George Louis Bouchez 2020

MR-voorzitterGeorges-Louis Bouchez

‘Ik hoef me niet te verantwoorden voor mijn tattoos, mijn lief of mijn auto. Je m’en fous’

George Louis Bouchez 2020Beeld Saskia Vanderstichele

George Louis Bouchez (33) is als een komeet omhooggeschoten in de Belgische politiek. Hij werd gemeenteraadslid op zijn 20ste, schepen op zijn 26ste en MR-voorzitter op zijn 33ste. Als koninklijk informateur deed hij politieke tegenstanders ongemakkelijk heen en weer schuifelen op hun stoel met zijn mix van jeugdige branie en brutaliteit. Maak kennis met een bijzondere partijvoorzitter: mét tattoo op de arm, zónder blad voor de mond. ‘We zitten in een crisis van lafheid. Als de PS, de N-VA en CD&V geen moed tonen, kan zelfs Jezus het niet oplossen.’

Raf Liekens

Terwijl de N-VA blijft dromen van confederalisme en de PS aanstuurt op nieuwe verkiezingen, bezingt George-Louis Bouchez zijn liefde voor België. Zijn interview in het politieke magazine Wilfried, waarin hij pleitte voor een terugkeer naar het unitaire België, lokte heftige kritiek uit. Informateurs worden immers geacht hun werk in stilte te doen. Maar de jonge god van de MR heeft lak aan politieke codes.

GEORGE LOUIS BOUCHEZ «De MR heeft nog nooit zoveel positieve reacties ontvangen op een uitval als na mijn interview. En een paar dagen later kreeg ik op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD een oorverdovend applaus. Vooral de jongeren waren enthousiast. Ik geef nu overal lezingen over België. Het lijkt alsof ik een taboe heb doorbroken. Mensen durven opnieuw te zeggen dat ze van dit land houden.»

HUMO Is een terugkeer naar het unitaire België realistisch?

BOUCHEZ «Toen Bart De Wever vijftien jaar geleden zei dat hij België wilde splitsen, was dat óók niet realistisch. Maar dat discours heeft wel geleid tot meer zelfstandigheid voor de regio’s. Het unitaire België is mijn ideale model, en wellicht een utopie. Maar de politiek heeft nood aan duidelijke boodschappen. Mijn pleidooi kan de state of mind veranderen: ik wil meer fierheid op vlag en land. En een hernieuwde wil om samen te werken.»

HUMO Waarom slaat die boodschap vooral aan bij jongeren?

BOUCHEZ «Mijn generatie kijkt anders naar het communautaire spel. Veel baby-boomers hebben in hun studentenjaren nog ‘Leuven Vlaams!’ en ‘Walen buiten!’ geroepen. Ze hebben de taalstrijd en de problemen van het unitaire België gekend. De jongeren niet. Wij zijn geboren in het federale België en zien dat het niet efficiënt functioneert.»

HUMO Gelooft u dat België beter zal functioneren als we een heel aantal bevoegdheden weer overhevelen naar het nationale niveau?

BOUCHEZ «Niets werkt gesplitst beter, zeker niet in Wallonië. Het onderwijs gaat achteruit, onze wegen zijn slecht, de werkloosheid blijft hoog…»

HUMO Wat wilt u bij de volgende staatshervorming centraliseren?

BOUCHEZ «Klimaat, energie, fiscaliteit, mobiliteit. We hebben vier klimaat- en energieministers, maar ze raken het nergens over eens. We hebben het mobiliteitsbeleid gesplitst, maar de files zijn langer en de treinen rijden trager.

»De belastingen zouden we zoveel mogelijk op Europees niveau moeten regelen. Maar wat doen we? We splitsen dat beleid nog een keer. Dat is -idioot.»

HUMO Leven we dan niet in twee verschillende democratieën?

BOUCHEZ «Het idee dat Wallonië links is en Vlaanderen rechts, komt van mensen die niet grondig genoeg analyseren. Ja, de PS is de grootste partij in Wallonië, maar dat komt omdat het een systeempartij is, zoals de CVP destijds. Mensen stemmen voor de PS in de hoop dat de partij voor hen zal zorgen. De PS-machine controleert immers alles: ze benoemt mensen in de administraties, heeft vakbonden en mutualiteiten. Dat systeem zal nog imploderen, net zoals in Vlaanderen is gebeurd.

»Bovendien lijken Vlaams Belang en de PTB-PVDA, de twee extreme partijen, heel erg op elkaar. Vlaams Belang heeft een links sociaal-economisch programma. En de PTB-PVDA zwijgt over migratie, omdat veel van haar kiezers daar hetzelfde over denken als de kiezers van Vlaams Belang. De mechanismen van beide partijen zijn identiek: de PTB zoekt de zondebokken bij de werkgevers, Vlaams Belang bij de vreemdelingen. En ze vinden allebei dat de elite totaal corrupt is.»

HUMO Dat onze democratie vastloopt is dus geen gevolg van de Vlaams-Waalse tegenstellingen?

BOUCHEZ «Nee, dat is bullshit. Walen en Vlamingen hebben geen problemen met elkaar. De Vlaamse arbeider leeft in dezelfde wereld als de Waalse, de Vlaamse ondernemer zegt hetzelfde als de Waalse. Het enige verschil is de taal. Politici praten graag over het communautaire, omdat ze zich geen raad weten met de échte uitdagingen: de digitalisering, de technologische revolutie, de klimaatverandering. Mensen vragen zich af wat hun plaats zal zijn in die nieuwe wereld. Wij moeten daar antwoorden op bieden, maar de meeste partijen hebben die niet. Dan is het makkelijker om wat over vreemdelingen te praten.»

Laffe kleuters

HUMO U was samen met CD&V-voorzitter Joachim Coens twee maanden lang koninklijk informateur. Beschouwt u die missie als een mislukking?

BOUCHEZ «Nee, wij hebben resultaten geboekt. Bij onze voorganger Paul Magnette (de PS-voorzitter was van november tot december preformateur, red.) zat CD&V niet meer aan tafel, wij hebben haar opnieuw in het spel gebracht. Ik heb keihard gewerkt en mijn kerstvakantie opgeofferd. We hebben ook voor het eerst serieus onderhandeld met de N-VA. Als één politicus Vlaanderen serieus heeft genomen, ben ik het. Logisch: aan Vlaamse kant zie ik meer partijen waarmee ik het goed kan vinden dan aan Waalse kant.»

HUMO Half januari verklaarde u in interviews dat er een akkoord in de lucht hing. Waarom kwam daar niets van in huis?

BOUCHEZ «Een informatieopdracht is zoals een trouwfeest organiseren: je nodigt de mensen uit, boekt een zaal en zorgt voor lekker eten, maar als de partners niet komen opdagen, sta je machteloos.»

HUMO Misschien beviel het menu hen niet?

BOUCHEZ «Het ging eerder om een gebrek aan moed. Dit is de crisis van de lafheid. Zolang de PS haar veto tegen de N-VA volhoudt, en CD&V haar veto tegen een regering zonder de N-VA, is niets mogelijk. Daarom zeg ik dat zelfs Jezus die opdracht niet beter had kunnen uitvoeren.»

HUMO Onderhandelaars fluisteren dat u vaak te laat kwam, informatie lekte en arrogant bent. Dat kan tellen als politieke entree.

BOUCHEZ «Ik ben een makkelijk slachtoffer, omdat ik direct ben en mensen op hun verantwoordelijkheid wijs. Het interesseert me niet wat de andere voorzitters van me denken. Ze maken elkaar voortdurend af in de pers. ‘Bart De Wever is te cynisch, Gwendolyn Rutten wil zelf premier worden, Joachim Coens is niet de echte chef, Conner Rousseau beslist niet zelf.’ Wat een kleuters! Wij hebben het lot van het land in onze handen en men staat te janken dat ik een grote mond heb. Partijvoorzitters hoeven elkaar niet sympathiek te vinden, ze moeten resultaten boeken.

»Ik stel overigens vast dat niemand kritiek geeft op mijn werk. Niemand zegt dat ik te dom of onbekwaam ben.»

HUMO Hebben de Franstaligen zich mispakt aan CD&V? Ze dachten dat die partij vroeg of laat wel zou plooien.

BOUCHEZ «Ik vrees dat het CD&V-standpunt een vergissing is. Als partij A zich vastklikt aan partij B, zullen haar kiezers volgende keer voor B stemmen, aangezien die toch beslist.

»Om de populisten te counteren, moeten partijen duidelijke boodschappen uitsturen. Onze lijn is kristalhelder: wij laten Open VLD niet vallen, we willen nu geen staatshervorming en we aanvaarden geen nieuwe belastingen zonder een grote fiscale hervorming.»

HUMO Als u een staatshervorming weigert, maakt u dan een eventueel akkoord tussen de N-VA en de PS niet onmogelijk?

BOUCHEZ «Tegen 2024 moeten we het land grondig hervormen, zodat het goedkoper en efficiënter kan werken. Maar vandaag ligt er niets klaar. Als we een staatshervorming moeten onderhandelen, zijn we over twee jaar nog bezig. Er is ook geen tweederdemeerderheid om die hervorming te stemmen. Waar hébben we het dan over?

»Aan de onderhandelingstafel wordt veel tijd verspild aan loze praatjes. Dat gebrek aan professionalisme in de politiek heeft me het meest verrast. Tijdens een vergadering ging het een uur lang over de voorzittersverkiezingen van Open VLD, en of deze of gene kandidaat wel ernstig genoeg was. Alsof we op café over het voetbal zaten te praten. Toen ik daarna to the point kwam en vroeg of men klaar was voor een Vivaldi-coalitie (regering met liberalen, socialisten en groenen, red.) kwam er nooit een duidelijk antwoord. Gek werd ik ervan!»

‘Veel politici zeggen de dingen die ze moeten zeggen, maar vechten er niet voor. Ik ben hier om te vechten. Bart De Wever heeft die ijzeren wil ook. Ik bewonder hem.’ Beeld Saskia Vanderstichele
‘Veel politici zeggen de dingen die ze moeten zeggen, maar vechten er niet voor. Ik ben hier om te vechten. Bart De Wever heeft die ijzeren wil ook. Ik bewonder hem.’Beeld Saskia Vanderstichele

HUMO Waarom wordt er zo rond de pot gedraaid?

BOUCHEZ «Omdat veel voorzitters niet durven te kiezen. Ze blijven zich maar vastklampen aan het paars-gele scenario (een regering met socialisten, liberalen en de N-VA, red.) Maar de realiteit is dat de PS gewoon géén regering met de N-VA wil!»

HUMO Een Vlaamse partijvoorzitter vertelde me dat het bij u ook niet duidelijk was of u voor paars-geel of voor de Vivaldi-coalitie reed.

BOUCHEZ «Ik verkoos een regering met de N-VA, maar ik heb de Vlamingen altijd verteld dat de PS dat nooit zou willen. Dus bleef er maar één piste over: Vivaldi. Ik heb hun dat op alle manieren proberen duidelijk te maken, en daarom vinden ze nu dat ik een grote mond heb.»

HUMO Paul Magnette zegt nu dat hij de gesprekken met de N-VA kotsbeu is en Koen Geens heeft zijn opdracht teruggegeven aan de koning. Bent u klaar voor nieuwe verkiezingen?

BOUCHEZ «Ik wil geen nieuwe verkiezingen. De mensen hebben in mei al gestemd en ons de opdracht gegeven om een regering te vormen. Moeten wij hun nu gaan vertellen dat we onbekwaam zijn? Nieuwe verkiezingen zullen de regeringsvorming alleen maar nóg moeilijker maken.»

HUMO Als de regering er ooit komt, wil Paul Magnette de taxshift herbekijken, omdat die het gat van 12 miljard euro in de begroting heeft veroorzaakt. Uw partij eist ook een fiscale hervorming. Zien we daar een begin van een akkoord?

BOUCHEZ «Magnette wil de taxshift corrigeren met extra belastingen. Ik wil een hervorming van het héle systeem. Voor ik zelfs nog maar wil denken aan nieuwe belastingen op kapitaal, vervuiling of consumptie, moeten eerst de overheidsuitgaven dalen, zodat we de lasten op arbeid ook kunnen verlagen. De gemiddelde werknemer geeft 35 procent van zijn loon af aan de staat. Dat moet 25 procent worden.»

HUMO Dat is zeer ambitieus.

BOUCHEZ «Het is niet omdat iets onmogelijk lijkt, dat je er niet voor moet strijden. Ik hoor vaak: ‘Bouchez is jong, hij zal nog wel leren dat het allemaal niet zo simpel is.’ Dat pik ik niet. In de politiek telt maar één ding: de wil. Veel politici zeggen de dingen die ze moeten zeggen, maar vechten er niet voor. Ik ben hier om te vechten. Bart De Wever heeft die ijzeren wil ook. Hij is begonnen met 3 procent van de stemmen, en is erin geslaagd om zijn partij boven de 30 procent te brengen. Daar bewonder ik hem voor.»

HUMO Gelooft u dat zijn partij echt in de regering wil? Vorige week deed Geert Bourgeois menige wenkbrauw fronsen door zijn grote respect te betuigen aan de PS.

BOUCHEZ «De N-VA is oprecht. Haar houding is de laatste maanden geëvolueerd. Als ze naast Vlaams Belang in de oppositie gaat zitten, bestaat de kans dat ze ermee assimileert. Daar heeft De Wever geen zin in. Veel Franstaligen denken dat hij een racist is, maar dat is totaal fout. Hij probeert al 20 jaar zijn partij te zuiveren van alles wat naar extreemrechts ruikt.»

DJ-vrienden

HUMO Heeft Bart De Wever uw autosleutels al teruggegeven?

BOUCHEZ (schatert) «Ik begrijp waar u naartoe wilt. Tijdens een vergadering zei De Wever dat een akkoord met de PS en de N-VA zou betekenen dat mijn partij veel zou moeten slikken. Hij somde een lange lijst op, en op het einde zei hij dat we Open VLD moesten dumpen. Toen heb ik gevraagd of hij mijn autosleutels ook nog wilde hebben. Gelukkig heeft hij ze niet meegenomen.»

HUMO Hebt u een mooie wagen?

BOUCHEZ «Een Mercedes GLC. Prachtige auto!»

HUMO U schijnt een enorme fan van Formule 1 te zijn.

BOUCHEZ «Kijk! (toont één van zijn twee smartphones, met een schermafbeelding van F1-wereldkampioen -Lewis Hamilton in zijn Mercedes, red.) Als kind ging ik met mijn vader naar de races op Francorchamps kijken en droomde ik ervan om F1--piloot te worden. Ik heb een twintigtal miniatuurversies van wagens, boeken, foto’s, posters en zelfs onderdelen van de wagens die loskomen bij een crash. Ik ben meermaals over de omheining gaan hangen om zo’n stuk carbon op te rapen.»

HUMO Waarom bent u daar zo dol op?

BOUCHEZ «Ik hou van technologie en snelheid. In een F1-renstal wordt niet gesproken. Het moet zo snel gaan dat iedereen perfect weet wat hij moet doen. Die spirit wil ik ook bij de MR installeren. Bam, bam, bam! Als de structuur goed is, bespaar je tijd en kun je je amuseren. In mijn privéleven doe ik het ook zo. Mijn sleutels, horloge en armbanden liggen altijd op dezelfde plaats, mijn kostuums hangen netjes gerangschikt volgens aankoopdatum, mijn badkamerproducten staan mooi geordend. Daardoor verlies ik ’s morgens geen tijd. Door mijn geest te bevrijden van overbodige zaken, maak ik ruimte vrij voor nieuwe ideeën.»

HUMO Waarom is Lewis Hamilton uw favoriete piloot?

BOUCHEZ «Hij is de beste ter wereld en maakt geen fouten, maar ook naast het circuit is hij supercool. Hij gaat naar modedefilés, heeft tattoos, hangt rond met dj’s. Ik ben ook zo. Ik offer alles op voor mijn job, maar privé blijf ik een jonge gast met tattoos, dj-vrienden en een klein vrijgezellenappartementje vol fotokaders van F1-piloten. Ik leef nog altijd als een student.»

HUMO Hamilton verovert ook altijd verbluffend mooie vrouwen: Nicole Scherzinger, Rita Ora, Rihanna.

BOUCHEZ (lacht) «De Waalse politiek journalist Martin Buxant heeft me aangeraden om met Miss België te daten, om mijn Nederlands bij te schaven. Ik moet bekennen dat mijn ex-vriendinnen stuk voor stuk bloedmooi waren – eentje was trouwens een Miss België-kandidate. Sommige mannen zijn bang van mooie vrouwen, omdat ze te veel in de kijker lopen. Ik niet. Je m’en fous. Ik hoef me niet te verantwoorden voor hoe ik eruitzie, met welke auto ik rijd of welk lief ik heb. Zou ik minder intelligent zijn als ik geen tattoos had, mijn kostuums minder gecentreerd waren en mijn auto minder chic? Nee, toch?»

HUMO Wat is het verhaal achter uw tatoeages?

BOUCHEZ «Op mijn onderarm staat Beep Beep, de razendsnelle coyote uit de ‘Roadrunner’-cartoons. Mijn moeder gaf me die bijnaam, omdat ik door het leven raas. In de onderhandelingen moest ik vaak aan hem denken: ze proberen Roadrunner in de val te lokken, maar hij weet altijd te ontsnappen (lacht).

»Verder staat er ook een Apache op mijn arm, omdat het de meest strijdvaardige indianenstam was. En op mijn bovenarm staat een samoerai, als symbool van eer.»

HUMO Deed u ooit aan gevechtsporten?

BOUCHEZ «Een paar initiaties, meer niet. Ik ben geen vechtersbaas – in mijn jeugd heb ik misschien twee keer klappen moeten uitdelen – maar ik sta wel strijdvaardig in het leven. Arrogant? Ik ben blij met wie ik ben, maar voel me niet beter dan iemand anders. Het is niet omdat ik MR-voorzitter ben dat ik uit de hoogte ga doen. Ik haal mijn eigenwaarde uit mijn werk, niet uit mijn titel.

»Het is wel grappig dat ik nu overal word uitgenodigd om te gaan spreken, door mensen die me vijf jaar geleden niet hadden binnengelaten. Je zou dat een vorm van sociale revanche kunnen noemen. Tijdens mijn speeches gebruik ik nooit een spiekbriefje. Een tekst voorlezen is slecht theater, mensen geloven dat niet meer. Ik verplicht mezelf om vooraf mijn ideeën te ordenen in mijn hoofd, en de emotie van het moment te gebruiken. Ik heb die adrenaline nodig. Ik wil in de politiek even snel en precies zijn als een F1-piloot. Als Hamilton de snelste kwalificatieronde wil rijden, moet hij elke bocht juist nemen. Er is geen ruimte voor missers. Met die instelling benader ik elk debat en elke speech. Het moet een performance zijn.»

HUMO Volgens uw moeder was u als student een streber.

BOUCHEZ «Ik wilde de beste van de klas zijn en was alleen tevreden met grote onderscheidingen. Ik zat in allerlei projecten, was klasverantwoordelijke, voorzitter van de studentenraad aan de universiteit, politiek actief in mijn gemeente...

‘Ik volg nu elke ochtend lessen Nederlands, uit respect voor de Vlamingen. Het is schandalig dat ik tijdens mijn hele schoolcarrière geen minuut Nederlands heb gekregen.’ Beeld Saskia Vanderstichele
‘Ik volg nu elke ochtend lessen Nederlands, uit respect voor de Vlamingen. Het is schandalig dat ik tijdens mijn hele schoolcarrière geen minuut Nederlands heb gekregen.’Beeld Saskia Vanderstichele

»Toen ik informateur was, ben ik twee maanden lang geen enkele keer naar de cinema of op restaurant geweest. Als ik iets doe, ga ik à fond, zodat ik mezelf achteraf niks kan verwijten. Ik ben een onverbeterlijke perfectionist.

»Als voorzitter volg ik nu elke ochtend lessen Nederlands. Ik wil de taal kennen uit respect voor de Vlamingen, en om in Vlaamse tv- en radioshows te kunnen zitten. Het is schandalig dat ik tijdens mijn hele schoolcarrière geen minuut Nederlands heb gekregen.»

HUMO Waar komt uw competitiegeest vandaan?

BOUCHEZ «Ik kom niet uit een rijk milieu. Mijn ouders hadden een electrozaak, maar door de opkomst van de grote ketens kregen ze het moeilijk. Ze zijn net op tijd gestopt om een faillissement te vermijden. Daarna ging mijn vader als ingenieur aan de slag. Hij was nooit werkloos, maar had veel schulden. In die overgangsperiode leefde ik een tijdje bij mijn grootmoeder. Door hard te werken zijn mijn ouders erin geslaagd om uit de schulden te raken, een huis te kopen en mijn studies te betalen.»

HUMO Had u door die achtergrond ook socialist kunnen worden?

BOUCHEZ «No way! Ik kom uit Quaregnon, een deelgemeente van Bergen met veel werkloosheid en armoede. We hebben altijd socialistische burgemeesters gehad. Ik heb gezien hoe socialisme alleen maar miserie aanricht. Mijn engagement is ontstaan vanuit de wil om het anders te doen, en niet te aanvaarden dat mensen al vanaf hun geboorte kansloos zijn.

»Mijn vader heeft me geleerd dat er altijd een uitweg is als je blijft vechten. Voor mij is niets onmogelijk. Mijn medewerkers weten dat ze me niet moeten vertellen dat iets niet gaat zonder meteen ook oplossingen aan te geven.

»Een liberaal gelooft dat mensen iets kunnen realiseren als je hun daar de middelen voor geeft. Als een wielrenner lek rijdt in de koers, zal een liberaal hem snel een ander wiel geven. Een socialist laat hem in de volgwagen stappen, want ‘je achterstand is toch al groot, en in de auto is het lekker warm’.»

HUMO Wie zijn uw politieke voorbeelden?

BOUCHEZ «Mijn ontdekker is Louis Michel. Op mijn 19de ging ik naar een debat tussen hem en Jean-Marc Dehousse (toen Waals minister-president voor de PS, red.) Tijdens de vragenronde viel ik Dehousse aan met een hele reeks argumenten. Vader Michel was zo onder de indruk dat hij me achteraf aansprak en aanraadde om in de politiek te gaan. Ik heb dezelfde stijl als hij, dezelfde colère, maar mijn ideeën leunen het dichtst aan bij die van Jean Gol (ex-MR-voorzitter die als minister van Justitie een rechts beleid voerde, red.). Ik was ook fan van Nicolas Sarkozy: hij ging geen enkele strijd uit de weg, trok zich niks aan van wat anderen zeiden en hij heeft een prachtige vrouw (grijnst)

HUMO Na uw studies rechten ging u aan de slag als raadgever op het kabinet van Didier Reynders. Wat stak u van hem op?

BOUCHEZ «Zijn dossierkennis en helder taalgebruik. Toen ik als tiener samen met mijn ouders naar de politieke debatten keek, was ik het meest onder de indruk van hem. Maar het meest heb ik geleerd van Charles Michel. Hij is een echte vriend en heeft me gemotiveerd om voor het voorzitterschap te gaan.»

HUMO Nochtans liggen jullie karakters ver uit elkaar. Hij is voorzichtig, geduldig, diplomatisch en allesbehalve flamboyant.

BOUCHEZ «We vullen elkaar mooi aan. Over veel dingen denken we hetzelfde, maar onze stijl verschilt. Toch durft Charles op strategisch vlak nog grotere risico’s te nemen dan ik. Hij is de moedigste man die ik ken. Denk maar aan zijn beslissing om als enige Franstalige partij in een regering te stappen met de N-VA. Ik bel hem nu nog vaak voor overleg.»

Real Madrid

HUMO Met u als lijsttrekker in Bergen ging de MR vooruit bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012, hoewel de PS haar absolute meerderheid versterkte. Hoe was het om nadien schepen te worden onder burgemeester Elio Di Rupo?

BOUCHEZ «Het was alsof Racing Genk tegen Real Madrid speelde. Elke keer ik een goal maakte was dat fantastisch. En als hij scoorde vond iedereen dat normaal.»

HUMO U voerde oppositie binnen de meerderheid en liep geregeld naar de pers. Na vier jaar zette Di Rupo u aan de deur.

BOUCHEZ «Ik ben hem eeuwig dankbaar, want daardoor heeft hij mijn carrière gelanceerd. Twee dagen ervoor was ik ook al mijn zitje in het Waals parlement verloren, omdat minister Jacqueline Galant ontslag nam uit de regering-Michel (Bouchez was haar opvolger, red.) Twee dagen later ontsloeg Di Rupo me als schepen. Alle journaals openden met het nieuws dat ik in drie dagen tijd mijn twee mandaten was verloren. Het weekend erna zat ik in alle debatprogramma’s.»

HUMO U was niet in paniek?

BOUCHEZ «Nee! Mijn beste vriend stuurde me een sms: ‘Je bent je werk kwijt, hoe ga je je auto en appartement afbetalen’? Ik antwoordde: ‘Maak je geen zorgen, nu ben ik pas écht vertrokken.’ Door mij te ontslaan gaf Di Rupo – de premier van België – toe dat hij me een lastpak vond. In één klap wisten alle leden van de MR wie ik was. Zij vonden het cool dat een 29-jarig veulen weerstand had geboden tegen hét socialistische icoon van de laatste 30 jaar.

»Toch had ik het de jaren nadien niet makkelijk. Als fractieleider in de gemeenteraad was het overleven. Intussen probeerde ik me in de kijker te spelen door veel debatten te doen, actief te zijn op sociale media en contacten te leggen met journalisten. Maar ik had geen mandaat, geen medewerkers en mijn salaris lag drie keer lager dan dat van mijn tegenstanders. Ik ging niet op vakantie, buste mijn folders zelf en betaalde mijn campagnes uit eigen zak. Zo ben ik hier geraakt.»

HUMO Sommigen vergelijken u met Theo Francken, omdat u ook wel eens een impulsief tweetje verstuurt.

BOUCHEZ «Als voorzitter tweet ik al veel minder. Ik heb geleerd me te beheersen en niet meer op alles te reageren.»

HUMO Wat is uw grootste zwakte?

BOUCHEZ «Mijn sterktes zijn ook mijn zwaktes. Ik respecteer de traditionele codes in de politiek niet. Door mijn Italiaanse mama heb ik een zuiders temperament. Ik ben spontaan en direct. In de politiek maakt dat je kwetsbaar, omdat het een wereld is van list, bedrog en koude persoonlijkheden. Ik sta graag in de frontlinies, maar daar pak je sneller een kogel.»

HUMO Bent u van plan om dat lang vol te houden?

BOUCHEZ «Vijf à tien jaar, denk ik. Het is niet mijn doel om me te nestelen als beroepspoliticus. Ik zie er te veel die daardoor opportunistisch en cynisch worden. Ze durven geen beslissingen meer te nemen uit angst om kiezers te verliezen. Waarom zitten ze daar dan nog? Ik ga liever op mijn bek, terwijl ik probeer om iets te realiseren.»

HUMO U heeft Axel Miller aangesteld tot hoofd van uw studiedienst. Waarom haalt u een man binnen die Dexia Bank te gronde heeft gericht, en daarna een ontslagvergoeding van 825.000 opstreek? Dat faillissement heeft de Belgische staat miljarden gekost en nu wordt Miller de grote meneer bij uw partij.

BOUCHEZ «Nee, de grote meneer ben ik (lacht). Axel Miller heeft Dexia niet verwoest. We hebben daarover gepraat, omdat ik wilde weten hoe het in elkaar zat. Hij was CEO van de Belgische tak van de bank, terwijl de Franse tak verantwoordelijk was voor alle slechte beslissingen. Bij ons is hij alvast niet voor het geld, want hij verdient bijna duizend keer minder dan vroeger.

»Ik weet dat ik me niet populair maak met zijn aanwerving, maar ik heb lak aan politieke correctheid. Mensen hoeven geen perfect imago te hebben, ik kijk naar hun kwaliteiten. Axel kent de economische wereld en weet hoe je een organisatie moet managen. Ik wil dat de MR even professioneel werkt als een bedrijf.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234