Finalisten HCC 2022 Beeld Geert Van de Velde
Finalisten HCC 2022Beeld Geert Van de Velde

Humo's Comedy Cup

Humorexpert Madelijn Strick: ‘Vrouwen zoeken een man die hen aan het lachen maakt, mannen zoeken een partner die om hun grappen lacht’

We lachen wat af op een dag, ook in tijden van oorlog en ellende. En vanavond zullen we het zéker doen in de Arenbergschouwburg in Antwerpen, waar de pierewieten Vincent Voeten, Jade Mintjens en Charles Le Riche dingen naar Humo’s Comedy Cup. Maar hebt u zich al eens afgevraagd waaróm Moeder Natuur de mens met een gevoel voor humor heeft uitgerust? Zijn mannen nu echt grappiger dan vrouwen? Kan harde humor nog wel in woketijden? En wat zijn de diepere motieven van die flauwemoppentapper op het werk? Voor antwoorden togen wij – voor de gelegenheid als augurk verkleed – naar sociaal psycholoog Madelijn Strick.

Marc Van Springel

Aan de Universiteit Utrecht doet Madelijn Strick al enige jaren onderzoek naar humor, en twee jaar geleden publiceerde ze er ook een even vermakelijk als boeiend boek over: ‘Humor is een van de vier pijlers onder het universum (de andere drie ben ik vergeten)’. ‘Die titel is natuurlijk een grap,’ zegt ze. ‘Maar eigenlijk meen ik het wel een beetje. Zonder humor zouden veel sociale interacties op conflicten uitdraaien, zouden mensen meer stress ervaren bij tegenslagen, zouden we het moeilijk hebben om elkaar subtiel kritiek te geven, en zou het leven gewoonweg veel minder leuk zijn.’

HUMO Humor is vooral een sociaal bindmiddel?

MADELIJN STRICK «Via humor vormen mensen groepen en sluiten ze anderen buiten. Dat gaat vaak subtiel: aan de grappen die ergens gemaakt worden, voel je of je erbij hoort. Humor wordt ook gebruikt in alle soorten relaties, op de datingmarkt… De mensen op wie je verliefd wordt of met wie je bevriend raakt, hebben vaak dezelfde humor. Humor geeft ook gewoon sfeer aan sociale bijeenkomsten. Als mensen in een ontspannen context bij elkaar zijn, gaan ze vanzelf lachen.»

De finale van Humo’s Comedy Cup 2021

De overgebleven kanshebbers zijn Jade Mintjens, Charles Le Riche en Vincent Voeten. Zij zullen het uitvechten in een razenspannende finale, die u hier live kan meevolgen, op zondag 13 maart vanaf 20 uur.

HUMO Dat wij lachen en er zoiets als gevoel voor humor bestaat, betekent ook dat het ons evolutionair voordeel moet hebben opgeleverd.

STRICK «Humor is ontstaan uit spelen, dat is de wetenschappelijke consensus. Door te spelen verwerven we sociale vaardigheden. Op een speelplein zie je kinderen achter elkaar aan rennen, tikkertje of verstoppertje spelen. Zo leren ze samenwerken, maar ook omgaan met strijd en competitie. Er zit altijd een element van agressie in, maar er wordt ook veel bij gelachen. Op die manier laten we aan elkaar zien dat het oké is: we zijn onder vrienden, het is veilig, ik heb geen pijn. Lachen is het gevolg van spelen en zorgt ervoor dat het spel kan doorgaan. In de dierenwereld was dat miljoenen jaren geleden al zo, en mensachtigen vertoonden dat gedrag ook. Dat wordt beschouwd als de voorloper van humor.»

HUMO U omschrijft humor als ‘verbaal vlooien voor gevorderden’.

STRICK «Bij apen heb je natuurlijk het fysieke vlooien. Ze maken daar stofjes bij aan zoals endorfine, waardoor ze zich gaan ontspannen en zich met elkaar verbonden voelen. Maar vlooien kan alleen één-op-één. Als je in grotere groepen gaat leven, zoals onze verre voorouders, is het niet meer efficiënt. Als iedereen iedereen zou moeten vlooien, kom je niet meer toe aan dingen zoals voedsel zoeken. In de loop van de evolutie heeft humor vlooien vervangen om het groepsgevoel in grotere groepen te versterken. Het is niet fysiek, maar heeft hetzelfde effect.

»Humor werkt ook aanstekelijk. Als iemand hartelijk begint te lachen, gaat de rest mee. Dat geeft meteen een gevoel van saamhorigheid. Mensen die samen lachen voelen zich een groep.»

HUMO Weten we ook waarom lachen zo aanstekelijk is?

STRICK «In het brein hebben we zogenoemde spiegelneuronen, zenuwcellen die ervoor zorgen dat we elkaars gedrag nadoen. Dat heb je ook wanneer iemand begint te geeuwen. En dat kopieergedrag heeft dan weer te maken met empathie: als je iemand nadoet, weet je beter hoe die persoon zich voelt en voel je je ook meer verbonden met hem of haar. Voor lachen zijn spiegelneuronen heel gevoelig.»

HUMO Wat gebeurt er eigenlijk in het brein als wij lachen?

STRICK «Lachen is gekoppeld aan een beloningssysteem. Een aantal gebieden in onze hersenen lichten sterk op wanneer we prettige dingen meemaken. Wanneer we lekker eten ruiken of wanneer we een aantrekkelijk iemand zien, bijvoorbeeld, en dus ook bij humor. Het is een teken dat we er echt van genieten.

»Bij humor moet je eerst ook wat nadenken, en dat gebeurt meer in het voorste deel van het brein, waar de informatie wordt verwerkt. Het kwartje moet vallen, anders gaat het beloningssysteem niet aan. Het is vooral de combinatie van denken en snappen die daarvoor zorgt.»

HUMO Er is wel een verschil tussen lachen en humor: wij lachen vaak op een dag, maar dat is zelden een reactie op humor. In gezelschap lachen mensen zelfs vooral als er eigenlijk niks grappigs wordt verteld.

STRICK «Je hebt twee soorten lach. De eerste soort produceren we als we iets erg grappig vinden. Dat is de echte emotionele lach: de Duchenne-lach (naar de 19de-eeuwse Franse neuroloog Guilluame Duchenne, die hem als eerste beschreef, red.). Dan lacht niet alleen de mond, maar trekken allerlei spiertjes in het gezicht samen, onder andere rond de ogen, en gaat zelfs het hele lichaam mee. Het is een heel ongecontroleerde emotie. Je ziet dan dat iemand kwetsbaar is. Daarom voelen we ons er heel prettig bij als dat gebeurt.

»Bij de tweede lach, de non-Duchenne-lach, krullen we alleen de mondhoeken omhoog. Hij kan in de sociale omgang op heel veel manieren gebruikt worden. Je kunt anderen ermee op hun gemak stellen, laten merken dat alles oké is. Hij kan ook een teken zijn van schaamte, ongemak of nervositeit. Het hangt een beetje af van de context.»

Hoger, lager

HUMO Hoe belangrijk is humor bij de partnerkeuze? Mensen geven bijna altijd aan dat hun droompartner vooral een goed gevoel voor humor heeft.

STRICK «Ja, maar voor mannen betekent dat iets anders dan voor vrouwen. Vrouwen zoeken een man die hen aan het lachen maakt, mannen zoeken een partner die om hun grappen lacht. Nu, jonge collega’s die op Tinder zitten, zeggen me dat vrouwen nu meer grappen maken, juist om tegen dat stereotype te vechten. Misschien is het onderzoek daarover, dat van de jaren 90 dateert, wel aan een update toe.

»Het hangt ook samen met genderrollen. Van mannen verwachten we in het algemeen dat ze dominant zijn, de leiding nemen en op het podium klimmen. Van vrouwen verwachten we dat ze wat bescheidener zijn, lief, zorgzaam en zich wat meer op de achtergrond houden. Dat zie je terug in de manier waarop mannen en vrouwen omgaan met humor. En dus ook in wat ze zoeken in een partner.»

HUMO Klopt de perceptie dat mannen grappiger zijn dan vrouwen?

STRICK «Humor wordt meer met mannen geassocieerd, maar waarom zouden vrouwen van nature minder grappig zijn? Het is gewoon niet logisch: uit onderzoek blijkt dat zij net veel beter zijn met taal. Ze zijn ook zeer sociaal. Mijn verklaring is dat het toch weer vooral met die genderrollen te maken heeft.

»In recent onderzoek zie je ook dát veranderen, trouwens. Mannen gaan zich juist wat rustiger opstellen, zeker in het bijzijn van vrouwen. Ze maken minder harde grappen en worden wat bescheidener. Vrouwen worden juist mondiger en stellen zich agressiever op. We willen ons niet meer in die oude rollenpatronen voegen.»

HUMO Er zijn almaar meer vrouwelijke stand-upcomedians: kunnen zij die oude patronen helpen doorbreken?

STRICK «Zeker. In de finale van jullie Comedy Cup zit ook een vrouw, zag ik: heel goed!»

HUMO De vorige editie is zelfs gewonnen door een vrouw.

STRICK «Nog beter! Het zou best kunnen dat mannen en vrouwen uiteindelijk, als het over humor gaat, gewoon een verschillende stijl hebben. Nadat we jarenlang vooral de mannelijke stijl hebben gezien, zijn we die als goeie humor gaan beschouwen. Dankzij die nieuwe stand-uppers zien we nu dat vrouwen het misschien op een andere manier doen, maar dat dat óók goeie humor is. Waardoor we die stijl meer gaan waarderen.»

HUMO In veel westerse landen is er ook een verschil tussen de humor van hoger- en lageropgeleiden.

STRICK «Bij lageropgeleiden is de humor gezelliger, socialer en uitbundiger. Hun geliefkoosde genre – lowbrowhumor – past daar goed bij. Een mop valt bij hen ook helemaal buiten de context: ze kunnen over corona zitten praten, en opeens vertelt iemand een mop over iets heel anders. Voor hogeropgeleiden is dat een teken dat je niet bij de groep hoort. Ze zien het als een manier om status te verwerven binnen een gezelschap, als een machtsgreep bijna. Door een mop kunnen zij zich ook ongemakkelijk voelen: ze willen tonen dat ze goeie smaak hebben, maar tegelijk willen ze tolerant en inclusief zijn. Daardoor weten ze niet goed of ze nu mogen lachen of niet.

»Wat bij hogeropgeleiden meer wordt gewaardeerd, is ad rem zijn: meteen, inhakend op het gespreksonderwerp, met een scherpe opmerking een punt maken in de discussie. En het hoeft helemaal niet gezellig te zijn. In de ogen van een hogeropgeleide is een grappig iemand ook niet per se aardig.»

Lees ook:

‘Ik zoek Guy Mortier zijn erectiepillen’: maak kennis met de finalisten van Humo’s Comedy Cup 2021

‘Het was koud en de cameraman hing mijn voeten uit’: Amelie Albrecht trekt verder door het Vlaamse comedylandschap

Grapjes na Sandy

HUMO Lachen is gezond, wil het cliché. Maar is dat ook waar?

STRICK «Als je vaak lacht en grappen maakt die anderen ook leuk vinden, waardoor je een connectie met hen maakt, kan dat mentaal heel gezond zijn. Over de impact op de fysieke gezondheid is het onderzoek wisselend: nu eens toont het een gunstig effect op het immuunsysteem, op hart- en vaatziekten of de bloeddruk, dan weer wordt het tegendeel bewezen. Alleen de pijnstillende werking wordt systematisch wetenschappelijk ondersteund.»

HUMO Opvallend veel komieken – Jim Carrey, John Cleese en Robin Williams zijn bekende voorbeelden – worstelden ooit met depressies of alcohol- en drugsproblemen. Was humor in hun geval ziekmakend?

STRICK «Dat zou je kunnen denken, maar veel aannemelijker is dat het andersom werkt: ik zie humor meer als een reddingsboei voor mensen die zich al buitengesloten voelen of die gestrest, depressief of angstig zijn. De underdog kan zich vaak redden met een geslaagd grapje. Zo maak je je populair.

»Daarnaast hebben comedians ook gewoon een zwaar beroep. Het is geen toeval dat ze vaak problemen hebben met middelengebruik en gemiddeld jong overlijden.»

HUMO Zoals Godfried Bomans stelde: ‘Humor is een prachtige waterlelie die wortelt in het troebele water van verdriet.’

STRICK «Dat raakt volgens mij aan de kern van humor. Mensen denken dat het alleen over lachen, gieren en brullen gaat, maar eigenlijk heeft humor nog veel meer kracht in situaties wanneer het echt even moeilijk is. Ook ellende kan een bron van humor zijn.»

HUMO Sarah Vandeursen verliet het satirische programma ‘De ideale wereld’ naar eigen zeggen omdat het voor haar niet goed is om non-stop met humor bezig te zijn. ‘Als je beroepshalve overal de lol van moet inzien, neem je op den duur niks meer serieus,’ voegde ze er nog aan toe.

STRICK «Bij mensen die van grappig zijn hun beroep hebben gemaakt, krijgt humor natuurlijk een andere functie. Als je de hele tijd grappen moet maken, kun je misschien niet altijd de dingen zeggen waar je zelf mee zit of heb je er te weinig aandacht voor. Ik kan me voorstellen dat je jezelf zo soms voorbijloopt. Er is een tijd en plaats voor humor.»

HUMO Humor zou ook de samenleving ten goede komen, bijvoorbeeld wanneer we rampen of andere traumatische gebeurtenissen verwerken.

STRICK «In de Verenigde Staten hebben ze zelfs proberen te bepalen vanaf wanneer er over een ramp kan worden gegrapt: het ging om de orkaan Sandy, die in 2012 grote verwoestingen had aangericht. Grapjes op Twitter konden na ongeveer twee weken, en de hoogste waardering kregen ze ongeveer 36 dagen na de feiten. Dat patroon zie je na bijna elke ramp.»

HUMO U hebt zelf onderzoek gedaan naar de troostende werking van humor tijdens de pandemie. Wat kwam daaruit?

STRICK «Dat humor vooral een rol speelt bij het dempen van emoties. Tijdens de eerste coronagolf, in maart 2020, waren we allemaal erg geschrokken. We hadden de behoefte om de dingen samen te verwerken, en dan helpt humor. De grappen gingen ook niet over de ziekte zelf maar over neveneffecten zoals toiletpapier inslaan, handen wassen, thuiswerken, pyjamadagen, de ongemakken die het virus veroorzaakte… Op die manier ontdek je ook hoe anderen tegen de dingen aankijken. Humor heeft mensen zeker mee door die moeilijke periode getrokken.»

HUMO In het tv-programma ‘Taboe’ lacht Philippe Geubels met groepen mensen ‘om wie je eigenlijk niet mag lachen’. Vindt u dat een goeie manier om delicate thema’s bespreekbaar te maken?

STRICK «Ik vind ‘Taboe’ een heel mooi programma. In theorie kan het niet, grappen maken over mensen die terminaal ziek of autistisch zijn. Maar in ‘Taboe’ doen ze op een subtiele manier de juiste dingen, waardoor het tóch kan. De humor van Philippe Geubels – een beetje prikkelend, zeker niet keihard – is precíés goed. En belangrijk is dat de mensen over wie het gaat zelf mee zijn, dat ze onderdeel zijn van de grap en er zelf achter staan. Ze worden niet buitengesloten. Dat verklaart waarom ‘Taboe’ zo goed valt.»

HUMO Volgens dokters en verpleegkundigen worden in het ziekenhuis ook rond het sterfbed vaak grappen gemaakt, soms zelfs harde. Door de familieleden, maar ook door de stervende zelf.

STRICK «Het maakt je minder patiënt en meer mens als je dan nog grappen kunt maken. Zo zie je dat zelfs op de lastigste momenten humor een functie kan hebben.»

Madelijn Strick: ‘Vroeger kon je over bepaalde groepen gewoon grappen maken, nu pakken ze je terug. Voor sommigen is dat misschien schrikken, maar daar moet je tegen kunnen.' Beeld Ruud Pos
Madelijn Strick: ‘Vroeger kon je over bepaalde groepen gewoon grappen maken, nu pakken ze je terug. Voor sommigen is dat misschien schrikken, maar daar moet je tegen kunnen.'Beeld Ruud Pos

Kalkoen met bloem

HUMO Humor is bevorderlijk voor de creativiteit. U verwijst onder meer naar Albert Einstein en Richard Feynman, geniale wetenschappers mét een gezond gevoel voor humor.

STRICK «Je zou zelfs kunnen zeggen dat humor een vorm van creativiteit is. Komieken zijn creatiever dan andere mensen omdat ze voortdurend dingen die niks met elkaar te maken hebben op een verrassende manier samenbrengen. Op dezelfde manier zijn ook de grote wetenschappelijke ontdekkingen tot stand gekomen: door nieuwe verbanden te leggen die nieuwe ideeën inspireerden.»

HUMO Humor kan ook gebruikt worden om het gedrag van anderen te beïnvloeden. Kunnen politici er hun voordeel mee doen?

STRICK «Humor is een Zwitsers zakmes dat je op veel manieren kunt inzetten, ook in de politiek. Je kunt er een onderhandeling mee winnen, bijvoorbeeld. En je kunt er mensen mee geruststellen. Een rechtse politicus zal minder agressief overkomen als hij iets op een grappige manier brengt: ‘Het zal zo erg wel niet zijn, want deze man is grappig.’ In Nederland zitten de grappigste politici op dit moment meer aan de rechtse kant van het spectrum, en dat is wellicht geen toeval.»

HUMO Zelfs Adolf Hitler kon blijkbaar grappig uit de hoek komen.

STRICK «Zeker in het begin van zijn carrière is hij daar populair mee geworden: in de jaren 20 stond hij bekend als een grappige redenaar en oogstte hij succes in de bierkelders van München. In mijn boek citeer ik een Nederlandse correspondent die een optreden van de jonge Hitler had bijgewoond en schreef dat de man als komiek zeker een grote carrière gemaakt zou hebben. Al stond hij natuurlijk wel erge dingen te verkondigen.»

HUMO Burgers kunnen humor dan weer inzetten als vreedzaam wapen tegen een regime.

STRICK «Dat wordt weleens lachtivisme genoemd. Een geweldig voorbeeld vind ik de acties van Otpor!, een studentenbeweging die tussen 1998 en 2000 meehielp om de Servische dictator Slobodan Milosevic uit het zadel te werpen. Dat deden ze met allerlei ludieke acties. Op een bepaald moment lieten ze ergens in een stad een bende kalkoenen los met een witte bloem op hun koppen gebonden. Die bloem verwees naar de plastic bloem die de vrouw van Milosevic, Mirjana Markovic, altijd in het haar droeg. En ‘kalkoen’ is in Servië zowat het ergste scheldwoord dat je een vrouw naar het hoofd kunt slingeren. Maar de actie was vooral een succes omdat politieagenten die loslopende dieren moesten vangen, wat uiteraard slapstickachtige taferelen opleverde. Door zichzelf hopeloos belachelijk te maken, haalden ze hun eigen gezag onderuit.

»Zeker zo leuk vond ik de speelgoedmarsen in het Siberische Barnaul. Toen de inwoners van dat stadje in 2012 van Moskou geen toestemming kregen voor een protestmars, organiseerden ze dan maar een demonstratie met speelgoed: op het stadsplein lieten ze legopoppetjes, plastic soldaatjes, pluchen beren en ander speelgoed met protestbordjes demonstreren. Een actie die al snel navolging kreeg in heel Rusland en door de overheid een halt moest worden toegeroepen met absurde nieuwe wetten die ook demonstraties van speelgoed verboden.

»Het voordeel van dat soort protest is dat iedereen kan meedoen, terwijl niet iedereen de wapens kan oppakken. Je hebt ook direct de sympathie van mensen én je haalt er snel de media mee, wat in deze tijden almaar belangrijker is.»

HUMO Het wemelt tegenwoordig van de in diverse gradaties scherpe of geëngageerde cabaretiers, stand-upcomedians en andere humoristen. Kunnen zij op het publieke debat wegen en de opinie over bepaalde thema’s beïnvloeden?

STRICK «Op korte termijn werkt dat vaak niet. Wanneer mensen een zaal verlaten, zijn ze doorgaans niet van mening veranderd: het was ‘maar een grap’, het wordt weggewuifd. Maar net daar zit de adder onder het gras: humor gaat onder de radar door. Omdat mensen denken dat het hen toch niet beïnvloedt, komt de boodschap redelijk kritiekloos binnen. En daardoor beïnvloedt het hen op langere termijn wél. Een week na de voorstelling kun je alsnog overtuigd zijn, of een beetje opgeschoven. Die invloed is het sterkst bij thema’s waar het publiek nog geen sterke eigen mening over heeft.»

HUMO Volgens sommigen staat humor door de woke- en cancelcultuur flink onder druk. Humoristen zouden zich almaar meer beknot voelen door de, luidt het, doorgeschoten politieke correctheid. De vraag is: kun je humor wel grenzen opleggen? Grenzen kunnen ook opschuiven – en voor je het weet, kan er niks meer.

STRICK «Ik ben helemaal niet bang dat humor zal verdwijnen, of dat straks alleen brave humor nog zal kunnen. Het gaat er niet zozeer om dat bepaalde onderwerpen niet meer mogen, maar wel op welke manier en op welk moment je ermee lacht. Als je dat doet tegenover mensen die jou goed kennen en weten hoe je iets bedoelt, is het meestal wel oké. Online, en met name op sociale media, heb je die context niet. Daar kan humor sneller tot misverstanden en polarisatie leiden.

»We zijn met zijn allen heel erg aan het zoeken naar de juiste balans, maar ik vind het goed dat die discussie wordt gevoerd. Iedereen kan bij mijn weten nog altijd zeggen wat-ie wil. Het verschil is: vroeger kon je over bepaalde groepen gewoon grappen maken, nu emanciperen die groepen zich, spreken ze zich uit en pakken ze je terug. Voor sommigen is dat misschien schrikken, maar daar moet je tegen kunnen.»

HUMO De laatste jaren is onderzoek gedaan naar de mogelijk negatieve impact van humor. Daaruit blijkt dat neerbuigende grappen over bepaalde groepen of minderheden helemaal niet zo onschadelijk zijn.

STRICK «Zulke humor kan stereotypen en vooroordelen mee in stand houden of versterken. Dat het ‘maar een grapje’ is, is geen geldig argument meer. Een seksistische grap is niet alleen denigrerend voor vrouwen, je herleidt er discriminatie ook mee tot iets speels en onschuldigs. En dat kan dan weer tot andere vormen van seksisme leiden.

»Het probleem met die neerbuigende humor is ook dat je niet kunt winnen als je er het mikpunt van bent. Als je het laat gebeuren of er zelf om lacht, haal je jezelf naar beneden. Kun je er niet om lachen, kom je zuur of humorloos over. De beste oplossing is met een nog betere grap voor de dag komen, maar dat moet je natuurlijk ook kunnen.»

Komieke robots

HUMO Is humor in alle samenlevingen even belangrijk, of zijn er grote culturele verschillen?

STRICK «Oost-Aziaten lachen minder en vinden zichzelf ook minder grappig. Dat heeft ook met hun collectivistische cultuur te maken, waarin bescheidenheid en opgaan in de groep erg belangrijk zijn. Humor wordt in die cultuur niet gezien als iets positiefs. De westerse cultuur is sterk individualistisch: je moet je onderscheiden van anderen. Hier is het meer geaccepteerd om af te wijken en een keer de regels te doorbreken. En dat kan met humor, omdat je daarmee de grenzen opzoekt.»

HUMO Omdat algoritmes de wereld regeren, bekijken ze in Silicon Valley en ver daarbuiten ook of robots middels artificial intelligence grappig kunnen worden gemaakt. Dat blijkt voorlopig flink tegen te vallen.

STRICK «Dat bewijst nog maar eens hoe ingewikkeld humor is. Je moet ontzettend veel dingen in overweging nemen: de timing, de context, de voorkennis van de toehoorders… Je moet registreren hoe zij op je reageren en daarop inspelen. De dag dat robots die menselijke vaardigheden hebben, zullen ze klaar zijn om de boel helemáál over te nemen (lacht)

HUMO Kunnen mensen zelf ook grappiger worden of een sterker gevoel voor humor aankweken? Of moeten sommigen zich gewoon bij hun droogstoppelschap neerleggen?

STRICK «Humor kun je zeker leren. Als je het vaker doet en probeert, word je er beter in. In families waar met veel humor wordt gecommuniceerd, zie je dat kinderen vanzelf die vaardigheid ontwikkelen. Er zijn comedytheaters die workshops aanbieden, ook voor particulieren. In Nederland hebben we zelfs een hogere studierichting voor stand-upcomedians, en dat werkt. In die opleiding leer je vooral je eigen stijl te vinden. Daar geloof ik erg in: dat alle mensen grappig kunnen zijn als ze een stijl ontwikkelen die bij hen past en waar ze zich comfortabel bij voelen. Maar het is dus vooral iets wat je moet oefenen. Dat geldt zelfs voor professionele comedians: als zij een nieuwe show hebben, doen ze ook altijd eerst een aantal try-outs om de timing op punt te stellen en te zien wat werkt en wat niet.

»Mensen die aan hun gevoel voor humor willen werken, kan ik het boek ‘Humor as Survival Training for a Stressed-Out World’ van de Amerikaanse psycholoog Paul McGhee aanraden – ondertitel: ‘The 7 Humor Habits Program’. Het leert je hoe je in het dagelijkse leven humor kunt gebruiken om tegenslagen te relativeren, hoe je een sociaal prettiger mens kunt worden en daarmee je voordeel kunt doen voor je eigen welzijn en in je omgang met anderen. McGhee legt vooral uit hoe je door een humoristische bril kunt leren kijken. Als je dat doet, zie je ook vaker de humor in dingen. Als je de krant openslaat of teksten leest, kom je soms de belachelijkste spelfouten tegen. Dat hele gedoe met mondkapjes was ook vaak bijzonder komisch. Overal om ons heen zijn er grappige dingen. Je moet ze alleen wíllen zien. En dat kun je jezelf perfect aanleren.»

HUMO We beginnen er – beter laat dan nooit – meteen aan!

‘Humo’s Comedy Cup: de finale’, zondag 13 maart in de Arenbergschouwburg, Antwerpen. Info en tickets: arenberg.be

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234