null Beeld

Politici en hun imago: de Humo-enquête

Wie dacht dat 'de politiek' na drie jaar besluiteloosheid volkomen heeft afgedaan bij de m/v in de straat, zal zich verplicht zien om dat oordeel bij te stellen. Wij lieten het communicatiebureau Fé een representatieve staal van 1.500 Vlamingen bevragen, en daaruit blijkt dat het met het imago van 15 politieke kopstukken best meevalt.

Vlamingen vinden dat toppolitici over het algemeen hard werken, intelligent zijn, sociaal ingesteld ook. En een goed imago is wel degelijk belangrijk: iemand kunnen bewonderen is - volgens Katja van Putten van Fé - bijna een vereiste om op hem of haar te kunnen stemmen. Bovendien lijken Vlamingen veeleer het systeem de schuld te geven van het bestuurlijke onvermogen dan de politici zelf.

Wat niet wegneemt dat een aantal politici het laatste jaar ernstige imago-averij heeft opgelopen. Met name Yves Leterme (CD&V), Jean-Marie Dedecker (LDD) en Filip Dewinter (VB) worden gezien als negatief, ongeloofwaardig, uitgeblust of zelfs 'sloom' (Leterme - enig lichtpuntje voor hem: men denkt dat hij het 'goed bedoelde'). Caroline Gennez wordt dan weer afgerekend op de interne strubbelingen in de SP.A: men vindt haar onsympathiek, niet correct en ongeloofwaardig.

Voor Alexander De Croo (Open VLD) is er beter nieuws: hij heeft zijn stempel gedrukt, al scoort hij vooral op de voor politici minder belangrijke criteria, zoals uiterlijk. En de veelgeplaagde Frank Vandenbroucke (SP.A), door Gennez aan de kant geschoven, mag stilaan op een heiligverklaring hopen. De Vlaming vindt hem verstandig, correct, integer, sociaal ingesteld, een modelpoliticus eigenlijk. Men voelt: dit wordt een geslaagde comeback. Ook zijn partijgenoot Johan Vande Lanotte blijft zeer gewaardeerd als beleidsmaker.

Bij de CD&V scoort Marianne Thyssen verrassend goed - helaas pas als er expliciet naar haar gevraagd wordt - en ook haar collega Steven Vanackere dient zich aan als een toppoliticus in de dop. Maar boven alles en iedereen uit rijst nog steeds de imposante verschijning van Bart De Wever: de slimste van de klas, maar toch gewoon gebleven. Hij eindigt dan ook helemaal bovenaan in de categorie 'Beste politicus'. In de kolom 'Slechtste politicus' blijft Yves Leterme op één staan, en verder valt de intrede op van Michel Daerden (PS): meteen op drie, net na Didier Reynders (MR) en voor Joëlle Milquet (CdH). Voor de overbodigheid vatten we samen: de Vlaming houdt níét van Franstalige kopstukken.


Wie is de beste politicus van het afgelopen jaar?
Wie is de slechtste politicus van het afgelopen jaar?
Wie ziet u in staat om het land te leiden?

Download hier het volledige rapport (in pdf) »
Het imago van onze politici

Yves Leterme

Marianne Thyssen

Steven Vanackere

Rik Torfs

Johan Vandelanotte

Frank Vandenbroucke

Caroline Gennez

Alexander De Croo

Vincent Van Quickenborne

Guy Vanhengel

Bart De Wever

Siegfried Bracke

Eva Brems

Filip Dewinter

Jean-Marie Dedecker

Wie is de beste politicus van het afgelopen jaar?

null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld
null Beeld

Voor ruim één op de vier Vlamingen is Bart Dewever de beste politicus van het afgelopen jaar. Hij wordt op ruime afstand gevolgd door Vlaams minister-president Kris Peeters en Open.vld-voorzitter Alexander De Croo.

null Beeld

Vijf van de tien politici in deze ranglijst komen uit de CD&V. Open.vld levert twee politici af, Sp.a en Vlaams Belang één. De best scorende vrouw in de lijst is Hilde Crevits (CD&V). Marianne Thyssen valt net buiten de top 10.

Opvallend: Frank Vandenbroucke (Sp.a), die het afgelopen jaar geen ministerfunctie had, presteert nog steeds goed. De eerstvolgende Sp.a-politicus in de lijst is voorzitster Caroline Gennez (15de). Ingrid Lieten, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, is pas 26ste.

undefined

Bart Dewever (N-VA): 26,2%

Kris Peeters (CD&V): 10,4%

Alexander De Croo (Open.vld): 7,1%

Yves Leterme (CD&V): 5,8%

Herman Van Rompuy (CD&V): 5,5%

Frank Vandenbroucke (Sp.a): 3,2%

Hilde Crevits (CD&V): 3,1%

Niemand: 3,1%

Filip De Winter (Vlaams Belang): 3,0%

Guy Verhofstadt (Open.vld): 3,0%

Marianne Thyssen (CD&V): 2,9%
Wie is de slechtste politicus van het afgelopen jaar?

Hoewel hij de vierde plaats bekleedt in de lijst van beste politicus, wordt Yves Leterme (CD&V) tevens beschouwd als de slechtste politicus van het afgelopen jaar. Didier Reynders (MR) en Michel Daerden (PS) zijn respectievelijk tweede en derde. Ook Alexander De Croo (Open.vld) heeft in zijn jonge politieke carrière blijkbaar al heel wat vóór- en tegenstanders: in beide lijsten staat hij in de top vijf.

null Beeld

undefined

Yves leterme (CD&V): 21,5%

Didier Reynders (MR): 9,0%

Michel Daerden (PS): 8,6%

Alexander De Croo (Open.vld): 7,1%

Joëlle Milquet (CDH): 6,8%

Filip Dewinter (Vlaams Belang): 5,8%

Pieter De Crem (CD&V): 5,3%

Jean-Marie Dedecker (LDD): 3,5%

Caroline Gennez (Sp.a): 3,2%

Bert Anciaux (Sp.a): 3,0%
Denkt u dat deze politicus in staat is het land te leiden?

undefined

null Beeld

Het imago van de CD&V-kopstukken
Marianne Thyssen

Marianne Thyssen heeft een overwegend positief imago. 22 Procent van de ondervaagden vindt haar een sympathieke madam (Slechts 12 procent van de Vlamingen geeft te kennen haar een onsympathieke vrouw te vinden). 31% vindt haar bekwaam en 21% omschrijft haar als 'degelijk'. 29% ziet in haar een leidinggevende vrouw en 19% vindt dat ze charisma heeft. Voor 25% van de ondervraagden is ze betrouwbaar en voor 19% rechtvaardig. 26% vindt haar geloofwaardig en 20% realistisch.

null Beeld

Maar: 15% vindt haar afstandelijk en volgens 11% is ze arrogant. 18% vindt Thyssen ouderwets.

Enkele quotes over Marianne Thyssen: 'Harde tante, bekwaam om ons land te leiden', 'verstandig, rustig, realistisch', 'Strenge juffrouw, eigenwijze tante. Een gesloten, conservatief iemand'.

Yves Leterme

Yves Leterme is een gepolariseerd figuur in Vlaanderen: enerzijds is er een grote groep die hem sympathiek vindt (20%), anderzijds vindt ook 11% hem onsympathiek. In de lijst van beste politicus van het afgelopen jaar hebben zijn voorstanders hem naar de vierde plek gestemd, maar in de lijst van de 'slechtste politicus' scoort hij nog beter (1ste plaats). Eén op vijf ondervraagden vindt hem bekwaam, terwijl 28% hem onbekwaam vindt: 'Aangename persoonlijkheid, maar te zacht, niet geschikt als premier'. 17% vindt hem betrouwbaar, maar 21% beschouwt hem dan weer als ónbetrouwbaar. 15 Procent van de mensen vindt hem geëngageerd en voor 16 procent is hij een doorzetter, maar tegelijkertijd ziet 22% van de ondervraagden hem als uitgeblust: 'Yves Leterme is geen leiderstype. Hij is meer het volgzame type dat niet echt zijn plan kan trekken. Dat heeft hij meermaals bewezen als premier. Hij is ook geen volhouder, eerder een opgever. Als hem iets niet lukt, geeft hij er nogal gemakkelijk de brui aan.'

null Beeld

31% vindt Leterme vandaag ongeloofwaardig en 20% noemt hem naïef. 16% omschrijft hem als gesloten en 11% als achterbaks en bekrompen. 15 Procent van de mensen vindt Leterme ouderwets.

Steven Vanackere

Heel wat mensen zijn nog volop bezig met het vormen van een beeld van Steven Vanackere: hij heeft nog geen sterk imago, maar voorlopig ervaren mensen hem wel als zeer positief. Meer dan één op vijf vindt hem sympathiek en slechts 4 procent ervaart hem als een onsympathiek iemand. Voor 26 procent van de mensen is hij een bekwaam politicus en 21% vindt hem geloofwaardig: 'Een degelijke man, verstandige look, ziet er betrouwbaar uit!'

null Beeld

Voorts wordt hij beschouwd als degelijk en betrouwbaar (16%), respectvol (19%), realistisch (14%) en rechtvaardig (15%): 'Het ziet er een zachte, rustige man uit met een duidelijke visie. Iemand die weet wat hij wil, maar zich niet snel druk maakt, respecteert ook andere meningen'.

Rik Torfs

Rik Torfs heeft een positief imago (maar liefst 31% vindt hem spontaan sympathiek), maar heeft in de politiek nog alles te bewijzen. Eén op vijf ondervraagden ziet hem als rechtvaardig en vindt dat hij charisma heeft, maar hij wordt tegelijkertijd ook gezien als ouderwets. Voor 14% is hij een opportunist ('Een clown in de politiek'), maar even veel mensen vinden hem betrouwbaar (15%), respectvol (16%) en sociaal voelend (16%). Eén op twee apprecieert zijn gevoel voor humor: 'heeft zin voor humor, kan relativeren, en zou een bijdrage kunnen leveren om de politiek geloofwaardiger te maken.'

null Beeld

Het imago van de N-VA-kopstukken
Bart De Wever

Bart De Wever heeft een heel positief imago: voor één op vier Vlamingen is hij de beste politicus van het afgelopen jaar en 22 procent noemt hem spontaan sympathiek. Voor slechts 9 procent is hij een onsympathiek man.

49% van de mensen vindt De Wever een doorzetter en 31% noemt hem geëngageerd: 'recht door zee'. 42% van de mensen omschrijft hem als bekwaam en 28% als degelijk. 'Heldere geest klare analyses'. 32% ziet hem als leidinggevend en 31% vindt dat hij charisma heeft 'bekend en populair'. 33% vindt hem geloofwaardig en 28% realistisch. 25% omschrijft hem als betrouwbaar en en 27% gebruikt de term rechtvaardig. 39% van mensen waardeert nog steeds zijn sarcastische humor: 'Heldere geest, die klare analyses maakt en ze ook duidelijk, eenvoudig en soms heel plastisch (=humoristisch) naar voren brengt. Geen man van grote, loze beloften maar iemand die echt gelooft in zijn overtuiging.'

null Beeld

Maar: een deel van de ondervraagden vindt De Wever arrogant (15%) en autoritair (22%): 'een betweter en een haantje de voorste om andere een loef af te steken'.

Siegfried Bracke

Het beeld dat Vlamingen van Siegfried Bracke hebben is overwegend positief: Bijna één op drie vindt hem bekwaam (32%) en waardeert zijn doorzettingsvermogen (31%): 'eindelijk iemand met verstand in de politiek'. Eén op vijf omschrijft hem als rustig (20%), geloofwaardig (17%) en realistisch (19%), maar even veel mensen vinden hem arrogant (18%) en opportunistisch (21%): 'Denkt dat hij alles in een handomdraai zal kunnen veranderen. Zal nog veel moeten bewijzen op politiek vlak. Wel respect dat hij in de frontlinie durft te staan.'

null Beeld

Het aantal mensen dat hem spontaan sympathiek vindt (12%) is ongeveer gelijk aan het aantal mensen dat hem niet sympathiek vindt (11%).

Het imago van de Sp.a-kopstukken
Frank Vandenbroucke

Van de ondervraagden zegt 17 procent dat hij/zij Vandenbroucke, die het zonder ministerportefeuille tot zesde beste politicus van het afgelopen jaar schopte, spontaan sympathiek vindt. Slechts tien procent vindt hem uitdrukkelijk onsympathiek.

Voor veel Vlamingen werd Frank Vandenbroucke onterecht opzij geschoven door zijn partij. 40% van de mensen vindt hem bekwaam en 27% degelijk. De Vlaming vindt Vandenbroucke en intelligent politicus en waardeert hem om zijn dossierkennis: 'De slimste van de klas. Degelijk'. 26% vindt hem betrouwbaar en 26% ook rechtvaardig. 29% vindt hem een doorzetter en 29% geëngageerd: 'Heeft een zeer goede dossierkennis en werd onterecht opzij geschoven door zijn voorzitter. Blijft zich actief inspannen en doorzetten.' 30% omschrijft hem als 'sociaal voelend'. 20% omschrijft hem als respectvol. 26% vindt hem rustig, bedachtzaam, vrij ingetogen.

null Beeld

Toch vindt ook 11 procent van de ondervraagden hem ongeloofwaardig, gesloten en onbetrouwbaar: 'Een leugenaar met verbrand geld op zijn geweten.' Zes procent vindt Vandenbroucke achterbaks en vijf procent omschrijft hem als een opportunist.

undefined

Caroline Gennez

Sp.a-voorzitster Caroline Gennez heeft een overwegend negatief imago: slechts negen procent van de ondervaagden noemt haar spontaan sympathiek, terwijl één op vier haar onsympathiek vindt. Ze wordt omschreven als oppervlakkig (15%), ongeloofwaardig (26%) en naïef (10%), en het opzijschuiven van partijgenoot Frank Vandenbroucke wordt haar verweten: 'Gaat over lijken, dumpt partijgenoten en stelt ze terug in ere als het zo uit komt. Iron lady!' Eén op vijf vindt Gennez onbetrouwbaar, 18 procent vindt haar onbekwaam en 9 procent ziet haar als opportunist. Toch waardeert ook twintig procent haar doorzettingsvermogen ('doelgerichte en sterke vrouw') en ziet 13 procent haar als 'geëngageerd'. 17 Procent ziet haar als 'sociaal voelend'.

null Beeld

undefined

Johan Vandelanotte

In tegenstelling tot zijn partijgenote Caroline Gennez heeft Johan Vandelanotte een overwegend positief imago: 22 procent van de mensen noemt hem spontaan sympathiek. Slechts 9 procent vindt hem niet sympathiek. Eén op drie vindt hem bekwaam en ongeveer één op vier vindt hem sociaal voelend (23%), respectvol (21%), rustig (26%) en geloofwaardig (24%): 'Sympathiek, nuchter, weet waarover hij spreekt, heeft verstand van zaken. Kan echt iets doen voor dit land. 'Ongeveer evenveel mensen waarderen hem om zijn doorzettingsvermogen (22%) en zijn engagement (17%). Voor 15 procent van de ondervraagden is Vandelanotte realistisch, herkenbaar en rechtvaardig.

null Beeld

Ongeveer tien procent van de ondervraagden vindt Vandelanotte onbetrouwbaar (12%), ongeloofwaardig (11%) en arrogant (10%): 'ongeloofwaardig, arrogant, weet alles beter maar kan het niet uitvoeren'.

Het imago van de Open.vld-kopstukken
Alexander De Croo

Ondanks het feit dat hij nog niet lang in de politiek zit, heeft Alexander De Croo al heel wat voorstanders: 26% omschrijft hem als een doorzetter en 25% als geëngageerd ('het is een doordrijver met kloten aan zijn lijf'). 28% van de ondervraagden vindt hem netjes en 14% omschrijft hem als aantrekkelijk. 27% vindt hem vernieuwend en 11% beschouwt hem als breeddenkend: 'Jong bloed, de nieuwe wind die België nodig had'. 17% denkt dat hij bekwaam is en 16% vindt hem een degelijke politicus.

null Beeld

Anderzijds heeft Alexander De Croo ook heel wat non-believers: 22% van de ondervraagden vindt hem ongeloofwaardig en 16% omschrijft hem als naïef. 21% van de mensen ziet Alexander als onbekwaam en 12% als opppervlakkig. Vader De Croo heeft hij nog niet kunnen doen vergeten: 'Fils à papa' is een omschrijving die nog regelmatig opduikt in het onderzoek. 14% vindt De Croo onbetrouwbaar en 15% gebruikt de term opportunist.

Guy Vanhengel

Guy Vanhengel is nog niet door iedereen goed gekend en heeft daarom nog geen uitgesproken imago: 13 procent van de deelnemers vindt hem geloofwaardig, maar even veel mensen beschouwen hem als arrogant en afstandelijk. Bijna één op vijf vindt hem bekwaam (18%), rustig (17%) en degelijk (17%), maar een deel van de mensen zien hem als onbetrouwbaar (15%) en ongeloofwaardig (17%).

null Beeld

Enkele uitspraken over Vanhengel: 'Veel gescheer maar weinig wol. Een goedlachs ketje..', 'Gentleman' en 'Vlaming die niet altijd voor de vlamingen buiten brussel zorgt, soms buitensporige voorstellen'.

undefined

Vincent Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne scoort overwegend positief: 19 procent vindt hem sympathiek, terwijl maar 12 procent hem niet sympathiek vindt. Eén op vijf omschrijft hem als een doorzetter en vindt dat hij humor heeft (19%), maar bijna even veel mensen vinden hem arrogant (19%), ongeloofwaardig (22%) en een opportunist (17%): 'Hij staat veel te graag zelf in de belangstelling'. Daarnaast wordt hij beschouwd als spontaan (15%), bekwaam (17%), vernieuwend (16%) en breeddenkend (16%): 'Doorzetter met ondernemingszin en de wil om door vernieuwende, innovatieve projecten te besparen. Doortastent en rebels en een sterke wil'. 14 Procent van de mensen vindt hem geëngageerd.

null Beeld

Het imago van Groen!-kopstuk Eva Brems

Ondanks het feit dat 13% van de ondervraagden haar naïef vindt en 8% haar niet gelooft ('een mooie lieve dame ,maar niet geschikt voor de politiek'), heeft Eva Brems een overwegend positief imago. Van de mensen die Eva Brems al kennen (een minderheid), vindt 21% haar sympathiek. Slechts 4 % vindt haar niet sympathiek. 12 Procent van de ondervraagden vindt haar bekwaam, degelijk en rechtvaardig. Bijna één op vijf oordeelt dat ze sociaal voelend en netjes is: 'Laat een zeer goede indruk. Lijkt eenvoudig in de omgang en toch competent.'

null Beeld

Het imago van LDD-kopstuk Jean-Marie Dedecker

In de top tien van de slechtste politici van het afgelopen jaar, bekleedt Jean-Marie Dedecker de achtste plaats: net zoals Filip Dewinter heeft hij immers een overwegend negatief imago. Terwijl 8 procent van de ondervraagden hem nog steeds sympathiek vindt, omschrijft 27 procent hem uitdrukkelijk als onsympathiek.


'Blaaskaak', 'dikkenek', 'vol van zichzelf': ongeveer één op twee ondervraagden vindt Dedecker arrogant en autoritair en 43 procent vindt hem aggressief. Bij één op vier komt hij over als onbetrouwbaar en achterbaks. 29 Procent noemt hem een opportunist en 27 procent vindt hem een egoïst: 'Vooral in de politiek om zijn zakken te vullen'.

null Beeld

Maar: 45 procent bewondert zijn doorzettingsvermogen en 22 procent ziet in hem een leidend figuur. Zijn charisma (14%), zijn realisme (35%) en zijn engagement (18%) zijn zijn troeven: 'haantje de voorste, vernieuwend, kan veel mensen achter zich scharen wegens zijn verleden als BV.'

Het imago van Filip Dewinter (Vlaams Belang)

Filip Dewinter heeft een uitdrukkelijk negatief imago: slechts 4 procent vindt hem sympathiek, 32 procent vindt hem een onsympathiek individu. 30% van de mensen noemt hem onverdraagzaam en 18% vindt hem een egoïst. Hij is te radicaal en gevaarlijk. Ook al vindt 40 procent van de ondervraagden hem een doorzetter en is één op de tien overtuigd van zijn charisma, de meeste mensen noemen hem arrogant (47%) en agressief (39%). 22% ziet hem als onbetrouwbaar en 15% als een opportunist.

null Beeld

Enkele uitspraken over Dewinter: 'De ogen stralen sympathie uit, de grijns op zijn gezicht eerder achterdocht' en 'Filip Dewinter is een man van veel blabla, hij heeft op alles commentaar en kritiek maar formuleert zelf nooit een deftig tegenvoorstel. Hij is tegen de vreemden in de maatschappij en komt op voor Vlaanderen, maar in een extreme mate zonder oog voor de mensen'.

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234