‘Je kunt mijn overstap naar de politiek niet rationeel verklaren. Financieel en praktisch heb ik me zeker niet verbeterd’ Beeld Saskia Vanderstichele
‘Je kunt mijn overstap naar de politiek niet rationeel verklaren. Financieel en praktisch heb ik me zeker niet verbeterd’Beeld Saskia Vanderstichele

CD&V-voorzitterJoachim Coens

'Jarenlang was ik een gewaardeerd CEO, nu ben ik plots een pispaal'

Zijn vader Daniël Coens overleed op 53-jarige leeftijd, zijn grootvader was even oud toen hij verongelukte. Zelf werd Joachim Coens op zijn 53ste CD&V-voorzitter. In de extra time van zijn leven wil hij zijn sukkelende partij en doodverklaarde land weer een toekomst geven. Het zijn twee klussen waarvoor de ex-havenbaas en burgemeester van Damme al zijn ervaring en wijsheid zal nodig hebben. 'We kunnen deze uitzichtloze situatie niet blijven rekken. Het is tijd voor iets anders.'

Raf Liekens

Joachim Coens heeft het imago van een grijze muis, maar zou vooral in de late uurtjes een amusant man zijn. Dat blijkt ook tijdens dit interview, dat halfweg een lange onderbreking kent wegens dringend partijoverleg. In deel één drinkt Coens spuitwater, is hij erg gefocust en geeft hij voorzichtige, afgelijnde antwoorden. Na zijn laatste vergadering komen er bier, frieten en zalmtartaar op tafel, en toont de West-Vlaming zijn volkse kant met grapjes en ontboezemingen. Zijn carrière draagt datzelfde contrast in zich: dat van de zakenman die meespeelt op het internationale toneel en de burgervader van een stadje van elfduizend zielen.

HUMO Waarom geeft een vijftiger zijn mooie baan als baas van de haven van Zeebrugge op voor de slangenkuil van de politiek?

JOACHIM COENS «U bent niet de enige die dat gek vindt. Mensen vragen soms of er iets scheelt in mijn bovenkamer (lacht). Ik had rustig CEO kunnen blijven tot aan mijn pensioen, maar het slechte verkiezingsresultaat van CD&V maakte me onrustig. Ik voelde dat ik iets moest doen. Ik was net 53 geworden, de leeftijd waarop mijn vader is overleden aan kanker en ook mijn grootvader is verongelukt. Ik had er altijd rekening mee gehouden dat ik die leeftijd misschien niet zou halen. Alles wat nu nog komt, is bonus. Extra time. Daarin kun je weleens een risico nemen.»

HUMO CD&V-kopstuk Hilde Crevits stond versteld van uw keuze. 'Joachim is normaal een heel voorzichtig man.'

COENS «Klopt. Je kunt mijn overstap dan ook niet rationeel verklaren (lacht). Financieel en praktisch heb ik me zeker niet verbeterd. Mijn job was vlak bij huis, nu moet ik voortdurend naar Brussel. Bovendien heeft de politiek een negatief imago. Van een gewaardeerde CEO word je plots een pispaal. Je opent je Facebook en leest scheldwoorden als 'klootzak' en 'zakkenvuller'. Wat me het meest treft als je de profielen van die mensen bekijkt, is dat daar soms leraars bij zijn. Moeten zíj onze kinderen iets bijbrengen? Dat is verontrustend. De drang om die wrok te keren is één van de hoofdredenen voor mijn overstap.»

HUMO U zat aanvankelijk in de groep rond Karel Van Eetvelt. Hij hoopte de consensuskandidaat voor het voorzitterschap te worden en van CD&V een nieuwe beweging te maken, zoals Frans president Macron het deed met En Marche.

COENS «Sammy Mahdi en Vincent Van Peteghem waren ook bij die gesprekken, maar er was geen consensus rond één figuur. Meerdere mensen hadden ambitie en stelden zich kandidaat, behalve Karel zelf. Er werd gevreesd dat een strijd tussen zoveel kandidaten in ruzie zou ontaarden, maar dat was niet het geval. De partij had nood aan zo'n grondig debat.»

HUMO Deelt u Van Eetvelts analyse dat de Wetstraat nog in 1980 leeft? 'Ik lach me een kriek als een politicus over het primaat van de politiek begint,' zei hij in De Morgen. 'Alsof alleen een handvol partijvoorzitters, ministers en parlementsleden onze moderne samenleving echt doorgronden. Dat getuigt van een verregaande en hemeltergende arrogantie.'

COENS «De politiek moet op een andere manier gaan werken. Het is schokkend hoeveel verstandige mensen, onder wie ondernemers en leidinggevenden, niet meer geloven in de politiek. Als zelfs zij afhaken, wordt het gevaarlijk.»

HUMO Uit onderzoek van politicologe Karen Celis (VUB) blijkt dat een meerderheid van de Belgen politiek associeert met gevoelens van woede, bitterheid en onrust. 60 procent denkt dat politici niet beseffen wat er leeft bij de bevolking.

COENS «Macron heeft die bitterheid gecapteerd door een nieuwe middenbeweging op te richten, met linkse en rechtse recepten. Hij reageerde ook goed op de gele hesjes door een nationaal debat te organiseren, waaruit tal van voorstellen kwamen. Dat is moderne politiek. Al kun je met het Belgische coalitiesysteem niet zomaar een nieuwe beweging lanceren en je programma uitvoeren. Wat Macron deed, kan omdat Frankrijk een winner-takes-it-all-systeem heeft.»

HUMO Wat is uw oplossing dan?

COENS «We moeten de ramen en deuren van de particratie openzetten en mensen meer betrekken bij de politiek. Ze pikken niet meer dat een klein kransje toppolitici alles beslist.»

HUMO Bent u dan voor volksreferenda of panels van uitgelote burgers zoals de G1000?

COENS «De digitale technieken creëren vandaag vooral bubbels en echokamers waarin mensen debatteren met gelijkgezinden. Wij moeten die technieken gebruiken om mensen te laten participeren. Dat kan via polls: je informeert mensen over een thema en laat hen daar vervolgens over stemmen.

»In de partij ben ik daar al mee gestart. Op onze nieuwjaarsreceptie deden we een online bevraging, waarbij onze leden mee mochten beslissen over het thema van ons najaarscongres. 'Sociale cohesie' kwam als populairste uit de bus. Dat is geen toeval: het gevoel van verlatenheid speelt een grote rol in de onvrede van mensen. De digitalisering en globalisering hebben alle tussenschotten weggevaagd: tussen kranten en hun lezers, producenten en consumenten, bakkers en hun klanten. Mensen moeten niet meer naar de winkel om iets te kopen, bankieren doen we online. Daardoor worden mensen eenzamer en hebben ze minder vat op hun omgeving.

»Mijn vier grootouders waren kleine zelfstandigen: kruidenier, fietsenmaker, veehandelaar... Vandaag zouden zij in een supermarkt of groothandel moeten werken, omdat die kleine winkels niet meer kunnen overleven. Maar dat is een ander leven, hè. Een zelfstandige is zijn eigen baas, een spilfiguur in de buurt, die de buurjongen een snoepje geeft en zijn geld in zijn omgeving investeert, als sponsor van de lokale voetbalclub. Een kassier in een supermarkt heeft vaak het gevoel een nummer met een laag loon te zijn, terwijl de winst naar Amerika of Frankrijk gaat. Dat vreet aan het zelfbeeld van mensen. We kunnen niet terug naar de tijd van weleer, maar we moeten hun wel opnieuw het gevoel geven dat ze meetellen.»

HUMO Hoe dan?

COENS «Door het sociaal weefsel te herstellen. Ik ben fan van systemen zoals Hoplr (sociaal netwerk voor buurtbewoners, red.). Gemeenten gebruiken dat om mensen samen te brengen, zodat ze boodschappen voor elkaar doen en hun tuingereedschap delen. Bedrijven en verenigingen kunnen ook een rol spelen. Een bedrijfskantine wordt maar vijf keer per week gebruikt, 's middags. Waarom kan die 's avonds en in de weekends niet dienen als ontmoetingscentrum?

»Ik heb ook fel gereageerd op het plan om zeventien van de 104 kraamafdelingen te sluiten. De basiszorg moet dicht bij de mensen zijn.»

HUMO Vroeger speelden de kerk en de katholieke zuil voor Hoplr. Beide instituten brokkelen af. Karel De Gucht betwijfelde hier onlangs of een partij die stoelt op het katholieke geloof, kan blijven bestaan 'in een maatschappij waarin niemand nog gelooft'.

COENS «CD&V is meer dan een partij die gebaseerd is op het katholieke geloof. In Damme hebben wij 68 procent van de stemmen, dat zijn niet allemaal kerkgangers. In Brugge, Genk en Roeselare zijn we de grootste partij en leveren we de burgemeester. We kunnen het dus ook in de steden. De christelijke waarden - solidariteit, verbinding, het idee dat elke mens telt - worden nog altijd breed gedragen.»

HUMO Bent u zelf een kerkganger?

COENS «Niet elke zondag, maar bij speciale gebeurtenissen en belangrijke momenten in het kerkelijk jaar ga ik graag naar de kerk.»

HUMO U bent dus gelovig?

COENS «Ik geloof dat er een extra dimensie is, en dat onze aanwezigheid hier kadert in een groter geheel.»

HUMO U maakte als voorzitter snel duidelijk dat een uitbreiding van de abortus- en euthanasiewetten voor CD&V een majeur probleem zou zijn bij de regeringsvorming. De Gucht ergert zich aan die chantage. 'Het ethisch conservatisme van Coens botst met wat er leeft in Vlaanderen. Je kunt mensen die geen boodschap meer hebben aan de kerk niet blijven verplichten om hun lijden te dragen.'

COENS «Euthanasie en abortus zijn in bepaalde gevallen al mogelijk in België, maar hoeveel verder willen we daar nog in gaan? Straks wordt het mogelijk om mensen te fabriceren met de haarkleur, de ogen, het geslacht en het intelligentieniveau dat we wensen. Willen we dat echt?

»Ik zou niet graag een situatie creëren waarbij ouderen het gevoel wordt aangepraat dat het goed geweest is, dat ze maar uit het leven moeten stappen. Als christendemocraten is het onze taak om kwetsbare mensen te beschermen. Dat vinden wij even belangrijk als het sociaal-economische.»

HUMO Maar sommige kwetsbare mensen zeggen zelf dat het voor hen niet meer hoeft als ze dementerend of fysiek helemaal op zijn. Oud-radiopresentatrice Lutgart Simoens smeekte in de media om een wet die toelaat dat men haar leven op een zachte manier beëindigt.

COENS «Moeten wij mensen die niet ziek of terminaal zijn, helpen om uit het leven te stappen? Of moeten we hen als samenleving zo opvangen dat ze hun leven weer de moeite waard vinden? Wij zijn een partij van het leven, niet van de dood.»

HUMO Staat dat niet gelijk aan de lijdensweg rekken?

COENS «Mensen als Lutgart Simoens lijden niet, zij vinden dat hun leven voltooid is. Waar trek je de grens? Als u straks op uw 40ste zegt: 'Ik heb er genoeg van, geef mij een pil', moet ik u dan op weg helpen? Ik vind het eerder mijn taak om dat uit uw hoofd te praten. Misschien bent u me daar een maand later dankbaar voor.»

‘Tijdens de Eerste Golfoorlog werkte ik in Dubai. Ik sliep met een gasmasker en een emmer water naast mijn bed.’ Beeld Saskia Vanderstichele
‘Tijdens de Eerste Golfoorlog werkte ik in Dubai. Ik sliep met een gasmasker en een emmer water naast mijn bed.’Beeld Saskia Vanderstichele

CORONACOALITIE

HUMO Naast het verdedigen van de christelijke waarden heeft CD&V nog een tweede rol: die van staatsdragende partij. Sinds 26 mei lijkt u die af te wijzen, in functie van het partijbelang. Maar de doorsnee CD&V-kiezer wil nu toch dat het bougeert, dat u bestuurt?

COENS «Het klopt dat wij een bestuurspartij zijn, maar zoals Koen Geens zei: we zijn niet de dweil van de Wetstraat. Wij willen weten in welk verhaal we stappen. Tot op vandaag is ons nog altijd geen helder project voorgesteld.»

HUMO Had u met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez geen twee maanden de tijd om dat project te smeden? Hij wilde graag de partituur schrijven voor de bonte Vivaldi-coalitie - met socialisten, groenen, liberalen en christendemocraten - maar zegt dat Open VLD en CD&V niet durfden te kiezen.

COENS «Wij kwamen aan zet nadat PS-voorzitter Paul Magnette een linkse nota had geschreven voor een paars-groene regering, zonder ons. Bouchez en ik hebben een centrumnota geschreven met aandacht voor migratie, het budget, de koopkracht van de mensen en de competitiviteit van onze bedrijven. Dat had een basis kunnen zijn voor meerdere coalities, maar de PS en Open VLD wezen die nota af. Daardoor stropte het.»

HUMO Volgens Hilde Crevits hebt u hetzelfde temperament als Bouchez. 'Joachim wordt voorgesteld als een grijze muis, maar hij is nogal hevig.'

COENS «Ik droom niet van de Formule 1 en heb geen tattoos, maar...»

HUMO Wat vindt u van die tattoos?

COENS «Die storen me niet. Ze zeggen even weinig over hem als die geruite jas over mij (lacht).

»Ik heb Georges-Louis voor het eerst ontmoet op de stoep voor het paleis en het klikte direct. Hij is heel enthousiast en voluntaristisch. We delen hetzelfde ongeduld. Dat merk je ook aan de ideeën die ik al heb gelanceerd om de formatie vooruit te helpen.»

HUMO Voor u partijvoorzitter werd, stelde u een expertenkabinet voor. Sommige commentatoren vonden dat lachwekkend: de kandidaat-voorzitter die blijkbaar zelf niet gelooft in de politiek.

COENS «Als CEO was ik het gewoon om oplossingsgericht te denken, zonder taboes. Dat lijkt me geen slechte eigenschap in de politiek.

»Als je er niet in slaagt om na een halfjaar een regering te vormen, moet je iets anders proberen. Of dat nu een expertenkabinet is, een afspiegelingscoalitie of een coronacoalitie (die de economische impact van het coronavirus moet indijken, red.), we kunnen deze uitzichtloze toestand niet blijven rekken.»

HUMO Wat had u gedronken toen u het idee opperde om een noodregering te vernoemen naar een dodelijk virus?

COENS «Corona is ook een bier, hè. Ik verheugde me al op gezellige ministerraden (lacht). Nee, ik wilde dat virus aangrijpen om iets in gang te duwen. In 2011 leidde de financiële crisis ook tot de vorming van de regering-Di Rupo.»

HUMO Wouter Beke liet toen, met de dood in het hart, de N-VA vallen. Daarom werd uw pleidooi gezien als de eerste voorzichtige aanzet tot een Vivaldi-coalitie. Informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle werken nu ook in alle stilte aan een noodregering met die partijen.

COENS «Mijn oproep was om eindelijk aan tafel te gaan en alle veto's, zoals dat van de PS tegen de N-VA, te laten vallen.»

HUMO Ook het veto van CD&V tegen een regering zonder de N-VA?

COENS «Wij hebben geen veto's. Wij zeggen alleen dat we graag een regering willen met een meerderheid in beide taalgroepen.»

HUMO Loopt u daarmee niet het risico dat CD&V-kiezers straks voor de N-VA zullen stemmen, aangezien uw karretje toch aan dat van Bart De Wever hangt?

COENS «Ons karretje hangt aan niemand vast. Maar we zijn niet blind: net als in de rest van Europa staat onze democratie onder druk. Het populisme steekt overal de kop op. Dan is het toch niet zo gek om te pleiten voor een stabiele regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens? Anders versterk je de frustraties nog meer.

»Voor de samenwerking tussen het federale niveau en de gewesten is het ook beter dat de nieuwe regering aan beide kanten van de taalgrens brede steun geniet. De uitdagingen zijn gigantisch: het begrotingstekort, het klimaat, de verhoging van de werkzaamheidsgraad... Als je die goed wilt aanpakken, moeten de verschillende regeringen in dit land samenwerken in plaats van elkaar te bestoken.»

HUMO Hoe ging dat eigenlijk, met De Wever en Magnette rond de tafel zitten?

COENS «Dat zijn twee intelligente mensen die elkaar binnenskamer wel begrijpen. Alleen zitten ze gevangen in een politieke situatie die ze zelf hebben gecreëerd met hun wederzijdse aanvallen en veto's. Het helpt niet om met camions vol nepgeld naar Wallonië te rijden, of om te spreken over Grand Canyons en vieze rood-groene tandpasta. Die stellingenoorlog is zeer gevaarlijk.

»Waarom zouden we op Europees niveau akkoorden kunnen maken met andere landen en taalgroepen, en in België niet? Dat is geen kwestie van niet kunnen, maar van niet willen. (Olijk) Maar dat valt op te lossen, als mensen ons weer de grootste partij maken.»

HUMO Bart De Wever zei in Het Laatste Nieuws dat België al tien jaar dood is, en dat de PS en CD&V dat ook beseffen. Magnette noemde dat leugens. Wie heeft gelijk?

COENS «We vinden allemaal dat de structuur van ons land beter en efficiënter kan. Maar België is niet dood.»

HUMO Hoe moet het dan verder?

COENS «We moeten inspiratie halen uit het Zwitserse model. Zij hebben ook sterke regio's en drie verschillende taalgroepen. Vanwege Brussel is onze situatie complexer, maar de Zwitsers hebben een toverformule gevonden om hun federale staat te doen werken: een confederale grondwet en een afspiegelingscoalitie van de regio's die het federale niveau bestuurt, met een premier die om het jaar wisselt. Als er in die regering politieke knopen opduiken, leggen ze die via referenda voor aan de bevolking.»

HUMO In zo'n afspiegelingscoalitie krijg je toch exact dezelfde politieke tegenstellingen als nu? Het zou betekenen dat de N-VA in bad moet met de PS én Ecolo.

COENS «Zo'n coalitie hoeft ook niet de eerste keuze te zijn. Als partijen elkaar vinden om een samenhangende regering te vormen, zoveel te beter. Maar als dat na zes maanden nog altijd niet lukt, kun je in de grondwet bepalen dat de regio's het federale niveau moeten besturen.»

‘Tegen mijn kinderen zeg ik altijd dat er twee dingen belangrijk zijn in het leven: liefde en wiskunde.’ Beeld
‘Tegen mijn kinderen zeg ik altijd dat er twee dingen belangrijk zijn in het leven: liefde en wiskunde.’

CONTAINERDODEN

HUMO De Vlaamse regering kende geen florissante start. Wat denkt u als Vlaams minister-president Jan Jambon zegt dat hij liever een regering had gevormd met Vlaams Belang?

COENS «Dat is waanzin. Vergelijk het met iemand die trouwt en dan tegen zijn vrouw zegt dat hij eigenlijk liever een andere had gekozen. Normaal zegt die vrouw dan: 'Doe maar, ik ben weg!'»

HUMO Maar CD&V biedt graag de andere wang aan?

COENS «Hij moet dat toch geen tweede keer proberen. Als minister-president moet Jambon vol voor zijn ploeg gaan, in plaats van over de haag te kijken.»

HUMO Hoe lang kan het cordon sanitaire nog standhouden?

COENS «Het is aan ons en andere partijen om, ook op lokaal vlak, een beleid te voeren dat de mensen vertrouwen geeft. De comeback van Vlaams Belang heeft veel te maken met de problemen rond migratie, de terreuraanslagen en de val van de regering over een thema dat Vlaams Belang maar al te graag opklopt.»

HUMO De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz regeerde de voorbije jaren met extreemrechts. Hij is een partijgenoot van u in Europa, net als Viktor Orbán. Rechtse kiezers begrijpen niet waarom een partij in dit land wel mag deelnemen aan verkiezingen, maar niet aan het beleid.

COENS «Ik vind de term 'cordon sanitaire' ook ongelukkig, omdat je kiezers bij voorbaat uitsluit. De PS legt nu ook al een cordon sanitaire rond de N-VA, en misschien morgen ook rond ons.»

HUMO Dus?

COENS «Elke partij moet oordelen of ze met Vlaams Belang kan samenwerken. Voor ons is die afstand momenteel te groot, ons mensbeeld is te verschillend. Het principe dat elke mens telt, zie ik niet bij hen.»

HUMO Hoe kijkt u als ex-havenbaas naar het asieldossier? Zeebrugge wordt een hotspot van illegale migratie genoemd.

COENS «De 39 Aziaten die vorig jaar in Essex dood werden aangetroffen in een koelcontainer, kwamen via onze haven. En ook al zaten ze al vóór Zeebrugge in die container, dat kwam toch hard binnen. We hebben sterk ingezet op de opsporing van inklimmers in de terminals, om zulke drama's te vermijden. Illegale migratie kunnen we niet tolereren.

»Maar de aanpak van oorlogsvluchtelingen en asielzoekers is iets totaal anders. In Damme hadden we een opvangkamp voor vijfhonderd mensen, dat binnenkort opnieuw tijdelijk opengaat voor driehonderd asielzoekers.»

HUMO Veel burgemeesters willen zo'n opvangcentrum niet op hun grondgebied, uit vrees voor volksprotest en stemmenverlies.

COENS «Bij ons was er ook ongerustheid. Sijsele (een deelgemeente van Damme, red.) is een dorp van vijfduizend mensen waar geen enkele migrant woont, en plots komen daar vijfhonderd asielzoekers uit het Midden-Oosten en Afrika bij. Maar met behulp van politie en buurtwerking hebben we dat de mensen goed begeleid.»

HUMO Ondertussen tracht extreemrechts garen te spinnen bij de nieuwe vluchtelingenstroom aan de grens tussen Turkije en Griekenland. 'Dit wordt erger dan de asielinvasie van 2015,' tweette Tom Van Grieken.

COENS «Die paniekzaaierij creëert onnodige golven van angst bij de bevolking. Men zal die ook nog vermengen met de vrees voor het coronavirus. Europa moet zijn buitengrenzen beter beschermen en een verstandig buitenlandbeleid voeren om migratie te beheersen. Migratie is van alle tijden, maar je mag ze niet zomaar ondergaan. Australië en Canada beheersen dat beter dan Europa. Zij bekijken wie nuttig kan zijn voor hun samenleving en zorgen dat die nieuwkomers goed geïntegreerd worden. Zo moet het.»

OORLOGSVETERAAN

HUMO Uw vader, Daniël Coens, was tien jaar lang minister voor de CVP, de voorganger van CD&V. Hoe was het om op te groeien in een politiek nest?

COENS «Er kwamen bij ons allerlei mensen over de vloer, ik maakte campagnes mee, en wisselde met mijn vader van gedachten over de politiek, maar ik had niet de intentie om dezelfde weg op te gaan. Ik koos voor een opleiding als bouwkundig ingenieur, omdat mijn wiskundeleraar had gezegd dat ingenieurs mannen met stoute plannen waren. Dat triggerde me, hoewel ik niet eens wist wat ze precies deden (lacht). Mijn vader liet me daar vrij in. Je kinderen pushen om in de politiek te gaan, lijkt me ook niet meteen een grote daad van vaderliefde (lacht).»

HUMO Wat hebt u van hem geleerd?

COENS «Zijn tomeloze inzet heb ik haast vanzelf overgenomen. Mijn vader was vaak afwezig, omdat hij met allerlei dingen bezig was, maar ik heb daar geen trauma's aan overgehouden (lacht). Als hij er niet was, schreef hij altijd briefjes.

»Pas na zijn overlijden besefte ik dat de politieke microbe ook in mijn lijf zat. Ik was aan de slag gegaan als ingenieur bij Besix, maar er ontbrak iets. De omgeving waarin ik vrijuit over politiek kon praten, viel plots weg. Daarom engageerde ik me bij de CVP-jongeren.»

HUMO Als ingenieur woonde u enkele jaren in het Midden-Oosten. Wat is u daarvan bijgebleven?

COENS «Na mijn studies was ik op zoek naar avontuur. Ik kon bij DEME beginnen, maar koos voor Besix omdat ik voor hen meteen naar Dubai kon. Het was begin jaren 90, nog voor de megalomane hotels en hoge torens werden gebouwd. Ik woonde in een compound waar alleen expats leefden, en werkte er vooral mee aan de uitbouw van de haven.

»In diezelfde periode brak de Eerste Golfoorlog tussen Irak en Koeweit uit. Plots mochten we daar niet meer weg. Van de ambassade kregen we gasmaskers voor het geval Saddam Hoessein gasaanvallen zou uitvoeren. Ik sliep met een gasmasker en een emmer water naast mijn bed.»

HUMO Was u bang?

COENS «Nee, ik was nooit echt in gevaar. Er waren geen bombardementen op de emiraten, maar de Amerikaanse bommenwerpers vertrokken daar wel. 's Nachts hoorde ik ze opstijgen. In zekere zin ben ik dus een oorlogsveteraan (lacht)

HUMO Na vijf jaar ruilde u de privésector in voor het politieke slagveld.

COENS «In 1994 overtuigde Johan Van Hecke me om op de Europese lijst te staan. Een jaar later, op mijn 29ste, werd ik verkozen in het Vlaams Parlement. Het is jammer dat mijn vader dat nooit heeft meegemaakt.»

HUMO In 1999 verliet u de politiek alweer.

COENS «De CVP belandde in de oppositie en dat sprak me niet echt aan. Op die leeftijd wil je iets dóén. Ik was kandidaat-fractieleider, maar de keuze viel op Eric Van Rompuy. Verder waren er weinig interessante rollen te verdelen. Ik vroeg me af wat ik daar nog zat te doen. Toen de kans kwam om de haven van Zeebrugge te leiden, twijfelde ik niet.»

HUMO Waar bent u het meest fier op in het leven?

COENS «Op mijn opgroeiende kinderen van 20, 19, 18 en 16. Ik vind het heel boeiend om hen bij te staan in hun levenskeuzes. Vroeger was ik leider in de jeugdbeweging en ik zou perfect gelukkig kunnen zijn als directeur van een college. Jongeren begeleiden is één van de mooiste jobs die er bestaan. In Afrika zeggen ze: 'It takes a village to raise a child.' Dat is helemaal waar. Ouders zijn belangrijk, maar ook de juf, de Chiroleider, de buurvrouw of de winkelier om de hoek kunnen een rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Mijn bezorgdheid is dat het dorp die rol niet meer voldoende invult, en mensen te veel gericht zijn op zichzelf en hun eigen genot.»

HUMO Nu klinkt u als psychiater Dirk De Wachter.

COENS «Dat is een compliment. Hij zegt heel rake dingen. Mensen zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig voor hun zingeving. Het liberale idee dat je maar één keer leeft en dat je het er goed van moet pakken, zonder naar anderen om te kijken, botst met de essentie van het leven. Het is niet omdat je elk jaar drie keer naar Dubai of Tenerife kunt vliegen, dat je gelukkig bent. Je leven wordt pas relevant door wat je betekent voor anderen.»

HUMO Hebt u een favoriet boek?

COENS «Ik heb ooit een poëziebundel samengesteld met mijn favoriete gedichten: 'Poëzie voor altijd' heet het. Ooit wil ik dat publiceren. Er zit veel liefdespoëzie in.»

HUMO Ah! U bent een romanticus?

COENS «Ja. Tegen mijn kinderen zeg ik altijd dat er twee dingen belangrijk zijn in het leven: liefde en wiskunde. Wiskunde staat voor de ratio, liefde voor het hart.»

HUMO Wat overheerst bij u: hart of verstand?

COENS «De ene keer dit en de andere keer dat.»

HUMO Het was te denken!

COENS «Het perfecte antwoord voor een tsjeef, toch? (schatert)»

HUMO Over romantiek gesproken: als u na een lange dag onderhandelen huiswaarts rijdt, wacht daar wéér een Dewever.

COENS «Toen ik als informateur onbeschofte reacties kreeg, tweette mijn zoon Felix: 'Ik zou zo graag mijn achternaam veranderen om te reageren op die commentaren op Facebook, maar de achternaam van mijn moeder is Dewever, dus dat is ook niet handig.'»

HUMO Ik zou hem aanraden die reacties niet te lezen.

COENS «Juist. Ik zal hem mijn poëziebundel nog eens voorleggen (lacht)

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234