null Beeld

Reality-tv: Uw contract of uw leven

Ze duiken slechts sporadisch in de pers op: kritische of ontevreden deelnemers van realityprogramma’s. De tv-zenders en productiehuizen onthouden zich dan meestal van commentaar, maar laten niet na te wijzen op het geringe aantal ontevredenen.

ps

Wat ze er nooit bij vertellen, is dat hun kandidaten niet durven te praten, uit schrik voor torenhoge boetes. We verzamelden in het grootste geheim een aantal deelnemerscontracten en legden die voor aan emeritus hoogleraar Roger Blanpain, gespecialiseerd in arbeidsrecht, die alle overeenkomsten en bijlagen uitploos: ‘Deze contracten behoren tot de meest mensonterende en rechteloze overeenkomsten die men zich in een rechtsstaat kan indenken.’

'Die contracten zijn strijdig met de rechten van de mens'

Enkele quotes

We konden de hand leggen op contracten die de voorbije jaren in onze contreien werden getekend voor ‘Expeditie Robinson’ (eerst op VT4, later op de VMMa-zenders, gemaakt door o.a. Kanakna, Talpa en SBS-Broadcasting), ‘Boer zkt vrouw’ (vtm, productiehuis FremantleMedia), ‘Idool’ (vtm, FremantleMedia) en ‘Domino – De zoektocht’ (vtm, productiehuis Eyeworks). De ondertekenaars die ons hun contracten lieten zien, riskeren wel een flinke duit, want daarin staat dat de inhoud niet bekendgemaakt mag worden, op straffe van boetes van 10.000 tot 50.000 euro. In een contract van ‘Expeditie Robinson’, staat ook hoelang de kandidaten hun mond moeten houden: ‘De geheimhoudingsplichten hebben een duur van dertig jaar.’

[...]

HUMO Bij rechtszaken in Frankrijk en Nederland werden deelnemers aan de realityprogramma’s ‘De gouden kooi’ en ‘Temptation Island’ door de rechter als werknemers beschouwd. En dus hebben ze wél recht op een vergoeding.

Blanpain «Partijen kunnen nooit om het arbeidsrecht heen. Die overeenkomsten maken deel uit van een economisch gebeuren met winstbejag. Er zijn sponsors bij betrokken, en in die contracten staan instructies in verband met sponsors. Het is dus duidelijk dat het voor de productiehuizen om een beroepsactiviteit gaat. Is dat ook zo voor de deelnemers? Veel hangt af van de aard van hun prestaties. In gevallen waar het gaat om een ‘zware prestatie’ die het ‘plezier’ overstijgt, zoals hier wel degelijk het geval is, geldt het arbeidsrecht. Met andere woorden: dan moet er een vergoeding zijn.»

HUMO Dus proberen te overleven op een onbewoond eiland of een restaurant uitbaten terwijl ze je dag en nacht filmen, beschouwt u als arbeid?

Blanpain «Inderdaad. En die arbeid moet betaald worden. Dan spreek ik nog niet over sociale bijdragen. In ieder geval geldt de sociale wetgeving, ook op het vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer.» De VMMa dekt zich bij ‘Domino – De zoektocht’ op een kurkdroge manier in als het over vergoedingen gaat: ‘Voor zover wettelijk een vergoeding dient bepaald te worden, wordt die door de partijen op 0 (nul) euro bepaald.’

Om het arbeidsrecht te omzeilen, wordt er in de overeenkomst van ‘Boer zkt vrouw’, een programma van vtm, expliciet verwezen naar het plezier waar professor Blanpain het over heeft: ‘Ik wil aan het programma deelnemen voor het plezier en/of omdat het mij de kans kan bieden om mijn talenten te profileren. Het is niet mijn bedoeling om voor mijn deelname enig loon of andere vergoeding te ontvangen.’

Dat deelnemen aan een realityprogramma het plezier wel degelijk overstijgt, mag blijken uit de volgende clausule: ‘Het verblijf zal gepaard gaan met bijzonder zware lasten, gevaren en risico’s: onder meer ernstige fysieke ontberingen, een hard klimaat, de volledige afwezigheid van enig comfort (stromend water, elektriciteit, radio en telefoon, vast onderdak, etc.), een volledig isolement van de buitenwereld en naar alle waarschijnlijkheid extreem zware psychische spanningen.’ (‘Expeditie Robinson’)

Ook op het vlak van veiligheid, gezondheid en welzijn zou volgens professor Blanpain de sociale wetgeving moeten gelden, maar dat zien de makers van ‘Expeditie Robinson’ anders: ‘De aansprakelijkheid van SBS BROADCASTING B.V. met betrekking tot de veiligheid van de deelnemer beperkt zich tot het geven van inlichtingen en de levering van materiaal (…) De deelnemer draagt het volledige risico voor eigen schade ingevolge de deelname aan het programma.’ (‘Expeditie Robinson’) ‘Onder geen beding strekt de aansprakelijkheid van Talpa zich verder uit dan deze die gedekt is door de verzekering (…) De deelnemer is zich bewust van het risico op eventuele materiële en/of lichamelijke schade verbonden aan het programma.’ (‘Expeditie Robinson’)

[...]

Sommige contracten, zoals dat van ‘Domino – De zoektocht’, vermelden dat als ‘één of meerdere bepalingen (…) nietig of niet-uitvoerbaar zou blijken te zijn omwille van wettelijke of reglementaire bepalingen’, de rest van het contract nog steeds geldt. Met andere woorden: er zitten onwettelijke clausules in het contract, maar de deelnemers moeten die zelf maar zien te vinden. En ze moeten zich sowieso aan alle andere clausules houden. Wat opvalt bij het lezen van de contracten, is hoe onevenwichtig ze zijn opgesteld: alle afspraken zijn volledig in het voordeel van de producenten.

Een voor de hand liggend voorbeeld is het ‘Idool’-contract. De laatste tien overblijvers bij ‘Idool’ zijn de finalisten. Die moeten een contract ondertekenen waarin staat dat ‘ik (a) een overeenkomst afsluit met SONY Music Entertainment Belgium NV voor mijn exclusieve diensten als een artiest voor opnames; (b) een overeenkomst afsluit met Starway NV voor het gebruik van mijn naam, afbeelding, beeltenis en biografie in verband met reclame, aanprijzing, merchandising en sponsoring; en (c) een overeenkomst afsluit met Starway voor het management van mijn artiestencarrière.’ De winnaar van ‘Idool’ heeft geen andere keuze dan alles te aanvaarden wat de producenten van hem of haar eisen.

[...]

Met andere woorden: de producenten doen met de kandidaten wat ze willen. Maar een deelnemer die uit een reeks wil stappen omdat hij zich misbruikt voelt of zich in een rol gedwongen voelt, moet een schadevergoeding betalen die duizenden euro’s kan bedragen. Blanpain «Dat kan allemaal niet! Eenzijdige wijzigingen van essentiële werkvoorwaarden zijn verboden. Een werknemer moet een overeenkomst ook altijd zelf kunnen beëindigen. Je kunt zoiets niet verbieden. De boetes die de producenten opleggen, zijn bijgevolg totáál onwettelijk.»

[...]

HUMO De deelnemers mogen niet weigeren om gefilmd of geïnterviewd te worden. Hoe zit het met het gebrek aan privacy in veel realityprogramma’s?

Blanpain «Iederéén heeft recht op privacy. Je kunt dat recht niet afstaan, ook niet voor een tv-programma. Het wordt elke mens gegarandeerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, door het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie én door de Belgische grondwet. Een inbreuk op de privacy kan enkel voor zover dat echt nodig is voor de arbeidsprestatie, en die inbreuken zijn beperkend te interpreteren. Iemand dag en nacht dat recht ontnemen, wat de fysieke of mentale staat van de deelnemer ook moge zijn, kan niet door de beugel. »De fundamentele mensenrechten worden in deze contracten op schandelijke en onaanvaardbare wijze overschreden. En dan heb ik het over de menselijke waardigheid, vernederingen, slavernij.»


Reality-tv (3): Uw contract of uw leven

Realitydoden

Geen enkel tv-format heeft zoveel doden op zijn geweten als de realityshow. Wereldwijd zijn er de laatste vijftien jaar minstens tien noodlottigen geweest die hun deelname niet overleefden; zij maakten zelf een eind aan hun leven. Niet zelden nadat ze expliciet op de betrokkenheid van het tv-programma in kwestie hadden gewezen. Hieronder de opvallendste deelnemers die hun tv-avontuur niet meer kunnen navertellen. Voor de duidelijkheid: in alle gevallen hebben de programmamakers en tv-zenders elk verband tussen hun programma en de overledene in kwestie ontkend.

undefined

Wanneer: juli 1997


Programma: ‘Expeditie Robinson’ (Zweden)

De feiten: Sinisa Savija, een Bosnische vluchteling, was als eerste deelnemer ooit weggestemd van het eiland. Een maand later sprong hij onder een trein. Volgens zijn vrouw was Sinisa een gelukkige en stabiele man voor hij aan het programma meedeed. Toen hij terugkwam was hij depressief. Sinisa vreesde dat ze in de montage veel positiefs zouden wegknippen en hem voorstellen als een idioot. Op het moment van zijn dood moest de eerste aflevering van de show nog uitgezonden worden. De producers hebben zijn bijdrage vervolgens tot een minimum beperkt. Ook de videodagboeken over hem werden weggelaten. De man wordt beschouwd als de eerste reality-dode.

undefined

Wanneer: mei 2004


Programma: ‘Extreme makeover’ (Verenigde Staten)

De feiten: Het programma zou lelijk eendje Deleese Williams onder handen nemen. Ze beloofden haar nieuwe borsten, een mooiere kaak, gelifte ogen en een Hollywoodsmile. Zover kwam het niet. Op het laatste moment lieten ze Deleese weten dat haar deelname niet kon doorgaan. Haar gebitsrenovatie zou te lang duren en niet in het opnameschema passen. Intussen had haar familie wel al onder druk interviews gegeven waarin ze beschreven hoe extreem lelijk Deleese wel was. Vooral zus Kellie voelde zich daar erg schuldig over en nam een overdosis drugs en alcohol. Zender ABC wist een rechtszaak te beëindigen met een onbepaald bedrag aan dollars.

undefined

Wanneer: april 2005


Programma: ‘Probleemwijken’ (Nederland)

De feiten: Dit controversiële SBS6-programma over het dagelijks leven in achterstandswijken streefde naar ‘onthutsende televisie van mensen die er andere normen en waarden op nahouden dan de gemiddelde Nederlander’. Er waren rellen na een aflevering over de Graafsewijk in Den Bosch. Een Groningse man die in een uitzending prominent aan bod kwam, pleegde zelfmoord in de gevangenis. Hij zat daar voor een verkeersovertreding. Volgens zijn familie was de uitzending de aanleiding. De man had brieven geschreven waarin hij zei spijt te hebben van zijn medewerking aan het programma. Hij kon niet meer leven met de commotie die de uitzending teweeg had gebracht.

undefined

Wanneer: april 2008


Programma: ‘Wife Swap’ (Verenigd Koninkrijk)

De feiten: Simon Foster (40) en zijn vrouw Jane namen deel aan het Britse ‘De nieuwe mama’, waarbij de vrouwen uit twee verschillende gezinnen een tijdje elkaars plaats innemen. De Fosters waren uitgekozen als ‘alternatieve’ familie, omdat zowel Simon als zijn vrouw nog relaties hadden met andere vrouwen. Beiden voelden zich misbruikt door de programmamakers vanwege het rolletje dat ze moesten spelen en het totale gebrek aan privacy. Na de opnames verliet Jane haar man voor een vrouw, ze nam de kinderen mee. Simon werd overal uitgelachen. Hij verloor zijn werk en huis. Een mix van methadon en alcohol werd hem - waarschijnlijk per ongeluk - fataal.

undefined

Wanneer: november 2008


Programma: ‘American Idol’ (Verenigde Staten)

De feiten: In januari 2006 deed Paula Goodspeed (28) mee aan de audities voor het programma. Ze was zo’n grote fan van Paula Abdul, die in de jury zat, dat ze haar naam Sandra in Paula had laten veranderen. Goodspeed werd door alle juryleden afgewezen vanwege haar povere zangtalent. Simon Cowell maakte zich bovendien vrolijk over haar grote metalen beugel. Paula voelde zich erg vernederd. Na haar deelname werd ze online en in het echte leven geregeld belachelijk gemaakt. Ze begon Paula Abdul te stalken. Twee jaar later parkeerde ze haar auto voor het huis van Abdul en maakte met medicijnen een eind aan haar leven. Vooraf had ze haar idool bloemen gestuurd.

undefined

Wanneer: juli 2010


Programma: 'Trompe-moi si tu peux' (Frankrijk)

De feiten: De 32-jarige homoseksuele Jean-Pierre hing zich op enkele dagen voor de eerste aflevering van deze nieuwe show zou worden uitgezonden. In het programma dat drie maanden eerder was opgenomen moesten koppels elkaar aan de lopende band bedriegen en vervolgens raden wie de ‘echte’ koppels waren. Vlak voor zijn wanhoopsdaad liet Jean-Pierre een voicemail achter waarin hij zijn 25-jarige vriend Hakim de schuld gaf van zijn zelfmoord. Wat er zich tijdens en na de tv-opnames tussen de twee heeft afgespeeld is nooit duidelijk geworden. Het programma werd door de zender M6 gecanceld en is nooit uitgezonden.

undefined

Wanneer: augustus 2011


Programma: ‘Real Housewives of Beverly Hills’ (Verenigde Staten)

De feiten: Deze realityserie volgt het leven van een aantal vrouwen in Beverly Hills, onder wie Taylor Armstrong. Zij en haar man Russell hadden een aantal sessies relatietherapie laten filmen die hun huwelijk moesten redden. Voor de uitzending daarvan, besloten ze echter te scheiden. Russell had ondertussen schulden van 1,5 miljoen dollar, die hij gemaakt had om hun luxeleventje te kunnen volhouden. Taylor beschuldigde haar ex van huiselijk geweld. Er doken geruchten op over een te verschijnen boek met saillante details over hun privéleven. Russell vreesde afgemaakt te worden in het nieuwe seizoen van de serie en knoopte zich op in het huis van een vriend.


Reality-tv (3): Uw contract of uw leven

undefined


Kandidatencontract Expeditie Robinson

[…]

2.5 Het eventueel vroegtijdig stoppen aan de deelname wordt enkel toegestaan bij ernstige ziekte van de Deelnemer en nada teen medicus dit heft vastgesteld. Voorts kan een Deelnemer vroegtijdig zijn/haar deelname stoppen indien een direct familie- of gezinslid overlijdt of een ernstige gebeurtenis waarbij in redelijkheid niet verlangd kan worden dat hij/zij blijft deelnemen. Voor dit doel zal de Deelnemer voor haar/zijn vertrek een lijst met namen en contactadresssen van familie en intieme kennissen/vriendenkring doorgeven aan Producent.

2.6 De Deelnemer stemt toe dat alles met betrekking tot zijn/haar deelname uitlsuitend door Talpa en Producent kunnen worden bepaald, zonder dat hij/zij hierover enige inspraak heeft. De Deelnemer verbindt zich ertoe zich tot het uiterste in te spannen en zonder weigering te antwoorden op alle vragen die hem/haar met betrekking tot zijn/haar deelname aan het Programma gesteld zullen worden, wat zijn/haar mentale toestand op het ogenblik van de vraagstelling ook is. De Deelnemer geeft zonder enig voorbehoud toestemming om gedurende de hele Productieperiode gefilmd en geïnterviewd te worden. De Deelnemer is ervan op de hoogte dat alles wat hij/zij zegt en doet gedurende de Productieperiode met audiovisuele middelen wordt vastgelegd en aan een algemeen publiek kan worden getoond.

[…]

2.8 De Deelnemer staat er voor in dat de persoonlijke gegevens die hij/zij in het kader van de deelname aan het Programma naar waarheid heeft doorgegeven, inclusief zijn/haar persoonlijke achtergrond en eerder opgedane ervaringen en vrijwaart Talpa voor negatieve publiciteit over (mogelijk) verzwegen persoonlijke gegevens en eerder opgedane ervaringen.

[…]

5.8 Indien de Deelnemer na afloop van de Periode door een derde partij wordt benaderd voor het gaan verrichten van prestaties voor een andere televisieomroep dan Talpa en/of aan Talpa gelieerde omroeporganisate, dan zal hij/zij Talpa voor dit aanbod schriftelijk gespecificeerd op de hoogte brengen. Talpa heft alsdan het recht de Deelnemer binnen zeven (7) dagen een gelijkwaardig tegenvoorstel te doen. In het geval Talpa dit gelijkwaardig tegenvoorstel aanbiedt is de Deelnemer verplicht het aanbod van de derde partij af te slaan.

5.9 Behoudens uitdrukkelijk schriftlijk akkoord van Talpa, ziet de Deelnemer af van elk recht op vergoeding voor de prestaties en/of Promotionele activiteiten verricht in het kader van dit artikel.

6 Geheimhouding

6.1 De Deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het feit dat het success van het Programma volledig afhangt van een strikte geheimhouding betreffende de opnames, de voorbereidingen en alle activiteiten die direct en indirect samenhangen met het Programma. De Deelnemer erkent dat hem/haar door Talpa geheimhouding is opgelegd van alle informative/kennis/gegevens etc. en bijzonderheden betreffende of verband houdende met de totstandkoming (in de ruimste zin van het woord) en uitzending van het Programma. De Deelnemer dient gedurende de Periode als na afloop daarvan op generlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande hetgeen bij de deelname aan het totstandkomen en uitzenden van het programma tot zijn/haar kennis is gekomen.

6.2 De Deelnemer is het tevens verboden om rechtstreeks of niet rechtstreeks foto’s of ander beeld-en geluidsmateriaal met betrekking tot het Programma, te gebruiken voor andere doeleinden dan voor gebruik in private kring.

[...]

7 Boeten

7.1 In geval van aantoonbare overtrading van het bepaalde in de artikelen2, 5, 6, 9 en 12, verbeurt de Deelnemer aan direct opeisbare boete van € 50.000,00 (zegge: vijftigduizend euro). De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtrading of niet-nakoming, maar laat onverminderd het recht van Talpa nakoming van deze overeenkomst te verlangen en laat onverminderd het recht van Talpa tot het vorderen van volledige schadevergoeding.


Reality-tv (3): Uw contract of uw leven

undefined


BOER ZOEKT VROUW' DEELNEMERSOVEREENKOMST

IK BEN ER MIJ VAN BEWUST DAT DIT EEN BELANGRIJK JURIDISCH DOCUMENT IS MET BETREKKING TOT MIJN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA EN DAT IK, DOOR HET TEKENEN VAN DIT DOCUMENT, AFSTAND DOE VAN EEN AANTAL WETTELIJKE RECHTEN DIE IK MOCHT HEBBEN TEGEN DE VENNOOTSCHAP EN DE UIITZENDER.

Ik wil aan het Programma deelnemen voor het plezier, en/of omdat het mij de kans kan bieden om mijn talenten te profileren. Het is niet mijn bedoeling om voor mijn deelname enig loon of andere vergoeding te ontvangen. Ik geef bij deze mijn instemming met het filmen, het opnemen, het bewerken en het gebruiken van die bijdrage, waarvan de aard en de inhoud mij omstandig werden uiteengezet, aan de hierna opgegeven voorwaarden. Ik zal mij daarbij schikken naar de regels die in de hierna volgende voorwaarden zijn vervat en ik erken de oprechtheid van de verklaringen die daarin zijn opgenomen.

1. TOEKENNEN VAN RECHTEN

1.1. Ik ken aan de Producer onherroepelijk de volgende rechten toe:

1.1.1. het recht om mij te interviewen en om dergelijk(e) interview(s) en mijn verklaringen en beeltenissen daarin, inclusief mijn naam en stem, (de 'Interview(s)' te filmen, op te nemen, deze opnames te bewerken, op enige drager te bewaren en uit te zenden;

1.1.2. (Indien ik geselecteerd word door de Producer als Deelnemer aan het Programma) het recht te vereisen dat ik steeds een microfoon zou dragen, en het recht mijzelf en mijn handelingen om 24 uur per dag, 7 dagen op 7 te filmen, op te nemen, deze opnames te bewerken, op enige drager te bewaren en uit te zenden in het kader van de productie van het Programma ongeacht of ik mij ervan bewust ben of niet dat mijn handelingen worden opgenomen.

[...]

2. DUUR VAN DE OPNAMES EN EXCLUSIVITEIT

2.5 Indien de deelnemer trouwt of gaat samenwonen met één van de vrouwelijke deelnemers binnen de periode van de exclusiviteit (startende op 15 april 2007 tem (6) maanden na de eerste uitzending van de laatste aflevering) heeft de producer het alleenrecht om deze trouw of samenwonen te verslagen door middel van video- en/of fotoreportages tot eventueel een extra aflevering van het programma dat volledig in het teken zal staan van deze trouw of samenwonen. Het is de producer die zal beslissen waar de trouwpartij zal doorgaan zonder enige kost op zich te nemen. Indien deze zoals voorzien in het format (regels) in het buitenland zou plaatsvinden zullen de kosten van de door de productie georganiseerde buitenlandse trouw gedragen worden door de producer, behalve kledij in het algemeen.

[...]

3. REGELS EN PRIJS

3.3 Ik aanvaard dat ikzelf en dat anderen (inclusief andere deelnemers, de Producer, het Kanaal en de presentator van het Programma), in of met betrekking tot het Programma, over mij informatie mogen bekend maken met een persoonlijk of intiem karakter, die verrassend of gênant kunnen zijn. Ik aanvaard verder dat mijn beeltenis, afbeelding en/of portrettering in het Programma, en dat mijn handelingen en de handelingen van anderen, zoals getoond in of in verband met het Programma gênant kan zijn of op enige andere manier een ongunstige aard kan hebben. Ik erken en stem ermee in dat de Producer, het Kanaal, en enig televisiestation of kanaal dat het Programma uitzendt, en elke van hun licentiehouders of rechtsverkrijgers, het recht zal hebben om (a) dergelijke informatie en dergelijke beeltenis, afbeelding, portrettering, handelingen en verklaringen in het Programma op te nemen naar eigen goeddunken vna de Producer, alsook in elke vorm van adverteren, promoties en publiciteit voor het Programma en voor het Kanaal en (b) om het Programma die dergelijke informatie en dergelijke beeltenis, afbeelding, portrettering of handelingen (dewelke allemaal 'Materiaal' uitmaken in de zin van paragraaf 1.2 hierboven) bevat, uit te zenden of op enig andere wijze te exploiteren. Ik zal in dat verband geen enkele vergoeding kunnen eisen. De verzakingen, de ontheffingen en vergoedingen in deze overeenkomsten zijn uitdrukkelijk van toepassing op dergelijke insluiting en exploitatie.

[...]

4. GEZONDHEIDSASPECTEN

4.4. Als ik ervoor kies om seksuele betrekkingen te hebben in de loop van de productie van het Programma, doe ik dat op eigen risico. Ik ben mij ervan bewust dat de Producer niet kan garanderen dat de andere deelnemers of andere mensen vrij zijn van besmetting met het HIV virus of enige andere ziektes. De verzakingen en ontheffingen in deze overeenkomst en enige andere overeenkomst die ik onderteken in verband met het Programma, zijn uitdrukkelijk toepasselijk indien ik een seksueel overdraagbare ziekte of een andere ziekte oploop door mijn deelname in het Programma. Ik stem ermee in de regels die de Producer oplegt inzake seksuele betrekkingen van de deelnemers (voor zovier die er zijn), na te zullen leven.

[...]

6. VERKLARINGEN EN GARANTIES

Ik garandeer, verklaar en verbind mij hierbij tot het volgende:

6.4. Ik zal niet misleiden, en niet knoeien met of op enige andere wijze het resultaat van het Programma beïnvloeden met de bedoeling het publiek te misleiden (inclusief het samenspannen) en ik zal geen informatie of specifieke en/of geheime bijstand in verband met het Programma aanbieden of aanvaarden en ik stem ermee in dat indien iemand probeert mij ertoe aan te zetten zo te handelen, dat ik dit onmiddellijk al meedelen aan de Producer en/of een verantwoordelijke van het Kanaal.

[...]

7. CONFIDENTIALITEIT

Ik aanvaard dat elke bijdrage die ik doe in verband met het Programma er uitsluitend toe dient om deel te nemen aan het Programma als deelnemer. Tenzij specifiek voorzien hierin of indien toegelaten door de Producer en/of het Kanaal, zal ik zelf geen publiciteit maken, geen reclame te maken, of mijn optreden in het Programma niet promoten, en ik zal ook gee naderen daartoe machtigen, ik zal geen geldelijk voordeel ontvangen of genereren door mijn optreden in het Programma, en ik zal geen gebruik maken van informatie of handelsgeheimen die ik heb vernomen of geleerd tengevolge vna mijn deelname aan het Programma, inclusief enige informatie betreffende het Programma, de deelnemers, de gebeurtenissen in het Programma (samen 'Programma-informatie') en ik zal geen dergelijke informatie bespreken met of onthullen aan een andere partij voor een periode die begint op datum van deze overeenkomst tot 12 maanden na de eerste uitzening van de laatse aflevering van het Programma. Zonder het voorgaan op enige manier te beperken, erken in dat alle Programma-Informatie die onthuld of bekend gemaakt wordt voorafgaan aan de eerste uitzending van de laatste aflevering vna het Programma, in dewelke ik optreedt als deelnemer of reserve-kandidaat, onherstelbare schade zal berokkenen aan de Producer en het Kanaal. In dat verband stem ik ermee in dat elke bekendmaking door mij, in strijd het met het voorgaande, een materiële schending van deze overeenkomst, die onherstelbare schade berokktendt aan de producer en het Kanaal, zal uitmaken en als zodanig zal worden behandeld. Ik stem er verder mee in dat ik in geval van bekendmakingen in strijd met dit artikel aan zowel het Kanaal als de Producer alle geleden schade zal vergoeden.

[...]

8. AFSTAND VAN VORDERINGEN

8.3 In zoveere wettelijke toegelaten, stemmen ik en de andere Afstanddoende Partijen ermee in dat ikzelf en de Afstanddoende Partijen geen vordering of proces zullen instellen tegen enige deelnemer aan het Programma of de Begunstigde Partijen in verband met een letsel, ziekte, verlies of schade aan mijzelf of aan mijn eigendom, dat voortvloeit uit of in verband met mijn voorbereiding voor, mijn reizen voor, mijn deelname aan en optreden in of mijn eliminatie uit het Programma of de activiteiten verbonden met het Programma, mijn bezit of gebruik van enige prijs, of mijn kandidatuur voor het Programma (inclusief all de testen die ik moet ondergaan als onderdeel vna het selectieproces alsook de gebeurtenissen die kunnen voorvallen nadat ik, of nadat ik niet langer, in aanmerking kom voor de Prijs).

[...]

10. VARIA

10.1 Ik erken dat mijn bijdrage aan het Programma geen beroepsprestatie is, en mij geen recht gedeft op loon, salaris of andere vergoedingen, tenzij de vergoedingen voorzien in dit artikel 1.7, die mij alleen zullen verschuldigd zijn in de mate dat ik geselecteerd wordt, en in de mate dat de Producer beslist mijn bijdrage te gebruiken op één van de daarin opgegeven manieren.

10.4 In de mate dat één van de bepalingen, of een deel van een bepaling van deze overeenkomst om enige reden onwettelijk of onafdwingbaar wordt geacht, dan zal deze bepaling of dat deel van die bepaling gewijzigd of verwijderd worden op zodanige manier om de gewijzigde overeenkomst wettelijk afdwingbaar te maken onder de toepasselijke wetten, zonder te raken aan de rest van de overeenkomst.

10.8 Mijn rechtsmiddelen tegen enige inbreuk op deze overeenkomst door de Producer of anderen zal enkel bestaan in een vordering voor schadevergoeding (met uitsluiting evenwel van indirecte schade of gevolgschade) en ik zal in geen geval het recht hebben deze overeenkomst te ontbinden, te doen ontbinden of de uitvoering in natura te vorderen tegen de Producer.

10.10 Ik heb ruimschoots de mogelijkheid gekregen om deze volledige overeenkomst te lezen, en ik heb deze overeenkomst nauwkeurig gelezen. Ik verklaar en garandeer dat ik het volledige recht, de macht en de bevoegdheid heb om de rechten toegekend in deze overeenkomst toe te kennen. Ik verklaar dat ik en onderzoek heb gedaan naar de feiten die betrekking hebben op deze overeenkomst en van alle andere zaken die daarmee verband houden en die ik noodzakelijk acht, dat ik de inhoud van deze overeenkomst volledig begrijp, en dat ik de bedoeling heb wettelijk verbonden te zijn door deze overeenkomst. Ik ben mij ervan bewust dat deze overeenkomst, onder andere, een afstand inhoudt voor de aansprakelijkheid voor toekomstige schade en een overeenkomst is tussen mij en de Producer en/of diens verbonden vennootschappen en dat ik deze overeenkomst uit vrije wil onderteken. Alle verklaringen door mij afgelegd, en alle informatie en/of materiaal door mij gegeven in verband met deze overeenkomst zijn waar. Ze bevatten geen misleidende informatie. Elke andere schriftelijke of mondelinge verklaring die ik heb afgelegd of zal afleggen aan de Producer is/zal waar zijn en niet misleidend.


Reality-tv (3): Uw contract of uw leven

undefined


Kandidatenovereenkomst Idool

Ik erken dat mijn bijdrage aan het Programma geen beroepsprestatie is, en mij geen recht geeft op loon, salaris of andere vergoedingen.

[...]

Ik erken dat de Producer aan de zender (VMMa) te allen tijde het recht geeft de naam, stem en beeltenis van de Deelnemer te gebruiken in het kader van commerciële en promotionele activiteiten, bijvoorbeeld in programmabladen, programma aankondigingen, (promotionele) internet site alsmede deze ter beschikking te stellen aan dagbladen, tijdschriften en overige media en te plaatsen op posters en ander promomateriaal.

De Deelnemer erkent dat de Producer, de zender en de (hoofd)sponsors – na voorafgaande goedkeuring door de Producer en VMMa – gerechtigd zijn om ter promotie van het Programma gebruik te maken van de naam, stem en beeltenis van de Deelnemer, waaronder begrepen het in verband met zijn/haar deelname aan het Programma gemaakt fotomateriaal en geluid- en beeldmateriaal.

Ik ga akkoord dat ik tot de eerste uitzending van de laatste aflevering binnen redelijke grenzen beschikbaar ben voor het kosteloos verlenen van medewerking aan de promotionele, publicitaire en commerciële activiteiten van VMMa, waaronder begrepen maar niet beperkt tot nabeschouwingswerkzaamheden, pers viewing, pers bijeenkomsten, fotoshoots, (gast)optredens in programma’s, evenementen en merchandising activiteiten van VMMa.

[...]

Het is de Deelnemer tot 12 maanden na de eerste uitzending van de laatste aflevering van het Programma niet toegestaan deel te nemen aan een televisieprogramma, tenzij VMMa daar schriftelijk goedkeuring voor heeft gegeven. VMMa zal haar goedkeuring niet op oneerlijke gronden onthouden.

Indien de Deelnemer na afloop van de Overeenkomst door een derde partij wordt benaderd voor het verrichten van prestaties voor een andere omroep, dan zal hij/zij VMMa gedetailleerd van dit aanbod schriftelijk op de hoogte brengen. VMMa is gerechtigd de Deelnemer binnen dertig (30) dagen een gelijkwaardig tegenvoorstel te doen. In dit geval is de Deelnemer verplicht het aanbod van de derde partij af te slaan en een overeenkomst met VMMa aan te gaan.

In het geval VMMa besluit, om binnen een periode van een jaar volgend op de eerste uitzending van de laatste aflevering, een of meerdere ‘spin off programma’s’ te produceren, zal de Deelnemer zijn medewerking hieraan verlenen. Hiervoor zal de Deelnemer geen vergoeding ontvangen.

[...]

Ik zal geen verklaringen doen of informatie verspreiden met betrekking tot het Programma, mijn deelname eraan, leden van het productieteam, of enige andere informatie met betrekking tot de zender, de omroep of de Producer of de manager of andere informatie die verband houdt met het Programma, noch er met derden over discussiëren, op gelijk welke plaats en via gelijk welk medium (met inbegrip van gelijk welke websites en internet-media) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Producer, tenzij in zover die informatie reeds publiek bekend is. Als iemand van de pers met mij contact opneemt, zal ik die persoon doorverwijzen naar Sara Vercauteren of Hilde Espenhout (VTM persdienst) op het nummer 02 255 32 11 en/of Gert Verpeet of Tine Brems (verantwoordelijken FremantleMedia Belgium) op het nummer 02 702 30 80. Bovendien zal ik vanaf vandaag tot de dag waarop mijn deelname aan het Programma definitief stopt mij nnaam, afbeelding, beeltenis, biografie, en muzikale capaciteiten en/of mijn capaciteiten met betrekking tot opvoeren, optreden of vertolken, niet gebruiken of publiceren, via gelijk welk medium (met inbegrip van gelijk welke websites en internet-media), tenzij via mijn deelname aan het Programma, in de mate dat dit door de Producer wordt toegelaten.


Reality-tv (3): Uw contract of uw leven

undefined


Kandidaatovereenkomt Domino - de Zoektocht

[...]

1.9 Het is VMMate allen tijde toegestaan op discretionaire wijze, zonder dat zij hierover enige verantwoording dient afte leggen aan gelijk wie, de Deelnemer uit te sluiten van (verdure) deelname aan het Programma (bijvoorbeeld in geval van stopzetting van het Programma, misbruik of ontdekken van ernstige feiten waarbij de Deelnemer betrokken is of is geweest). In geen geval heft de Deelnemer recht op (schade)vergoeding.

[…]

1.12 De Deelnemer kan de deelname aan het Programma onder geen nekel beding vroegtijdig beëindigen of verbreken. De Deelnemer erkent dat de stopzetting van de medewerking schade aan VMMa veroorzaakt, die minstens bestaat in alle gemaakte kosten.

1.13 Indien de Deelnemer meedoet aan een avontuurlijk programma, begrijpt die dat dit tot gevolg heft dat hij aan extreme en onnatuurlijke omstandigheden kan worden blootgesteld.

1.15 Het is de Deelnemer bekend dat het Programma zal worden gesponsord. VMMa kan de Deelnemer instructies opleggen in verband met het gebruik van gesponsorde producten of diensten.

De Deelnemer garandeert dat hij geen activiteiten zal ondernemen of uitspraken zal doen die schadelijk kunnen zijn voor het imago van de sponsors, voor de relatie tussen de sponsor en VMMa dan wel die anderszins afbreuk kunnen doen aan de belangen van de sponsors ofwel de branche exclusiviteit van de sponsors met betrekking tot het Programma.

De Deelnemer zal op geen enkele wijze afspraken maken met derden partijen ten aanzien van het verlenen van exposure voor goederen of diensten van derden, waaronder begrepen product placement, in het Programma.

De Deelnemer zal gedurende zijn deelname aan het programma, met uitzondering van via VMMa gesponsorde kleding, geen kleding (inclusief accesoires) dragen, waarop duidelijk identificeerbaar een merk, logo, handelsnaam of ander herkenningsteken is afgebeeld.

[…]

2.13 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VMMa is het de Deelnemer tot 31 december 2012 niet toegestaan zijn deelname aan het Programma op enige wijze, al dan niet commercieel, te (doen) exploiteren. Hieronder wordt mede verstaan het geven van interviews, het optreden in televisieprogramma’s of radioprogramma’s of websites, het schrijven van artikelen of boeken, het sluiten van sponsor- of merchandisingovereenkomsten of het meewerken aan promo- of reclamecampagnes van derden, of andere exploitatievormen waarbij of waarmee een relatie wordt gelegd of gesuggereerd met het Programma of de medewerking van de Deelnemers daaraan.

Partijen komen dan ook overeen dat de Deelnemer alle exploitaties van de deelname aan het Programma, waaronder:

- alle voorstellen (tot contracten) van derden evenals

- eigen commerciële initiatieven

die op enige wijze een gevolg zijn van de deelname aan het Programma ter schriftelijke goedkeuring aan VMMa voor te leggen.

Zonder afbreuk te doen aan de in de Overeenkomst opgesomde voorbeelden, wordt hieronder onder meer begrepen voorstellen of initiatieven die zonder de deelname aan het Programma niet zouden gedaan worden dan wel voorstellen of initiatieven die op enige wijze – impliciet of expliciet – aanhaken aan of refereren naar de deelname van de Deelnemer en/of ieder kenmerk (waaronder de naam, logo, reputatie, afbeelding, ...) van de Deelnemer, VMMa of haar merken, het Programma, de musical en/of haar medewerkers uit het Programma.

De VMMa zal de voorstellen bekijken maar heeft ten alle tijde het recht om voorstellen naar eigen goeddunken te weigeren.

2.14 De Deelnemer mag, behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de VMMa, tot 31 december 2012 noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verschijnen, deelnemen of werken voor een programma dat geproduceerd wordt ten behoeve van een andere televisie- of radio-omroep dan voor één van de omroepen van VMMa. Indien de Deelnemer na 31 december 2012 aangesproken wordt door een derde partij voor eventuele prestaties voor een andere televisieomroep, zal de Deelnemer de VMMa hieromtrent informeren. Onverminderd hetgeen onder artikel 2.13 bepaald wordt, moet de Deelnemer de VMMa vervolgens de mogelijkheid geven om binnen de zeven (7) dagen een economisch gelijkwaardig tegenvoorstel te doen dan dat van de derde partij. Als de VMMa dit economisch gelijkwaardig tegenvoorstel aanbiedt, zal de Deelnemer het aanbod van de derde partij afslaan.

[…]

De Deelnemer zal zich onthouden van negatieve uitspraken over het Programma, VMMa, de Producent en haar respectievelijke medewerkers en aangestelden, evenals over de producten en diensten van de sponsor, zowel tijdens als na de deelname aan het Programma.

[…]

5.2 De Deelnemer erkent dat zijn bijdrage aan het Programma geen beroepsprestatie is, en hem geen recht geeft op loon, salaris of andere vergoedingen.

[…]

De Deelnemer erkent en aanvaardt dat, ofschoon VMMa alle redelijke voorzorgmaatregelen neemt om zijn/haar veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te vrijwaren, geen enkele voorzorgmaatregel de veiligheids- gezondheids- en andere risico’s met betrekking tot het Programma, volledig kan uitsluiten.

De Deelnemer stelt VMMa, de Producent, alsmede al hun moeder-, dochter- en zusterondernemingen, personeel, medewerkers en uitvoeringsagenten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het Programma betrokken zijn, volledig vrij van enige aansprakelijkheid voor alle door hem geleden rechtstreekse en onrechtstreekse schade, van om het even welk aard, tengevolge van het sluiten van onderhavige overeenkmost, deelname aan, verschijnen in en het verlaten van het Programma, ook in geval van zware fout van VMMa, de Producent en met hen verbonden ondernemingen.

[…]

11.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst nietig of niet-uitvoerbaar zou blijken te zijn omwille van wettelijke of reglementaire bepalingen laat dit de overige bepalingen van onderhavige overeenkomst onverlet behalve wanneer de nietigheid of niet-uitvoerbaarheid zou betrekking hebben op essentiële bepalingen van de overeenkomst zonder dewelke partijen de overeenkomst nooit zouden hebben aangegaan. In de gevallen zoals hiervoor vermeld verbinden partijen zich ertoe om, indien mogelijk, een geldige vervangende bepaling te vinden die de oorspornkelijke intentie van partijen zoveel mogelijk respecteert.

[…]

B. Afspraken eigen aan de deelname aan het tv-programma

C.1 De Deelnemers dienen alle instructies van de productie nauwkeurig na te leven.

C.2 De Deelnemers kunnen op geen enkel moment weigeren om gefilmd te worden.

C.3 De Deelnemers kunnen evenmin weigeren geïnterviewd te worden. Ze beloven eerlijk en oprecht te antwoorden op alle vragen met betrekking tot hun deelname aan het programma.

C.4 De Deelnemers moeten zich houden aan de Belgische wetgeving. Alle vormen van fysiek geweld zijn ten strengste verboden en kunnen grond zijn voor onmiddellijke uitsluiting. Ook het overmatig gebruik van alcoholische dranken en drugs in de ruimste betekenis van het woord worden niet getolereerd en leiden tot eventuele uitsluiting.

C.5 De deelnemers garanderen de productie in de loop van de opnames geen drastische wijzigingen aan het uiterlijk uit te voeren. (kleur van het kapsel, lengte van het kapsel)

[…]

D.3 Indien de productie het nodig en wenselijk acht voor het verdere goede verloop van het Programma, kan zij redelijke wijzigingen aanbrengen aan het reglement. In dat geval zullen de Deelnemers op behoorlijke wijze in kennis worden gesteld van de aanpassingen.

D.4 Deelnemers mogen/kunnen de productie niet verplichten om de naleving van het reglement af te dwingen indien zij menen dat andere deelnemers het ovetreden. Het is ten alle tijde de discretionaire bevoegdheid van de productie om het reglement en de niet-naleving ervan door de kandidaten te interpreteren en eventueel te sanctioneren op de wijze die zij nodig en/of redelijk acht.


Reality-tv (3): Uw contract of uw leven

undefined


Kandidatencontract

Betreffende deelname aan een televisieproductie: 'Expeditie Robinson'

[...]

5. Uitvoering

5.2 De Deelnemer verklaart te zijn ingelicht dat zijn/haar verblijf op de Locatie gepaard zal gaan met bijzonder zware lasten, gevaren en risico's: onder meer ernstig fysieke ontberingen, een hard klimaat, de volledige afwezigheid van enig comfort (stromend water, electriciteit, radio en telefoon, vast onderdak etc...), een volledig isolement van de buitenwereld en naar alle waarschijnlijkheid extreem zware psychische spanningen en prestatiedruk. Laatstgenoemde stemt bij deze uitdrukkelijk in met een dergelijk verblijf, gedurende de volledige Productieperiode zoals hier bepaald. Hij/zij ziet af van elk recht om de Locatie te verlaten (tenzij in de gevallen die uitdrukkelijk in deze overeenkomst voorzien worden).

5.3 De Deelnemer stemt toe dat alle aspecten met betrekking tot zijn/haar verblijf op de Loactie en zijn/haar deelname aan het Programma uitsluitend door SBS BROADCASTING B.V. kunnen worden bepaald, zonder dat hij/zij hierover enige inspraak heeft. (Keuze van het persoonlijk item, ter beschikking gestelde kledij & materialen, etc....) De Deelnemer verbindt zich er toe de opgelegde oefeningen/opdrachten zonder voorbehoud uit te voeren en zich tot het uiterste van zijn/haar kunnen in te spannen bij de deelname aan de competitie.

5.4 De Deelnemer geeft zonder enig voorbehoud toestemming om gedurende de gehele productieperiode gefilmd en geïnterviewd te worden. De Deelnemer is ervan o de hoogte dat alles wat hij/zij zegt en doet gedurende de Productieperiode op de Locatie, aan een algemeen publiek getoond kan worden.

[...]

7. Niet-materiele rechten en rechten over het materiaal

7.2 Hij/zij doet uitdrukkelijk afstand van het recht om op te komen tegen wijzigingen inkortingen en/of toevoegingen aangebracht aan zijn/haar bijdrage met het oog op de productie van het Programma.

7.3 De Deelnemer verbindt zich er toe de exploitatie van zijn/haar bijdrage niet te belemmeren of te verhinderen door enig persoonlijkheidsrecht (zoals het recht op privacy) in te roepen.

7.4 De Deelnemer doet afstand van enig recht op inkeer.

[...]

8. Merchandising

8.1 De Deelnemer geeft voor een duur van vijf jaar aan SBS BROADCASTING B.V. het exclusieve recht om over te gaan tot de exploitatie van zijn/haar naam en afbeelding voor de promotie van hun activiteiten en producten, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. Alle rechten genoemd in dit artikel zijn vrij overdraagbaar.

[...]

10. Geheimhouding

10.1 De Deelnemer verklaart zich bewust te zijn van het feit dat het - onder meer - commerciële succes van het Programma volledig afhangt van een strikte geheimhouding betreffende de opnamens, de voorbereiding en alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks met het programma te maken hebben. Al deze informatie is ten aanzien van het potentiële publiek, behoudens uitdrukkelijk tegenbericht van SBS BROADCASTING B.V., als vertrouwelijk te beschouwen. Het spreekt voor zich dat de uitslag van (elke deelnemer aan) de wedstrijd, het spelverloop en de anekdotes met betrekking tot de deelnemers bij uitstek als geheim zijn te beschouwen.

10.2 De Deelnemer verbindt zich ertoe de inhoud van dit contract en elke informatie met betrekking tot de totstandkoming ervan niet aan derden mee te delen. Hetzelfde geldt voor alle informatie met begtrekking tot de totstandkoming van het Programma welke niet publiek wordt door de uitzending van het Programma zelf. De deelnemer zal dit artikel expliciet respecteren tijdens het geven van interviews of gelijk welke andere vorm van communicatie omtrent het programma. De geheimhoudingsplichten hebben een duur van dertig jaar.

10.4 De Deelnemer mag op geen enkele wijze, direct of indirect deelnemen aan internetforums of andere internet gerelateerde sites, die betrekking hebben op het Programma, zijn of haar deelname aan het programma en/of zijn of haar persoon. Uitzonderingen hierop kunnen enkel plaatsvinden na expliciete toestemming van SBS BROADCASTING G.V./VT4. Deze verbintenis geldt voor een onbeperkte tijd.

10.5 Indien de deelnemer zijn geheimhoudingsverbintenissen uit artikel 10.1 - 10.4 niet nakomt, dan kan hij aangesproken worden tot een schadevergoeding van 10.000.000 Euro per wanprestatie, onverminderd het recht om van SBS BROADCASTING B.V. om over te gaan tot de terugvordering van alle bedragen die aan de Deelnemer werden toegekend en van het recht een hogere schade te bewijzen.

[...]

14. Verantwoordelijkheid, verzekering enz...

14.1 De aansprakelijkheid van SBS BROADCASTING B.V. met betrekking tot de veiligheid van de Deelnemer beperkt zich tot het geven van inlichtingen en de levering van materiaal, geschikt en vrij van gebreken: deze beide verplichtingen zijn te beschouwen als middelenverbintenissen. De Deelnemer draagt het volledige risico voor eigen schade ingevolge de deelname aan het programma. De Deelnemer draagt het volledige risico voor eigen schade ingevolge de deelname aan het programma. De Deelnemer staaat in voor de schade die ontstaat door zijn eigen fout. Onder geen beding strekt de aansprakelijkheid van SBS BROADCASTING B.V. zich verder uit dan deze die gedekt is door de verzekeringspolis, afgesloten door VT4. De Deelnemer is zich bewust van het risico op eventuele materiële en/of lichamelijke schade, verbonden aan het Programma. De deelnemers nemen anderzijds wel akte van een bijkomende polis, die VT4 afsloot, specifiek ten behoeve van de kanditaten, en die een aantal dekkingen garandeert, zoals gestipuleerd in bijlage 3.

14.4 Over de gezondheid en medische toestand van de deelnemers zal ten alle tijde gewaakt worden door een ervaren arts bijgestaan door verplegend personeel en dit exclusief ten behoeve van de productie en gedurende de gehele productieperiode op Locatie.

14.5 De deelnemer is verplicht om na terugkeer in Nederland/België gebruik te maken van de door SBS Broacasting B.V./VT4 aangeboden sessie(s) met een Nederlandse/Belgische psycholoog.

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234