null Beeld

Meyrem Almaci vs Wouter Beke: 'Bart De Wever wist heel goed wat hij deed toen hij de regering liet vallen'

CD&V en Groen hopen op 26 mei allebei de tweede grootste partij van Vlaanderen te worden. Maar als ze de N-VA buitenspel willen zetten, zijn ze tot elkaar veroordeeld, en dat lijken ze heel goed te beseffen.

rl


Lees ook de clash tussen Peter Mertens en Tom Van Grieken en de clash tussen John Crombez en Gwendolyn Rutten »

'Deze regering was níét eerlijk: de winsten zijn naar de grote bedrijven gegaan, en de facturen naar de gewone man'

Je vindt bij de Vlaamse politici amper grotere tegenpolen: Meyrem Almaci (43) is passioneel, luid en breedvoerig; Wouter Beke (44) is onderkoeld, bedachtzaam en zuiniger met woorden. Als hij praat, schippert haar lichaamstaal tussen ergernis, verontwaardiging en gelach, maar ze probeert hem ook naar haar kant te trekken. De CD&V-voorzitter ondergaat het allemaal met een pokerface en sporadische pretoogjes.

HUMO Wat was tot dusver jullie moeilijkste moment in de politiek?

MEYREM ALMACI «Enkele weken nadat ik voor het eerst de eed had afgelegd als parlementslid, in juli 2007, werd mijn oudste zoon geboren. Tien weken te vroeg. Ik wilde erin vliegen als fractieleider, maar op hetzelfde moment lag hij in de couveuse en was ik doodongerust. Acht jaar eerder had ik mijn vader aan diezelfde apparaten zien liggen, en hij had het niet gehaald.

»In dat eerste jaar heeft mijn zoon acht keer in het ziekenhuis gelegen. Vaak bleef ik daar overnachten en ging ik rechtstreeks naar de begrotingscommissie en terug. Gelukkig is het goed gekomen: hij is op z’n 11de al groter dan ik, al is dat niet zó moeilijk (lacht).»

WOUTER BEKE «De nacht van 21 juli 2011 zal ik nooit vergeten. Twee weken eerder was de N-VA vertrokken, na een jaar onderhandelen over een nieuwe staatshervorming. Ze hadden de verkiezingen gewonnen, maar wilden niet meer aan tafel komen. Hoe het verder moest, hing van mij af. Nieuwe verkiezingen zouden voor CD&V de beste keuze geweest zijn, en sommige partijgenoten hoopten dat de N-VA daarbij afgestraft zou worden. Maar ik had als koninklijk informateur drie maanden aan een communautair akkoord gewerkt, en ik koos ervoor om verder te onderhandelen en de regering-Di Rupo te vormen. Daarmee nam ik een ongelofelijk risico voor mijn partij. Maar die nacht was er 200 meter verderop een Europese top aan de gang, waar gestemd werd over een reddingspakket voor Griekenland. Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, en Yves Leterme, de uittredende premier, zaten daar mee aan tafel. Ze zeiden me: ‘Met dit reddingsplan komen we de zomer door, maar de eurocrisis is nog niet voorbij.’ Als we opnieuw verkiezingen moesten houden, dreigden we in het vizier van de ratingbureaus te komen en was het land in gevaar. Ik heb toen het algemeen belang boven het partijbelang geplaatst.»

ALMACI «Wij hebben de staatshervorming toen mee gesteund vanuit de oppositie. Dat was een coalitie van de dialoog. De laatste jaren hebben we een kibbelkabinet gezien met ministers die elkaar verrot scholden. Het resultaat was een vechtscheiding en een put van 8,5 miljard euro. Als we dit land vooruit willen helpen, zullen we op een andere manier aan politiek moeten doen.»

HUMO De teneur in de pers is dat het de verkiezingscampagne van de lafheid is: alle partijen beloven de kiezer gouden bergen, zonder te zeggen hoe ze het gat in de begroting zullen dichten.

BEKE «Dat is te streng. In het pensioendebat proberen de socialisten ons en Groen in een hoek te duwen, omdat wij de pensioenleeftijd niet willen terugbrengen naar 65 jaar. Het is moedig om de mensen duidelijk te maken dat ze wel degelijk langer moeten werken, als we de pensioenen willen blijven betalen. De regering-Michel heeft stappen gezet, maar het is jammer dat we geen akkoord over de zware beroepen hebben.»

Almaci «De pensioenleeftijd is niet de essentie. Wij zijn voorstander van een werkbare loopbaan van 42 jaar. Wie vroeg begint te werken, kan vroeger stoppen.»

Beke «Bij debatten schokt het me altijd hoe ongerust jongeren zijn over hun pensioen. We moeten hun die zekerheid garanderen.»

HUMO Was zekerheid niet het thema van de socialisten?

BEKE «Ja, maar je geeft mensen geen zekerheid door de pensioenleeftijd te verlagen, de pensioenen te verhogen en mensen minder uren per week te laten werken, naast allerlei andere gratis beloftes. Ik zou dat ook graag beloven, maar mensen wijsmaken dat dát kan en dat het niets kost, dat is pas laf.»

ALMACI «Die lafheid hebben we zeker gezien in het debat over het rekeningrijden. Behalve Groen durft geen enkele partij daar nog voor te pleiten, ook al zeggen alle mobiliteitsexperts dat het nodig is.

»Volgens het VN-klimaatpanel hebben we nog twaalf jaar om de onomkeerbare klimaatverandering te stoppen. Dat vraagt moedige keuzes. De N-VA, Open VLD en CD&V hebben de slimme kilometerheffing samen goedgekeurd in de regering. En nu, vlak voor de verkiezingen, keren ze hun kar. Dan neem je de mensen voor idioten. Bestuurders die moedige beslissingen nemen, worden daarvoor beloond. Kijk maar naar Filip Watteeuw en het circulatieplan in Gent.»

HUMO De vrees bestaat dat het rekeningrijden een platte belastingverhoging wordt, omdat er te weinig alternatieven zijn.

ALMACI «Maar ze hebben die alternatieven zelf moeilijker gemaakt door te besparen op het openbaar vervoer. En nu willen ze 2 miljard euro uittrekken voor een extra baanvak op de Brusselse Ring.»

BEKE «Een jaar geleden zei Bart De Wever op het voorzittersdebat van VOKA dat niemand campagne zal voeren rond het rekeningrijden, maar dat het er na de verkiezingen wel zal komen. Ik heb daarop geantwoord: ‘Alleen als het een slímme kilometerheffing is.’ Je kunt mensen pas extra belasten als ze alternatieven hebben. In sommige regio’s zijn die er al, maar in Limburg en West-Vlaanderen niet. Als ik om elf uur ’s avonds na een debat in Gent of Brussel met de trein naar Leopoldsburg wil, heb ik een probleem.»

ALMACI «Leg dan extra treinen en bussen in, in plaats van te besparen op het spoor.»

BEKE «Er is bespaard bij de NMBS, maar níét op de investeringskosten. En door de zesde staatshervorming kunnen de deelstaten extra investeren. Vlaanderen trekt nu 1 miljard euro uit om de stinkende dieseltreinen te vervangen door moderne toestellen.»

ALMACI «Alle besturen moeten investeren in groene infrastructuur, openbaar vervoer en fietspaden. Wij willen honderdduizend extra zitplaatsen op de trein. Als je het klimaatprobleem wilt oplossen, moet je stoppen met mensen te subsidiëren om te vervuilen en de files te vergroten. Daarom moeten we het systeem van de tankkaarten en salariswagens zo snel mogelijk afbouwen en vervangen door een mobiliteitsbudget voor iedereen. De échte bedrijfswagens, die mensen nodig hebben voor hun werk, moeten we vergroenen.»

HUMO Rechts vreest dat u zo de middenklasse tackelt met een belastingtsunami. Het rekeningrijden en het afbouwen van salariswagens zouden een werknemer 700 euro per maand kosten.

ALMACI «Die apocalypsverhalen zijn potsierlijk. De N-VA is al vijftien jaar aan de macht, en Open VLD al twintig jaar, en toch zijn de loonlasten nog bij de hoogste van de wereld. Dan ben je heel slecht geplaatst om anderen te beschuldigen van belastingtsunami’s.»

HUMO Zijn jullie ook niet een beetje laf? Jullie durven niet toe te geven dat autobestuurders meer zullen moeten betalen als ze hun gedrag niet veranderen.

ALMACI «Maar we geven telkens iets in ruil! Die salariswagens zijn een omweg, omdat bedrijven het te duur vinden om hun mensen opslag te geven in euro’s. Door de loonlasten te verlagen is die omweg niet meer nodig. En in ruil voor het rekeningrijden schrappen we de verkeersbelasting, zodat mensen worden belast op het gebruik van hun auto, en niet meer op het bezit.»

BEKE «Je vertelt niet de hele waarheid. Je wilt 2,6 miljard euro halen bij de 700.000 mensen met een salariswagen, en daarmee wil je de 4,5 miljoen werkenden een lastenverlaging geven. Iemand met een bedrijfswagen verliest dus 500 euro per maand en krijgt 80 euro netto terug. Wij willen de bedrijfs- en salariswagens vergroenen: alleen milieuvriendelijke wagens mogen nog van het fiscale voordeel genieten.»

ALMACI «Het valt me tegen dat je meegaat in de N-VA-framing, Wouter. Je weet heel goed dat de middenklasse er met ons programma op vooruitgaat volgens het Planbureau. Zelfs drie keer meer dan bij de N-VA!»

BEKE «Maar jullie willen nog andere fiscale voordelen schrappen: de woonbonus, het pensioensparen, de dienstencheques… Dat zal de mensen geld kosten.»

ALMACI «Het is beter om al die scheefgegroeide voordelen te schrappen en mensen gewoon meer nettoloon te geven. Zo wordt het systeem simpeler, transparanter en groener.»

HUMO Volgens de N-VA is de beste klimaatmaatregel het openhouden van de twee jongste kerncentrales. Daarmee zouden we 6 miljoen ton CO2 per jaar besparen en een factuur van 9 miljard euro vermijden, beweren zij.

BEKE (droog) «In 2015 hebben we het stappenplan voor de kernuitstap gestemd in het parlement, en de N-VA is daar toen mee akkoord gegaan.»

ALMACI «Het Planbureau zegt duidelijk dat het licht niet zal uitvallen door de kernuitstap. De bevoorrading blijft gegarandeerd en de CO2-uitstoot zal dalen.»

HUMO Hoe kan dat? Om de kerncentrales te vervangen moet u toch vervuilende gascentrales laten draaien als er te weinig wind en zon is?

ALMACI «Maar door de kernuitstap komt er ruimte voor massale investeringen in groene energie, waardoor je de gascentrales op termijn kunt afbouwen.

»Ook de bewering dat we met kernenergie goedkoper af zijn, is fout. We hebben al jaren de hoogste energiefacturen van Europa, mét kernenergie. Het oplappen van die twee kerncentrales wordt een dure zaak. In ruil vraagt Electrabel een gegarandeerde prijs per kilowattuur. Ze willen dus woekerwinsten maken op de kap van de consument in ruil voor een investering die ons niet voorbereidt op de toekomst.»

BEKE «Volgens het Planbureau zal de consument geen voordeel hebben bij het openhouden van de kerncentrales. Maar Electrabel zou wel 1 miljard euro extra per jaar verdienen. Het is ongelofelijk dat de N-VA dat blijft verdedigen. Blijkbaar zijn de Vlaams-nationalisten en Franse multinationals twee handen op één buik.»

HUMO De PVDA wil vervuilende multinationals veel meer laten betalen voor hun energie. De energiefactuur van een Vlaams gezin is de voorbije tien jaar met 104 procent gestegen, en die van de industriële grootverbruikers met 3 procent gedaald, ‘dankzij allerlei fiscale voordelen’.

BEKE «Het zou dom zijn om ArcelorMittal en co. weg te belasten. Als zij vertrekken, investeren ze in landen waar ze veel meer CO2 mogen uitstoten. Daarmee is de planeet niet geholpen. We zijn wel voor een importheffing op vervuilende producten van buiten Europa.»

ALMACI «Ah? Mooi! Twee jaar geleden werd er nog lacherig gedaan toen wij de carbon border tax voorstelden. Nu zijn de geesten blijkbaar gerijpt. Als we onze bedrijven verplichten om ecologischer te werken, mogen we niet toelaten dat buitenlandse concurrenten hier hun vervuilende producten dumpen. Idealiter komt die taks er op Europees niveau.»

HUMO De uitstoot van methaan in de landbouw is nog gestegen. Is dat niet het beste bewijs dat Joke Schauvliege heeft gefaald als minister van Landbouw?

BEKE «In de landbouw zijn wij één van de meest innovatieve regio’s ter wereld. Onze koeien leveren vijf keer meer melk dan Braziliaanse koeien, en het voeder veroorzaakt minder methaangas dan elders. Als er nu één sector is die het moeilijk heeft, is het wel de landbouw. Ik ben de kleinzoon van een landbouwer en heb nonkels en neven in de sector. Ze werken zich te pletter, moeten risicovolle investeringen doen en hebben heel onzekere opbrengsten. In plaats van hen af te schilderen als bandieten, moeten we hen koesteren. Boeren zijn óók bekommerd om de natuur, want ze halen daar hun inkomen uit.»

ALMACI «Veel gebieden van Natuurpunt worden zelfs mee beheerd door boeren. Ik hou van de boerenstiel. In Turkije hadden mijn ouders een paar geiten, een koe en grond waarop ze gewassen teelden die ze op de markt verkochten. Mijn moeder heeft me geleerd hoe ik kaas kon maken, maak van mij dus geen boerenhater. Maar we moeten wel naar een ander soort landbouw. De veestapel moet gehalveerd worden, want het mestbeleid van Joke Schauvliege was desastreus. Het nitraatgehalte in onze waterlopen stijgt opnieuw sinds 2014. De Harelbeek in West-Vlaanderen is de meest vervuilde van heel Europa. En veel andere Vlaamse beken zullen niet beter zijn.»

BEKE «Voor ons nieuwe mestactieplan hebben we geen applaus gekregen van de boeren. Het maakt hun werk nog moeilijker, maar ze beseffen dat ze die richting uit moeten. Toch moeten we milder zijn voor de boeren: voeding is geen economisch product als een ander. We kunnen zonder gsm’s of auto’s, maar we kunnen geen vier dagen zonder eten.»

ALMACI «Maar 85 procent van het Belgische vlees gaat naar het buitenland, en de productie daarvan brengt ons leefmilieu enorm veel schade toe. Tegelijk zijn onze rundveehouders voor 96 procent afhankelijk van subsidies: ze krijgen geen menswaardig loon, omdat ze niet kunnen concurreren tegen de grootschalige, weinig diervriendelijke productie uit het buitenland. Door zo voort te willen doen, laten jullie de boeren in de steek. We moeten naar een kleinschaliger model, en daarvoor zullen we de sector moeten saneren. Veeboeren die willen overschakelen op een duurzamere landbouw, moeten geld krijgen uit een reconversiefonds.»

undefined

null Beeld

undefined

'Het is ongelofelijk dat de N-VA het openhouden van de kerncentrales blijft verdedigen. Blijkbaar zijn de Vlaams-nationalisten en de Franse multinationals twee handen op één buik' Wouter Beke


Lijkgeur

HUMO In het boek ‘Zeven politieke dromers’ van Lisbeth Imbo noemt Bart De Wever het ontslag van Joke Schauvliege erg wreed: ‘Hoe Crevits en Beke letterlijk op 2 meter afstand uit de lijkgeur gingen staan toen de camera’s draaiden, was zeer pijnlijk.’

BEKE «Vraag eens aan Hendrik Vuye, Veerle Wouters, Elke Sleurs en Grete Remen hoe ze bij de N-VA met het personeel omgaan. Zij zijn genadeloos kaltgestellt. Het functioneren van Joke werd onmogelijk gemaakt door een sms-bombardement. Daardoor zei ze dingen waarvan ze achteraf spijt had en besefte ze dat ze niet kon doorgaan. Tegelijk hebben Hilde Crevits en ik meteen gezegd dat ze onze lijsttrekker kon blijven.»

ALMACI «Die sms’jes waren een laatste duw, omdat ze het menselijk zo zwaar had. Maar de oorzaak van haar ontslag was de aanhoudende kritiek op haar slappe klimaatbeleid.»

HUMO Achteraf zei u dat de klimaatspijbelaars geïnfiltreerd waren door extreemlinks. Zo’n polariserende uitspraak is atypisch voor u.

BEKE «Ik heb nooit de klimaatjongeren geviseerd. Mij ging het om die kleine groep die Joke Schauvliege zo heeft belaagd. Zoiets dóé je niet. Die groep wil trouwens de actie Sign For My Future niet steunen, omdat die niet radicaal genoeg is. Ik ben blij dat Anuna De Wever zich ook van hen heeft gedistantieerd.»

ALMACI «Maar je hebt ook gezegd dat Anuna zich liet adviseren door Greenpeace.»

BEKE «Dat mag. Wij spreken ook met Greenpeace en andere middenveldorganisaties.»

ALMACI «Ik ben blij dat je dat rechtzet, want je deed die uitspraken op het moment dat de klimaatbeweging zwaar onder vuur werd genomen. Politici zouden blij moeten zijn met zoveel jeugdig engagement.»

BEKE «Ik zet niks recht, ik zeg hetzelfde als toen. Alleen werd het uit de context gerukt.»

HUMO CD&V-jongeren-voorzitter Sammy Mahdi zei nochtans dat uw partij ‘een hele generatie dreigt te verliezen’.

BEKE «Wij hebben de klimaatjongeren ontvangen en ze hebben vier cruciale punten op tafel gelegd: de vergroening van de bedrijfswagens, statiegeld voor wegwerpverpakkingen, een taks op vliegtuigtickets en meer open ruimte en groen. Die staan allemaal in ons programma.»

ALMACI «Vaak zijn partijen vóór de verkiezingen groener dan erna. Een remake van de Zweedse coalitie zou een ramp zijn, want dan verandert er niets. Ons land haalt geen enkele klimaatdoelstelling.»

BEKE «Toch wel. Voor zonnepanelen en windenergie staan wij aan de top. In Limburg zijn we tegen volgend jaar klimaatneutraal voor het energieverbruik van gezinnen, omdat we daar met veertig burgemeesters een prioriteit van hebben gemaakt. Tegen 2030 moet dat ook zo zijn voor onze bedrijven.

»Er ís geen alternatief, behalve doorgaan op de ingeslagen weg. Sommige dingen moeten we versterken, maar het moet wel redelijk blijven.»

ALMACI «Maar het ís niet onredelijk om te zeggen dat de betonstop uitgevoerd had moeten worden, dat het statiegeld op wegwerpverpakkingen er had moeten komen, en dat de handtekening die júllie onder het klimaatakkoord van Parijs hebben gezet, gerespecteerd moet worden.»

BEKE «Wij hebben onze lokale besturen een jaar geleden gevraagd om in te zetten op Koning Fiets. Sindsdien is het fietsverkeer bijna verdubbeld.»

HUMO CD&V heeft in de regering-Michel vergeefs gesmeekt om een eerlijker fiscaliteit. Moet u met links besturen om dat te bereiken?

BEKE «Ik ga hier niet aan coalitievorming doen. Maar we hebben wel iets bereikt: met onze lastenverlagingen hebben we de mensen meer nettoloon gegeven en 240.000 jobs gecreëerd. Bovendien was de taxshift gericht op de laagste lonen en hebben we de leeflonen met 165 euro per jaar opgetrokken. En met de hervorming van de vennootschapsbelasting hebben we de achterpoorten gesloten. Zelfs Thomas Piketty zegt dat België één van de weinige landen is waar de ongelijkheid is gedaald.»

ALMACI «Meer dan acht op de tien Belgen willen een eerlijker fiscaliteit en een grotere bijdrage van de grote vermogens. Vandaag hoest de middenklasse 76 procent van de belastingen op, terwijl er van de rijkste 2 procent amper iets wordt gevraagd.»

BEKE «Dat hebben wij wél gedaan: de roerende voorheffing is verhoogd van 15 naar 30 procent en de effectentaks heeft drie keer meer opgebracht dan verwacht. Sommigen vinden dat te weinig, maar wie denkt dat je, als kleine lidstaat, miljarden kunt halen bij de rijken, die dwaalt. Eerlijke fiscaliteit is vooral een Europees verhaal.»

HUMO Het argument dat de rijken hun geld naar het buitenland verplaatsen, is achterhaald volgens SP.A-voorzitter John Crombez: ‘We moeten alleen nog het laatste stukje bankgeheim opheffen.’

BEKE «Dat mag van mij, zeker op Europees niveau. Maar ik heb wel een probleem met het voorstel van Groen om een vermogensregister aan te leggen (Groen wil vermogens boven 1 miljoen euro extra belasten, red.). Zo verplicht je mensen ook het schilderij aan te geven dat ze van hun vader hebben geërfd. Dat gaat te ver.»

ALMACI «Wat een drogreden! Zulke schilderijen zijn al lang bekend bij banken en verzekeringsmaatschappijen.»

undefined

null Beeld

'De N-VA is al vijftien jaar aan de macht, en Open VLD al twintig jaar, en toch zijn de loonlasten nog bij de hoogste van de wereld' Meyrem Almaci

HUMO Ook Open VLD waarschuwt dat ‘de groenen in onze spaarboekjes willen komen neuzen’.

ALMACI «Dat angstverhaal is lachwekkend. Waarom vinden we het normaal dat de staat weet welk loon een arbeider krijgt, maar niet welke inkomsten Marc Coucke uit zijn fortuin haalt? De N-VA en Open VLD proberen superrijken te beschermen door te verhinderen dat de staat hun inkomsten kent. Johan Van Overtveldt heeft niks anders gedaan dan de voorstellen van CD&V saboteren door achterpoortjes te creëren voor de kaaimantaks en de effectentaks.»

BEKE «Ik hoor jullie nog roepen dat de effectentaks een taks zonder effect zou worden, maar ze heeft 225 miljoen euro opgebracht.»

ALMACI «Het had veel meer kunnen zijn. Wie zijn aandelen op naam heeft staan of in een vennootschap heeft gestoken, is eraan ontsnapt.»

BEKE «Zelfs de socialisten vinden jullie vermogensregister een slecht idee.»

ALMACI «Het is een middel. Als je het bankgeheim opheft en internationaal gegevens uitwisselt, raken we er ook.»

BEKE «Maar dan moet je ook durven te bekijken wie een uitkering krijgt en er geen recht op heeft.»

ALMACI «Daar is de voorbije jaren al genoeg op gefocust. Allee, Wouter, vijf jaar geleden waren jullie voor eerlijke fiscaliteit en nu zit je het af te zwakken. Deze regering was níét eerlijk: de winsten zijn naar de grote bedrijven gegaan, en de facturen naar de gewone man.»

HUMO Hilde Crevits outte zich als kandidaat-minister-president. Opiniemaker Noël Slangen noemde het een truc van CD&V om alsnog in de campagne te komen.

BEKE «Hilde is vijf jaar viceminister-president en heeft twaalf jaar ervaring als Vlaams minister. Niemand is geschikter voor die job dan zij. Dan is het toch legitiem om haar naar voren te schuiven?»

HUMO Maar in een coalitie met de N-VA is de kans onbestaande dat zij minister-president wordt.

BEKE «De N-VA haalde bij de provincieraadsverkiezingen 24 procent, wij 20 procent. Zo groot is het verschil niet (in de laatste VRT-peiling haalde de N-VA 28 procent, CD&V 15 procent, red.).»

HUMO Waarom presenteert u geen kandidaat-premier? Is er geen overeenstemming of het Wouter Beke of Koen Geens moet zijn?

BEKE «Dat heeft daar niets mee te maken.»

ALMACI «De vraag is vooral: welke coalitie wil je? CD&V heeft veel punten die me charmeren, maar in een coalitie met de N-VA en Open VLD worden die systematisch níét uitgevoerd. Men zegt nu wel dat de N-VA en CD&V elkaar beu zijn, maar Pieter De Crem en Hendrik Bogaert volgen de N-VA-lijn met hun standpunten pro kernenergie en tegen diversiteit. CD&V lijkt op een slotmachine: je steekt er geld in, maar je weet nooit wat eruit zal komen.»


Midden in het bed

HUMO In Wallonië aast de PS op een regering met de groenen en de christendemocraten. Naar welke kant van het bed zult u rollen? Naar links of naar rechts?

BEKE «Wij rollen niet, wij staan in het midden.»

HUMO U stelt geen veto tegen de PS, zoals Gwendolyn Rutten?

BEKE «Wie gelooft al die veto’s nog? Bart De Wever ging de socialisten voorgoed uit het Antwerpse stadhuis sjotten, en nu bestuurt hij mét hen.

»Ik hoop dat we na 26 mei snel regeringen kunnen vormen. Het laatste wat ik wil, is nog eens zo’n lange periode van onbestuurbaarheid.»

ALMACI «Eén ding staat vast: iemand zal straks zijn dure eed moeten inslikken en zijn kiezers bedriegen.»

BEKE «Ik pleit voor meer staatsmanschap. In 2011 heb ik de regering-Di Rupo gevormd, omdat we een tweederdemeerderheid nodig hadden om de communautaire knopen te ontwarren. Dat is gelukt, met de zesde staatshervorming en de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde als resultaat. Niemand spreekt er nog over, maar door de nieuwe financieringswet dalen de transfers naar Wallonië straks wel als ze de werkloosheid niet terugdringen.

»In 2014 was er nood aan een sociaal-economische herstelregering. Onze werkloosheid was aan het stijgen en de jobs verdwenen naar het buitenland. De regering-Michel heeft dat aangepakt. Een tripartite was voor ons comfortabeler geweest, dan lagen we in het midden van het bed, maar met de PS was dat beleid waarschijnlijk niet mogelijk geweest.»

HUMO Wat wordt de missie van de volgende regering?

BEKE «Levenskwaliteit, koopkracht en jobs. Wij willen de mensen een goed inkomen garanderen, en een gezond en rustig leven.»

ALMACI «Levenskwaliteit is altijd onze dada geweest, ik ben blij dat CD&V dat overneemt. Er moet een klimaatregering met een sociaal hart komen, die zowel de burn-outs van de mensen als de burn-out van de planeet aanpakt.»

HUMO Moet de federale regering dezelfde samenstelling hebben als de Vlaamse?

BEKE «Dat is handiger, maar symmetrische regeringen komen ook niet altijd overeen.»

ALMACI «De PS en de N-VA willen wellicht snel regeringen vormen in de regio’s. Dat vergroot de kans op federale onbestuurbaarheid. Ik hoop dat CD&V en de SP.A daar niet aan meedoen. Maar het stoort me dat het zo vaak gaat over de postjes, en wie het met wie zal doen. CD&V zou beter eens kleur bekennen. De voorbije jaren hebben jullie de N-VA te veel achternagelopen. De val van de regering-Michel was veelzeggend: Bart De Wever was wel degelijk de schaduwpremier die in de coulissen met de duim omhoog of omlaag zat. De N-VA is uit de regering gestapt wegens het migratiepact, want de wereld zou vergaan als we dat pact tekenden. En nu zegt Theo Francken doodleuk dat het geen breekpunt meer is. Wie kan daar nog aan uit?»

BEKE «De N-VA heeft misschien de tak afgezaagd waarop ze zit. Charles Michel heeft het risico genomen om met de MR als enige Franstalige partij in de regering te stappen, en nu moet hij aan zijn kiezers gaan uitleggen dat hij bedrogen is.»

ALMACI «Bart De Wever wist heel goed wat hij deed.»

BEKE «Hij heeft het partijbelang vóór het landsbelang geplaatst.»

HUMO Bedoelt u nu dat Bart De Wever bewust zijn enige partner aan Franstalige kant wilde beschadigen om niet in een nieuwe federale regering te moeten stappen?

ALMACI «We weten dat het federale niveau niet zijn favoriete niveau is. En het is moeilijk om te roepen dat België niet werkt als je er zelf mee aan de knoppen zit. De komende jaren zal de N-VA opnieuw de communautaire trom roeren. Maar hun confederalisme is niets anders dan een vlexit.»

HUMO Liggen jullie wakker van jullie strijd om de tweede partij van Vlaanderen te worden?

BEKE «Bij de provincieraadsverkiezingen waren wij met voorsprong tweede. Ik ben niet bang.»

ALMACI «Wij willen zo goed mogelijk scoren, maar we zijn niet overmoedig. Het belangrijkste is dat het klimaat en eerlijkheid nu op de kaart staan. Partijen die die thema’s nog verwaarlozen, zullen daar niet meer mee wegkomen.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234