null Beeld

Wat doet de halve regering van Koeweit in Borgerhout? De Moslimbroeders willen Europa overnemen via België

Achter de trieste gevel van een huisje in een achterafstraat in Borgerhout schuilt een vzw’tje. In de raad van bestuur: de halve regering van het rijke Arabische emiraat Koeweit. Het is één van de vele schakels in het onzichtbare netwerk van de Moslimbroederschap in België. Deze in de schaduw agerende radicale islamisten proberen de macht over te nemen in de Belgische islamgemeenschap. Ze organiseren en financieren vanuit ons land ook de strijd tegen de Syrische president Bashar al-Assad.

Raf Sauviller

'De Moslimbroederschap is antisemitisch, vindt geweld tegen vrouwen oké, en verbiedt muziek en theater, maar dat zeggen ze hier niet hardop'

In de Fonteinstraat 118 in Borgerhout bevindt zich de eind 2013 opgerichte vzw European Center for Training and Education (ECTE). De voorzitter van de raad van bestuur is excellentie Adel Abdullah al-Falah, de viceminister van Awfaq en Islamzaken in Koeweit. ‘Awfaq’is de Arabische term voor het subsidiëren van de bouw van moskeeën en het financieren van het islamproselitisme (het verspreiden van de islam). En naast al-Falah zitten er nóg belangrijke leden van de Koeweitse overheid in deze Borgerhoutse vzw, onder wie Mutlaq al-Qarawi, de assistent-viceminister van het Koeweitse ministerie van Awfaq, Buitenlandse Relaties en de Hadj (de verplichte pelgrimstocht naar Mekka). En verder ook de financiële baas van de KFAS, de vermogende Koeweitse staatsstichting voor de bevordering van de wetenschappen – waarbij de term wetenschappen zich wel beperkt tot de studie van de Koran. Wat doen deze heren in godsnaam in Borgerhout?

‘De regering van Koeweit financiert de verspreiding van een radicale vorm van islam,’ zegt Ronald Sandee in de bar van het Brusselse luxehotel The Dominican, waar hij een tussenstop maakt op weg naar Wenen. Sandee is een Nederlandse specialist in islamradicalisering en -terreur. Hij is een beetje een spook, een jongen uit de wereld van de spionnen en geheim agenten. Sandee heeft jarenlang voor de Nederlandse militaire geheime dienst gewerkt, onder meer in Afghanistan, en in de VS verzamelt en analyseert hij nu informatie over radicalisme en terreur voor privéstichtingen.

Ronald Sandee «De Koeweiti’s zijn medefinanciers van het geheime islamistische netwerk van de beruchte Moslimbroederschap, die via vzw’s en vennootschappen haar zeer conservatieve leer in België en Europa verspreidt.»

'De Eyptenaar Yusuf al-Qaradawi, ideoloog van de Broederschap, vindt dat je in de 'strijd' vrouwen en kinderen mag vermoorden.'

De Koeweitse regerings-leden al-Falah en al-Qarawi uit het ECTE worden al jaren genoemd als contactpersonen van de Moslimbroederschap die een persoonlijke band hebben met het kopstuk en de ideoloog van de Broederschap, de bejaarde Egyptenaar Yusuf al-Qaradawi. De Moslimbroederschap beschikt in Koeweit over een eigen politieke partij en neemt er deel aan de politieke macht. In het rijke oliestaatje zélf is het algemeen geweten dat het ministerie van Awfaq en Islamzaken onder de controle van de Moslimbroeders staat.

undefined

'Koeweit financiert islamitische religieuze gebouwen en instellingen in Europa, die in handen worden gegeven van de Moslimbroederschap'

Koeweit neemt de islamisering van de wereld zeer ernstig: het land financiert aan de lopende band islamitische religieuze gebouwen en instellingen in Europa die in handen worden gegeven van de Moslimbroederschap. Dat doet de Koeweitse overheid met haar eigen oliegeld of met geld van rijke donateurs die zelf liever in de luwte blijven. In 2010 werd bekend dat de Koeweiti’s in Nederland bezig zijn met het opkopen van gronden en panden. In Amsterdam hebben ze de bouw van een nieuwe moskee – de Blauwe Moskee – gefinancierd, en een aantal islamitische centra in Den Haag en Rotterdam. Allemaal ten voordele van de Moslimbroeders. De man die de financiering in Nederland heeft geregeld, is het in het Borgerhoutse ECTE aanwezige Koeweitse regeringslid Mutlaq al-Qarawi.

Op vragen omtrent het ECTE en de onduidelijke bezigheden van deze vzw, en op vragen over de aanwezigheid van Koeweitse regeringsleden in dit land, wordt niet gereageerd door de ambassadeur van Koeweit in Brussel, de heer Abdulrazzaq Razooqi. En zoals een paar weken geleden met het Humo-artikel over de aanwezigheid van Tarik Chadlioui in Antwerpen weigert de Antwerpse burgemeester Bart De Wever ook nu weer te antwoorden op onze vragen.

undefined

'Het verbaast me geenszins dat de Koeweiti's de Moslimbroederschap in België mee financieren' Michael Privot

Wij gingen dan maar te rade bij Michael Privot, een moslim uit Verviers die jarenlang bij de Moslimbroederschap heeft gezeten, maar er in 2012 uit is gestapt. Nu is hij één van de voorvechters in België van een open en moderne islam.

Michael Privot «Ik wist dit niet, maar het verbaast me geenszins dat de Koeweiti’s de Moslimbroederschap in België mee financieren.»


Het doden van kinderen

Sandee «De Moslimbroederschap werd in de jaren 20 van de vorige eeuw in Egypte opgericht en heeft zich ondertussen over de hele wereld verspreid, met afdelingen in veel landen. Het is een absoluut ongewenste groep in een seculiere maatschappij. Die wil je echt niet over de vloer hebben.»

Het wereldbeeld en de gedragscodes van de Moslimbroederschap zijn niet om gelukkig van te worden: het propageren van een virulent antisemitisme, de totale segregatie en onderwerping van vrouwen (tegen wie overigens ook geweld mag worden gebruikt), repressie van homoseksualiteit, het verbieden van muziek, theater enzovoort. Een aantal van de Broeders in het Westen eist ook de doodstraf voor homoseksualiteit en het stenigen van ‘overspelige vrouwen’. Steven Merley, een Amerikaanse collega-terreuranalist van Sandee, noemt de Moslimbroederschap één van de drijvende krachten achter de niet-integratie van veel moslims in Europa – de weigering zich aan te passen aan de westerse waarden.

Sandee «Al-Qaradawi, de ideoloog van de Moslimbroederschap, is zogezegd een man van de middenweg, en zou een gematigde en geweldloze stroming binnen de islam vertegenwoordigen. Gematigd? Geweldloos? Meneer al-Qaradawi keurt zelfmoordaanslagen goed en vindt dat je in de ‘strijd’ vrouwen en kinderen mag vermoorden. Want, stelt al-Qaradawi, kinderen groeien op en worden soldaten, en dan worden ze een potentieel gevaar voor het ware geloof. En de boodschap van al-Qaradawi wordt dus vertaald en verkondigd in de moskeeën in België en Nederland. Het verbaast me dat jullie niet luisteren naar wat er allemaal wordt gezegd in die moskeeën. Dat is een vergissing, hoor.»


'Adel Abdullah al-Falah, minister in Koeweit, zit de raad van bestuur van een Borgerhoutse vzw voor.'

In 2002 meldde de Belgische staatsveiligheid al aan het parlement dat veel nationale emanaties van de Moslimbroeders geweld gebruiken. Zo is de Broederschap bijvoorbeeld nooit vies geweest van politieke moorden. In Palestina is de Moslimbroederschap ook de moeder van Hamas, een gewelddadige en criminele organisatie die zichzelf jihadistisch noemt en door de VS en de Europese Unie als terroristische organisatie wordt beschouwd. In Syrië stond de Broederschap eveneens aan de wieg van de nu schijnbaar vernietigde Tawhid Brigade, een groep gewapende islamisten die tegen het regime van de Syrische president Bashar al-Assad vocht. En de Moslimbroeders werden er in het verleden al vele malen van beschuldigd contacten te onderhouden met Al Qaeda. Zo was er de Egyptische islamideoloog Said Qutb: in 1966 werd die in Egypte geëxecuteerd vanwege zijn strijd tegen het regime van de toenmalige sterke man in Egypte, Gamal Abdel Nasser. Zijn schrijfsels ademen een extreme afkeer van de westerse samenleving uit. Hij wás een Moslimbroeder en wordt gezien als één van de geestelijke vaders van Al Qaeda.


Politieke islam

Sandee «De Moslimbroederschap staat voor onversneden islamisme: politieke islam die geen scheiding aanvaardt tussen kerk en staat. Zelf is de Moslimbroederschap geen politieke partij, maar haar leden zijn wel politiek actief, en stichten partijen in landen waar de politieke macht binnen handbereik ligt.»

Eén van de tactieken van de Moslimbroederschap is: op democratische wijze de macht grijpen en vervolgens een islamitische theocratie installeren. Dat is gebeurd in Egypte in 2012, met president Mohammed Morsi, een mannetje van de Moslimbroederschap. Zodra Morsi president was, probeerde hij alle macht naar zich toe te trekken en Egypte om te vormen tot een islamistische dictatuur, maar na grote protesten en een militaire coup werd hij in 2013 afgezet. In de daaropvolgende ongeregeldheden werden honderden kopstukken van de Moslimbroederschap gedood en een paar tienduizend aanhangers gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen. Morsi en bijna duizend hogere kaderleden, onder wie de oude ideoloog al-Qaradawi, én de hoogste Broeders-leider Mohammed Badie werden ter dood veroordeeld en de Moslimbroederschap werd als terroristische organisatie verboden.

Maar zó openlijk gaan ze er natuurlijk niet tegenaan in Europa. Hier werken de Broeders onder de radar om hun leer te verspreiden en de controle over de islamgemeenschap te krijgen. Het lidmaatschap van de Broederschap is dan ook geheim, net als hun geldinzamelingen en de organisaties voor wie ze centen ronselen.

Sandee «De Moslimbroederschap propageert geen geweld, terreur en onverdraagzaamheid, niet in Europa en zeker niet openlijk.»

De Moslimbroederschap zegt hier dat ze een ‘vredelievende en democratische vereniging’ is die verdraagzaamheid, gematigdheid en geweldloosheid voorstaat. Maar er gaapt een grote kloof tussen wat de Moslimbroeders in Europa in een Europese taal zeggen en wat ze in het Arabisch schrijven. Het Arabische motto van de beweging is bijvoorbeeld: ‘De Koran is onze wet, de jihad is onze manier, sterven voor Allah is onze hoogste hoop en wens’. Op hun logo, onder twee gekruiste kromzwaarden, staat de oproep: ‘Hou je klaar!’


Clandestiene organisatie

Het ultieme doel van de Broederschap is heel simpel: de verovering van de wereld in naam van Allah. Want ondanks hun claim dat ze democratisch zijn, vinden de Broeders eveneens dat het voor een gelovige moslim onmogelijk is om in een westerse democratie te leven. Ze kondigen daarom de vernietiging van die democratie aan, en de ‘islamisering’ van de Europese seculiere staten en samenleving, die ze beschouwen als decadent en corrumperend.

Sandee «Hun plannen zijn dezelfde als die van IS: ze willen Europa overnemen. Dat is ook de boodschap van al-Qaradawi. Ze willen alles terug wat ooit in handen was van de islam: Sicilië, Spanje, Frankrijk… Alleen willen ze hun agressieve islam niet afdwingen met terreurcampagnes en moordaanslagen. Ze gaan op een slinksere wijze te werk, op een geleidelijke manier, ongezien, door infiltratie, prediking en bekering. De Moslimbroeders zijn dan ook heel grote bekeerders. In Nederland zie je dat de meeste bekeringen gebeuren onder invloed van de Moslimbroederschap.»

In 2002 rapporteerde de Belgische staatsveiligheid dat de Moslimbroeders in de gaten werden gehouden omdat ze een ‘clandestiene organisatie’ vormen met leden die hun identiteit verbergen en in de grootste geheimzinnigheid opereren, en dat ze ‘daarvoor verenigingen aanwenden die voort-durend van naam en van statuten veranderen’. Hun bedoeling, schreef de staatsveiligheid toen, is het ‘herislamiseren van westerse landen en het manipuleren van de wetgevende macht om wetten te stemmen die passen binnen hun zeer conservatieve islam’.

En vorig jaar liet ook de Britse regering van premier David Cameron de Moslimbroederschap doorlichten. Het in het Britse parlement behandelde doorlichtingsrapport concludeerde dat lidmaatschap van de Moslimbroederschap ‘een signaal van islamradicalisme kan zijn’, dat ‘de Broederschap een zeer ambigue houding heeft tegenover het radicaal islamgeweld’ en ‘dat de organisatie opzettelijk ondoorzichtig is en zeer gesloten’. Het is een bedrieglijke organisatie, stelden de schrijvers van het Britse rapport, waarvan de doelstellingen ingaan tegen de westerse waarden en een gevaar vormen voor de nationale belangen en de veiligheid. En toch besloot Cameron de Moslimbroederschap niet te verbieden.


Doodsbedreigingen

De ondergrondse strategie lijkt in elk geval te werken. Onlangs bleek in Brussel nog maar eens hoe diep de radicale en gewelddadige islam zich in dit land heeft ingevreten. De Franse verlichte islamoloog Rachid Benzine en islamexpert Michael Privot verleenden hun medewerking aan een project van de Brusselse regering voor deradicalisering, maar één en ander viel meteen in duigen toen islamisten deze vernieuwers met de dood bedreigden en zij er gedemotiveerd de brui aan gaven. De doodsbedreigingen kwamen, volgens een aantal bronnen, uit de hoek van radicale Moslimbroeders, die instituten als de Moslimexecutieve naar hun hand proberen te zetten. Michael Privot denkt echter niet dat de Moslimbroeders achter de bedreigingen zaten.

Privot «Ik vermoed eerder dat het de man in de straat is, de conservatieve moslims die hun godsdienst bedreigd zien en als reactie geweld propageren. Het ging om sms’jes, telefoontjes, mensen die tekeergingen op Facebook. En in Molenbeek werd er ook van alles op de muren gekliederd… Ik zie er niet meteen een groot gestuurd complot achter. Maar ik kan me vergissen.»

Sandee «De Moslimbroeders spelen het spel stil. Ze zijn niet zichtbaar, maar ze leggen hun wil op aan de moslimgemeenschap. Binnen de moskeeën hoor je daar veel over klagen. ‘Daar zijn de igwaani weer,’ zegt men dan, ‘de Broeders die de boel willen overnemen.’»

undefined

'De Moslimbroeders voelen zich zó op hun gemak in België dat ze dit land tot hun Europese hoofdkwartier hebben gemaakt'


België hoofdkwartier

Sandee «De Moslimbroeders voelen zich zó op hun gemak in België dat ze dit land tot hun Europese hoofdkwartier hebben gemaakt. Eerst bevond dat zich in Groot-Brittannië, in het onooglijke dorpje Markfield in Leicestershire. Maar in 2007 hebben ze hun handel van Markfield naar Brussel verhuisd.»

Volgens analist Steven Merley is dat omdat België zeer laks is tegenover de Moslimbroederschap en haar hunker naar invloed en macht.

De Moslimbroederschap organiseert zich in Europa in een geheime cellenstructuur, zoals clandestiene verzetsbewegingen dat doen. De vzw’s en vennootschappen in dat onzichtbare Europese netwerk verwijzen dan ook nooit rechtstreeks naar de Broederschap en zitten verborgen achter ronkende en vaak misleidende namen en statuten. Je vindt de connectie met de Moslimbroederschap alleen als je gaat kijken naar de mensen áchter die vzw’s en vennootschappen.

Zo zie je in het ECTE in Borgerhout naast al die Koeweiti’s nog een man in de raad van bestuur zitten die direct gelieerd is met de Moslimbroederschap: Karim Chemlal, een tot Belg genaturaliseerde Marokkaan. Chemlal is een zakenpartner van de Syriër Bassam Hatahet, één van de absolute kopmannen van de Moslimbroederschap in België.

De Broeders zijn al aanwezig in België sinds 1988, toen ze in Brussel met jeugd- en studentenorganisaties begonnen zoals de vzw Association Humanitaire pour la Promotion de la Jeunesse – een nietszeggende naam – met aan het hoofd opperbroeder Bassam Hatahet en de Brusselaar Jamal Zahri. In 1995 kwam daar de vzw Union Islamique des Étudiants et de la Jeunesse en Belgique bij, opnieuw mee opgezet door Hatahet. Deze nu opgedoekte vzw was – volgens de Belgische staatsveiligheid – gelieerd met de islamextremisten van de pan-Turkse, fascistische en islamistische beweging Milli Görüs, zette in België geregeld indoctrinatiekampen voor moslimjongeren op, en zamelde geld in voor de taliban in Afghanistan.

Maar het hart van de operaties van de Moslimbroeders in Europa is de Brusselse Fédération des Organisations Islamiques en Belgique (FOIE), die de in Europa met de Moslimbroederschap gelieerde islamorganisaties groepeert en in 2008 door Karim Chemlal werd opgericht. Chemlal, die ooit nog in Antwerpen een nachtwinkeltje openhield, is één van de mensen die in 2006 petities organiseerde tegen de Deense Mohammed-cartoons en hij is de coördinator van islambeurzen in Brussel. Naar eigen zeggen zijn dat ‘familiale en gezellige gebeurtenissen voor moslims en niet-moslims’, maar er worden wel figuren uitgenodigd als de Saoedische prediker Issam al-Bachir, volgens MR-politicus Denis Ducarme een man die zelfmoordaanslagen aanmoedigt en hier komt eisen dat de Europese rechtstaten wetten op blasfemie zouden invoeren.


De spin in het web

Het kluwen van verenigingen zonder winstoogmerk en bedrijfjes rond de Broeders is uitgebreid, maar de grote man van de Broeders in België is duidelijk de in Damascus geboren ‘zakenman’ Bassam Hatahet. Ook rond hem hangt een sterrenstelsel van vaak snel opgedoekte of failliet verklaarde liefdadigheidsinstellingen, vzw’s en commerciële vennootschappen waarin behalve hijzelf ook een internationale groep mensen actief is die te maken hebben met de Moslimbroederschap en terroristische radicale islamgroepen als IS en het met Al Qaeda verbonden Jabhat al-Nusra. Hatahet is zelf direct gelieerd met het in Syrië vechtende Free Syrian Army (FSA), dat onder controle staat van de Moslimbroeders en geleid wordt door salafistische militaire leiders.

Veel van de Syrische opposanten en partners van Hatahet werken vanuit Saoedi-Arabië. Hatahet heeft er commerciële banden met grote bouwbedrijven en financiële holdings, en in Brussel zit hij ook in een vzw met de in Saoedi-Arabië wonende Syrische ingenieur Arwad al-Bouchi, die in Syrië in de gevangenis heeft gezeten op beschuldiging van lidmaatschap van de Moslimbroederschap en terrorisme.

Eveneens in Brussel heeft Hatahet de vzw Stichting Haitham Maleh opgericht ten voordele van Haitham Maleh, een Syrische rechter en opponent van het regime-Assad die in Syrië ettelijke keren is veroordeeld vanwege zijn extreme islamistische ideeën. Zo sprak hij zich meermaals uit als voorstander van de invoering van de sharia en sprak hij daar fatwa’s over uit. In september van vorig jaar verklaarde Maleh nog dat als hij moest kiezen tussen Assad en IS, hij zonder aarzelen voor het bloeddorstige kalifaat zou gaan.

Privot «Tja, er zit nu eenmaal van alles bij de Moslimbroeders: een minderheid van liberale denkers, heel veel strenge conservatieven en inderdaad ook mensen die zeer extreem zijn en het jihadisme aanhangen. Maar als het klopt dat meneer Hatahet in België samenwerkt met Haitham Maleh, dan vind ik dat zeer problematisch en ben ik blij dat ik niet meer bij de Moslimbroeders zit.»


De terreur van Hamas

In Verviers was Hatahet ook betrokken bij de inplanting van de Stichting Al Aqsa/Aksahum, die mee zorgt voor de financiering van terreurorganisatie Hamas. De vzw werd in 1993 opgericht en brengt een aantal dubieuze figuren uit België, Duitsland en Nederland samen, onder wie een man die door verschillende Europese geheime diensten in verband wordt gebracht met de terreurorganisatie GIA, en de Jordaniër Mahmoud Amr, die in 2004 door Duitsland werd uitgewezen als een gevaarlijke radicale islamist. Amr wordt daar beschouwd als een belangrijk kopstuk van Hamas in Europa. En dus week Amr uit naar België.

In Duitsland en Nederland werd het internationaal caritatief Al Aqsa/Aksahum-kluwen al een paar jaar geleden verboden omdat het geld naar Hamas gaat. In België liet men dit netwerk echter ongemoeid, en werd zelfs een nieuw filiaal geopend in Sint-Jans-Molenbeek.

Aksahum is een rijke vzw. Het jaarverslag van 2014 zegt dat de vzw toen 300.000 euro aan vastgoed bezat, en 1,4 miljoen euro aan beschikbare waarden – cash geld en geld op rekeningen. De omzet was dat jaar bijna 900.000 euro en de overgedragen winst 1 miljoen euro. Het gaat de Moslimbroederschap voor de wind in België.

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234