null Beeld

Humo sprak met Theo Francken, Politicus van het Jaar: 'Géén Lul van het Jaar?'

‘Hoezo? Ben ik niet de Lul in plaats van de Politicus van het Jaar?’ De verbazing won het van de ijdelheid toen staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) kennis nam van de uitslagen van Humo’s Pop Poll. Het belette hem niet zijn beleid met de gebruikelijke vechtlust en decibels te verdedigen. ‘Sommige journalisten moeten dringend hun cursus begrijpend lezen opfrissen.’

rl

HUMO Is Lul van het Jaar een grotere eretitel in uw partij?

Theo Francken (grijnst) «Bart De Wever is die prijs toch eens komen afhalen? Hilarisch.»

HUMO Dit jaar waren Donald Trump en IS te sterk voor hem. En ook u schoot tekort: u werd pas zesde in de categorie Lul van het Jaar.

Francken (lacht) «Die mannen zijn onevenaarbaar. Maar Politicus van het Jaar, dat stemt me hoopvol. Humo heeft toch een vrij links publiek? Blijkbaar wordt mijn beleid wel door een brede massa gesmaakt. Op humanitair vlak hebben we onze job gedaan. Tijdens de vorige asielcrisissen slaagde België er niet in om iedereen een dak boven het hoofd te geven. Nu wel, ondanks de enorme instroom. Vriend en vijand geven toe dat we het goed hebben gedaan.»

HUMO Bart De Wever heeft u bovendien al aangeduid als kroonprins voor het voorzitterschap van de N-VA. Maar Sarah Smeyers ziet u ‘meer als scorende spits dan als spelverdeler’. Wat wordt het?

FRANCKEN «Ik amuseer me als staatssecretaris en burgemeester van Lubbeek. En Bart doet het uitstekend als voorzitter. Van mij mag hij nog een hele tijd voortdoen.»

HUMO Maakt u zich dan geen zorgen over de dalende trend van uw partij in de peilingen?

FRANCKEN «We moeten volharden in het gevoerde beleid en niet gaan twijfelen door de peilingen. Deze regering voert uit wat de Vlaming al jaren vraagt. De lasten en het overheidsbeslag dalen, de economie trekt terug aan… Naast het socio-economische debat zal het de komende jaren vooral gaan over wie wij zijn als gemeenschap. Dat wordt dé inzet van de verkiezingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. De partij die daarop de juiste antwoorden formuleert en de juiste toon hanteert, zal het halen.»

undefined

'Wij reiken drie humanitaire visa per dag uit: dat is meer dan ooit tevoren. Wie mij een onmens vindt, mag dat gerust weten.'

HUMO U vindt het niet erg dat de communautaire thema’s in het vriesvak werden gestopt?

FRANCKEN «Vraagt u dat maar aan onze partijvoorzitter. Ik heb mijn handen vol met asiel en migratie.»

HUMO Hebt u het schandaalboek van Jacqueline Galant (MR) al gelezen? Na haar ontslag als minister van Mobiliteit na de aanslagen van 22 maart hangt ze een vernietigend beeld op van de Wetstraat: ‘Een gewelddadige wereld van hypocrieten en ego’s die haast ontploffen van trots.’

FRANCKEN «Ik herken me daar niet in. Ik ben lid van de N-VA, niet van de MR.»

HUMO Ik citeer verder: ‘Mannen vol macht zijn dol op seks. Velen van hen aarzelden dan ook niet hun broek in hun kabinet uit te trekken voor een intiem momentje met een assistente of een secretaresse.’

FRANCKEN «Eerst zegt ze dat het op de kabinetten één grote hoerenboel is. Maar alles wat over haar wordt verteld, is niet waar. Hoe goedkoop is dat? Ik kwam goed overeen met Jacqueline, maar het verbaast me dat ze zwaar tekeergaat tegen haar eigen partij.»

HUMO U kwam zo goed overeen dat sommigen dachten dat jullie een relatie hadden, schrijft ze.

FRANCKEN «Daar is ook niks van aan. Nul komma nul. Als je in de Wetstraat appreciatie hebt voor elkaars ideeën, moet je blijkbaar ook een affaire hebben. Waar zijn we mee bezig?»


God en Satan

HUMO U bent de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de VS gaan volgen. Bent u een fan van Donald Trump?

Francken «Ik ben van weinig mensen fan, maar ik erger me aan de eenzijdige berichtgeving. Alle respect voor Obama, maar de idolatrie van de media voor hem: ho! (Heft de armen ten hemel) Alsof hij God de Vader is. En Trump is Satan. Ik ben daar pragmatischer in. Laten we eerst eens kijken wat Trump gaat doen. Hij is onberekenbaar, maar stel dat hij er de komende maanden in zou slagen een vredesbestand te sluiten in Syrië: dan heeft hij in het Midden-Oosten al meer gerealiseerd dan Obama in de voorbije acht jaar. Dat zou een immense impact hebben op Europa. De polarisering bij ons is een rechtstreeks gevolg van die oorlog. We beleven de grootste humanitaire crisis sinds WO II: twáálf miljoen Syrische vluchtelingen. Als Trump die catastrofe kan stoppen via een vredesbestand, zou dat historisch zijn.»

null Beeld

HUMO Trump haalt voortdurend uit op Twitter. Heeft de N-VA bij hem de mosterd gehaald? Jullie noemen rechters wereldvreemd, advocaten zijn activisten, journalisten te links, experts worden weggezet als lid van Groen…

Francken «In de visumzaak voert De Standaard telkens advocaat Luc Denys op als expert. Elke keer opnieuw haalt hij vernietigend uit naar mij. Ik vind dat die krant dan ook maar moet vermelden dat Denys jarenlang schepen van Groen was in Schaarbeek. Dat plaatst zijn woorden toch in een ander daglicht, niet?»

HUMO Via de sociale media kunt u ongefilterde informatie doorgeven aan uw publiek, zonder journalistieke duiding. Ook handig, toch?

Francken «Ik geef altijd duiding.»

HUMO U durft de cijfers al eens naar uw hand te zetten. Begin januari postte u een grafiek waaruit bleek dat het aantal asielaanvragen sterk is gedaald. In 2016 dienden 4.226 illegalen zo’n aanvraag in, onder Di Rupo waren het er gemiddeld 13.091. Door dat gemiddelde over drie jaar te spreiden, verhulde u dat de daling al was ingezet onder Maggie De Block.

Francken «Die grafiek was niet fout, maar de berekeningswijze was raar, dat geef ik toe. Ik had hem in oktober al eens op Twitter gezet na een migratiedebat met Filip Dewinter. Vlaams Belang gebruikte grafieken met zulke gemiddelden. Om de zaken te kunnen vergelijken, hebben wij dat ook gedaan. De daling was inderdaad al vroeger ingezet. Maar in 2009-2010 was er een collectieve regularisatiecampagne met 30.000 aanvragen. Dan is het normaal dat het aantal aanvragen daarna daalt. Voor en na zo’n collectieve regularisatie ligt het altijd tussen de 8.500 en 10.000 per jaar. Nu zakken we voor het eerst deze eeuw onder de 5.000, omdat mensen sinds 1 maart 2015 administratiekosten moeten betalen voor hun aanvraag: 225 euro. Binnenkort wordt dat 350 euro: ik hoop dat de aantallen nog verder dalen.»

HUMO Waarom noemde Bart De Wever de opkomst van de opiniërende journalistiek de ergerlijkste trend van 2016?

Francken «Vraag het hem zelf. Je kunt er niet omheen dat de journalistiek steeds meer wordt beheerst door de persoonlijke mening van redacteurs. Daar zit vaak een agenda achter. Het is toch logisch dat daar een tegenbeweging op volgt? De vierde macht is heel belangrijk voor de democratie, maar journalisten moeten beseffen dat ze geen alleenheerschappij meer hebben op het geven van informatie en duiding. Daar hebben sommigen het héél moeilijk mee.»

undefined

'Ik heb drie jaar gebokst. Ik deel graag een klap uit, maar ik kan ook incasseren'

HUMO Net als Donald Trump vereffent u al eens een rekening op Twitter. Moet een staatssecretaris niet wat terughoudender communiceren en meer staatsmanschap tonen?

Francken «Ik heb drie jaar gebokst. Ik deel graag een mep uit, maar ik kan ook incasseren. Sommigen vinden mijn stijl ‘een staatssecretaris onwaardig’. Hoe flauw! Men kan het inhoudelijk niet halen, dus begint men over mijn stijl. Ik heb vorig jaar drieduizend tweets verstuurd, en daarvan hebben er hoogstens een paar heisa veroorzaakt, soms totaal onterecht. Neem nu dat ‘racistische filmpje’ (waarin Francken een zuignap op het hoofd van een zwarte man zette en hem wegslingerde, red.). Dat was gemaakt door iemand van linkse signatuur die mij belachelijk wou maken. Als de mannen van ‘De ideale wereld’ zoiets maken, vindt iedereen het hilarisch. Als rechts dat doet, is het racisme. Bij dat filmpje wist niemand wie de maker was. De linkse criticasters dachten dat het van mij kwam, tot bleek dat het door één van hen was gemaakt. Auwch! Die verwarring: fan-tás-tisch!»

HUMO Vorige week had u nog een aanvaring met de VRT over een reportage over een vluchtelingenkamp in Duinkerke. ‘Is dit een journaliste of een activiste?’ twitterde u.

FRANCKEN «Ik heb nog geen enkel bewijs gezien van dat zogenaamde politiegeweld waar die journaliste over berichtte. En waarom blijft de VRT spreken over ‘vluchtelingen’? Van een openbare omroep mag je toch verwachten dat ze aan correcte berichtgeving doet? Een vluchteling is iemand die de beschermingsstatus heeft gekregen. Maar die mensen in Duinkerke wíllen helemaal geen asiel aanvragen. Ze willen naar Engeland migreren! Dus zijn het transitmigranten. Wie te pas en te onpas het woord ‘vluchteling’ gebruikt, doet oneer aan de echte oorlogsvluchtelingen, die zijn gevlucht voor oorlog en geweld.»


Help, de rijken

HUMO De voorbije weken oogstte u felle kritiek. Het hof van beroep verplichtte u een humanitair visum te geven aan een Syrisch gezin uit Aleppo dat hier terecht zou kunnen bij een Belgische barones. U vocht die uitspraak met alle middelen aan. CD&V-voorzitter Wouter Beke vindt dat u zich profileert op de kap van mensen in nood.

Francken «Laat mij eerst zeggen dat wij drie humanitaire visa per dag uitreiken: dat is meer dan ooit tevoren. Wie mij een onmens vindt, mag dat gerust weten.»

HUMO Men beweert dat de Dienst Vreemdelingenzaken in dat dossier heeft geblunderd door haar beslissing niet voldoende te motiveren. Klopt dat?

Francken «Nee. De dienst heeft die beslissing genomen omdat die familie niet onder de visumcriteria valt. Eén criterium is: familie in België hebben. Als de man hier met een dochter verblijft en de vrouw zit met de andere kinderen in Aleppo, dan kunnen ze een visum bekomen. Dat is nu niet het geval. Rijke vrienden hebben is geen criterium.»

HUMO Waarom beslist een rechter dan dat die familie toch een visum moet krijgen?

Francken «De rechter heeft de wet zéér breed geïnterpreteerd door artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens in te roepen. Daarin staat dat je mensen niet mag terugsturen naar gebieden waar hun leven ernstig wordt bedreigd. Maar dat betekent dus niet dat je iedereen die bedreigd is, naar België moet halen. Anders staan ze hier straks met tientallen miljoenen. Dat verdrag is ook niet van toepassing in Aleppo, alleen in Europa.»

HUMO Overdrijft u niet een beetje als u vreest voor een groot aanzuigeffect? Niet elke Syrische familie heeft Belgische vrienden die hen in huis willen halen.

Francken «Maar dat is niet relevant! De rechter heeft het argument van die rijke barones niet eens ingeroepen. Het gaat om het principe dat iedereen die in het buitenland wordt bedreigd, een visum kan krijgen. Dat is waanzin, want dan heeft Europa geen buitengrenzen meer. Ook de andere Europese lidstaten maken zich daar zorgen over. We vechten de ruime interpretatie van de rechter nu aan bij het Europees Hof van Justitie, en veel andere landen scharen zich in die zaak achter ons. Ze komt voor op 30 januari.»

HUMO Ondermijnt u de rechtsstaat niet door te weigeren een vonnis uit te voeren en te spotten met de dwangsommen die u werden opgelegd?

Francken «Ik ondermijn juist niks. In dit dossier heeft een rechter zich in de plaats van het bestuur gesteld. Dát is pas een schending van de scheiding der machten. Die scheiding werkt in twee richtingen, hè. Net als elke burger heb ik het recht om tegen een gerechtelijke uitspraak te procederen. De uitbetaling van de dwangsommen is overigens opgeschort door een andere rechter.»

HUMO In de zomer van 2015 redde u 244 Syrische christenen door hen een visum te geven. Was er toen geen vrees voor een aanzuigeffect?

Francken «Dat is een absurde vergelijking. Die mensen hebben hun visum niet proberen af te dwingen via de rechter: de regering heeft zelf beslist om hen dat te geven, omdat de religieuze minderheden daar zwaar worden onderdrukt en bedreigd. We zijn daar trouwens nog altijd christenen aan het redden, op basis van een resolutie die unaniem werd goedgekeurd in de Kamer. Unaniem, hè, door alle partijen.»

undefined

'We screenen nu alle asielzoekers. We mogen niet naïef zijn: we zijn in oorlog met het salafisme, een radicale vorm van de islam'

HUMO Zijn christenen makkelijker te integreren dan moslims?

Francken «Wij reiken ook humanitaire visa uit aan niet-christenen. Er zijn genoeg voorbeelden van goed geïntegreerde moslims in Europa. Daarom is het inburgeringsbeleid zo belangrijk. Maar de gewelddadige elementen moeten eruit. Sinds de asielcrisis zijn we alle asielzoekers beginnen te screenen, omdat de Europese buitengrenzen maandenlang openstonden. Vroeger deed alleen de Dienst Vreemdelingenzaken dat, nu halen ook de politie, de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst elke nieuwkomer door hun gegevensbanken. We mogen niet naïef zijn: we zijn in oorlog met het salafisme, een radicale vorm van de islam. Tegelijk maak ik me zorgen over de groeiende egelstelling. Op den duur raakt alles zó gepolariseerd dat niemand nog naar elkaar wil luisteren. Europa is altijd gematigder geweest dan de rest van de wereld. Het is belangrijk om die grijstinten te behouden.»

null Beeld

HUMO Uw tegenstanders vinden dat u met sommige uitspraken en tweets net bijdraagt tot die polarisering.

Francken «Mijn nieuwjaarswens is dat links stopt met zijn morele superioriteitsgevoel. Zij denken echt dat ze betere mensen zijn omdat zij een andere visie hebben op het multiculturele verhaal. Ik erger me daar verschrikkelijk aan. Ik ben rechts, maar dat maakt van mij nog geen slechte mens. Ik geef mensen een bed, een bad en brood, maar ik zet criminele illegalen het vliegtuig op in plaats van ze papieren te geven. Is dat zo verkeerd?»

HUMO Toen de rechter u in de visumrel dwangsommen oplegde, postte u op Facebook een foto van uw kelder die zogenaamd was leeggehaald. Waarom provoceert u zo?

Francken «Zeg, een beetje humor en zelfrelativering mag toch wel? Politiek moet toch niet altijd bloedserieus zijn? De tenen zijn blijkbaar lang.»

HUMO Had u ook een wens voor rechts?

Francken «Minder cynisme. Een gezonde dosis wantrouwen is gezond voor een bestuurder, maar het mag niet overslaan in paranoia. Dat is dodelijk voor de samenleving. De dag dat ik cynisch word, stop ik met politiek.»

undefined

'Wees gerust, ik kan mezelf nog recht aankijken in de spiegel'

HUMO Raakt het woord ‘racist’ u nog?

Francken «In de Kamer chronometreer ik voortaan hoelang het duurt voor de oppositie de woorden ‘racist’, ‘xenofoob’ of ‘discriminatie’ laat vallen. Het snelheidsrecord staat op naam van mevrouw Fernandez Fernandez van de PS: 18 seconden. Zij heeft de fakkel met succes overgenomen van mevrouw Onkelinx

HUMO Beetje cynisch, niet?

Francken «Sorry, maar die verwijten kan ik niet meer serieus nemen. De semantische vervuiling van het woord ‘racist’ is ver gevorderd. Racisme is strafbaar, daar kun je iemand niet te pas en te onpas van beschuldigen. Ik betwijfel ook of dat nog veel impact heeft op de bevolking. Bij kritiek moet je altijd kijken van wie het komt. In dit geval: van mensen die een verpletterende verantwoordelijkheid hebben voor het mislukken van de multiculturele samenleving in onze grootsteden en de opkomst van extreemrechts. Kijk naar de samenstelling van de gevangenisbevolking en de evolutie daarvan.»

HUMO Bob Pleysier, ex-directeur van Fedasil, noemde u al staatssecretaris van Asielbestrijding. Hij vindt dat u zich zou moeten schamen voor uw ‘straffe retoriek’. Maar leden van de meerderheid zeggen dat u binnenskamers veel gematigder bent. Waarom die kloof?

Francken «Ik probeer een correct, maar humaan beleid te voeren zonder de indruk te wekken dat wij het OCMW van de wereld zijn. Duidelijkheid biedt meer rechtszekerheid dan het halfzachte beleid uit het verleden. In plaats van mensen uit te wijzen, stimuleerde men hen om onder te duiken. Na een paar jaar werden ze toch beloond met een collectieve regularisatie. Dat is pas onmenselijk! Onderduiken betekent: huisjesmelkerij, uitbuiting op de arbeidsmarkt en leven in permanente angst. Voor volwassenen is dat al erg, beeld u in wat het voor kinderen moet zijn.

»Mijn beleid is ethischer dan dat van de PS. Ik ben lankmoedig voor de kwetsbaren, maar keihard voor wie misbruik wil maken van onze gastvrijheid. Wees gerust, ik kan mezelf nog recht aankijken in de spiegel. U mag vragen wat u wilt: ik kan elke beslissing perfect uitleggen. Uiteraard maak ik nog fouten, ik ben de jongste politicus van de regering. Maar globaal denk ik dat we een evenwichtig verhaal aan het schrijven zijn. U zult bij mij ook geen verhalen vinden zoals die van Scott Manyo en Parwais Sangari destijds (niet-begeleide jongeren die na een jarenlange integratie in België toch werden uitgewezen, red.).»

HUMO Dat van het 16-jarige Kosovaarse meisje Djelza kwam toch aardig in de buurt? De dag voor ze het land uit moest, dook ze onder.

Francken «Djelza blijft hier. Ze wordt geregulariseerd, omdat ik alles heb gedaan om een oplossing te vinden. Haar broer is wel gerepatrieerd, omdat hij een crimineel was. Haar ouders konden we onmogelijk papieren geven, maar Djelza heeft een aanvraag ingediend als niet-begeleide minderjarige.»

HUMO Zijn haar ouders het land uitgezet?

Francken «Volgens mijn informatie wel. Djelza woont niet meer bij hen. Daardoor kwam ze in aanmerking voor een andere procedure.»

HUMO Bij CD&V fluistert men dat haar ouders wellicht nog hier zijn: ‘Francken wist dat hij zich niet populair maakte door Djelza uit te wijzen. Zijn kabinet heeft via contacten een oplossing gezocht voor de familie.’

Francken «Daar heeft niemand zaken mee. Maar ik heb geworsteld met dat dossier. Ik wou echt een oplossing voor Djelza, maar ik betwist dat haar uitwijzing me stemmen gekost zou hebben. Integendeel, ik heb veel forse reacties gekregen van mensen die vonden dat ik inconsequent was en dat zij het land uit moest.»

HUMO Jean-Marie Dedecker zegt dat u hem ’s nachts hebt opgebeld over dat dossier: u was danig van uw melk.

Francken (stil) «Dat is waar. Ik wil daar niet flauw over doen: Asiel en Migratie is een zware portefeuille. Het gaat niet over geld, maar over mensen. Je moet soms van je hart een steen maken en dat is niet iedereen gegeven. De zin die ik het vaakst hoor, is: ‘Ik zou niet in uw schoenen willen staan.’ Ik wist waar ik aan begon, ik had dat domein vier jaar lang als parlementslid opgevolgd. Alleen had ik nooit zo’n acute asielcrisis verwacht. In de tweede helft van 2015 had Europa géén buitengrenzen meer. Het was pure chaos: een zeer heftige periode.»

HUMO Uw start was ook moeizaam. De eerste dagen lekte uit dat u naar het verjaardagsfeest van Bob Maes was geweest, eresenator van de voormalige Volksunie en gewezen collaborateur. Er dook ook een oud Facebookbericht op waarin u de meerwaarde van de Congolese, Marokkaanse en Algerijnse migratie ter discussie stelde. Open VLD zei: ‘Nog één frats en hij mag beschikken.’

Francken «Plezant was dat niet. Sommige media roken bloed en de oppositie was hysterisch. Maar u weet hoe het werkt: alleen de eigen partij kan een minister tot aftreden dwingen. En ik heb altijd de steun van de N-VA gehad.»

HUMO N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers heeft u in die periode huilend aangetroffen.

Francken (gegeneerd) «Ik heb dat ook gelezen. Dat was op mijn kantoor in de Kamer. Ik had nog niet eens een kabinet, alleen een secretaresse. Dat het spel zo hard en persoonlijk gespeeld zou worden, had ik niet verwacht. Maar hoe zeggen ze dat: ‘What doesn’t kill you, makes you stronger’?»


Schaamrood

HUMO SP.A-parlementslid Monica De Coninck zegt dat uw beleid niet zo sterk verschilt van dat van Maggie De Block (Open VLD). ‘Francken doet wel alsof hij de mensen eigenhandig tegenhoudt, maar hij erkende in 2016 wel nog 13.000 vluchtelingen. En in 2017 zullen het er 15.000 zijn.’

Francken «Ik erken die niet, dat doet het Commissariaat voor de Vluchtelingen, in alle onafhankelijkheid. Die hoge aantallen zijn het gevolg van de vluchtelingencrisis. Daarover ben ik altijd duidelijk geweest: ik heb al vanaf augustus 2015 gezegd dat ik het niet eens was met de chaos in Griekenland en het ‘Wir schaffen das’ van de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Op elke Europese vergadering heb ik op tafel geslagen: ‘Jongens, zijn jullie gek geworden? Dit loopt fout af.’ Ik hoef geen bochten te maken zoals Merkel. Door die crisis waren er in 2015 meer dan 45.000 asielaanvragen, en vorig jaar nog eens 19.000. Meer dan de helft daarvan wordt erkend: dat betekent dat het echte vluchtelingen zijn, geen economische migranten zoals in de Balkancrisis onder de regering-Verhofstadt.

»Het grote verschil met vroeger is mijn aanpak van criminele illegalen. Onder Melchior Wathelet (voorganger van De Block, red.) werden er 300 per jaar uitgewezen, onder Maggie 600 per jaar. In 2016 gingen we naar 1.600 en dit jaar hopelijk naar 1.800. En ook de algemene terugkeercijfers liggen hoger.

»Ik heb ook geïnvesteerd in terugnameakkoorden met de thuislanden. De helft van de Afghanen wordt hier niet erkend, maar je kunt een illegale Afghaan niet op het vliegtuig zetten zonder een doorgangsbewijs van de Afghaanse ambassade. Anders wordt hij terug naar Brussel gestuurd, met een boete voor de luchtvaartmaatschappij erbovenop. Eind vorig jaar hebben we een Europees akkoord gesloten met Afghanistan. Daardoor kunnen we meer Afghanen uitzetten dan vroeger. Ik heb ook een terugnameakkoord afgesloten met Marokko, en ik wil hetzelfde doen met Algerije, Tunesië, Somalië, Kameroen en Senegal.»

HUMO Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen klaagt aan dat u opnieuw gezinnen met kinderen laat opsluiten in gesloten centra. Hij krijgt de steun van de Raad van Europa.

Francken «Al meer dan 25 jaar worden gezinnen met kinderen opgesloten en uitgewezen in bijna alle Europese lidstaten. Bij ons worden ze ondergebracht in appartementjes. Dat zijn open plaatsen waar ze een bed, bad en brood krijgen, en begeleiding door terugkeercoaches. Maar een dag voor hun uitwijzing duikt minstens een vierde van de gezinnen onder. Later worden ze opgepakt en komen ze opnieuw in zo’n appartement terecht. Dat is dweilen met de kraan open en het kost handenvol geld. Er is dus een stok achter de deur nodig: gesloten plaatsen, met respect voor de internationale verdragen. Het zijn aparte huisjes met een tuintje, kitchenette, douche en alle privacy, maar wel binnen de muren van het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Geloof me: ik doe dat niet met plezier, ik heb zelf ook twee kinderen.

»Ik voer daarmee trouwens een beslissing uit die werd goedgekeurd onder de regering-Di Rupo. De PS, CDH en SP.A, de grote roepers van vandaag, hebben dat toen dus zelf in gang gezet. Waar stopt de hypocrisie? Toen ik het papier van de aanbesteding voor die appartementjes in het parlement liet zien, werd het muisstil.»

HUMO Nog eentje van Monica De Coninck: ‘Erkende vluchtelingen hebben het moeilijk om deftige huisvesting te vinden, laat staan een job. Door de manier waarop we met hen omspringen, zijn we de volgende radicaliseringsgolf aan het organiseren.’

Francken «Weet u dat er, ondanks de immense instroom, geen wachtlijsten zijn voor inburgering? Géén. En ook niet voor de lessen Nederlands als tweede taal.»

HUMO Maar wonen is toch een probleem? Er zijn te weinig sociale woningen en sommige Vlaamse verhuurders willen geen vluchtelingen in hun huis. Daardoor vallen die ten prooi aan huisjesmelkers of moeten ze intrekken bij familie, waardoor hun uitkeringen worden verlaagd.

Francken «Wonen is ook een probleem voor autochtone Vlamingen. Sommigen wachten al acht jaar op een sociale woning. Moeten we erkende vluchtelingen dan voorrang geven? Dat zou oneerlijk zijn. Iemand die hier al z’n hele leven belastingen betaalt, zou op de wachtlijst plots voorbijgestoken worden door een Afghaan die hier pas is. Dat lijkt me niet het beste signaal dat je nu aan de publieke opinie kunt geven. Geen enkele partij is daarvoor te vinden, ook SP.A niet.»

undefined

'Als je erkende vluchtelingen verplicht om ergens te gaan wonen, moet je dat ook doen met Belgen. Geen goed idee, hè?'

HUMO Die partij pleit wel voor een spreidingsplan.

Francken «Ik ben daar niet tegen. Voor hun integratie is het beter om erkende vluchtelingen te spreiden over je grondgebied, in plaats van ze te laten samenhokken in bepaalde stadswijken. Maar de Raad van State heeft het spreidingsplan van mevrouw De Coninck naar de prullenbak verwezen, wegens discriminerend. Als je erkende vluchtelingen verplicht om ergens te gaan wonen, moet je dat ook doen met Belgen. Geen goed idee, hè?

»Nederland en Duitsland hebben wel een spreidingsplan. Elke erkende vluchteling wordt toegewezen aan een dorp, waar hij een woning krijgt. Wie weigert, krijgt niks. Men stimuleert de mensen dus met een sociaal voordeel. Máár: als je dat in Vlaanderen wil toepassen, moet je mensen voorrang geven op de woningmarkt. In Nederland is daar veel protest tegen. Daarom wil SP.A dat niet. Als je een spreidingsplan wilt, moet je vluchtelingen een sociaal voordeel kunnen geven dat de Vlaming niet de ogen uitsteekt. Anders vergroot je de polarisering. Een hoger leefloon willen de socialisten ook niet. Dat ze dan eerlijk zijn: er bestaat momenteel geen pasklare oplossing voor het probleem. Ik ga daar binnenkort nog eens op door in het parlement. Ik kijk er nu al naar uit.»


Theo in da house

HUMO Hoe laat u stoom af?

Francken «Rustig thuis zijn bij mijn gezin. En joggen. ’s Morgens gooit mijn chauffeur me er op enkele kilometers van de Wetstraat uit, zodat ik het laatste stuk kan lopen. Ik probeer ook zo vaak mogelijk naar wedstrijden van Oud-Heverlee Leuven te gaan kijken.»

HUMO Bij de spionkop?

Francken «Ja. Het is niet omdat ik staatssecretaris ben, dat ik in de loge rode wijn moet gaan drinken. Ik vind het saai om binnen naar een match te kijken. Ik sta liever tussen het volk en pak pinten met de maten.»

undefined

'Ibiza blijft het mekka voor elke houseliefhebber: overdag aan het strand liggen en 's avonds feesten tot de zon opgaat: héérlijk'

HUMO Klopt het dat u een liefhebber van housemuziek bent?

Francken «Van deephouse (tragere housemuziek met invloeden van jazz en gospel, red.). Dat staat thuis geregeld op. In mijn tienerjaren heb ik de Bonzai-periode actief meegemaakt. I Love Techno, een weekje Ibiza: heb ik allemaal gedaan. Ibiza blijft het mekka voor elke houseliefhebber. Overdag aan het strand liggen en ’s avonds feesten tot de zon opgaat: heerlijk!»

HUMO Kunt u dat nog doen in het smartphonetijdperk?

Francken «Waarom niet? Je moet daar niet continu in kennelijke staat rondlopen, hè (lacht). Ik ken genoeg leeftijdsgenoten die daar naartoe gaan om te genieten en een feestje mee te pikken. En ik probeer elke zomer naar Werchter en Tomorrowland te gaan.»

HUMO Is uw leven drastisch veranderd sinds u op de stoel van Asiel en Migratie zit?

Francken «Nee. Het grote verschil is dat ik vaak word herkend en aangesproken. De ene dag is dat plezanter dan de andere. Gelukkig krijg ik op straat meer opgestoken duimen dan middelvingers.»

HUMO In Charleroi werd u recent nog bekogeld met schoenen.

Francken «Dat waren enkele heethoofden van de PVDA-PTB. Maar in de zaal zaten driehonderd mensen die wel akkoord gingen met mijn beleid. Ik heb gehoord dat ik in Wallonië in de top tien van de populairste politici sta. Dat is bijna net zo verrassend als de titel die ik van Humo heb gekregen (lacht).»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234