null Beeld

Koen Kennis, Antwerpse schepen en koning van de cumul: 'Ik ben níét de fixer van de N-VA'

In Antwerpen is hij de schepen van Financiën en Mobiliteit, in Vlaanderen de ongekroonde koning van de cumul. In de nasleep van het Gentse Publipart-schandaal raakte bekend dat Koen Kennis (N-VA) 42 mandaten bekleedde, waarvan zeventien bezoldigd.

Jan Antonissen

'Ik ben niet het type dat voortdurend naar zijn bankrekening zit te staren of alle geld is gestort'

Een zachte lenteavond in hartje Antwerpen. Nergens is het uitzicht mooier dan vanuit het kantoor van schepen Koen Kennis (50). Hij huist, samen met drie collega’s, in een bijgebouw van het Schoon Verdiep, een statig herenhuis naast café Den Bengel. Vanuit zijn kantoor met glanzend parket en eikenhouten lambrisering monstert hij de ingang van het stadhuis. Mooi, met al die vlaggen en al dat vertoon, maar zijn werkplek moet daar niet voor onderdoen. ‘Ik zeg weleens: ik zit op het Schoonste Verdiep.’

HUMO U verwierf landelijke bekendheid als mandatenkampioen. U combineerde 42 mandaten met uw ambt als schepen voor de stad Antwerpen. Was dat een kwaad moment?

KOEN KENNIS (schouderophalend) «Als ik daar opmerkingen over krijg, zeg ik altijd: ‘Als u van andere leden van de raad van bestuur verneemt dat ik in een bedrijf mijn broek zit te verslijten, geef ik mijn mandaat terug.’ Maar er zijn ook mandaten die ik niet meer actief opneem: ze zijn niet meer van nut. Ik ben van plan ze te schrappen.»

HUMO Uw naam viel toen uw partijgenoot Siegfried Bracke in het Gentse Publipart-schandaal brandhout maakte van socialisten die volgens hem kampioen waren in het postjes pakken. Plotseling wees Wouter Van Besien (Groen) in uw richting: ‘Kijk ook eens naar uw partijgenoot Koen Kennis in Antwerpen.’

KENNIS «Van Besien was zijn Groen-gemeenteraadslid in Gent vergeten: Bram Van Braeckevelt heeft 58 mandaten. Goed, ik heb veel mandaten, maar heel wat daarvan zijn aan mijn schepenambt verbonden. Een aanzienlijk deel hebben we intussen vereffend. En nog andere mandaten heb ik aanvaard met de bedoeling om de bedrijven van binnenuit te rationaliseren en te optimaliseren.»

HUMO Uw mandaten bij BAM en VITO zijn niet aan uw schepenambt verbonden.

KENNIS «In de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, red.) zit ik niet meer. En als schepen van Mobiliteit ben ik blij dat ik in de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, red.) zit: zo is Antwerpen vertegenwoordigd in de raad van bestuur.»

HUMO 42 mandaten is veel. Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) verklaarde: ‘Koen Kennis blijkt een supermens te zijn.’

KENNIS «Ik nodig iedereen uit eens grondig te kijken naar mijn mandaten en hun onderlinge samenhang, en zich pas daarna uit te spreken. Het is echt wel beheersbaar, anders zou ik het niet doen.»

HUMO ‘In de privésector was die heisa me niet overkomen,’ zei u in ‘Terzake’.

KENNIS «Politiek is een andere wereld: je leeft onder een vergrootglas. Je legt zelfs je belastingbrief op tafel.»

HUMO Met de revolver tegen je slaap?

KENNIS (schudt het hoofd)

HUMO Had u het gevoel dat u het moest doen?

KENNIS «Als men eropuit is je te pakken, is transparantie het beste verweer. Geen probleem. Ik vraag niet liever dan dat anderen even helder over hun inkomsten zouden communiceren. Dan zou ook duidelijk worden dat ik helemaal niet overdrijf in vergelijking met heel wat collega’s.»

HUMO U verdient 7.237 euro netto per maand. Uw voorzitter Bart De Wever zei: ‘Koen Kennis komt uit het bedrijfsleven, hij is andere bedragen gewend.’

KENNIS «Toen ik in 2009 als consultant uit het bedrijfsleven stapte om kabinetschef van Geert Bourgeois te worden, heb ik ingeleverd. Toen ik later schepen werd, heb ik opnieuw ingeleverd. Ik ben andere bedragen gewend, ja. Als ik in de privésector was gebleven, zou ik een andere looncurve hebben gehad. Op dit moment verdien ik, door het schrappen van mandaten, ook minder dan het bedrag dat u noemt.»

undefined

'Ik ben altijd een groene wollen sok geweest'

HUMO SP.A-politici Tom Balthazar en Leen Verbist hebben in de heisa om hun vergoedingen ontslag genomen. U niet.

KENNIS «Ik zag daar geen enkele aanleiding voor.»

HUMO Drie jaar geleden bent u Leen Verbist opgevolgd als lid van de raad van bestuur bij Telenet. Het bedrijf had verkeerdelijk 30.000 euro op haar rekening gestort – geld dat voor u was bestemd. En u had al die tijd allebei niets in de gaten. Vreemd verhaal, toch?

KENNIS «Een slordigheidje van Telenet, neem ik aan.»

HUMO U had het geld niet gemist, zei u.

KENNIS «Ik ben niet het type dat voortdurend naar zijn bankrekening zit te staren of alle geld is gestort. Zo zit ik niet in elkaar. Het was misschien niet verstandig om dat te zeggen, maar het was wel de waarheid.»

HUMO Peter Reekmans (LDD) zegt: ‘Elke partij heeft een fixer. Open VLD heeft Geert Versnick, de N-VA Koen Kennis.’

KENNIS «Ik ben níét de fixer van de N-VA. De partij heeft me gevraagd in bepaalde gebieden verandering te brengen. Ik heb de reputatie een puinruimer te zijn, dat is ook mijn achtergrond: als consultant deed ik in de eerste plaats ‘veranderingsprojecten’. Nu verander ik de misstanden bij de intercommunales. Maar als je puin ruimt, moet je tussen de brokstukken gaan staan.»

HUMO Een ander citaat van Reekmans: ‘80 procent van de intercommunale mandaten is best te schrappen.’

KENNIS «80 of 70 of 60 procent, laten we daar niet over discussiëren. Ik heb het liever over structuren dan over mandaten. Je kunt met veel minder structuren werken, en dat bewijzen we nu met de hervorming van de intercommunales. Kijk naar mijn plan, dat ik in De Standaard heb toegelicht: veel hervormingen komen uit mijn koker. Dat stemt me blij. De crisis is een catharsis geweest. Het opende velen de ogen dat mijn plan nog niet zo dom was.»

HUMO Tot voor u in opspraak kwam, hebt u altijd zedig gezwegen over uw plan.

KENNIS «Op dat vlak ben ik een change manager. Verandering breng je geleidelijk aan: door te overleggen, medestanders te maken, voorstellen aan te passen. Ik heb het plan gebracht omdat het moment er rijp voor was: het moet efficiënter, beseft iedereen nu. Als je het kluwen van de energiesector in kaart brengt, eindig je met een spinnenweb van instellingen, intercommunales, cvba’s en noem maar op, waarvan een aanzienlijk deel overbodig is. Ik vergelijk het weleens met een lasagne: heel wat tussenliggende niveaus kunnen eruit.»

HUMO U bent een pleitbezorger van de fusie tussen energienetbeheerders Eandis en Infrax. Merkwaardig. Nog niet zo lang geleden was u een vurig tegenstander van de fusie van de onderliggende intercommunales van Eandis.

KENNIS «Sorry, dat is te makkelijk. Niet alle voorwaarden waren vervuld om die intercommunales te laten fuseren. Eén voorwaarde was: de tarieven, die in Antwerpen om historische redenen laag zijn, mochten niet omhoog. Dat bleek niet te kunnen. Tja, dan gaan wij in het jaar voor de verkiezingen niet, zoals Louis Tobback het treffend in Humo zei, een De Wever-taks invoeren. Een Turteltaks volstaat.

»Trouwens, daar zit ook niet de grote efficiëntieslag. Die zit bij de werkmaatschappijen Eandis en Infrax. Als je die twee bijeenvoegt, kun je met synergieën veel besparen: minstens 100 miljoen euro.»

HUMO En dan gaat de consument minder betalen voor zijn energie?

KENNIS «Precies.»

undefined

null Beeld

undefined

'Ik wil tegen de herfst van volgend jaar 95 procent van de wegen in Antwerpen zone 30 laten verklaren. Had u niet gedacht, hè?'


Open aortabreuk

HUMO Hoeveel mandaten hebt u nu?

KENNIS «Ik heb mijn aangifte net ingediend: 37.»

HUMO Dat is niet zo gek veel minder dan de 42 van enkele maanden geleden.

KENNIS «Met de jaren zal dat aantal afnemen, maar nu schrijven we nog aan een nieuw verhaal. Dat gaat niet één-twee-drie.»

HUMO Vlaamse politici zullen in de nabije toekomst maar één loon mogen ontvangen. Het tijdperk van de snel verdiende zitpenning lijkt voorbij. Een grote stap voorwaarts?

KENNIS «Voor mij is de grootste stap voorwaarts: het hervormen van de structuren. Mensen die in een raad van bestuur zetelen, mogen daar echt wel voor vergoed worden.»

HUMO Ook politici?

KENNIS «Jazeker. Als lid van een raad van bestuur neem je een verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op die niet vanzelfsprekend zijn. Daar mag best een vergoeding tegenover staan, al hoeft die zeker niet exorbitant te zijn.»

HUMO Drie weken geleden stond u weer in de vuurlijn. Björn Rzoska (Groen) pakte uit met de lijst van de bestbetaalde politici in Vlaamse agentschappen en instellingen. U bezette een mooie tweede plaats met 26.000 euro, als voorzitter van de Vlaamse Participatiemaatschappij. Bent u daar ook voorzitter om het bedrijf op termijn af te schaffen?

KENNIS (afgemeten) «Nee. Om het beleid van de Vlaamse regering uit te voeren: vereenvoudigen en verder groeien.»

HUMO Zo ontstaat wel het beeld van de N-VA als een traditionele partij, met politici die net zo goed zoveel mogelijk postjes pakken.

KENNIS «Je moet kijken naar wat we daar doen. In dit systeem heb je de keuze: ofwel ga je aan de kant staan en schreeuw je moord en brand, ofwel stap je erin en probeer je te rationaliseren en te optimaliseren. Net zoals alle andere partijen altijd hebben gedaan, nemen wij ook onze verantwoordelijkheid op als aandeelhouder. Niets nieuws onder de zon. Kijk naar Groen toen ze in de Vlaamse regering zaten. En naar Adelheid Byttebier, die op een bepaald moment tegen de wil van haar partij als voorzitter van de MIVB is blijven zitten.»

HUMO Wist u dat u vroeg of laat de rekening gepresenteerd zou krijgen?

KENNIS «Dat weet je niet van tevoren. Journalisten begonnen er wel over toen ik schepen werd, maar goed: ik ben actief in die mandaten.»

HUMO 37 keer actief?

KENNIS (zucht) «Ik nodig u uit om mij een maand te volgen.»

HUMO Hoe ziet uw leven er dan uit?

KENNIS «Boeiend (lacht).»

HUMO Zoals in: heel lange dagen?

KENNIS «Doorgaans begin ik om halfacht ’s ochtends, en ik kom omstreeks halfelf ’s avonds terug thuis. In mijn weekends probeer ik wel wat rust in te bouwen: door een halve dag op mijn fiets te zitten, bijvoorbeeld.»

HUMO En u houdt dat tempo vol?

KENNIS «Zie ik er slecht uit misschien? (lacht)»

HUMO Rijdt u lang met de fiets?

KENNIS «Zestig à tachtig kilometer, het hangt van het weer af. In de winter is dat veertig à vijftig kilometer.»

HUMO Met de koersfiets?

KENNIS (knikt)

HUMO Bent u competitief op de fiets?

KENNIS «Ik ben heel realistisch. In het begin van de legislatuur heb ik bijna een open aortabreuk gehad, sindsdien moet ik sporten en op mijn lijn letten. Ik doe aan slow cycling: al fietsend houd ik mijn hartslag in de gaten. Het is niet mijn bedoeling records te verbeteren.»

HUMO Had die bijna-aortabreuk te maken met uw levensstijl?

KENNIS «Mijn dokter noemde het een défaut. Kan gebeuren. Nieuw wisselstukje erin en je kunt weer voort.»

undefined

null Beeld

'Ik heb de reputatie een puinruimer te zijn, dat is ook mijn achtergrond als consultant'


Auto’s pesten

HUMO De gemiddelde Antwerpenaar zal u, als schepen van Mobiliteit, niet zo snel met de fiets associëren. U bent meer van de auto.

KENNIS «Het is niet omdat ik niet tegen de auto ben, dat ik voor de auto ben en tegen de fiets. Ik geloof niet dat je aan de rand van de stad moet staan roepen: ‘Verboden voor auto’s!’ Dan zal het snel afgelopen zijn met de stad.»

HUMO Waarom hoort een auto thuis in de stad, zelfs in het stadscentrum?

KENNIS «Laat ik antwoorden met een voorbeeld. In de vorige legislatuur hadden we een fundamentalistische burgemeester in het district Borgerhout: Wouter Van Besien (Groen). In zijn wijkcirculatieplannen deden ze niks liever dan knippen, knijpen en auto’s pesten. Oude mensen klaagden: ‘Ik kan met mijn autootje niet meer naar de kaartclub.’ En als ze de districtsbestuursleden daarop aanspraken, zeiden die: ‘Ga maar te voet.’ Dat zeiden ze tegen mensen met een looprekje! Dat noem ik absurd.

»Ik pleit er niet voor dat mensen de wagen nemen voor korte afstanden in de stad. Mijn advies is: neem de fiets of de tram. Maar als je dat niet kunt, om welke reden ook, moet je wel de keuze hebben de wagen te nemen. Je moet de wagen niet wegpesten, je moet wel mensen verleiden om niet alle verplaatsingen met de wagen te doen.

»Wij werken aan een pak maatregelen om mensen bewuste keuzes te laten maken. Als je wil dat ze voor de fiets of het openbaar vervoer kiezen, moet het aanbod comfortabel, veilig, eenvoudig en snel zijn.»

HUMO De oppositie zegt: aan het einde van de legislatuur zal er slechts één derde van de geplande nieuwe tramsporen liggen.

KENNIS «Over welke andere plannen hebben ze het? Fantaisistische plannen: tramsporen naast treinsporen, tramsporen naar Verweggistan – ver buiten de stad –, waar je amper mensen vervoert. Nee, laten we eerst de tram in de stad versterken met park-and-rides, bijvoorbeeld. Daar had de vorige coalitie niet eens constructief over nagedacht.»

HUMO Op dit moment zijn er, naar verluidt, achthonderd werven in Antwerpen. Is de stad dan niet helemaal vergeven van de auto’s?

KENNIS «Achthonderd – en dan hebben we maar een derde van de werken uitgevoerd? (lacht) Er zijn vijf à zes grote werven, oké, waar we ook veel aandacht besteden aan kwalitatief hoogstaande fietspaden en kruispunten. Dat heb ik de vorige legislatuur niet zien doen. Wij voeren de heraanleg van de Noorderleien uit. Een openhartoperatie voor de stad, maar ze zal er wel beter van worden.»

HUMO U blijft op twee gedachten hinken: de fiets én de auto. In Londen worden nieuwe appartementen en huizen gebouwd zonder parkeerplaats, zover is Antwerpen nog lang niet.

KENNIS «Antwerpen is Londen niet. Londen is een miljoenenstad.»

HUMO Een fietsstad.

KENNIS «Ga eens kijken naar de fietsstad Londen: er zijn plekken waar u niet zou durven te fietsen. De Londenaars laveren er in gele hesjes tussen auto’s en bussen, met gevaar voor eigen leven. Bon, Londen is een mooi afgelijnde stad, waarbinnen trein en metro heel stipt rijden. Dat maakt de keuze makkelijk. Het is een ander type stad, niet te vergelijken met een Vlaamse stad. Daarom zeg ik: laten we het tramverkeer in de kern verstevigen. En dat geleidelijk uitbreiden.»

HUMO Is Antwerpen een provinciestad?

KENNIS «Antwerpen is een kleine stad met heel veel metropole kenmerken: we zijn op het buitenland gericht, we hebben een haven, we zijn de hoofdstad van de diamant, we hebben de tweede grootste petrochemische cluster ter wereld, we zijn trendsetters inzake mode – we zijn een metropool in zakformaat.

»In Londen heb je ook fietsostrades, drie of vier, maar in Antwerpen zijn het er véél meer. En meer kwaliteitsfietspaden. En fietsbruggen. De bedoeling is mensen te laten inzien dat ze voor het woon- en werkverkeer ook de fiets kunnen nemen.»

HUMO Een enquête van Test-Aankoop wees uit dat 30 procent van de Antwerpenaren die met de fiets naar het werk rijden in vijf jaar tijd al één verkeersongeval hebben meegemaakt. Dat is veel.

KENNIS «Er zijn nu ook meer fietsers. Fietsers die zich, net als iedereen, aan de verkeersregels moeten leren houden. Maar goed, met de verbetering van de fietspaden hopen we het aantal ongevallen te drukken.»

HUMO Ik onthoud dat de fietspaden van Antwerpen beter zijn dan die van Londen.

KENNIS «Dat is ook zo. Vraag het aan de mensen van Fietsberaad (centrum dat de overheid ondersteunt bij het fietsbeleid, red.), de beste fietsstad van Vlaanderen is Antwerpen.»

HUMO Beter dan Gent?

KENNIS «Jazeker.»

HUMO Sterk.

KENNIS «U bent niet van Antwerpen. U moet niet geloven wat Groen en rood allemaal rondbazuinen.»

HUMO U hebt van heel wat straten in de stad zone 30 gemaakt. Is dat uw ding?

KENNIS «Ik wil tegen de herfst van volgend jaar 95 procent van de wegen in de stad zone 30 laten verklaren. Perfect voor gemengd verkeer, fiets en auto. (Trots) Had u niet gedacht, hè?»

HUMO Nee, ik val bijna van mijn stoel.

KENNIS «U ziet hoeveel quatsch er wordt verkocht.»

HUMO Is het ook quatsch dat er niet wordt geflitst in de zone 30?

KENNIS «Wat ben je met flitsen als het parket de pv’s achteraf seponeert? Wij controleren op roekeloos rijgedrag in de zone 30, met agenten op neutrale motoren. Die kunnen een proces-verbaal opmaken.»

undefined

'Ik geloof niet dat je aan de rand van de stad moet staan roepen:'Verboden voor auto's!' Dan zal het snel afgelopen zijn met de stad'


Sympathieke bandiet

HUMO Die groene reflex van u is opmerkelijk. Op uw administratie mocht tot voor kort het woord ‘duurzaamheid’ niet worden uitgesproken. Taboe. Wie het toch deed, moest voor straf een euro in een potje steken.

KENNIS «Duurzaamheid is een containerbegrip geworden: niemand weet nog wat het betekent. Als ingenieur streef ik naar duidelijkheid. Als duurzaam betekent: rendabel, goed voor het milieu en de mens, ben ik mee. Maar vaak betekent het gewoon: geldverslindend. En dat blijft niet bestaan, dat is niet duurzaam.»

HUMO Ook aan het woord ‘luchtverontreiniging’ hebt u een bloedhekel.

KENNIS (hoofdschuddend) «Ook daar vind ik nauwkeurigheid belangrijk. Ik wil niets móéten doen omdat de lucht zogezegd zwaar verontreinigd is, ik wil meer informatie. Je moet correct zijn in je beweringen. Ik zeg het: een ingenieur, hè.»

HUMO Voelt u zich als ingenieur misplaatst tussen al die emotionele politici, die geesteswetenschappen hebben gestudeerd?

KENNIS «Ik ben een atypische politicus: ik ben gericht op realisatie, voorzichtig in mijn communicatie, rationeel. U hebt uw huiswerk gedaan: noemen ze me geen dossiervreter?»

HUMO Nee, ‘een sympathieke bandiet’.

KENNIS (onverstoorbaar) «Ik probeer mijn materie te kennen en redelijke conclusies te trekken. Ik laat me niet meeslepen door de waan van de dag.»

HUMO Hoe kijkt u als ingenieur terug op het Oosterweelakkoord? Hebt u daar geen járen kostbare tijd verloren?

KENNIS «Dat akkoord is hier, aan deze tafel, tot stand gekomen. Ik heb altijd contact gehouden met de actiegroepen, soms stekelig, soms vriendelijk – als sympathieke bandiet. Maar er is ongetwijfeld tijd verloren gegaan.»

HUMO U hebt een akkoord getekend met het mes op de keel: de actiegroepen dreigden naar de Raad van State te trekken, met als mogelijk gevolg: nog eens drie jaar uitstel. Dat kon u niet maken tegenover de kiezer.

KENNIS «Nee, de actiegroepen wisten dat deze coalitie mobiliteit aan leefbaarheid koppelt. De vorige coalitie wilde 350 miljoen euro bijdragen aan Oosterweel, wij zullen 250 miljoen bijdragen aan de overkapping van de ring en 100 miljoen aan flankerende maatregelen: fietsen, openbaar vervoer en andere vervoersmodi.»

HUMO Om het Oosterweelproject te doen slagen moet het verkeer in 2024 bestaan uit 50 procent vracht- en personenverkeer en 50 procent openbaar transport en fietsverkeer. Is dat realistisch?

KENNIS «In het centrum van de stad halen we al een veel hoger cijfer. Nu moeten we dat uitbreiden naar de 20ste-eeuwse gordel rond de stad met het Velo-systeem (deelfietsen, red.), nieuwe fietspaden en beter tramverkeer. En daarna moeten we doorstoten naar de volgende gordel.»

HUMO Op dit moment is de verhouding 70-30 in Vlaanderen, en Antwerpen heeft ook een haven met veel vrachtverkeer. Dat wordt moeilijk.

KENNIS «Moeilijk gaat ook. En ik geloof sterk in de digitalisering, the internet of things, de verbetering van onze mobiliteitsnetwerken. Dat mensen met één klik op hun gsm alle transportalternatieven zien als ze naar de stad komen: ‘Wat is het snelste? Het goedkoopste?’ We moeten mensen slimme keuzes voor de mobiliteit laten maken, daar ligt de knoop. Niet in tramlijnen naar God weet waar.»

HUMO Zal het Oosterweelakkoord één van de grote momenten uit uw carrière blijken te zijn?

KENNIS «Ik zal u eens iets vertellen. De overkapping van de ring, die deel uitmaakt van het akkoord, hebben wij in 2000 al bepleit met de Volksunie. Dat kunt u in ons toenmalige partijprogramma terugvinden.»

HUMO Toen was u nog links?

KENNIS «Ik ben altijd een groene wollen sok geweest, blijkbaar (lacht).»

HUMO U zou indertijd Bart De Wever naar de politiek hebben gehaald.

KENNIS «Het is te zeggen: ten tijde van Antwerpen 94, een kartel van CVP, Volksunie en onafhankelijken, stond ik voor het eerst op de lijst. Maar Hugo Schiltz zocht nog andere jongeren om de lijst op te vullen. Bart was net afgestudeerd. En ik heb zijn naam gesuggereerd.»

HUMO Waarom Bart De Wever?

KENNIS «Ik kende hem vanuit het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Het KVHV betekent iets in de N-VA, hè.»

HUMO Men noemt u doorgaans ‘een man uit het bedrijfsleven’, maar in feite bent u een stamboekflamingant.

KENNIS «Mijn moeder was gemeenteraadslid voor de Volksunie in Borgerhout, mijn opa schepen voor de Volksunie in Borgerhout, het eerste uitvoerend mandaat – in 1964.»

HUMO En toch twijfelt u al een leven lang tussen de politiek en het bedrijfsleven.

KENNIS «Ik dacht er niet aan voltijds politicus te worden. Hugo Schiltz was een voorbeeld, maar ik moet zeggen: ik was niet blind voor zijn gebreken, niet idolaat. Schiltz heeft ook steken laten vallen, hè.

»Ik kom uit het Xaveriuscollege, een Vlaamsgezind volks jezuïetencollege uit Borgerhout. Daar is ons altijd ingeprent: ‘Je moet ook iets doen voor de gemeenschap.’ Wel, daarom ben ik nu politicus. Ik wil de stad opbouwen voor de gemeenschap.»

HUMO En uitgerekend u wordt dan neergezet als de Grote Graaier.

KENNIS «Ik kan daarvan wakker liggen, maar wat schiet ik daarmee op? Ik lig dus niet wakker. Ik ga gewoon door.»

HUMO Zult u in de politiek blijven?

KENNIS «Ik blijf niet voor eeuwig. Maar de volgende legislatuur wil ik meemaken: ik heb nog te veel plannen. De uitbouw van de premetro voorbereiden. De eerste stukken overkapping op de tekentafel zien liggen – dat zou mooi zijn. Dan is de cirkel rond en kan ik rustig terugkeren naar de privésector.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234