het beste antwoord op de rechtse van De Wever was toch de linker van Fellaini? Drie keer scoorde die Berberse Belg voor de Rode Duivels! Bart De Wever heeft geprobeerd Zulte Waregem naar het Kiel te halen, hij zou beter het Berbers talent van al die jongetjes op de Antwerpse pleintjes benutten.»

null Beeld


Kritiek en intimidatie

HUMO Almaci is de nieuwe voorzitter van Groen. Waarom zijn voorzittersverkiezingen bij jullie een feest, terwijl het bij de SP.A aanleiding geeft tot fluistercampagnes en karaktermoorden?

Calvo Elke «De groenen houden van het debat: wat vroeger basisdemocratie heette, is nu een faire voorzittersverkiezing. Elk lid kan de vragen stellen die hem op de lippen liggen. En (Van den Brandt, red.) en Meyrem zijn er ook niet anderhalf jaar van tevoren aan begonnen (lacht).»

HUMO Kijkt u ook met stijgende verbazing naar de poppenkast bij de SP.A?

Calvo «Het is niet aan mij, als politicus van Groen, om daar iets over te zeggen.»

undefined

'Ik ben lid van Groen, dat het beste combineert van liberalen en socialisten, én daar zelf nog iets aan toevoegt. Groen-rood is een andere partij'

HUMO Jullie profileren je wel als dé oppositiepartij omdat de SP.A hopeloos verdeeld is.

Calvo «Groen is niet het kleine broertje van de progressieve partijen in Vlaanderen. Integendeel, Groen is er de toekomst van.»

HUMO En de SP.A is het verleden?

Calvo «Dat zegt u. Bon, in onze zoektocht naar evenwichten zijn wij anders dan traditioneel links. En er is ook een cultureel verschil: de politieke benoeming van Jo Cornu aan het hoofd van de NMBS droeg de handtekening van Johan Vande Lanotte (foto links). Dat soort dingen doen wij niet. En bij ons hoeft het geen dertig jaar te duren voor je twee kandidaten hebt bij voorzittersverkiezingen.»

null Beeld

HUMO SP.A-voorzitter Bruno Tobback pleit voor een samengaan van groen en rood. Ziet u dat gebeuren?

Calvo «Nogmaals, ik ben lid van Groen, dat het beste combineert van liberalen en socialisten, én daar zelf nog iets aan toevoegt. Groen-rood is een andere partij. Ik zou wel zot zijn om van partij te veranderen.»

HUMO En één nationale partij vormen met Ecolo, met aan het hoofd Jean-Michel Javaux en Kristof Calvo?

Calvo «Jean-Michel heeft dat ballonnetje opgelaten. Ik verslikte me in mijn koffie toen ik het las. In deze roerige tijden lijkt het me niet raadzaam je twee jaar lang in donkere zaaltjes op te sluiten om te discussiëren over onze nieuwe structuren. In de Kamer functioneren we nu al als één partij, wat is het probleem? Nu, Javaux is groene politiek op zijn best. Fijn dat zo’n man mijn werk apprecieert.»

HUMO Hij is wel ver van de toppolitiek afgedreven.

Calvo «Hij is nu burgemeester in Amay, een gemeente waar heel wat mensen in een kerncentrale werken. Toch slaagt hij erin veel unusual suspects te overtuigen. In 2009 is hij kiezers gaan halen bij de liberalen, de socialisten en de christendemocraten. Een straffe toer, die wij willen overdoen. Voor de toekomst van Vlaanderen is de positie van progressieve christendemocraten en liberalen cruciaal: zij gaan bepalen hoe de kaarten in de komende jaren worden geschud. Gaan ze de N-VA-regeringen blijven schragen? Gaan ze in Antwerpen blijven toekijken hoe De Wever de stad instrumentaliseert voor zijn grotere project?»

HUMO Wat bedoelt u nu?

Calvo «Hij is burgemeester van Antwerpen om zijn project met Vlaanderen te verwezenlijken.»

HUMO Onafhankelijkheid?

undefined

Calvo «Confederalisme heet dat tegenwoordig. Momenteel is de N-VA de partij van de 1 procent, die heeft beloofd zich de eerstkomende jaren niet met communautaire kwesties in te laten, maar het blijven wel separatisten. Dat zie je in het parlement: zodra een kwestie ook maar enigszins communautair gekleurd is, zie je de ogen van de N-VA’ers oplichten. Het is sterker dan henzelf. Enfin, zoals bij mij, als het over kernenergie gaat (lacht). Wat je ook ziet: de neiging naar het autoritaire. Hoe met name De Wever omgaat met mondige burgers, actiegroepen, sociaal overleg, media. Ik heb me blauw geërgerd aan zijn openlijke aanval op De Standaard. Oké, ik word ook niet enthousiast van elke column van Abou Jahjah, maar op de televisie De Standaard ‘de werkgever van Jahjah’ noemen, dat is geen mediakritiek, dat is intimidatie: eigenlijk spreekt hij een veto uit tegen een columnist. De Standaard had de dag daarop moeten openen met ‘Je suis Charlie’.»

null Beeld

HUMO ‘Je suis Jahjah’?

Calvo «Enkele maanden geleden, onmiddellijk na de aanslag in Parijs, moest iedereen met pen en potlood kunnen doen wat hij wilde. Nu willen de mensen die dat toen verklaarden in een krant uitsluitend columns lezen die hen bevallen.»

HUMO Hoe beoordeelt Groen de columns en cartoons van Charlie Hebdo?

Calvo «Zolang je geen mensen tegen elkaar opzet, moet alles kunnen.»

HUMO Dat is geen duidelijk antwoord.

Calvo «Nee?»

HUMO Zet je mensen tegen elkaar op door met de profeet te lachen?

Calvo «Nee.»

HUMO Oké. Negen jaar geleden, toen de Deense tekenaar Kurt Westergaard zijn beruchte Mohammed-cartoons uitbracht, heeft Groen er afkeurend op gereageerd.

Calvo «Dat weet ik niet meer: ik was nog geen twintig.»


Rode draad: grijs

HUMO In 2010 werd u het jongste parlementslid in de Belgische geschiedenis. Op uw 28ste bent u fractieleider. Waar ligt uw persoonlijke ambitie?

Calvo «Ik wil nog een poos fractieleider zijn, zelfs een tweede termijn, als dat mag. Maar dan wel het liefst met een andere meerderheid – dat ik ze niet meer élke donderdag de levieten moet lezen (lacht).»

HUMO Toen u, als 11-jarig voetballertje bij KV Mechelen, werd gevraagd: ‘Wat wil jij later worden?’ antwoordde u niet: ‘Profvoetballer.’ U zei: ‘Ik word eerste minister.’

Calvo «Dan heb ik een fout gemaakt op mijn 11de. Ik was een tikje te ambitieus.»

HUMO De snelheid waarmee u in de politiek opstoomt, verraadt een verschroeiende ambitie.

Calvo «Een uitgesproken inhoudelijke ambitie. En van thuis uit heb ik de boodschap meegekregen: ‘Je moet voluit gaan voor de dingen waarin je gelooft.’ Dat is niet hetzelfde als de meedogenloosheid van ‘House of Cards’.»

HUMO Vindt u het fijn dat ze u al ‘da joenk’ noemen?

Calvo (denkt na) «Verhofstadt stond er ook vroeg, weliswaar als baby-Thatcher, die dweepte met de school van Chicago. Not my cup of tea. Verhofstadt is wel een uitzonderlijk politiek talent, met hem durf ik me niet te vergelijken.»

HUMO Binnen uw partij spreken ze ook van een uitzonderlijk talent.

Calvo «Nu de rest van de bevolking nog overtuigen (lacht). Nee, ik ben wel door Verhofstadt de politiek gaan volgen. Wat een drive als premier, niet te vergelijken met Michel of Di Rupo. Di Rupo verdedigde zijn zaak zelfs niet: hij schipperde voortdurend, beetje centrumlinks, beetje centrumrechts – grijs was zijn rode draad. Nee, dan paars-groen. Het buitenlandse beleid had ballen, er was de vernieuwende ethische agenda, de hervorming van de gezondheidszorg ook. En niet te vergeten: de kernuitstap! (lacht) Toen ben ik, als jong manneke, brieven naar ministers gaan schrijven en bellen met partijen voor meer informatie. Onze postbode werd gek van de politieke programma’s die hij moest aanslepen. Groen had er één van vierhonderd pagina’s, als ik me niet vergis.»

HUMO Bent u altijd hyperkinetisch geweest?

Calvo «Ik was een actief kind, niet de stilste van de klas. Nu ben ik nog altijd met veel dingen tegelijk bezig: ’s ochtends discussiëren over kernenergie, na de middag de fiscale systemen in de wereld ontleden, ’s avonds rond de tafel zitten over festivalprogramma’s. Op zulke dagen ga ik gelukkig slapen. Alleen, ik kan de knop moeilijk uitzetten: het blijft maar malen in mijn hoofd – dat is wel een werkpuntje. Maar goed, er is hoop: als je ouder wordt, leer je vanzelf beter relativeren. Toch?»

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234