null Beeld

Humo sprak met Yasmine Kherbache: 'Je kunt politiek bedrijven zonder elkaar de strot door te bijten, echt wel'

Op vakantie in Griekenland stelde Yasmine Kherbache het failliet van haar lichaam vast. Haar rug speelde al lang op, haar been sleepte al een poos, maar onoverkomelijk leek dat niet: wie het wespennest van de Antwerpse SP.A overleeft, kan veel hebben. Maar na een bezoek aan de Akropolis klapte ze in elkaar. Een repatriëring volgde. Haar Grexit was het begin van een langzaam herstel. Deze week maakt ze haar comeback.

di/ja

'Bij Di Rupo duurde het telkens lang voor er een akkoord was, maar de oplossing was wel duurzaam. Je had geen kibbelkabinet.'

In het grand café van deSingel in Antwerpen is nog maar weinig te merken van die bewogen periode. Yasmine Kherbache (43) glimlacht weer van oor tot oor, de krullen dansen op haar hoofd, en ze ratelt als een repeteergeweer over de dossiers die in het Vlaams Parlement op haar wachten. Ze is terug na twee maanden ziekteverlof. En ze popelt.

Yasmine Kherbache «Twee volle maanden heb ik thuis gezeten: een eyeopener. Ik heb veel te lang de alarmsignalen van mijn lichaam genegeerd. Twintig jaar heb ik op kruissnelheid geleefd: als advocate, kabinetsmedewerker en politica repte ik me van de ene afspraak naar de andere. Ik hapte naar adem, maar ik wilde niet opgeven, nooit – tot ik niet meer kon.

»Op den duur kon ik niet meer behoorlijk lopen: ik ging mank als gevolg van een zware hernia en een beschadigde zenuw aan mijn been. De artsen zeiden: ‘Of u weer gewoon zult kunnen lopen, hangt af van het herstel van uw lichaam.’ Het gevaar bestond dat ik voor de rest van mijn leven zou blijven hinken.»

HUMO Wat is er precies gebeurd in Griekenland?

Kherbache «Ik was al een tijd aan het sukkelen, maar ik kon me nog behelpen als het moest, ik kon nog gaan liggen als ik het niet meer uithield van de pijn. Maar in Griekenland ging de pijn niet meer over. Ik kon niet meer liggen of staan en heb twee dagen rondjes gedraaid in mijn hotelkamer – ik voelde me een zombie. In het ziekenhuis van Athene luidde de diagnose: ‘U moet zich dringend laten verzorgen.’»

HUMO Bent u bezweken onder het gewicht van uw politieke overmoed? In korte tijd werd u eerst kabinetschef van premier Di Rupo, vervolgens de nieuwe hoop van Antwerpen, fractieleider in de gemeenteraad, voorzitter van de lokale partijafdeling: het kon niet op.

Kherbache «Ik was mijn lichamelijke grenzen aan het overschrijden. Paradoxaal genoeg kon ik dat omdat ik een sterk gestel heb. Dan ga je maar door, hè, tot je tegen de muur knalt.»

HUMO Welke alarmsignalen hebt u genegeerd?

Kherbache «Ik heb al jarenlang lage rugpijn, maar ik functioneerde daarmee. Als ik met veel moeite overeind kwam nadat ik had gezeten, dacht ik: ‘Het zal de leeftijd zijn.’ Hoofdpijn: hetzelfde verhaal. Ik had er zo vaak last van dat ik dacht: ‘Dat is mijn aard.’ Nu heb ik al twee maanden geen hoofdpijn meer. Ik heb te lang op wilskracht geleefd: altijd bezig, altijd iets omhanden. Nu ga ik daar iets aan doen: ik ga focussen.»

HUMO Dat zal ongetwijfeld lukken, met uw temperament.

Kherbache «Het probleem is: ik trek veel werk aan (lacht). Ik word onweerstaanbaar aangetrokken door dingen die onoplosbaar lijken. Nieuwsgierigheid, zeker.»

HUMO Of ambitie.

Kherbache «Die vraag heb ik me ook gesteld: ‘Wil ik zo graag laten zien dat ik het wel kan?’ Maar jongens, op mijn leeftijd is dat toch niet meer reëel?»

HUMO U bent bijna 60, tenslotte.

Kherbache (lacht) «Als studente werkte ik ook hard. Ik studeerde, ik nam er nog een vreemde taal bij en ik engageerde me voor het kunstencentrum. Ik ben te gulzig.»

HUMO Hebt u nu goede voornemens gemaakt of houdt u uw hart vast voor uzelf?

Kherbache «Eerlijk gezegd: het laatste. Ik moet nu, op last van mijn dokter, drie keer per week aan sport doen. Dat is niet mijn gewoonte. In mijn vrije tijd doe ik liever iets dat ik graag doe.»

HUMO Denksport?

Kherbache «Met mijn kinderen schaken, ja. Zalig! Maar zwemmen, dat heb ik me voorgenomen, dat ga ik doen. En ronddwalen in parken, dat ga ik blijven doen.»


Relatief racisme

HUMO Wat betekenen die goede voornemens in politiek opzicht?

Kherbache «In het Vlaams Parlement liggen twee zware dossiers op me te wachten: Oosterweel en het decreet, dat ik zelf heb ingediend, over praktijktests. Praktijktests zijn een absolute noodzaak. De objectivering van racisme aan de hand van feiten en cijfers, het einde van het welles-nietesspelletje over discriminatie op de arbeidsmarkt. Als er niet meteen een meerderheid voor is, ga ik er één proberen te smeden.»

undefined

'Toen Patrick Janssens in Antwerpen het hoofd­doekenverbod had ingevoerd, heb ik hem gezegd dat ik dat contraproductief en onzinnig vond.'

HUMO Die kans lijkt gering.

Kherbache «Ik had even een sprankeltje hoop toen Kris Peeters namens CD&V aangaf dat hij open stond voor mystery calls. Maar aan het begin van de hoorzittingen heeft Philippe Muyters (minister van Werk, red.) de deur meteen dichtgeslagen. Vanuit de Vlaamse regering vang ik geen positieve signalen op, maar het is aan ons om duidelijk te maken hoe belangrijk de tests wel zijn.»

HUMO Liesbeth Homans, minister van Gelijke Kansen, heeft racisme op een bevlogen moment ‘een relatief begrip’ genoemd.

null Beeld

Kherbache «Liesbeth Homans en haar voorzitter, Bart De Wever, hebben zich vastgeklampt aan die uitspraak, al was die fout: er is niks relatiefs aan racisme. Het is een misdrijf. Ze heeft er onwaarschijnlijk veel mensen mee gekwetst die, op wat voor wijze ook, gediscrimineerd worden. Wat wilde ze daarmee bereiken?»

HUMO Haar kiezers zich niet schuldig laten voelen, misschien?

Kherbache «Het was dom. Met name dat vastklampen aan het eigen grote gelijk was typerend. De Wever heeft ooit gezegd: ‘Als je met een uitspraak wind vangt, moet je pal in de storm blijven staan. Anders dweilen ze de vloer met je aan.’ Dat is dus je reinste oude politieke cultuur. In plaats van te zeggen: ‘Sorry, ik heb me vergist’, volharden ze in de boosheid. Hetzelfde geldt voor Uplace en Oosterweel. Dat is hardnekkig vasthouden aan een vergissing.»

HUMO Zo’n consequente houding kun je de socialisten in het Oosterweel-dossier zeker niet verwijten.

Kherbache «Als je vaststelt dat de oorspronkelijke plannen niet tot een snelle of goede oplossing zullen leiden, als je ziet dat er intussen betere alternatieven op tafel liggen, ben je als politicus verplicht je strategie bij te stellen.»

HUMO U hebt pas deze maand gezegd: ‘Het BAM-tracé voldoet niet.’ Waarom heeft het zo lang geduurd voor de socialisten hun bocht hadden gerond?

Kherbache «In de Vlaamse regering en het stadsbestuur hebben we de plannen zoveel mogelijk proberen te verbeteren. Oorspronkelijk was het een Oosterweel-viaduct, hè. Daar hebben we met bloed, zweet en tranen een tunnel van gemaakt.»

HUMO Met behulp van een Antwerps referendum ook.

Kherbache «Pas op, de socialisten waren de eersten die studies hebben besteld over een mogelijke overkapping van de ring. Door het plan van Ringland hebben we onze strategie aangepast.»

HUMO Het is niet verboden slimmer te worden.

Kherbache «Nee.»

HUMO Of van gedachte te veranderen.

Kherbache «Ben Weyts (minister van Mobiliteit, red.) wekt graag de indruk dat vasthouden aan Oosterweel de snelste oplossing is voor het fileprobleem. Nonsens. Als de plannen van de BAM nu worden uitgevoerd, zullen er in de komende jaren méér files zijn. Het eindresultaat zal ook ronduit slecht zijn voor de leefbaarheid. Het project van Ringland is gewoonweg beter én gezonder.

»Intussen kun je op korte termijn de files al aanzienlijk korter maken. Als je de vrachtwagens van de ring haalt en ze niet door de Kennedytunnel maar door de Liefkenshoektunnel stuurt, heb je achtduizend vrachtwagens per dag minder. Als je de snelheid op de ring verlaagt, heb je vlotter en veiliger verkeer. Hetzelfde als je maatregelen neemt opdat mensen zich buiten de spitsuren zouden verplaatsen. En: het doorgaand verkeer vanuit Duitsland, Limburg en de Kempen moet van de ring. Leg de A102 aan, de zogenoemde bretel. Dat is een lopende procedure. Waarom wordt die niet versneld?»

HUMO Dat lijkt allemaal verdacht veel op de quick wins van de vorige Vlaamse regering.

Kherbache «Nee, die waren erop gericht de overlast van de Oosterweel-werkzaamheden te beperken. Wij hebben het over structurele maatregelen om de bestaande files te verminderen. Daarnaast is het beter om te investeren in een project dat de mobiliteit én de leefbaarheid van de stad bevordert: Ringland. Oké, wij zijn daarin gegroeid. Voortschrijdend inzicht. Maar wat te zeggen van een Vlaamse regering die doof en blind blijft voor een beter alternatief?»


Slecht Antwerps theater

HUMO In 2012 hebt u, als kabinetschef van premier Di Rupo, besloten de sidekick van Patrick Janssens bij de gemeenteraadsverkiezingen te zijn. Hebt u daar inmiddels geen spijt van?

null Beeld

Kherbache «De omstandigheden waren moeilijker dan verwacht. Maar spijt? Nee.»

HUMO Janssens voerde een ongelukkige campagne, verloor de verkiezingen en stapte uit de politiek. En u mocht het als nieuwbakken oppositieleider opnemen tegen Bart De Wever, de ongekroonde koning van Vlaanderen.

Kherbache «Opeens moest ik op de bühne meespelen in het Antwerpse theater. Dat was nieuw voor mij, inderdaad. En de meerderheid, De Wever op kop, reageerde in eerste instantie erg agressief.»

HUMO U was de rechterhand van premier Di Rupo. Gold u in Antwerpen als PS’er?

Kherbache «Het pleit voor Di Rupo dat hij als kabinetschef iemand nam die niet van zijn partij of taalrol was. Uiteraard heeft de rechterzijde mij als PS’er geframed, maar daar zat ik niet mee. Het was vooral een wereld van verschil: overdag maakte ik het federale model mee, ’s avonds het Antwerpse – het slechte theater. Er werd niet met argumenten gediscussieerd, er werd niet geluisterd, er werd veel en hard geroepen.»

HUMO Vond u dat choquerend?

Kherbache «Ik snapte eerst niet dat je geen antwoorden op je vragen kreeg. Maar ik raak er stilaan aan gewend. Het Antwerpse stadsbestuur heeft nog altijd niet de neiging in te gaan op constructieve voorstellen vanuit de oppositie – ook niet op die van bewoners- of actiegroepen, trouwens. Wie anders denkt, is de vijand.»

HUMO U heet te netjes te zijn voor de Antwerpse politiek. Marc Van Peel, schepen van de haven, zei: ‘Ze is niet genoeg een roofdier.’

Kherbache «Dat beschouw ik als een compliment. Als ik terugkijk op mijn tien jaar in de politiek, de kabinetten-Vandenbroucke, -Lieten en -Di Rupo, kan ik zeggen: ik heb meegewerkt aan doorbraken op verschillende domeinen. En telkens is dat op dezelfde wijze gegaan: ik heb me vastgebeten in dossiers, zonder me te laten afleiden door wat ik ‘gesticulaire politiek’ noem. Eens hard roepen kan een vette quote opleveren, maar je maakt er het verschil niet mee.»

undefined

'Een vrouw die hier een hoofddoek draagt, doet in wezen hetzelfde als een vrouw die in Egypte haar hoofddoek aan de haak hangt: ze komen allebei op voor hun vrijheid'

HUMO Begin van dit jaar kwamen de ruzies binnen de Antwerpse SP.A naar buiten. U werd toen, tot uw groot verdriet, het slachtoffer van een fluistercampagne in de pers. Volgens anonieme bronnen voldeed u niet als fractieleider.

Kherbache «Ik heb daar niet op gereageerd en dat zal ik nu ook niet doen. Het interesseert me niet. Vaak zeggen ze van mij: ‘Die weet niet hoe de politiek werkt.’ Natuurlijk weet ik dat wel. Alleen, ik wil er niet aan meedoen. Mijn doel bereik ik wel zonder gekonkel. Ik hóéf geen roofdier te zijn dat zijn concurrenten verscheurt. Sorry, nee, zo ben ik niet. En als intrige toch de doorslag zou geven in de politiek, dan is het mijn biotoop niet. Maar nogmaals, ik heb tien jaar lang het tegendeel ervaren: echt waar, het kan ook op mijn manier.»

HUMO De discussie over het verbod op hoofddoeken was de splijtzwam in de Antwerpse SP.A. Ze plaatste u lijnrecht tegenover Monica De Coninck: de agnost versus de atheïst.

Kherbache «Patrick Janssens had in Antwerpen het hoofddoekenverbod ingevoerd. Ik heb hem gezegd dat ik dat contraproductief en onzinnig vond: vrouwen aan het loket mochten geen hoofddoek dragen, terwijl het de vrouwen achterin het kantoor wél was toegestaan. Inmiddels is het partijstandpunt duidelijk: vóór een actief pluralisme, tégen een hoofddoekenverbod. Een vrouw die hier een hoofddoek draagt, doet in wezen hetzelfde als een vrouw die in Egypte haar hoofddoek aan de haak hangt: ze komen allebei op voor hun vrijheid.»

HUMO Antwerpse vrijzinnigen zeggen: de moslima’s die hier een hoofddoek dragen, doen dat onder grote sociale druk. Dat is geen vrijheid.

Kherbache «Dan moet je de sociale druk aanpakken, niet die meisjes. Met een verbod meisjes meer vrijheid geven: dat is contradictorisch, toch? Geef die meisjes zelfbeschikkingsrecht. Dat gebeurt ín het hoofd, niet óp het hoofd. We moeten opkomen voor de rechten die we dankzij de Verlichting hebben verworven: het recht op vrije meningsuiting, maar ook het recht op vrije godsdienstkeuze.

»Ik ben die foute framing zo beu. Sommigen beweerden zelfs dat ik, vanwege mijn gemengde Algerijns-Belgische afkomst, niet kritisch durfde te zijn voor de multiculturele samenleving of het moslimextremisme. Daar werd – en word – ik dus heel kwaad van. Ik heb verdorie vijftien jaar geleden de ellende van het moslimextremisme in Algerije van op de eerste rij meegemaakt.»

HUMO U hebt het over de terreur van de GIA?

Kherbache (knikt) «Ja, de opkomst van het FIS en de terreur van de GIA. Vijftien jaar geleden maakte Europa zich geen zorgen over de verboden Algerijnse islamitische partij FIS. Hun woordvoerder woonde in Duitsland, en gold als een democraat. Onbegrijpelijk, ik wist wel beter.

»Ik heb tot mijn 7de in Algerije gewoond. Boualem Sansal, de grote Algerijnse schrijver, was een collega van mijn vader. Sansal is altijd snoeihard geweest voor de politieke islam: hij heeft zijn nek vér uitgestoken. Als mensen hier, veilig vanachter hun schrijftafel, durven te beweren dat ik niet kritisch naar de multiculturele samenleving kijk? (Stil) Dan kan ik alleen maar onbegrijpend het hoofd schudden.»

HUMO Is het zo in uw rug geschoten?

Kherbache «Als men suggereert dat je politieke werk door je afkomst wordt gekleurd, dan ráákt dat je – in je wezen. Ik heb door mijn gemengde afkomst altijd op het kruispunt van conflicten gestaan: ik wist wat het ene kamp het andere verweet, maar zelf koos ik geen kant. Ik kón geen kamp kiezen, de beide kampen zitten namelijk in me. Vroeger betreurde ik dat, nu zie ik het als een verrijking. Maar als men dan uitgerekend míj als een naïef kosmopoliet wicht afschildert, dan denk ik: ‘Je kent me niet, je kent me to-taal niet.’»

HUMO Eigenlijk zeiden ze: ‘Je bent niet van ons.’

Kherbache (twijfelt) «Zoiets heb ik zelfs niet durven te denken.»


Karaktermoord

HUMO In februari hebt u het fractieleiderschap in Antwerpen opgegeven, later ook het voorzitterschap. De perceptie was dat u hoog spel hebt gespeeld: u zou het fractieleiderschap neergelegd hebben om het later terug te krijgen.

Kherbache «Nee, het ging mij niet om de functies (intussen is Kathleen Van Brempt fractieleider, en Jo Vermeulen voorzitter, red.). Ik blijf wel gemeenteraadslid.»

HUMO John Crombez, de nieuwe SP.A-voorzitter, heeft laatst anders nog gezegd: ‘Yasmine blijft onze toekomst in Antwerpen.’

Kherbache (ontwijkend) «Ik hoop dat ik de toekomst in Antwerpen mee mag bepalen.»

HUMO Kortom: tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 neemt u terug de leiding over in Antwerpen?

Kherbache «In september begint de doorstart in de partij. In die sterke ploeg zal ik een plaats krijgen. In elk geval: in 2018 moeten we de meerderheid in Antwerpen breken.»

HUMO Dat kan alleen met Groen.

Kherbache «Tuurlijk, maar hoe we dat doen, laat ik aan John over. Dat is te voorbarig. Wij moeten ons eerst weer vernieuwen als partij.»

HUMO Maar het wordt groen-rood in de toekomst?

Kherbache «Groen-rood ís de toekomst. Hoe je dat praktisch invult, is ondergeschikt aan het project.»

HUMO Zien de Groenen dat ook zo? In Mechelen heb je bijvoorbeeld groen–blauw–geel.

Kherbache «Op een bepaald moment zal Groen ook kleur moeten bekennen. Voor ons is de toekomst sociaal en ecologisch, een model waarbij de solidariteit vergroot en de economie rekening houdt met de draagkracht van de planeet.»

HUMO Wat zijn nog de verschillen tussen groen en rood?

Kherbache «Dat het twee verschillende partijen zijn (lacht). Wij hebben een 130-jarige geschiedenis waar we trots op mogen zijn, maar dat is het verleden. In de toekomst zullen we naar elkaar toegroeien.»

HUMO Ex-voorzitter Bruno Tobback vond dat groen bij rood moest aankloppen. ‘Wij zijn de grootsten.’ Dat is voorbij?

Kherbache (knikt) «Zo’n samenwerking zet je op het terrein op, dat gaat niet over partijstructuren. Maar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 moeten we een brede progressieve beweging opzetten, die zich overigens niet hoeft te beperken tot rood en groen. Het middenveld moet er ook bij betrokken worden.»

HUMO De ACW-vleugel van CD&V mag er ook bij?

Kherbache «Een breed sociaal front, ja.»

HUMO Inclusief PvdA?

Kherbache «Die zitten in het district Borgerhout al in een coalitie die werkt. Borgerhout is duidelijk pro leefbaarheid en diversiteit. Een coalitie van de verbinding.»

HUMO Hoe zit het intussen met de verbinding binnen de SP.A?

Kherbache «Op de jongste algemene vergadering was de sfeer erg goed.»

undefined

'Uplace en Oosterweel: dat is hardnekkig vasthouden aan een vergissing'

HUMO Uw rug heeft het gehouden?

Kherbache «Zég, zijn jullie nu met mij aan het lachen (lacht)? Nee, het was een fijne vergadering, die me optimistisch stemde. De sportieve reacties van Bruno (Tobback) en Inga (Verhaert) op hun verlies in de voorzittersverkiezingen, waren daar mee verantwoordelijk voor.»

HUMO Een wonder is kennelijk geschied. Een jaar lang woedde er een bloedige voorzittersstrijd, in Antwerpen was er een bits saccochengevecht, en nu is alles weer bijgelegd?

Kherbache «Na een verkiezingsnederlaag rommelt het in elke partij. Het is tijd om die bladzijde om te slaan.»

HUMO Hebt u, toen het gevecht op zijn hevigst woedde, niet gedacht: is dit het nu?

Kherbache «Het pijnlijkst waren de karaktermoorden in de pers. Dat maakt een partij kapot. In de nieuwe ploeg zal samenwerking weer primeren: mensen zullen elkaar helpen, zullen zich na het neerleggen van hun functie toch relevant blijven voelen. Je kunt politiek bedrijven zonder elkaar de strot door te bijten, echt wel.

»Op een gastcollege heb ik ooit het onderscheid gemaakt tussen de manier waarop Machiavelli en Mandela aan politiek deden. Mandela ging uit van het begrip ubuntu, Bantoe voor een politiek waarin je samenwerkt, je kwetsbaar opstelt om tot een opener dialoog te komen. Niet te vergelijken met het doorgeschoten cynisme waarmee Machiavelli doorgaans wordt geassocieerd: intriges, achterkamerpolitiek, persoonlijke afrekeningen.»

HUMO Wie heeft in de Belgische politiek ubuntu?

null Beeld

Kherbache «Elio heeft, als premier van een zespartijenregering, heel wat bewezen in een halve legislatuur: de begroting op orde gebracht, weer aangeknoopt met groei. Maar de werkwijze van Di Rupo vergde geduld. Het duurde lang voor er een akkoord was, maar de oplossing was wel duurzaam. Je had geen kibbelkabinet.»

HUMO Eén van de verwezenlijkingen van Di Rupo was de creatie van een eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden. Dat hebt u gefikst met Monica De Coninck, toenmalig minister van Werk.

Kherbache «Na 27 uur onderhandelen.»

HUMO Toen werkten jullie nog samen.

Kherbache «Dat zullen we hopelijk blijven doen. De premier gaf ons het vertrouwen om de onderhandelingen te beginnen, ook al was het erop of eronder. Maar hij had er een goed oog in, en hij had gelijk.»

HUMO Als Di Rupo na de verkiezingen in 2014 premier was gebleven, zou u dan nog altijd zijn kabinetschef zijn?

Kherbache «Nee, ik had er al voor gekozen voor het Vlaams Parlement op te komen.»

HUMO U kreeg de derde plaats op de lijst van samensteller Kathleen Van Brempt. Dat viel vast wat tegen voor ‘de vrouw van de toekomst’.

Kherbache «Zo had ik veel marge om te groeien, hè (lacht).»

HUMO Ziet u Patrick Janssens nog vaak?

Kherbache «Ik heb van hem veel advies gekregen voor mijn rug. Hij heeft er ook mee gesukkeld.»

HUMO Antwerpse politiek: slecht voor de rug.

Kherbache «Bij hem is het ook slijtage, net als bij mij.»


Rouwen na Steve

HUMO Klopt het gerucht dat u ook advies kreeg van Steve Stevaert?

Kherbache «Ik kende hem niet goed, maar hij belde af en toe als hij een interview met me had gelezen. Hij vertelde hoe je moest communiceren. Hoe je overkwam. ‘Verlies je naturel niet,’ zei hij. Die spontane telefoons deden me ook nadenken: hoe vaak bel ik naar jonge cabinetards om ze aan te moedigen? Te weinig, in elk geval.»

undefined

'Ik heb ontdekt wat geluk is: de combinatie van een goede gezondheid en een slecht geheugen'

HUMO Spreekt men in partijcenakels nog veel over Steve Stevaert?

Kherbache «De partij is nog in rouw. Het verdriet is groot.»

HUMO Stevaert verpersoonlijkte de laatste grote triomf van de SP.A.

Kherbache «Zijn dood was in de eerste plaats een persoonlijk drama. Zo erg dat ik er alleen maar stil van kon worden. Nog steeds (zwijgt).»

HUMO John Crombez wil over vier jaar weer boven de 20 procent uitkomen.

Kherbache «Liefst nog meer.»

HUMO Nu is het 14 procent.

Kherbache (knikt)

HUMO Da’s een flinke sprong.

Kherbache «Als socialistische partij móét je dat nastreven. Wij moeten weer duidelijker vertrekken vanuit onze waarden: solidariteit, verbondenheid en vrijheid. We mogen niet meer communiceren met de handrem op.»

HUMO U gaat gewoon door. U hebt geen moment overwogen te stoppen?

Kherbache «Als het moeilijk gaat, slaat de vertwijfeling weleens toe. Maar ik heb de voorbije maanden de helende kracht van rust ontdekt. (Pretoogjes) En en passant heb ik ook ontdekt wat geluk is.»

HUMO En dat is?

Kherbache «De combinatie van een goede gezondheid en een slecht geheugen (lacht).»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234