null Beeld

Iedereen prijs! Meer dan 300.000 groene prijzen

Wij sprokkelden tientallen praktische tips voor een ecologisch verantwoord leven bijeen. Het resultaat is Humo's honderd procent recycleerbare Eco-ABC, dat op 8 december bij uw blad zit. Deze week zit bij elke Humo ook een wedstrijdbiljet waarmee u altijd prijs hebt, van een Ecover-reinigingsmiddel tot een hybride wagen van Honda! Iedereen eco!

Redactie

Op pagina 150 en 151 van uw Humo 3614 vindt u de uitleg over de icoontjes op uw wedstrijdbiljet.


undefined

RECHTZETTING: Ga ten laatste op 3 januari met uw wedstrijdbiljet naar (Ant)Arctica Matters (op het biljet staat verkeerdelijk dat u de tentoonstelling tot 5 januari kunt bezoeken).

undefined

undefined

null Beeld

undefined

null Beeld

undefined

null Beeld

undefined

null Beeld

undefined

Humo\'s ECO-ABC
Iedereen prijs: wedstrijdreglement

1. Deze actie betreft een wedstrijd met kennisvraag. De wedstrijd wordt georganiseerd door Sanoma Magazines Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Telecomlaan 5-7 te 1831 Diegem (hierna "SMB" genoemd).

2. SMB behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. SMB kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege SMB.

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege SMB zijn zonder verhaal.

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van SMB, de sponsors en de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van SMB, voor te leggen.

5. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet op het wedstrijdbiljet. Deelname aan de wedstrijd kan enkel door de aankoop van het magazine Humo editie van 8 december 2009 met wedstrijdbiljet. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

6. De code die op het wedstrijdbiljet staat is noodzakelijk om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd, zonder code is deelname niet mogelijk.

7. De winnende code dient vergezeld te zijn van een correct antwoord op de wedstrijdvraag. Elke code kan maar 1 maal gebruikt worden. Indien het antwoord op de wedstrijdvraag fout is, vervalt de winnende code.

8. Er zijn enkel winnende biljetten in omloop, zij het met verschillende prijzen. Voor elke prijs geldt een andere manier om hem te bekomen, zoals hierna omschreven :

a. Honda Hybrid Insight: de winnaar van deze prijs is in het bezit van een wedstrijdbiljet met 3 icoontjes zoals aangegeven op de wedstrijdpagina in Humo van 8 december 2009. De winnaar mag de kleur van de wagen kiezen uit een reeks aangeboden kleuren. De wagen beschikt over een bepaald uitrustingspakket, alle eventuele extra opties e.d. zijn voor rekening van de winnaar zelf. De winnaar dient zich uiterlijk op 31 december 2009 om middernacht kenbaar te maken aan Humo Promotie via een mail aan promotie@humo.be of op het postadres van Humo (zie scheurbiljet). Indien de winnaar van de hoofdprijs zich tegen dan niet kenbaar heeft gemaakt, wordt toepassing gemaakt van artikel 9 van dit reglement.

b. Electrolux/Viessmann/Molenheide/Philips/Sodexo/
Eurostar
: de winnaar van één van deze prijzen is in het bezit van een wedstrijdbiljet met 3 icoontjes zoals aangegeven naast de respectievelijke prijzen op de wedstrijdpagina in Humo van 8 december 2009. De winnaar dient zich uiterlijk op 31 december 2009 om middernacht kenbaar te maken aan Humo Promotie via een mail aan promotie@humo.be of op het postadres van Humo (zie wedstrijdbiljet). Bij de prijs van Viessmann (zonnepaneel + boiler) is de installatiekost niet inbegrepen in de prijs en dus zelf te financieren door de winnaar.

c. Ecover, Osram: de winnaar van één van deze prijzen is in het bezit van een wedstrijdbiljet met 3 icoontjes zoals aangegeven naast de respectievelijke prijzen op de wedstrijdpagina in Humo van 8 december 2009. De winnaar dient uiterlijk op 31 december 2009 vóór sluitingstijd zijn prijs af te halen in één van de C&A filialen in Vlaanderen en Brussel. Een lijst van filialen en openingsuren bevindt zich op www.c-en-a.be. Indien de prijzen van Ecover of Osram uitgeput zouden zijn, heeft de winnaar recht op de prijs van (Ant-)Arctic Matters.

d. Oxfam: de winnaar van deze prijs is in het bezit van een wedstrijdbiljet met 3 icoontjes zoals aangegeven naast de respectievelijke prijs op de wedstrijdpagina in Humo van 8 december 2009. De winnaar dient uiterlijk op 31 december 2009 vóór sluitingstijd zijn prijs af te halen in één van de Oxfam wereldwinkels in Vlaanderen en Brussel. Een lijst van filialen en openingsuren bevindt zich op www.oww.be. Indien de prijzen van Oxfam uitgeput zouden zijn, heeft de winnaar recht op de prijs van (Ant-)Arctic Matters.

e. (Ant-)Arctic Matters: de winnaar van deze prijs is in het bezit van een wedstrijdbiljet met 3 icoontjes zoals aangegeven naast de respectievelijke prijs op de wedstrijdpagina in Humo van 8 december 2009. De winnaar dient uiterlijk op 3 januari 2010 zijn ticket te laten valideren aan de ingang van de tentoonstelling (Ant-)Arctic Matters in het Albertpark in Brugge.

undefined

9. Indien een winnaar zich niet tijdig kenbaar heeft gemaakt (prijzen a. en b. onder artikel 8) of indien een winnaar zijn prijs niet tijdig heeft afgehaald (prijzen c. en d. onder artikel 8) of nog indien een winnaar zijn prijs niet tijdig gevalideerd heeft (prijs e. onder artikel 8), verliest de winnaar onherroepelijk zijn recht op de prijs, en behoudt SMB zich uitdrukkelijk het recht voor om deze prijs te gebruiken in een andere wedstrijd.

10. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt SMB zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van SMB uit te sluiten.

12. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan SMB de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

13. De persoonsgegevens die SMB verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

14. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan SMB hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

undefined

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234