null Beeld

Jan Jambon (N-VA), vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken: 'Ik sta niet te springen om premier te worden. Het is een hondenstiel, veel zwaarder dan de mijne'

Het politieke voorjaar was geen wandeling in het park voor vicepremier Jan Jambon (N-VA). Met Theo Francken en Steven Vandeput bengelden twee van zijn regeringsadjudanten wekenlang boven het vagevuur, en in het kernkabinet stond hij moederziel alleen toen de regering belangrijke knopen moest doorhakken. Maar er is ook goed nieuws: ‘Ik ben 22 kilo vermagerd. Er hangt wat minder jambon aan Jambon.’

rl

De dag vóór het interview heeft CD&V-vicepremier Kris Peeters een loeier van een owngoal gescoord door de orthodoxe rabbijn Aron Berger op de Antwerpse lijst te zetten. Zo hoopte hij zich te verzekeren van de stemmen van de joodse gemeenschap. Maar de chassidische jood weigert vrouwen de hand te schudden, en dat vonden ze bij CD&V bij nader inzien niet ideaal. Aron Berger hield de eer aan zichzelf en Kris Peeters mocht zijn wonden likken.

HUMO Hebt u medelijden met uw collega-vicepremier, ondanks uw vele ruzies met hem?

Jan JAMBON «Ik heb zelden ruzie met Kris, eerder meningsverschillen. En ik voel met hem mee: ik weet hoe zo’n mediastorm erin hakt.»

HUMO Het is opvallend dat de N-VA Aron Berger niet scherper veroordeelde.

JAMBON «We willen niet spotten met de missers van CD&V.»

HUMO Waarom is uw partij milder voor joden dan voor moslims?

JAMBON (geërgerd) «Het is ook nooit goed. CD&V heeft zich in nesten gewerkt en het zou laf zijn als wij het nu nog erger maken door daarop te springen. Dat is niet onze stijl.»

HUMO Theo Francken postte op Facebook wel een foto waarop hij handjes schudt met Nadia Sminate en Darya Safai: ‘Wij N-VA’ers reiken mekaar wél de hand.’

JAMBON «Dat heb ik niet gezien. We hebben intern alleszins afgesproken om terughoudend te communiceren.»

HUMO Bart De Wever legde het verschil tussen moslims en joden uit in De Zondag: ‘Joden vermijden conflicten, dat is het verschil met moslims.’

JAMBON «De joods-orthodoxe gemeenschap in Antwerpen kennen we goed. Die mensen leven daar al honderden jaren vreedzaam onder elkaar, zonder anderen lastig te vallen.»

HUMO Maar de waarden van de verlichting die we zo graag uitleggen aan moslims, zijn in de joodse wijken ook niet overal doorgedrongen?

JAMBON «In het orthodoxe deel niet, maar dat is een kleine groep binnen de joodse gemeenschap.»

HUMO Heeft uw selectiviteit ook niet te maken met hun rijkdom? Economisch en electoraal zijn ze interessant voor de N-VA.

JAMBON «Als je verkiezingen wilt winnen, zijn allochtone stemmen belangrijk. Wij jagen de moslimgemeenschap ook niet tegen ons in het harnas.»

HUMO Meent u dat nu?

JAMBON «Natuurlijk. Die mensen horen erbij – tenminste, degenen die hun boekje niet te buiten gaan. Wij zijn een gemeenschapspartij en we willen een samenleving bouwen met alle mensen die onze waarden en normen omarmen, welk geloof ze ook aanhangen. Maar wie bijvoorbeeld de sharia wil invoeren, heeft hier geen plaats.»

HUMO De N-VA zou nooit overwegen om een orthodoxe jood op de lijst te zetten?

JAMBON «Als een kandidaat het niet eens is met de waarden en de principes van je partij, krijg je problemen.»

HUMO Na een tumultueus voorjaar slaagde de regering er vlak voor de paasvakantie in om een akkoord te bereiken over de zware beroepen en over het Energiepact. Maar er werd vooral beslist om niet te beslissen.

JAMBON «Daar ben ik het niet mee eens.»

HUMO De pensioenhervorming moest één van de klapstukken van de regering worden, maar een jaar vóór de volgende federale verkiezingen weet nog altijd niemand of hij een zwaar beroep heeft en wanneer hij met pensioen kan.

JAMBON «We hebben nu een kader uitgewerkt waarmee minister Daniel Bacquelaine (MR) kan gaan onderhandelen met de vakbonden. Zij mogen die lijst met zware beroepen bepalen, maar alleen fysiek zwaar werk, jobs met een veiligheidsrisico en onregelmatige uren komen in aanmerking. Stress is een verzwarende omstandigheid.»

HUMO U hebt dat kader met tegenzin goedgekeurd, omdat u het te ruim vond. Waarom?

JAMBON «We willen vermijden dat straks bijna iederéén een zwaar beroep heeft. Zo hol je de pensioenhervorming uit en maak je het sociale systeem onbetaalbaar. Daarom hebben we een budget vastgelegd dat de sociale partners niet mogen overschrijden. De lijst mag dus niet te lang worden.»

HUMO De vakbonden vinden de criteria te streng en gaan op 16 mei opnieuw staken. Ze zijn ook boos omdat de voordeelregimes voor de militairen en het NMBS-personeel, die nu nog op 55 en 56 jaar met pensioen kunnen, over twintig jaar verdwijnen.

JAMBON «Je krijgt het toch niet uitgelegd aan de mensen dat de helft van de publieke sector een zwaar beroep heeft, terwijl dat in de privé maar 10 procent zou zijn? We willen de lat tussen publiek en privé zoveel mogelijk gelijk leggen.»

HUMO Wat is voor u een zwaar beroep?

JAMBON «Ik heb daar ideeën over, maar ik ga minister Bacquelaine niet voor de voeten lopen.»

HUMO Politieagent?

JAMBON «Politiemensen die elke dag op het terrein staan, hebben een zwaar beroep, ja.»

HUMO Ook veel jongeren maken zich ongerust over de pensioenhervorming. Ze staan lijnrecht tegenover de vakbonden, omdat die alleen de verworven rechten van de babyboomgeneratie zou verdedigen. Ze vinden dat er géén uitzonderingen moeten zijn voor zware beroepen.

JAMBON «Ik begrijp dat. Die generatie verandert veel makkelijker van job. Als het hun niet meer aanstaat of ze vinden hun werk te zwaar, zijn ze weg. Maar wie jarenlang echt een zwaar beroep heeft gehad, moet wat vroeger kunnen stoppen. Zo’n job kan een invloed hebben op het aantal gezonde jaren dat je nog te leven hebt.»

HUMO Dat de N-VA er de voorbije maanden mee dreigde om de kernuitstap op te blazen, zorgde voor wrevel bij de coalitiepartners. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) beschuldigde uw partij van schizofrenie, omdat de sluiting van de kerncentrales in het regeerakkoord staat.

JAMBON «Maar er staat ook in dat die gekoppeld is aan vier parameters: veiligheid, leveringszekerheid, de energieprijzen en de klimaatdoelstellingen. Wij hebben alleen gezegd: ‘Bewijs ons dat aan die parameters voldaan zal worden.’ Wij zijn daar sceptisch over.»

HUMO Politicoloog Carl Devos schreef in De Morgen: ‘De kernuitstap in 2025 werd bevestigd, maar die beslissing wordt zo volgestouwd met voorwaarden dat het niet uitgesloten is dat Michel II alsnog tot een levensduurverlenging van de kerncentrales beslist. Hallucinant.’

JAMBON «We moeten toch niet als kiekens zonder kop beslissen? We zouden slechte bestuurders zijn als we blind voor die fetisj van de kernuitstap zouden gaan, zonder rekening te houden met andere factoren. Daarom houden we een slag om de arm. Tot 2020 kan een volgende regering de kernuitstap nog terugdraaien.»

undefined

'Het leek wel of Theo Francken zelf bloed aan zijn handen had. Mocht hij niet zo'n robuuste beer zijn, dan was hij al lang afgetreden ''

HUMO Tegen dan moeten de gascentrales er zijn, die we kunnen aanzetten als er te weinig zon of wind is?

JAMBON «Ze moeten op z’n minst alle vergunningen hebben en in aanbouw zijn. In dit land is dat een hele opgave.»

HUMO Moet je investeerders in duurzame energie niet meer zekerheid geven? Zij dreigen straks toch te moeten concurreren met de goedkope energie van de oude kerncentrales.

JAMBON «Die zekerheid is er: we hebben alles in gang gezet om de kernuitstap te kunnen uitvoeren. Maar we willen de energiebevoorrading niet in gevaar brengen of de bevolking en de bedrijven nodeloos op kosten jagen. Deze regering heeft de loonkosten verlaagd om onze bedrijven weer concurrentieel te maken. Het zou dom zijn om hun met een slecht energiebeleid een nieuwe handicap te bezorgen.»

HUMO Zowel bij de kerncentrales als bij de F-16’s gaat het om oude technologie die je langer kunt gebruiken voor een bepaalde prijs, waarna je fors moet investeren in nieuwe technologie. Het is opvallend dat de N-VA in die dossiers verschillende posities inneemt.

JAMBON «Het is niet omdat je de levensduur van je fiets verlengt door nieuwe tandwielen te steken, dat je ook langer met je oude wagen moet rijden. Als je één of twee kerncentrales langer openhoudt, moet je achteraf investeren in alternatieven, maar ondertussen geniet je wel van de goedkopere, bestaande energie. Wij pleiten ook niet voor het openhouden van álle kerncentrales. De oudste moeten sowieso dicht vóór 2025, de jongste kunnen langer mee. De centrale van Borssele in Nederland is zestig jaar oud, onze oudste centrales zijn in 2025 maar vijftig jaar.

»Over onze F-16’s zeggen de Amerikanen nu zelf dat het type dat wij hebben niet langer gebruikt kan worden. Dan vraag je je toch af waarvoor al die heisa nodig was? Net zoals de crisis over de Soedanese vluchtelingen die zogezegd gefolterd werden. In plaats van mee te gaan in de hysterie, zouden we beter eens op de pauzeknop duwen en onderzoeken of er wel iets aan de hand is. Maar men wil meteen oordelen, veroordelen en koppen zien rollen. Theo heeft daarvan afgezien. Op den duur leek het alsof hij zelf bloed aan z’n handen had. Mocht hij niet zo’n robuuste beer zijn, dan was hij al lang afgetreden. Van de oppositie begrijp ik dat ze dat spel spelen, maar van de media verwacht ik dat ze eerst het onderzoek afwachten voor ze conclusies trekken. Voor hetzelfde geld had die hysterie Theo en Steven de kop gekost. Voor geruchten die achteraf niet eens blijken te kloppen!»

HUMO Er is informatie achtergehouden door de legertop. Is het niet raar dat de eindconclusie luidt dat iedereen gewoon op zijn plaats mag blijven zitten?

JAMBON «Nog niet alle conclusies zijn getrokken. Je moet ook niet elke menselijke fout bestraffen met ontslag. Het is destructief voor een organisatie als mensen voelen dat ze zich geen enkele fout kunnen permitteren.»

HUMO Open VLD’er Guy Vanhengel zei in Humo dat de N-VA te arrogant is: ‘Ze acht zich onoverwinnelijk, maar die houding zal zich wreken, vroeg of laat.»

JAMBON «Wij zijn niet arrogant. Na de aanslagen van 22 maart heb ik mijn ontslag ingediend omdat er fouten waren gemaakt in mijn diensten. Ik trok me dat zwaar aan, maar de premier heeft het me uit mijn hoofd gepraat. Mijn opvolger zou geen tijd krijgen om zich in te werken, het was crisis en die moest gemanaged worden. Daar heb ik me naar geschikt. Maar bij Theo en Steven was er niets aan de hand.»

HUMO Theo Francken heeft wel premier Michel geschoffeerd. Toen die zei dat alle repatriëringen van Soedanezen waren opgeschort, noemde hij dat ‘absurd’.

JAMBON «Ik ga niet recht praten wat krom is: hij heeft zich daar terecht voor verontschuldigd. Ook ministers maken al eens een fout. Hij zal het geen tweede keer meer doen.»

HUMO U schijnt in de regering een mentor te zijn voor Theo Francken en Zuhal Demir. Hoe werkt dat?

JAMBON «Het zijn twee jonge veulens en ik ben de bezadigde pater familias die hen af en toe in toom houdt. Hun drive siert hen, maar ik leer hun om niet elke keer tegen het plafond te gaan. Elke maandagmiddag bekijken we samen hoe ik hen kan helpen.»


Plots terrorist

HUMO We zijn nu ruim twee jaar na de terreuraanslagen in Brussel. Is Molenbeek opgekuist?

JAMBON «Nee. Iets wat al dertig jaar scheefzit, kun je niet in één jaar rechttrekken. Maar het blijft onze ambitie om de Kanaalzone weer leefbaar te maken. We laten alle diensten – politie, parket, de dienst Vreemdelingenzaken – samenwerken en dat werpt vruchten af. Het is een laboratorium voor de politie van de toekomst. De voorbije twee jaar zijn er tienduizenden adressen bezocht om te achterhalen wie er in Molenbeek woont. Vóór de aanslagen wist niemand dat. Dat is ontstellend, want die kennis is de basis van elk veiligheidsbeleid.»

undefined

null Beeld

undefined

'Politiemensen die elke dag op het terrein staan, hebben een zwaar beroep, ja.'

HUMO Voor het VIER-programma ‘Niveau 4’ bent u een avond lang mee op interventie gegaan met de politie van Molenbeek. Wat was uw indruk?

JAMBON «Ik heb grenzeloos respect voor de politie. Ik kende de verhalen, maar als je voor het eerst in je leven de kelder van een theehuis induikt, waar wordt gedeald, gepokerd of gegokt, krijgt dat toch een andere dimensie.»

HUMO De frustratie bij de Brusselse politie blijft immens, omdat het parket volgens hen te laks optreedt.

JAMBON «Ik begrijp dat, maar ik kan daar weinig aan doen, en Koen Geens (minister van Justitie, red.) ook niet. Ik heb de capaciteitsproblemen bij de politie aangepakt en meermaals aangegeven dat een cultuur van straffeloosheid onaanvaardbaar is. Verder mag ik niet gaan, anders krijg ik weer het verwijt dat ik de scheiding der machten schend.»

HUMO Leven we in een veiliger land dan drie jaar geleden?

JAMBON «Ja. We hebben meer manschappen, de samenwerking tussen de diensten is beter, het materiaal en de beveiligingstechnieken zijn moderner. Maar we zullen waakzaam moeten blijven.»

HUMO Mensen van de luchthaven zeggen dat de veiligheid verbeterd is, maar dat er gaten blijven bestaan. Uitzendbureaus die personeel aanwerven voor de luchthaven, stellen ook ex-gevangenen tewerk, en die staan dan met een veiligheidsbadge op het tarmac.

JAMBON «Ik denk niet dat een ex-gevangene zo snel op het tarmac staat. De screening gebeurt heel zorgvuldig.»

HUMO Bagageafhandelaars kampen met een tekort aan werkkrachten, want de job is loodzwaar. Riskeert u niet dat de screening te laks wordt?

JAMBON «Nee, want het nationale veiligheidsapparaat doet de screening, niet de werkgever. Maar de veiligheidspasjes blijven een zwakke plek. In de topperiode van IS radicaliseerden jongeren in enkele weken tijd. Iemand kan vandaag een pasje voor twee jaar krijgen, maar over zes maanden plots een gevaar worden. Dat blijft een pijnpunt. Iemand die zijn rijbewijs behaalt, laten we ook niet elke maand op controle komen. Ik roep de werkgevers en het luchthavenpersoneel op om alert te zijn voor tekenen van radicalisering.»

HUMO Eén van de antwoorden na 22 maart was meer camera’s: op de luchthaven, in stadscentra, op snelwegparkings. Dankzij uw camerawet kunnen winkeliers nu ook live bewakingsbeelden tonen, en mag de politie bodycams dragen en drones met camera’s inzetten. Is de prijs voor veiligheid dat we naar een bigbrothermaatschappij evolueren?

JAMBON «Ik ben daar zeer gevoelig voor, de slinger mag niet te ver doorslaan. Daarom zitten er controlemechanismen in ons systeem, zoals de privacycommissie. Er passeert niets in de regering zonder dat Philippe De Backer (Open VLD-staatssecretaris van Privacy, red.) daar zijn zeg over heeft. De camerabeelden worden ook niet jarenlang opgeslagen en we gaan echt geen manschappen inzetten om die allemaal te bekijken. Camera’s zijn vooral nuttig bij incidenten of om fenomenen gericht te bestrijden.»

HUMO IS is verslagen in Irak, maar duikt op in steeds meer Afrikaanse landen. Deskundige Montasser AlDe’emeh waarschuwt dat er een jihadbeweging 2.0 zal ontstaan die nog wreder is dan IS.

JAMBON «Het zal nooit gedaan zijn. Je kunt de oorlog tegen IS winnen, maar Al Qaeda en Boko Haram zijn er ook nog. Gelukkig zijn we nu beter gewapend tegen de dreiging. Daarom is het terreurniveau verlaagd van drie naar twee.»

HUMO Is het verstandig om de Belgische IS-weduwen in de vluchtelingenkampen te laten zitten? Rudi Vranckx waarschuwde al dat dat zich ooit tegen ons kan keren.

JAMBON «Zij moeten de consequenties van hun keuzes dragen. Onze samenleving moet daar niet voor opdraaien.»

HUMO Hun kinderen hebben die keuze toch niet gemaakt?

JAMBON «Nee, maar dat geldt ook voor kinderen van drugsdealers of moordenaars.»

HUMO Als criminelen naar de gevangenis moeten, worden hun kinderen wel opgevangen bij familie of door de jeugdzorg.

JAMBON «Als die IS-weduwen zich met hun kinderen bij een Belgische ambassade aanmelden, kunnen ze een beroep doen op het internationaal recht. Dan zullen we hen moeten opvangen. Maar we gaan hen niet opsporen en naar hier halen.»

HUMO U weet dat de publieke opinie die mensen het liefst aan hun lot overlaat?

JAMBON «Als minister moet je voortdurend afwegingen maken tussen wat je achterban wil en wat het beste is voor de samenleving. Als je je alleen laat leiden door de publieke opinie, ben je geen goede leider. Soms moet je de mensen meetrekken en moedige beslissingen uitleggen.»

HUMO De kritiek is dat de N-VA dat te weinig doet.

JAMBON «Je kunt geen krant meer openslaan of er wordt op ons ingehakt, meestal onterecht. Als ik daar telkens op moet reageren, heb ik geen leven meer. In een democratie heeft de kiezer het laatste woord. En het frustreert sommigen blijkbaar dat die kiezer ons blijft volgen.»


Tafelen bij Bruneau

HUMO U zit nu meer dan drie jaar in de regering. Werkt België beter dan u had gedacht?

JAMBON «Nee. Met deze coalitie hebben we een aantal problemen opgelost, maar met andere coalities was dat onmogelijk geweest. De Vlaming heeft jarenlang voor dit beleid gestemd en krijgt het nu eindelijk. Maar de Walen steunen het niet. Daarom blijf ik erbij dat we beter zoveel mogelijk bevoegdheden naar de deelstaten overhevelen. We worden ook nog altijd geconfronteerd met de Belgische constructiefouten. Neem het gezondheidsbeleid of de verkeersveiligheid: de bevoegdheden zijn zo versnipperd dat niemand nog weet wie wat mag doen. Wij hebben de personenbelasting verlaagd, maar daardoor zitten de gewesten in de penarie. Zij krijgen minder geld binnen, omdat ze gefinancierd worden via de opcentiemen op de personenbelasting. Geef die gewesten hun eigen fiscale systeem.»

HUMO De stelling van de N-VA was altijd dat België niet draait, omdat Vlamingen en Franstaligen niet overeenkomen. In deze regering zijn het de Vlamingen die voortdurend kibbelen.

JAMBON «De stijl is niet altijd fraai, maar we nemen wel de juiste beslissingen: we hervormen het pensioenstelsel, creëren jobs, verlagen de lasten… De begroting is nog niet in evenwicht, maar we zullen het tekort wel kunnen beperken tot ongeveer 0,5 procent van het bbp. Niet slecht, als je van meer dan 3 procent komt.»

undefined

'Je kunt geen krant meer openslaan of er wordt op de N-VA ingehakt, meestal onterecht. Het frustreert sommigen blijkbaar dat de kiezer ons blijft volgen ''

HUMO Louis Michel bekende in Humo dat de MR de N-VA wil tonen dat België nodig is, ‘en dat ze met ons het beleid kunnen voeren dat ze willen’. Is dat aan het lukken?

JAMBON «Nee. Louis Michel moet zijn wensen niet voor waar aannemen. Die constructiefouten in het staatsapparaat moeten eruit. Wij trekken opnieuw met een zwaar communautair luik naar de verkiezingen van 2019.»

HUMO Maar om dat uit te voeren hebt u een tweederdemeerderheid nodig, met de PS erbij.

JAMBON «Als wij ooit met hen een regering vormen, is het om communautair grote stappen vooruit te zetten.»

HUMO Vreest u niet dat het drama in Catalonië het enthousiasme voor de Vlaamse zaak zal bekoelen? Bedrijven trekken daar weg, politici vliegen in de cel.

JAMBON «Hun situatie is totaal anders. De Catalanen vertegenwoordigen 16 procent van Spanje, de Vlamingen 60 procent van België. In Catalonië was een meerderheid voor onafhankelijkheid, in Vlaanderen niet. Wij zijn een democratische partij en we willen dat niet forceren. Maar er is wel een breed draagvlak voor meer Vlaamse bevoegdheden.»

HUMO Het is wel opmerkelijk hoe de N-VA veruit de grootste partij blijft in de peilingen, terwijl u uw corebusiness – Vlaamse onafhankelijkheid – vijf jaar in de diepvriezer hebt gestoken.

JAMBON «We hadden de keuze: ofwel realiseerden we niets op het communautaire en niets op al de rest, ofwel begroeven we het communautaire voor één legislatuur en realiseerden we de rest van ons programma. Veiligheid, asiel en migratie, lastenverlagingen: overal hebben we een tandje bij kunnen steken. Dat was een buitenkans. Als we mordicus hadden vastgehouden aan het communautaire, waren we met slechte papieren aan tafel gekomen en hadden we een draak van een staatshervorming duur moeten betalen. Dan heb ik liever geen staatshervorming, maar wel oplossingen voor al de rest.»

HUMO Hoopt u dat de MR in 2019 nog eens als enige Franstalige partij meestapt in de huidige coalitie?

JAMBON «Ik ben tevreden over wat we met deze regering hebben gedaan. Maar wij willen communautair vooruitgang boeken, en dan is deze coalitie te beperkt. De dag na de verkiezingen zien we wel hoe de andere partijen zich opstellen.»

HUMO De top van de MR en de N-VA hebben samen getafeld in het Brusselse sterrenrestaurant Bruneau, zónder premier Michel. Het ging er over vervroegde verkiezingen. Dat zou handig zijn voor de N-VA, omdat de gemeenteraadsverkiezingen dan beheerst worden door nationale thema’s. Voor de MR zou het een ramp zijn, want premier Michel zou met een gevallen regering naar de Franstalige kiezer moeten.

JAMBON «Denkt u nu echt dat wij zulke besprekingen in een vol restaurant zouden voeren? We wilden graag nog eens samen naar Bruneau, vóór de zaak dichtging. Zie het als camaraderie. De vorige keer dat we daar aten met Didier Reynders was in 2010, ten tijde van onze hopeloze onderhandelingen met Elio Di Rupo. Daar hebben we de eerste contacten gelegd voor deze regering. Deze keer hebben we gepraat over voetbal, hockey, Brussel, Antwerpen, Brasschaat…»

HUMO Bronnen in beide partijen hebben bevestigd dat het ook over vervroegde verkiezingen ging.

JAMBON «Dat is ter sprake gekomen. Vijf minuten. En daar zat geen agenda achter, het was geen scenario dat we per se wilden aftoetsen. Ik ben niet bang van vervroegde verkiezingen, maar wij willen de rit uitdoen en tonen dat we een loyale bestuurspartner zijn.»

HUMO Hoe kijkt u naar uw populariteit in Franstalig België?

JAMBON «Dat is plezant, zeker in vergelijking met de hel van de eerste maanden. Als ik in Franstalig België kwam, had ik altijd compassie met de mensen die me moesten ontvangen. Je komt een zaal binnen, de zee splijt open en daar staat die arme burgemeester die mij de hand moet schudden. Elke keer als die hand op en neer ging, zag je hem denken: ‘Allez, weer honderd stemmen minder.’ Dat is voorbij. Ik heb ook altijd gezegd dat ik minister wil zijn van Oostende tot Aarlen.»

HUMO Er gaan stemmen op dat u in een volgende regering premier kunt worden.

JAMBON «Ik sta daar niet voor te springen. Het is een hondenstiel, veel zwaarder dan de mijne. De premier is het sluitstuk van de regering en staat bij elke crisis in de vuurlijn. Zijn partij moet vaak ook de ultieme toegeving doen om dingen mogelijk te maken.»

HUMO In uw gemeente Brasschaat haalde u meer dan 40 procent van de stemmen, maar volgens uw partijgenoot Luc Sevenhans ligt het burgemeesterschap u niet. ‘Mensen die komen klagen over niet-opgehaalde vuilnisbakken, dat is niets voor Jan.’

JAMBON «Daar vergist hij zich in. Voor ik minister werd, ben ik twee jaar burgemeester geweest en ik deed dat graag. Zo dicht bij de mensen staan, daar doe je het voor in de politiek. Je kunt zo’n vuilnisbak een banaal probleem vinden, maar als je het oplost, doe je de mensen geloven in de politiek.»

undefined

null Beeld

undefined

'Ik leer Theo Francken en Zuhal Demir om niet elke keer tegen het plafond te gaan. Elke maandag­middag bekijken we samen hoe ik hen kan helpen.'

HUMO Die mensen moeten wel met de auto naar Antwerpen. Hoe lang zult u die geplande tramlijn nog tegenhouden?

JAMBON «Levenslang. Die komt er niet. Welk probleem lossen we daarmee op?»

HUMO Files? Luchtvervuiling?

JAMBON «De files beginnen een stuk voorbij Brasschaat. Onze inwoners stappen op de bus tot in Schoten, en daar nemen ze de tram naar Antwerpen. Het openbaar vervoer is perfect op elkaar afgestemd. Je kúnt in Brasschaat geen tram leggen zonder de gemeente te ontwrichten. Er loopt een kleine rijksweg door het centrum, waar alle winkels liggen. En daar zou je een tramlijn leggen? Dat is praktisch onhaalbaar en ik herhaal: er ís geen probleem.»


Minder hesp

HUMO Tussen haakjes: u ziet er slanker uit dan enkele maanden geleden.

JAMBON «Ja, er hangt wat minder jambon aan Jambon (lacht). 22 kilo om precies te zijn. Nog 3 kilo te gaan, maar die laatste zijn de moeilijkste.»

HUMO Dat heet in de volksmond ‘een De Weverke doen’.

JAMBON «Ja, maar zonder Pronokal-dieet. Ik let wel op mijn voeding en ik heb net mijn eerste sessie van tien weken met Evy Gruyaert achter de rug (volgens de Start to Run-methode, red.). Mijn BMI was 32, er moest iets gebeuren. De voorbije jaren begon ik na Nieuwjaar vol goede voornemens, maar na enkele weken herviel ik. Nu lukt het wel, omdat ik het volhoud om elke dag te bewegen: de ene dag lopen, de andere dag fietsen op de hometrainer.»

HUMO U bent een notoir wijnliefhebber en bourgondiër.

JAMBON «Klopt. De voorbije maanden koos ik telkens één gelegenheid per week waarop ik alcohol nuttigde. Nu is dat al twee of drie keer per week. Dat is misschien gevaarlijk, maar in dit vak is een gezonde levensstijl niet evident. Je moet zó vaak tafelen en netwerken. Vermageren is niet makkelijk, maar op gewicht blijven zal nog moeilijker zijn. Maar ik voel me wel veel beter en energieker, nu ik die twee volle emmers niet meer moet meesleuren.»

HUMO Hebt u al eens spijt gehad van uw keuze voor de politiek?

JAMBON «Geen seconde. Ik zou gerust oud kunnen worden in de politiek. Zo lang is dat niet meer. Ik word deze week 58, en na de zomer zal ik al drie kleinkinderen hebben.»

HUMO Zou dat een reden kunnen zijn om het rustiger aan te doen?

JAMBON «Nu nog niet. Maar grootvader worden doet wat met een mens. Mijn dochter vraagt me soms om op mijn kleinkind te passen. Als mijn agenda het toelaat, doe ik dat met alle plezier. En ik kom daar niet graag op terug. Als de premier dan net het kernkabinet bij elkaar roept, zal ik toch eerst vragen of het niet op een ander moment kan (lacht).»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234