null Beeld

Liesbeth Homans, N-VA-viceminister-president in de Vlaamse regering: 'Hoe harder ze op mijn kap zitten, hoe meer ik het gevoel krijg dat ik goed bezig ben'

Ze is de meest controversiële figuur in de Vlaamse regering en rolt van de ene politieke rel in de andere. Maar Vlaams viceminister-president Liesbeth Homans (N-VA) heeft er haar glimlach niet bij verloren.

rl

'Ik heb de titel 'Homans onder vuur' zo vaak gelezen dat ik me afvraag wanneer ik in brand ga vliegen'

We treffen Liesbeth Homans poserend op een mossig balkon boven een gapende diepte. Ze heeft hoogtevrees en háát poseren. ‘De media slagen er altijd in om die ene foto te publiceren waarop ik een raar gezicht trek.’

We merken op dat ze vooralsnog een zwarte zomerjurk verkiest boven een harnas. Ze haalt de schouders op: ‘Voor een harnas is het te warm.’

De ‘Margaret Thatcher van Wilrijk’ heeft een woelig voorjaar achter de rug. Het lijkt haar amper te deren. Of ze toe was aan rust en vakantie? ‘Niet meer dan anders.’ Was ze dan niet moe van alle polemieken? ‘Pf, ik doe wat ik moet doen, of daar nu zever van komt of niet.’ Geen harnas dus, wel een dik vel.

Liesbeth Homans «Het was een hectisch jaar, maar ook heel vruchtbaar. Ik heb véél gedaan. Daarom krijg ik ook zoveel kritiek.»

HUMO Samen met Zuhal Demir opende u dit voorjaar de aanval op gelijkekansencentrum Unia. Hoe ver staat het met de doorlichting van ‘het centrum voor klagende allochtonen’, zoals u het omschreef?

Homans «Ik heb een goed gesprek gehad met Els Keytsman. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt. De doorlichting van het centrum is nu bezig.

»Unia wekt telkens de indruk dat het er alleen is voor één bepaalde groep. Een gelijkekansencentrum moet niet alleen opkomen voor moslims, maar ook voor alleenstaande mama’s, gehandicapten en mensen met een andere geloofsovertuiging. Ik hoor van diverse bevolkingsgroepen dat ze met hun klachten niet eens gehoor krijgen bij Unia: dat is een probleem.»

HUMO Intussen heeft het centrum de gemeenten opgeroepen af te stappen van het boerkiniverbod in zwembaden. Wat vindt u daarvan?

Homans «Daar mogen gemeenten zelf over beslissen. Maar wat mij betreft horen boerkini’s hier niet thuis.»

HUMO Unia-medewerkster Rachida Lamrabet zei na haar ontslag in Humo: ‘Het verzet tegen boerka’s en hoofddoeken bewijst dat men het ondraaglijk vindt dat de maatschappij verandert.’

Homans «Pure provocatie. Lamrabet doet alsof elke Vlaming een racist is. Dat begint de mensen echt te storen. Wij beseffen heus wel dat we met de multiculturele samenleving aan de slag moeten. We zijn zeer gastvrij en tolerant. Maar we stellen onze grenzen. En als ik al die terreuraanslagen zie, denk ik dat we dat nog harder moeten doen.»

HUMO U heeft zelf een grens gesteld door de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in te trekken. Jaak Raes, de topman van de Staatsveiligheid, beschuldigde u van spektakelpolitiek, omdat u in al uw gretigheid een geheim rapport over de moskee had gelekt.

Homans «Ik heb juist niks gelekt. Een jaar eerder had ik rapporten gevraagd over alle erkende moskeeën. Na lang aandringen kreeg ik er één, waarin de Fatih-moskee in Beringen werd vermeld. Op vraag van het Vlaams parlement heb ik dat rapport doorgemaild naar de commissieleden. Vijf minuten nadien stond het op de websites van alle kranten. Wie heeft er dan gelekt?

»De informatie van de Staatsveiligheid sprak voor zich. Die moskee was een indoctrinatiemachine van het Erdogan-regime. Binnen de Vlaamse regering was iedereen het daarover eens. Toen ik in de paasvakantie mijn beslissing aankondigde, leek het kot ineens te klein. Alle partijen, behalve Vlaams Belang, waren kwaad. Maar bij de effectieve beslissing in juli heb ik niemand meer gehoord, zelfs SP.A en Groen niet. Waarom hebben ze dan eerst zo van hun tak gemaakt, terwijl ze niet eens wisten waar het over ging?»

HUMO Misschien gingen ze ervan uit dat u eens lekker wou scoren bij de ex-Vlaams Belang-kiezers die uw partij zo graag aan boord wil houden?

Homans «Dat is een verwerpelijk vooroordeel. Ik ben niet bezig met scoren. Ik voer beleid. Als ik van de Staatsveiligheid informatie krijg waaruit blijkt dat er in een moskee onaanvaardbare zaken gebeuren, moet ik optreden. Ik heb nadien ook steun gekregen van mensen uit de Turkse gemeenschap in Beringen. Zij wéten wat daar gebeurt.»

HUMO Twaalf andere Diyanet-moskeeën hebben nog een erkenning. Als u die ook schrapt, verliezen we dan onze greep niet op wat daar gebeurt?

Homans «De waarheid is dat we daar nu al geen greep op hebben. Ik verkies erkende moskeeën boven niet-erkende, maar dan moeten ze wel goed opgevolgd worden. Dat gebeurt niet. Bij de Diyanet-moskeeën weet niemand, geen enkele overheid of administratie, wie daar imam is. Radicalisering gebeurt niet alleen via het internet of in garagemoskeeën. Ook in het milieu van de grotere moskeeën broedt er van alles, zeker in de vzw’s en ontmoetingscentra errond.»

HUMO Men zegt dat u vóór de verkiezingen geen nieuwe moskeeën meer gaat erkennen, uit schrik om Vlaams Belang een cadeau te doen.

Homans «Dat heeft daar niks mee te maken. Ik wil eerst een grondig onderzoek. Ik moet weten wat er in die moskeeën gebeurt voor ik erkenningen geef: dat is verantwoord beleid.»

HUMO Stoort het u dat Eric Van Rompuy N-VA ‘de verspreiders van softracisme’ noemt?

Homans «Pff, die mens is zo gepikeerd op ons. Hebben al die criticasters geen eigen ideeën?

»Als wij de dingen zeggen zoals ze zijn, is dat softracisme. Zegt iemand anders hetzelfde, dan kraait er geen haan naar. Laatst las ik in de krant dat onderzoek had aangetoond dat taallessen niet volstaan voor nieuwkomers in de zoektocht naar een job. Tijdens de vluchtelingencrisis riepen linkse politici zoals Meyrem Almaci dat die nieuwkomers allemaal hoogopgeleid waren en onze economie zouden versterken. De realiteit is anders: 47 procent van de erkende vluchtelingen heeft géén diploma of slechts een diploma lager onderwijs. Dan is het logisch dat ze niet zo gemakkelijk aan een job geraken, ook al spreken ze wat basis-Nederlands.»

HUMO ‘Als we de jonge generatie allochtonen de komende tien jaar niet aan de slag krijgen, krijgen we de pensioenen nooit betaald,’ zegt Johan Vande Lanotte. Om nog te zwijgen over het risico op radicalisering.

Homans «Maar het gaat de verkeerde kant uit. Bij de schoolverlaters zie je heel veel jongeren met een migratieachtergrond. Ze krijgen nochtans dezelfde onderwijskansen als anderen. Maar als je het op je vijftiende al beu bent en de school verlaat zonder diploma, wordt het moeilijk.

»Tel daarbij de groeiende taalachterstand, zelfs in gezinnen van de tweede of derde generatie. Dat ligt niet aan de overheid, maar aan de ouders. Heel vaak is Nederlands niet de thuistaal en komen die kinderen pas vanaf de laatste kleuterklas naar school. Daar moeten ze nog gauw Nederlands leren voor ze leren lezen en schrijven: dan is het kalf al half verdronken. Ik vind dat een kwalijke evolutie. Toen ik nog schoolliep, spraken de allochtone kinderen in mijn klas thuis gewoon Nederlands.

»We moeten de ouders op hun verantwoordelijkheid wijzen. Als Vlaamse regering doen we dat onder meer met de participatietoeslag in de kinderbijslag. Ouders die hun kind inschrijven in de kleuterklas krijgen 150 euro extra per jaar.»

undefined

null Beeld

'Mijn oudste zoon blijft ook discussiëren en onderhandelen, en als het hem niet aanstaat, rolt hij met zijn ogen. Confronterend, soms'


Marc of Mohammed

HUMO Begin februari presenteerde u de cijfers van de Armoedemonitor. U sprak van een ‘trendbreuk met het verleden’ en insinueerde dat die te danken was aan het gevoerde beleid. Oppositie en experts noemden dat klinkklare onzin: andere rapporten toonden aan dat de armoede in Vlaanderen al jaren stabiel blijft. Bovendien waren de cijfers van 2014 en had u er dus weinig verdienste aan. Heeft u zich daar vergaloppeerd?

Homans «Nee. In 2015 moest ik verantwoording afleggen voor de cijfers van 2013. Toen was het allemaal mijn schuld, terwijl ik dat jaar nog niet eens minister was. Dan vind ik dat ik het ook mag zeggen als de cijfers verbeterd zijn.»

HUMO Elke wetenschapper zegt dat de daling van het armoederisico van 11,1 naar 10,3 statistisch niet significant is.

Homans «Een beetje consequentie, graag? Toen ik in 2015 bekendmaakte dat het aantal gezinnen onder de armoedegrens was gestegen van 10,8 naar 11,1 procent, vond de oppositie dat een significante stijging en een regelrechte schande. Nu de cijfers dalen, vinden ze dat statistisch niet relevant. Kom, zeg! De armoede bij eenoudergezinnen is gedaald van 33 naar 27 procent. Dat is statistisch wél significant. Zeg ik daarmee dat we er al zijn? Nee. Ik besef dat het in de huidige situatie haast onmogelijk is om armoede te bannen. Studies tonen aan dat de instroom van de vluchtelingen weegt. Maar Vlaanderen doet het wel beter dan Brussel en Wallonië. Wij zetten veel meer in op activering.»

HUMO Armoede-expert Wim Van Lancker zegt dat de impact van de vluchtelingen op de armoedecijfers nihil is: ‘In 2016 waren er 11.299 erkende vluchtelingen. Als die allemaal arm zijn, hebben ze een impact op de cijfers van 0,002%.’

Homans «Dat is het zonlicht ontkennen. In de steden stijgt het aantal leefloners. Nog nooit waren zoveel mensen afhankelijk van de voedselbanken. De link met het hoge aantal vluchtelingen is duidelijk.

»Een officiële studie van Kind en Gezin heeft het armoederisico bij kinderen van na 2014 onderzocht: het aandeel van de groep die niet in België is geboren, is met 27 procent gestegen. Moet daar nog een tekening bij? Hun ouders zíjn vaak niet opgeleid. Het gros moet nog leren lezen en schrijven. Zoek dan maar eens een job.»

HUMO Het doel is om kinderarmoede te halveren tegen 2020. Dat lukt dus niet?

Homans «Die ambitie komt uit het Pact 2020, dat is afgesloten in 2008. Als ik die ambitie loslaat, zou iedereen me daar terecht op aanpakken. Maar ik mag toch zeggen dat de omstandigheden anders zijn dan in 2008?»

HUMO Stemmen uit meerderheid en oppositie vinden u ook te weinig ambitieus in uw woonbeleid. ‘Wonen is nu een volledig Vlaamse bevoegdheid en Homans beperkt zich tot symbolen waarmee ze denkt te scoren bij haar achterban,’ luidt de kritiek.

Homans «Ik kan veel commentaar verdragen, maar zeggen dat er op het gebied van wonen niks is gebeurd, is lachwekkend. Het nieuwe huurdecreet is revolutionair. Daar zitten veel meer voordelen in voor huurders én verhuurders.

»Om het samenleven te bevorderen hebben we taaltests gekoppeld aan sociale woningen. We gaan geen mensen uit hun huizen zetten, maar om in aanmerking te komen voor een sociale woning, moeten ze voortaan minstens een mondje Nederlands kunnen.

»Ik heb ook tijdelijke contracten voor sociale woningen ingevoerd. Vroeger waren die levenslang. Daardoor konden mensen die er spectaculair op vooruitgingen, toch aan sociale tarieven blijven huren. Als ik ooit een sociale woning had gekregen, zou ik die zelfs met mijn ministersloon kunnen behouden. Dat kan toch niet? Pas op, je mag nog altijd 25% meer verdienen dan het wettelijke plafond van 35.000 euro. Maar van de 150.000 sociale woningen worden er nu 12.000 bewoond door mensen met een jaarinkomen van 60.000 euro: dat is niet sociaal. Die woningen zijn bedoeld voor de zwaksten. Dat de oppositie tegen die tijdelijke contracten heeft gestemd, gaat mijn verstand te boven. Want de wachtlijsten blijven immens.»

undefined

'Die chique recepties en diners waar de stoel onder je achterwerk wordt geschoven, daar zal ik nooit aan wennen'

HUMO Daar zegt u het: de gemiddelde wachttijd voor een sociale woning bedraagt drie jaar. Daardoor worden leefloners verplicht hun heil te zoeken in dure huurwoningen, of op straat.

Homans «Sinds mijn aantreden heb ik 2,2 miljard euro geïnvesteerd in sociale huisvesting. Een record. En in 2018 zal ik daarvoor opnieuw extra budget vragen.»

HUMO Fons Duchateau, uw opvolger als Antwerps schepen van Sociale Zaken, weigert nog te investeren in sociale woningen, omdat hij ‘geen armoede wil aantrekken’. Wat vindt u daarvan?

Homans «9 procent van alle woningen in een stad of gemeente moeten sociale woningen zijn. Antwerpen zit rond de 10,5 procent. Zij hebben gedaan wat ze moesten doen. We zetten daar nu vooral in op renovatie van bestaande woningen, zodat de bewoners zich niet meer blauw betalen aan energierekeningen.

»Maar er zijn ook gemeenten die géén sociale woningen op hun grondgebied willen, omdat dat ‘niet past bij hun imago’. Recent heb ik hier nog zes gemeenten ontboden om te zeggen dat ze er niet onderuit kunnen.»

HUMO De Woonraad gewaagt van een wooncrisis. De huurprijzen stijgen, de kwaliteit van de panden daalt. Steeds meer mensen kunnen de huur niet meer betalen. En intussen vragen vastgoedmakelaars voorschotten van 500 euro om kandidaat-huurders in contact te brengen met een verhuurder.

Homans «Zulke praktijken kunnen niet. Kris Peeters moet dat verbieden: als federaal minister van Consumentenzaken is híj bevoegd. We hebben zijn kabinet al verschillende keren gevraagd om dat aan te pakken.»

HUMO Het helpt allicht ook niet dat u de huurwaarborg van twee naar drie maanden heeft verhoogd. Waarom doet u dat?

Homans «Vergeet niet dat huurders nog altijd in de eigendom van iemand anders wonen. Vroeger lag de waarborg óók al op drie maanden, en dat was logischer. Als verhuurders worden geconfronteerd met wanbetalers of huurders die overlast veroorzaken, kunnen ze pas na drie maanden naar de vrederechter: als het fout loopt, hebben ze tenminste die waarborg van drie maanden achter de hand. Maar het nieuwe decreet bevat ook een pak nieuwe voordelen voor de huurder. Zo straffen we verhuurders af die de waarborg in cash vragen. Ik vind het niet fair dat de media alleen de verhoogde huurwaarborg eruit pikken.»

HUMO Heeft u dat niet aan uzelf te wijten? CD&V was boos omdat u daar in uw communicatie zo over triomfeerde, ‘terwijl de rest van het akkoord in de kleine lettertjes stond’.

Homans «Neeneenee! In mijn persbericht van anderhalve pagina stond de huurwaarborg in één zin. En op de persconferentie heb ik veertig minuten lang alles over het decreet verteld. Ik heb het de journalisten nog gemakkelijk gemaakt door de voordelen voor de huurder en de verhuurder apart op te lijsten. Maar tijdens die persconferentie begonnen CD&V-parlementsleden op Twitter al te schieten op de verhoogde waarborg. Tja.»

HUMO De slechte verliezers…

Homans «Laat ons zeggen dat het niet de beste tactiek is om tijdens de onderhandelingen al naar journalisten te lopen om je gal te spuwen over één element uit een akkoord.

»Tegenover die verhoging van twee naar drie maanden staat de anonieme huurwaarborglening. Mensen die hun waarborg niet kunnen betalen, kunnen het geld anoniem en renteloos lenen bij de Vlaamse overheid. Vroeger moesten ze daarvoor naar het OCMW en dat schrikte veel verhuurders af. Straks krijgen verhuurders niet meer te zien waar dat geld vandaan komt. Zo’n sociale maatregel had u niet verwacht, hè, van de ‘Thatcher van Wilrijk’? (lacht)»

HUMO Gaat de ‘Thatcher van Wilrijk’ ook de discriminatie op de huurmarkt aanpakken? Met praktijktests?

Homans «Ik ben tegen praktijktests, zéker op de woonmarkt, omdat het verschil tussen discriminatie en geoorloofde selectie vaak niet duidelijk is. Stel dat een verhuurder twee geïnteresseerden heeft: Marc en Mohammed. Marc heeft een maandinkomen van 2.500 euro, Mohammed verdient 1.500 euro. Als die verhuurder voor Marc kiest, ligt dat dan aan zijn huidskleur of aan zijn inkomen? Zelfs Unia geeft me daarin gelijk. Zij wijzen veel discriminatieklachten af omdat het geen discriminatie ís. Een eigenaar mag nog altijd zelf bepalen wie hij in zijn woning toelaat, niet op basis van huidskleur, maar van inkomenszekerheid.»

HUMO Uit onderzoek van de VUB en de UGent blijkt dat bijna de helft van de makelaars in de rijkere gemeenten rond Brussel ingaat op de vraag van huiseigenaars om geen kandidaat-huurders van vreemde origine naar hun pand te sturen. Moet daar dan niks tegen gebeuren?

Homans «Discriminatie bestaat, maar ik ga niet mee in het verhaaltje dat elke verhuurder per definitie discrimineert. Mensen van de immosector zeggen me dat ze steeds vaker weigeren om op zulke vragen in te gaan. Ik heb de Verhuurdersbond ook gevraagd om hun leden te sensibiliseren voor het probleem. Maar ik ben niet voor Gestapo-praktijken met valse cv’s, loonbrieven en andere vormen van uitlokking. Ik geloof in zelfregulering.»

HUMO In Gent heeft men geëxperimenteerd met praktijktests. Men zegt dat het werkt zoals met de flitspalen: ook zonder boetes passen mensen hun gedrag aan. Maar u gelooft dat mensen niet te hard meer zullen rijden als u het hun vriendelijk vraagt?

Homans «In de interimsector heeft zelfregulering toch ook gewerkt? En hoeveel mensen van vreemde origine zijn er met dienstencheques aan de slag? Dat er een paar discriminerende bedrijven voor de rechter zijn gedaagd, heeft zeker ook geholpen.»

undefined

null Beeld

'Ik ben tegen praktijktests. Ik ben niet voor Gestapo-praktijken met valse cv's, loonbrieven en andere vormen van uitlokking'


Rollende ogen

HUMO Een andere fikse voorjaarsbui: het ontslag van uw diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva. De Vlaamse ombudsman zegt onomwonden dat u daar in de fout bent gegaan: ‘We zijn op brieven gestoten waarin de minister de communicatie van de ambtenaar sterk aan banden legt.’

Homans «Die brieven hebben ze van ons gekregen! Het rapport van de ombudsman is genuanceerder dan wat de media hebben gebracht. Ik had redenen genoeg om dat ontslag te onderbouwen. De Vlaamse regering is me gevolgd. Begin september stellen we een nieuwe diversiteitsambtenaar aan.»

HUMO Mag die wel kritisch zijn?

Homans «Iedereen mag kritisch zijn. Maar je moet je wel aan de regelgeving houden. Om ambtenaar te worden moet je Belg zijn. Dat staat in de grondwet. Alona heeft mij op een bepaald moment opgeroepen om dat naast me neer te leggen. Ze zei ook dat ik niet in diversiteit en gelijke kansen geïnteresseerd was. Dat was niet correct. Er waren nog andere elementen, maar daar kan ik niks over zeggen.»

HUMO Lyubayeva vertelde in Humo over de paranoïa bij ambtenaren: ‘Ik heb vergaderingen meegemaakt waar experts niet vrijelijk durfden te spreken, omdat ze links-progressief zijn. Mensen zijn bang om iets te zeggen wat hun achteraf kwalijk kan worden genomen.’

Homans «Ik werk liever met kritische ambtenaren dan met ja-knikkers. Mijn woordvoerder zal dat bevestigen (woordvoerder knikt heftig).»

HUMO Is dat wel zo? Vorig jaar dreigde u ermee om de subsidies voor het Minderhedenforum te schrappen vanwege ‘hun onzin over Zwarte Piet’.

Homans «Als minister moet ik nagaan of subsidies goed besteed worden. Het Minderhedenforum heeft een aantal taken. De Vlaming voor het hoofd stoten met non-discussies hoort daar niet bij. Dat debat is toch hallucinant? Alsof mijn kinderen ooit hebben gedacht dat Zwarte Piet de slaaf is van Sinterklaas. Ik heb daarover een goed gesprek gehad met (toenmalig voorzitter, red.) Wouter Van Bellingen, en hij heeft dat begrepen. Wij hebben een goede verstandhouding. Hij werkt nu zelfs voor mij aan de realisatie van het integratiepact, dat ijvert voor een samenleving zonder discriminatie en racisme.»

HUMO Als Antwerps schepen deed u vijf jaar geleden hetzelfde. Toen de sociale middenveldorganisaties een betoging aankondigden tegen uw besparingsbeleid, dreigde u dat dat de snelste weg was om hun subsidies te laten intrekken. Zit er een beetje Erdogan in Liesbeth Homans?

Homans «Beleefd blijven, hè (lacht). Ik doe af en toe krasse uitspraken. Maar zonder pittige debatten wordt het toch wat saai, niet?»

HUMO Uw tegenstanders omschrijven u als een straatvechter.

Homans «Dat is een groot woord. Ik geef toe dat ik een andere stijl heb dan sommige andere ministers. Ik debatteer heftig en als ik na veel tegenwind iets binnenhaal, durf ik dat erin te wrijven. Maar ik blijf altijd beleefd, in tegenstelling tot sommige parlementsleden.»

HUMO Andere ministers trekken ook minder gekke bekken wanneer ‘die van de oppositie aan ’t zagen zijn’.

Homans (rolt met de ogen) «Ik weet dat mijn non-verbale communicatie nogal opvallend is en probeer erop te letten. Men zegt dat het al verbeterd is. Maar die verbetenheid hoort bij mijn karakter. Mijn oudste zoon heeft dat ook. Hij blíjft discussiëren en onderhandelen, en als het hem niet aanstaat, rolt hij met zijn ogen. Confronterend, soms (lacht).»

HUMO Raakt de vele kritiek u eigenlijk?

Homans «Het motiveert mij. Hoe meer kritiek ik krijg van Groen en SP.A, hoe meer ik het gevoel krijg dat ik goed bezig ben. Hun onredelijke argumenten bewijzen dat ik gelijk heb.

»Soms is het gewoon lachwekkend. Dit voorjaar was er elke week wel een krant die schreef: ‘Homans onder vuur’. Er zijn zoveel varianten op die uitdrukking de revue gepasseerd dat ik me begon af te vragen wanneer ik in brand zou vliegen. Sommige parlementsleden hadden blijkbaar in de gaten dat kritiek op mij de snelste weg was om in de krant te komen.»

HUMO Zijn er momenten geweest waarop u het niet meer zag zitten?

Homans «Ik kom niet elke avond vrolijk thuis. Er is wel wat te doen geweest rond mijn persoon, maar dat is voorbij. Nu gaat het terug over de inhoud.»

HUMO Sinds uw beschonken speech op de Nacht van de Vlaamse Televisie Sterren probeert men u te framen als een onbekwame minister die te veel hooi op de vork heeft genomen.

Homans «Dat vind ik niet. Er zijn veel raakpunten tussen bevoegdheden als Armoede, Wonen, Inburgering en Sociale Economie. Het is een voordeel om alles in één hand te hebben. En ik heb een sterk kabinet.»

HUMO Maar na de discussie over de armoedecijfers stond uw geloofwaardigheid toch op de helling. Toen zei u dat u nog altijd wordt afgerekend op die ene benevelde avond.

Homans «Ach, dat hoort bij het spel. De oppositie grijpt altijd alles aan om je geloofwaardigheid te ondergraven.»

HUMO Het gerucht gaat dat Bart De Wever u dat ongelukkige optreden zwaar heeft aangerekend.

Homans (zucht) «Asjeblieft, zeg! Daar gaan we weer! Ik ben die vraag kotsbeu. Dat is gebeurd op een zaterdagavond, in semi-privésfeer, anderhalf jaar geleden. Ik heb meteen gezegd dat dat niet voor herhaling vatbaar was. De nieuwe Waalse minister-president Willy Borsus is dronken betrapt achter het stuur en dat vindt men blijkbaar een fait divers. Dus kunnen we die vraag eens en voor altijd in de ijskast steken? Dank u (lacht).»

HUMO Goed. Maar verschillende partijgenoten hebben me vorig jaar bevestigd dat er een flinke haar in de boter zat tussen u en De Wever.

Homans «Dat is voorbij. Bart zei me een tijd geleden nog: ‘Het is raar dat die vraag nooit aan míj wordt gesteld.’»

undefined

'Als ik al die terreur­aanslagen zie, dan denk ik dat we onze grenzen nog harder moeten stellen'

HUMO Het is vooral raar dat er nog nooit een eerlijk antwoord op is gekomen.

Homans «Kijk, natuurlijk konden ze in de partij niet lachen met dat incident. Mocht ik de volgende dag niet in ‘De zevende dag’ hebben gezeten, was het nog erger geweest. Maar ik zat daar en ik zag er écht niet uit alsof ik door een camion was overreden. Ik heb mijn mannetje gestaan.

»Bart is blij dat het sinds enkele maanden weer over mijn beleid gaat, en niet over mijn persoon. Ik bespreek mijn dossiers nog altijd met hem. Niks aan de hand.»

HUMO Het gerucht dat u niet geliefd bent in de partij is zeer hardnekkig. Merkt u dat?

Homans «Ik weet niet waarover u het heeft. Ik werk goed samen met mijn collega’s. Maar in elke partij zijn er mensen die anoniem roddels willen spuien.»

HUMO Zoals de bewering dat u het moeilijk heeft met andere sterke vrouwen in de partij?

Homans «Ah, bon?»

HUMO Is het dan niet waar dat u niet wou dat Zuhal Demir in 2012 samen met u op de kieslijst voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen stond? En dat u als fractieleidster van de Senaat de toenmalige fractiesecretaris Valerie Van Peel op staande voet ontsloeg, omdat ze zich kandidaat had gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kapellen?

Homans «Ik ga daar niet op in. Ik ben met beleid bezig. Als mensen problemen hebben met mij, moeten ze dat in mijn gezicht zeggen.»

HUMO Bent u nog minister in de volgende regering?

Homans «Daar beslist de partij over. Laat ons eerst de verkiezingen maar afwachten en zien of we dan nog in de meerderheid zitten.»

HUMO Zou het een drama zijn als de partij u passeert?

Homans «Niks is een drama, maar ik zie niet in waarom ik niet zou kunnen voortdoen als de kiezer dat wil.»

HUMO U bent opgegroeid in een sociaal woonblok. Hoe is het om nu als minister met alle égards te worden behandeld?

Homans «Ik vind dat vreselijk (lacht). Ik ga daar beleefd mee om, maar die chique recepties en diners waar de stoel onder je achterwerk wordt geschoven, daar zal ik nooit aan wennen. We zijn toch allemaal maar gewone mensen? Om die reden zou ik ook geen goeie minister-president zijn. Al dat protocol!

»Mijn zonen spelen basketbal en de ouders houden de kantine draaiende. Als de tegenploeg binnenkomt en mij achter de toog ziet staan, krijg ik telkens vreemde blikken: ‘Amai, een minister die tafels afruimt en de afwas doet.’ Waarom niet? In mijn vrije tijd ben ik een mama, geen minister.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234