null Beeld

Oorlog bij deVRT

Waarom is de VRT-CEO ontslagen, is de openbare omroep echt te duur en wie moet er de baas zijn?

‘Niemand bij de VRT mag met de pers praten, zelfs niet om te zeggen dat niemand mag praten.’ De woordvoerder van de openbare omroep, Bob Vermeir, laat zijn teksten tegenwoordig schrijven door zijn geestigste scenaristen. De VRT staat dan ook op een scharniermoment, met allerlei woelige intriges: de Vlaamse regering heeft CEO Paul Lambrechts aan de kant geschoven na een moddergevecht aan de top, er wacht een besparingsoefening, de roep om een Vlaamse Netflix, een vers benoemde raad van bestuur en nakende onderhandelingen over een beheersovereenkomst. Humo verzamelde nuttige en amusante inzichten, zodat u met kennis van zaken de VRT-soap kunt volgen.

‘De VRT zwemt in het geld, echt.’ Was getekend Siegfried Bracke, in een interview met De Morgen.Tal van VRT’ers moeten zich hebben verslikt in hun koffie toen ze de krant opensloegen, want de vakbonden en de top van de openbare omroep laten al maanden hun ongenoegen blijken over de nieuwe besparingsoperatie van 40 miljoen euro die de Vlaamse regering hun heeft opgelegd.

HUMO U wilde uw ex-collega’s nog eens flink op stang jagen, meneer Bracke?

SIEGFRIED BRACKE «U verdenkt me er toch niet van een slecht karakter te hebben, zeker? (lacht) Ik blijf erbij: de VRT heeft geld zat, het wordt gewoon slecht besteed. Van de ruim 2.000 mensen die daar werken, zijn er minstens 800 die niet betrokken zijn bij het maken van programma’s. Wat dóén die allemaal?»

HUMO Geeft u eens een voorbeeld.

BRACKE «Hebben we echt een cel diversiteit nodig? Of een heel leger aan chefs en dure privéconsultants die moeten nadenken over de strategie?

»Ook op de nieuwsdienst struikel je over de leidinggevenden. Hoofdredacteur Liesbet Vrieleman wil iedereen tevreden houden: daarom benoemt ze elke klager tot chef. Zo iemand stopt dan wel met zeuren, maar ook met werken. Er is een chef politiek, een chef justitie, en een chef politiek-justitie. En al die chefs vergaderen oeverloos, waardoor journalisten vaak te laat in actie komen.»

Meerdere (ex-)werknemers bevestigen dat de VRT te veel generaals en te weinig soldaten heeft. Anderen vinden dat Bracke overdrijft en rancuneus is.

EX-VRT’ER «Ik raad hem een psycholoog aan. Misschien kan die nagaan waarom hij telkens opnieuw de neiging voelt om de bruggen achter zich te verbranden.»

INSIDER 1 «Brackes voorbeelen zijn achterhaald. Vrieleman heeft de nieuwsdienst grondig hervormd: de redacties van tv, radio en online zijn samengevoegd, met één chef per thema. Justitie, politiek en economie zitten in één cel, met één chef en één coördinator. Dat is niet overdreven.»

BRACKE «Mijn kritiek is níét achterhaald – ik heb nog steeds mijn bronnen binnen de VRT.

»Er zijn duidingsprogramma’s waar iemand tweeënhalve dag de tijd krijgt om voor de muziek te zorgen. Een regisseur vertelde me dat hij in ‘disponibiliteit’ is gezet: hij moet niet meer komen werken, maar moet zich wel beschikbaar houden. ‘Al is de kans klein dat we u nog gaan bellen.’

»Dáár zit het overtollige vet van de VRT: in de logge structuren en zware lonen van statutaire ambtenaren die ze niet meer kunnen gebruiken, maar ook niet kunnen ontslaan.»


IS DE VRT TE DUUR?

TONY MARY (ex-VRT-baas) «Minstens een kwart van het VRT-personeel bestaat nog uit statutaire ambtenaren, de laatste vertrekt in 2028. Die mensen krijg je niet buiten voor hun pensioen: dat is de handicap van elk overheidsbedrijf. De politiek moet het mogelijk maken om in het personeelsbestand te wieden. Maar Bracke is de laatste om daarover te kwaken. Hij zat tien jaar in de politiek en heeft de kans gehad om iets te veranderen. Ik heb trouwens nooit méér chefs gezien op de nieuwsdienst dan in de periode dat hij hoofdredacteur was.»

INSIDER 2 «Bert De Graeve was de laatste CEO van de VRT die carte blanche kreeg van zijn minister (Eric Van Rompuy, minister van Media van 1995 tot 1999, red.) om een hoop mensen te ontslaan.»

ERIC VAN ROMPUY «Maar ook na De Graeve is er verder bespaard. In vergelijking met twintig jaar geleden doet de VRT het nu met duizend mensen minder.»

INSIDER 2 «De politiek en de vakbonden beperken nochtans de manoeuvreerruimte. De voorbije jaren moest er bespaard worden, maar mochten er maximaal honderd naakte ontslagen vallen. Bovendien brak de Vlaamse regering haar woord door de dotatie (de werkingsmiddelen die de VRT krijgt, red.) niet meer te indexeren. Huidig VRT-CEO Paul Lembrechts wordt dus geconfronteerd met almaar stijgende lonen, terwijl de in- komsten niet mee stijgen. Zo blijft er minder geld over om programma’s te maken.

»Er is een nieuwe ontslagronde nodig, want sommige werknemers doen inderdaad erg weinig.»

MARK COENEN (ex-algemeen directeur strategie, ex-nethoofd van Canvas, Radio Donna en StuBru) «Televisie is vaak seizoensgebonden. Daardoor is het niet makkelijk om vast perso- neel permanent aan de slag te houden. Als mensen zes maanden per jaar meewerken aan ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, moet je hen de rest van het jaar iets anders laten doen. Onvermijdelijk vallen er dan gaten, en zitten sommigen even met hun vingers te draaien.

»Eigenlijk is het een politieke discussie: of de VRT nu te veel middelen krijgt of niet, hangt af van je verwachtingen. Wil je een publieke omroep die de hele bevolking weet te bereiken? Of wil je een afgeslankt bedrijf met alleen nog een sterke nieuwdienst, Radio 1 en Klara? Heb je in deze tijden überhaupt nog een traditionele openbare omroep nodig? Die vragen worden te weinig gesteld.»

HUMO Is er geen sterke VRT nodig die de toon zet? Die onafhankelijk kan werken? Kobe Ilsen zegt dat zijn programma’s niet zouden worden gemaakt door commerciële zenders.

COENEN «Ik zei óók zulke dingen toen ik nog voor de VRT werkte – je moet je bestaan verantwoorden, hè. Maar als iets goed scoort, komen daar sowieso adverteerders op af. Ook bij een commerciële zender kun je onafhankelijk werken. Humo is toch ook geen publiek magazine? En ik ben er nogal zeker van dat Christian Van Thillo (baas van DPG Media, red.) jouw pen niet vasthoudt. De mijne ook niet, trouwens.»

HUMO Er wordt ons verteld dat ‘VTM nieuws’ met de helft minder geld en mensen wordt gemaakt dan ‘Het journaal’. Kan dat?

ERIC GOENS (ex-directeur in- formatie bij VTM, nu baas van productiehuis Het Nieuwshuis) «Toen Bracke nog voor de VRT werkte, zwommen ze in het geld. Als wij één cameraploeg stuurden, stonden er gegarandeerd vijf van de VRT.

»Na de aardbeving in Haiti in 2010 hielden we met de VTM-nieuwsdienst een gezamenlijke solidariteitsactie met de VRT. Op de voorbereidende meetings zat ik samen met mijn producer tegenover twaalf man van de VRT. Siegfried was net hoofdredacteur af, anders waren ze waarschijnlijk met dertien geweest. Those were the days. Je kon daar in die tijd zelfs verlof nemen om naar de politiek over te stappen, zonder ontslag te moeten nemen (lacht).

»Ondertussen zijn de vetrandjes weggesneden. Beide zenders strijden voor hun journaals met gelijke middelen: een tiental journalisten en vijf à zes cameraploegen. Maar als je ‘Terzake’, ‘De afspraak’ en ‘Villa Politica’ erbij neemt, oogt het beeld uiteraard anders. Je moet appelen met appelen vergelijken.»

INSIDER 1 «De vergelijking is niet eerlijk, omdat de informatie-opdracht van de VRT veel breder gaat. Wij moeten iedereen bereiken, en maken aparte nieuwsitems op maat van specifieke doelgroepen, zoals ‘Karrewiet’ voor kinderen of ‘Nieuws Nieuws Nieuws’ voor Instagram-fanaten die geen boodschap hebben aan ‘Het journaal’.»

TIM RAATS (professor Media- beleid VUB) «In vergelijking met andere openbare omroepen doet de VRT het zeer goed. In 2016 kostte de VRT de Vlaming 41 euro per jaar, in 2011 was dat nog 44 euro. Het Europese gemiddelde bedraagt 63 euro. De BBC en de Scandinavische openbare omroepen kosten hun burgers dubbel zoveel als bij ons. De Zwitser betaalt zelfs 136 euro per jaar.

»Omdat haar dotatie zoveel lager ligt dan elders in Europa, moet de VRT een beroep doen op commerciële inkomsten. Zo komt ze in het vaarwater van concurrenten als DPG Media en SBS, die op hun beurt lobbyen bij de overheid om de VRT commercieel aan banden te leggen.»

HUMO Critici vinden dat het nóg efficiënter moet.

RAATS «De VRT heeft 361 voltijdse medewerkers in dienst per miljoen inwoners, het Europese gemiddelde ligt op 388. De landen waarmee we onszelf graag vergelijken – Duitsland, Zwitserland, de Scandinavische landen – doen het met een pak meer medewerkers per capita. Qua marktaandeel zit de VRT systematisch bij de koplopers. Kortom, met vrij beperkte middelen slaagt de VRT erin heel veel mensen te bereiken.»

BALDWIN VAN GORP (professor communicatiewetenschappen KU Leuven) «Wij worden verwend door de VRT. 41 euro per jaar is een prijs die de meeste Vlamingen graag over hebben voor zo’n rij- kelijk menu. Bovendien is de VRT ook een belangrijke werkgever. Er is een industrie gecreëerd voor hoogstaande acteurs, technici en productiehuizen die worden gevoed en meegezogen door die sterke VRT.»

MARY «Aimé Van Hecke (programmadirecteur 2003-2006, red.) en ik kregen destijds kritiek omdat we een duur exclusiviteitscontract hadden afgesloten met Woestijnvis, maar het marktaandeel van de VRT steeg wel van 32 naar 40 procent. We hebben toen de basis gelegd voor een succesvolle tv-industrie. Veel ex-Woestijnvissers hebben hun eigen productiehuis opgestart dat topkwaliteit levert, elk jaar worden Vlaamse programma’s genomineerd voor internationale prijzen. De VRT was de trekker, de commerciëlen moesten volgen. Als je die trekker verzwakt, verslapt de rest ook en krijg je commerciële pulp.»

'Mijn tenen krullen van doem­berichten alsof televisie dood zou zijn. Het zijn net gouden tijden' Eric Goens


WIE MOET DE VRT LEIDEN?

Het Huis van Vertrouwen oogt de jongste weken wankel. Alles draait rond Peter Claes, de nummer twee in het directiecomité, onder CEO Paul Lembrechts. Claes is een marketeer die zestien jaar geleden startte aan de Reyerslaan, en sindsdien steeds machtiger werd. Voorstanders omschrijven hem als een man met visie, ‘de bekwaamste manager van de hele tent’. Anderen vinden hem een manipulatieve narcist die medewerkers intimideert en graag soloslim speelt.

Eind vorig jaar trok CEO Paul Lembrechts aan de noodrem bij de raad van bestuur: Claes moest buiten. De raad, onder leiding van voorzitter Luc Van den Brande (CD&V), weigerde het ontslag. Maar de vier andere directeurs van het directiecomité (Hans Cockx, Liesbet Vrieleman, Stijn Lehaen en Lieven Vermaele, red.) schaarden zich per brief wél achter Lembrechts. Zij verwijten Claes drie dingen.

Hij praatte achter hun rug met de N-VA en Vlaams Belang. Hij sprak met DPG Media en SBS over een samenwerkingsverband voor een Vlaamse Netflix. En hij sloot dure contracten af met schermgezichten als Philippe Geubels en Jeroen Meus, waardoor de andere diensten de buikriem nog forser moeten aanhalen.

INSIDER 2 «Dat Claes te goede maatjes zou zijn met schermgezichten is een flauw argument. Elke tv-directeur sluit zulke dure contracten af. Kleppers als Tom Waes moet je met billijke marktprijzen vergoeden. Als je ze ‘maar’ 200.000 euro per jaar betaalt, lopen ze over naar VTM, waar Van Thillo hun het drie- of viervoudige geeft.»

Ook opmerkelijk: Claes is de enige directeur die zich niet verzet tegen de besparingen, wat hem bijzonder onpopulair maakt bij de vakbonden. Meerdere bronnen stippen aan dat hij goed be- vriend is met N-VA-onder- voorzitter Lorin Parys, die hem graag baas van de VRT zou zien worden. Claes was in 2016 al kandidaat voor de topjob, en zou de N-VA hebben beloofd om de gevraagde besparingen gedwee te slikken als hij de stoel van Lembrechts krijgt.

LORIN PARYS «Ik ken Peter al langer. Toen ik voor Flanders DC (platform voor creatieve ondernemers, red.) werkte, hebben we samen het programma ‘De bedenkers’ gemaakt. We zien elkaar een paar keer per jaar, net zoals ik soms ook afspreek met Liesbet Vrieleman.»

HUMO Klopt het dat u directieleden hebt opgebeld om te lobbyen voor Claes?

PARYS «Neen. Ik kijk met stijgende verbazing naar dat interne geruzie. De grote verliezer daarvan is de VRT zelf.»

HUMO Wordt Peter Claes CEO als het van u afhangt?

PARYS «Mijn mening doet er niet toe. Sinds Bert De Graeve wordt de CEO van de VRT niet meer politiek benoemd.»

Een bron bij DPG Media die Claes en Lembrechts kent, wijt het conflict aan hun verschillen in karakter.

BRON DPG MEDIA «Ze liggen elkaar gewoon niet. Claes is veruit het grootste licht in dat directiecomité. Daarin zetelen voorts een boekhouder, een IT’er, een hr-manager en een CEO die het in Keulen hoort donderen als het over streaming gaat. Lembrechts is aangesteld om rust te brengen bij de VRT. Maar als je een moderne VRT wilt uitbouwen, moet je hem ont- slaan. Daarna zullen die andere directeurs wel weer achter Claes gaan staan. Hij is de enige die er iets van kent.»

COENEN «Die andere directeurs zijn toch ook geen dommeriken? Vrieleman was programmadirecteur bij SBS en leidt nu al vier jaar de nieuwsdienst. Je kunt niet zeggen dat zij niks van tv kent.»

BRON DPG MEDIA «Zij wil vooral zelf graag aan de touwtjes trekken. Als Claes vliegt, zit zij drie minuten later op zijn stoel.»

MARY «Ik heb destijds de pro- moties van Bracke en Claes geweigerd, omdat het twee opportunistische manipulators waren. Als Bracke in De Morgen zegt dat hij niet geïnteresseerd is in geld, moet ik lachen. En als ik hoor dat Claes de enige directeur is die iets van tv kent, gaat dat over in geschater. Claes kan een merk neerzetten, maar kent níks van programma’s maken. Hij doet de VRT een veel te commerciële koers varen, met dezelfde programma’s als op VTM. Rudi Vranckx op stap met BV’s in oorlogsgebied: dat is toch het einde van de journalistiek? Dat past niet op de VRT.»

COENEN «Claes was één van de redenen waarom ik vijf jaar geleden ben vertrokken bij de VRT. Hij heeft visie, maar ook een eigenzinnige managementstijl. Peter is niet de beste in communiceren met de vloer.

»Nu, het zou raar zijn om hem buiten te gooien wegens zijn eigengereidheid: ze kennen hem bij de VRT al zestien jaar. Drie maanden geleden kreeg hij nog een positieve evaluatie. Dan is de demarche van Lembrechts moeilijk te duiden.»

GUY PEETERS (ex-voorzitter raad van bestuur) «De onderhandelingen tussen de politiek en de VRT zijn normaal de taak van CEO Lembrechts en de voorzitter van de raad van bestuur, Luc Van den Brande. Als Claes die achter hun rug om heeft gevoerd, begrijp ik dat men hem deloyaal vindt.»

COENEN «Er komt een nieu- we beheersovereenkomst aan. Claes heeft bij de VRT veel touwtjes in handen. Dan lijkt het me logisch dat je voorbereidende gesprekken voert met de politiek, ook met Vlaams Belang en de N-VA. Maar uiteraard had Claes dat moeten doorspreken met Lembrechts. Door cavalier seul te spelen, wekt hij de indruk dat hij in de zak van de N-VA zit.»

INSIDER 2 «Met zijn weigering eind vorig jaar om Claes te ontslaan, heeft Van den Brande zijn CEO in de kou laten staan. Hij speelde een perfide spel om voorzitter te kunnen blijven. Zijn steun voor Claes maakt dat de N-VA hem laat voortdoen.»

EX-VRT’ER «De politiek wil duidelijk af van Lembrechts. Budgettair is dat ook het interessantste. Het ontslag van Tony Mary hebben ze bij de VRT twee jaar moeten uitzweten. Sindsdien staat er in het contract van de CEO dat ze hem bij ontslag maar één jaar moeten uitbetalen.»

'Als ik CEO Lembrechts was, ik ontsloeg Peter Claes op staande voet. Hij moet tonen wie de baas is' Tony Mary

BRACKE «Er is een tandem nodig aan de top van de VRT, met enerzijds een tv-beest en anderzijds iemand die kan tellen. Een soort Mike en Guido (Verdrengh, ex-VTM- bazen, red.).»

MARY «Het zou een ramp zijn voor de VRT mocht men Claes belonen voor zijn opportunistische gevlei bij de politiek. Als ik Lembrechts was, had ik hem op staande voet ontslagen. Hij had moeten tonen wie de baas is.»

HUMO Vorige vrijdag werd de nieuwe raad van bestuur aangeduid: N-VA’ers en Vlaams Belangers bezetten samen de helft van de twaalf zitjes. Welke impact zal dat hebben?

PEETERS «In mijn tijd zaten er ook twee VB’ers in de raad en dat heeft niet tot rampen geleid. Normaal ruil je je politieke pet in voor een VRT-pet.

»Als de N-VA inhoudelijk wil wegen op de koers van de VRT, zal ze vooral invloed proberen uit te oefenen via de CEO.»

VAN ROMPUY «Normaal komt de regering niet tussenbeide in de benoeming van de directie. De CEO wordt benoemd na een selectieprocedure door headhunters.

»Maar de ontevredenheid van de N-VA over de VRT is bekend. Als De Wever, Jambon en Francken iets te zeggen hebben, lopen ze naar VTM. Ze vinden dat er te veel linkse stemmen te horen zijn in de duidingsprogramma’s.»

COENEN «Ik moet altijd lachen als ze zeggen dat de CEO niet politiek wordt benoemd. De headhunters bereiden voor, maar de eindbeslissing is politiek gestuurd. In 2010 zat ik in de selectieprocedure om CEO te worden. Ik had geen politieke lidkaart, maar werd gesteund door verschillende fracties. Tot Steve Stevaert dwars ging liggen. Ook minister Lieten wilde ook liever een vrouw (Sandra De Preter, red.) aan het hoofd van de VRT. En ik wilde veel doen, maar me laten ombouwen leek me een stap te ver (lacht)

VAN GORP «Bij de N-VA vin- den ze ‘De afspraak’ een probleem, maar als je de lijst met praatgasten bekijkt, blijkt die evenwichtig verdeeld te zijn.»

EX-VRT’ER «Veel VRT-medewerkers vrezen nu voor beïnvloeding vanaf de rechterzijde, maar dan zijn ze vergeten dat de greep van de socialisten destijds ook fors was. Denk maar aan de periode met Luc Rademakers als baas van de nieuwsdienst. Toen zijn er zelfs twee journalisten geschorst omdat ze een kritisch boek hadden geschreven over SP.A’er Johan Vande Lanotte

COENEN «De politiek leeft al- tijd op gespannen voet met de media. Walter Zinzen stelde in zijn tijd ook moeilijke vragen. Mede daarom werd VTM opgericht, maar nu blijkt dat er op de VTM-nieuwsdienst óók ambetanteriken zitten. Het is nu eenmaal de taak van de journalisten om politici te challengen. Dat de minst slimmen, zoals Theo Francken, dat niet snappen, is jammer.

»Nu, als de N-VA wil dat de nieuwsdienst wat meegaander wordt, zijn die strenge besparingen niet de beste tactiek. In Polen geeft de regering de openbare omroep net méér geld, zodat die uit haar hand eet.»

HUMO In een open brief pleitte Walter Zinzen vorige week voor een apolitieke raad van bestuur met media-experts.

INSIDER 2 «Hij heeft gelijk. De raad moet de toekomst van de VRT uittekenen, maar de meeste leden kennen er niks van. Van den Brande runt de boel als een oude krokodil, hij heeft geen visie. Dat is zorgwekkend, want het is vijf voor twaalf: wie jonger is dan 35 kijkt geen tv meer en de reclame-inkomsten drogen op.»

HUMO Zijn er, behalve politieke bemoeienissen, nog zaken waar de VRT bang voor moet zijn in het licht van de nieuwe beheersovereenkomst?

PEETERS «De concurrenten proberen altijd het speelveld van de VRT in te perken, bij- voorbeeld door hun reclamewerving of hun online aanbod te begrenzen. Als ik het nieuwe regeerakkoord lees, heeft die tactiek nu ook gewerkt.»

KATIA SEGERS (professor communicatiewetenschappen aan de VUB en SP.A-volksvertegenwoordiger) «Radiozender MNM is traditioneel een doorn in het oog van de commerciële spelers. Maar MNM is niet alleen een hitradio, het is ook hét medium bij uitstek waar jongeren nieuws meekrijgen.

»Ook een beperking van het online aanbod zou een slechte zaak zijn. Voor veel Vlamingen is VRTNWS het enige online nieuwskanaal waar ze nog achtergrondstuk- ken kunnen lezen die niet achter een betaalmuur zitten. Als die longreads verdwijnen, wordt nieuwsconsumptie nog meer een elitezaak. In de strijd tegen nepnieuws is dat al helemaal nefast.»

COENEN «Van Thillo wil de VRT heus niet kapotmaken. Hij beseft ook dat die voor een gezond evenwicht zorgt. Schrap morgen de VRT-radiozenders en de advertentie- markt droogt zo op. De vraag is alleen hoe we de Vlaamse media leefbaar en renda- bel houden nu hun business- model wordt bedreigd door Netflix, Facebook en Google. Daar hoor je veel te weinig over.»

SLAAGT DE VLAAMSE NETFLIX?

Om het Vlaamse aanbod te wapenen tegen de buitenlandse concurrentie van Netflix en co., wil DPG Media-baas Christian Van Thillo een eigen streamingplatform creëren. SBS toonde enige twijfel, ‘omdat de Vlaamse markt te klein is om winst te maken’. Ook de VRT-top is niet enthousiast. De lancering is voor dit voorjaar. En als het van de Vlaamse regering afhangt, moet de VRT mee in bad.

GEERT BOURGEOIS (ex-N-VA- minister van Media) «Schaalvergroting is nodig tegen de oprukkende buitenlandse concurrentie. De VRT moet de krachten bundelen met de commerciële spelers, en ook bekijken wat ze samen met Nederland kan doen.

We vormen een taalgebied van 21 miljoen mensen: een goed boekenprogramma voor Vlaanderen én Nederland zou toch kunnen werken?»

MARY «Ik geloof niet in een Vlaamse Netflix. Onze zen- ders kunnen niet op tegen die internationale giganten.»

VAN GORP «Ik vind een Vlaamse Netflix een logisch antwoord. Lineair tv-kijken staat onder druk. Mijn kinderen vinden het raar dat zenders nog altijd bepalen wat zij wanneer mogen zien. Dat be- palen ze liever zelf.»

GOENS «Mijn tenen krullen van die doemberichten. Er wordt al dertig jaar geroepen dat tv dood is, maar er kij- ken meer mensen dan ooit. De onheilsprofeten definiëren tv nog altijd als dat klassieke toestel, maar of mensen nu op hun tablet of smartphone naar ‘Het huis’ kijken, maakt mij geen bal uit. De vraag naar inhoud was nog nooit zo groot: het totale bedrag dat wereldwijd aan programma’s wordt besteed, is de voorbije tien jaar geëxplodeerd, van 100 miljard dollar tot 165 miljard. Het zijn gouden tijden voor programmamakers.»

SEGERS «Lineair kijken is op de terugweg, maar dankzij VRT.nu, VTM Go en content op sociale media vinden jon- geren nog altijd hun weg naar de Vlaamse programma’s. Onze zenders zijn de jongeren nog lang niet kwijt.»

BRACKE «In Scandinavië heb- ben de omroepen zich verenigd in lokale streamingplatformen die een dam opwerpen tegen Netflix, en hun succesreeksen zelfs ver- kopen aan Netflix. Ook de BBC en haar commerciële tegenhanger ITV slaan de han- den in elkaar, net zoals in Nederland en Frankrijk gebeurt. Ook hier moeten we de krachten bundelen. Alleen zo kunnen we sterke fictie blijven maken die daarna de wereld kan veroveren.»

COENEN «Ik betwijfel of een Vlaamse Netflix rendabel kan zijn. De Vlaming zal niet willen betalen voor een aanbod dat hij nu al gratis krijgt.»

GOENS «Dat is ouderwets denken. Toen ik begin jaren 90 bij Supersport werkte, werd ook gezegd dat mensen nooit zouden betalen om een voetbalmatch op tv te zien. Vandaag zijn voetbalrechten ettelijke miljarden waard.

»De gemiddelde Amerikaan kijkt bijna vier uur per dag tv, op allerlei schermen. In Europa gaan we dezelfde kant op. Natúúrlijk zijn mensen bereid om daar 15 euro per maand voor te betalen. Dat is een halve euro per dag voor minstens twee à drie uur plezier. Een peulenschil.»

SEGERS «De tijd dringt. Netflix is ingeburgerd, Amazon Prime en Apple TV winnen geleidelijk aan abonnees en andere streamingdiensten zoals Disney+ komen eraan. Mensen zullen geen vijf abon- nementen nemen. En zonder participatie van de VRT zal het aanbod van de Vlaamse Netflix niet interessant genoeg zijn om ervoor te betalen.»

HUMO Maar de kans is groot dat de VRT verplícht zal worden om mee te doen.

SEGERS «Dat zou een slechte zaak zijn, want dan moet de Vlaming, met wiens belastinggeld de VRT-programma’s worden gemaakt, nóg eens betalen. Bovendien wordt de gratis inhoud op VRT.nu dan uitgehold.»

GOENS «Als er te veel bomen in het grote streamingbos groeien, zullen die gebundeld worden in pakketten, zodat je geen vijf abonnementen moet nemen.»

HUMO Maar dan zullen we dus vooral buitenlandse programma’s opgelepeld krijgen?

GOENS «Maar nee! Netflix investeert dit jaar 15 miljard dollar, waarvan slechts een derde in Amerikaanse producties. Ze kennen de markt en zijn bereid om te investeren in lokale content. Een Vlaamse Netflix lijkt me een luchtkasteel, de uitdaging is om samen te werken met de grote spelers. Wij proberen dat nu al, als piepklein Vlaams productiehuis. We werken aan een reeks over Dimitri Vegas & Like Mike, waarvan we nu al merken dat die de Vlaamse interesse overstijgt. We zullen dat programma wereldwijd kunnen vermarkten.

»Toen ik zes jaar geleden mijn productiehuis opstartte, dacht ik dat het een tuinhuis zou worden. Dat was een vergissing, maar wel een prettige. Kijk maar eens hoevel documentaires Netflix aanbiedt. Wie vreest voor een verschraling van het aanbod, heeft het helemaal mis.»

Meer over

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234