null Beeld

Tom Van Grieken, partijvoorzitter Vlaams Belang

'In 2024 roepen we samen met de N-VA de onafhankelijkheid uit'

De geest van Vlaams Belang waart rond in het Vlaamse regeerakkoord, en CD&V en Open VLD hebben dat zomaar geslikt: dat was de teneur toen de Vlaamse regering eindelijk gevormd was. Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten werd er nijdig van, en minister-president Jan Jambon ontkende alles in alle toonaarden. Tom Van Grieken (33) ligt er niet wakker van, integendeel: ‘Het 70-puntenplan van het Vlaams Blok is visionair gebleken.’

rl

'Waarom kunnen al die internationale vlaggen op Tomorrowland wel en onze leeuwenvlaggen op Pukkelpop niet?’

HUMO De drie regeringspartijen zijn stellig: het regeerakkoord heeft niets met uw partij te maken.

Tom VAN GRIEKEN «Hoe harder ze het ontkennen, hoe duidelijker het voor iedereen wordt dat onze vingerafdrukken op dat akkoord staan. Ik ben niet verbaasd dat CD&V en Open VLD het hebben geslikt. De meeste van hun burgemeesters zijn rechtse jongens, in tegenstelling tot hun elitaire partijtop. Hendrik Bogaert en Vincent Van Quickenborne roepen nu dat hun partijen naar rechts moeten, omdat ze bang zijn om nog meer kiezers te verliezen aan ons.

»Het is duidelijker dan ooit: wie een rechts beleid wil, moet voor ons stemmen. De N-VA had in 2014 een groter mandaat van de kiezer gekregen, maar voerde een zwakker beleid dan ze nu van plan zijn. Blijkbaar is er een groot Vlaams Belang nodig dat in hun nek hijgt. Onze invloed is groter dan ooit. De voorbije dertig jaar zijn we erin geslaagd om de Vlaamse grondstroom naar rechts te verleggen en ook de andere partijen in de juiste richting mee te sleuren.»

HUMO Zij gaan nu een deel van uw plannen uitvoeren zonder dat u zelf de handen moet vuilmaken. Is dat een droomscenario voor uw partij?

VAN GRIEKEN «Ik ben niet onverdeeld gelukkig. Wij zijn de architect die de plannen heeft getekend voor een sterk en mooi gebouw, en de N-VA is daarmee naar twee slechte aannemers gestapt, die iets zullen neerzetten dat er van ver op lijkt. Zo hopen ze in de buurt te komen van wat de kiezer wil. Maar het regeerakkoord blijft te veel steken in symbolen. Dat nieuwkomers moeten betalen voor inburgeringscurcussen, is logisch: gratis bestaat niet. Maar 360 euro is een peulschil. In Nederland vragen ze drie keer meer, en zelfs dat is nog maar een fractie van de reële kostprijs van 4.400 euro per inburgeringstraject. Bovendien heeft Jan Jambon al gezegd dat mensen die dat toegangsticket niet kunnen betalen, naar het OCMW kunnen stappen. Ik mis ook boetes voor mensen die niet slagen voor het examen. Ze moeten wel opnieuw 360 euro neertellen voor een nieuwe cursus, maar als dat geld van het OCMW komt, blijft het op onze kosten.»

HUMO 360 euro is toch veel voor wie bijna niks heeft?

VAN GRIEKEN «Dan moeten ze maar een lening aangaan. We mogen van nieuwkomers toch een kleine investering vragen in ruil voor onze gastvrijheid? Als ik me bij een fietsclub wil aansluiten, moet ik ook een cluboutfit en lidgeld betalen.»

HUMO Nederland is die dure inburgeringscursussen aan het herbekijken, omdat ze leiden tot minder inburgering en meer armoede.

VAN GRIEKEN (sarcastisch) «Ik dacht dat die migranten zo’n meerwaarde waren voor onze economie? We mogen hun niet de indruk geven dat ze hier alles in de schoot geworpen krijgen. Het afschrikkingseffect is cruciaal om minder profiteurs aan te trekken. Als we ons sociale systeem niet afschermen, wordt het onhoudbaar.»

HUMO Deze regering bouwt toch drempels rond de sociale zekerheid? Nieuwkomers krijgen pas na zes maanden kindergeld en na tien jaar zorgpremies. En ze komen enkel in aanmerking voor een sociale woning als ze al vijf jaar onafgebroken in dezelfde gemeente wonen.

VAN GRIEKEN «Die drempels zijn te laag. Toegang tot kindergeld kan voor ons pas als mensen hier acht jaar legaal verblijven en drie jaar hebben bijgedragen tot de kas. En sociale woningen moet je vrijwaren voor Belgen. Pas als er nog plaatsen over zijn, komen ook niet-Belgen in aanmerking.»

HUMO Waar moeten die mensen dan wonen? Ze spreken de taal niet, hebben meestal nog geen inkomen en zijn dus veroordeeld tot huisjesmelkers.

VAN GRIEKEN «Als u naar Portugal verhuist, is het toch uw verantwoordelijkheid om de taal te leren en in huisvesting te voorzien? Waarom zou u rekenen op de Portugese staat?»

HUMO Als ik ben gevlucht voor een oorlog en al mijn bezittingen kwijt ben, is dat misschien wel nodig.

VAN GRIEKEN «Het overgrote deel van de asielzoekers zijn geen vluchtelingen, maar gelukzoekers. Meestal zijn die arm, maar laat u elke bedelaar in uw huis slapen? Het is hier toch geen opendeurdag? Vandaag gaat een derde van de sociale woningen naar vreemdelingen, terwijl ónze mensen jaren op een wachtlijst staan.»

HUMO Sociale woningen voorbehouden voor Belgen is volgens Theo Francken ‘juridische lulkoek’.

VAN GRIEKEN «In Denemarken kan het wel, waarom dan hier niet? Zij hebben begin jaren 90 de Europese verdragen heronderhandeld, waardoor ze niet gebonden zijn aan de bepalingen over migratie. Het wordt tijd dat wij dat ook doen.»

HUMO U verwacht dat mensen zich zo goed mogelijk integreren, maar u wilt het hen bijna onmogelijk maken.

VAN GRIEKEN «Vandaag is inburgering gratis en zijn er geen beperkingen voor sociale woningen. Werkt dat? Nee! Zeven op de tien leeflonen gaan naar mensen van vreemde afkomst, in Brussel zelfs negen op de tien. De werkzaamheidsgraad van allochtonen is de laagste van heel Europa. En dat komt omdat mensen denken dat ze hier alles zomaar in de schoot geworpen krijgen.»

HUMO In ruil voor het duurdere ticket tot onze maatschappij wil de regering nieuwkomers al na twee maanden naar de VDAB sturen. Wat vindt u daarvan?

VAN GRIEKEN «Zolang hun procedure loopt, is dat een slecht idee. Veel asielzoekers rekken hun procedures, en als ze worden afgewezen, gebruiken ze hun job als excuus om niet teruggestuurd te worden. Dat moet stoppen. Als ik u tijdelijk in mijn huis laat wonen, omdat u aan het verbouwen bent, kunt u een paar maanden later ook niet zeggen: ‘Ik ben het hier nu gewend, ik blijf.’ Maar van vluchtelingen moeten we dat blijkbaar allemaal slikken.»

HUMO Jos D’Haese, de fractieleider van de PVDA in het Vlaams Parlement, noemt het regeerakkoord de uitvoering van het 70-puntenplan.

VAN GRIEKEN «Dat plan werd destijds verketterd, maar als je het leest met de bril van 2019, zie je dat het visionair was om de migratie- en samenlevingsproblemen onder controle te krijgen. Een paar puntjes zijn achterhaald, maar…»

HUMO Welke?

VAN GRIEKEN «Aparte scholen voor nieuwkomers. Dat moet je kaderen in een periode waarin men dacht dat de gastarbeiders maar een paar jaar zouden blijven. Maar veel voorstellen uit dat plan werden al eerder uitgevoerd of staan nu in het regeerakkoord: terugkeerpremies, inburgeringsexamens, het verbod op onverdoofd slachten, gesloten centra voor asielzoekers… Jan Jambon voert nu ook punt één uit: de afschaffing van het gelijkekansencentrum Unia.»

HUMO Unia blijft bestaan, maar Vlaanderen stapt eruit en gaat een eigen agentschap tegen discriminatie oprichten.

VAN GRIEKEN «We zijn internationaal verplicht om zo’n orgaan te hebben. Daarom zou ik een kantoor zoeken ter grootte van een bezemhok, met één stoel en één telefoon waar iemand halftijds kruiswoordpuzzels mag komen invullen.»

HUMO Discriminatie hoeft niet bestreden te worden?

VAN GRIEKEN «Discriminatie is verwerpelijk, maar slachtoffers kunnen naar de rechter stappen. Daar hebben we geen gesubsidieerd clubje voor nodig dat overal racisme ziet.»

HUMO Welke zaken storen u nog meer aan het akkoord?

VAN GRIEKEN «Ik mis communautaire ambities. We hebben een commissie van professoren nodig die de onafhankelijkheid voorbereidt. Wallonië heeft een plan B klaar, wij niet.

»Het hoofddoekenverbod in het onderwijs is halfslachtig: wel in het gemeenschapsonderwijs, niet in het katholiek onderwijs, omdat CD&V haar moslimachterban niet wilde choqueren. Dat zijn compromissen waar mensen een hekel aan hebben. Ik ben ook benieuwd hoe streng het inburgeringsbeleid van Bart Somers zal zijn, de grootmoefti van de diversiteit. De N-VA zal daar veel ruzie over moeten maken.»

HUMO Ruzie is vanaf nu ten strengste verboden: men wil geen kibbelkabinet meer.

VAN GRIEKEN «We zullen zien hoe lang ze dat volhouden. Als de N-VA Bart Somers laat begaan, wordt het niks. Ze hadden dat departement zelf moeten opeisen.»

HUMO Toch merkte Theo Francken op dat de Vlaams Belang-trollen stil waren na de presentatie van het regeerakkoord.

VAN GRIEKEN «Die provocatie is keihard in zijn gezicht ontploft. Hij kreeg zoveel boze reacties dat hij de tweet moest verwijderen. Hij is zeer arrogant geworden. Na een discussie over sociale woningen tweette hij me: ‘Ga nog een boterham met choco eten, jongen.’ Dat is het niveau van een voormalige staatssecretaris. Hij haalt wild naar ons uit en beseft niet dat hij zo veel ex-N-VA-kiezers beledigt. Ik zal u iets voorspellen: zijn ster is tanende, maar hij heeft het zelf nog niet in de gaten. Op sociale media verliest hij elke dag volgers.»


Trouwstoeten

HUMO Wat vindt u van de afschaffing van de opkomstplicht?

VAN GRIEKEN «Goed! De opkomstplicht heeft politici lui gemaakt. Straks moeten ze weer moeite doen om mensen te overtuigen om te gaan stemmen. Maar de echte reden voor die afschaffing is dat de regeringspartijen hopen om ons klein te krijgen.»

HUMO Uit onderzoek blijkt dat de PVDA, de SP.A en uw partij inderdaad stemmen zouden verliezen.

VAN GRIEKEN «Maak u geen illusies: in Europese landen zonder opkomstplicht, zoals Frankrijk, Italië en Oostenrijk, scoren onze zusterpartijen uitstekend. Onze kiezers zijn heel gemotiveerd, omdat ze echt iets willen veranderen.»

HUMO Bijna anderhalf miljoen mensen zijn zo ontgoocheld in de politiek dat ze thuisblijven of blanco stemmen. Wat zegt dat?

VAN GRIEKEN «Die afwezigheid is veel groter aan Franstalige kant. Als Waal zou ik ook niet weten voor wie ik moet stemmen, bij gebrek aan een rechtse partij. In Brussel trekt een massa allochtonen zich geen fluit aan van onze maatschappij, en in Vlaanderen speelt het cordon sanitaire een grote rol. Amper 35 procent van de Vlamingen steunt dat cordon. Mensen blijven thuis omdat er toch geen rekening wordt gehouden met hun stem. Dat is ondemocratisch.»

HUMO U hebt 18 procent van de stemmen, en de regering-Jambon heeft een overtuigende meerderheid. Wat is daar ondemocratisch aan?

VAN GRIEKEN «De grote winnaar van de verkiezingen bij voorbaat buitenspel zetten is onrechtvaardig. In 2024 willen we de grootste partij worden, zodat we de informateur mogen leveren. Hopelijk verliest de N-VA dan niet te veel, zodat we samen aan een meerderheid komen. Dan zijn er voor hen geen excuses meer.»

HUMO Doet de Vlaamse canon uw hart sneller slaan?

VAN GRIEKEN «Ja. Onze samenleving lijkt op een dementerende persoon die niet meer weet waar hij vandaan komt. Ik begrijp de verkramptheid over het vieren van onze geschiedenis niet. Waarom zijn we euforisch als de Rode Duivels winnen tegen Brazilië, maar mogen we niet trots zijn op wat we als maatschappij hebben bereikt?

»Van links mag iedereen zijn cultuur beleven, behalve de Vlamingen. Trouwstoeten met Turkse vlaggen en slippende auto’s zijn zogezegd een verrijking, Rembrandt, Claus of de Guldensporenslag zijn bekrompen. Dat is de wereld op z’n kop. We zitten hier in Vlaanderen: onze cultuur moet vooropstaan. In andere landen bestaat die misplaatste bescheidenheid niet.»

HUMO Hebt u genoten van het tandengeknars van links over uw wekenlange onderhandelingen met Bart De Wever?

VAN GRIEKEN «Vooral van de hysterische reacties van Gwendolyn Rutten. ‘We gaan niks tekenen waar Vlaams Belang aan heeft meegewerkt.’ Zéér geestig. Ik kan ook niet ontkennen dat de groene afgang aangenaam was. Kristof Calvo en Meyrem Almaci waren zo zot van glorie dat ze al aan het piekeren waren over wie van hen premier zou worden. In de laatste aflevering van ‘Jambers in de politiek’ begon Calvo nog goedgemutst aan de dag, daarna zag je zijn zelfvertrouwen uur na uur wegsmelten.»

HUMO Hoe smaakte het Paljas-bier dat u van Bart De Wever hebt gekregen, trouwens?

VAN GRIEKEN «Zijn flesjes staan nog altijd op mijn bureau, maar de bak die ik van iemand anders heb gekregen, is al leeg. Keilekker!»

null Beeld

HUMO Was u kwaad toen hij u uitschold?

VAN GRIEKEN «Ik was rázend. Het was de zoveelste belediging van hem. In 2009 noemde hij ons marginalen, in 2014 zei hij: ‘We hebben het monster de keel doorgesneden.’ Tijdens deze campagne vergeleek hij ons met een drol in een krant, en vlak voor hij me voor paljas uitschold, noemde hij ons in één adem met de Russen die verantwoordelijk zijn voor de aanval op vlucht MH17. Toen ik protesteerde, ging hij uit de bocht. Schelden is een zwaktebod, zeker voor een intellectueel als hij. Maar ik denk dat ik weet waarom hij zo uit zijn rol viel: twee weken eerder was uit een interne N-VA-peiling gebleken dat zijn partij zwaar zou verliezen. Hij was in paniek en verloor de controle.

»Diezelfde avond hebben we dat wel nog bijgelegd. Als je met een rugzak vol openstaande rekeningen aan politiek moet doen, word je even verkrampt als Yves Leterme. Ik hou ook geen zure nasmaak over aan de onderhandelingen met hem. Ik weet alleen niet hoe oprecht hij was.»

HUMO U wist toch dat u meespeelde in een show? Een coalitie met de N-VA en VB had geen meerderheid.

VAN GRIEKEN «Ik heb hem voorgesteld om de N-VA aan ons vast te klikken zodat Open VLD moest plooien, tenzij ze liever een regering wilden met CD&V, Groen, de SP.A en de PVDA. Bart De Wever durfde dat blijkbaar niet aan, maar hij heeft onze stemmen als breekijzer gebruikt om de anderen tot toegevingen te dwingen.»

HUMO Volgens Peter De Roover was Vlaams Belang bereid om ‘de broek uit te doen tot in de kelder’.

VAN GRIEKEN «Ik heb hem nooit aan de onderhandelingstafel gezien, maar hij wordt altijd uitgestuurd om de N-VA uit moeilijke situaties te lullen. Het is voor ons electoraal niet lonend om in een regering te stappen. Waarom zouden we dan zomaar onze broek uitdoen?»

HUMO Siegfried Bracke zei in Humo dat de onderhandelingen zo lang duurden omdat er onenigheid was bij de N-VA over regeren met of zonder uw partij.

VAN GRIEKEN «Er zijn twee kampen bij de N-VA: het ene wil met ons besturen om ons te doen mislukken, en het andere wil dat doen om hun programma te realiseren. Er is geen kamp dat niets met ons te maken wil hebben.»

HUMO Veel kopstukken, zoals Bart De Wever, gruwen van de vuilspuiterij van Filip Dewinter en Dries Van Langenhove.

VAN GRIEKEN «Maar ze hebben wel twee maanden met ons onderhandeld. Ik ben benieuwd of Bart De Wever in 2024 zijn partij nog in het gareel kan houden na een nieuwe verkiezingsnederlaag. Niet alles wat hij zegt, is nog heilig, ook intern heeft hij krediet verloren door zijn communautaire programma op te geven en in Antwerpen met de socialisten te besturen. Dat is niet de kracht van verandering waar zijn achterban op zat te wachten. Hij moet opletten dat hij van zijn partij niet de nieuwe CD&V maakt: een partij die er altijd wil bij zijn, ongeacht het beleid.»

HUMO Wat als de N-VA straks een regering met de PS zou vormen?

VAN GRIEKEN «Dat zou een ramp zijn voor Vlaanderen. De N-VA moet groot genoeg blijven. Ze moet CD&V en Open VLD van het bord spelen, en dat doet ze het best samen met ons in de oppositie.»

HUMO Vreest u niet dat u overstemd zult worden als Theo Francken en Jean-Marie Dedecker alle registers opentrekken tegen een paars-groene regering?

VAN GRIEKEN «Nee, want wij zijn drie keer groter dan in 2014. De eerste jaren wacht de N-VA een SP.A-scenario: ze kunnen veel praat verkopen, maar iedereen weet dat ze er zelf ook niks van gebakken hebben. Theo Francken zal zichzelf voortdurend tegenkomen.»

HUMO Wat gaat u doen als u in 2024 samen met de N-VA aan de federale onderhandelingstafel zou komen?

VAN GRIEKEN «Dat wordt een unieke kans: de Franstaligen zullen geld nodig hebben, omdat hun begroting alweer in het rood zal staan en de financieringswet in hun nadeel begint te spelen.»

HUMO Gelooft u echt dat ze met u gaan onderhandelen?

VAN GRIEKEN «Als ze dat niet doen, roepen we de onafhankelijkheid uit in het Vlaams Parlement. Daarvoor hebben we genoeg aan 50 procent van de stemmen.»

HUMO Welke Belg zit te wachten op de chaos van zo’n Catalaans of brexitscenario?

VAN GRIEKEN «U hoeft de mensen niet bang te maken. Tsjechoslowakije heeft getoond dat zo’n scheiding heel vlot kan verlopen. Het verschil met de Catalanen is dat zij een kleine minderheid zijn en hun parlement ondergeschikt is aan het nationale parlement van Spanje. En de brexitchaos wordt vooral in stand gehouden door Europa. Als het vertrek van de Britten gesmeerd verloopt, kunnen ook andere lidstaten in de verleiding komen om te vertrekken. De EU is als de dood voor zo’n domino-effect.»


Kindsoldaat

HUMO U was 28 toen u partijvoorzitter werd. Hebt u raad voor Conner Rousseau, die straks wellicht de SP.A zal moeten redden?

VAN GRIEKEN «Wees op alles voorbereid, ook op persoonlijk vlak. In de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen is mijn moeder gestorven aan kanker. Toch moest ik blíjven gaan. Op zulke momenten bots je op je grenzen. Als voorzitter wordt je sociale leven enorm beperkt. Ik had destijds gelukkig geen lief, net als Conner Rousseau nu. Dan heb je wat meer vrijheid. Intussen ben ik drie weken getrouwd en heb ik nog maar één volledige dag doorgebracht met mijn vrouw. Voor een huwelijksreis was er geen tijd. Het zijn opofferingen waarvan ik hoop dat ik er later geen spijt van zal hebben. Mijn vrouw zegt dat ik het niet tot het uiterste moet drijven. Ik probeer te zorgen dat onze schaarse tijd samen kwalitatief waardevol is. Maar een vrouw wordt wellicht ook niet gelukkig als je elke dag om kwart over vijf thuiskomt, je ruitjespantoffels aantrekt en in de zetel ploft.»

'Ik ben drie weken getrouwd en heb nog maar één dag bij mijn vrouw doorgebracht. Ze zegt dat ik het niet tot het uiterste moet drijven'

HUMO U houdt uw vrouw wel angstvallig buiten beeld.

VAN GRIEKEN «Zij wil dat zo. Anders zou ze zich voortdurend moeten verantwoorden voor mijn politieke keuzes.»

HUMO Vindt u door dat sociale stigma nog altijd moeilijk nieuw personeel?

VAN GRIEKEN «Nee, het sociale cordon is verdwenen. Ik heb me lang de excuus-Vlaams Belanger genoemd, degene met wie je gezien mocht worden. Gelukkig is mijn imago nu afgestraald op de partij en worden ook onze nieuwe kopstukken beschouwd als fatsoenlijke mensen met wie je kunt praten. Zeker bij de jongeren is er geen gêne meer om Vlaams Belanger te zijn.»

HUMO Om die reden noemt de Nederlandse populisme-expert Cas Mudde u gevaarlijker dan Filip Dewinter. U maakt radicaal rechts mainstream. Bent u een wolf in schaapsvacht?

VAN GRIEKEN «Nee, maar ook geen hond aan een ketting. Ik ben niet minder radicaal dan Filip Dewinter. Wij verdedigen hetzelfde programma, alleen verwoorden we het anders.»

HUMO Denkt u nog weleens aan de tijd dat u ‘kindsoldaat’ werd genoemd?

VAN GRIEKEN «Ik heb moeten knokken om mijn plek te verdienen, maar ik vond het niet erg dat ze me een kindsoldaat noemden. Ik word liever onderschat dan opgehemeld.»

HUMO Toen Filip Dewinter drie jaar geleden de neofascisten van Gouden Dageraad ging bezoeken, riep u hem tot de orde. Was dat het moment waarop u de echte baas van uw partij werd?

VAN GRIEKEN «Voor de buitenwereld misschien, maar intern is er nooit getwijfeld aan mijn voorzitterschap. Men vergeet dat ik al elf jaar actief was in de partij. Maar je bent pas echt de baas als je verkiezingen wint.»

null Beeld

HUMO Waarom gaf u afgelopen zomer opnieuw 100.000 euro uit aan onlinepropaganda?

VAN GRIEKEN «Omdat we uit de Vlaamse onderhandelingen waren geduwd en we het woord ‘loserliga’ in de markt wilden zetten. In 2014 had ik al in de gaten dat het spel op de sociale media wordt gewonnen, maar ik kon mijn partij daar niet van overtuigen. Nu wel. Ik ben al jaren de populairste politicus op Facebook: ik heb 363.000 volgers, bijna evenveel als VTM. Theo Francken heeft er 200.000.»

HUMO Jammer dat u die sociale media gebruikt om nepnieuws te verspreiden. Dat de opvang van elke asielzoeker 2.255 euro per maand kost, bijvoorbeeld.

VAN GRIEKEN «Dat bedrag klopt.»

HUMO Dat is gebaseerd op tien dure plaatsen voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen, op een totaal van 23.000 opvangplaatsen. De gemiddelde kostprijs ligt rond de 1.500 euro per maand.

VAN GRIEKEN «We hebben altijd gezegd dat het bedrag kan oplopen tot 2.255 euro. Dat is niet gelogen. En 1.500 euro is nog altijd een pak meer dan het gemiddelde pensioen. Maar er is dringend een studie nodig naar de totale kostprijs van de massamigratie.»

HUMO Uit de meeste studies blijkt dat migratie meer opbrengt dan ze kost.

VAN GRIEKEN «Nederland heeft de echte kostprijs van migratie berekend: als je hun resultaat naar Vlaanderen extrapoleert, kom je aan een verliespost van 7 miljard euro per jaar. Logisch, als je kijkt naar de lage werkzaamheidsgraad bij allochtonen, het hoge aantal leeflonen, de criminaliteit, de verpaupering en de teloorgang van ons onderwijs door de superdiversiteit.»

HUMO Filip Dewinter verspreidde vorige zomer een filmpje waarin een trucker door brandende wegversperringen van vluchtelingen in Calais gereden zou zijn. Achteraf bleek het om gele hesjes nabij Luik te gaan.

VAN GRIEKEN «Dat was fout, we hebben dat filmpje weggehaald.»

HUMO Hij probeerde zich nog te redden door te zeggen dat het waar had kúnnen zijn. Pijnlijk.

VAN GRIEKEN «Inzake sociale media is er een generatiekloof tussen ons (lacht).»

Hitlergroet

HUMO Sinds uw verkiezingsoverwinning hebben veel allochtonen het gevoel dat rechtse Vlamingen zich openlijker racistisch gedragen.

VAN GRIEKEN «Ik geloof niet dat racisme in het DNA van de Vlaming zit, zoals de hoofdredacteur van Knack schreef. Het kan dat sommige Vlamingen mensen af en toe duidelijk maken dat ze hier niet in Marokko zijn, maar dat ís ook zo, hè?»

HUMO Was Pukkelpop geen voorbeeld van die uit de hand gelopen assertiviteit?

VAN GRIEKEN «Bijna de helft van de jongeren heeft sympathie voor Vlaams Belang of de N-VA. Dan is het normaal dat er meer leeuwenvlaggen circuleren. Waarom doet niemand moeilijk over internationale vlaggen op Tomorrowland, maar wel over die van ons?»

HUMO Omdat die Tomorrowland-vlaggen een teken van verbinding zijn, terwijl de Vlaams Belang-jongeren meisjes met flessen vol pis bekogelden en achtervolgden tot in hun tent.

VAN GRIEKEN «Men schuift dat incident zomaar in onze schoenen. Waar zijn de bewijzen?»

HUMO Het waren toch Vlaams Belang-jongeren die daar amok maakten?

VAN GRIEKEN «Niet op de camping. Anuna De Wever zegt trouwens dat ze er niets van heeft gemerkt.»

HUMO U deelde een filmpje van een meisje dat een leeuwenvlag verbrandde, waarna ze bestookt werd met haatmail.

VAN GRIEKEN «Dat meisje was meerderjarig, en ik heb haar post gedeeld zonder commentaar. Ze zal voortaan misschien eens nadenken voor ze een vlag in brand steekt. Ik wilde wijzen op een incident op Pukkelpop waar de pers geen aandacht aan schonk. Die twee maten en gewichten storen me enorm.»

HUMO Meyrem Almaci vreest voor een hellend vlak en ook historicus Bruno De Wever waarschuwt dat we snel kunnen afglijden naar fascistische toestanden.

VAN GRIEKEN «We gaan stoute memes toch niet vergelijken met nazitoestanden?»

HUMO Wat vindt u van de N-VA-kritiek dat Vlaams Belang zichzelf buitenspel zet door ‘extremistische randfiguren te tolereren’?

VAN GRIEKEN «Opnieuw: twee maten en gewichten. Open VLD gedoogt nog altijd fraudeurs als Geert Versnick en Karel De Gucht

HUMO Tijdens de campagne lekte een foto uit waarop de Truiense VB-voorzitter Katrina Langlet een Hitlergroet bracht op een feestje.

VAN GRIEKEN «Die foto leek mij eerder marginaal dan racistisch. Maar we hebben haar uit de partij gezet. Ondertussen hebben we die afdeling opgedoekt, omdat daar van alles mis was.»

HUMO De Mechelse Vlaams Belanger Thomas Lomelino vergeleek op Tinder ‘negers’ met huisdieren.

VAN GRIEKEN «Thomas Lomelino is uit de partij gestapt. (Windt zich op) Moet ik mij als nationaal voorzitter nu echt verantwoorden voor elk dronken bericht dat leden op datingsites plaatsen?»

HUMO Waarom gedijen zulke zaken zo goed in uw partij?

VAN GRIEKEN «En het aantal Grijze Wolven (extreemrechtse Turkse organisatie, red.) bij CD&V, Groen en de SP.A dan? Daar berichten de media veel minder over. Na onze verkiezingsoverwinning wisten we dat de media actief zouden gaan speuren, maar als ik me al moet verantwoorden voor zatte Tinderberichten van gewone leden, denk ik dat stilaan elke steen is omgedraaid.»

HUMO Er leeft bij Vlaams Belang ook veel onbehagen tegenover homo’s. Kamerlid Dominiek Sneppe sprak zich uit tegen holebi’s die trouwen en kinderen krijgen, het Aalsterse raadslid Steve Herman noemde de Gay Pride walgelijk.

VAN GRIEKEN «Je kunt je toch afvragen of de expliciete decadentie van de Gay Pride nodig is? Ik betwijfel of dat de emancipatie van holebi’s vooruithelpt. Veel mensen denken daar zo over, zelfs binnen de holebigemeenschap.

»Wat Dominiek Sneppe zei, is een persoonlijk standpunt. Als partij hebben we homorechten geaccepteerd, en zij heeft het daar moeilijk mee, omdat ze gelovig is. Mensen mogen toch nog een eigen mening hebben?»

HUMO Hoe moeilijk is het om Dries Van Langenhove in de pas te doen lopen?

VAN GRIEKEN «Dat is niet nodig, hij is nog steeds onafhankelijk. Ik herken een jongere versie van mezelf in hem. Dries is zeer gedreven en ongeduldig om dingen te veranderen. Hij popelt om snel parlementaire initiatieven te nemen, maar soms moet je wachten op het juiste moment.»

HUMO Heeft hij de Dossinkazerne al bezocht? Dat werd hem opgelegd na het gerechtelijke verhoor wegens mogelijke inbreuken op de racismewet in geheime chatboxen van Schild & Vrienden.

VAN GRIEKEN «Geen idee. Hij mag daar niet over praten. Maar die maatregel is een schande: hij is nog niet veroordeeld en krijgt al een straf. De onderzoeksrechter is daar in de fout gegaan, en dat zou hem op het proces weleens zuur kunnen opbreken.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234