null Beeld

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken na de storm: 'Ik ben zeker niet minder radicaal dan Dewinter'

Vlaams Belang was de jongste maanden gulzig aan de rechtse flank van N-VA aan het knabbelen. Tot het omstreden bezoek van Filip Dewinter, Anke Van dermeersch en Jan Penris aan de neonazi’s van Gouden Dageraad het feestje kwam verstoren. Voorzitter Tom Van Grieken – hij was 5 jaar toen het VB op 24 november 1991 zijn grote doorbraak beleefde – moest zijn stemmenkanon een tik op de vingers geven. ‘Maar ik geef toe dat het niet met volle goesting was.’

rl

'Zelfs de gematigde islam is niet compatibel met onze democratie'

Twee jaar is hij voorzitter van Vlaams Belang, maar dit is zijn eerste grote mediastorm. Hij lijkt er zelf wat van geschrokken. Al dagen wordt hij overspoeld met telefoontjes. Zijn moeder is jarig, maar hij zal niet eens de tijd hebben om haar te zien. Als piepkuiken de goudhaan van je partij de mantel uitvegen, het laat sporen na. Zeker als die haan geen kans onbenut laat om te benadrukken dat de jonge generatie nog wat boterhammen moet eten (‘Tom Van Grieken las nog Jommeke en Suske & Wiske toen wij het 70 puntenprogramma schreven’).

HUMO Filip Dewinter zegt dat de partij hem niet heeft verboden om zijn Griekse reis te maken. Liegt hij?

TOM VAN GRIEKEN «Het is hem expliciet verboden om te gaan spreken voor Gouden Dageraad. En als er afspraken gemaakt worden, moet je die naleven. Anders volgen er sancties.»

HUMO Die vallen wel mee. Anke Van dermeersch vloog uit het partijbestuur, maar mag haar Senaatszitje behouden. Dewinter en Penris kregen alleen een berisping, terwijl ze ‘Vrolijke vrienden’ zijn gaan zingen met neonazi’s die illegalen afranselen. Jos Geysels, ex-voorzitter van Groen en het brein achter het cordon sanitaire, zegt dat uw partij blijkbaar nog geen haar is veranderd.

VAN GRIEKEN «Wees gerust: Dewinter is daar geen liedjes gaan zingen. Ze hebben alleen onze partijstandpunten toegelicht. Maar door hun eigengereidheid hebben ze ook de indruk gewekt dat wij iets met Gouden Dageraad te maken hebben. Daarom moest ik wel optreden, maar ik geef toe dat het niet met volle goesting was. Ik ga onze concurrenten niet plezieren door hem voor één inschattingsfout uit de partij te zetten. We bellen elke dag met elkaar, onze verstandhouding is goed.»

HUMO De SP.A heeft Ahmet Koç wel uit de partij gezet omdat hij dweept met de Turkse president Erdogan en had opgeroepen om in opstand te komen tegen aanhangers van de Gülen-beweging.

VAN GRIEKEN «Maar Koç steunde Erdogan, Dewinter steunt Gouden Dageraad niet. Dat is het verschil.»

HUMO Waarom ging hij er dan spreken?

VAN GRIEKEN «Dat krijg je inderdaad niet uitgelegd. Filip zegt: ‘Ik praat met iedereen.’ Ik begrijp dat. Als je altijd de outcast bent, ga je niemand anders uitsluiten. Maar er rolt een patriottische golf over Europa met het Front National in Frankrijk, de PVV van Geert Wilders in Nederland, de FPÖ in Oostenrijk. We kunnen ons nu geen owngoals permitteren. Als we de neuzen in dezelfde richting houden, zult u schrikken van onze resultaten bij de volgende verkiezingen. Wij zijn een voetbalploeg met een duidelijke rechtse spits, maar als die buitenspel staat, moet ik hem terugfluiten.»

HUMO Eén van uw voorgangers, Frank Vanhecke, probeerde de partij ook respectabeler te maken. Hij stapte op na een bikkelharde machtsstrijd met Dewinter. Die vindt nog altijd dat VB een radicale zweeppartij moet blijven. Begin dit jaar zei hij nog in Humo: ‘Als de andere partijen 120 km/u rijden, moeten wij naar 160 gaan.’

VAN GRIEKEN «Ik heb Vanhecke twee keer in mijn leven ontmoet en ik weet bitter weinig van die historie. Qua inhoud is er geen verschil tussen mij en Filip. We verschillen alleen van mening over de stijl.»

undefined

null Beeld

HUMO Dewinter poseerde voor dat interview opnieuw met bokshandschoenen aan.

VAN GRIEKEN «Ik had geen probleem met dat symbool in de jaren 90, toen we de ijsbreker moesten zijn. Vandaag hebben we andere symbolen nodig, want onze standpunten worden door een meerderheid van de bevolking gedeeld. 96 procent vindt dat we voldoende of te veel asielzoekers opvangen. Wij zijn de enige partij die die 96 procent vertegenwoordigt.»

HUMO Vindt die 96 procent dat je asielzoekers desnoods met bokshandschoenen het land uit moet kloppen?

VAN GRIEKEN (wuift weg) «Filip moet zijn verleden niet verloochenen. Die bokshandschoen is een deel van onze geschiedenis, ze was nodig. Wij gebruiken ze niet meer in onze campagne, maar ik heb er geen groot probleem mee dat hij er af en toe nog eens mee poseert.»

HUMO Bart Laeremans verliet twee jaar geleden het partijbestuur omdat hij niet meer kon leven met de koppigheid van Dewinter. Hij zegt dat die de partij nog altijd als zijn kind beschouwt en zich geen bal aantrekt van de meer gematigde lijn.

VAN GRIEKEN «Ik hou niet van het woord ‘gematigd’. Ik ben zeker niet minder radicaal dan Filip. Maar we mogen ons niet in de eigen voet schieten met marginale uitspraken. Dat Filip de partij als zijn kind beschouwt, is logisch. Hij heeft ze groot gemaakt. Ik heb niet de intentie om hem compleet te veranderen. Maar er is een ondergrens die hij moet respecteren.»

HUMO Wordt Dewinter uw lijsttrekker in Antwerpen?

VAN GRIEKEN «Als de leden dat willen, heb ik daar geen bezwaar tegen. Ik ben geen kandidaat.»

HUMO In de recentste peiling haalt de N-VA in Antwerpen bijna 32 procent en uw partij 10 procent. Wilt u het cordon sanitaire doorbreken?

VAN GRIEKEN «Het cordon is niet meer ons probleem, maar dat van Bart De Wever. In de peilingen is hij zijn burgemeesterssjerp al anderhalf jaar kwijt. Zijn meerderheid had maar twee zetels over. Die zijn virtueel weg. Als hij het cordon in stand wil houden, komen de socialisten opnieuw aan de macht. Hoe gaat hij dat uitleggen?»

HUMO Maar wilt u samen met de N-VA besturen?

VAN GRIEKEN «Besturen is geen doel op zich. Dan ben je zoals CD&V: die hebben geen principes en willen alleen macht. Ik sta niet graag aan de zijlijn. Maar meerijden zonder aan het stuur te draaien, zoals de N-VA doet, daar pas ik voor. De politieke benoemingen lopen nog steeds door, de belastingdruk blijft immens, de staatsschuld klimt, de begrotingen kloppen niet… ‘De kracht van verandering’ was een grote ballon waar de lucht helemaal uit is. Ze hebben hun hele communautaire agenda afgezworen. Ze waren ook tegen onverdoofd slachten. Er wordt een wetsvoorstel ingediend om dat te verbieden en ze stemmen tegen. Veel woorden, weinig daden. Mensen voelen zich bedot en dat merken wij. Het afgelopen jaar hebben we meer dan duizend nieuwe leden bij gewonnen.»

HUMO De N-VA zegt dat het cordon behouden blijft zolang Vlaams Belang zich niet gedraagt als een normale democratische partij die de internationale verdragen, zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, respecteert.

VAN GRIEKEN «Maar dat doen wij toch?»

undefined

null Beeld

undefined

'Ik ben nooit overvallen of neergeslagen door een jonge Marokkaan.'

HUMO U pleit voor de doodstraf voor terroristen.

VAN GRIEKEN «Dat is geen partijstandpunt, maar een persoonlijk standpunt van Dewinter. Onze partij is tegen de doodstraf.»

HUMO Hij liep weer eens buitenspel?

VAN GRIEKEN «U moet zijn wetsvoorstel lezen. Hij pleit voor het uitspreken van de doodstraf, niet voor de uitvoering ervan. Wie de doodstraf krijgt, moet tot aan zijn dood in de gevangenis blijven. Daar zitten we op dezelfde lijn. Maar door die provocerende term genereert hij media-aandacht. Goed gezien.»


Hup, op het vliegtuig

HUMO Dewinter wil ook de islam verbieden. Is dat niet in strijd met de godsdienstvrijheid?

VAN GRIEKEN «Wij willen de erkenning van de islam intrekken: dat is een belangrijk verschil. Mensen mogen geloven wat ze willen en naar de moskee gaan, maar een religie van de haat moet je niet subsidiëren met belastinggeld. N-VA-minister Liesbeth Homans heeft veertig nieuwe moskeeën erkend. Dat moet stoppen.»

HUMO Is het niet verstandiger om moskeeën met westers gezinde imams te subsidiëren dan ze te laten sponsoren door salafistische regimes die radicale geestelijken sturen? Imam Brahim Laytouss zei hier onlangs: ‘Wij willen een Europese islam en aanvaarden de scheiding van kerk en staat. Waar is men dan bang voor?’

VAN GRIEKEN «Ik geloof hem niet. De moslims die geloven in dat principe, worden vervolgd en vermoord.»

HUMO Volgens de laatste berichten leeft Laytouss nog, hoor.

VAN GRIEKEN «In schooldebatten stel ik moslimjongeren altijd drie vragen. Bevat de Koran het letterlijke woord van Allah? Ja. Mag je aan het letterlijke woord van Allah twijfelen? Nee. En als er in een democratisch bestel een wet wordt gestemd die in tegenspraak is met het woord van Allah, wie moet je dan volgen? Dan antwoorden ze bijna allemaal: ‘Allah.’ Dat toont aan dat zelfs de gematigde islam niet compatibel is met onze democratie. Let op, ik heb een hekel aan de islam als ideologie, maar dat maakt van elke islamiet nog geen slecht mens. Wij zijn vlijmscherp voor de religie, maar mild voor de mensen.»

HUMO U dweept wel met Geert Wilders, die ‘Minder Marokkanen!’ staat te roepen.

VAN GRIEKEN «Ik heb geen probleem met die uitspraak. Misschien moeten wij ook eens praten over ons Marokkanenprobleem, over hoe die ene nationaliteit oververtegenwoordigd is in de criminaliteitscijfers. Ik ben toch geen racist als ik gewoon op de feiten wijs?»

HUMO Maar dan kunt u toch niet beweren dat u niet tegen die mensen bent? U wilt minder Marokkanen en minder moslims.

VAN GRIEKEN «Ik heb niks tegen individuen, maar wel tegen een gemeenschap die slecht integreert. Met de mensen die hier zijn, zullen we het Vlaanderen van morgen moeten bouwen. We kunnen ze niet allemaal terugsturen. Maar als je hier bent om criminele feiten te plegen, te profiteren van onze sociale zekerheid of de radicale islam aan te hangen, dan moet je eruit. Hup, het vliegtuig op.»

undefined

null Beeld

HUMO Hoeveel procent gematigde moslims zijn er in België, denkt u?

VAN GRIEKEN «Ik zal u verrassen: de overgrote meerderheid is gematigd. Maar die groep is irrelevant. In het Duitsland van de jaren 30 was de overgrote meerderheid van de Duitsers ook gematigd. Het was de kleine, radicale kern die de Tweede Wereldoorlog heeft veroorzaakt.»

HUMO U erkent dat er veel gematigde moslims zijn, maar u vindt ze toch allemaal verdacht?

VAN GRIEKEN «Als de radicale kern er ooit in slaagt hier de sharia in te voeren, zal de grote stilzwijgende meerderheid zich daarachter scharen. In moslimlanden waar dat is gebeurd, zíjn er geen minderheden. Die worden onderdrukt en verdwijnen. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wordt in geen enkel moslimland erkend. Zij hebben een uitzondering verkregen: de mensenrechten gelden niet als ze in tegenspraak zijn met de sharia. Dan zijn we toch uitgepraat? Zij zijn niet zo tolerant als wij. Na de aanslagen in Parijs en Brussel hebben we toch weinig afkeuring gehoord van de gematigde moslims?»

HUMO In onze enquête – de technische fiche staat op humo.be – was 92 procent het oneens met de stelling dat de islam geweld tegen andersgelovigen toelaat.

VAN GRIEKEN «In woorden, ja. Maar ik heb geen betogingen gezien. Salah Abdeslam heeft zich weken in Molenbeek kunnen verschuilen. De hele wijk wist dat, maar zweeg. En toen de politie hem kwam oppakken, keerden ze zich tegen de agenten en de pers.»

HUMO Dat ging om enkelingen. Maar laten we het nog even over het hoge aantal vreemdelingen in de gevangenis hebben. Ligt dat volgens u aan hun ras of hun geloof?

VAN GRIEKEN «Het zal niet de enige factor zijn. Maar die factor negeren is ook te simplistisch. De helft van de criminelen in onze gevangenissen heeft niet de Belgische nationaliteit. Met de allochtone Belgen erbij kom je aan 80 procent.»

HUMO In de VS zie je hetzelfde bij zwarten en latino’s. Heeft het dan niet vooral te maken met armoede en uitsluiting, met een plek onderaan op de sociale ladder?

VAN GRIEKEN «Armoede is een slecht excuus. Het is je eigen verantwoordelijkheid om criminele feiten te plegen. En als het niks met ras of geloof te maken heeft, waarom hebben we dan geen last van criminele Aziaten? Als onze samenleving zo discriminerend is tegenover vreemdelingen, waarom blinken die Aziaten hier dan uit?»

undefined

null Beeld

undefined

'Als afspraken niet worden nageleefd, volgen er sancties.' (Foto: Anke Van dermeersch en Filip Dewinter)'

HUMO Omdat de meeste huisbazen wel woningen aan hen willen verhuren en de meeste werkgevers hen wel een job willen geven?

VAN GRIEKEN «Een verhuurder is baas in z’n eigen huis. Hij laat binnen wie hij wil. Daar heeft de staat zich niet in te moeien met mysterycalls en andere Gestapo-praktijken. We gaan mensen toch niet verplichten om hun woning te verhuren aan iemand met wie ze niet kunnen praten? Als ze de taal niet machtig zijn, wordt het moeilijk.»

HUMO Vindt u het ook oké dat een bedrijfsleider alleen blanke Vlamingen wil tewerkstellen?

VAN GRIEKEN «Ja, want in Turkse bakkerijen werken toch ook geen blanken? De staat moet objectieve maatstaven gebruiken voor zijn personeel, bedrijven hoeven dat niet te doen. Als je overheidsgeld krijgt, mag er geen discriminatie zijn. Maar laten we stoppen met al die regelneverij in privébedrijven die mensen met hun eigen geld hebben opgericht.»

HUMO U verwijt moslims dat ze slecht integreren, maar u aanvaardt dat huisbazen en werkgevers hen weigeren. Dan is het toch niet verwonderlijk dat sommigen zich benadeeld en geviseerd voelen?

VAN GRIEKEN (sarcastisch) «Goh, wat is het hier slecht, hè. Sorry, ik aanvaard dat niet. Discriminatie wordt overroepen en veel te vaak gebruikt als excuus. Wij faciliteren hier toch alles? Islamlessen, halalvlees, gescheiden zwemmen… Zijn wij zo onverdraagzaam? Vlaanderen is de welvarendste regio van de wereld, er is werk genoeg voor wie wil werken. We hebben het beste onderwijs van de wereld met gedreven topleerkrachten. Racisme in het onderwijs is onbestaande. Kan het dan misschien aan de thuissituatie liggen dat jonge moslims zo slecht scoren inzake schooluitval, werkloosheid en criminaliteit? Wie stuurt zijn kat naar de oudercontacten? Ouders van moslimleerlingen. Hen moeten we op hun verantwoordelijkheid wijzen, en zeggen dat je geen kinderen zonder boterhammen naar school stuurt.»

HUMO Misschien is er niet overal geld voor boterhammen.

VAN GRIEKEN «Ze krijgen toch kindergeld? Zet een deel daarvan om in schoolcheques. Dan kunnen ze daarmee de schoolfacturen betalen.»

undefined

'In de peilingen is De Wever zijn burgemeesterssjerp al anderhalf jaar kwijt. Zijn meerderheid had maar twee zetels over, en die zijn virtueel weg'

HUMO Begrijpt u dat uw discours de wederzijdse afkeer versterkt? En dat mensen zich daardoor meer gaan terugplooien op de eigen cultuur en de eigen religie?

VAN GRIEKEN «Bij moslims ligt alles gevoelig. Wat een lichtgeraakt volkje. Ze zijn geschoffeerd door de drie biggetjes, door Zwarte Piet, door cartoons… En wij moeten altijd maar inboeten op onze identiteit. Collega’s van u zijn vermoord omdat ze een tekening van Mohammed hadden gepubliceerd. Dat is toch waanzin? In een democratie moet je ertegen kunnen dat er andere meningen en humoristische cartoons verschijnen. Als je je altijd maar gekwetst voelt, wordt het moeilijk samenleven.

»Dertig jaar geleden hadden we nieuwkomers de elementaire spelregels van onze maatschappij moeten uitleggen: scheiding van kerk en staat, geen enkele god staat boven de wet, man en vrouw zijn gelijk… De traditionele, politiek correcte partijen hebben dat nagelaten, waardoor iedereen maar doet wat hij wil. Zelfs een Engelsman die naar hier komt, moet zich aanpassen. Als hij links blijft rijden, zal het rap gedaan zijn.»

HUMO Maar hoe kun je samenleven op basis van haat en tegenstellingen die uw partij mee aanwakkert?

VAN GRIEKEN «Dus als je op de problemen wijst, wakker je haat aan? Ik denk dat de haat vooral bij hen zit. Een grote groep moslims verafschuwt onze manier van leven.»

HUMO Dat is dan blijkbaar wederzijds. Filip Dewinter zei dit voorjaar in De Morgen: ‘Ik haat Fatima en Mohammed niet, maar ik veracht wel hun manier van leven en de ideologie die zij hier binnenbrengen.’

VAN GRIEKEN «Weet u wat de tegenstellingen vergroot? Een meisje voor slet uitschelden omdat ze met blote armen over straat loopt. Weigeren een collega de hand te schudden omdat ze vrouw is. Homo’s die niet hand in hand durven te lopen, uit angst om in elkaar geslagen te worden. Radicale moslims hebben ons niet nodig om zich zo te gedragen. Overal waar de islam is, zie je die fenomenen. En wat doen wij, in al onze naïviteit? We zetten de ergsten voor de klas.»

HUMO Excuseer?

VAN GRIEKEN «Syriëstrijders die beweren dat ze spijt hebben, worden voor de klas gezet. En als ze een been kwijt zijn, krijgen ze een uitkering. Een uitkering!»


Wapenparadijs

HUMO Een teruggekeerde en tot inkeer gekomen Syriëstrijder die jongeren in de klas gaat waarschuwen dat ze de ronselaars niet mogen geloven, wat is daar mis mee?

VAN GRIEKEN «Wie zegt dat dat oprecht is? Zou het kunnen dat ze het alleen doen om niet naar de gevangenis te moeten? Als je je geroepen voelt om in Syrië of Irak voor het kalifaat te gaan strijden en geboeide mensen de keel over te snijden of homo’s van gebouwen te gooien, verdien je geen tweede kans.»

HUMO U pleit voor het preventief opsluiten van alle moslimextremisten die op de lijsten van het Coördinatieorgaan voor de Dreigingsanalyse en van de militaire inlichtingendienst staan.

VAN GRIEKEN «Als we dat hadden gedaan toen de terreurdreiging het hoogst was, hadden we in Brussel wellicht 32 doden en 400 gewonden kunnen vermijden.»

HUMO Los van de vraag of dat haalbaar is, met zo’n algemene maatregel kweek je ook een nieuwe generatie terroristen die mag gaan radicaliseren in de gevangenis, simpelweg omdat ze op een lijst van mogelijke verdachten stond.

VAN GRIEKEN «Dat is de afweging die je maakt. Zoveel brave jongens zullen daar niet bij zijn.»

HUMO Vlaams Belang ijvert ook voor het legaliseren van verdedigingswapens zoals pepperspray, en voor een versoepelde wapenwetgeving. Iedereen een vuurwapen in huis om verdachte mannen met baarden op afstand te houden?

VAN GRIEKEN «Wij zijn geen voorstander van vrij wapenbezit. Maar niet-dodelijke verweermiddelen zoals tasers of pepperspray moeten toch kunnen? Wij hebben de strengste wapenwetgeving ter wereld. We lachen met de wapengekke Amerikanen, maar de realiteit is: alle wapens die gebruikt werden bij islamitische aanslagen in Europa, kwamen uit Brussel. We zijn de draaischijf voor de handel in kalasjnikovs.»

HUMO SP.A-parlementslid Yasmine Kherbache noemde u in een debat ooit de objectieve bondgenoot van IS, omdat extremen elkaar versterken.

VAN GRIEKEN «Een walgelijke uitspraak, ons vergelijken met haatpredikers die zichzelf opblazen.»

HUMO Op 15 maart was uw partij de zesde in Vlaanderen, met 8 procent in de peilingen. Enkele weken na de aanslagen scoorde u plots 12,4 procent, nog een maand later bijna 14 procent.

VAN GRIEKEN «Zeggen dat wij profijt hebben bij aanslagen is hetzelfde als zeggen dat de brandweer baat heeft bij woningbranden. Wij waarschuwen voor de uitslaande brand en willen hem doven.»


Grenzen dicht

HUMO Wat vindt u van het asiel- en migratiebeleid van Theo Francken (N-VA)?

VAN GRIEKEN «Francken wijst meer illegale criminelen uit, maar het afgelopen jaar zijn er 50.000 asielzoekers bij gekomen, méér dan onder Di Rupo. Als je terugkeercijfers verdubbelen terwijl je instroom vertienvoudigt, moet je niet hoog van de toren blazen. En waar blijft de actieve opsporing van illegalen? Men heeft een illegale Marokkaan die vastzat voor verkrachting weer vrijgelaten, waarna hij opnieuw een meisje kon verkrachten. Is dat het harde, stoere beleid van Theo Francken?»

HUMO Actieve opsporing van illegalen klinkt eng. Wilt u Syrische gezinnen in gesloten centra vasthouden?

VAN GRIEKEN «Weet u wat eng is? Mensen in de illegaliteit laten zitten. Hen ten prooi laten vallen aan het circuit van de huisjesmelkers en het zwartwerk. Er moet een immigratiestop komen. Je kunt niet dweilen als je de kraan laat openstaan. De Conventie van Genève mag de vuilnisbak in.»

HUMO Er bereiken ons dagelijks huiveringwekkende beelden vanuit Syrische steden, van panische, ondervoede en gewonde kinderen, en van ziekenhuizen die in puin worden gelegd. U wilt tegen die mensen zeggen: ‘Trek uw plan’?

VAN GRIEKEN «Er moet dringend een oplossing komen voor dat conflict. En we moeten die mensen opvangen in de buurlanden, op een humane manier.»

HUMO Libanon, een land van 5 miljoen inwoners, vangt 1,3 miljoen Syrische vluchtelingen op. In Jordanië zitten er 600.000, in Turkije 2,5 miljoen, en ze worden er uitgebuit en mishandeld. Maar de welvarendste regio van de wereld hoeft geen miniem deel op te vangen?

VAN GRIEKEN «Saoedi-Arabië vangt nul Syrische vluchtelingen op. Nul. De Europese grenzen moeten potdicht en we moeten werk maken van een effectief terugkeerbeleid. Zolang je de indruk wekt dat mensen met gammele bootjes Europa kunnen bereiken, zullen ze hun leven blijven riskeren. Open grenzen staan gelijk met dode vluchtelingen. We moeten pushbacks uitvoeren, zoals in Australië.»

HUMO Dewinter zei eens over bootvluchtelingen: ‘Geef ze een kompas, dan kunnen ze terugzwemmen.’

VAN GRIEKEN «Die sukkelaars betalen tot 8.000 euro aan mensensmokkelaars om hun leven te riskeren in een bootje waarmee ze nooit aan de overkant raken. Nóóit. Dus ze varen twee kilometer van de kust en sturen een SOS-signaal. Dan komen de grote schepen, zoals die van de Belgische defensie, om hen op te vissen en naar Europa te brengen. Ik heb dat op Lampedusa met mijn eigen ogen gezien. Ze moeten die mensen terug afzetten op de Afrikaanse kust, in plaats van ze honderd kilometer verder naar het Italiaanse vasteland te brengen, waar ze asiel kunnen aanvragen.»


Balthasar Boma

HUMO U bent opgegroeid in de multiculturele Carnotstraat in Antwerpen. Wat heeft u naar het Vlaams Blok gedreven?

VAN GRIEKEN (lacht) «Ik ben nooit overvallen of neergeslagen door een jonge Marokkaan, als u dat bedoelt. En mocht dat wel zo zijn, zou het nog fout zijn om daaruit te besluiten dat alle Marokkanen slecht zijn. Ik ging bij schoolkameraadjes spelen en ontdekte verschillende talen en culturen. Dat sterkte me in mijn eigen identiteit. Als iedereen zijn cultuur mocht beleven, vond ik dat ik dat ook mocht doen. Ik was 16 toen de rellen in Antwerpen uitbraken, na de betoging van de Arabisch-Europese Liga (AEL) van Abou Jahjah. De dagen erna klaagden allochtone klasgenoten dat de mensen hen vies bekeken. Dat opende mijn ogen. Zij waren de dupe. Daarom ben ik zo hard voor degenen die ons samenlevingsmodel niet aanvaarden.»

HUMO U was voorzitter van de NSV-jongeren. Hoe hard bent u daar tekeergegaan? Hebt u vaak gevochten?

VAN GRIEKEN «Buiten wat duw- en trekwerk heb ik nooit geweld gebruikt. Ik ben wel ooit gegijzeld. In de aula waar we een debat wilden organiseren, werden we opgesloten door anarchisten. Ze stichtten brand aan de deuren en hielden de brandweer tegen. Als we pamfletten gingen uitdelen, werden we bespuwd en bekogeld door het linkse kamp der ‘verdraagzamen’. Maar wij deden niemand kwaad, we kwamen alleen maar op voor onze cultuur.»

HUMO Zo’n doetje was u ook niet. Vier jaar geleden ging u Zwanworstjes uitdelen op een halalbarbecue van een school.

VAN GRIEKEN (zucht) «Ik ben erg geschrokken van de heisa die dat teweegbracht. Er was in Schoten een school die erg de multiculti-toer opging. Eén ouder verzette zich daartegen. Hij wou niet dat zijn kind naar een moskee ging. De school had een barbecue gepland waar enkel halalvlees te krijgen was. Die vader vroeg ons om actie te gaan voeren. Wij zijn worstjes gaan uitdelen in de klas, en daarna zijn we gewoon weggewandeld. Twee dagen later stonden de kranten vol, maar zonder de boodschap die we wilden brengen: van kinderen blijf je af, je moet hen niet indoctrineren. We wilden dat op een onschuldige manier aankaarten, maar dat is in ons gezicht ontploft.»

HUMO Noemen ze u nog altijd de Balthasar Boma van de Wetstraat?

VAN GRIEKEN (lacht) «Alleen Joël De Ceulaer doet dat. Hij provoceert graag.»

HUMO U werd in uw jonge dagen ook Baby Dewinter genoemd.

VAN GRIEKEN «En vandaag schrijft men dat Gerolf Annemans mijn politieke vader is. Ik bewonder hun talent, maar ik ben vooral mezelf.»

undefined

'We gaan mensen toch niet verplichten om hun woning te verhuren aan iemand met wie ze niet kunnen praten?'

HUMO U hebt meer weg van Dewinter: hoffelijk in de omgang, maar genadeloos in het debat, en eigenaar van een babyface.

VAN GRIEKEN (lacht) «Mijn schachtnaam bij de Nationalistische Studentenvereniging was Babyface, daar kan ik ook niets aan doen. Vroeger, als linkse tegenstanders me niet kenden, kreeg ik soms de opmerking: ‘Hoe kan het dat zo’n sympathieke gast voor Vlaams Belang is?’ Ben je dan per definitie een goed mens als je voor Groen bent? Ik ben zacht in de omgang en hard in het debat. Ideeën en meningen mogen botsen, maar het is niet omdat ik het niet met u eens ben, dat u geen aangename persoon kunt zijn.»

HUMO Is een Marokkaanse vriendin totaal uitgesloten voor u?

VAN GRIEKEN «Een relatie met iemand van een andere cultuur is niet evident, maar ik sluit dat niet uit. Liefde is het mooiste wat er is, dat mag je niet afblokken omwille van religieuze of culturele verschillen. Ik ben heel gelukkig met mijn huidige vriendin. Maar ik heb twee jaar een relatie gehad met een ander meisje van wie ik de ouders nooit heb gezien. Zij waren hevige belgicisten en wilden me niet ontmoeten omdat ik Vlaams Belanger ben. Die relatie is daarop spaak gelopen. Dat is toch gruwelijk? Zoiets zou ik mijn kinderen nooit aandoen.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234