‘Een jaar geleden was ik niemand en Bart De Wever de grote strateeg. En kijk nu.’ Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020
‘Een jaar geleden was ik niemand en Bart De Wever de grote strateeg. En kijk nu.’Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020

MR-voorzitterGeorges-Louis Bouchez

‘Mijn collega’s zouden beter hun fouten analyseren in plaats van mij de schuld te geven van alles wat misloopt’

Wie op de voicemail van Georges-Louis Bouchez stuit, hoort de brullende F1-wagen van Lewis Hamilton, zijn grote held. Volgens tegenstanders reed de jonge MR-voorzitter de voorbije maanden meerdere informateurs en bijna-regeringen van de baan. Hij zou de formatie gesaboteerd hebben om de wankele regering-Wilmès en zijn zeven MR-ministers in het zadel te houden. Bouchez reageert met de zelfzekerheid van een man die weet dat hij gewonnen spel heeft. ‘Het zijn de anderen die mij in een zetel hebben gezet.’

Raf Liekens

‘Awoert, Bouchez! U bent rechts en heult met fascisten zoals Theo Francken!’ roept een voorbijganger tijdens de foto-shoot vlak bij het MR-hoofd-kwartier. De MR-voorzitter reageert meteen en even luid: ‘N-VA is niet extreemrechts en we besturen ook niet meer met hen. U moet de politiek beter volgen, meneer. En u zou beter een beetje beleefd zijn. Prettige dag nog!’

GEORGES-LOUIS BOUCHEZ «Veel collega’s zouden zo iemand negeren, maar ik reageer altijd. Anders denkt die man dat hij gelijk heeft. Die directheid wordt me verweten, maar het is mijn fonds de commerce. Er is een kloof tussen de Wetstraat en de Dorpsstraat omdat politici niet uitleggen wat ze doen. Als ze aangevallen worden op sociale media, blokkeren ze de accounts van hun critici, zodat die onzichtbaar worden. Ik zie het als mijn taak om me elke dag in de vuurlinie te werpen. Wie dat niet wil doen, zit niet op zijn plaats in de politiek.»

HUMO Denkt u dat u mensen zo van gedachten doet veranderen?

BOUCHEZ «Natuurlijk! Ten eerste: mijn algoritme wordt er beter van. Hoe meer reacties en likes, hoe zichtbaarder mijn profiel wordt. Un grand merci aan de haters die elke dag op mijn kap zitten.

»Ook door in discussie te gaan, kun je mensen overtuigen. In Bergen, een socialistisch nest, ging ik vanaf het begin naar wijken en markten waar al jaren geen liberaal meer was geweest. Soms ontstonden er heftige discussies, maar na enkele minuten kalmeerden de mensen en veranderden ze van gedacht. Hoe vaak heb ik niet gehoord: ‘Ik ben altijd links geweest, maar toch steun ik u’? Toen ik eraan begon, haalde de MR in Bergen 16 procent, nu 24.»

HUMO Na bijna vijfhonderd dagen lijkt er een regering in de maak. Meerdere onderhandelaars, waaronder N-VA-voorzitter Bart De Wever, wezen u aan als de grote saboteur. Hoe legt u dat uit aan de mensen?

BOUCHEZ «Na de aanval van Bart De Wever (die zei dat hij Bouchez 100 procent vertrouwde om de gesprekken over een PS-N-VA-regering te doen mislukken, red.) werd ik belaagd door een leger N-VA-trollen. Ik heb krankzinnige dingen gelezen, maar je m’en fous. Bij de verkiezingen haalde mijn partij 20 procent, in de laatste peiling staan we op 24 procent – de PS zakt naar 26 procent. Ik ben dus goed bezig. En als Vlaams Belangers me aanvallen vanwege mijn tricolore mondmasker, word ik daar gelukkig van. De populisten zijn mijn grootste vijanden.»

HUMO In februari sprak u in Humo nog uw bewondering uit voor De Wever. Vandaag heeft u zich in zijn ogen totaal onmogelijk gemaakt.

BOUCHEZ «Ik bestrijd hem met zijn eigen wapens, en daar kan hij niet tegen. Ook ik neem een radicale positie in om het debat te beheersen. De zijne is het confederalisme, al weet hij dat dat op korte termijn niet haalbaar is. Mijn ideaal is het unitaire België. Met Vivaldi (een regering met de socialisten, liberalen, groenen en CD&V, red.) zullen we hopelijk een eerste stap zetten door enkele zaken te herfederaliseren.

»De Wever is eraan gewend geraakt dat mensen zich aan hem onderwerpen. Hij is heel vriendelijk voor collega’s die dat doen, maar als je hem dwarszit, wordt hij boos. Dat hij me zo zwaar heeft aangevallen, beschouw ik als een blijk van erkenning. Een jaar geleden was ik niemand, terwijl hij als de Grote Strateeg al tien jaar de Wetstraat domineert. Als je nu ziet wie waar zit, denk ik dat de Grote Strateeg zich heeft vergist.»

‘Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van’ Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020
‘Sophie Wilmès wordt premier van de volgende regering, daar ben ik zeker van’Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020

HUMO In maart, vlak voor de lockdown, wilden De Wever en de socialistische voorzitters Paul Magnette en Conner Rousseau een regering van nationale eenheid. U zou die hebben tegengehouden om uw zeven ministerposten te beschermen.

BOUCHEZ (lacht) «Zó slecht ben ik niet, hoor. De PS was toen simpelweg niet in staat om een akkoord te sluiten met de N-VA, en Open VLD en CD&V durfden niet in een regering te stappen zonder de N-VA. We hadden maar één weekend, het moest snel gaan. Na vijf minuten had ik al door dat we zouden eindigen bij een doorstart van de regering-Wilmès. Als anderen in het belang van het land een betere oplossing hadden, hadden ze me maar moeten overtuigen.»

HUMO Magnette had zijn partij niet mee. Hij zou alleen een regering met de N-VA hebben mogen vormen als hij er uitkwam als de redder des vaderlands. U weigerde hem te aanvaarden als formateur.

BOUCHEZ «Ik heb dat geblokkeerd, ja. Aan die tafel, daar. Gwendolyn Rutten (toenmalig Open VLD-voorzitter, red.) en Conner Rousseau waren daar ook bij. Magnette zei dat hij alleen mocht doorgaan met de N-VA als hij formateur werd. Ik geloofde niet dat hij voor paars-geel (socialisten, liberalen, CD&V en N-VA, red.) reed, en was er zeker van dat hij heel snel zou switchen naar Vivaldi. Ik kreeg gelijk. Datzélfde weekend nog legde hij Vivaldi op tafel, en als CD&V niet mee wilde, zouden we met de zetels van het CDH en Défi wel aan een meerderheid geraken. Dat spelletje wou ik niet meespelen. Je begint met een regering met CD&V en de N-VA, en dan dump je hen om alle Franstalige partijen, behalve de PTB, aan boord te hijsen. Dat was een veel linkser project, en daarom heb ik dat geblokkeerd.»

HUMO U gebruikte de afkeer van de PS voor de N-VA om een oplossing te verkrijgen die u fantastisch goed uitkwam: een regering met bijna enkel liberalen, die gedoogsteun kreeg van al uw politieke concurrenten. Sophie Wilmès werd hét gezicht van de coronacrisis en groeide uit tot de populairste Franstalige politica.

BOUCHEZ «Je kunt de voorzitter van de MR toch niet verwijten dat hij graag heeft dat de MR veel invloed heeft? Ik heb de PS én de N-VA dat weekend gevraagd om een vicepremier aan te duiden, zodat we de regering-Wilmès konden uitbreiden met hun sterkste ministers. Maar die partijen hadden toen zo’n ridicule relatie dat de PS weigerde omdat de N-VA ja zei. De PS wilde ook niet dat alleen de N-VA toetrad.»

HUMO Sindsdien zit u in een zetel. U speelt het keihard, omdat u een riante terugvaloptie heeft: een regering met zeven MR-ministers.

BOUCHEZ «Het beeld dat ik het koste wat het kost die zeven ministers wil behouden, is een karikatuur. Zonder een volwaardige regering verslechtert het politieke klimaat nog meer, en komen ook wij in de problemen omdat we de macht incarneren. Sophie heeft de corona-crisis goed gemanaged en is populair geworden, maar evengoed was het op een catastrofe uitgedraaid, waren de ziekenhuizen overspoeld door coronapatiënten en waren er mensen in de gangen gestorven. Dan had men ons afgeslacht.

»Ik ben een grote F1-fan. Wel, je zou ook kunnen zeggen dat Mercedes in een zetel zit omdat dat team al jaren de beste piloot heeft. Maar achter die wereldtitels schuilt, naast talent, ook heel veel werk. En fouten van anderen! Mijn collega’s zouden beter hun fouten analyseren in plaats van mij de schuld te geven van alles wat misloopt. Misschien hebben zij mij wel in een zetel gezet.»

HUMO Welke fouten hebben ze gemaakt?

BOUCHEZ «Dat de N-VA vandaag buitenspel staat, komt doordat De Wever mij en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in augustus heeft geschoffeerd in ‘Terzake’ (De Wever noemde het crimineel onverantwoordelijk dat Open VLD de MR niet wilde dumpen, red.). Hij dacht dat hij Egbert kon chanteren, dat Open VLD wel in het gelid zou springen als hij eens hard riep. Een foute inschatting.»

HUMO De Wever zegt dat het kalf toen al verdronken was. U praatte al twee weken met de groenen om het paars-gele project te kelderen.

BOUCHEZ (glimlacht) «Bart herschrijft de geschiedenis. Zonder zijn aanval was de druk op onze schouders blijven liggen. Dan hadden wíj moeten uitleggen waarom we niet wilden meedoen. Nu maakte hij het ons gemakkelijk.»

HUMO U en Lachaert stonden altijd dicht bij de N-VA. Lachaert floot zijn toenmalige voorzitter Gwendolyn Rutten openlijk terug toen zij eind vorig jaar voor paars-groen wilde gaan. Hij bleef herhalen dat de PS en de N-VA elkaar moesten vinden. Toen dat gebeurde, torpedeerden jullie het akkoord. Vreemd toch?

BOUCHEZ «Jullie, journalisten, zijn te veel gefocust op coalities en te weinig op het inhoudelijke project. Wij dachten inderdaad dat een regering met de N-VA rechtser zou zijn. Maar toen we die paars-gele nota lazen, vielen we van onze stoel. De N-VA had het hele sociaal-economisch programma van de PS aanvaard. Er stonden meerwaardebelastingen in, en in ruil zou België uitgekleed worden. De beste titel voor dat akkoord was ‘La division et la dette’, de verdeling van België en de ontsporende staatsschuld.»

HUMO Wordt dit akkoord dan minder links met de groenen erbij?

BOUCHEZ «Natuurlijk! De afkeer van de PS voor de N-VA was zo groot dat het regeerakkoord héél links moest zijn. Anders kreeg Magnette dat nooit verkocht aan zijn partij. Vivaldi zal rechtser zijn dan paars-geel.»

HUMO Denkt u dat de Vlaming dat gelooft?

BOUCHEZ «Het is nochtans simpel: de inhoud van een regeerakkoord wordt vooral bepaald door de partij die de grootste inspanning moet leveren om aan boord te stappen. En in deze coalitie moet ík van verder komen dan de groenen en de socialisten. Vergis u niet, ik heb mijn achterban óók moeten uitleggen waarom we niet met de N-VA maar met de groenen gaan besturen. Het sociaal-economisch programma van de N-VA ligt ons veel beter. Maar als de N-VA voor het communautaire kiest en haar economisch programma opgeeft, hoeft het niet meer.»

HUMO Hoe zal deze bonte coalitie het verschil maken?

BOUCHEZ «Door dit land beter en efficiënter te besturen. Oké, we zijn het niet helemaal eens over hoe dat moet. Maar we beseffen wel dat we het vertrouwen van de mensen alleen kunnen terugwinnen door compromissen te sluiten en resultaten te boeken. Wordt Vivaldi simpel? Nee. Maar onze wil om te slagen is sterker dan wat ons verdeelt.»

HUMO CD&V-minister Pieter De Crem vindt dat zijn partij niets te zoeken heeft in een paars-groene coalitie. ‘We zullen oppositie moeten voeren binnen de regering,’ zei hij. De christendemocraten zijn tot op het bot verdeeld.

BOUCHEZ «Ze zoeken nog naar de juiste positionering. Maar CD&V blijft een staatsdragende partij met serieuze mensen op wie je kunt rekenen. Een regering met de N-VA zou veel instabieler zijn. Die partij is nog harder verdeeld dan CD&V.

»De N-VA heeft zich op de kaart gezet met het separatisme, maar daarmee haal je geen 10 procent. Om te groeien heeft ze het economisch liberalisme van Open VLD overgenomen en de steun van de werkgeversorganisaties gezocht. Toen ze in de regering-Michel stapte, trok ze nog een derde kaart: law and order, migratie en veiligheid. Het genie van De Wever ligt erin dat hij die drie pijlers heeft verenigd, waardoor de andere rechtse en centrumpartijen verloren. Maar hij kan die drie vleugels in zijn partij niet langer tevreden houden. Daarom is hij sinds de verkiezingen zo besluiteloos: stap ik in een regering of niet? In een regering met de PS zou de Voka-flank ongelukkig zijn, en de groep rond Theo Francken ook. De N-VA zou dan sowieso kiezers verliezen aan Vlaams Belang en Open VLD. Een Arizona-coalitie (met liberalen, christendemocraten, N-VA en SP.A, red.) maakt de separatisten dan weer boos, omdat dan communautaire stappen uitblijven. En nu, in de oppositie, wordt hij overschreeuwd door Vlaams Belang.»

‘Er is geen fysieke afkeer tussen Paul Magnette en mij. Maar als partijvoorzitters mogen wij niet in de regering, want dan wordt het oorlog, une guerre des chefs.’ Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020
‘Er is geen fysieke afkeer tussen Paul Magnette en mij. Maar als partijvoorzitters mogen wij niet in de regering, want dan wordt het oorlog, une guerre des chefs.’Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020

Instabiele gek

HUMO Theo Francken is er zeker van: paars-groen eindigt in 2024 in geel-zwart, een meerderheid van de N-VA en Vlaams Belang.

BOUCHEZ «Dat geloof ik niet. En Theo ook niet, anders zou hij niet zo nerveus zijn.

»Maar stel dat hij gelijk krijgt, en de N-VA een coalitie wil vormen met Vlaams Belang: dan krijg je een open oorlog in de N-VA. De sociaal-liberalen zoals Lorin Parys en Valerie Van Peel zullen dat niet pikken. Daarom blijft De Wever voorzitter. Als hij weggaat, vliegen die drie flanken elkaar in de haren en kan de partij uiteenvallen. Ik zou niet in zijn schoenen willen staan. De Wever droomt van een grote, conservatieve volkspartij die over Vlaanderen waakt, zoals de CDU/CSU in Duitsland – een nieuwe CVP. Dat lukt hem niet, en het momentum is voorbij. Tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog stond de N-VA, ‘de grote behoeder van de Vlamingen’, aan de kant. En nu opnieuw. Dat is dodelijk voor zijn strategie. En weet u wat zijn meest kapitale fout was? De afwijzing van de Arizona-coalitie aan het begin van deze zomer. Dat was voor de N-VA de beste coalitie, zonder de PS. Conner Rousseau deed dat scenario mislukken, maar hij had wel de zegen van De Wever.»

HUMO De Wever was toen alweer met Magnette over paars-geel aan het praten.

BOUCHEZ «Dat was een grote vergissing. Als Bart meer druk had gezet op Conner, was de SP.A gezwicht.»

HUMO Heeft ú die onder-handelingen niet bemoeilijkt? U moest Conner Rousseau verleiden om de PS te laten vallen, maar beschuldigde hem van seksisme nadat hij had verteld dat zijn moeder nog altijd zijn was doet.

BOUCHEZ «Maar allee! Bij een regeringsvorming bouw je vertrouwen op door te praten over de inhoud.»

HUMO Dan heeft u een rare manier om vertrouwen op te bouwen.

BOUCHEZ «Wat heeft zo’n plaagstoot op Twitter daar nu mee te maken? Ik heb níéts gezegd om de onderhandelingen onmogelijk te maken. Twee dagen na die retweet hebben we samen gegeten om dat bagatel uit te praten.»

HUMO De foto’s van jullie ‘date’ verschenen meteen op sociale media. Het land kon op-gelucht ademhalen: jullie waren weer vriendjes. De regeringsvorming leek wel een Instagram-soap.

BOUCHEZ «Wij behoren nu eenmaal tot een nieuwe politieke generatie die op een moderne manier communiceert. Maar als Conner zou beweren dat Arizona is mislukt omdat ik een bericht heb geretweet waarin Opaline Meunier (lid van Jong-CDH, red.) zijn uitspraken seksistisch noemde, dan is hij geen professional. Die kan zoiets plaatsen. Conner heeft mij op tv vergeleken met Gargamel. Dat verhindert me niet om met hem een regeerakkoord te onderhandelen.»

HUMO Wie doet uw was en strijk?

BOUCHEZ «Ik doe mijn kleren naar de droogkuis.»

HUMO Vindt u het echt seksistisch dat een single van 27 jaar zijn was laat doen door zijn moeder?

BOUCHEZ «Ik wou met die retweet vooral aanklagen dat linkse en rechtse politici anders behandeld worden. Als Conner zoiets zegt, is dat onschuldig. Als ik zo’n uitspraak doe, maken alle politiek correcten me af. Je zag dat ook toen Conner die Arizona-onderhandelingen deed mislukken. Een half jaar lang had hij in elk interview gezegd dat hij het aan niemand uitgelegd kreeg dat er nog geen regering was. En dat – hoe zei hij het weer? – ‘iedereen zijn kak introk wanneer de onderhandelingen moesten beginnen’. Wel, dat was precies wat hij deed. Maar de pers pakte hem zacht aan. Toen dacht ik: het moet toch makkelijk zijn als je links bent.

»De Vlaamse pers heeft mij afgeschilderd als een narcist, een instabiele gek en een saboteur. Ze schreven nog net niet dat ik kinderen opeet (lacht). Ik werd ook voortdurend beschuldigd van lekken. Maar degene die lekt, wordt meestal beloond met artikels in zijn voordeel. Ik zou toch gek zijn om te lekken naar journalisten die me elke dag afmaken? Het waren anderen die godganse dagen aan de lijn hingen om de pers dingen in te fluisteren.»

HUMO Hoe is uw relatie met Magnette?

BOUCHEZ «Nu moet ik opletten wat ik zeg. Onze aanpak, stijl en persoonlijkheid staan haaks op elkaar. Ik ben zeer direct en gedraag me tegenover iedereen hetzelfde. Paul is protéiforme: hij past zijn gedrag en discours aan aan zijn gesprekspartner. Dat stoort me al vanaf het begin. Om vertrouwen op te bouwen, wil ik weten wat ik aan iemand heb.

»Ons politiek parcours is ook totaal verschillend. Hij werd onmiddellijk minister, ik ging als jong oppositielid in Bergen folders uitdelen op de markt en ben door de partij-echelons opgeklommen. Daardoor hebben we een andere kijk op politiek. Paul is een professor die heel methodisch te werk gaat, ik werk meer op instinct en voel heel snel welke richting ik uit moet. Ik zal geen vergadering organiseren over hoe we de volgende vergadering gaan aanpakken.»

HUMO Hoe verlopen jullie ontmoetingen? Ik hoor verhalen over scheldpartijen.

BOUCHEZ «Als ik met hem alleen ben, gaat het er aimabel aan toe. We lachen allebei graag en ik kan met hem op een hoog niveau van gedachten wisselen. Maar tijdens onderhandelingen kan het flink botsen. Ik laat me niet doen en hij houdt er niet van om tegengesproken te worden. Maar het is geen persoonlijke vete, er is geen fysieke afkeer. Wij zijn gewoon de voorzitters van twee partijen die elkaar bekampen om de grootste te zijn, en we behoren tot dezelfde kieskring.»

HUMO Dat wordt gezellig in de regering.

BOUCHEZ «In de Waalse regering loopt het toch goed? Paul en ik krijgen alleen met elkaar te maken als er een majeur probleem opduikt. Wij moeten onze ministers laten werken, in het belang van het land. Maar de partijvoorzitters mogen niet in de regering gaan zitten, want dan wordt het oorlog, une guerre des chefs.»

HUMO Stelde u daarom een veto tegen hem als formateur van de Vivaldi-coalitie?

BOUCHEZ «Ja. Ook als premier zou hij voor mij de voorzitter van de PS blijven, en dat is niet goed. Deze regering is te belangrijk om ze te infecteren met onze onderlinge concurrentiestrijd. Bovendien helt ze in haar samenstelling over naar links. Om het evenwicht te bewaren, moet de premier dus van de andere kant komen.»

HUMO Wie wordt het dan?

BOUCHEZ «Sophie Wilmès.»

HUMO Bent u daar zeker van?

BOUCHEZ «Ja (lacht)

HUMO De Vlaamse partijen zijn in de minderheid. Volgens uw logica zou de premier dan een Vlaming moeten zijn.

BOUCHEZ «Dat is een valabel argument. Ik heb veel respect voor Vlaanderen. Jullie regio biedt mij meer kansen om een rechts beleid te voeren. Maar het premierschap ken je niet toe aan een taalgemeenschap of een partij, je geeft het aan een leider die voor iedereen aanvaardbaar is.»

HUMO Zijn Alexander De Croo (Open VLD) en Koen Geens (CD&V) dat dan niet?

BOUCHEZ «Dat zeg ik niet. Maar Sophie heeft haar leiderschap bewezen tijdens de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Zij incarneert het evenwicht tussen alle partijen en is populair in de drie regio’s. Gaan we nu tegen haar zeggen: ‘Merci et salut’?

»Een maand geleden lag mijn partij overal virtueel buiten. Als Open VLD was meegestapt in het scenario van Magnette en De Wever, had de PS ons uit de Waalse regering gegooid ten voordele van het CDH. Egbert en ik hebben hard gewerkt om alle partijen samen te brengen rond dit project. Daar mag erkenning voor komen.»

HUMO U zult dus geen andere premier aanvaarden dan Wilmès?

BOUCHEZ «Dan zal men zéér overtuigende argumenten moeten hebben waarom het niet Sophie mag zijn. Ik doe geen dingen die ik niet begrijp en heb lak aan politieke tradities.

»Gisteren liep ik de supermarkt binnen voor een sandwich. Een winkelbediende zei me dat ik een karretje moest nemen. Ik vroeg waarom. ‘Zo weet ik hoeveel mensen er in de supermarkt zijn.’ Dat was een goede uitleg, dus heb ik een karretje genomen. Anders was ik vertrokken.»

Lak aan quarantaine

HUMO U hebt blijkbaar ook lak aan de coronamaatregelen. Toen Egbert Lachaert positief testte, gingen alle voorzitters in quarantaine, maar u weigerde. Waarom zouden mensen de regels respecteren als hun leiders dat niet meer doen?

BOUCHEZ «Maar ik héb de regels gerespecteerd! De laatste keer dat ik Egbert zag voor hij positief testte, zaten we op twee meter van elkaar.»

HUMO De andere voorzitters gingen wel in quarantaine. Waren zij dan verkeerd?

BOUCHEZ «Ja. Hun reactie bewijst dat zelfs politici de regels niet meer begrijpen. Ik heb onmiddellijk naar Frédérique Jacobs van het Interfederaal Crisiscentrum gebeld voor meer uitleg: is het nodig dat de hele groep in quarantaine gaat als één persoon besmet is? ‘Nee,’ zei ze. ‘Als u de afstandsregels hebt gerespecteerd, hoeft dat niet. Maar wees de eerste dagen voorzichtig in uw contacten, en laat u testen.’ Dat heb ik gedaan. En de koning heeft op precies dezelfde manier gereageerd.

»De andere onderhandelaars hebben een vreselijk precedent geschapen. Als iedereen die contact heeft gehad met een covidpatiënt straks in quarantaine gaat, ligt het land plat tot volgende zomer. We kunnen de mensen beter duidelijk maken dat ze hun handen moeten ontsmetten, de afstandsregels moeten naleven en mondmaskers moeten dragen waar het niet anders kan.»

HUMO Het aantal besmettingen stijgt. Marc Van Ranst maakte zich vorige week kwaad: ‘Het beleid werd deze zomer op het foute moment versoepeld. We stevenen af op een ramp.’

BOUCHEZ «Zijn aanpak werkt niet. Elke dag zit hij in de tv-studio’s in te hakken op de politiek, en op mensen die feesten, terrasjes doen of naar hun werk gaan. Hij zaait verdeeldheid, terwijl we nood hebben aan eenheid en aan virologen die het nut van de regels uitleggen, in plaats van mensen te culpabiliseren en oppositie te voeren. Vóór elke belangrijke vergadering roept Van Ranst in de media wat de politiek moet beslissen, en als hij zijn zin niet krijgt, begint hij tijdens de vergadering al te tweeten. Dat is toch geen manier van werken? Trouwens, we hebben al een bubbel van vijf! Wil Van Ranst een bubbel van twee?»

HUMO Die bubbel van vijf wordt niet meer nageleefd omdat hij zo vaak in vraag werd gesteld.

BOUCHEZ «Dat is toch normaal? Het zit in de menselijke natuur om elkaar op te zoeken. De virologen snappen blijkbaar niet dat het nagenoeg onmogelijk is om al die maatregelen te blijven respecteren. We vragen te veel, zeker van de jongeren.

»Ik heb deze zomer ook de video’s gezien van zwembadparty’s in Saint-Tropez, waar honderden jongeren op elkaar gepakt staan te dansen. Maar wat wil je? Ze zijn 20 jaar, zaten twee maanden binnen, en daarna kwamen de examens. Dan wíl je feesten, zeker als de Franse overheid dat toelaat. In plaats van die jongeren af te schilderen als egoïsten, moeten we inspelen op hun intelligentie: ‘Als je op zo’n feestje bent geweest, ga dan niet meteen naar je ouders en grootouders. Bescherm uw dierbaren.’ Als de virologen die boodschap brachten, zou er wél nog een draagvlak zijn.

»Ik respecteer wetenschappers, maar ze moeten niet de ster willen uithangen of aan politiek doen. Van Ranst laat zich voor sommige interviews in een zomershort fotograferen in zijn tuin. Dat is geen wetenschap, maar showbizz.»

‘Ik heb deze zomer ook de video’s gezien van party’s in Saint- Tropez. Maar wat wil je? Die jongeren zijn 20, zaten twee maanden binnen, en kwamen uit de examens. Dan wíl je feesten.’ Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020
‘Ik heb deze zomer ook de video’s gezien van party’s in Saint- Tropez. Maar wat wil je? Die jongeren zijn 20, zaten twee maanden binnen, en kwamen uit de examens. Dan wíl je feesten.’Beeld Saskia Vanderstichele Humo 2020

F1-piloot

HUMO U barst van het zelfvertrouwen. Heeft u de voorbije maanden nooit aan uzelf getwijfeld?

BOUCHEZ «Nee, want ik stel mezelf constant in vraag. Ik denk bijna elke minuut van de dag aan politiek, en ik praat veel met onze ministers, leden, medewerkers… Ook de mening van mijn chauffeur interesseert me. Zo kom ik tot een schema in mijn hoofd. Eens ik ergens van overtuigd ben, wijk ik daar niet meer van af. Er is in de politiek niks ergers dan van gedachten te moeten veranderen. Als ik in die hele quarantaineheisa was geplooid voor de kritiek, had ik al mijn geloofwaardigheid kwijtgespeeld.»

HUMO U geeft nooit een fout toe?

BOUCHEZ «Toch wel, soms. Maar tijdens de formatiegesprekken was ik zeker van mijn stuk. Dan gooide ik bij de start van een vergadering een analyse op tafel, en kwamen de anderen na twee uur palaveren tot dezelfde conclusie. Met mijn directheid heb ik mijn collega’s weleens gebruuskeerd, maar ik vond dat we te veel tijd verloren.

»Toen Joachim Coens (CD&V-voorzitter, red.) en ik samen preformateur waren, wilde hij paars-geel uitproberen, terwijl ik al wist dat dat onmogelijk kon werken. Er was maar één alternatief: Vivaldi. Helaas hebben de anderen dat pas negen maanden later ingezien. Ik heb aan tafel vaak gehoord: ‘We moeten wachten op een momentum, op een scenario waardoor de mensen begrijpen dat we voor Vivaldi kiezen.’ Wat mijn collega’s niet begrijpen, is dat de mensen al die scenario’s niet volgen.»

HUMO Onderhandelaars zeggen dat u telkens de vader van een oplossing wilt zijn, en niet degene die ze moet aanhoren.

BOUCHEZ «Als ik voetbal, wil ik de bal hebben. Ik heb moeten leren dat dat in de politiek niet altijd kan. In januari wilde ik voortdurend de bal. In augustus, tijdens de paars-gele gesprekken, liet ik de dingen op hun beloop en wachtte ik tot de bal terugkwam. In die fase was er veel nervositeit in mijn partij, omdat we overal in de oppositie dreigden te belanden. Maar ik wist dat mijn relatie met Open VLD heel sterk was. En ik had vertrouwen in de positie van de groenen, die mee hebben verhinderd dat wij uit de Waalse regering werden gegooid ten voordele van het CDH.»

HUMO Zou dat zelfvertrouwen u ooit zuur kunnen opbreken?

BOUCHEZ «Je mag nooit te zeker zijn. Ik ben een politiek beest en ik probeer voorbereid te zijn op élk scenario. Aan de universiteit studeerde ik ook al meer dan de anderen. Een ijzeren wet in de sport is: als de trainingen harder zijn dan de match, zul je de match winnen.»

HUMO Heeft u een beetje vakantie gehad?

BOUCHEZ «Geen dag. Zij die denken dat politici lamzakken zijn, mogen eens een weekje met me meelopen. Sinds ik partijvoorzitter ben, heb ik geen dag vakantie genomen, zelfs niet op nieuwjaarsdag.»

HUMO Zit u op uw tandvlees?

BOUCHEZ «Nee, want ik ben dol op mijn job. Dit is de beste periode van mijn leven. Ik voel me als een F1-piloot: die gaat ook helemaal op in wat hij doet. Al zou een weekje vakantie wel deugd doen (lacht)

Wat denkt u over de regeringsvorming? Heeft u vertrouwen in Vivaldi? Mogen partijvoorzitters in de regering zetelen? Laat het ons weten:

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234