null Beeld

SP.A-voorzitter Bruno Tobback: 'CD&V is een kwal die alle richtingen uitdrijft'

Het is woensdagnamiddag, ten kantore van de SP.A. Een histórische woensdagnamiddag: een paar uur eerder heeft de IKEA-regering van Charles Michel na een paar fopduiken dan toch de finale landing ingezet. Ver weg van het feestgedruis overschouwt SP.A-voorzitter Bruno Tobback het slagveld en de troepen.

Eric Goens

De vraag of Bruno Tobback als leider van die oppositie felicitaties of condoleances verwacht, opent de debatten. Dubbele condoleances, voor minder gaat hij niet, luidt het: ‘Eén keer voor de oppositie en één keer voor het partijleiderschap.’

Hij zegt het niet zomaar, zelfs zonder zijn gebruikelijke zweem van sarcasme, na een bloedhete zomer waarin zijn kameraden vaker wel dan niet aan de poten van zijn stoel hebben gezaagd. Als het van John Crombez, Freya Van den Bossche et les autres had afgehangen, was Comical Bruno allang op een vergeten asweide uitgestrooid. En toch kijkt hij uit naar die oppositie, zegt hij. Al te lang heeft hij zijn tijd verbeuzeld aan het uitleggen van het zoveelste compromis: ‘In een coalitie leg je altijd uit wat je hebt kunnen krijgen, nooit wat je had willen krijgen.’ En dan volgt een omstandige uitleg over de schier eindeloze reeks van overwinningsnederlagen.

Met stip op één: de vermogenswinstbelasting. Het is niet de meest sexy materie, maar hij had er zo graag één gewild. Alleen hebben ‘de anderen’ het hem nooit gegund. Het steekt nog altijd, geeft hij toe, zeker als hij merkt hoe hard de christendemocraten de voorbije weken hebben aangedrongen op zo’n belasting. En toen ging de voorzitter finaal in oppositiemodus.

Bruno Tobback «Soms geloofde ik mijn eigen ogen en oren niet, als ik de onderhandelaars van de CD&V nog maar eens hoorde aandringen op een vermogenswinstbelasting. Ik heb nooit begrepen waar die plotse belastingdrift bij de CD&V vandaan kwam. Ik heb de voorbije jaren zelfs niet durven te vermoeden dat ze daar een visie op hadden.»

HUMO Met de CD&V van vandaag had u wél zaken kunnen doen?

Tobback «Ach, ik maak mij weinig illusies. Het is onbegonnen werk om te doorgronden waar CD&V voor staat, laat staan dat je er zaken mee zou kunnen doen. Dat uitgerekend zij zich opwierpen als de voorvechters van een vermogenswinstbelasting, is voor mij één van de grootste vormen van cynisme die ik ooit in de Wetstraat heb meegemaakt. In de vorige regering waren ze daar alleen maar vierkant tegen.»

HUMO Hoe verklaart u die plotse ommekeer?

Tobback «Koud ontwaken bij het zien van wat ze hebben aangericht, zeker? Ze zullen het straks nog veel kouder krijgen, bij het besef wat ze nog allemaal zullen aanrichten.»

HUMO Straks vervalt u in het repertoire van uw vader en gaat u CD&V met Caligula vergelijken.

Tobback «Caligula? Nee, dat nog niet (lacht). Eerder met de kwal die alle richtingen uitdrijft.

»Op dat vlak is de oppositie een opportuniteit. Wij kunnen rustig onze eigen koers varen. Als je twintig jaar hebt geregeerd, krijg je de neiging om je denken en doen te laten bepalen door alles wat je hebt gerealiseerd. Op den duur word je één met je compromis.»

HUMO Op den duur word je zelf een kwal.

Tobback «Zover is het nooit gekomen. Maar je wordt wel iets dat vooral door de andere partijen wordt ingevuld. Bij de meerderheid van onze beslissingen kon je daar bijna de vinger op leggen: ‘Dat daar, dat is een beetje PS. En dát komt van CD&V.’»

HUMO Bent u niet bang dat u door de nieuwe regering zal worden weggehoond in uw rol als oppositieleider? U wordt de criticaster van uw eigen beleid.

Tobback «Ze zullen zeker proberen om dat spelletje te spelen. Laat ze maar doen. We zijn zelf redelijk bedreven in dat spel, we hebben het tijdens de beginperiode van paars jarenlang met CD&V gespeeld (grijnst). Ik hoop in elk geval dat wij nooit op zo’n meelijwekkende manier oppositie zullen voeren zoals CD&V dat toen heeft gedaan.

»Ik vergeet nooit dat beeld in het Vlaams Parlement, de dag dat de paarse regering werd geïnstalleerd. Ze waren zó verontwaardigd dat ze buitenspel waren gezet, dat ze al hun dinosaurussen op de eerste rij hadden gezet: Luc Van den Brande, Wivina Demeester, Eric Van Rompuy... De minachting droop van hun gezicht. Je kon ze hóren denken: ‘Wat doen jullie daar? Gijle zit op ónze stoelen, gijle kunt dat niet.’ Die dag is de wereld op hun hoofd gevallen, ze waren ontroostbaar. Ze zijn daar jaren niet goed van geweest. Die fout gaan wij niet maken.

»Ik ben ervan overtuigd dat wij vrij snel de juiste cadans zullen vinden. En we zullen veel meer zijn dan de stem van de linkse mensen die nu al kwaad zijn over het huidige beleid. Daar komen straks een heleboel mensen bij die zich vandaag als centrumkiezers beschouwen, maar die zich straks op hun beurt verontwaardigd en bedrogen zullen voelen. De notionele intrestaftrek blijft gewoon behouden, en de mannen met de Porsches worden ook ontzien, maar de gewone consument zal meer btw en meer belastingen betalen omdat er zogezegd geen ander alternatief is.»


Getrouwd met nucleaire lobby

HUMO Als John Crombez in het Vlaams Parlement tekeergaat tegen de stijgende...

Tobback (onderbreekt) «Ik heb mezelf moeten beloven dat ik geen verkeerd woord zal zeggen over John Crombez (lacht).»

HUMO Ik herhaal: Als John C. tekeergaat tegen de stijgende energiefactuur...

Tobback «Dan heeft hij gelijk.»

HUMO ...dan denk ik: misschien moet de SP.A de komende jaren vooral even zwijgen over het energiedossier.

Tobback «Waarom? Ik zie met de beste wil van de wereld niet in waarom we dat zouden doen.»

HUMO Als we straks in het donker zitten, is het mee de schuld van de SP.A dat het energiebeleid op een fiasco is uitgedraaid.

Tobback «Neen! Die stelling klopt van geen kanten. Het beleid is een fiasco geworden in 2007, toen Leterme ons uit de regering heeft gegooid en onmiddellijk de geplande kernuitstap heeft herroepen. Dáár is het fout gegaan.»

HUMO U hebt in 2012 in de regering-Di Rupo zélf beslist om Tihange 1 tien jaar langer open te houden. Het leverde u destijds een striemende open brief van Groen-voorzitter Wouter Van Besien op, die zei dat u met één pennentrek de geloofwaardigheid van de SP.A te grabbel gooide.

Tobback «Cher ami, mag ik er u op wijzen dat we daarvóór vier jaar in de oppositie hebben gezeten? Nogmaals, niet wij, maar Leterme heeft beslist om de geplande kernuitstap opnieuw op de helling te zetten.

»Toen we in 2011 terug in de regering zijn gestapt, hebben we dat onderwerp meteen opnieuw op tafel gelegd. Nachtenlang is daar kletterende ruzie over gemaakt. Maar we zijn niet buitengestapt voor er opnieuw duidelijke afspraken waren over de definitieve sluiting van de kerncentrales. Ja, we hebben toen beslist om Tihange 1 tien jaar langer open te houden, maar dat was net om het licht niet te laten doven. Doel 1 en Doel 2 gaan dicht in 2015. Dat jij ons durft te verwijten dat we niet genoeg hebben gedaan! Het zijn de andere partijen die hun kar hebben gekeerd.

»De waarheid is dat de nucleaire lobby al jaren een guerrillaoorlog tegen de geplande kernuitstap aan het voeren is. Daar zijn wij keihard tegenin gegaan. Ik stel vast dat andere politieke partijen blijkbaar getrouwd zijn met die nucleaire lobby. Ze zijn in elk geval geweldig overtuigd van de noodzaak van een financiële pijplijn die van Brussel naar Parijs loopt.»

HUMO Dus: N-VA, Open VLD en CD&V zijn getrouwd met de nucleaire lobby?

Tobback «Ik kan dat alleen maar vaststellen.

»Op de Belgische energiemarkt zijn er twee opties: ofwel kies je voor groene energie met een traditionele back-up zoals gascentrales, ofwel blijf je met handen en voeten gebonden aan nucleaire energie. In hernieuwbare energie is de technische vooruitgang de voorbije twintig jaar indrukwekkend groot, terwijl kernenergie is blijven stilstaan en ontzettend duur blijft. Dat lijkt mij niet zo’n moeilijke keuze. Wie wil er nu voor de rest van zijn dagen afhankelijk blijven van de goedertierenheid van Electrabel en Suez?»

HUMO Als u met zoveel woorden zegt dat de andere partijen getrouwd zijn met de nucleaire lobby, dan insinueert u dat ze daar financieel niet slechter van worden.

Tobback «Dat heb ik helemaal niet geïnsinueerd.»

HUMO Waarom trouwt een politieke partij anders met een nucleaire lobby?

Tobback «Misschien geloven zij in nucleaire energie zoals ik geloof in hernieuwbare energie. Daar verdien ik voor alle duidelijkheid ook geen geld aan.»

HUMO De Tijd verbaasde zich onlangs over, ik citeer: ‘de onverklaarbare fascinatie van de Vlaamse socialisten voor zonne- en windenergie en hun zakelijke betrokkenheid daarin’.

Tobback «Dat is bullshit. Leg dan eindelijk eens de bewijzen op tafel. Als je een serieuze gazet wil zijn, moet je meer doen dan wat kletspraat en platvloerse insinuaties verkopen.»

HUMO U weet ook dat ze impliciet naar de rol van Johan Vande Lanotte verwijzen.

Tobback «Iedereen probeert nu al tien jaar te bewijzen dat Vande Lanotte daar geld aan verdient. Heeft er ooit iemand één centiem gevonden? Put up or shut up.»

HUMO Als de beslissing om de kerncentrales langer open te houden niet is geïnspireerd door geldgewin, is het dan gewoon domheid?

Tobback (zucht) «Geef mij nu zelf eens een rationele verklaring voor die beslissing. Die is er toch niet? Want zelfs met kerncentrales kun je blijkbaar niet beletten dat het licht uitgaat. Waarom zou je dan nog nieuwe bouwen? Nucleaire energie is een lekkend vat, letterlijk en figuurlijk. En toch blijven meneer Beke, meneer De Wever en mevrouw Rutten zich daar aan vastklampen. Als jij een andere verklaring ziet dan ideologische verdwazing of sommige zakelijke kameraden een plezier doen, geef ze mij dan!»

HUMO ‘Sommige zakelijke kameraden een plezier doen’: nu insinueert u weer dat ze langs de kassa passeren.

Tobback «Dat weet ik niet, echt niet. Het is niet aan mij om dat uit te zoeken. (Zwijgt) Ik stel vast dat het Suezkanaal allang niet meer in Egypte, maar in België ligt. Elk jaar stromen er een honderden miljoenen euro’s van de Belgische gezinnen naar Parijs.»

HUMO Wie is in Vlaanderen de grootste pleitbezorger van dat Suezkanaal?

Tobback «Raar maar waar: de N-VA. Die hebben zich het afgelopen jaar met hand en tand verzet tegen een mogelijke afbouw van de kernenergie. Dat is de enige transfer waar ze bij de N-VA geen problemen mee hebben, het Vlaamse geld dat naar Parijs stroomt. Ze spreken daar ook Frans, maar voor De Wever zijn die Fransen blijkbaar toch een betere volksstam dan de Walen.»


Harten winnen

HUMO Toen de regering-Michel aankondigde dat de pensioenleeftijd wordt opgetrokken naar 67 jaar, zei u meteen: ‘Dat is het eerste dat wij zullen afschaffen als we opnieuw in de regering zitten.’ Geen jaar geleden verdedigde u in Le Vif de verhoging van de pensioenleeftijd, met het argument dat u uw dochter van 16 niet kon beloven dat ze op haar 65ste met pensioen zou mogen gaan.

Tobback «Hola, ik heb nooit gezegd dat ze tot haar 67ste zal moeten werken. Daar gaat de discussie namelijk niet over. In ons verkiezingsprogramma staat dat iedereen 42 jaar zal moeten werken.

»Zowel CD&V als N-VA, Open VLD en MR zeiden vóór de verkiezingen: ‘65 is genoeg.’ Bon, steek die mannen een nacht bij elkaar, zet een paar pizza’s op tafel en een paar uur later moet iedereen tot zijn 67ste werken. Ze eten sneller hun overtuiging dan hun pizza’s op. Maar ze worden pas echt laf als ze zich proberen te verdedigen door te zeggen: ‘Frank Vandenbroucke heeft gezegd dat het zó moest.’ Ze zijn te laf om zelf hun verantwoordelijkheid op te nemen, dus steken ze het maar op de socialisten.»

HUMO Dreigt u geen roepende in de woestijn te worden? De Vlaamse meerderheid is zó sterk dat u zelfs niet over voldoende stemmen beschikt om een speciale commissievergadering bijeen te roepen.

Tobback «Ik bekijk het positief: dat maakt onze groeimarge alleen maar groter (lacht). Dat is per definitie een bittere vaststelling: de reden waarom je in de oppositie álles mag zeggen, is dat je eigenlijk niks te zeggen hebt. Dat weet je als je eraan begint.

»Het is niet in de commissievergaderingen dat we het moeten forceren. Een efficiënte oppositie voer je niet alleen in het parlement, maar ook in de samenleving, bij de mensen thuis. Dáár moet je de harten winnen: bij de cultuurvereniging die haar subsidies verliest, bij het gezin dat een paar honderd euro per jaar moet inleveren, bij de verpleegster die op haar 51ste te horen krijgt dat ze nog vijf jaar langer op haar pensioen zal moeten wachten. Daar moet het gebeuren.»

HUMO Uw drie voorbeelden gaan alle drie over geld. Dat ruikt naar biefstukkensocialisme. Als u maar genoeg geld belooft, dan...

Tobback «Dat gaat helemaal niet over geld! Het gaat over de verwachtingen die mensen nog mogen hebben. Stel je in de plaats van die 51-jarige verpleegster die van de ene dag op de andere te horen krijgt dat ze nog vijf jaar langer moet blijven werken dan voorzien. Cultuur, pensioen, gezondheidszorg; dat gaat niet over geld, maar over menselijkheid.»

HUMO Ben ik asociaal als ik zeg dat een flik ten onrechte gaat betogen omdat hij voortaan tot zijn 62ste zal moeten werken in plaats van tot zijn 56ste?

Tobback «Dan ben je in mijn ogen asociaal, ja.»

HUMO Ik vind het asociaal om per se op je 56ste met pensioen te willen gaan. Dan ondermijn je de toekomst van het pensioenstelsel.

Tobback «Vind jij het verdedigbaar dat de ene mens 40 jaar moet werken en de andere mens 50 jaar?»

HUMO Als een agent op zijn 56ste met pensioen gaat, heeft hij geen 40 of 50 jaar gewerkt, maar in het beste geval 38 jaar.

Tobback «Ik heb liever niet dat een flik van 58 jaar achter een bandiet aan moet lopen. Zo gaan we niet veel bandieten meer pakken, denk ik.»

HUMO Da’s flauwekul. Er is voldoende administratief werk.

Tobback «Een hele hoop 60-plussers op een bureau? Weet je hoe ze dat noemen? Da’s geld uitgeven aan nutteloos werk.»

HUMO Ik zou het als 60-plusser geen prettige gedachte vinden dat de partijvoorzitter van de SP.A mij als ‘nutteloos’ bestempelt.

Tobback «Je kunt toch geen dertig bejaarde brandweermannen optrommelen om de kazerne te kuisen? Dan hou je nog vijf jonge gasten over om op de brandladder te staan.

»Volgens alle economische berekeningen is een loopbaan van 42 jaar voldoende om ons pensioenstelsel betaalbaar te houden. Ik herhaal: 42 jaar is genóég! Iemand die op zijn 18de is beginnen te werken, heeft sowieso al een pak minder gekost aan de samenleving. Die betaalde al belastingen toen zijn leeftijdgenoten nog aan het studeren waren. Hij heeft een lager inkomen en een lager pensioen, en in de meeste gevallen zelfs een lagere levensverwachting. Tegen zo iemand zul je mij niet horen zeggen: ‘Sorry, maat, jij moet blijven werken tot je 67ste. Ja, dát vind ik dus asociaal.

»Vandaag wonen er in België 2 miljoen gepensioneerden. De overgrote meerderheid van hen heeft keihard gewerkt en heeft dat pensioen dubbel en dwars verdiend. Dan gaan we het hele pensioenstelsel toch niet ter discussie stellen voor die paar uitzonderingen die misschien van het systeem proberen te profiteren? Ik word er hoorndol van dat sommige partijen die uitzonderingen misbruiken met als enige ambitie de sociale zekerheid af te bouwen. Dat is zelfs geen verborgen agenda meer, dat gebeurt gewoon open en bloot. Bon, gelukkig zijn wij er nog om daartegen te vechten.»


Autist met vadercomplex

HUMO Hoe zit het met de interne stammentwisten bij de SP.A?

Tobback «Wat wilt u weten?»

HUMO Telkens als ik jullie de voorbije weken en maanden ruziënd over straat zag rollen, heb ik me afgevraagd: ‘Hoe is het toch mogelijk?’

Tobback «Awel, ik zal heel eerlijk zijn: die vraag heb ik me ook vaak gesteld.»

HUMO Is er nooit een moment geweest dat u ’s morgens in de spiegel keek en zei: ‘Go fuck you all!’

Tobback «Sommige dingen durf ik zelfs tegen mijn spiegel niet te zeggen. Maar ik ben er niet echt vrolijk van geworden. Een prettige zomer is het niet geweest.

»Al heeft het me nooit zóver gebracht dat ik dacht: ‘Kust ze, ik ben hier weg.’ Ik was vooral gefrustreerd omdat ik vond dat we veel nuttiger dingen te doen hadden dan elkaar af te maken. Het is te zot voor woorden dat we daar onze tijd aan verkloot hebben.»

HUMO Na het zoveelste uit de hand gelopen partijbestuur werd u in Het Laatste Nieuws door een anonieme partijmandataris ‘Comical Bruno’ genoemd.

Tobback «Er zijn prettiger dingen om over jezelf te lezen. Maar wie zegt dat ik dat héb gelezen? (grijnst) Ik herinner me vooral de omschrijving: ‘de autist met een vadercomplex’.»

HUMO Ik heb ook gelezen dat u een luiaard en een kluizenaar bent, dat u niet met andere mensen kunt samenwerken, dat u...

Tobback «Jaja, laat u maar eens goed gaan.»

HUMO Het was een ronduit indrukwekkende karaktermoord.

Tobback «Tja... (zwijgt) Je zult mij niet geloven, maar ik trek mij daar geen fluit van aan. Het waren allemaal anonieme verklaringen. Zolang iemand niet met naam en toenaam zijn gedacht durft te zeggen, is dat voor mij flauwe zever.»

HUMO John C. zei na de fractiedagen in Nieuwpoort: ‘De onvrede over Bruno Tobback is nog altijd niet verdwenen.’ Dat trekt u zich dus wel aan?

Tobback «Euh... Het antwoord op uw vraag is: ja (grijnst). Ik heb daar zelfs geen moeite mee. De onvrede over de verkiezingsuitslag was en is nog altijd niet verteerd. De overwinning heeft vele vaders en de nederlaag is wees. Maar het is wel míjn weeskind. So be it. Dat weet je op het moment dat je hier op de ijzeren troon komt zitten.»

HUMO Kort na uw verkiezing als voorzitter zei u in Humo: ‘Ik blijf hier zitten tot ze mij buitensmijten.’ Maar zelfs toen ze u wilden buitengooien, bent u nog blijven zitten.

Tobback «Denkt u nu echt dat ik hier nog had gezeten als het echt een unanieme partijrevolutie was geweest? Dat was het voor alle duidelijkheid niet. Maar ik wil daar voor de rest zo weinig mogelijk woorden aan vuilmaken. Ik beschouw die periode als afgesloten.»

undefined


Vier sossen, vijf meningen

HUMO In de aanloop naar de fractiedagen in Nieuwpoort beloofden verschillende kopstukken van de SP.A harde interviews, waarin ze man en paard zouden noemen. Plots werden al die beloftes weer ingetrokken. Hoe hebt u die opstand bezworen?

Tobback (ontwijkend) «We hebben elkaar geregeld gebeld, gesproken en gezien. Zo is het vertrouwen langzaam maar zeker hersteld.»

HUMO Was u zich er bewust van dat er in de aanloop naar de fractiedagen een communicatieoffensief in de steigers werd gezet?

Tobback (grijnst) «Als u nu suggereert dat er een guerrilla aan de gang was, lijkt het mij vrij logisch dat ik daar niet van op de hoogte was. En als ik er wél van op de hoogte was, zou ik nu vooral hard mijn best doen om te doen alsof ik daar niet van op de hoogte was.»

HUMO U wist het dus wel?

Tobback «Denk je dat ik een onnozelaar ben, of wa?

»We zijn na drie moeilijke maanden uit het dal geklauterd omdat ik nooit wakker heb gelegen van al dat gedoe. De voorzittersverkiezingen zijn gepland voor volgende zomer. Tot die tijd hebben we wel andere zorgen aan ons hoofd.»

HUMO Hebt u enig idee hoeveel verkiezingen de Vlaamse socialisten de voorbije 35 jaar hebben gewonnen?

Tobback «Goh... Een stuk of drie?»

HUMO Karel Van Miert in 1985 en Steve Stevaert in 2003. Welgeteld twee dus. Dat is toch onthutsend weinig?

Tobback «Gaat u mij die allemaal persoonlijk aanrekenen? Bij één van die zeldzame overwinningen stond ik wel zelf op de lijst.»

HUMO De analyse over de neergang van het socialisme is vrij eensluidend: jullie hebben de arbeidersklasse tot middenklasse opgetild. Die stemmen vanzelf op een centrumpartij. De revolutie heeft zijn eigen kinderen opgegeten.

Tobback «Als die analyse klopt, ben ik daar bijzonder fier op. Dan zijn we geslaagd in ons opzet.»

HUMO Volgens Oscar Wilde is socialisme onmogelijk omdat je het niet tijdens het weekend kunt bedrijven.

Tobback «Ik citeer liever een andere oneliner van Oscar Wilde: ‘Socialism wil never work, because it takes too many evenings.’ Op dat punt heeft Oscar volle bak gelijk. Zet vier socialisten rond de tafel en je krijgt vijf verschillende meningen. Je moet het eens uitproberen, het is een vrij moeilijk concept (lacht). En toch ben ik opnieuw hoopvol gestemd.

»Toen ik eind jaren 80 bij de socialisten kwam, zei de Amerikaanse socioloog Francis Fukuyama: ‘De geschiedenis is voorbij.’ Gorbatsjov had zijn muur afgebroken, Ronald Reagan was president geworden van de hele wereld. Hiep hiep hoera, we gingen in één rechte lijn naar het eeuwige rijk van de vrije markteconomie. Dat was voor ons ideologisch een heel zware dobber.

»Sinds de bankencrisis is de geschiedenis helemaal terug. Je krijgt opnieuw de duidelijke keuze tussen een rechts model en een links model. In die context is het veel boeiender om socialist te zijn dan tien of vijftien jaar geleden. Onlangs zag ik een advertentie om vastgoed te kopen in Duitsland. ‘Er zijn nu koopjes te doen, want de Duitse levensstandaard is gedaald,’ was de boodschap. Ik word keimottig van zo’n reclame. De kapitalisten gaan nu ook nog eens geld verdienen dankzij de stijgende armoede. Anderzijds illustreert het perfect in welke richting Europa weer aan het evolueren is. De tijd van het ongebreidelde kapitalisme is voorbij.»

HUMO Zegt de man die de komende vijf jaar mag toekijken hoe de meest rechtse regering sinds de Tweede Wereldoorlog dit land gaat besturen.

Tobback «Dat is inderdaad een redelijk bizarre vaststelling. Overal in Europa hebben ze intussen wel door dat het blinde kapitalisme niet werkt, maar in België gaan we dat experiment nog eens opstarten.»

HUMO ‘Een politieke carrière duurt gemiddeld twintig jaar. Dat betekent dat ik op mijn 46ste in mijn hof zal moeten gaan krabben,’ zei u in december 1995 in Humo. Dat is dus 19 jaar geleden.

Tobback «Daar stond ongetwijfeld achter: (lacht).»

HUMO Ik moet u ontgoochelen. U was bloedserieus.

Tobback «Oei...»

HUMO Wat ik eigenlijk bedoelde, is dat u perfect op schema zit om volgend jaar in uw hof te eindigen.

Tobback «Bwa, het heeft weinig gescheeld of ik had zelfs die twintig jaar niet gehaald (lachje).»

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234