null Beeld

Warmt Vlaanderen op? Joke Schauvliege, minister van Leefmilieu: 'Er wordt moedwillig paniek gezaaid'

Joke Schauvliege: ‘Het is voor het eerst dat ik zo’n ‘sense of urgency’ voel.’ Al kan de nieuwe Amerikaanse president roet in het eten gooien.

yds

'Ik ben niet in de politiek gegaan om vrienden te maken, en al zeker niet onder BV's'

Zelfs als alle overheden zich houden aan de beloftes die ze op de vorige klimaattop in Parijs hebben gemaakt, is de wereld op weg naar een opwarming met 2,9 tot 3,4 graden Celsius tegen 2100. Dat is veel meer dan de 2 graden die in Parijs werd overeengekomen, als drempel om de meest rampzalige gevolgen te vermijden. Dat zeggen de Verenigde Naties zelf, een toch onverdachte bron.

Joke Schauvliege «Je kan altijd met een ‘is het glas halfleeg- of halfvol-perspectief’ naar iets kijken. Parijs was echt een doorbraak, waar voor het eerst alle grote spelers, ook Amerika en China, zich er eindelijk toe verbonden hebben om de doelstellingen te halen. Iedereen is een eerste inspanningsverbintenis aangegaan, en nu hebben wetenschappers berekend dat we er met al die pledges samen nog niet zullen komen. Bon, dan moeten we dus een tandje bij steken en nog extra inspanningen doen. Het verschil is dat zo goed als niemand dat nog betwist, en dat er overal de bereidheid is om dat ook te doen.»

HUMO Amerika was eindelijk bij de les, en nu komt er een man aan de macht die de klimaatopwarming een hoax noemt, een verzinsel.

Schauvliege «Iedereen is democraat, zolang het resultaat hem bevalt. Zodra er andere meningen de bovenhand halen, deugt de democratie voor sommigen niet meer. Dat is nogal gemakkelijk. Ik hoop wel dat hij zich door bekwame adviseurs laat omringen en zijn extreme standpunten over klimaat zal bijstellen. Anders dreigt er inderdaad een probleem.»

HUMO Terwijl het nu al rijkelijk laat is: we weten al ongeveer twintig jaar dat de aarde opwarmt.

Schauvliege «Groeiend inzicht vraagt tijd. Het is ook een ingewikkeld verhaal. Wij hebben decennialang een grote economische groei gekend, en daarbij veel CO2-uitstoot geproduceerd zonder daar veel naar om te kijken. Zijn wij dan het best geplaatst om landen in ontwikkeling nu plots strenge maatregelen op te leggen, en hun groei zo af te remmen? Die landen denken ook aan hun werkgelegenheid en welvaart, en wie zijn wij om hen dat te ontzeggen?

»Wij zijn in Vlaanderen goed voor maar 0,2 procent van de volledige werelduitstoot, dus zelfs als wij er morgen in zouden slagen onze uitstoot naar nul te brengen, is er wereldwijd nog veel werk. Wij gaan het hier in ons eentje niet oplossen, maar we moeten wel zoals iedereen ons steentje bijdragen.»

HUMO Als de prognoses van de Verenigde Naties uitkomen, worden Spanje, Griekenland en Italië woestijngebied, en krijg je eind deze eeuw alleen al uit die drie landen 120 miljoen klimaatvluchtelingen binnen Europa.

Schauvliege «Om te beginnen, ja. En als je de cijfers wereldwijd bekijkt, ga je helemaal duizelen. Dus nogmaals: reden om er nog sterker tegenaan te gaan. Maar je moet realistisch blijven: je kan niet van vandaag op morgen een revolutie veroorzaken en op een totaal andere manier een economie en een samenleving organiseren. We kunnen niet in één jaar tijd álle gebouwen isoleren, energie-efficiënt maken en zorgen dat ze geen CO2 meer uitstoten, dat zal iets langer duren.»

HUMO Maar we maken al sinds de vorige eeuw plannen: er is vanaf 1990 geen jaar voorbijgegaan zonder studiedagen, congressen, plannen en voornemens, en in 2000 bleek dat de uitstoot niet met 5 procent gedaald was, zoals de bedoeling was, maar met 13 procent gestegen.

Schauvliege «We zijn ondertussen wel vijftien jaar verder. Klimaat is een gewestelijke bevoegdheid geworden. Vlaanderen, Brussel en Wallonië stippelen elk hun eigen beleid uit…»

HUMO Wat bijzonder logisch is voor een mondiale problematiek, natuurlijk.

Schauvliege (haalt schouders op) «Dat is nu eenmaal historisch zo beslist, en dat geldt evengoed voor de lucht- en de waterkwaliteit. We werken al twaalf jaar met beleidsplannen, en die worden gemaakt op basis van wat Europa van ons verlangt. Wel, Vlaanderen heeft het in de periode dat Kris Peeters nog bevoegd was beter gedaan dan de Kyoto-doelstellingen: we hebben min 8 procent gehaald in plaats van de 5 die gevraagd werden. In mijn periode is er een nieuw plan opgesteld met doelstellingen tot 2020, en ook daar zitten we op schema. Trouwens, klimaat heeft niet alleen met mijn bevoegdheden te maken, maar ook met energie, met mobiliteit, met handel, met voedsel, met wonen. Wel, op al die terreinen zijn er concrete maatregelen, en er is tot 2020 één miljard euro voorzien om die ook uitgevoerd te krijgen.»


Klimaatmoeheid

HUMO In de krant De Tijd, niet meteen het ledenblad van de Bond Beter Leefmilieu, las ik vorige week: ‘Het klimaatbeleid in België is een opeenstapeling van gemiste kansen en achterhoedegevechten.’

Schauvliege «Het klopt dat we een ingewikkelde staatsstructuur hebben en dat we er wat jaren over gedaan hebben om onze klimaatverplichtingen onder iedereen te verdelen. Dat zijn altijd moeilijke bevallingen geweest, ook onder vorige en andere coalities.»

HUMO Zes jaar is erover gepraat, zonder resultaat. Waarom zijn dan alle in de materie gespecialiseerde journalisten zo vernietigend?

Schauvliege «Dat moet u aan hen vragen, ik begrijp dat ook niet. Er is een kentering in het beleid geweest, er zijn eindelijk resultaten, maar blijkbaar is de overtuiging – gegroeid uit wat er in het verleden misliep – zo diep geworteld dat men de verandering niet wil of kan zien. Kan het beter? Dat zal wel. Maar doen we niets? Dat is een volstrekte karikatuur, die bovendien contraproductief werkt.»

HUMO Nog eentje, om het af te leren. Serge de Gheldere, toch één van onze bekendere klimaatexperts, zei nog niet zo lang geleden dat we hooguit één tiende van de inspanning hebben gedaan die we zouden moeten leveren.

Schauvliege «Met alle respect voor zijn kennis, maar het klopt niet. Serge de Gheldere is naast expert ook iemand die zijn geld verdient met klimaat, met het adviseren van steden en bedrijven, het opstellen van klimaatplannen. Als die man ooit zegt: ‘Hoera, we gaan de goede kant op’, dan snijdt hij in eigen vlees. Er zit daar ook big business achter. Gelukkig, want de klimaatomslag zal sneller verlopen als er ook geld aan verdiend kan worden. Dus allemaal oké voor mij, maar stel wel met mij vast dat mensen als mijnheer De Gheldere er persoonlijk niet bij gebaat zijn iets positiefs over ons beleid te vertellen.»

undefined

'Ik stel vast dat bepaalde klimaatexperts er persoonlijk niet bij gebaat zijn iets positiefs over ons beleid te vertellen'

HUMO Zegt u nu dat er moedwillig paniek gezaaid wordt?

Schauvliege «Soms heb ik die indruk, ja. Maar als je dat durft te zeggen, krijg je de kritiek dat je de zaken minimaliseert. Nee dus, alleen geloof ik dat we resultaten boeken, en dat die communicatie inspirerender kan werken dan het idee verspreiden dat het toch allemaal om zeep zou zijn. Want waarom zou jij dan nog je woonstijl, je rijstijl of je levensstijl veranderen? Wie het luidst roept, heeft daarom niet altijd gelijk. Steden, provincies, de Vlaamse overheid: alle niveaus hebben de ambitie om klimaatneutraal te worden en zijn daar ook daadwerkelijk mee bezig. Is dat niet fantastisch? Het is misschien niet allemaal even zichtbaar omdat het een verzameling is van zovele kleinere initiatieven. Als een gemeente investeert in een elektrisch wagenpark of in meer fietspaden, of als een provincie haar sporthallen klimaatneutraal maakt, dan haalt dat niet zo makkelijk ‘Het journaal’, maar het gebeurt echt wel, en zowat overal. Het terugdringen van de CO2 binnen de normen van de EU gaat ons lukken, daar ben ik van overtuigd. We zullen meer last hebben met onze hernieuwbare energie, om daar de norm te halen.»

HUMO Waarom? In Uruguay zijn ze er in tien jaar tijd in geslaagd van bijna niets naar 80 procent hernieuwbare elektrische energie te gaan. Een overheid kan veel als ze maar wil.

Schauvliege «Juist, behalve de geografie veranderen. Als je bergen hebt, kan je meer hydro-energie opwekken dan in een vlak land. Als je meer zonne-uren hebt, is je zonnepanelenrendement hoger. Als je open ruimte op overschot hebt, kan je wel een paar windmolenparken kwijt. Hier is iedereen volledig gewonnen voor hernieuwbare energie, maar ieder plan voor een windmolen heeft prompt een paar actiecomités tot gevolg. Die allemaal bij mij komen en zeggen dat het nodig is dat er overal meer windmolens zouden komen, behalve dan op die ene plek waar zij hem zouden kunnen zien (lacht).»

null Beeld

HUMO Maar is het probleem niet een gebrek aan ambitie? U zou ook kunnen zeggen: in Vlaanderen rijden in 2030 geen dieselwagens meer, of in Vlaanderen moeten in 2030 alle bedrijfswagens elektrisch zijn, anders worden ze afgeschaft. Maar die moed heeft blijkbaar niemand.

Schauvliege «Maar we hebben toch al lage emissiezones goedgekeurd, verplichte isolatie tegen 2020, de jaarlijkse verkeersbelasting drastisch vergroend waardoor de verkoop van dieselwagens sterk daalt. Maar grote verklaringen waarvan je op voorhand weet dat ze onhaalbaar zijn, wat ben je daarmee? Wat heb ik eraan om te zeggen dat we tien keer ambitieuzer willen zijn dan Europa ons oplegt? We gaan tussen dit en drie jaar naar min 60 procent? Ben ik dan wel een goede minister, een lichtend voorbeeld? Ook als we perfect weten dat het onhaalbaar is, omdat we nu eenmaal een zeer verouderd woningpatrimonium hebben? Dat moet drastisch vernieuwd, geïsoleerd en energiezuiniger gemaakt worden. Dat doen we ook, we geven stimulansen, premies. Maar ik kan toch geen revolutie ontketenen op dat vlak, mensen verplichten binnen de twee jaar te verbouwen? En hoe doe ik dat bij al die mensen die de middelen niet hebben om die werken te financieren? Je zou ook alle bedrijven in Vlaanderen kunnen verplichten veel verder te gaan dan wat Europa oplegt. Het enige resultaat zal zijn dat ze zich dan net over de grens gaan vestigen, waar ze méér mogen uitstoten. Het is net om dat te vermijden dat de echt grote energieconsumenten in de industrie Europees gereguleerd worden, en niet lidstaat per lidstaat. Want dan krijg je een soort klimaatconcurrentie waar niemand beter van wordt, dus is het beter dat puur Europees te sturen.»

HUMO Noem me cynisch, maar ik denk dat op het einde van de rit economische belangen nog altijd voorgaan op die van natuur en klimaat.

Schauvliege «Dat is misschien lang zo geweest, maar de slimsten hebben ondertussen wel door dat er ook enorme opportuniteiten liggen in de omschakeling naar een koolstofarme samenleving, dat wie daarin investeert meer kans maakt om in de toekomst koploper of zelfs marktleider te worden in zijn sector.»

HUMO Wereldwijd is die transitie goed voor 6.000 miljard dollar aan nieuwe investeringen, zegt Nicholas Stern, de klimaateconoom van de London School of Economics.

Schauvliege «Daarom dat veel van onze bedrijven ook op die kar gesprongen zijn. We mogen soms wat trotser zijn: Vlaanderen is wereldkampioen in afvalrecyclage bijvoorbeeld, niemand doet beter. Ook dat is indirect een klimaatmaatregel, want gerecycleerde materialen moeten niet opnieuw worden gemaakt.»


Mensen teleurstellen

HUMO Vandaag denkt in Vlaanderen volgens peilingen 60 procent zoals Jean-Marie Dedecker: de opwarming van de aarde heeft niets met menselijke activiteit te maken.

Schauvliege «Ik geloof dat niet: ik merk dat de bewustwording steeds groter wordt. Dat mensen ook bewuster hun woonplaats kiezen in functie van mobiliteit, dat ze minder vlees eten, afval recycleren, investeren in isolatie. Dat soort bewustwording, dat je moet aanmoedigen en ondersteunen, werkt ook beter dan verbieden en verplichten. Je moet het stapsgewijs doen, en zorgen dat je een draagvlak hebt.»

undefined

'Hier is iedereen gewonnen voor hernieuwbare energie, maar: ieder plan voor een windmolen heeft prompt een paar actiecomités tot gevolg'

HUMO Geert Noels zegt dat meer investeren in de kenniseconomie en minder in logistiek al een serieuze klimaatmaatregel zou zijn.

Schauvliege «Opnieuw: je kan dat niet met een vingerknip, mocht je het al willen. En ook niet iedereen is geschikt om in die kennisindustrie van Noels mee te draaien. Je hebt ook andere jobs nodig om mensen aan de slag te houden.»

HUMO Chauffeurs van Essers bijvoorbeeld, die hoe dan ook binnen vijftien jaar door zelfrijdende vrachtwagens vervangen zullen worden.

undefined

null Beeld

Schauvliege «Essers? Ken ik dat bedrijf? (lacht) Er is natuurlijk een transitie bezig, dat valt moeilijk te ontkennen. Maar je kan de afkalving van bepaalde historische sectoren toch ook niet gaan versnellen, want dan creëer je alleen maar duizenden nieuwe werklozen. Sommige industrieën, grote spelers, zijn al zo lang historisch verbonden met bepaalde regio’s, dat je ze niet mag wegjagen, of je maakt…»

HUMO Jean-Luc Dehaene heeft de sluiting van de staalfabrieken en de steenkoolmijnen mee versneld en begeleid, omdat hij wist dat ze geen toekomst hadden en we hoe dan ook naar een informatiesamenleving evolueerden. Dat was een politicus met een langetermijnvisie.

Schauvliege «Zeker, maar ook hij ging er niet met de botte bijl en in een noodtempo door. Hij masseerde die transitie er langzaam in, die kwam niet als een plotse breuk, want net dan krijg je boze en gefrustreerde mensen.»

HUMO Maar had u de chauffeurs van Essers niet beter omgeschoold tot leggers van zonnepanelen, in plaats van voor hen een bos te laten kappen?

Schauvliege «Maar die omscholingen vinden plaats, die transitie naar een nieuwe klimaatneutrale economie, naar circulaire economie, waarbij zo weinig mogelijk energie of materiaal verloren gaat: daar investeren we ook in. Het is een én-én-verhaal, toch typisch voor een overgangsfase?

»Trouwens, wat het dossier Essers betreft: er zullen uiteindelijk meer bomen staan dan voordien, alleen niet op dezelfde plaats. Het gekapte bos, dat trouwens niet echt waardevol was, zal door een groter bos gecompenseerd worden. En van de gemeente over de provincie tot de Vlaamse regering vindt iedereen dat een verdedigbare en goed onderbouwde oplossing. Dat heet democratie, ook al bevalt die beslissing Wouter Deprez niet. Hij heeft het volste recht zijn actie te voeren, maar ik heb ook het recht mij niet meteen weg te laten blazen.»

HUMO Wouter surft wel op een grassrootsbeweging in Vlaanderen: ook Ringland en andere initiatieven tonen dat de gevoeligheid voor natuur, fijn stof, het klimaat alsmaar toeneemt.

Schauvliege «Daar ben ik zelfs blij om, dat die mentaliteitswijziging verbreedt. Ik heb daar enorm veel respect en waardering voor, ik kom zelf uit sociale bewegingen, ik was geëngageerd in zulke groepen voor ik politiek actief werd. Maar politiek is net verschillende belangen met elkaar in evenwicht brengen. Dus kán je niet anders dan sommige mensen teleurstellen, aan beide kanten.»

HUMO Hebt u Wouter ooit ontmoet?

Schauvliege «Hij is hier geweest, ja, ik heb hem zelfs speciale Limburgse thee geschonken. Bosthee (lacht).»

HUMO Eén van onze grootste problemen op klimaatgebied is onze ruimtelijke ordening: eindeloze verkavelingen en lintbebouwing verslinden open ruimte en energie, veroorzaken massa’s mobiliteitsproblemen.

Schauvliege «Dat is zonder meer juist, en historisch zo gegroeid.»

HUMO De schuld van de toenmalige Katholieke Partij, die wilde vermijden dat arbeiders in de goddeloze steden zouden gaan wonen. Daarom heeft België trouwens ook het dichtste spoorwegnetwerk ter wereld.

Schauvliege «Is dat zo? Als je als partij maar lang genoeg bestaat, ben je uiteindelijk historisch verantwoordelijk voor alles, zeker? (lacht) Maar het is hier dus behoorlijk uit de hand gelopen. Je moet maar het verschil met Nederland bekijken, waar men er veel vroeger over is gaan nadenken, en waar je nog woonkernen hebt die ergens ophouden, waarna open ruimte volgt tot de volgende dorps- of stadskern. Maar opnieuw: je kan niet plots tabula rasa maken en alles afbreken. Je kan wel proberen niet iedere dag opnieuw 6 hectare ruimte op te offeren. Je kan saneren: verlaten fabriekspanden tot open ruimte hervormen of verbouwen tot klimaatneutrale woningen, je kan proberen je ruimte te verdichten door meer hoogbouw toe te staan in steden, maar ook dat ligt zeer gevoelig. En: je kan niet half Vlaanderen gaan onteigenen.»

undefined

'We mogen soms wat trotser zijn: Vlaanderen is wereldkampioen in afvalrecyclage bijvoorbeeld.''

HUMO Nee, maar je kan bijvoorbeeld wel in functie van energieverbruik en de nabijheid van een openbaarvervoerpunt, stedelijk of landelijk gaan spelen met het kadastraal inkomen of de onroerende voorheffing. Wie een woning naast een station betrekt, betaalt veel minder dan wie per se tussen de koeien wil wonen.

Schauvliege «We zijn – u zal het niet geloven – daarmee bezig: volgend jaar komt er een woningpas, waarmee je dat soort gegevens over te koop staande woningen kunt achterhalen. Hoe scoren ze voor energie, mobiliteit, gevaarlijke materialen? Voor nieuwe woningen leggen we al strenge energienormen op. En ik ben ook voorstander van bouwrechten. Stel: ik heb van mijn ouders een oud en haast niet isoleerbaar huis geërfd op de boerenbuiten? Ik ga dat overlaten aan de overheid, verlies daardoor mijn bouwgrond, maar in ruil kan ik dat bedrag besteden aan een project in de stad. Daar geloof ik heel sterk in, en we zijn daar ook mee bezig. Dat zorgde eerst voor wat gefrons, binnen en buiten de partij, omdat een eigen huis zeer emotioneel ligt, maar ik geloof dat zo’n systeem van woningpassen en bouwrechten echt effect kan sorteren. Al was het maar om mensen vanaf het begin duidelijk te maken dat hun droomwoning hun wel twee uur file per dag zal kosten. Maar toegegeven, het pijnpunt blijft de beschikbare ruimte in meer stedelijke kernen, dus eerder vroeg dan laat gaan we toch de hoogte moeten ingaan.»


BV-acties

HUMO Als u toch zo overtuigd bent van uw klimaatbeleid, waarom bent u dan zo aan het spartelen om niet voor de rechtbank te moeten verschijnen in een klimaatzaak die een burgerinitiatief en een reeks BV’s tegen u hebben aangespannen?

Schauvliege «Maar wat hebben die bekende Vlamingen en hun supporters gedaan? Alle regeringen van dit land aangeklaagd en in gebreke gesteld. We hebben daarop geantwoord en dat vonden ze niet voldoende. Toen hebben ze ons allemaal gedagvaard en gevraagd of we vrijwillig wilden verschijnen. Ik wil dat best doen, maar niet in een Franstalige procedure. Een beetje raar toch, procederen in het Frans voor een zaak die door Vlaamse BV’s wordt aangespannen en ondersteund door een petitie met een kleine 9.000 handtekeningen, die voor 99,9 procent Nederlandstaligen zijn?»

HUMO Toch niet. Ze hebben álle regeringen gedagvaard, die allemaal in het tweetalige Brussel hun zetel hebben, behalve de Waalse, die in Namen zetelt, en dus alleen in het Frans gedagvaard kan worden.

Schauvliege «Met die redenering is de Vlaamse regering het oneens.»

undefined

null Beeld

HUMO Ten onrechte, hebben al twee rechtbanken geoordeeld. Dus bent u tenslotte naar Cassatie gestapt, om in de hoop op een vormfout de boel op de lange baan te schuiven.

Schauvliege «Nogmaals: ik wil vrijwillig verschijnen, maar dan in het Nederlands. Dan was het al lang uitgesproken geweest. Daarin ben ik principieel: als je als Vlamingen de Vlaamse regering dagvaardt, moet zoiets toch in het Nederlands gebeuren? Trouwens, ook een overheid mag haar rechtsmiddelen gebruiken. Ook dat is een democratisch recht, nee?»

HUMO Zeker, maar het zou sympathieker zijn dat niet te doen. Wat is dat eigenlijk met u en BV’s?

Schauvliege (lacht) «Ongelooflijk, hè?»

HUMO Toen u minister van Cultuur was, begon het met het Schouwvliegje van Erwin Mortier, gevolgd door zowat de hele sector, nu krijgt u het aan de stok met Wouter Deprez over de bossen, en verzeilt u met Nic Balthazar, Tom Lenaerts, Francesca Vanthielen en anderen in de Klimaatzaak.

Schauvliege (schatert) «Leg het mij eens uit, want ik begrijp het zelf ook niet. Anderen krijgen er soms ook van langs, maar ik ben duidelijk de favoriet, ja.»

HUMO Het gansje van Ertvelde?

Schauvliege «Dat is blijkbaar het stigma dat ik meedraag (lacht). Dat het meisje van den buiten ook na tien jaar advocatenpraktijk in de stad nooit een echte stedeling kan en mag worden. Raar toch, dat de zo tolerante en tot solidariteit oproepende culturele elite iemand op zijn afkomst gaat beoordelen? Da’s toch redelijk denigrerend, niet alleen voor mij, maar voor iedereen die in een dorp geboren is, nee? Op basis waarvan zou die stedelijke cultuur dan meerderwaardig zijn?»

HUMO Ach, Noël Slangen heeft ooit gezegd dat twee gerichte splinterbommen op een paar straten in Antwerpen en Gent voldoende zijn om zowat alle geëngageerde BV’s uit te roeien.

Schauvliege «Ik ga zwijgen, breng me nu niet op ideeën (schatert). Kijk, ze doen maar, dat is hun volste recht, en ik wil niet liever dan inspraak en tegenspraak, alleen moeten ze er rekening mee houden dat dit gansje iets terug durft te zeggen. En dat geeft dan weer actie en reactie, dat besef ik. Maar ik ben niet in de politiek gegaan om vrienden te maken, en al zeker niet in het BV-milieu, maar om dossiers op te lossen en leefbare compromissen te vinden. Ik sta open voor dialoog, maar ik laat me niet intimideren.»

HUMO Er zijn er die zich dat meer zouden aantrekken.

Schauvliege «Ik weet niet waarom , maar ik kan daar nogal goed tegen. Misschien omdat ik nooit over één nacht ijs ga. Ik neem nooit impulsief beslissingen, ik ken mijn dossiers, ik heb meestal met alle betrokkenen gesproken, en dan probeer ik een zo haalbaar mogelijk evenwicht tussen soms heel tegenstrijdige belangen te vinden. En als dat aanvaard wordt, ben ik blij, maar besef ik tegelijk dat ik bij geen van de betrokkenen een groot applaus zal krijgen, want die hadden voor hun partij veel meer gewild. Een paar op de persoon gerichte losse flodders van BV’s zijn dan niet leuk, maar echt wel bijzaak.»


Dossiers vol passie

HUMO U lijkt wel de eerste politicus zonder enige ijdelheid te zijn.

Schauvlieghe «Wel, dat hebben andere mensen mij ook al gezegd (lacht).»

Jan Pauwels (haar woordvoerder, oudgediende van vele CD&V-kabinetten) «Ik, bijvoorbeeld. Het ís ook de eerste keer dat ik het meemaak (lacht).»

undefined

'Wat het dossier Essers betreft: er zullen uiteindelijk meer bomen staan dan voordien, alleen niet op dezelfde plaats'

HUMO Iedere politicus wordt nochtans gedreven door de ‘Zie mij graag’-gedachte, niet?

Schauvliege «Dat kan, maar ik heb daar geen behoefte aan. Ik zit hier niet om een allemansvriend te zijn, maar om dossiers op te lossen.»

HUMO Zo saai.

Schauvliege (lacht) «Misschien hoeft het leven voor mij niet zo spannend te zijn. Ik vind mijn passie in mijn dossiers, meer dan in geliefd te willen worden. Dat geeft mij ook de rust om beslissingen te nemen, zelfs als ik onder vuur lig. Ik zit niet voortdurend ‘Help, Vlaanderen gaat mij niet graag meer zien’ te denken. Eigenlijk nooit, ik ben daar echt niet mee bezig.»

HUMO U houdt niet van dit soort vragen die uw ziel proberen te doorgronden, hè?

Schauvliege «Waarom denkt u dat?»

HUMO U tikt al een paar minuten onafgebroken met uw pen op het tafelblad en ik heb al vijf zenuwlachjes geteld.

Schauvliege «Onbewust, hoor (lacht).»

HUMO Onbewust bent u ook, nu Pieter De Crem alleen nog bezigheidstherapie mag doen, uitgegroeid tot de onbetwiste Oost-Vlaamse nummer één van de CD&V.

Schauvliege (even stil) «Ik hou van mijn partij en van Oost-Vlaanderen, dat klopt.»

HUMO Dat zou op een debatfiche hebben kunnen staan.

Schauvliege «Die heb ik echt niet (lacht uitbundig).»

HUMO Wetende wat u nu weet: was het een goede keuze om mee te stappen in die Zweedse coalitie?

Schauvliege «We zitten daar niet in de makkelijkste positie. Het is moeilijk je te profileren, ook al hebben we sterke programmapunten. Maar de communicatie verloopt stroef, de voortdurende meningsverschillen zouden beter ophouden. Het zijn ook budgettair moeilijke tijden, wat het ook niet simpeler maakt. Ik hoop dat ze elkaar federaal weer wat zullen vinden, want dit is voor niemand goed. Als alles oversneeuwd wordt door gekibbel en ruzies, komt dat alleen de antipolitiek ten goede. Een ploeg krijg je alleen door samen in de regen én in de zon te staan. Niet wanneer iemand alleen alle zon wil en de anderen in de schaduw duwt.»

HUMO Denkt u eens terug aan het meisje dat u ooit was, met een nieuwe lidkaart van het WWF, opgroeiend in Ertvelde, in de schaduw van ArcelorMittal: wat zou u haar zeggen?

Schauvliege «Altijd je hart volgen, meisje, en het komt goed. Dat heb ik toch altijd proberen te doen, en het is ook de enige manier om het vol te houden. Ik was toen idealistisch en geëngageerd, politiek is pas later gekomen, maar ik heb nooit iets gedaan waarvoor ik me bij haar zou moeten verontschuldigen.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234