null Beeld

Nu ook actief in Vlaanderen: Ahmad Salam, de man die Fouad Belkacem leerde haten

In Mechelen pakt Open VLD-burgemeester Bart Somers het islamradicalisme actief aan. ‘Met succes,’ zegt hij zelf, ‘want uit mijn stad is nog geen enkele jihadist vertrokken.’ Maar het islamextremisme heeft méér gezichten, en is Mechelen binnengeslopen langs de achterdeur. De salafistische haatprediker Ahmad Salam heeft vestigingen geopend in België, in Antwerpen en Mechelen.

Raf Sauviller

'Zolang we niet in een islamitisch land leven, moeten we afstand houden van de viezigheid van de ongelovigen'

‘Europa wordt niet bedreigd door islamgeweld, terroristen en jihadisten,’ zegt Jean-Paul Ney, een Franse terreurspecialist en -journalist die de extreme islam al jaren op de voet volgt, ‘maar door een ideologie: het islamisme, een stroming binnen de islam die een religieus superioriteitsidee en haat combineert met een duidelijk afgelijnd politiek programma: de verovering van de wereld.’

Jean-Paul Ney «Terrorisme en jihadisme zijn slechts instrumenten voor salafisten die willen afrekenen met de seculiere maatschappij. Maar niet alle radicale moslims kiezen voor openlijk geweld. Twintig à dertig jaar geleden doken in Frankrijk en België al predikers op die men in Algerije en Marokko aan de deur had gezet. We lieten begaan, en nu worden we niet alleen bedreigd door bommen en kalasjnikovs, maar ook door prekers en Koranleraars die hun extremis-tische boodschap verspreiden. En met succes. Steeds vaker gaan binnen de islamitische gemeenschappen stemmen op die in onze westerse egalitaire samenleving het recht op ongelijkheid opeisen, het recht om vrouwen, homoseksuelen, kinderen en niet-islamieten te discrimineren. En wij plooien: aparte uren voor vrouwen in zwembaden, aparte compartimenten in treinen…»

Overal in Europa kopen salafistische islamgroepen – onder de paraplu van de Moslimbroederschap en met het geld van rijke Arabische oliestaten – grote en dure vastgoedcomplexen op om er islamitische centra te installeren, met scholen en opvoedkundige instituten. Ze dragen vaak een compromisloze en onverdraagzame islam uit, ronselen bekeerlingen en zamelen fondsen in voor ongecontroleerde en onduidelijke ‘humanitaire’ doeleinden. België is daarin geen uitzondering.

En de salafisten komen echt van overal. Zo is in Franstalig België de uit Frankrijk overgewaaide groep Dine al Haqq neergestreken. Die door Saoedi-Arabië gefinancierde organisatie heeft in België de vzw Centre Al Jama’a opgericht en is onder meer actief in Brussel en Charleroi. En ook vanuit Nederland proberen rijke en goed georganiseerde islam-ondernemingen hier voet aan de grond te krijgen.


De hand van Rita

Een tiental jaar geleden gingen Fouad Belkacem en zijn Antwerpse volgelingen van Sharia4Belgium geregeld naar de As Sunah-moskee in Tilburg, om er naar de populaire imam Ahmad Salam te luisteren. De met de Moslimbroederschap gelieerde Syriër, die eerst actief was in de omstreden Al Fourqaan-moskee in Eindhoven en vervolgens zijn eigen moskee opzette in Tilburg, was toen al een beruchte haatzaaier. In 2004 had de ‘Korankenner’ een eerste keer het nationale nieuws gehaald: voor het oog van de camera weigerde hij de Nederlandse minister Rita Verdonk een hand te geven. Omdat ze een vrouw is.

undefined

null Beeld

undefined

'In 2004 weigerde Ahmad Salam – voor het oog van de camera – de Nederlandse minister Rita Verdonk een hand te geven. Omdat ze een vrouw is.'

Bij onze noorderburen wordt Ahmad Salam al jaren in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Ruud Vreeman, de vroegere socialistische burgemeester van Tilburg, noemt Salam, die door zijn volgelingen als een verheven en onfeilbare leider wordt beschouwd, zonder meer een extremist, ‘iemand die niet thuishoort in de Nederlandse samenleving’. Salam veracht vrouwen en wil hun alle rechten ontnemen, wijst de individuele vrijheid en het respect voor andersdenkenden af, en spuwt op de westerse democratie en de rechtsstaat. In het verleden riep hij moslims op om geen belastingen te betalen en zo de Nederlandse staat ‘schade te berokkenen’, en verheerlijkte hij de huurlingen die sterven als ‘martelaars’ van de islam.

Die dingen doet Ahmad Salam al lang niet meer openlijk. Nadat hij tien jaar geleden door het Nederlandse actualiteitenprogramma ‘Nova’ nog maar eens was betrapt op het oproepen tot discriminatie en geweld, besloot de haatzaaier ondergronds te gaan en in zijn openbare preken binnen de grenzen van de Europese wet te blijven. Volgens kranten als de Volkskrant en Trouw is Ahmad Salam ‘een lepe heer’, die net als de Moslimbroeders de boel probeert te bedonderen door zich voor te doen als een gematigde en verdraagzame moslim, maar die buiten beeld een extreme islam blijft verkondigen en tot de jihad blijft oproepen. In 2013 noemde Trouw de liefdadigheidsinstelling Stichting SOS van de familie Salam een financieringsvehikel voor jihadistische bendes in Syrië.


De ‘juiste’ islam

Ook Ahmads zoon Suhayb heeft geen beste reputatie. Hij wordt door Nederlandse journalisten even fanatiek als zijn vader genoemd. Suhayb zegt over zichzelf dat hij naar ‘barmhartigheid en rechtvaardigheid’ streeft en dat er bij het Instituut voor Opvoeding en Educatie, waar hij directeur is, geen plaats is voor ‘extremistisch gedachtegoed’. Maar de Volkskrant, die de Salams al jaren volgt, is een heel andere mening toegedaan en noemt Suhayb wél extremistisch: ‘Suhayb Salam leert zijn studenten ongelovigen te haten. Niet roken, school en werk minachten, je buurman en desnoods je moeder haten als die niet extremistisch genoeg zijn: dát is zijn boodschap.’

Ahmad en Suhayb Salam zijn politieke salafisten, die neerkijken op het secularisme, de democratie en de rechtsstaat en daar het liefst zo snel mogelijk komaf mee willen maken. Maar hun belangrijkste bezigheid is zielen winnen. Ze zijn religieuze ronselaars, zendelingen die hun radicale ideeën ingang willen doen vinden in de hier aanwezige moslimgemeenschappen. Hun doel? Europa bekeren en opvoeden in de ‘juiste’ islam. Daarvoor hebben ze onder de noemers Islamitische Stichting voor Opvoeding en Overdracht van Kennis (ISOOK), Nederlands Instituut voor Opvoeding en Educatie (IVOE) en Stichting AlFitrah in Tilburg een goed draaiend en lucratief kluwen van moskeeën, scholen, tv-zenders en liefdadigheidsorganisaties uitgebouwd.

Bij het IVOE doet men alsof hun islamitische klassen en cursussen wetenschappelijk zijn. In een promofilmpje wordt de stichting voorgesteld als het enige ‘instituut dat geautoriseerd is en erkend wordt door tientallen geleerden en verschillende universiteiten’. Welke geleerden en universiteiten dat dan wel zijn, wordt er niet bij gezegd. Hoe dan ook: wat men bij het IVOE onderwijst, is niet wetenschappelijk of erkend te noemen, of zelfs maar acceptabel. De lezing ‘Hoe voed ik mijn kind op in Nederland – opvoeding, educatie en wetenschappelijk onderzoek’, die Suhayb Salam in 2014 gaf tijdens een islamcongres in Zaandam, maakt duidelijk dat de heer Salam niet meteen een erkend pedagoog is. Uit de voordracht blijkt vooral dat de opvoedkundige methoden van de Salams religieus racisme en sektarisme in de hand werken.

De pedagogische bezigheden van de Salams hebben in Nederland voor problemen gezorgd. De Koranschool van Ahmad Salam in Tilburg haalde al een paar keer het nieuws omdat men vermoedde dat kinderen er werden mishandeld tijdens de lessen islam. Ahmad kreeg er een klacht voor aan zijn jurk die uiteindelijk op niets uitdraaide, maar de imam bleef wel koppig weigeren het protocol tegen kindermishandeling te ondertekenen dat de gemeente hem in 2013 voorlegde.

undefined

'Niet roken, school en werk minachten, je buur en desnoods je moeder haten als die niet extremistisch genoeg zijn: dát is de boodschap die ze – nu ook bij ons – verspreiden'


Vieze plaatjes

De opvoedcursus Islamitische Gezinskunde van Suhayb Salam en het IVOE zegt dat de opvoeding van een kind niet in het belang van het kind gebeurt, maar alleen de ‘tevredenheid van Allah’ tot doel heeft. En wat maakt Allah tevreden? Allah wil geen kinderen die opgroeien tot kritisch denkende volwassenen. Vrijheid en keuze zijn des duivels. Allah wil aanbidders die zonder nadenken de goddelijke regels volgen. En wat die goddelijke regels dan wel mogen zijn? Dat wordt uiteraard bepaald door Koranuitleggers als de Salams.

Uit het pedagogische betoog van Suhayb Salam blijkt vooral zijn totale afkeer van de maatschappij waarin hij op dit moment ongestoord zijn lucratieve religieuze business mag uitbouwen, plus een extreme vorm van godsdienstig racisme. ‘De goede mensen zijn de moslims, de slechten de kufar,’ zegt hij letterlijk. Hij leert kinderen en volwassenen dat de Europese maatschappij waarin ze leven, vies en smerig is – vol met kufar ‘die zullen branden in de hel’, en scholen die kinderen ‘de theorie van Darwin’ aanleren en vertellen dat ze die ‘vieze homoseksualiteit moeten accepteren’. Volgens de salafist maakt het Europese onderwijs het operating system van kinderen kapot, door hun wijs te maken dat iedereen gelijk is – joden, christenen, niet-gelovigen én moslims – en door hun basisprincipes mee te geven als vrijheid en broederschap, en verboden als ‘niet stelen, liegen of verkrachten’. Want daar gaat het niet om in de islam van Salam, waar het enige criterium ‘de tevredenheid van Allah’ is, ongeacht wat je voor het overige doet.

Bij het IVOE geeft Suhayb Salam les in ‘beschermingsopvoeding’, een opvoeding die moslimkinderen in Europa moet behoeden voor de slechtheid en de zedeloosheid van de westerse samenleving. Die beschermingsopvoeding bestaat voornamelijk uit een verbod op kijken. Moslims en hun kinderen mogen niet naar ‘vieze plaatjes’ kijken, en ook niet naar Europese vrouwen, want die zijn bloot en vuil en moeten verafschuwd worden. En moslims moeten ook hun ogen afwenden en Allah om steun en bijstand vragen als ze voorbij een kerk lopen.

‘Wij horen hier niet thuis,’ zegt Salam. ‘We kunnen alleen in een islamitisch land leven en zolang dat niet het geval is, moeten we zoveel mogelijk afstand houden van de kufar, opdat we niet dagelijks met hun viezigheid worden geconfronteerd.’


SOS Somers

Met deze extremistische boodschap zijn de Salams nu in België gearriveerd. In 2013 werd aan de Sint-Bernardsesteenweg 271-273 in Hoboken de zetel van de vzw AlFitrah ondergebracht, een vereniging die werd opgericht door Suhayb Salam en Brahim Achargui, een Antwerpse Marokkaan uit Borgerhout die zich een islamkenner noemt en beweert te zijn opgeleid bij ‘grote geleerden in Saoedi-Arabië’.

undefined

null Beeld

undefined

'Bart Somers weet dat de vzw AlFitrah lesgeeft in de Mechelse Moskee: 'Het gaat hier om een cursus Arabisch, meer niet.'

En de insluip van de Salams in België gaat snel. Begin dit jaar heeft AlFitrah zijn zetel verplaatst naar de Frans Baetenstraat 44 in Deurne. Daar wordt de leer van Ahmad en Suhayb Salam nu onderwezen aan kinderen en volwassenen. En ondertussen zijn de Salams ook opgedoken in Mechelen, waar ze in 2014 een filiaal van hun Nederlandse liefdadigheidsorganisatie Stichting SOS hebben opgezet aan de Dellingstraat 7, samen met een beruchte imam uit Keulen en de Mechelaar Lotfi Amghar. Op dit moment geeft de Belgische afdeling van de Salams ook les Arabisch in de Mechelse Moskee, een islamitische organisatie waarmee het stadsbestuur van Open VLD-burgemeester Bart Somers samenwerkt.

Bart Somers «Ik ben op de hoogte. Ik heb mijn politie ook opdracht gegeven om de vzw AlFitrah door te lichten. Mijn mensen hebben niets gevonden dat problematisch zou kunnen zijn. Het gaat hier om een cursus Arabisch, meer niet.»

HUMO Is het aanvaardbaar dat een stadsbestuur samenwerkt met verenigingen waar de Salams hun extreme boodschap mogen verspreiden?

Somers «De mensen van de Mechelse Moskee hebben me gezegd dat dit slechts een tijdelijke regeling is. In de zomer loopt de deal met AlFitrah af. Ik ken de reputatie van de Salams in Nederland, maar de familie zelf is nog niet gezien in Mechelen. Want het gaat hier niet om een contract met het Nederlandse IVOE, maar met het Belgische AlFitrah.»

Dat het Belgische AlFitrah en het Nederlandse IVOE hetzelfde zijn, leek burgemeester Somers niet te weten.

Ibrahim Choho is de woordvoerder van de vzw AlFitrah. Hij bevestigt dat er islamitische cursussen worden gegeven in Antwerpen en Mechelen. In Antwerpen zijn er op dit moment een tachtigtal cursisten, in Mechelen een dertigtal. Een opleiding bij AlFitrah kost gemiddeld 200 euro per jaar.

Ibrahim Choho «Er was ook sprake van dat we in Genk zouden beginnen, maar daar was te weinig interesse. In Mechelen geven we op dit moment alleen een cursus Arabisch. Voor de andere cursussen waren er te weinig inschrijvingen. We hebben eigenlijk ook niet voldoende docenten.»

Volgens Choho staat, vreemd genoeg, het bestrijden van radicalisme op de eerste plaats in het onderwijs van AlFitrah.

Choho «Wij leren onze mensen dat ze gematigd moeten zijn en zich aan de wet moeten houden. Hoe radicaliseren jongeren immers? Door niet naar de moskee te gaan en vervolgens toch naar religie te grijpen en antwoorden te zoeken op het internet, waar veel verkeerde interpretaties en leugens staan geschreven. Wij werken met erkende docenten die door vele geleerden ondersteunde stellingen uitdragen.»

Choho houdt vol dat het Belgische AlFitrah en de Nederlandse Stichting AlFitrah nauwelijks nog iets met elkaar te maken hebben. Zo gaat het geld dat in België wordt verdiend, niet naar Nederland.

HUMO Maar de Belgische vzw is wel opgericht door Suhayb Salam en Brahim Achargui, een man met wie de Salams samenwerken in Nederland.

Choho «Ja, maar dat was toen, bij de oprichting. Nu is het een beetje anders. Wij hebben geen docenten van het IVOE, al onze lesgevers zijn lokaal en houden rekening met de Belgische situatie. Ja, Achargui hoort bij die docenten. Maar meneer Achargui is een zeer gematigde persoonlijkheid en heeft de laatste jaren nauwelijks nog contact met de Salams.»

HUMO Geven de Salams zélf les in België?

Choho «Niet meer. Suhayb Salam is hier geweest voor een jongerenbijeenkomst, maar daar is nogal wat protest op gekomen. Dus heeft hij ervoor gekozen om niet meer naar België te komen.»

undefined

null Beeld

undefined

'Suhayb Salam, predikend op één van zijn tv-zenders. Zijn doel? Europa bekeren en opvoeden in de 'juiste' islam.'

HUMO De cursussen die u in België geeft, waar komen die vandaan?

Choho «De studiepakketten komen grotendeels van de Stichting AlFitrah in Nederland, maar ze zijn niet door het IVOE uitgegeven.»

HUMO U geeft dus dezelfde lesstof als het IVOE van de Salams in Nederland?

Choho «Inderdaad.»

undefined

'Volgens Suhayb Salam maakt het Europese onderwijs kinderen kapot, door hun wijs te maken dat iedereen gelijk is – joden, christenen, niet-gelovigen én moslims'


Illegaal in Antwerpen

Volgens een intern document van de politie van Mechelen hebben de Salams ook alles te maken met de moskee Al Ikhlaas in Hofstade, opgericht door moslims die door de Mechelse politie worden beschouwd als religieuze extremisten. Ze hebben zich afgescheurd van de Mechelse Moskee omdat ze vonden dat het nieuwe bestuur daar niet radicaal genoeg was. Eén van die in Mechelen wonende islam-extremisten is volgens de politie een stroman van de Salams en heeft de nieuwe moskee Al Ikhlaas mee gefinancierd met geld uit Nederland.

Suhayb Salam zou in het verleden vaak in de Mechelse Moskee gepreekt hebben, toen die nog de Al Sunna-moskee heette en de nu naar de Al Ikhlaas weggelopen extremisten het er nog voor het zeggen hadden. En in dat laatste gebedshuis zouden ook vandaag zeer geregeld extreme imams preken en oproepen tot de oorlog tegen de kufar.

‘Een paar maanden geleden is een belangrijke Moslimbroeder uit Egypte naar België gekomen, een gevaarlijke ideoloog,’ zegt een anonieme Antwerpse magistraat.

Anonieme Antwerpse magistraat «De leden van de Moslimbroederschap hebben het op dit moment niet onder de markt in Egypte, waar hun organisatie en hun ideologie met geweld wordt bestreden door de overheid, en we zien hen steeds vaker in België onderduiken. Deze imam had zelfs geen politiek asiel aangevraagd in ons land. Hij leefde illegaal in Antwerpen.

»We vingen steeds vaker geruchten op dat deze man zijn gevaarlijke jihadistische boodschap ook hier wilde verspreiden, en dat hij zelfs actieve terreurplannen had. We hebben hem dus opgepakt. Maar uiteindelijk konden we hem maar weinig concreets aanwrijven. Hij was nog niet aan de slag als prediker en had nog niets illegaals gezegd of gedaan. Dus hebben we hem uit het land laten zetten. En het milieu waarin die man zich hier ophield, was dat van de vzw AlFitrah.»

En ook hier is er een band met het vroegere Sharia4Belgium en de broers Chaib uit Deurne, van wie er één – IS-gezicht Hicham – in een filmpje de aanslagen in Brussel opeiste. Op 22 december 2013 zag de politie van Mechelen een auto op de oprit van de Al Ikhlaas-moskee staan. Toen de nummerplaat werd gecontroleerd, bleek de wagen van Khalid Ouchan te zijn, een jonge imam die door het stadsbestuur in Mechelen wordt gewaardeerd wegens de gematigde toon van zijn openbare preken. De imam heeft echter een broer die zwaar geradicaliseerd is.

Jawad Ouchan werd in november van vorig jaar samen met Anouar Chaib opgepakt wegens lidmaatschap van de radicale vereniging Way Of Life. Jawad Ouchan zit op dit moment nog altijd in de gevangenis omdat men hem ervan verdenkt een gewelddadig jihadist te zijn, en begin dit jaar kwam imam Khalid Ouchan zélf ook in opspraak. Hij werd gearresteerd op verdenking van schriftvervalsing. Om zijn in de gevangenis zittende broer Jawad te helpen zou de imam de bekende jihadexpert Montasser AlDe’emeh gevraagd hebben een attest te schrijven dat moest aantonen dat zijn broer net met succes een deradicaliseringscursus had doorlopen. De zaak is nog in behandeling.

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234