null Beeld

SP.A-voorzitter John Crombez: 'N-VA en Open VLD zijn openlijk vóór het cumuleren van mandaten en vergoedingen'

De grondige koerswijziging die hij in zijn privéleven heeft doorgevoerd – de sigaret afgezworen, beginnen te sporten, paar onderkinnetjes verloren – wil SP.A-voorzitter John Crombez nu ook in zijn partij introduceren.

rl

'‘De nieuwe lijn is duidelijk. Wie zich daar niet aan houdt, vliegt eruit'

Op het eerste zicht lijken de Vlaamse socialisten de grote verliezers van het Brusselse schandaal rond Samusocial: SP.A hielp het gegraai van PS-burgemeester Yvan Mayeur aan het licht te brengen en bekocht haar verontwaardiging met het verlies van Brussels schepen Ans Persoons. Maar op lange termijn betekent de hetze pure winst: voorzitter John Crombez kon voor de hele natie de nieuwe reinheid van zijn partij in de verf zetten.

HUMO Kwam dit schandaal precies op het goede moment? Men zegt dat u Persoons met de glimlach heeft geofferd.

JOHN Crombez «Zij noemde dat terecht een seksistische interpretatie. Ans had mij niet nodig om te beseffen dat ze met dit Brusselse bestuur niets meer te maken wou hebben. Ik ben trots als mijn mensen zo reageren. Ze heeft gevraagd om uit het schandaal de juiste conclusies te trekken, en dat was blijkbaar genoeg om eruit te vliegen.»

HUMO Is de les dat je de PS in Brussel niet tegenspreekt?

Crombez «Men heeft de PS in Brussel veel te weinig tegengesproken. En blijkbaar zijn er bij Open VLD mensen die dat nog altijd niet durven.»

undefined

'In veel Europese landen is de ongelijkheid gestegen na de bankencrisis, bij ons niet. Dat is óók de schuld van de socialisten'

HUMO U hebt hen in de krant ‘laffe boeren’ genoemd.

Crombez «De Brusselse VLD heeft een oude, laffe truc toegepast om zelf meer bevoegdheden te krijgen. Als Els Ampe samen met Ans had gevochten voor meer politieke hygiëne, had je een ander verhaal.»

HUMO Ampe zei: ‘Als je de maagd Maria wil zien, moet je naar Lourdes’.

Crombez «Dat zegt veel over de politieke zeden bij Open VLD.»

HUMO Zijn de socialisten katholieker dan de liberalen? In Gent stapte uw schepen Tom Balthazar na het Publipart-schandaal op, zijn Open VLD-collega Christophe Peeters bleef rustig zitten.

Crombez «Ik stel dat ook vast, maar ik focus me liever op mijn partij.»

HUMO Goed. Daniël Termont sprak in de Publipart-affaire van ‘zogezegde schandalen’. Dat doet denken aan de reactie van PS-burgemeester Yvan Mayeur: die vond ook dat hij niks verkeerds had gedaan.

Crombez «Een burgemeester die zichzelf verrijkt in een vzw voor daklozen, dat is door en door slecht. Wat in Gent is gebeurd, komt niet eens in de buurt. Uit onderzoek bleek dat daar niks onwettigs is gebeurd. Daniël is de eerste burgemeester die al zijn verdiensten publiek heeft gemaakt. En SP.A is de enige partij die echt lessen heeft getrokken uit die schandalen. Ik ben trouwens in onverdachte tijden met die interne strijd voor meer politieke integriteit gestart. Intussen hebben we een decumul ingevoerd én een loonplafond. Op ons congres zijn die nieuwe regels unaniem gestemd – ook Daniël steunt ze. De lijnen zijn nu duidelijk. Wie zich daar niet aan houdt, vliegt eruit.»


Nestbevuiler

HUMO Intussen lijkt de parlementaire commissie Politieke Vernieuwing een afgang te worden. Welke partijen zijn daar verantwoordelijk voor?

Crombez «Dit thema ligt politiek te gevoelig, daarom moeten de partijvoorzitters de knopen doorhakken. Ik heb hen maanden geleden al opgeroepen om samen duidelijke grenzen te trekken. N-VA en Open VLD zijn voluit vóór het cumuleren van mandaten en vergoedingen – daar zijn we het dus niet over eens – maar er zijn veel andere dingen die we samen kunnen regelen. De financieringsholdings van die intercommunales moeten eruit, net als de ingewikkelde structuren; we hebben mínder mandaten en mínder bestuursleden nodig, een verlaging van de vergoedingen; extra verloning voor schepenen die in die intercommunales zitten, hebben we dan weer níét nodig, want ze hébben al een loon. Als we dat doen, is het gedaan met al die schandalen. Nu duikt de ene dag iets op in Gent, de volgende dag in Brussel en de dag daarna in Antwerpen. En elke keer herbegint de discussie.»

HUMO Frank Van Massenhove, topman van de sociale zekerheid, vindt dat de partijvoorzitters moeten beginnen met een collectieve verontschuldiging aan de bevolking.

Crombez «Dat zou zeker niet misplaatst zijn. Maar mijn oproep aan de andere voorzitters heeft niks uitgehaald.»

HUMO Hoe komt dat?

Crombez «Sommigen vonden het niet opportuun. Waarom kan ik niet zeggen, al is het verleidelijk. Feit is: de bevolking betaalt voor de invulling van onze democratie. Dus heeft ze recht op duidelijkheid, anders komt het vertrouwen in de politiek nooit terug.»

HUMO De verontwaardiging over die graaipraktijken is ontroerend. Maar u kende het systeem van die intercommunales toch ook al langer?

Crombez «Nee. Pas door de Publipart-affaire heb ik geleerd hoe het eraan toeging. Ik wist dat er intercommunales bestonden en dat daar vergoedingen werden betaald voor vergaderingen. Maar dat mensen zulke hoge forfaitaire bedragen kregen, soms zonder ervoor te werken, dat was nieuw. Ik heb zelf nooit in die intercommunales gezeten of er andere mensen in geplaatst. Daarom wil ik nu álles weten: wie zit waarin, en voor hoeveel?»

HUMO De PS is uw grootste hoop om in 2019 opnieuw in de regering te geraken. Wellicht wacht hun straks een zware electorale afstraffing. Dat is toch ook een streep door úw rekening?

Crombez «Als dat onze leidraad was, hadden we nu wel gezwegen. Wij trekken onze lijnen zónder al die externe overwegingen.»

HUMO Het loonplafond van 6.600 euro netto dat u uw mandatarissen heeft opgelegd, blijft riant. De Jongsocialisten wilden liever 5.600 euro.

Crombez «Dat bedrag ligt iets boven de parlementaire wedde. In 2019 gaat er nog 500 euro af. Dat is nog veel geld, maar de meerderheid van onze mandatarissen zit daar ver onder. En het belangrijkste is dat wij een plafond hébben. Daardoor loont het niet meer om te cumuleren, want de extra vergoedingen verlies je toch. Wij geven dat geld terug aan de maatschappij. Bij PVDA krijgen ze nog drie keer minder, maar de rest gaat wel naar de partij.»

HUMO Peter Vanvelthoven zetelde via een management-vennootschap vier jaar in de intercommunale Nuhma, maar in 2016 doekte hij die cbva op. Men zegt: op uw aandringen.

Crombez «Dat heeft geen belang. Als voorzitter ben ik blij wanneer onze mensen het juiste doen. Ons congres heeft beslist dat wie zich voor een politieke functie nog laat betalen via een managementvennootschap niet meer welkom is in onze partij.»

HUMO Uw decumul viel slecht bij partijgenoten als Vanvelthoven, Hans Bonte en Renaat Landuyt, stuk voor stuk burgemeesters die straks moeten kiezen tussen hun sjerp of hun parlementszetel. Landuyt vond het een fout signaal dat u zelf uit het parlement stapte om meer voeling te krijgen met de basis: ‘Alsof parlementsleden wereldvreemd zijn. Zo voedt hij de antipolitiek.’

Crombez «Als je continu bezig bent met de organisatie van je partij, kun je geen goed parlementslid zijn. Ik laat me dan liever vervangen door iemand die wel de tijd heeft voor grondig parlementair werk. Eén job per man of vrouw lijkt me een goed uitgangspunt. En het is niet omdat je vandaag burgemeester bent dat je morgen geen uitstekend parlementslid kunt zijn. Maar dan moet je wel je sjerp opgeven.»

HUMO Hoe rancuneus is het kamp-Tobback?

Crombez «Helemaal niet. Tenzij ze het goed verbergen (lacht). Ik heb met Bruno een normale relatie. Onze strijd om het voorzitterschap heeft veel te lang geduurd, en ik kan me voorstellen dat dat bij hem zwaar is aangekomen. Maar ik merk daar niks van. Hij is heel correct, we overleggen vaak.»

HUMO Vader Louis Tobback gaf vlak voor 1 mei wel een pittig interview in De Standaard, waarin hij weinig appreciatie toonde voor hoe de partij het doet.

Crombez «Louis gaf vooral zijn eigen generatie een serieuze blaam. Die had het in de jaren 90 – met Tony Blair, Gerhard Schröder en François Mitterand op kop – voor het zeggen in Europa, en ze hebben er volgens hem niks van gebakken. Louis vindt terecht dat wij het beter moeten doen.»

HUMO Behoort de oude cultuur van politieke benoemingen ook tot het verleden als SP.A opnieuw in de regering zit?

Crombez «Ja. Al wie namens SP.A een functie bekleedt, moet zijn mandaten en vergoedingen publiek maken. En we gaan alleen nog mensen aanduiden omwille van hun expertise, niet om ze te belonen voor wat ze voor de partij hebben gedaan.

»Sommigen verwijten me dat ik te veel met die zaken bezig ben, maar ik kan niet anders. De mensen pikken het niet meer, en terecht. Ik was fractieleider in het Vlaams Parlement toen Sven Gatz de politiek verliet voor een job in de privésector. Hij kreeg een parlementaire opzegvergoeding (van 300.000 euro, waarvan hij na veel commotie afstand deed, red.). Ik vond dat verkeerd. Gewone mensen krijgen ook geen opzegvergoeding als ze ontslag nemen. Omwille van dat standpunt werd ik uitgescholden voor populist en nestbevuiler. Maar die vergoedingen werden wel afgeschaft.

»Toen ze de gratis bussen voor senioren schrapten, wilden ze die voor parlementairen behouden. Dat heb ik ook aangeklaagd, met succes. En nu moeten de parlementaire pensioenen nog aangepast worden aan de maatstaven die men van de bevolking vraagt. Het is een schande dat dat nog altijd niet is gelukt, terwijl de regering-Michel voortdurend aan de pensioenen van de mensen zit. Vincent Van Quickenborne zat te kappen op een vrouw die is thuisgebleven voor de kinderen. Hij zei niet: ‘Het pensioen voor de zelfstandigen is te laag,’ maar wel: ‘Die vrouw krijgt te veel pensioen.’ Ze had 1.362 euro, als parlementslid zal hij véél meer krijgen. Dat je dan zoiets durft te zeggen…»

undefined

null Beeld

undefined

'Ik ga nu drie keer per week lopen. Alleen de chips met pickles onderweg kan ik niet weerstaan'


Scorende spits

HUMO Anti-establishment is in de mode. Is SP.A onder John Crombez nog onderdeel van het establishment?

Crombez «Ik ben voor de organisatie van het verzet tegen dingen die te lang geduurd hebben.»

HUMO Dat klinkt zo wollig dat Etienne Schouppe jaloers zou zijn.

Crombez (lacht) «Ik kom uit een gezin van apolitieke werkmensen. Wie mij als establish-ment wil bestempelen, doet maar. Ik ben bezig onze partij drastisch te veranderen.»

HUMO Landuyt zegt: ‘Het lijkt alsof we ons moeten schamen voor de dingen die we in het verleden hebben gedaan’.

Crombez «De voorbije drie jaar hebben andere partijen geroepen dat alles onze schuld was. Onzin natuurlijk, maar dat verhaaltje heeft ook de trots van onze eigen mensen geschaad. Dat is nergens voor nodig. Mijn partij heeft in het verleden op onmogelijke momenten onmogelijke dingen gedaan. De sociale zekerheid is het bekendste voorbeeld. In veel Europese landen is de ongelijkheid gestegen na de bankencrisis, bij ons niet. Dat is óók de schuld van de socialisten.

»De mensen beginnen stilaan te beseffen dat wij een verschil maken in de regering. Je ziet dat vandaag het best in de water- en elektriciteitsfactuur: wij vonden een hoeveelheid gratis water en elektriciteit belangrijk, omdat ook armere mensen van die basisbehoeften moeten kunnen genieten. Deze regering heeft dat geschrapt. Rob Beenders (volksvertegenwoordiger voor SP.A, red.) heeft het gevolg daarvan uitgebracht: 118.000 mensen kunnen hun waterfactuur niet meer betalen. Zelfs mensen die een heel jaar geen druppel water verbruiken, krijgen een factuur van 106 euro vastrecht, omdat ze aangesloten zijn op het net. Dat krijg je met een rechtsliberaal beleid.»

HUMO Bruno Tobback zei een tijd geleden: ‘De federale regering is dood, en toch profiteren wij daar niet van.’ Hij vindt dat SP.A te weinig uit de verf komt in de oppositie.

Crombez «Niet akkoord. Mijn parlementairen leveren goed werk. Ik heb hun wel gevraagd om meer op het terrein te werken. Het volstaat niet om een ideetje te lanceren op pagina vijf van de krant, daar gelooft de bevolking niet meer in. In plaats daarvan organiseren we in de provincies avonden, namiddagen en weekends om met mensen rond thema’s te werken. We brengen mensen uit de jeugdzorg samen met kwetsbare jongeren om te zien wat de noden zijn. We houden pensioenavonden waarop we vragen beantwoorden en berekeningen doen. Net zoals we vroeger groepsaankopen voor elektriciteit organiseerden: daarmee hebben we tienduizenden mensen gemiddeld 250 euro minder laten betalen. Dat is socialistisch basiswerk. Het gebeurt niet altijd voor de camera, maar ooit rendeert dat.»

HUMO Intussen kampeert SP.A al tien jaar rond de 15 procent in de peilingen. Het ongeduld in de rangen groeit.

Crombez «Toen ik voorzitter werd, heeft Johan Vande Lanotte me gezegd: ‘Vóór eind 2016 moet je er niet op rekenen dat er iets lukt. We zullen minstens twee jaar moeten ontluizen.’ Hij zegt wel vaker ambetante dingen, maar ze zijn meestal waar. Na de verkiezingen van 2014 voorspelde hij dat de MR als enige Franstalige partij in de regering zou stappen. Niemand geloofde hem.»

HUMO Heeft u wel scorende spitsen? ‘Velen snakken naar een nieuwe Stevaert, maar SP.A heeft zelfs geen Calvo of Francken,’ schreef Bart Eeckhout in De Morgen. Zelf staat u ook maar 18de in de populariteitspolls.

Crombez «Ik heb de Italianen vaak wereldkampioen zien worden zonder scorende spits. Wij zijn ons veel meer als ploeg aan het organiseren. Ik heb in mijn boek ‘Ctrl+Alt+Del’ ook een ander maatschappijbeeld voorgesteld. De commentaarschrijvers verwijten ons dat we te veel bezig zijn met de politieke tweet van de dag, maar als je een plan maakt voor de lange termijn, zeggen ze dat ze nog niet meteen resultaten zien. Tja. Ik heb er alle vertrouwen in dat we over twee jaar weer sterker zijn. Als de bevolking de oude politiek echt zo beu is, zullen ze onze positieve nieuwe dingen ook oppikken.

»België is een welvarend land, maar veel mensen hebben het moeilijk. De regering-Michel creëert zogezegd jobs aan de lopende band, maar veel jongeren solliciteren zich suf en krijgen nergens een kans. Steeds meer mensen kunnen hun energiefacturen niet meer betalen, er zit een recordaantal mensen bij de voedselbanken, en dan zegt de premier dat het economisch fantastisch gaat. Daar worden mensen kwaad van.»

HUMO Is de kans niet groter dat Groen of PVDA met de onvrede over deze rechtsliberale regeringen gaan lopen, omdat zij ‘onbezoedeld’ zijn?

Crombez «Zij hebben de voorbije jaren hun handen niet moeten vuilmaken in het bestuur. Dat is een voordeel. Maar ik zal blij zijn als de progressieve partijen vooruitgaan. Dat meen ik. Men zegt dat Vlaanderen niet progressief is: ik vind dat een schokkende uitspraak. Alleen jammer dat het debat – samen met CD&V – naar rechts is verschoven.»

HUMO Probeert CD&V in de regering niet de rol van de socialisten te spelen?

Crombez «Zielige pogingen zijn het. Elk jaar stemmen ze een begroting die bespaart op de pensioenen, de gezondheidszorg en het verenigingsleven. Ze zeggen elke keer dat ze ooit eens fiscale rechtvaardigheid gaan invoeren, maar er komt niks van. De staatshervorming heeft een recordbudget voor zorg en welzijn bij Vlaanderen gelegd, maar het gaat slecht met de zorg. We laten kwetsbare jongeren en gehandicapten teveel aan hun lot over.»

HUMO Philippe De Backer van Open VLD klopt zich op de borst: hij heeft in de strijd tegen sociale fraude vier keer meer binnengehaald dan u. Klopt dat?

Crombez «Wie heeft dat berekend? Philippe Muyters? Maar mocht het waar zijn: het weze hem gegund. Minister Van Overtveldt zegt ook altijd dat hij ‘meer doet dan Crombez’. Het fraudedossier Swiss-leaks heeft tijdens mijn legislatuur meer dan 450 miljoen euro opgebracht. Nadien kwamen LuxLeaks en Panamapapers, twee megaschandalen die samen nog geen 5 miljoen euro hebben opgebracht. En dan maar roepen dat ze meer geld binnenhalen dan ik.

»Ze zijn de fiscale regularisatie én de afkoopwet weer aan het invoeren. Na alles wat we weten! De vroegere Antwerpse procureur-generaal Yves Liégois is in het parlement komen getuigen dat hij in 2008 van de minister van Justitie (Jo Vandeurzen, red.) de opdracht kreeg om die wet samen met de diamantsector te schrijven. Dat is het meest ontstellende dat ik in mijn politieke leven al heb gehoord. Maar blijkbaar vindt niemand dat schandalig.»

HUMO Premier Michel wil nog voor het zomerreces een begroting presenteren. Volgens de Nationale Bank moet er tegen 2019 nog een gat van 8 miljard euro worden dichtgefietst.

Crombez «Een maand geleden was het nog 6 miljard, nu al 8. Van Overtveldt is Didier Reynders aan het overtreffen. Vorige week schreef hij in een persbericht dat we moeten nadenken over de verlaging van de accijnzen op alcohol, ‘want in Israël hebben ze die verlaagd en zijn de inkomsten gestegen’. Hij heeft blijkbaar goede contacten met de alcoholsector en de andere lobby’s.

»Ik ben ervan overtuigd dat hij er om ideologische redenen een boeltje van maakt. Hij doet een taxshift en laat het parlement maatregelen stemmen waarvan het Rekenhof zegt dat ze niet zullen werken. En als dat blijkt te kloppen en er een immens gat in de begroting zit, zegt De Wever: ‘Dan halen we het geld wel bij de zieken en de gepensioneerden.’»

undefined

null Beeld

'De regering-Michel zit voortdurend aan de pensioenen van de mensen, maar het is nog altijd niet gelukt de pensioenen van de parlementsleden aan te passen. Dat is een schande'


Het bouwwerk

HUMO Socialisten krijgen vaak het verwijt dat ze het profitariaat installeren. U wil met SP.A opnieuw meer naar links: de actieve welvaartsstaat van Verhofstadt en Vandenbroucke wordt ingeruild voor de verzorgingsstaat. Maar als u het woord ‘actief’ laat vallen, creëert u dan geen nieuw profitariaat?

Crombez «Welke partij heeft de verplichting tot werken ingevoerd, mét strenge controle en sancties? SP.A, met Frank Vandenbroucke. Welke partij heeft gezegd dat elk misbruik in de sociale zekerheid uitgeroeid moet worden, omdat die sociale zekerheid te belangrijk is? Wij. Als staatssecretaris van Fraudebestrijding heb ik die misbruiken zelf bestreden. Maar in een welvarend land moet je voor je bevolking kiezen: zorgen voor je zieken, mindervaliden en kwetsbare jongeren, in plaats van daar op te besparen. En geef mensen die voor zieke ouders of kinderen zorgen een basisloon.»

HUMO U pleit in uw boekje voor een maximumfactuur in de zorg. Wie gaat dat betalen?

Crombez «Wij gaan met een alternatieve begroting naar de verkiezingen. Met een plafond op de uitgaven in de sociale zekerheid: 30 procent van het bruto nationaal inkomen. Binnen dat bedrag moeten we het doen. Vandaag zitten we op 27 procent. De sociale zekerheid is een mooi bouwwerk, maar ze heeft te veel kamers. We moeten die statuten vereenvoudigen, zodat de administratieve kost omlaag kan.

»Ik wil ook een maximum zetten op de belastingdruk, maar dat vraagt heldere keuzes. Gaan we alle bedrijfssubsidies blijven betalen? Of zetten we er het mes in, zodat de vennootschapsbelasting omlaag kan?»

HUMO Bruno Tobback stelde voor om de lasten op arbeid af te schaffen.

Crombez «Dat is ondenkbaar. Maar de lasten op arbeid moeten wel minstens 10 procent lager kunnen. Dat moet je compenseren met meer inkomsten uit vermogen.»

HUMO U hebt de banden met de vakbond en de mutualiteit opnieuw aangehaald. De socialistische overheidsvakbond ACOD dreigt met een hete zomer, omdat ze vrezen dat minister Bacquelaine zwaar in de ambtenarenpensioenen wil knippen. Het ACV noemt de stakingsplannen voorbarig, omdat er nog niet eens een concreet plan op tafel ligt.

Crombez «De regering is drie jaar bezig en Bacquelaine kan nog altijd niet zeggen wat hij van plan is. Hij heeft wel de pensioenbonus (extraatje voor wie langer aan de slag bleef, red.) afgeschaft: hallucinant, als je wil dat mensen langer werken. Hij heeft ook aangekondigd dat hij de hoogste ambtenarenpensioenen wil verhogen. Daar kan ik alleen electorale redenen voor bedenken. Waarom moet een hogere ambtenaar die zijn hele carrière goed heeft verdiend ook nog een enorm pensioen trekken, terwijl duizenden andere gepensioneerden onder de armoedegrens leven? Het verschil tussen de hoogste en laagste pensioenen is te groot. De laagste moeten naar boven, de hoogste zijn te hoog. Dat systeem moet eenvoudiger. Maak een basispensioen voor iedereen, dat hoger ligt dan vandaag, en leg daar per gewerkt jaar een stukje bovenop.»

HUMO U pleit ook voor een loopbaan van 42 jaar voor iedereen.

Crombez «Dat is genoeg om alles betaald te krijgen. Maar de werkzaamheidsgraad moet omhoog. Er zijn te weinig mensen aan de slag, waardoor degenen die wel een job hebben te veel werken – getuige daarvan het hoge aantal burn-outs. Het is hetzelfde als bij de belastingen: de groep die belastingen betaalt moet groeien, de tarieven moeten omlaag.»

undefined

'Een burgemeester die zichzelf verrijkt in een vzw voor daklozen, dat is door en door slecht. Wat in Gent is gebeurd, komt niet eens in de buurt'


Migratie

HUMO Vorige zomer zei u in De Standaard dat links te naïef is geweest over veiligheid, migratie en terreur. Was het nodig dat een SP.A-voorzitter dat twintig jaar na rechts ook nog eens kwam zeggen?

Crombez «Mensen zitten daarover met frustraties en angsten. Dan moet je daar niet over blijven zwijgen.»

HUMO Veel socialisten en moslims waren boos. ‘SP.A is op de trein van rechts gesprongen,’ heette het.

Crombez «Tja, men heeft niet veel nodig om boos te zijn. Wij moeten als maatschappij alles doen om kwetsbare jongeren te versterken via onderwijs, straathoekwerkers en politie. Maar als je de gelijkheid tussen man en vrouw beschouwt als een hoeksteen van je samenleving, moet je wat daarvan afwijkt ook veroordelen. Dat is niet links of rechts, maar correct. De integratie is onvoldoende gelukt. Er zijn in onze steden concentraties gegroeid van mensen, en zeker jongeren, die het gevoel hebben dat ze hier nooit zullen meetellen of aan een deftige job kunnen geraken. Daardoor ontsporen sommigen in crimineel gedrag. Maar net zo goed begrijp ik Ish Ait Hamou als hij – in reactie op stoere N-VA-praat – zegt: ‘Wij zijn hier geboren, maar we mogen doen wat we willen: ze gaan ons nooit als volwaardige Vlamingen aanzien.’ Ish is een voorbeeld, een geweldige kerel.»

HUMO Defensiespecialist Alexander Mattelaer zei vorige week in Humo: ‘Als de burger vindt dat grootschalige migratie een slecht idee is, moet de overheid daarnaar handelen’.

Crombez «Wie zegt dat de bevolking dat vindt? In de Conventie van Genève staat dat we oplossingen zoeken voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog. We hebben die mee ondertekend en ik denk dat daar een draagvlak voor is. Het probleem is dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht zijn geweest als vandaag. En er gaan er nog bij komen, door de klimaatverandering. Daarom moeten we vluchtelingen meer opvangen in hun eigen regio, op veilige plekken buiten de oorlogszones, waar je ook in onderwijs en gezondheid investeert. Helaas zijn de middelen daarvoor altijd maar verminderd. Dan moeten we niet schrikken dat ze verder vluchten om hun kinderen te redden. We droppen dagelijks voor miljoenen dollars bommen, maar voor menswaardige opvang van vluchtelingen in hún regio is er geen geld.»

HUMO U pleit ook voor een Europees migratiebeleid met sterkere buitengrenzen. Wat betekent dat concreet?

Crombez «Het huidige beleid is rampzalig. Europa heeft een spreidingsplan voor vluchtelingen, maar voert het niet uit. Er zijn andere antwoorden nodig. We moeten zorgen voor veilige havens aan onze buitengrenzen, waar oorlogsvluchtelingen hun aanvraag kunnen indienen zónder een waanzinnige reis op de Middellandse Zee aan te vatten. We moeten hen voorrang geven en hen met luchtbruggen naar hier halen, zoals Canada doet.»


Eten met Johan

HUMO Voor het VIER-programma ‘Perfect’ heeft u uw ongezonde levensstijl afgezworen om te kunnen deelnemen aan de 20 kilometer van Brussel. Heeft dat achteraf geleid tot een decompressie met sigaretten, frieten en ribbetjes met andalousesaus?

Crombez «Nee. Ik ben verminderd in onderkinnen en dat wil ik zo houden. Ik heb geen slechte gewoontes opgepikt en ga drie keer per week lopen, meestal als andere mensen slapen. Dat vraagt wat karakter, maar ik wil mijn verbeterde gezondheid en energiepeil niet meer verliezen.»

HUMO Is er geen enkele zonde overgebleven?

Crombez «De zak chips met pickles onderweg. Als ik ergens moet stoppen omdat ik nog niet heb gegeten, kan ik er niet aan weerstaan. Dan zijn die chips mijn avondmaal.»

HUMO Partijvoorzitters hebben geen koks?

Crombez «Nee, en op het kabinet van Vande Lanotte was er ook geen. Die mens leeft op pizza. Zijn enige criterium voor eten is dat het vooruit moet gaan. De eerste keer dat ik als kabinetchef met hem at, had hij zijn eten al op voor de andere tafelgenoten hun bord hadden gekregen. En dan begon hij te vergaderen (lacht).»

HUMO Uw ouders hadden liever gehad dat u kabinetchef was gebleven. ‘Dan had hij nu misschien een job zoals Jannie Haek.’ Haek is voorzitter van de Nationale Loterij: een rustiger bestaan, en beter betaald.

Crombez «Mijn pa begrijpt nog altijd niet waarom ik in de politiek voor de schermen ben gaan werken. Maar kabinetchef voor een vicepremier is het zwaarste wat ik heb gedaan. Zwaarder dan dit. Als partijvoorzitter heb ik meer afwisseling. Toen ik in 2003 voor Vande Lanotte begon te werken, moest ik al mijn sportactiviteiten laten vallen. Dat was van ’s morgens heel vroeg tot ’s avonds heel laat onderhandelen, bellen, dossiers vreten, oplossingen bedenken… Johan was een pletwals en enorm veeleisend. De eerste keer dat ik hem een vraag stelde, keek hij me aan en zei: ‘Waarom stel je mij nu een vraag? Jij bent hier toch de adviseur?’ Het goede was dat hij óns het beleid liet uitschrijven. En dan verdedigde hij dat.»

HUMO Ik las dat u het uw grootste mislukking vindt dat u te weinig tijd hebt voor uw dochtertje en uw vrienden?

Crombez «Sommige vrienden hebben me daar al voor aangepakt: ‘We zullen het wel laten weten als we iets doen, maar we weten toch dat je niet zult komen, of last minute gaat afzeggen.’ Mijn dochter is bijna 10, zij formuleert het nog iets scherper. Geloof me: dat komt binnen. Vorige week ben ik naar haar schooloptreden geweest, ook al moest ik daarvoor van de andere kant van het land terug naar de kust rijden, en daarna weer terug. Maar als dat nodig is om er te zijn op belangrijke momenten, moet dat maar.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234