null Beeld

Minister van staat en papa à fils Louis Michel: 'De rol van premier zit mijn zoon Sjarel als gegoten'

Louis Michel (67) mag dan al even het pinakel van de nationale politiek zijn ontstegen: het is allesbehalve een sinecure om het buikige boegbeeld – Michel was minister van Buitenlandse Zaken, Europees Commissaris en vandaag vooral de vader ván – voor een vraaggesprek te strikken.

Tom Pardoen

Maar het hoofdkwartier van de Franstalige liberalen gaat niet de lucht in, en een halfuur later dan voorzien kan het gesprek toch aanvatten. Michel blijkt nog geen haar veranderd: z’n charisma is nog altijd kamervullend, z’n Nederlands onberispelijk en z’n politieke instincten onaangetast. De oogopslag is vermoeid, maar de luim goed, en dus durven we ons enige human interest te permitteren.

HUMO Komende zondag is het vaderdag, meneer Michel: wordt dat bij u thuis in Jodoigne met veel luister gevierd?

Louis Michel «Natuurlijk vieren wij dat, net als moederdag, trouwens. Maar de organisatie laat ik over aan mijn echtgenote: zij zet dan een souper op poten, met de kinderen en de kleinkinderen. Dat vergt enig overleg: we moeten de agenda’s bijeenleggen, en dat wordt steeds moeilijker.»

HUMO Wordt tijdens die feestmaaltijd ook over politiek gesproken?

Michel «Wij praten over alles. Over de kinderen, over de vakanties, en ook over de politiek. Er valt veel te zeggen, ja, maar Charles (in het Nederlands noemt Michel zijn zoon consequent Sjarel, red.) is discreet, en maakt een duidelijk onderscheid tussen het werk en zijn privéleven. Zo zal hij nooit belangrijke beslissingen aankondigen voor de knoop is doorgehakt.»

HUMO Jammer toch? Uw ervaring en politiek fingerspitzengefühl zouden van pas kunnen komen.

Michel «Hij is bekwaam genoeg om zijn zaakjes zelf te regelen. Mijn echtgenote en ik hebben hem altijd geleerd om onbevangen en ongebonden z’n eigen mening te vormen. En dus wisselen wij van gedachten over van alles en nog wat en zegt hij op het einde: ‘Dat is mijn mening.’»

HUMO Weegt u die dan af: goed of niet goed?

Michel «Nee. (Met dromerige blik) Ik zeg altijd: ‘Ge hebt waarschijnlijk gelijk.’ Sjarel heeft ook dikwijls gelijk. Ik heb in de politiek maar weinig mensen gekend – en dit zeg ik níét omdat hij mijn zoon is – die zo’n trefzekere politieke analyses kunnen maken. Hij is de rest altijd een stap of twee voor. Hij doet niets toevallig, op dat vlak is hij mijn tegenpool.»

HUMO Eerder zei u in Het Laatste Nieuws: ‘Charles is een verbeterde versie van mijzelf.’

Michel «Dat is ook zo. Hij is rationeler, kan zijn passies en nervositeit veel beter beheersen en verbergen. Hij is een force tranquille. En een uitmuntend technicus – veel meer dan ik dat was. Hij kent zijn dossiers tot in de kleinste details.»

HUMO U was passioneler, schuwde het grote gebaar en de ronkende woorden niet.

null Beeld

Michel «Ja, ik ben een gepassioneerd mens, ik kan mijn gevoelens moeilijk verbergen. ’t Is te zeggen: ik kan wel wat spelen, maar niet te lang. Het móét eruit. Charles is soberder. Mensen zullen zeggen: ‘Natuurlijk zegt hij dat over zijn eigen zoon.’ Maar Sjarel ís zo. De rol van premier zit hem als gegoten.»

HUMO We zijn nu een jaar na de verkiezingen die tot zijn premierschap geleid hebben. Hoe evalueert u zijn parcours tot nog toe?

Michel «Perfect: hij heeft nog geen enkele fout begaan. Nee, geen énkele: ik zie niet in wat men hem zou kunnen verwijten. Hij is kalm gebleven, eerlijk, en hij doet het graag: dat is essentieel. Wij hadden nooit gedacht dat hij na één jaar zo ver zou staan. Hij heeft al veel beslissingen genomen. De pensioenen. De index. De belastingen, met de verhoging van de forfaitaire beroepsonkosten: eigenlijk heeft de regering al een begin gemaakt met een taxshift.»

undefined

'Het probleem met Charles is: als ze zeggen dat hij iets niet durft, dan plooit hij zich dubbel'

HUMO Een zeer schoorvoetend begin, dan toch.

Michel «Hij heeft het sociale protest moedig getrotseerd, alsook de PS, die altijd gedacht heeft dat ze ten eeuwigen dage in de regering zou zitten. We hebben ze geklopt bij de lokale verkiezingen in 2012, daarna bij de regionale verkiezingen van 2014 en ten slotte ook bij de federale verkiezingen. En toch hebben de verliezers beslist om in Wallonië en Brussel coalities te bouwen zonder de liberalen. Maar ze hebben een cruciale denkfout gemaakt. Ze dachten: ‘Charles zal het niet aandurven om een federale regering zonder socialisten te vormen, en dus mét de N-VA.’ Dat is het probleem met Charles: als ze zeggen dat hij iets niet durft, dan plooit hij zich dubbel. Nochtans heeft hij veel eerbied voor de mensen. Dat had hij als jongen ook al. Maar als hij zijn overtuigingen najaagt, kan hij het hard spelen. Hij is verbeten en vastberaden. (Blik op oneindig, met tederheid in de stem) Ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij een goeie sportif had kunnen worden. Toen hij voetbal speelde, deed hij dat met veel overgave. Als hij aan veldlopen deed, deed hij dat met veel grinta. Hij kon enorm afzien.»

HUMO U hebt in interviews al ’ns laten verstaan dat u er niet altijd was voor de kinderen tijdens hun jeugdjaren.

Michel «Dat klopt: mijn kinderen zijn grootgebracht door mijn echtgenote. Ik heb altijd veel met de kinderen gesproken, maar zij was er elke dag, en haar invloed is daardoor zeer belangrijk. Op de twee kinderen, maar zeker op Charles. Zij is erg rechtlijnig; Charles ook. Maar hij is ook héél gevoelig. Er is niet veel nodig om hem te kwetsen. Benoît Lutgen van de cdH heeft Charles ooit verweten een leugenaar te zijn: dat heeft hem toen diep geraakt.»


Hogere uitkeringen

HUMO Daarnet somde u enige realisaties van de premier op: de indexsprong, de verhoging van de pensioenleeftijd, fiscaliteit. Is het niet ironisch dat een founding father van het sociaal-liberalisme trots is op zo’n rechts regeerprogramma?

Michel «Is dat rechts? Deze regering wil de sociale welvaart verzekeren. Wie de mensen doet geloven dat je die uit de hemel kunt plukken, is niet eerlijk. Je kunt maar uitdelen wat je hebt. Dat is de waarheid. De waarheid is links noch rechts.»

undefined

'Ik ben een voorstander van een sterke sociale zekerheid. Ik denk bijvoorbeeld dat de werkloosheidsvergoedingen voor de gezinshoofden omhoog moeten'

HUMO Twijfelt u niet als u Bart De Wever er tijdens de familiedag van zijn partij op hoort hameren: ‘De sociale zekerheid móét inleveren’?

Michel «Nee, want zo heeft hij dat niet gezegd: hij heeft gezegd dat de systemen en de structuren te veel geld kosten. Hij heeft verzekerd – en dat is voor mij belangrijk – dat de mensen zélf niet minder zullen krijgen.»

HUMO De N-VA wil de werkloosheidsuitkeringen verder in de tijd beperken: dat treft de mensen, niet de structuren. Midscheeps.

Michel «Ik ben geen N-VA’er, vooralsnog, en wij zijn daartegen. Maar ook die maatregel kun je op een andere manier begrijpen: het systeem moet mensen aanmoedigen om een job te zoeken. We leven in een periode waarin iedereen moet inleveren. Maar deze regering zal er alles aan doen om de concurrentiekracht van onze ondernemingen op te krikken, zodat ze jobs kunnen creëren en de welvaart kan stijgen. (Plechtig) Aan allen die zeggen dat deze regering de sociale welvaart wil afbouwen: dat is niet waar – de Franstalige liberalen zouden dat nooit toestaan.»

HUMO We hebben hier nochtans te maken met een sociaal-economische herstelregering, die pijnlijke, maar ‘noodzakelijke’ maatregelen meent te moeten nemen. Maar hoe noodzakelijk is noodzakelijk? De Tijd publiceerde vorige week een onderzoek dat aantoonde dat het vermogen tijdens de crisis nérgens zo sterk is gestegen als in België.

null Beeld

Michel (laconiek) «Dat wil onder andere zeggen dat het land de voorbije jaren niet slecht geleid is. Je moet dergelijke onderzoeken ook nader bekijken, maar ik geloof het graag: wij hebben een sterk systeem.»

HUMO Nog een interessant wetenschappelijk nieuwtje van vorige week: landen met een sterke sociale zekerheid scoren opmerkelijk beter in de geluksindicatoren.

Michel «Waarom stelt u mij die vraag? Daar twijfel ik geen seconde aan. Ik ben een voorstander van een sterke sociale zekerheid, en ik zou graag nog meer groei realiseren, zodat we ze kunnen beschermen en zelfs uitbouwen. Als we de flagrante onrechtvaardigheden uit het systeem halen, kunnen we meer doen voor de mensen die het echt nodig hebben. Zo denk ik aan de werkloosheidsvergoedingen voor de chefs de famille: die moeten omhoog.»

undefined

'Over de paarse regering die hij mee vormde: 'We hadden met Guy Verhofstadt een eerste minister die passioneel was, une personalité pétillante zeggen wij in het Frans.'

HUMO U sprak daarnet over ‘een begin van een taxshift’. Maar de definitieve hervorming ten belope van een 5-tal miljard waar we nu al zo lang over emmeren: mogen we die samen ten grave dragen? Het VBO heeft laten noteren dat zij onder een taxshift een verlaging van de loonlasten verstaat, en niets meer. De N-VA eist dan weer besparingen in de sociale zekerheid – wat eigenlijk niks te maken heeft met een taxshift.

Michel «Volgens mij zal de taxshift er komen, maar de weg ernaartoe is lang: men bedenkt zoiets niet op twee, drie dagen tijd. Het vergt enorme hervormingen, maar ik ben er gerust in: uiteindelijk zal er een compromis op tafel komen. Charles is bekwaam genoeg om dat tot een goed einde te brengen. Ik weet dat het VBO voorwaarden stelt, en de vakbonden ook – zelfs de socialisten en de journalisten stellen voorwaarden – maar het is niet hun verantwoordelijkheid. Iedereen mag spreken en zijn mening geven, maar de politiek neemt uiteindelijk de beslissing.»

HUMO Bart De Wever en Wouter Beke zingen al jaren tweestemmig dat onmiddellijke en drastische besparingen en hervormingen noodzakelijk zijn, doordat de paarse regeringen dat tien jaar lang hebben nagelaten.

Michel «We hebben het Zilverfonds toch opgericht: een zeer duidelijke poging om de vergrijzing aan te pakken.»

HUMO Heb ik iets gemist: zit daar dan toch geld in?

Michel «Ik weet het niet. (Schokschoudert) In elk geval: weinig. Mijn punt is: we hebben geprobeerd om de problemen aan te pakken, maar het was niet gemakkelijk, met de socialisten aan boord. Maar ik verwijt hun niks, hoor: hun standpunten waren normale standpunten voor socialisten.»

undefined

'Er zijn Franstalige socialisten – Jean-Claude Marcourt, Rudy Demotte en Elio Di Rupo – die goed weten in wat voor een wereld we leven. Maar ze zijn toch nog altijd gebonden aan de vakbond en de mutualiteit.'

HUMO Frank Vandenbroucke was een socialist, en toch niet afkerig van spaarzaamheid en hervormingen.

Michel «Ja, maar hij moest ook de Franstalige socialisten meekrijgen. Je kunt nu eenmaal gemakkelijker samenwerken met de Vlaamse socialisten. Vandenbroucke, Johan Vande Lanotte en Luc Van den Bossche gaven een moderne invulling aan het socialisme. Met die mensen kon je praten.»

HUMO Maar met de PS dus niet?

null Beeld

Michel «Er zijn Franstalige socialisten – Jean-Claude Marcourt, Rudy Demotte en Elio Di Rupo – die goed weten in wat voor een wereld we leven. Maar ze zijn toch nog altijd gebonden aan de vakbond en de mutualiteit. Het valt hen blijkbaar moeilijk om daar afstand van te nemen. Maar dat zal wel komen, hoor: ik sluit niet uit dat zelfs de PS evolueert.»

HUMO De regering-Michel heeft al geleden onder de profileringsdrang van sommige van haar leden, maar van veel bravoure en flair kun je deze ploeg niet verdenken: dat was onder paars wel even anders.

Michel (mijmerend) «Ik was als informateur in zekere zin de geestelijke vader van die regering. Ik heb het aangedurfd om de socialisten en de liberalen samen te brengen in een regering zonder christendemocraten. Dat is belangrijk geweest: wij hebben veel gemoderniseerd. Het overheidsapparaat. Ook op ethisch vlak hebben we lichtjaren ingehaald.

»En we hadden met Guy Verhofstadt een eerste minister die passioneel was, une personnalité pétillante zeggen wij in het Frans. Dat was nieuw. Ik herinner me de debatten binnen de regering als was het gisteren.»

null Beeld

HUMO En erbuiten ook: qua opendebatcultuur heeft de regering-Michel wél leentjebuur gespeeld bij paars.

Michel «Het was een zeer boeiende periode. Wat betreft die persoonlijkheden: iedereen heeft zijn eigen stijl. Toen ik in dramatische omstandigheden Jean Gol heb opgevolgd als voorzitter van de MR, heb ik hem nooit proberen te imiteren. Wij hadden een ander temperament. Sjarel ook. En verder... Ik vind Didier Reynders uiteraard de sterkste minister in deze ploeg. Maar ook Jan Jambon is volgens mij een redelijk goede minister.»

HUMO Wat heeft hij tot nu toe gerealiseerd?

Michel «Wel, hij houdt het land goed in handen: ik voel mij nogal veilig. U niet? »

HUMO Maakt dat van hem een goede minister van Binnenlandse Zaken?

Michel «Wat verwacht men van een minister van Binnenlandse Zaken? Dat hij de veiligheid van de Belgen garandeert.

»Wie vind ik verder nog sterk? Willy Borsus, Kris Peeters, Alexander De Croo en Maggie. Het is een goede ploeg, ondanks de vele nieuwelingen aan boord. Jacqueline Galant werkt heel hard.»

HUMO Energieminister Marie Christine Marghem heeft het dan weer niet onder de markt, na enkele onbesuisde uitspraken over de veiligheid van de kerncentrale van Doel.

Michel «Het zijn moeilijke departementen, hè. »

HUMO Toen uw zoon onlangs door de RTBF werd herinnerd aan het veto dat hij tijdens de campagne had uitgesproken tegen de N-VA, gaf hij toe: ‘Je me suis trompé.’ U bent ook een eind opgeschoven, als ik u hier de lof hoor zingen van Jan Jambon.

Michel (moppert) «Ik zing van niemand de lof. Ik geef alleen een eerlijk antwoord op uw vraag: ‘Wie maakt indruk in deze regering?’ Het is maar een gevoel, maar ik heb het gevoel dat Jan Jambon een goede minister is.»

HUMO In 2000 riep u de Belgen nog op om niet meer te gaan skiën in Oostenrijk, omdat de rechtse nationalist Jörg Haider met zijn FPÖ daar tot de regering was toegetreden.

Michel «Ik geloof dat je de N-VA moeilijk kan vergelijken met de partij van Haider. Ik verschil van mening met de N-VA, dat is waar, ik ben geen nationalist en zal dat ook nooit worden, maar ik heb hen tot nu toe nog geen illegale meningen horen verkondigen.»

HUMO Dat deden ze ook niet toen u nog niet zo tuk was op hen.

Michel «Ik heb al harde woorden gehoord bij de N-VA. Maar Haider was van een totaal andere orde: hij was een racist, en gebruikte dat racisme om verkiezingen te winnen. Dat doet de N-VA niet.»

HUMO De N-VA is misschien niet racistisch, maar ze mikt met haar programma wel nog altijd op de opheffing van België.

Michel «Dat kan waar zijn, maar nu is er afgesproken dat er de komende vijf jaar geen communautaire dossiers op tafel komen.»

HUMO Dat past perfect in hun langetermijnstrategie.

Michel «Onze langetermijnstrategie is: de N-VA ervan overtuigen dat dit land waardevol en nuttig is. Of dat mogelijk is? In de politiek is alles mogelijk.»

HUMO Met welke argumenten gaat u hen op betere gedachten brengen?

Michel «Geen argumenten: feiten. De indruk bestaat in Vlaanderen, niet alleen bij de N-VA, dat men jarenlang een socialistische politiek heeft moeten slikken die niet aansluit bij wat leeft in Vlaanderen. Dat is niet de realiteit, maar je kunt niet ontkennen dat dat gevoel leeft. Ik heb veel Vlaamse vrienden die me dat voor de voeten werpen. Soms overdrijven ze zelfs over de PS.»

HUMO U hebt er onlangs voor gepleit om de banden met de PS weer aan te halen.

Michel «Ja natuurlijk, want ik heb het al gezegd: ik geloof dat zelfs de PS kan evolueren. En ik heb een zeer open geest. Ik geloof – dat is filosofie – dat niemand het absolute gelijk kan claimen. Wij niet, maar zij ook niet. Iedereen heeft een beetje gelijk. De waarheid is een synthese van die kleine beetjes waarheid. Aan je eigen opinie moet je een leven lang schaven, dat is zoals een steen in een rivier die door de stroming wordt gepolijst. Het is pretentieus om te zeggen: ‘Wij hebben de waarheid, jullie zijn dom.’»

undefined

null Beeld

'Ik aarzel om te zeggen dat ik voorstander ben van een internationale troepenmacht om IS uit te roeien – omdat ik bang ben voor de reactie van de pers'

undefined

HUMO Maakt de N-VA zich soms niet schuldig aan arrogantie?

Michel (denkt na) «Ze zijn populair geworden met een radicale propositie, dat is waar. Maar is dat slecht? Duidelijkheid kan geen kwaad als je mensen in het publiek debat wilt betrekken. Dat heb ik lange tijd gemist in ons land. Elke partij wil stemmen plukken in het centrum, en dat heeft geleid tot onduidelijke standpunten – alles en niks tegelijk – waarin de mensen zich niet meer herkennen.»

HUMO Hebt u de commotie over de uitspraken van Bart De Wever over Marokkanen van Berberse origine kunnen volgen?

Michel «Ja. Ik vond dat niet handig en niet goed. Maar als Emir Kir (PS) de Armeense genocide niet erkent, dan wordt er wel wat lawaai gemaakt, maar er wordt geen gewag gemaakt van morele corruptie.»

'Ik vond de uitspraken van Bart De Wever over Berbers niet handig en niet goed. Maar men pikt één zinnetje uit een lang interview en dat wordt dan het brandpunt van een hele hetze.'

undefined

HUMO Vindt u De Wevers uitspraken over Berbers constructief?

Michel «Dat heb ik niet gezegd: generalisaties helpen niemand vooruit, een gebrek aan nuance en intellectuele finesse houdt risico’s in. Maar het politiek debat is stilaan érg moeilijk geworden: op den duur kunnen we niet meer zeggen wat we denken. Voor iemand als ik is dat moeilijk.»

HUMO Houdt u zich in?

Michel «O ja, meer en meer. Omdat ik bang ben voor de reactie van de pers. Ik aarzel bijvoorbeeld om te zeggen dat ik voorstander ben van een internationale troepenmacht om IS uit te roeien. Omdat ik niet weet hoe men zal reageren, hoe dat door sommige mensen opgevat zal worden.»

HUMO Moet u daar als politicus niet boven staan? Blind varen op uw moreel kompas, los van strategie en berekening?

Michel «Denkt u dat het zo gemakkelijk is, ja? U ziet toch ook wat er gebeurd is bij de N-VA: men pikt één zinnetje uit een lang interview en dat wordt dan het brandpunt van een hele hetze.»


Europees verdriet

HUMO U bent nu al even Europees Parlementslid. Voordien was u Europees Commissaris voor Ontwikkeling en Humanitaire hulp. U bent hier al tien jaar weg: mist u de Belgische politiek?

Michel (twijfelt geen seconde) «Natuurlijk. Ik heb dat nog nooit gezegd, maar toen ik België heb verlaten voor de Commissie, dacht ik dat ik veel nuttig werk zou kunnen doen. Wel, ik ben van een kale reis teruggekomen. Ik heb wel íéts kunnen doen, natuurlijk: ik heb in Congo onderhandeld over een nieuwe grondwet, in de commissie heb ik mijn mening gegeven over elk dossier dat op tafel kwam. Maar ik heb wel moeten leren omgaan met een zeer zware bureaucratie en een zeer beperkte macht. De geldelijke middelen waren er wél: ik had als commissaris een budget van 22 miljard euro. Gigantisch! Maar ik kon geen transport van 5.000 euro geregeld krijgen om na de aardbeving in Haïti schoolmateriaal – ingezameld door burgers! – naar daar te verschepen. De procedures stonden het niet toe! Na de tsunami van 2004 kon ik voor 5 miljoen euro hulp uitschrijven, maar eigenlijk mocht ik niet meer doen dan de enveloppe overhandigen aan de ngo’s, die er vervolgens hun zin mee deden. We hadden de politieke eindverantwoordelijkheid, maar geen operationele macht. Zo kán politiek niet werken.»

HUMO U klinkt bijna even negatief als de steeds talrijkere eurosceptici.

Michel (fel) «Integendeel: ik blijf meer dan ooit Europeeër, mijn overtuiging is niet gesleten. En ik blijf een voorstander van méér Europa, niet van minder. Want wie heeft die bureaucratie en rompslomp veroorzaakt? Uitgerekend de eurosceptici, de lidstaten die niet hoog oplopen met Europa...»

HUMO David Cameron, Groot-Brittannië.

Michel «Natuurlijk. Cameron, en in zijn zog een lange rij mensen die niet willen dat de Commissie goed werkt. »

HUMO De PVV, UKIP, Fidesz: bij de laatste verkiezingen hebben veel eurosceptische partijen hun intrede gedaan in het Parlement: verpesten ze de sfeer?

Michel «De grootste misleiding in het Parlement – en dat is een vaststelling, geen agressief verwijt – komt van de EPP (de European People’s Party, de conservatieve fractie waartoe ook de CD&V behoort, red.): dat is een heel grote groep mensen van divers pluimage, die hun getalsterkte niet bepaald gebruiken om een pro-Europese sfeer te creëren. Gelukkig is de meerderheid nog altijd Europees gezind.»

undefined

'Zolang ze bestaat uit ambtenaren in plaats van politici, kán de Europese Commissie geen slagkrachtige regering zijn'

HUMO Maar het Europese project ligt slecht in de markt op dit moment, dat is duidelijk.

Michel «Mark Eyskens zei het al: er is een deficit in Europa, maar het is een communicatief deficit, geen democratisch. We leggen niet uit wat we doen. Europa doneert elk jaar miljoenen euro’s aan humanitaire hulp aan de VN, maar niemand weet dat. Ik ben de vluchtelingkampen in Darfur gaan bezoeken, en overal stonden shelters die met Europees geld waren betaald, maar nérgens heb ik één Europese vlag gezien. Artsen Zonder Grenzen wil wel onze miljoenen, maar niet onze stickers. In naam van hun onafhankelijkheid. Onafhankelijk? Van de Europese Unie? Wat betekent dat? In Darfur zag ik wel overal in grote letters: ‘USAID’. Op de shelters, op grote blikken olie, op zakken bloem: ‘USAID’. En de Amerikanen gaven een peulschil in vergelijking met ons, maar nergens zag je één Europese vlag. Natuurlijk denken de mensen dan dat er niks gebeurt met hun belastinggeld.

»Het heeft ook te maken met die bureaucratie, die maakt dat een commissaris meer ambtenaar dan politicus is. Ik heb het meegemaakt dat ik tegenover zo’n jonge gast zat, een werknemer van een agentschap van de Commissie, en dat die mij recht in de ogen keek en zei: ‘Gij hebt niks aan mij te zeggen. Wij zijn onafhankelijk.’ Ik heb op tafel geklopt en gezegd: ‘Nee, gij gaat luisteren, ik ben de boss.’ Zolang ze bestaat uit ambtenaren in plaats van politici, kán de Europese Commissie geen slagkrachtige regering zijn.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234