null Beeld

Thierry Saegeman, nucleair topman bij Electrabel: 'België heeft de veiligste en meest robuuste kerncentrales ter wereld'

Het zou weleens een barre winter kunnen worden. Zes van de zeven Belgische kerncentrales liggen stil, een stroomtekort dreigt. België zou zelfs het eerste Europese land kunnen worden dat stroomschepen moet inzetten: drijvende energiecentrales die normaal alleen ontwikkelingslanden depanneren. Maar Thierry Saegeman, chief nuclear officer bij Electrabel, blijft stralen.

Jan Antonissen

'Er dreigt pas een extreem scenario als het bitter koud wordt, er geen wind is in Duitsland en we weinig elektriciteit uit Frankrijk en Nederland kunnen invoeren'

HUMO Meneer Saegeman, met het oog op komende winter heb ik al wat houtblokken gekapt. Verstandig?

Thierry Saegeman «Ik ga ervan uit dat u die houtblokjes niet zal hoeven op te stoken. Alle betrokken partijen hebben actie ondernomen om zo’n scenario te vermijden. Wij hebben het onderhoud van onze kerncentrales versneld en extra capaciteit gezocht in binnen- en buitenland. Op alle mogelijke manieren: van zonne- en windenergie tot biomassa, aardgas- en waterkrachtcentrales. Netwerkbeheerder Elia heeft haar collega-netwerkbeheerders in het buitenland aangesproken. En ook minister van Energie Marie-Christine Marghem heeft extra capaciteit gezocht. Kortom, iedereen is doordrongen van de ernst van het dossier.

»Maar je mag niet vergeten dat we het hebben over een extreem scenario. Er dreigt pas een onevenwicht als alle omstandigheden tegenzitten. Als het bitter koud is én er weinig wind is in Duitsland én we weinig elektriciteit kunnen importeren uit Frankrijk en Nederland.»

HUMO U hebt wel een akkoord gesloten met grote bedrijven die op piekuren minder elektriciteit zullen verbruiken.

Saegeman «Wij hebben inderdaad afspraken gemaakt met grote klanten om op piekmomenten minder elektriciteit te verbruiken. In ruil daarvoor krijgen zij een vergoeding.»

HUMO Dat zal misschien niet volstaan.

Saegeman «Als het licht toch zou dreigen uit te vallen, ligt er een afschakelplan klaar dat bepaalde regio’s een tijdlang zonder stroom zet. Regio’s die niet als vitaal voor het functioneren van dit land worden beschouwd. Maar dat is de verantwoordelijkheid van Elia en de overheid.»

HUMO Aarschot is één van die regio’s die afgeschakeld zouden worden. Toekomstig burgemeester Gwendolyn Rutten zal daar vast niet gelukkig mee zijn.

Saegeman «Misschien moet mevrouw Rutten zich dan rechtstreeks tot de netwerkbeheerder richten: de gemeenten zijn aandeelhouder van Elia.

»Wij zijn daarentegen een privébedrijf – Electrabel produceert ongeveer de helft van alle elektriciteit in België – maar wij doen er alles aan om onze verantwoordelijkheid op te nemen. Wij zorgen ervoor dat er zoveel mogelijk capaciteit ter beschikking is, maar we zijn ook afhankelijk van de andere betrokkenen. Om extra dieselgeneratoren te laten draaien, hebben wij vergunningen nodig. Hopelijk levert de overheid die snel.»

HUMO U weet dat zoiets niet in een handomdraai kan. Doorgaans is het een kwestie van maanden voor je dieselgeneratoren kunt laten draaien. Zoveel tijd is er niet: de stroomtekorten dreigen in november 2018 en januari en februari 2019.

Saegeman «Als iedereen zich bewust is van de urgentie, moet het snel kunnen gaan.»

HUMO U schuift de hete aardappel door?

Saegeman «Wij schuiven niets door. Wij hebben de politieke verantwoordelijken meteen ingelicht dat we die vergunningen nodig hebben. Dat moeten zij regelen. En dat zullen ze ook: ik heb nog geen signalen opgevangen dat we ze niet zullen krijgen.»

HUMO Intussen bent u blij met elk straaltje zonneschijn?

Saegeman «Dat ben ik altijd (lacht). Wij hebben net een groot zonnepark geopend op de campus van de ULB: 10.000 vierkante kilometer zonnepanelen, goed voor 1,3 megawatt. Wij zijn de grootste producent van groene energie in dit land: hopelijk zal die energie een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren als we met een tekort zitten. Alleen, je kunt de wind of de zon niet sturen. Dat kun je wel met thermische centrales en kerncentrales.

»Het dreigende tekort zet de zaken op scherp. Mensen worden zich ervan bewust dat er onvoldoende energie is als onze kerncentrales stilliggen. Het laatste decennium is veel capaciteit uit de markt verdwenen.»

HUMO Hebben de opeenvolgende federale regeringen hun werk niet gedaan? In Duitsland hebben ze met de Energiewende de sprong van klassieke naar duurzame energie gemaakt, maar van zo’n energietransitie is in België geen sprake.

Saegeman «Vandaag is een keerpunt.»

HUMO U bent een optimist!

Saegeman «De toestand verplicht ons allemaal na te denken over de toekomst van onze energie. In België heeft men lange tijd gezegd wat men níét wou: geen steenkool en geen kernenergie – de beslissing voor de kernuitstap dateert al van 2003. Daarna was men voor hernieuwbare energie, maar ook weer niet te veel: de bouw van elke windturbine roept weerstand op. En nu wil men gascentrales, maar daar wil men dan weer niet te veel subsidies voor uittrekken. Het is hoog tijd dat de overheid zegt wat ze wél wil. En minstens even belangrijk: wat ze bereid is daarvoor te betalen.

»Voor een nieuwe energiepolitiek heb je investeerders nodig, maar die komen alleen als ze ervan overtuigd zijn dat hun geld zal renderen. Maar wat zie je in ons land? Dat in het laatste decennium de prijs van elektriciteit fors is gezakt. En dat in de voorbije acht jaar het equivalent van drie kernreactoren uit de markt is verdwenen: 3.000 megawatt. Opeens zitten we met een dreigend tekort.»

HUMO Het is niet te bevatten dat zoiets een welvarend land als België overkomt. Misschien moet u het aandeel van Electrabel daarin toch niet onderschatten. Minister Marghem was naar eigen zeggen gechoqueerd toen ze in september vernam dat u in Tihange twee kerncentrales zou sluiten.

Saegeman «Dat ging om veiligheidsredenen. De politiek heeft ons daarvoor met de vinger gewezen, alsof wij verantwoordelijk zouden zijn voor het dreigende tekort. Nogmaals, wij zijn één operator, die bovendien zijn verantwoordelijkheid opneemt voor de nucleaire veiligheid.»

HUMO Dat is net het probleem: Electrabel heeft zich jarenlang te weinig bekommerd om de veiligheid. Talloze incidenten geven aan dat er geen veiligheidscultuur was. Om die reden bent u eind 2016 ook aangeworven: u moest orde op zaken stellen.

Saegeman «Ik ben naar hier gekomen om de veiligheidscultuur te verbeteren, dat klopt.»

HUMO U zei bij uw aanstelling dat u niet minder dan 314 werkpunten had. 314!

Saegeman «Sinds mijn aanstelling zijn we er ontegensprekelijk op vooruitgegaan. Vandaag hebben we geen probleem meer met de veiligheidscultuur. Onze installaties liggen stil omdat we bouwkundige herstellingen moeten uitvoeren. Helaas kunnen we niet toveren: zoiets vergt tijd.»

undefined

null Beeld

undefined

'In België heeft men lange tijd gezegd wat men níét wou. Het is hoog tijd dat de overheid zegt wat ze wél wil.'

HUMO De bijgebouwen van de twee kerncentrales in Tihange brokkelen af. Maar u wil het geen betonrot noemen.

Saegeman (fel) «Omdat het geen betonrot is! Als ingenieur hou ik me aan de feiten: betonrot is een chemisch proces, maar dat is het absoluut niet. Het gaat om bunkers die niet worden gebruikt, tenzij in geval van nood. Boven in die bunkers wordt stoom ontlast met een druk van 70 bar – de druk die je zou voelen op 7 kilometer diepte in de oceaan. Dat is niet niks. Daardoor is de onderste laag van het gewapende beton aangetast en zijn er stukjes beton naar beneden gevallen.

»Bon, dat proces is al aan de gang sinds de jaren 80. Maar het is ook stelselmatig hersteld. En het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, red.) heeft dat gecontroleerd.»

HUMO Het FANC heeft zich beperkt tot het inkijken van de rapporten van de herstellingen, het is zelden ter plaatse geweest, heeft Frank Hardeman, directeur-generaal van het FANC, gezegd.

Saegeman «Dat zijn de woorden van meneer Hardeman. In elk geval: in oktober 2017 hebben wij in Doel 3 vastgesteld dat de aantasting van het gewapende beton dermate vergevorderd was dat we grondige herstelwerken moesten uitvoeren. Dat hebben we gedaan. En nu doen we hetzelfde in Tihange.

»Mag ik u erop attent maken dat Doel 3 op dit moment de enige kerncentrale is die werkt in dit land? Ze levert helemaal veilig 1.000 megawatt op, en die hebben we hard nodig.»

HUMO Over die ‘helemaal veilig’ is niet iedereen het eens. Afgelopen zomer hebben een half miljoen mensen, voor het merendeel Duitsers, een petitie getekend om Doel 3 en Tihange 2, beter bekend als ‘de scheurtjescentrales’, te sluiten. Ze waren er niet gerust op.

Saegeman «Kernenergie zal altijd emotie en polemiek opwekken. De waterstofinsluitsels in de kuip van de centrale…»

HUMO U bedoelt: de scheurtjes?

Saegeman «Nee, dat zijn geen scheurtjes maar platgedrukte belletjes in de kuip waaruit het waterstof is verdwenen. Ze zitten er al sinds de constructie van de kuip. Een scheur zou inderdaad gevaarlijk zijn, maar het aantal belletjes, de vorm en de grootte zijn in de loop der jaren niet veranderd.»

HUMO Daar is discussie over. Er bestaan inmiddels scheurtjes, pardon, belletjes van 18 centimeter.

Saegeman (hoofdschuddend) «De belletjes variëren van enkele millimeter tot anderhalve centimeter. Als je ze samenvoegt tot één luchtbel, kom je aan 18 centimeter. Dat is iets helemaal anders. Het FANC heeft een panel verzameld van nationale en internationale experts die groen licht hebben gegeven om de installaties weer op te starten. Tihange 2 ligt momenteel stil voor werkzaamheden aan het beton: dat moet bestand zijn tegen de inslag van een vliegtuig (in het geval van een terroristische aanslag, red.).»

HUMO U doet alsof er geen probleem meer is met de veiligheidscultuur, maar in juni van dit jaar is minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon nog in de Kamer uitgevaren nadat enkele pompen in Tihange het hadden begeven: ‘Het is altijd hetzelfde liedje.’ Hij heeft de top van Engie, het Franse moederbedrijf van Electrabel, zelfs naar zijn kantoor gesommeerd.

Saegeman «Mensen blijven mensen, en ze maken fouten. Maar de afwijkingen waarop u alludeert, zijn ingeschaald op niveau nul of één, wat wil zeggen: ‘Geen impact op de nucleaire veiligheid’.»

HUMO Hebt u de anonieme getuigenis van een ex-werknemer op de RTBF gezien? Hij zei: ‘De problemen met het beton waren er al in de jaren 90. Toen werd beslist er niets meer aan te doen.’

Saegeman «Niet juist: wij investeren jaarlijks 200 miljoen euro in het onderhoud van onze installaties. En om de tien jaar investeren we nog eens, zoals de wet voorschrijft, in een grondige revisie. Voor de verlenging van de levensduur van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 investeren we 1,3 miljard euro.»

HUMO Minister van Energie Marghem retweette de getuigenis, met een sneer naar het veiligheidsbeleid van Electrabel.

Saegeman (blaast) «Ik zit niet op Twitter. Ik zou de getuige willen zeggen: mijn deur staat altijd open. Elke werknemer heeft mijn mailadres en telefoonnummer, ik luister naar iedereen. Maar vooralsnog heeft hij geen correcte informatie gegeven.»

HUMO U kunt niet om de vaststelling heen dat de Belgische kerncentrales veel meer stilliggen dan zou mogen. Dit jaar zullen ze maar voor de helft van de tijd gewerkt hebben.

Saegeman «Onze installaties hebben de laatste jaren veel stilgelegen, dat klopt. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarom in panne liggen.»

HUMO Nee?

Saegeman «Nee, we leven gewoon de verplichtingen na inzake veiligheid. Neem het voorbeeld van de kuip en de waterstofinsluitsels: twee van onze kerncentrales hebben telkens elf maanden stilgelegen. We hebben alles opgemeten, overlegd en nóg eens alles opgemeten om uiteindelijk te besluiten dat er niets aan de hand was. Pas toen we die zekerheid hadden, kregen we van het FANC groen licht om weer op te starten. Je kunt bezwaarlijk zeggen dat onze installaties niet in goede staat zijn.»

HUMO Zegt u nu: ‘Onze kerncentrales zijn in uitstekende staat’?

Saegeman «Onze installaties behoren tot de veiligste en meeste robuuste kerncentrales ter wereld. Het probleem met het beton in de bunkers, dat bestaat niet in Frankrijk of Nederland. Weet u waarom? Als je geen bunkers hebt, kun je er ook geen probleem mee hebben.»

HUMO Is er te veel regelgeving in België?

Saegeman «Het is niet aan mij om dat in vraag te stellen. Ik ben exploitant en hou me aan de regels. En als ik iets vaststel dat niet aan de regels voldoet, communiceer ik dat open en transparant. Laten we niet vergeten dat Electrabel als eerste de gevolgen draagt van de problemen met het beton: het gaat om verscheidene honderden miljoenen euro’s.»

HUMO 600 miljoen euro, zei u op de VRT.

Saegeman (knikt) «Klopt.»

HUMO De elektriciteitsfactuur gaat intussen ook pijlsnel de hoogte in.

Saegeman «Een kwart van de factuur gaat naar energie, drie kwart naar transport- en distributiekosten, toeslagen, taksen en btw.

»De prijs van onze elektriciteit wordt bepaald door de prijs van fossiele brandstoffen. De prijs van steenkool stijgt omdat de vraag in Azië aantrekt. De prijs van aardgas stijgt omdat het Westen sancties oplegt aan Iran. En dan heb je nog Europa, dat CO2-vriendelijke productie aanmoedigt, dat is ook geen goed nieuws voor steenkool en aardgas.

»De problemen met onze kerncentrales hebben slechts een tijdelijke impact gehad. De prijs is alweer aan het zakken.»

HUMO De CREG, de regulator voor elektriciteit en gas, heeft de vergelijking gemaakt met één jaar geleden: een gemiddeld gezin betaalt intussen 142 euro meer voor elektriciteit.

Saegeman «De elektriciteitsprijs wordt niet alleen bepaald in België, maar op de markt van Nederland, Frankrijk, Duitsland én België, die met elkaar verbonden zijn. Die markt is goed voor 400 gigawatt. Engie vertegenwoordigt daarvan 6 procent, waarvan een kwart afkomstig is van Belgische kernenergie.»

HUMO Waarom zei premier Charles Michel dan: ‘Als de factuur oploopt, zullen wij Electrabel daarvoor aansprakelijk stellen’? Hetzelfde zei hij overigens over het dreigende stroomtekort.

Saegeman «Zijn uitspraken raken ons diep, maar wij begrijpen niet waarop ze slaan.»

HUMO Juridisch slaat het nergens op?

Saegeman (blaast) «De verhoging van de elektriciteitsprijs is niet te wijten aan het stilleggen van kerncentrales.»

HUMO U gaat er niet voor opdraaien?

Saegeman «We draaien er al voor op. Wij hebben een contract met elk van onze klanten dat we moeten nakomen: de afgesproken prijs blijft behouden.

»Mensen spreken nu over piekprijzen, maar op sommige zomerdagen, als er veel wind is in Duitsland en er bijna geen verbruik is, kunnen de prijzen zelfs negatief zijn (waarbij consumenten worden betaald om energie te gebruiken en zo het overaanbod weg te werken, red.). De prijs van de elektriciteit verandert elke dag. Een elektriciteitscontract is gebaseerd op een gemiddelde prijs.

»Je moet de Belgische burgers wel vertellen dat energie duurder wordt. Daar komen we niet onderuit. Maar we vergissen ons van debat. Het echte debat gaat over energie-efficiëntie. 40 procent van de energie wordt verbruikt in gebouwen, slechts een kwart gaat naar de industrie.»

undefined

'De uitspraken van premier Michel over Electrabel raken ons diep, maar wij begrijpen niet waarop ze slaan ''

HUMO Moeten burgers slimmer omspringen met energie?

Saegeman «Precies. En wij zullen daarbij helpen. Wij zullen tips geven om minder en slimmer te verbruiken, om van ons land een kampioen te maken in energie-efficiëntie.»

HUMO Minister Marghem heeft verklaard dat het geen toeval was, dat net op dit moment een stroomtekort dreigt. Ze doelde op de discussie over de kost van de kernuitstap die nu op tafel komt.

Saegeman «De kernuitstap staat in de wet ingeschreven sinds 2003.»

HUMO Doel 3 zou in 2022 sluiten, Tihange 2 in 2023, de andere kerncentrales in 2025. Het komt dichterbij.

Saegeman «Inderdaad, het staat voor de deur. En wij bereiden ons daarop voor, al zijn wij ervan overtuigd dat kernenergie een hulpmiddel is om de energietransitie mogelijk te maken.»

HUMO U wil de kerncentrales langer openhouden dan gepland?

Saegeman «We zouden de kerncentrales gefaseerd uit dienst kunnen nemen, ja, en ze laten deelnemen aan de energietransitie. Dat betekent inderdaad: langer openhouden. Maar dat is een politieke beslissing. En langer openhouden kost geld.»

HUMO Isabelle Kocher, de CEO van Engie, heeft zich laten ontvallen dat de eerste kerncentrale in België pas in 2032 zal sluiten.

Saegeman «De wet is de wet: als we de levensduur van de centrales verlengen, en het FANC stemt daarmee in, moet dat telkens met een periode van tien jaar. Dat is dus 2032 voor Doel 3, de eerste kerncentrale.»

HUMO Gaat de Belgische politiek daarin mee?

Saegeman (blaast) «Het Energiepact bevestigt de kernuitstap.»

HUMO Is er eigenlijk een Belgische visie op de energietransitie?

Saegeman «Het Energiepact heeft een duidelijke visie waar we naartoe gaan. We moeten af van koolstofdioxide, we moeten efficiënt met onze grond- en brandstoffen omgaan. Rest de vraag: hóé gaan we daarnaartoe? Dat is niet duidelijk.»

HUMO Er zou een deal zijn over de kosten van de kernuitstap tussen Engie en de Belgische regering.

Saegeman «Daar heb ik geen weet van.»

HUMO Etienne Davignon heeft, als gezant van Engie, verklaard: ‘Engie zal de hele nucleaire schoonmaak betalen.’

Saegeman «U doelt op onze nucleaire provisies, de spaarpot om de centrales te ontmantelen en het kernafval te bergen? Welja, wij zullen onze verplichtingen nakomen, zoals altijd.»

HUMO De regering maakt zich grote zorgen of de belofte van een Frans bedrijf vanuit België ook af te dwingen is.

Saegeman «Wij zijn een speler die al meer dan 100 jaar actief is in dit land: wij hebben hier 16.700 medewerkers en een stichting die in acht jaar tijd meer dan 55.000 kansarme jongeren heeft geholpen. Wij zijn geen weglopers, wij zijn blijvers. (Slaat op tafel) Wij waren er vóór het tijdperk van kernenergie, wij zijn hier tijdens, en wij zullen er ook nog zijn na kernenergie.»

undefined

null Beeld

undefined

'Of het licht uitgaat deze winter? Ik heb geen glazen bol.'

HUMO De kost voor de ontmanteling van de centrales en de berging van het kernafval kan drie keer hoger oplopen dan gepland: 30 miljard euro in plaats van 10 miljard euro. Dat is niet niks. Volgens De Tijd is er een geheime deal over de maximumfactuur die Engie wenst te betalen.

Saegeman «Er is géén geheime deal. Er ligt een voorstel op tafel van de overheid om meer controle uit te oefenen op onze nucleaire provisies. Maar u weet ook: in België bestaat daar nog geen plan voor.»

HUMO Men is die kostprijs volop aan het berekenen. Het resultaat zou aan het eind van het jaar bekend zijn.

Saegeman «Correct, maar u weet ook dat zo’n operatie tientallen jaren in beslag zal nemen. Dat is een lang proces dat moeilijk te becijferen valt. Het is alsof je aan het begin van de industriële revolutie had moeten inschatten hoeveel het zou kosten om een bemande raket naar de maan te sturen. (Zucht) Momenteel weten we zelfs niet op welke site het afval zal worden geborgen.»

HUMO Zelfs niet op welke diepte: 200 of 400 meter, wat een aanzienlijk verschil in de kostprijs uitmaakt.

Saegeman «Op dit moment is het nog een virtueel gegeven. Intussen respecteren wij de wet: wij leggen provisies aan onder toezicht van de overheid.»

HUMO Enkele maanden geleden lekte het plan-Bianca uit: men zou bewust de insolvabiliteit van Electrabel organiseren om te ontkomen aan de hoge kosten van de kernuitstap. ‘Er worden zoveel mogelijk activa van België naar Frankrijk versluisd,’ zei een voormalige topman van Electrabel in La Libre Belgique.

Saegeman «Zulke operaties melden wij aan de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen, die toezicht houdt op onze nucleaire provisies. Die kan daar de nodige opmerkingen over maken of maatregelen tegen nemen. De discussie is aan de gang.»

HUMO Staat een verkoop van Electrabel in de sterren geschreven?

Saegeman (kijkt verwonderd)

HUMO In de pers wordt gespeculeerd over een verkoop van de Belgische kerncentrales aan China.

Saegeman «Nu betreden we het domein van de indianenverhalen. Er is werkelijk niets dat daarop wijst.»

HUMO In Frankrijk hebt u heel wat gascentrales gesloten. Bent u naar België gekomen om kerncentrales te sluiten?

Saegeman «Ik heb ook veel gebouwd in mijn leven: aardgascentrales en windmolenparken. Ik heb geprobeerd een offshore-windmolenpark te bouwen voor de kust in Knokke, maar dat is uiteindelijk niet gelukt omdat sommigen vonden dat de windturbines wat te dicht stonden: ze stonden 16 kilometer in zee!»

HUMO Eén mevrouw heeft ze tegen gehouden. Haar uitzicht werd verknoeid, zei ze.

Saegeman «Spijtig, vind ik nog altijd. Maar intussen heeft de offshore-windenergie zich wel goed ontwikkeld in dit land. Bravo België, zou ik zeggen, daar hebben we grote vooruitgang geboekt.

»In Frankrijk heb ik gascentrales tijdelijk laten stilleggen omdat de elektriciteitsprijs zodanig gedaald was en de aardgasprijs zodanig gestegen dat het niet meer rendabel was om de installaties te laten draaien. Maar om op uw vraag te antwoorden: ik ben naar hier gekomen om onze installaties veilig te laten draaien.»

HUMO Frankrijk heeft al fors ingezet op hernieuwbare energie. Knipperde u niet met de ogen toen u in 2016 hier aankwam?

Saegeman «Het is ook een kwestie van potentieel: we kunnen niet zoveel zonne-energie leveren als de Fransen. We hebben gewoon minder zon. En wat offshore-windenergie betreft, ben ik hoopvol. Weet u, ik heb in heel wat landen gewerkt en gewoond: we leven in een vooruitstrevend en welvarend land. Ik zou zeggen: laten we met zijn allen vooruitgaan. En het licht aanhouden.»

HUMO Als u er geld op zou inzetten: gaat het licht uit deze winter?

Saegeman «Als iedereen zijn steentje bijdraagt, niet.»

HUMO Kan dat iets duidelijker: wel of niet?

Saegeman «Moeilijk te zeggen, het hangt af van de omstandigheden, de weersomstandigheden ook. Ik heb geen glazen bol.»

HUMO Dat is niet bemoedigend.

Saegeman «Er is, volgens Elia, een kleine waarschijnlijkheid dat het afschakelplan wordt geactiveerd. Voor alle duidelijkheid: dat is iets anders dan een black-out. Het hele land dat plat ligt, daar zijn we nu nog niet aan toe.»

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234