null Beeld

Tour de France

De Tour de France bestaat al meer dan 100 jaar, het moment om enkele Tour-stukken uit het Humo-archief boven te halen. Op deze pagina's kunt u een oud interview (Humo 1712, 28 juni 1973) herlezen met Romain Maes, Tour-winnaar in 1935, een gesprek (Humo 2236, 14 juli 1983) met Félix Lévitan, de man die de Tour van een amateuristische koers uitbouwde tot een mega-sportgebeurtenis en een (poging tot) interview (Humo 1560, 30 juli 1970) met ene Eddy Merckx, naar verluidt een niet onverdienstelijk coureur in de jaren '60 en '70, door de roemruchte Jan Emiel Daele.

Redactie

undefined

undefined

undefined

undefined

Humo sprak met Eddy Merckx (Relaas van een confrontatie)

(Humo 1560, 30 juli 1970)

1. Contact met Driessens

(Fragment uit een telefoongesprek dat op band geregistreerd werd) (Te Mourenx)


HUMO Ik had u een interview gevraagd voor Humo en Vrij Nederland, nietwaar (J.E.D. : De Tour was toen In Brussel).

GUILLAUME DRIESSENS « Ja.»


HUMO En u had toen gezegd dat u het misschien in orde zou kunnen brengen.


DRIESSENS « Ja, ja.»


HUMO Toen had u gezegd, tijdens de Ronde.

DRIESSENS « Het best zal misschien zaterdag in Parijs zijn, denk ik.»


HUMO Wanneer precies?


DRIESSENS « Wij zijn in hotel Moderne, Place de la Republique. U mag dan komen voor tien minuten.»


HUMO Kan het niet langer?


DRIESSENS « Neen, u moet dat verstaan, alle dagen koersen. Dan eten, masseren, enz... Van 8 tot 9 u. heeft hij rendez-vous ook.

HUMO Zou het niet in Brussel kunnen?


DRIESSENS « Ja, dat moet ik met hem dan bespreken. Hij koerst alle dagen, hé, maandag, dinsdag, alle dagen, hé.»


HUMO Daar kan geen enkele dag een half uurtje af?

DRIESSENS « Luister, u zou misschien beter morgenvroeg bellen. Dan zal ik u het nummer geven van Meneer Van Buggenhout. Die heeft zijn programma. En zeg maar dat het vanwege mij is. Als u belt morgenvroeg om 9 u. : 33.38.77.»


HUMO Mag ik opbellen met uw groeten?

DRIESSENS « U zegt dat u me opgebeld hebt en dat ik gezegd hebt dat u hem moest opbellen. Hij zal zeggen wanneer het gaat. Dat is 't beste.»

2. Contact met Van Buggenhout

(Fragment uit een telefoongesprek dat op band geregistreerd werd) (Te Brussel)


HUMO Goeiemorgen, Meneer Van Buggenhout, hier Jan Emiel Daele, ik bel u op met de groeten van meneer Driessens.


JEAN VAN BUGGENHOUT (manager) « Ja?»


HUMO Hij is het ook die mij uw telefoonnummer gegeven heeft.


VAN BUGGENHOUT « Ja?»


HUMO Ik heb hem gisteren opgebeld, in de Ronde van Frankrijk, om te vragen of ik een interview met Edfdy Merckx zou kunnen hebben voor bet Nederlandse weekblad Vrij Nederland en voor 't Vlaamse weekblad Humo.


VAN BUGGENHOUT "Ja. Dat kan ik vandaag niet zeggen, want er zijn zoveel interviews. Ik denk dat het er honderd zijn.»


HUMO Meneer Driessens had gezegd dat ik naar Parijs kon komen.

VAN BUGGENHOUT « Ah, dat is wat anders.»


HUMO Driessens zei dat we dan wel tien minuten zouden kunnen praten.

VAN BUGGENHOUT « Ja, dat is het beste. Weet u wat u kunt doen, kom naar Parijs.»


HUMO Ja.


VAN BUGGENHOUT « Dan hebt u tenminste een kans om iets te hebben. U kunt al op zaterdag komen.»


HUMO Ja, bent u daar oo k misschien?


VAN BUGGENHOUT "Jaja, natuurlijk. Ik denk dat hij meer tijd zal hebben in Parijs zaterdag.»


HUMO Ja. Moet ik nu nog eens opbellen naar meneer Driessens?


VAN BUGGENHOUT « Nee, ik denk dat dat niet nodig is. Als u komt, zult u wel ontvangen worden. Hotel Moderne.»

3. Ontmoeting met Driessens

Versailles, 18 juli.

Tours - Versailles: 22ste rit van de Ronde van Frankrijk. Op de parking voor de pers sta ik Merckx' sportdirecteur op te wachten.

De wagen van Driessens komt aangereden. Ik ga onmiddellijk naar hem toe, herinner hem aan de afspraak.

Hij antwoordt kort: 'Ah ja, blijf hier wachten bij de auto.'

Er komen een paar ploegmaats van Merckx naar de materiaalwagen van hun sportbestuurder geslenterd. We praten een beetje met de renners. Driessens komt teruggelopen. Hij is gehaast. Ik klamp hem aan en vraag hoe laat de afspraak plaats heeft.


HUMO Hoe laat vanavond?

Driessens roept: 'Wacht toch! De coureurs zijn juist gearriveerd. Ik weet niet waar hij (Merckx) is. Hij moet eerst naar de 'dopingskontrool'.' Driessens loopt weer weg. Na een tijdje komt hij terug, een gele trui in de hand gefrommeld. Merckx is er ook. Er verdringen zich een vijftigtal mensen rondom de auto. Driessens stapt eerst in. Ik klamp hem opnieuw aan en roep: 'Hoe laat vanavond?'

'In Hotel Moderne,' antwoordt hij.

Ik vraag opnieuw: 'Hoe laat?'

Driessens antwoordt niet.

Ik dring verder aan: 'Na het eten? Tussen 7 en 8?'

'Om 8 uur,' antwoordt Driessens.

4. Ruzie met Van Buggenhout

Rond 20 u. zijn we in hotel Moderne, Place de la République. De renners zitten te eten. Wevepbergh gaat eens boven kijken. Driessens heeft hem onmiddellijk in de gaten. Een paar ploegmaats van Merckx komen in trainingspak naar beneden.

null Beeld

Wij gaan naar boven. Ik vraag Driessens waar Merckx is. Hij kijkt mij met vinnige ogen aan en antwoordt zenuwachtig: 'Ik zoek hem, ik zoek hem! Wacht even.'

Driessens loopt weg, komt na een paar minuten terug. Ik vraag of hij Merckx al gevonden heeft. Hij antwoordt: 'Ik heb hem nergens gezien. Hij moet naar beneden gegaan zijn.'

Ik antwoord: 'Hij is zeker niet naar beneden gegaan. We hebben hem zeker niet naar beneden zien gaan.' Driessens kijkt mij doordringend aan. Ik glimlach: 'Het wordt later en later; straks moet meneer Merckx gaan slapen.' 'Ik weet niet waar hij is,' antwoordt Driessens, wanhopig met het hoofd en de armen zwaaiend. Daarna loopt hij in de gang een paar kamers binnen, komt terug, rent opnieuw naar beneden.

Jerôme komt me zeggen dat hij Merckx van de ene kamer naar een andere heeft zien gaan. Driessens komt opnieuw boven. Ik zeg hem dat Merckx toch op zijn kamer is. Hij roept schouderophalend en met gefronst voorhoofd: 'Dat is onmogelijk!'

'Toch is het zo, meneer Driessens. Merckx is hier.'

Stilte. Driessens verdwijnt.

Dan verschijnt Van Buggenhout.

Ik herken hem van een foto in Humo. Driessens kijkt mij aan, ik hem. Hij wendt zijn hoofd, af. Ik loop op Van Buggenhout toe. Hij is inmiddels in gesprek met een Duitser die het over contracten heeft. Ik wacht niet langer, ga direct bij het tweetal staan en zeg: 'Excuseer. Met meneer Van Buggenhout? Daele, ik heb u opgebeld voor een afspraak met meneer Merckx.'

Van Buggenhout kijkt verwonderd. Hij zegt: 'Dat kan nu niet, meneer.'

Ik antwoord: 'Toch wel. Ik heb afgesproken met meneer Driessens. Hij gaf mij uw telefoonnummer. Ik heb u gisterenmorgen opgebeld. We hebben toen afgesproken voor zaterdagavond, nu, in Parijs, voor een gesprek met meneer Merckx.'

Driessens komt tussenbeide: 'Ik heb u gezegd dat u het aan Meneer Van Buggenhout moest vragen.'

'Dat heb ik gedaan. Maar u hebt mij ook een afspraak beloofd. U hebt gezegd dat ik naar Parijs kon komen.'

Driessens: 'Ik heb gezegd dat u het aan meneer Van Buggenhout moest vragen.'

'Dat heb ik al telefonisch gedaan, en dat doe ik nu opnieuw. Herinnert u zich ons telefoongesprek van gisterenmorgen, meneer Van Buggenhout?'

Van Buggenhout: 'Waarover ging dat?'

'Voor een interview ia het Nederlandse weekblad Vrij Nederland en het Vlaamse weekblad Humo.'

Van Buggenhout: 'Wat? Humo? Dat televisieblaadje! U hebt mij niets over Humo gezegd.'

'Toch wel. Vrij Nederland en Humo, alle twee.' Van Buggenhout staat ineens stil, denkt na, kijkt somber op: 'Hoe is uw naam, meneer?'

'Daele, meneer.'

'Jan Van Daele?'

'Nee. Jan Emiel Daele , meneer.'

'Hebt u dat boek over de wielersport... ?'

'Ja, meneer.'

Van Buggenhout wordt ineens boos en roept: 'Dat boek over de wielersport, met Klerks, De Pruyne, Muggenbout en... en...'

'Over de wielersport, meneer.'

'Meneer, u zijt tegen de wielersport. Ik begrijp niet hoe u hier durft komen, hoe u hier durft komen.'

'Ik ben voor de wielersport, meneer, daarom wil ik met Merckx praten.'

'Hoe durft u met Merckx komen praten!' schreeuwt Van Buggenhout.

'Omdat ik zijn mening wil vernemen over bepaalde problemen in de wielersport.'

'U wilt alles slecht maken, meneer.'

'Hebt u het boekje gelezen?'

'Dat is niet nodig, meneer. Fred De Bruyne heeft mij alles verteld.'

'Gelooft u Fred De Bruyne?'

'Fred De Bruyne is een goede vriend, meneer.'

'Krijg ik nu dat interview?'

'Ik ken u niet, meneer, ik heb u nooit ontmoet! Ik weet niét met wie ik getelefoneerd heb. Ik dacht dat het iemand was uit Nederland.'

'Ik had een afspraak met u om met Merckx te gaan praten.'

'Dat is niet waar, meneer. Ik ken u niet! Ik heb géén afspraak met u gemaakt!'

'Toch wel. Ik kan het bewijzen.Wij hebben telefonisch een afspraak gemaakt, het staat op band.'

'Wat zegt u daar?'

De Duitser komt bij Van Buggenhout en zegt dat hij ons d'raus moet gooien.

Ik zeg: 'Meneer Van Buggenhout, dit gesprek alleen is al een interview waard.'

'Publiceer dat maar niet, of u zult nog van mij horen!'

'Ik wil een gesprek met Merckx over de wielersport als sportief en sociaal verschijnsel. De mensen moeten daarover kunnen discussiëren.'

'Discussiëren! Discussiëren!'

'Ja, van gedachten wisselen. Dialoog voeren. Dialogeren, nietwaar. We leven toch in een tijd van dialoog.'

'Meneer, u krijgt géén interview.'

'Goed. Dan is het interview klaar. We publiceren dit gesprek en de telefonische afspraken met u en meneer Driessens.'

'U moest beschaamd zijn om met Merckx te durven komen praten.'

'Ik wil dat het publiek objectief wordt ingelicht.'

'Bent u sportjournalist misschien?'

'Nee, gelukkig niet.'

Van Buggenhout schreeuwt en dreigt: 'Ik zal u vinden! Ik zal u weten te vinden!' (draait veelbetekenend met zijn rechtervuist 'krak'.) Hij loopt woedend weg.

Ik herhaal mijn verzoek nog eens, zeg nog: 'En velen zullen kunnen lessen wat u over een en ander denkt.'

Van Buggenhout: '100.000 of een miljoen mensen, dat kan mij niets schelen.Voor mij is dat hetzelfde.'

'Mag ik u misschien een presentexemplaar van mijn boekje aanbieden?'

Van Buggenhout aanvaardt het, bladert erin en loopt weg. De mensen beginnen te praten. Driessens zucht schouderophalend, herhaalt steeds maar: 'Ik heb het altijd gezegd, ik heb gezegd dat u het hem moest vragen.'

Weverbergh gaat Van Buggenhout achterna. Na tien minuten komt hij terug. Van Buggenhout is bedaard. Hij staat toch een interview toe. Weverbergh heeft Hollands met hem gepraat, hij heeft hem kunnen overtuigen dat de pers en de reactie van het publiek enz... indien geen interview toegestaan zou worden.

Dus toch een interview, maar zonder bandrecorder.

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234