null Beeld

Jef Lambrecht vs. Dyab Abou Jahjah:'Net als de familie Bush is Bart De Wever bereid met Saoedisch geld in zee te gaan'

Dyab Abou Jahjah heeft Jef Lambrechts nieuwste boek gelezen, ‘IS’. ‘Een hele boterham’. Wat Lambrecht moet beamen: ‘544 bladzijden – waanzin!’ De boterham heeft Abou Jahjah gesmaakt: hij geeft het boek vier sterren.

Mark Schaevers

undefined

'Allochtonen zouden allemaal moeten kunnen spreken en schrijven als jij' Jef Lambrecht

Jef Lambrecht «De eerste keer dat ik Dyab zag, was in Borgerhout bij de rellen van november 2002. Ik woon vlak bij de Turnhoutsebaan en was vanuit een journalistieke reflex gaan kijken wat daar gebeurde. Ik heb toen zelfs een kassei tegen mijn kop gekregen.»

Dyab Abou Jahjah «Ik heb die kassei niet gegooid, hè!»

Lambrecht «Ik vond je wel een soort veldheertje, zoals ik je daar toen zag staan, neus aan neus met de toenmalige chef van de politie, Luc Lamine. Maar van ophitsing had ik niks gemerkt, en toen je daarvan beschuldigd werd, heb ik dat ook meteen gezegd. Niet omdat ik sympathie voor je had, maar feiten zijn feiten. Ik ben dan opgeroepen om te getuigen op je proces. Daar heb ik je dus voor de tweede keer gezien, nog altijd zonder je te spreken.»

HUMO En is, omgekeerd, Abou Jahjah enigszins vertrouwd met Jef Lambrecht?

Abou Jahjah «Ik wist dat hij één van de weinige journalisten is die met de Arabische wereld vertrouwd is, maar had nog geen boek van hem gelezen. Om eerlijk te zijn: voor mijn informatie over de Arabische wereld gebruik ik geen Belgische bronnen. Bij de recente Arabische opstanden was ik in Libanon en stond ik er met mijn neus op. We hadden een netwerk verspreid over verschillende Arabische landen, het Volksinitiatief, en daartoe behoorden enkele mensen die een cruciale rol hebben gespeeld in de gebeurtenissen. Bijvoorbeeld de universiteitsprofessor die in Tunesië de eerste betoging georganiseerd heeft, Lamine El Bouazizi.»


Arabische revolutie

In de Tunesische stad Sidi Bouzid begon op 17 december 2010 de Arabische Lente. ‘Tegen midden 2013,’ schrijft Lambrecht, ‘verdween de term ‘Lente’ uit de commentaren, behalve om te betreuren dat het seizoen van de hoop was ontaard in een ongenadig barre winter.’ De burgeroorlog in Syrië, de gruwel van het naburige kalifaat, de impasse in Egypte, de anarchie in Libië en Jemen: de rondleiding door de Arabische wereld in de dikke Lambrecht is bepaald somberstemmend. De term ‘Arabische Lente’ wordt hier op het Vilvoordse terras ook algauw afgeserveerd.

undefined

null Beeld

Abou Jahjah «Ik heb het nooit over ‘Arabische Lente’. Dat is zo’n westers begrip van softies, zoals ‘velvet revolution’. Altijd die Amerikaanse zever. Ik heb het over opstand, of revolutie.»

Lambrecht «Ik heb daar ook nooit aan meegedaan. (Kijkt rond op het zonovergoten terras.) Dít noem ik lente!

»Men heeft de gebeurtenissen van meet af aan door een roze bril willen zien. Alsof er daar een democratie kon ontstaan die naadloos zou aansluiten bij de westerse liberale democratieën. Toen de journalist Robert Fisk op het moment dat Osama bin Laden werd omgelegd, op 2 mei 2011, midden in de Arabische Lente, orakelde: ‘Waar zijn nu de vlaggen van Al-Qaeda?’ en de politieke islam dood verklaarde, vond ik dat een onwaarschijnlijke dwaasheid, zeker voor iemand die in de regio woont.

»Men heeft te veel aan wishful thinking gedaan, dingen niet willen zien. Bijvoorbeeld dat toen in Egypte het regime van Moebarak viel, alleen de Moslimbroederschap als goed georganiseerde beweging klaarstond en het terrein dus cadeau kreeg.»

'Ik ben nog altijd enthousiast over de Arabische revolutie: het is fe-no-me-naal wat er gebeurd is' Dyab Abou Jahjah

Abou Jahjah «Ik heb nooit de illusie gehad dat je eeuwenlange onderdrukking in een paar jaar ongedaan kan maken. In 2011 heb ik in de krant geschreven: nu zal alles wat op de bodem ligt naar boven komen, het mooie én het lelijke.

»Ik ben overigens nog altijd enthousiast over de Arabische revolutie: het is fe-no-me-naal wat er gebeurd is. Voor de eerste keer in duizend jaar hebben mensen in de Arabische wereld hun despoten afgezet: dat heeft onze manier van denken veranderd, dat gaat niet meer weg. Maar natuurlijk volgt na een revolutie – zo was het ook in Frankrijk en Amerika – een contrarevolutie, en een burgeroorlog. Nog een tiental jaar en dan verwacht ik een stabilisering.»

Lambrecht «Je kan het zien als een gigantische geboortestuip, het begin van een lang proces dat uiteindelijk zal leiden tot democratie, die anders zal zijn dan de onze, maar waarmee we wel kunnen dealen. En dan reken ik vooral ook op de inbreng van vrouwen, die in veel Arabische landen al een meerderheid vormen onder de afgestudeerden.»

HUMO Intussen zitten we wel met vreselijke geboortekrampen. Het terrorisme dat haast dood was verklaard, bloeit heviger dan ooit. Jef Lambrecht wijst in zijn boek uitdrukkelijk op de kwalijke rol van de rivaliserende staten Qatar en Saoedi-Arabië.

Lambrecht «Omdat dat niet genoeg gebeurt. Waar las je de voorbije jaren in de krant iets over Qatar? Op de sportbladzijden misschien, over het WK Voetbal 2022. Of op de kunstbladzijden, als ze weer eens een recordbedrag geboden hadden voor een schilderij van Cézanne

Abou Jahjah «Die kunsthandel, dat wist ik niet, dat heb ik uit dit boek geleerd.»

Lambrecht «De economiebladzijden, dat kon ook nog. Iets over de kroonjuwelen die Qatar in het Westen opgekocht heeft: Harrods, The Shark, de beurs van Londen… Maar dat was het zo’n beetje. Welke rol Qatar speelde in het hele verhaal van de Arabische revoluties is onderbelicht. Dat het in Libië wapens leverde aan de rebellen, dat ze er boots on the ground hadden, was niet bekend. Dat ze de val van Assad in Syrië hoopten te bespoedigen door de efficiëntste en radicaalste groepen te steunen, dat las je nooit in krantenkoppen. En evenmin dat het sinds de vroege jaren 60 het favoriete ballingsoord was van de Moslimbroeders.»

Abou Jahjah «Over de Moslimbroeders ben ik het niet met je eens. Die beweging heeft vanaf de jaren 90 een evolutie doorgemaakt. Ik zie drie stromingen in de Arabische wereld: naast het ancien régime heb je een revolutionaire stroming, en daar behoort de Moslimbroederschap toe. Dat zijn niet allemaal goeie mensen maar wel revolutionairen, met een ander project dan de derde stroming, de fascistische stroming van IS en Al-Qaeda.

»Ik weet wel dat sommige Moslimbroeders vatbaar zijn voor een overstap naar het fascisme, nu ze in Egypte monddood zijn gemaakt, maar het is juist de verdienste van hun leiders dat ze nog altijd inzetten op dialoog. Ik heb liever dat de jongens die radicaliseren zich in hun rangen bevinden dan bij extremere groepen. De Moslimbroederschap kan er dezelfde rol spelen als de christendemocratie bij ons.»

Lambrecht (schamper) «Dan toch een christendemocratie die de Franse Revolutie niet heeft meegemaakt en de scheiding tussen moskee en staat niet aanvaardt.»


Saoedi-Arabië boycotten

undefined

null Beeld

HUMO Jef zoomt in zijn boek ook in op de bekende Arabische zender Al Jazeera: in handen van Qatar en spreekbuis van de Moslimbroederschap.

Abou Jajah «Daar ben ik het ook niet mee eens. Al Jazeera was inderdaad een initiatief waarmee Qatar wilde scoren, ze hebben daar nu eenmaal een complex omdat ze een klein landje zijn dat niet veel voorstelt. Maar ik ken de mensen van Al Jazeera: het is een vrij diverse zender. Qatar heeft een Arabischtalige zender van de BBC overgenomen, en ze hebben toen de belofte gekregen nog vrijer te kunnen werken dan bij de BBC, behalve als het over Qatar gaat… Dat was de afspraak. En Al Jazeera heeft sindsdien echt een revolutionaire invloed gehad op het bewustzijn van de Arabieren, van de Golfstaten tot in Marokko, en daar ben ik Qatar dankbaar voor. Als ze hun geld willen gebruiken om op die manier een historische rol te spelen, laat ze dan maar megalomaan zijn. Als ze een linkse progressieve beweging zouden willen sponsoren, zou ik zeggen: geld aannemen! Stel dat Europa een dictatuur was, en de prins van Monaco met zijn geld de democratie zou willen sponsoren, dan laat je hem toch doen?»

Lambrecht «Het verschil is dat de prins van Monaco in dit geval probeerde heel Frankrijk te veroveren! De emir van Qatar wilde alles hebben: Egypte, Tunesië, Syrië…»

Abou Jahjah «Je geeft hem te veel eer. Er was inderdaad een bondgenootschap tussen de Moslimbroeders en Qatar, maar Qatar sponsorde ook anderen, het heeft ook een deel van de linkse Arabische elite ondersteund, onderzoekers bijvoorbeeld.»

Lambrecht «En de terroristische elite niet te vergeten! Minister Abdullah hield het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september de hand boven het hoofd, en er was een andere prins die het eerste miljoen dollar gaf aan Al Zarqawi, toen die in Irak zijn activiteiten begon, en daarmee de voorloper werd van IS.»

Abou Jahjah «Qatar heeft terroristen inderdaad een safe haven geboden, maar dat is een spel dat het land speelt met de Amerikanen. Qatar functioneert als een soort dubbelagent: het heeft een brugfunctie tussen de Amerikanen en die terroristen, bij onderhandelingen bemiddelen ze. Ze spelen een bepaalde rol in functie van wat de Amerikanen zelf ook willen.»

HUMO Wat het hoofdstuk Qatar alvast duidelijk maakt: money rules. Straks moeten de beste voetballers er gaan zweten. Zou een boycot van het WK 2022 een goed idee zijn?

Lambrecht «Een journalist is nooit een moralist, hij stelt vast wat er is. Je kan dat beter aan een activist vragen.»

Abou Jahjah «Qatar boycotten? Nee. Saoedi-Arabië moeten we boycotten, want dat is een veel gevaarlijker land. Nog los van de banden met Al-Qaeda is het toch duidelijk dat het een rampzalig beleid voert? Kijk naar Syrië, daar hebben ze echt ingezet op een burgeroorlog. Hetzelfde in Irak. Saoedi-Arabië blokkeert de Arabische revolutie.»

Lambrecht «Moet ik kiezen tussen Saoedi-Arabië en Qatar? Dat lijkt me eerder een keuze tussen de pest en cholera.»

Abou Jahjah «Tussen de pest en hoofdpijn zou ik zeggen (lacht). En moslims hebben liever hoofdpijn dan de pest. Het vreemde is dat België resoluut voor de pest kiest. Het is toch absurd dat we toelaten dat de invloed van Saoedi-Arabië bij ons toeneemt? Het wahabisme dat de Saoedi’s wereldwijd propageren, ligt aan de basis van de groei van IS en andere terroristische groepen. Zij hebben budgetten om hun religieuze boeken in alle landen te vertalen. Ook bij ons krijgen jongeren niet langer de vrij dociele islam van hun ouders te lezen, maar ze worden herboren binnen een wahabitische traditie.

»De Moslimbroederschap wordt bij ons dan weer heel kritisch aangepakt. Zelfs een Moslimbroeder uit Koeweit die duidelijk zegt dat voor hem de vrijheid belangrijker is dan de sharia, Tarik Al Souweidan, werd onlangs een inreisvisum geweigerd. Vooral aan Franstalige kant heb je een antireligieuze reflex waardoor de Moslimbroederschap het moet ontgelden. Le Vif L’Express had onlangs op z’n cover een verhaal over het netwerk van Moslimbroeders ‘dat ons land gegijzeld houdt’! Het ‘Joods complot’ van de jaren 30 wordt nog eens overgedaan…

'Net als de familie Bush is Bart De Wever bereid met Saoedisch geld in zee te gaan' DYAB ABOU JAHJAH

»En intussen leidt de salafistische beweging hier een bruisend bestaan onder het toeziend oog van de Belgische overheid. Wanneer de Saoedische moefti in Brussel ontvangen wordt door lokale imams én ministers is er geen haan die daarnaar kraait. En dan maar klagen over IS, terwijl we het over nagenoeg hetzelfde gedachtegoed hebben. Daar speelt geld mee, Saoedisch geld.»

HUMO De Antwerpse haven hoopt alvast op 3,7 miljard euro Saoedische investeringen.

Abou Jahjah «De N-VA is een neoconservatieve beweging, daar maakt Bart De Wever zelf geen geheim van in zijn geschriften. Hij heeft duidelijk sterke banden met het kapitaal, en dat blijkt nu tot in de details: net als de familie Bush is hij bereid met Saoedisch geld in zee te gaan. Zelfs als er banden zijn met Al-Qaeda kijkt hij de andere kant op. Intussen heeft hij wel problemen met de lokale moslims, jongeren die hier geboren zijn, en die vatbaar zijn voor radicalisme...»

HUMO ‘Berbertje moet hangen’, daar verwijs je naar?

Abou Jahjah «Precies, en Saoedietje niet!»


Daesh, het misdaadsyndicaat

undefined

null Beeld

De titel van Lambrechts boek, ‘IS’, mag dan kort zijn, de ondertitel is behoorlijk lang: ‘Het nieuwe terrorisme van Daesh en de ondergang van de Moslimbroederschap’. Met Daesh promoot hij een alternatieve benaming voor IS. Waarom?

Lambrecht «Ik vind dat woord één van de beste wapens tegen het fenomeen IS. Want het is een Arabische afkorting die zij zelf niet graag horen, er zit een connotatie aan vast van vertrappelen, vernietigen.»

Abou Jahjah «Alle Arabieren gebruiken die term, behalve dan de IS-sympathisanten. Het is grof dialect, klinkt heel pejoratief, straalt mediocriteit uit.»

HUMO Kun je ons er even aan herinneren waarom IS, pardon Daesh, als een komeet naar boven schoot?

Lambrecht «Daesh is mogelijk gemaakt door de Amerikaanse invasie in Irak in 2003. De democratisering die de Amerikanen nastreefden, had als gevolg dat de meerderheid van de bevolking, die sjiitisch is, voor het eerst in de geschiedenis aan de macht kwam. Daesh is een reactie onder de soennitische minderheid, die tot dan Irak altijd bestuurd had. Het voorheen zo stevige soennitische bolwerk Irak ging plotseling over naar het Perzisch-sjiitische kamp, en dat schisma tussen soennieten en sjiieten domineert vandaag alle andere breuken in de Arabische wereld.»

HUMO Aan het eind van je boek schrijf je dat er een grootschalige oorlog van kan komen?

Lambrecht «Dat kan. De soennieten hebben sinds 2003 het gevoel heel veel verloren te hebben. In hun visie is er dwars door hun gebied een sjiitische sikkel gevormd, één doorlopend gebied van het oosten van Irak tot aan de Middellandse Zee, en daarom voelen ze een grote nood zich weer eens te manifesteren. In die richting wijst vandaag ook, in de context van het conflict in Jemen, de vorming van een coalitie tussen Saoedi-Arabië, de soennitische monarchieën, Soedan en Egypte tégen Iran.

»De opkomst van Daesh kan een voorafschaduwing zijn van een groot soennitisch verbond. Die snelle opkomst is trouwens niet alleen een gevolg van de situatie in Irak. Ook de nieuwe media hebben een enorme rol gespeeld. Daesh heeft die enorm professioneel bespeeld, ze overklassen Al-Qaeda daar met lichtjaren voorsprong. Daardoor hebben ze nu zowel een fysiek als een virtueel territorium: je hebt Daesh tot in Vuurland, bij wijze van spreken.»

Abou Jahjah «Daesh werkt ook als een soort misdaadsyndicaat. In sommige grensgebieden concurreren ze met Al-Qaeda voor de sigaretten- of wapensmokkel. De verkoop van olie zou ook niet mogelijk zijn zonder samenwerking met de internationale onderwereld. Daesh is bij de rekrutering laagdrempeliger dan Al-Qaeda, en dat maakt een thug-jihadisme mogelijk: kleine crimineeltjes die jihadist gaan spelen. In hun video’s zie je ze ook weleens mensen bestelen.»

Lambrecht «Daesh is een film, het is Hollywood! Heel westers in zekere zin.»

Abou Jahjah «Als de discussie weer eens opduikt dat er een Europese islam moet zijn, zeg ik soms, kort door de bocht: ‘We kennen de Europese islam al: Daesh!’ Ik nuanceer dat dan wel: de leiding is vooral Saoedisch, Iraaks, mensen van de Golfstaten. De westerlingen zijn zowat de sukkels van Daesh, ze worden gebruikt om de vuilste slachtingen te plegen.»

HUMO Hun ongewone wreedheid wordt vaak in verband gebracht met de islam.

Lambrecht «Dat is dan uit blindheid.»

Abou Jahjah «Gemakzucht! Voor ongebreidelde wreedheid hoef je in Europa maar zeventig jaar terug te gaan. En daar heeft de islam niks mee te maken.»

HUMO Hoe populair is het kalifaat in de Arabische wereld?

Lambrecht «Daesh is niet populair in de Arabische wereld. De cijfers bewijzen het: het blijft een marginale groep. Tunesië is met een paar duizend strijders één van de grootste leveranciers.»

Abou Jahjah «Daesh is een spectaculair, maar geen blijvend verhaal. Ze hebben enkel een toekomst als de woestijnpiraten die ze voor de oorlog in Syrië al waren. Ik denk dat ze hun limiet bereikt hebben. Maar Al-Qaeda en Al-Nusra worden weer sterker, dat zijn serieuzere groepen, die in een groter milieu het voordeel van de twijfel krijgen.»

Lambrecht «Bij Al-Qaeda wordt neergekeken op Daesh. Hun idee van de grote confrontatie met Rome in de Syrische vlakte, en al dat soort zweverige ideeën over het einde der tijden, vinden ze bij Al-Qaeda compleet absurd.»

Abou Jahjah «IS is gevaarlijk voor de moslims en Arabieren omdat ze gericht zijn op de opbouw van een kalifaat, zij voeren dáár hun project uit, maar Al-Qaeda is het gevaarlijkst voor Europa. Hun analyse is immers dat het Westen eerst moet worden verslagen, want het Westen is de baas, en de regimes in de Arabische landen zijn maar poppetjes van het Westen, die vervolgens ook zullen vallen.»


Paranoia

undefined

null Beeld

HUMO Aan het gevaar werden we herinnerd door de aanslagen in Parijs begin dit jaar. Wat hebben jullie daarvan onthouden?

Abou Jahjah «Dat een misschien authentieke uiting van solidariteit van veel mensen kan worden gekaapt door een hypocriete politieke wereld. Want vooral het beeld van de aanwezige staatshoofden zal me bijblijven, een echte provocatie was dat: onder hen waren veel figuren die in hun eigen land de vrijheid onderdrukken.»

Lambrecht «Emmanuel Todd heeft net een boek geschreven, ‘Qui est Charlie?’, waarin hij in die manifestaties een wederopstanding van blank conservatief rechts ziet: dat is nu een groot schandaal in Frankrijk, maar ik denk dat hij spijkers met koppen slaat.»

'Wat mij verontrust, is de groeiende tendens om te zeggen dat we moeten opletten met beledigingen, dat er grenzen moeten zijn aan de vrijheid' Jef Lambrecht

Abou Jahjah «Met Charlie Hebdo begint een ander tijdperk voor de moslims in Europa. Men stelt het voor als de Europese ‘11 september’, het heeft een enorme symbolische impact omdat er journalisten en cartoonisten bij betrokken waren. Het heeft de zaak op scherp gesteld, en de islamofobie meer mainstream gemaakt met de dag. Maar ik ben niet teleurgesteld over hoe er in Vlaanderen met Charlie Hebdo is omgegaan, want je merkt ook meer verzet tégen die islamofobie: moslims zijn meer dan vroeger aanwezig in het publieke debat.»

Lambrecht «Eén punt is nog niet uitgeklaard, vind ik. Hoe heilig zijn de vrijheden die we zeggen te verdedigen? Wat mij verontrust, is de groeiende tendens om te zeggen dat we toch moeten opletten met beledigingen, dat er grenzen moeten zijn aan de vrijheid die we hanteren. Ik heb zelf de neiging om met Salman Rushdie te zeggen dat de vrijheid ondeelbaar is. En dat vrijheid een werkwoord is: als je ze niet beoefent, bestaat ze niet. Je moet steeds weer de grenzen ervan aftasten, anders roest een samenleving vast.»

Abou Jahjah «Ik zal je misschien verrassen, maar ik ben het daarmee eens. Discriminerende praktijken kan je bij wet bestraffen, maar een opinie bestraffen vind ik een stap te ver. Ik ben altijd tegen de bestaande Belgische wetten geweest die de vrije meningsuiting beknotten, of het nu om racisme of negationisme gaat.»

HUMO De Parijse aanslagen zijn niet de laatste geweest?

Lambrecht «Er komt meer van dit, wat dacht je? In Syrië en Irak zijn duizenden jongens, van wie straks een groot deel gehersenspoeld terugkomt, veranderd in vechtmachines. En ook als ze niet terugkomen, zijn er hier overal lokale mensen die vatbaar zijn voor collaboratie. De nieuwe technologieën vergemakkelijken de verspreiding van het terrorisme. De recent verijdelde aanslag in Villejuif werd gestuurd vanuit Syrië, maar zou gepleegd worden door lokale mensen.

»De oorlog in Afghanistan heeft destijds het terrorisme vleugels gegeven, in die zin dat de ineenstorting van de Sovjet-Unie erop gevolgd is, en de ‘vrijheidsstrijders’ die dus op hun conto konden schrijven. Ze hadden de Tweede Wereld ten val gebracht, en nu zijn ze ervan overtuigd dat dat ook met de Eerste Wereld kan.»

Abou Jahjah «Aanslagen zijn onvermijdelijk: 100 procent beveiliging bestaat voor geen enkel land. We moeten er dus voor zorgen dat het terrorisme een marginaal verschijnsel blijft en geen draagvlak krijgt waardoor het een maatschappij kan ontwrichten. Dat is niet makkelijk als je met een explosieve cocktail te maken hebt. Europa maakt een economische crisis mee, die ons armer zal maken, en de moslims nog het meest omdat ze al vanuit een achtergestelde positie starten. Bovendien heeft Europa de diversifiëring nog altijd niet verteerd. Op dat punt gaan we zelfs de verkeerde richting uit: mainstream-Europa radicaliseert rond het thema identiteit, terwijl je juist een paciferende reflex zou verhopen.»

Lambrecht «Wat we het meest moeten vrezen, is paranoia – en daar staan we dichtbij. Wat in Parijs gebeurd is, voedt die paranoia. En terroristen zóéken die paranoia ook, de politieke extremen spinnen er garen bij.»

Abou Jahjah «Waar die paranoia toe kan leiden, heb ik zelf ervaren toen ik de avond nadat er in Verviers een aanslag verijdeld was met een machinegeweer tegen de muur van mijn eigen huis gezet werd. De politie deed dat niet omdat ze me herkende en wilde pesten: de agenten hadden me juist níét herkend. Het waren Franstalige agenten, pas in de tweede wagen zaten Vlamingen die me wel herkenden.

»Hoe de politie zich gedraagt, dat is belangrijker dan het discours van de politici. Als de politie hier de wijk binnenrijdt, zie ik hoe de mensen hen bekijken: ‘Daar heb je de stoottroepen van de autochtonen!’ Want zo gedragen ze zich ook, die cowboys.»

'Allochtonen zouden allemaal moeten kunnen spreken en schrijven als jij' Jef Lambrecht

Lambrecht «Het zijn niet allemaal cowboys.»

Abou Jahjah «Nee, maar ik voel me in dit land wel onveiliger door toedoen van de politie, en dat is raar! Op sommige plekken in Brussel is de legitimiteit van de politie wankel, en dat moet veranderen door er snel een gemengde politie van te maken. Het moet zichtbaar worden dat wie deze maatschappij verdedigt ook een moslim kan zijn. Allochtonen moeten ook elders terechtkunnen dan in de wereld van het entertainment en de sport – ook bij de politie, de magistratuur…»

Lambrecht «Ze zouden moeten kunnen spreken en schrijven zoals jij!»

Abou Jahjah (lacht) «Ja, ze moeten mij klonen!»


Dwaas Europa

Lambrecht «Ik geloof in die vele allochtone schrijvers die op dit moment het Nederlands opnieuw leven geven: Kader Abdolah, Abdelkader Benali…

»Weet je, Dyab, waar ik me nog het meest zorgen over maak? Dat het hellenisme op sterven na dood is, dat we de erfenis van Alexander de Grote verkwanselen.»

Abou Jahjah «Het kosmopolitisme, bedoel je?»

Lambrecht «Na de verovering van Perzië verplichtte Alexander zijn generaals te trouwen met Perzische prinsessen en zich als Perzen te kleden. Hij accepteerde de culturen van de landen van zijn rijk, was uit op een onderlinge bevruchting. En dat is een filosofie die wij vandaag negeren, Europa is zichzelf aan het verliezen.»

HUMO Intussen probeert Europa zichzelf af te schermen voor de bootvluchtelingen in de Middellandse Zee. Lange palavers leveren niet meer op dan dat er bijvoorbeeld vijfduizend mensen extra binnen mogen.

Lambrecht «Die hele discussie is belachelijk. Europa gedraagt zich schandalig, immoreel. En dan kunnen die staatsleiders niet eens tot een akkoord komen over hoe ze die vijfduizend mensen dan moeten verdelen. Hoe is het in godsnaam mogelijk?»

Abou Jahjah «Dat soort aantallen is beledigend. Ik zou nog meer respect kunnen opbrengen als ze zeggen: ‘Niemand!’

»Als je dan ziet hoeveel mensen door straatarme landen in Afrika worden opgevangen... In Libanon, met een bevolking van 4 miljoen, heb je 1,5 miljoen Syriërs, en we hadden al een half miljoen Palestijnen. Nu ontstaat daar wel wrevel over, en je hebt politici die de grenzen willen sluiten, maar die krijgen dan een golf van verontwaardiging over zich heen: ‘Wil je die mensen dan laten creperen?’»

Lambrecht «Ik ben veel meer onder de indruk, al vele decennia, van de humanitaire reflex en de solidariteit van de islamitische landen. Ik denk aan de miljoenen vluchtelingen uit Afghanistan die Pakistan heeft opgevangen, 7 miljoen op een bepaald moment. Hetzelfde voor Iran.»

'Elke econoom zal je zeggen dat vluchtelingen goed zijn voor de economie. Amerika is gebouwd op vluchtelingen' JEF LAMBRECHT

Abou Jahjah «Héél Europa, dat zijn 300 miljoen mensen met ontzettend veel middelen, moet toch in staat zijn één miljoen mensen op te vangen? En dan heb ik het niet over Syriërs, die zullen wij wel opvangen. Theo Francken zei onlangs: ‘Pas op, de meeste mensen in die boten zijn geen Syriërs, maar Afrikanen.’ Alsof dat volstaat om niet binnen te mogen! Juist omdat ze Afrikanen zijn, heeft Europa een verantwoordelijkheid. Tot recent heeft Europa die landen gekoloniseerd, tot vandaag heeft Europa hun economieën samen met lokale maffia’s en krijgsheren uitgebuit, zodat het instabiele landen zijn die men wil ontvluchten.»

Lambrecht «Bovendien zal elke econoom je zeggen dat vluchtelingen goed zijn voor de economie. Amerika is gebouwd op vluchtelingen.»

Abou Jahjah «Met de vergrijzing stevenen we af op een tekort aan werkkrachten. Het met pensioen gaan van de babyboomers is niet op te vangen zonder nieuwe migranten. Maar we zien onze eigen belangen op lange termijn niet. Als Theo Francken straks niet kan aantonen dat hij meer mensen gedeporteerd heeft dan Maggie De Block zal dat voor hem een politieke catastrofe zijn. Hij moet nog harder zijn: dat dicteert de kortetermijnpolitiek gebaseerd op de onderbuik van de modale kiezer, die niet wil weten van meer vreemdelingen. Dan kan hij als politicus de kiezer alleen maar naar de mond praten.

»Puur pragmatisch gezien, als je alle ethiek erbuiten laat, doet Europa vandaag dwaze dingen. Deze situatie is niet houdbaar, en hoe paradoxaal het ook klinkt, dat geeft me nog de meeste hoop. Als Europa geen redelijk beleid voert, met migratiemogelijkheden, dan zal de chaos zo groot worden, dat er alsnog iets moet veranderen.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234