null Beeld

Ufo's boven België: ziet Hillary Clinton ze ook vliegen?

In mei dook het verhaal plots op in alle grote Amerikaanse én Europese kranten. Als Hillary Clinton in november tot president wordt verkozen, zal ze ‘er alles aan doen’ om de ufofiles die nu nog in geheime regeringsrapporten bewaard worden, openbaar te maken.

Jan Hertoghs

'De Amerikanen hebben van bij het begin grote interesse gehad in de Belgische ufogolf'

Hoe ernstig Hillary’s interesse is, wil ik te weten komen van onderzoeksjournaliste Leslie Kean (o.a. The Boston Globe, The New York Times, The Huffington Post). Zij publiceerde in 2010 een boek met wereldwijde ufowaarnemingen: ‘UFOs – Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record’. Haar selectie was streng: alleen politieofficieren, militaire autoriteiten, luchtmachtpiloten en ervaren lijnpiloten kwamen aan het woord. History Channel maakte een twee uur durende docu op basis van haar boek.

Dé link met Clinton is het voorwoord van haar boek: dat werd geschreven door John Podesta. En wie Podesta zegt, zegt ook Hillary Clinton, want hij is de chairman, het hoofd van haar campagneteam, en volgens Time Magazine ‘de belangrijkste man behind the curtain’. Podesta kent de Clintons al minstens twee decennia, want hij was Chief of Staff van het Witte Huis in de presidentsjaren van Bill Clinton (1993-2001).

In zijn voorwoord schrijft Podesta dat het ‘meer dan hoog tijd is om ernstig onderzoek te doen naar wat er is – out there,’ en ook: ‘Wie vindt dat ufo’s niet ernstig moeten worden genomen, heeft na het lezen van dit boek geen poot meer om op te staan.’

Daarna opent het boek met een lang relaas van de Belgische ufogolf (1989-1991). Waarmee we kort door de bocht kunnen gaan: als Podesta met Hillary over dat boek gesproken heeft, is de kans groot dat Hillary ons land eerder met ufo’s dan met wafels associeert.

HUMO Waar is dat ufoverhaal van Clinton het eerst opgedoken?

Leslie Kean «Bij de lokale krant The Conway Daily Sun in New Hampshire. Daar vroeg een reporter in december 2015 wat haar standpunt was in verband met het vrijgeven van overheidsdocumenten over ufo’s, en toen heeft ze heel vrank geantwoord dat zij er alles aan zou doen om die dossiers openbaar te maken. Die krant heeft daarmee uitgepakt, en daarna is het voortgerold naar talkshows en naar invloedrijke media als The New York Times.»

HUMO Ik ben een Bernie Sanders-fan, maar deze onverwachte move maakt Hillary kwetsbaar en dus lichtjes sympathiek. Nu ze het presidentschap ambieert, was het allicht veiliger geweest om dat ‘dwaze’ onderwerp weg te wuiven, maar ze ging er gretig op in.

Kean «Mij heeft het echt verwonderd. Iemand van haar status, een presidentskandidate, en dan daarover praten in een campagne, dat is ongezien. Ik denk ook niet dat ze er veel stemmen mee kan werven. Integendeel.»

undefined

'Voor mij is de Belgische ufogolf misschien wel het belangrijkste fenomeen in zeventig jaar ufogeschiedenis'

HUMO Een onderzoek wees nochtans uit dat 80 procent van de Amerikanen wenst dat hun regering alles openbaart wat ze aan ufodocumenten bezit.

Kean «Dat klopt. Veel mensen willen die openheid, maar het is geen hoofdthema. Electoraal speelt het absoluut niet mee. Mensen zijn meer begaan met werkgelegenheid, gezondheidszorg en de terreurdreiging.»

HUMO Dat maakt het nog vreemder dat ze over dat punt durfde uit te weiden. Zeker als je opponent Donald Trump is.

Kean «Heel zeker! Het is ook vreemd dat Trump het niet oppikt. Hij valt haar aan op alles, en dit laat hij liggen.»

HUMO Eigenlijk kreeg hij een open doelkans. Hij hoefde alleen maar te zeggen: ‘Ik ben met de echte problemen van de mensen bezig, zij houdt zich onledig met buitenaardse wezens.’

Kean «Clinton heeft heel zeker beseft dat ze zich extra kwetsbaar opstelde. Maar zo is ze. Als iemand haar dáárover ondervraagt, zal ze altijd een openhartig antwoord geven. Die eerlijkheid bewonder ik. Zowel zij als Bill Clinton heeft al vele jaren belangstelling voor het ufothema. Met Trump als tegenstander is dat een fel risico, maar Hillary voelt zich blijkbaar gedekt door Podesta, ze weet dat hij het dossier door en door kent. Zonder Podesta had ze die ufokwestie zeker geen grote aandacht gegeven. Nu gebeurt het tegendeel; ik vermoed zelfs dat Podesta haar aanmoedigt om het niet uit de weg te gaan.»

undefined

null Beeld

'Het is hoog tijd voor ernstig onderzoek naar wat er out there is' John Podesta, hoofd van Hillary's campagneteam


Proces tegen NASA

HUMO Hoelang ken je Podesta al?

Kean «Sinds 2002. Een tv-zender wilde een ufowaarneming van 1965 onderzoeken, waarbij in Kecksburg, Pennsylvania een ‘vreemdsoortig ruimtetuig’ in een bos was geland en nadien weggevoerd op een militaire truck. Ik was erbij betrokken als onderzoeksjournalist, ik wist dat de NASA documenten had over de kwestie, en met de steun van Podesta hebben we toen een rechtszaak aangespannen om die documenten te laten vrijgeven. We hebben die zaak ook gewonnen, maar de NASA heeft weinig of niets willen lossen.»

HUMO Dat iemand van zijn aanzien een proces aanspant tegen de NASA, en dan voor zo’n onderwerp?!

Kean «De essentie is: Podesta is al jaren voorstander van transparantie en openheid van bestuur. Tijdens de Clinton-legislatuur heeft hij er mee voor gezorgd dat duizenden documenten uit overheidsarchieven openbaar zijn gemaakt. Daar streeft hij in alles naar, en hij wil het ook doortrekken naar de ufokwestie.

»Via die rechtszaak heb ik Podesta beter leren kennen, en hij vertelde me dat hij al van jongs af gefascineerd is door alles wat met ufo’s en buitenaards leven te maken heeft. Hij spreekt er heel gepassioneerd over, wat heel ongewoon is voor iemand van zijn niveau. Hooggeplaatsten willen niet geridiculiseerd of aangevallen worden en zwijgen liever over een dergelijk onderwerp.»

HUMO Ik zie het hier evenmin gebeuren dat de kabinetschef van onze premier zich over ufo’s uitlaat: alleen al de schrik dat hij door zijn persoonlijke uitspraken zijn baas zal schaden.

Kean «Zo gaat het ook in de Verenigde Staten. Maar Podesta stopt zich nooit weg.»

HUMO Hij was ook adviseur voor Barack Obama, maar die was niet te bewegen in het ufodossier.

Kean «Obama moest zoveel grote problemen aanpakken, daarbij vielen die ufo’s in het niet. Hij heeft ook niet de nieuwsgierigheid naar dat fenomeen die de beide Clintons duidelijk wel hebben.»

HUMO In februari 2015 verliet Podesta zijn post om fulltime de campagne van Hillary te leiden, en toen tweette hij: ‘Mijn grootste teleurstelling is dat ik de ufofiles niet openbaar heb kunnen maken.’

Kean «Oh my God, daar is heel Twitter toen over gevallen. Met heel veel reacties van complotdenkers: die gaan ervan uit dat Podesta zicht had op al die deep dark secrets. Maar dat was gewoon een wat gekke opmerking van hem; hij weet zelf ook wel dat er ernstiger zaken zijn.»

undefined

null Beeld


Een simulatie van een 'Belgische' ufo op basis van getuigenissen: 'Die ufogolf was een uitzonderlijk fenomeen waarvoor de luchtmacht geen verklaring had.

Privéontmoeting

HUMO Je boek gaat van start met de Belgische ufogolf. Die vormt zelfs de hoofdmoot: 33 van de 300 bladzijden gaan over ons land in die jaren 1989-1991.

Kean «Voor mij is de Belgische ufogolf misschien wel het belangrijkste fenomeen in zeventig jaar ufogeschiedenis. Heel veel waarnemingen zijn beperkt: een handvol mensen doet een waarneming op één tijdstip. In België duurde de golf anderhalf jaar, met honderden getuigenissen, met gedetailleerd onderzoek van Sobeps (de Société Belge d’Etude des Phénomènes Spatiaux, red.) en met ook nog eens de ernst waarmee de Belgische luchtmacht dat heeft aangepakt. Jullie luchtmachtgeneraal Wilfried De Brouwer die een persconferentie geeft over radarwaarnemingen van een onbekend object: dat is ongezien, dat is historisch.»

HUMO Dat een overheid zo open is, zou een voorbeeld moeten zijn voor de rest van de wereld, schrijf je.

Kean «Daar heb ik enigszins overdreven, want van De Brouwer weet ik dat die openheid er maar gedeeltelijk was (o.a. minister van Binnenlandse Zaken Louis Tobback vond de inspanningen van de luchtmacht ridicuul, en de stafchef van het leger wilde de zaak het liefst in de doofpot stoppen, red.). Hoe dan ook, zijn persconferentie is de wereld rondgegaan en ufo-onderzoekers uit alle landen hebben met open mond naar België staan kijken. En dat was mijn punt: ik wou dat onze regering of onze luchtmacht dezelfde durf had.»

HUMO Als Hillary Clinton president wordt, komen er allicht Amerikaanse documenten boven over onze ufo’s. Want dat schrijf je: ‘Onze regering klasseerde een geheim document over de Belgische ufogolf.’

Kean «Het was geheim toen het in maart 1990 werd opgemaakt, maar het is een aantal jaren later openbaar gemaakt dankzij de Freedom of Information Act. In het document lees je dat De Brouwer aan de Amerikaanse overheid vraagt of zij boven België aan het testen zijn met een B2- of F-117-stealthvliegtuig.»

HUMO Dat is hier nog steeds de standaardverklaring, dat die ufogolf terug te brengen is op Amerikaanse testen met die nieuwste vliegtuigtypes.

Kean «In dat document zegt de Amerikaanse luchtmacht heel duidelijk dat het geen testen met stealthvliegtuigen zijn. Je moet ook wel gek zijn om die dingen te testen boven zo’n dichtbevolkt land als België, terwijl we zelf zoveel uitgestrekte en dunbevolkte gebieden hebben.»

HUMO Heb jij Podesta ooit gevraagd of Hillary jouw boek gelezen heeft? Dat zou betekenen dat Hillary wéét heeft van de ‘Belgische’ ufo’s.

Kean «Nee, dat heb ik niet gevraagd. Wat ik wel weet, is dat Podesta in 2011 nog een besloten ontmoeting heeft gehad met De Brouwer. Dat was in het gebouw van The Center of American Progress, een progressieve denktank waarvan hij bestuurder is. Hij was daar op een meeting met een kleine groep wetenschappers, defensie-experts en experts van de inlichtingendiensten. De Brouwer heeft toen een uitstekend relaas over de gebeurtenissen in België gepresenteerd. Jullie ufogolf is dus maar één stap verwijderd van Hillary.»

undefined

null Beeld

'De Amerikanen wilden meer hoogte krijgen van die ufotechnologie' Wilfried De Brouwer


Belgische luchtmacht

Om te vernemen of Hillary écht weet heeft van de Belgische ufo’s, hebben we John Podesta op allerlei manieren proberen te bereiken. Allicht is het te dicht bij de verkiezingen om dat ‘Trump-gevaarlijke’ thema nog aan te snijden. De persdienst van de ‘Hillary for America’-campagne laat koeltjes weten dat dit niet het geschikte moment is: ‘We will not be able to fullfill your request at this time.’

Ik bel met ex-luchtmachtgeneraal Wilfried De Brouwer en vraag hem hoe hij terugkijkt op die besloten ontmoeting met Podesta.

Wilfried De Brouwer «Ik herinner me die ontmoeting nog goed. Ik was de enige Europeaan in dat besloten gezelschap en ik heb Podesta en die andere vertrouwenspersonen gebrieft over de Belgische ufogolf. De radarwaarnemingen van onze F-16’s, mijn gesprekken met ernstige getuigen – onder wie een NAVO-ambtenaar en een legerkolonel – en de conclusie dat zich een uitzonderlijk fenomeen in ons luchtruim had voorgedaan waarvoor de luchtmacht niet in staat was om een verklaring te vinden. Zo denk ik er nog altijd over, 25 jaar later.»

HUMO Eén van de aanwezigen was de Amerikaanse ex-kolonel Charles Halt: de man die ooit bevelhebber was van de luchtmachtbasis in Florennes, en die militair verantwoordelijk was voor de installatie van de Amerikaanse kruisraketten in België. Duidelijk een vertrouwenspersoon van het Pentagon, en die man heeft op die Podesta-ontmoeting blijkbaar ook een relaas over ufo’s gedaan.

De Brouwer «Ik ken Halt niet van zijn Belgische periode. Maar we hebben in 2007 al eens samen op een internationale persontmoeting gezeten, en ik ken de feiten van 1980 waarover hij spreekt. Hij was toen medebevelhebber van de Brits-Amerikaanse luchtmachteenheid die gestationeerd was in Bentwaters, in Engeland. Op ‘zijn’ luchtmachtbasis zijn tijdens twee opeenvolgende dagen in december 1980 uitzonderlijke waarnemingen gedaan. Drie politiebewakers zagen daar een driehoekig tuig dat kortstondig geland was nabij de basis. De volgende dag ging Halt met nog meer politiemensen die landingsplek onderzoeken en toen zagen ze een nieuw object. Een oranje, lichtgevend tuig dat tussen de bomen zigzagde en af en toe verticaal ‘opsteeg’ om een hindernis te ontwijken. Hij had een recorder bij en hij heeft zijn indrukken en zijn conversatie met de politiemensen opgenomen op tape. Een bijzonder getuigenis.»

undefined

null Beeld

'Er zijn niet minder ufo's, er zijn gewoon niet genoeg beslagen onder- z­oekers' Leslie Kean


Black programs

HUMO Hoe was de reactie van Podesta op dat alles?

De Brouwer «Hij heeft aandachtig geluisterd en heeft aan Leslie Kean, die mede-initiatiefnemer was, zijn volledige steun beloofd opdat alle informatie over dergelijke grote dossiers vrijgegeven zou worden.»

HUMO Om op de Belgische ufogolf terug te komen: Leslie Kean noemt die ‘zowat de belangrijkste gebeurtenis in zeventig jaar ufogeschiedenis’. Toen ik haar zei dat velen hier nog denken dat het ‘vliegtuigtesten van de Amerikanen’ waren, heeft ze me een document gestuurd waarin de Amerikaanse luchtmacht die bewering formeel tegenspreekt. Maar misschien waren het andere, nog meer geavanceerde toestellen?

De Brouwer «Nee, dat ook niet. Weet u, in juni 1992 heb ik hier bezoek gehad van Richard D’Amato, Republikeins senator voor New York in de periode 1981-1999. Hij was veiligheidsadviseur en verbonden aan het Committee on Appropriations (één van de machtigste commissies in de Amerikaanse Senaat, die beslist over de overheidsbudgetten; d’Amato was gespecialiseerd in de budgetten voor buitenlandse handel en defensie, red.). Hij heeft me gezegd dat hij op de hoogte was van alle black programs (geheime experimentele projecten, red.) van hun luchtmacht, en wat de Belgische ooggetuigen hadden gezien, kwam niet overeen met wat daarin getest werd. Hij zei dat hun luchtmacht absoluut niet de technologie bezat om toestellen van die grootte geluidloos stil te laten hangen op twintig meter boven de begane grond.

»D’Amato zei dat hij ‘toevallig’ in Brussel was. Maar dat geloof ik niet. Hij is speciaal naar België gekomen om over die ufogolf te spreken. De Amerikanen hebben van bij het begin grote interesse gehad in de Belgische golf. Ze wilden meer hoogte krijgen van die technologie, die hun volslagen onbekend was. En dus wilde D’Amato met zoveel mogelijk getuigen en betrokkenen spreken. Hij heeft ook een kopie opgevraagd van de videotape met de radarbeelden van onze F-16’s. Maar nadien heb ik nooit meer van hem gehoord.»

HUMO Denkt u dat de Amerikanen nog geheime stukken hebben over de ufogebeurtenissen in ons land? Stukken die Hillary openbaar zou kunnen maken?

De Brouwer «Dat weet ik niet. Maar het document dat u zag, telt twee pagina’s. Het kan moeilijk bij die twee pagina’s gebleven zijn.»


Taboe

Tot slot wil ik van Kean weten of haar verzamelde ‘autoriteit’ van piloten, politieofficieren en hoge militairen iets heeft losgemaakt in de Verenigde Staten.

Kean «Die getuigenissen hebben er in elk geval voor gezorgd dat ufo’s minder geassocieerd worden met fantasten. Ik kreeg heel wat mails van wetenschappers die vonden dat ik een bestaansgrond heb aangebracht, een dwingende reden om het fenomeen langdurig én wetenschappelijk te onderzoeken.

»Vanuit politieke hoek was er minder reactie. Tenzij dan van de ex-gouverneur van Arizona, Fife Symington, die nu officieel toegaf dat hij in maart 1997 gelogen had toen hij op een persconferentie de waarnemingen van duizenden mensen in twijfel trok en zelfs belachelijk maakte. In Phoenix waren grote driehoeken en V-vormige objecten waargenomen, politiebureaus werden overstelpt met ongeruste telefoons, en hij heeft pas in mijn boek openlijk willen toegeven dat hij toen zélf getuige was geweest van zo’n groot tuig.»

HUMO In je boek heb je heel goed het ‘ufotaboe’ omschreven. In plaats van de zaken grondig te onderzoeken, wordt aan de geloofwaardigheid van de boodschapper getwijfeld: het moet wel een dwaas zijn die zich met zo’n onderwerp bezighoudt. En door de boodschapper te ridiculiseren hoef je de zaak niet verder te onderzoeken, meer nog: de zaak bestaat niet. Nu is Hillary de boodschapper, en toch wordt ze niet als ongeloofwaardig onderuit gehaald.

Kean «Dat wil misschien zeggen dat er langzaamaan meer openheid ontstaat.»

HUMO In de jaren 80 en 90 leek er meer ufoactiviteit. Nu velen een smartphone hebben, worden er paradoxaal genoeg minder ufo’s gespot.

Kean «De grote zaken, de ‘golven’, lijken zich inderdaad in vroegere jaren af te spelen. Maar er zijn nog steeds mass sightings. In januari 2008 was er nog één in Stephenville, Texas (tientallen getuigen zagen toen een enorm groot tuig dat soms wegsuisde tegen extreem hoge snelheid, en dan weer terugkeerde met 50 à 60 km per uur, red.). Op mijn Facebookpagina krijg ik haast dagelijks foto’s van mensen die vragen of ik een vreemd object nader wil bekijken. Maar met die foto’s alleen raak je niet verder. Je moet onderzoekers hebben die getuigenissen verzamelen, die de foto’s wetenschappelijk onderzoeken, en die ook gedegen navraag doen naar wat de luchthavens of weerstations hebben opgemerkt. Dan pas kun je besluiten of dat vliegend object werkelijk niet-identificeerbaar is.

»Dus, er zijn niet minder ufo’s; er zijn gewoon niet genoeg beslagen onderzoekers om in die massa foto’s het kaf van het koren te scheiden.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234