Heidi De Pauw: ‘Opsporingsberichten van Belgische kinderen worden vaker gedeeld dan die van Marokkaanse. Dus ja: dit land heeft een probleem met racisme.’ Beeld
Heidi De Pauw: ‘Opsporingsberichten van Belgische kinderen worden vaker gedeeld dan die van Marokkaanse. Dus ja: dit land heeft een probleem met racisme.’

De stand van het landBuysse, De Pauw & De Croo

‘We hebben een eerste minister nodig met het leiderschap van Filip’

Ook dit jaar zullen de jachtvliegtuigen over het Warandepark scheren, zal de koningin de laatste creatie van Natan showen en zal de prins op de eretribune zitten te tokkelen op zijn smartphone. Maar het nationale defilé gaat níet door op 21 juli: het virus regeert het land. Belgicisten Herman De Croo, Paul Buysse en Heidi De Pauw laten het niet aan hun hart komen. Hun vaderlandsliefde is nog altijd niet besmet. 'De waarheid is: er is geen alternatief voor België.'

Jan Antonissen

Zullen we het tricolore trio, voor zover dat nodig is, toch nog even voorstellen? Herman De Croo, 82, vader van Alexander, grootofficier in de Leopoldsorde, zetelde meer dan een halve eeuw in het parlement, had het oor van de vier laatste Belgische koningen. Paul Buysse, 75, zakenman, graaf, grootofficier in de Orde van Leopold II, begeleidt al dertig jaar kroonprins en huidig koning Filip. Heidi De Pauw, 48, CEO van Child Focus, lid van de raad van bestuur van de Stichting Koningin Paola, alsnog te jong voor eretekens en lintjes.

HUMO Zijn jullie de laatste Belgen?

HERMAN DE CROO (schouderophalend) «Als student in de rechten moest ik in de bibliotheek een hele jaargang doornemen van La Nation Belge, een krant uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Elke dag kon je daarin wel lezen dat België zou worden opgeslokt door de grote buurlanden Nederland en Frankrijk.

»België zal veranderen, dat is onvermijdelijk. Maar de lichtzinnigheid waarmee mensen erover spreken, is alleen te vergeven door hun onwetendheid. De dag dat België verdwijnt, zullen de tweehonderdvijftigduizend Vlamingen die in Brussel werken niet langer belastingen betalen in Vlaanderen. Vlaanderen zal 7 miljard euro aan Brussel verliezen.»

PAUL BUYSSE «Mensen zeggen makkelijk: 'België barst'. De waarheid is dat er geen alternatief is.»

DE CROO «Welke plek in de wereld heeft het hoogste aantal ambassades? Niet Washington. Brussel! De Europese Unie, de NAVO en de 101 internationale organisaties leveren jaarlijks een bonus op van ettelijke tientallen miljarden euro. Als je verwordt tot een loszandstaat, waar gaat de EU dan naartoe? Naar Wenen.»

BUYSSE «Mag ik u onderbreken? 'Loszandstaat' is een ronduit schitterende uitdrukking.»

DE CROO (op dreef) «Men beseft niet half wat zich in dit landje afspeelt, dat vijfhonderdzevenenvijftig keer kleiner is dan Rusland, maar wel 20 procent van het bnp van Rusland heeft. En wie maakt de meeste isotopen ter wereld, de detectoren waarmee je kanker kunt opsporen? België! In Mol en Fleurus. En wat is de rijkste provincie van Europa? Waals-Brabant! Politici beseffen niet dat ze met hun geluk spelen.

»Pas op, ik ben voor autonomie van de regio's. Breng de bevoegdheden van de overheid zo dicht mogelijk bij de bevolking. Doe het desnoods zoals Duitsland, dat zestien ministers van Volksgezondheid heeft maar uiteindelijk federaal kan beslissen.»

HUMO Wij hebben er negen, dat komt aardig in de buurt.

DE CROO «Het waren er eigenlijk drie. In Wallonië en Brussel hebben ze er nog wat bijgemaakt. Maar dat bedoel ik: wat ik in de coronacrisis heb gezien, stelt me niet gerust. Er is geen hiërarchie meer in dit land: niemand beslist nog. We naderen de implosie.»

HEIDI DE PAUW (knikt) «Bij Child Focus hebben we vastgesteld dat de vraag naar kinderporno tijdens de lockdown exponentieel is gestegen. Kwetsbare jongeren zaten thuis opgesloten in omstandigheden die misbruik vergemakkelijkten, maar het versnipperde beleid keek amper naar hen om. Het ging uit van het modelgezinnetje: mama, papa, twee kinderen, een huis met een tuin. Hoe ver van de realiteit kun je staan?

»Welvaart vanuit welzijn: dat moet weer het uitgangspunt zijn. Wat mij betreft, mogen er dertig ministers voor één bevoegdheid zijn, zolang duidelijk is wie de eindbeslissing neemt.»

DE CROO «Ik heb in Bergen gestudeerd, op een ogenblik dat Wallonië zo rijk was dat er vanuit de Vlaamse Ardennen dagelijks tweeduizend mijnwerkers met de trein naar de Borinage vertrokken. Arm Vlaanderen heeft in no time een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Intussen zijn wij sterker, actiever en gedisciplineerder dan Wallonië. We zijn een volk van doeners.»

DE PAUW «Tot zover de product placement van Open VLD.»

DE CROO «Als je weet waar je vandaan komt, moet je solidair kunnen zijn met de Waalse regio, die niet is meegeëvolueerd.»

BUYSSE «Als je onze welvaart vergelijkt met de Amerikaanse, is het verschil indrukwekkend. We hebben ons opgewerkt, niet omdat mensen meer salaris kregen, wel omdat ze hun verantwoordelijkheid opnamen. Daar moeten we dankbaar voor zijn.

»België heeft een onwaarschijnlijke uitstraling in de wereld. Dankzij de magische aanwezigheid van de kroonprins (Filip, red.) was het ons, bedrijfsleiders, ooit gegund een half uur met de Chinese president te spreken. De monarchie is een gouden ticket. Alleen, de man in de straat beseft niet hoe belangrijk het is dat je in het buitenland kunt zeggen: 'Ik ben van België.' Het betekent zoveel als: 'I am trustworthy - op mij kun je rekenen.'

»Nu, met een tweede coronagolf in het verschiet, bevinden we ons op een beangstigend kantelpunt. De cinema van mensen die zichzelf koningen noemen, leidt nergens heen. Hoe lang duurt dit al? Geef Herman, Heidi, mezelf en nog een stuk of wat mensen enkele weken en we hebben een regering. Zo moeilijk kan dat niet zijn. En dat zeg ik als iemand die acquisities heeft gedaan op alle mogelijke niveaus.»

WALEN AFKOPEN

HUMO U bespeurt onwil?

BUYSSE «Er is geen structuur. De tolerantie ontbreekt. En niemand wijst politici nog terecht. Dat is in een bedrijf wel anders: daar kunnen aandeelhouders ingrijpen.»

HUMO In de politiek heb je de kiezer.

BUYSSE «Eén keer om de vijf jaar?»

HUMO Misschien iets sneller binnenkort.

BUYSSE «Is dat de zweepslag die je nodig hebt? Een bedrijf run je op simpele wijze: je hebt uitvoerders en controleurs. In de politiek heb je stilaan alleen uitvoerders. (Windt zich op) Negen ministers van Volksgezondheid, en wij hebben dat gepikt! Niemand is opgestaan en heeft dat een schande genoemd. Het Voka niet, het VBO niet, de Bond van het Heilig Hart niet - niemand. We zijn amorf geworden. Ik verzeker u: dit land gaat héél zwaar lijden als we het niet verstandig aanpakken.»

DE PAUW «De cijfers van de besmettingen stijgen weer, maar waar blijft een strategisch plan? Een helder draaiboek voor de tweede lockdown? Het enige dat onze richting uitkomt, is tegenstrijdig reisadvies: het ene moment geldt code rood, het andere code groen. De burger weet het niet meer.»

BUYSSE «Het is nu aan de wetenschappers en de politici. En de wetenschappers hebben volgens mij hun job gedaan.»

DE CROO «Een wetenschapper mag twijfelen, een politicus niet.»

DE PAUW «Als een vliegtuig in nood is, moet de piloot beslissingen nemen. De kans bestaat dat hij zich vergist, maar niets is erger dan níét beslissen.»

DE CROO «Hoeveel piloten zitten er in de cockpit?»

DE PAUW «Te veel, dat is duidelijk, met te veel ego. En veel te weinig vrouwen.»

HUMO Maggie De Block is federaal minister van Volksgezondheid.

DE CROO «Het kan snel gaan in de politiek. Niet zo lang geleden was ze de populairste politicus in Vlaanderen, Wallonië én Brussel. Populairder dan Bart De Wever

HUMO De Wever is ontegensprekelijk de beste politicus van zijn generatie. Toch zal hij wellicht nooit premier worden. Is dat typerend?

DE CROO «Ik heb enkele keren met Bart De Wever deelgenomen aan het tv-programma 'De slimste mens'. De uitzendingen werden na elkaar opgenomen. Tussendoor aten we een hapje of dronken we een glas. Behalve De Wever. Die zat in zijn loge pulpblaadjes te lezen om juist te antwoorden op de quizvragen. Hij moest en zou bij het grote publiek doorbreken via 'De slimste mens', en hij heeft het gedaan. Dat geeft aan welk soort man hij is: sterk, wilskrachtig en ambitieus.

»Maar, met alle respect voor mijn collega, nu weet hij niet meer waarheen de weg van zijn partij loopt. Als je één keer hebt verloren, mag je dat geen tweede keer doen. Dan zijn de postjes op voor de opportunisten die naar je partij zijn gekomen, onder wie veel liberalen: Annick De Ridder, Ludo Van Campenhout, Lorin Parys, Assita Kanko, Christoph D'Haese... De Wever mag dus geen fout maken. Hij staat voor één grote vraag: 'Kan ik de socialisten uitbetalen, ja of nee?' Dat is de crux van de hele formatie: Kan hij het verzet tegen de autonomie van de Walen afkopen? Daar zal het op landen - of niet.»

BUYSSE «Het klopt: vroeger werd de beste politicus premier. Het overkwam zelfs Théo Lefèvre (CVP-premier van 1961 tot 1965, red.), niet bepaald de meest charismatische van zijn generatie.»

DE CROO «Een afspraak tussen de socialist Paul-Henri Spaak en Lefèvre. (Zwijgt) Bon, de politiek heeft een probleem: de turn-over is te groot. Politici krijgen geen tijd meer om het vak te leren en tegelijk bekendheid te verwerven. Na zeven jaar is 75 procent alweer van het toneel verdwenen.»

DE PAUW «In de commissie van Buitenlandse Zaken heb ik gepraat over de kinderen van IS-strijders in Syrië. Ik viel van mijn stoel toen ik de vragen en tussenkomsten van sommige volksvertegenwoordigers hoorde. Hun kennis was bijzonder beperkt. Als we een nieuwe generatie politici willen die beter gevormd is, hebben we nood aan een academy of talent.

»Toen ik naar de powerpointpresentatie van de Nationale Veiligheidsraad keek, kon ik mijn ogen niet geloven. Al die ministers met hun woordvoerders en communicatiespecialisten waren niet in staat om iets beters af te leveren? Dit is sabotage, dacht ik. Ik mis leiderschap. Iemand die op tafel slaat en zegt: 'En nu is het genoeg geweest.'»

BUYSSE «We moeten het hele democratische project op de helling durven te zetten.»

HUMO Pardon?

BUYSSE «Ik houd geen pleidooi voor een dictator. Ik verlang naar andere structuren waardoor je weer controle hebt.»

DE CROO «Ik heb geen probleem met de democratie, wel met de manipulatie ervan: het fake news dat overal doordringt, de overrompeling van de sociale media. Mensen denken dat ze door een druk op een knop impact hebben op de loop der dingen. Ik noem dat mentale oplichting.»

HUMO Wordt de Belgische politiek gegijzeld door de extremen: extreemrechts in Vlaanderen, extreemlinks in Wallonië?

DE CROO «Ik zie geen verschil. Vlaams Belang is een linkse partij. Ze is racistisch, tegen vreemdelingen, maar bekijk haar economisch programma: dat is PTB.»

BUYSSE «Ik zie geen bereidheid om een meerderheid te vormen. De angst voor verandering is te groot. En dus blijft iedereen tegen beter weten in onderhandelen. Vorige keer heeft koning Albert ingegrepen toen het uit de hand dreigde te lopen: dat bracht de zaken in een stroomversnelling.»

HUMO Intussen staat Filip buitenspel bij de formatie.

BUYSSE «Gelukkig, zou ik zeggen. Je hebt drie nieuwelingen in de toppolitiek die het hebben overgenomen. Het resultaat van hun inspanningen kun je zo voorspellen: het zal niet lukken.»

DE PAUW «Drie mannen. Vrouwen bekijken het toch anders, zijn meer bereid tot een compromis. Een vrouw kan aanvoelen waarom iemand in zijn discours verstart. Als je de onderhandelingen wilt openbreken, zul je diverser moeten rekruteren.»

BUYSSE «Wilt u in de politiek gaan?»

DE PAUW «Bij de vorige verkiezingen ben ik door twee partijen aangezocht.»

HUMO De liberalen én...?

DE PAUW «No comment. Ik heb hen afgewezen.»

BUYSSE «U gaat dus nooit in de politiek?»

DE PAUW «Dat sluit ik niet uit (lacht).»

KRAMP IN JE BEEN

HUMO Zit het krediet dat politici hebben verspeeld intussen bij de koning?

BUYSSE «De koning heeft op dit moment een groot gezag. De monarchie is cruciaal voor het bedrijfsleven, maar op dit kantelpunt ook voor de continuïteit van het land.»

HUMO De spijtbetuiging van Filip aan het Congolese staatshoofd was ook een kantelpunt. Een Belgische vorst had zich nog niet in die bewoordingen over onze koloniale erfenis uitgelaten.

BUYSSE «Erg moedig van hem.»

DE CROO «En verstandig, al weet ik niet hoe het tot stand is gekomen.»

BUYSSE «Ik wel, maar ik zeg het niet (lacht).»

HUMO Stond hij onder druk van Black Lives Matter?

BUYSSE «Ik weet niet of het noodzakelijk was, daarvoor ben ik niet voldoende politicus. Het verwonderde me wel, Herman, dat die plotse beeldenstorm niet tegen te houden was: Winston Churchill, misschien de grootste Engelsman aller tijden, moest er ook aan geloven. Het was alsof een magische wind alle politici van hun sokkel blies. En nu is die wind opeens gaan liggen.»

DE CROO «Paul, laat ik jou een wedervraag stellen: heb jij ooit kramp in je been gehad?»

BUYSSE (met uitgestreken gezicht) «Dat hangt ervan af met wie ik was.»

DE CROO «Je weet niet waarom je een kramp hebt, je weet ook niet waarom ze opeens verdwijnt, maar ze is er wel geweest. Zo was het ook met die beeldenstorm: een staaltje van massapsychose. Amokmakers konden opeens ongestraft beelden neerhalen van personen die een miljoen keer meer voor de samenleving hebben betekend.»

HUMO Is het niet hoog tijd dat we wat kritischer naar Leopold II kijken, meneer De Croo?

DE CROO «Dat spreekt voor zich. Maar mag ik u een vraag stellen: waarom zegt men altijd dat Leopold II rijk is geworden met Congolese diamant en koper? De eerste diamant werd ontgonnen in 1910, het eerste koper in 1911. Leopold II is gestorven in 1909.»

HUMO Leopold II is rijk geworden met het Congolese rubber en ivoor.

DE CROO «Oké, de caoutchouc werd massaal ontgonnen sinds 1898 - tien jaar voor het einde van Congo Vrijstaat. Daarbij hebben ongetwijfeld misbruiken plaatsgevonden. Maar ik weiger te geloven dat drieduizend 'blanken' de dood van tien miljoen Congolezen op hun geweten hebben, in een land zonder wegen.

»Vergeet niet: veel van de bewijsstukken tegen Leopold II komen van rechtbanken die mensen hebben veroordeeld voor hun excessen. Die werden toen al aangepakt, omdat in de achtergrond een felle concurrentiestrijd woedde met Groot-Brittannië, dat ons uit Centraal-Afrika weg wilde. Enfin, er is veel gebeurd, en ik wil de waarheid ook boven water. Die mogen we vergeten noch vergeven.»

HUMO De waarheid is al lang boven water.

DE CROO «Kunt u bewijzen dat drieduizend avonturiers tien miljoen Congolezen hebben omgebracht?»

HUMO Je kunt er onmogelijk een juist cijfer op plakken.

DE CROO «Het is evident dat zo'n regime nu niet meer mogelijk is, tenzij onder Congolezen. Tussen 1996 en 2002 vielen er in Congo vier miljoen doden.»

BUYSSE (tegen De Pauw) «Zullen wij anders een koffie gaan drinken?»

HUMO Hoe kijkt u naar Leopold II, mevrouw De Pauw?

DE PAUW «Ik verlang naar duiding. Ik begrijp niet waar het slopen van standbeelden - blind vandalisme - vandaan komt of wat het oplevert. Maar de spijtbetuiging van de koning vond ik sterk. Filip is een moderne leider die zijn nek uitsteekt.»

HUMO Meneer Buysse, u bent Grootofficier in de Orde van Leopold II. Gaat u die mooie erkenning nu inleveren?

BUYSSE (lacht) «Is dat een serieuze vraag?»

HUMO Jazeker.

BUYSSE «Het antwoord is nee.»

HUMO Waarom niet?

BUYSSE «Eretekens symboliseren de appreciatie van een gemeenschap voor een individu. Ik neem aan dat ik het heb verdiend. Als dat niet het geval was, zou ik overwegen het terug te geven.

»Het is eigenaardig met eretekens. Sommige mensen zouden er alles voor overhebben om er één te krijgen. Maar als je het eenmaal hebt, verdwijnt het in een lade en komt het er nog zelden uit. Er zijn weinig gelegenheden waarop je een ereteken kunt dragen.»

HUMO Meneer De Croo is lid van de raad van bestuur van Texaf, een bedrijf dat bijna honderd jaar in Congo actief is, eerst in textiel, nu in luxevastgoed.

DE CROO «Niet meer.»

HUMO U bent niet meer stemgerechtigd in de raad van bestuur?

DE CROO «Nee, ik ben zelfs geen lid meer. (Kijkt naar De Pauw) Ik heb mijn plaats aan een dame afgestaan.»

HUMO Voelt u zich aangesproken door het verwijt van neokolonialisme? In het Brusselse hoofdkantoor staat nog altijd een standbeeld van Leopold II.

DE CROO «Ik ben in mijn leven zevenendertig keer naar Congo gereisd. Op elke reis heb ik te horen gekregen: 'Waarom komen jullie niet terug naar Congo? We zouden weer wegen hebben. Scholen. Ziekenhuizen. De corruptie zou niet zo groot zijn. De miserie van het rijkste land ter wereld zou ophouden.'

»Ik ben een grote voorstander van een nieuw partneriaat tussen België en Congo. Er zit geen zweempje kolonialisme in mij. Mijn eerste vriend aan de ULB was Justin Marie Bomboko (drievoudig minister van Buitenlandse Zaken van Congo, red.). Hij heeft de koude Belgische jaren overleefd in mijn warme jas (lacht). Ik heb hem nog bezocht de dag voor zijn dood. Ik heb zijn lijkrede gehouden in de Sint-Michielskathedraal.

»Als wij niet inzien dat over dertig jaar een half miljard zogenoemd witte mensen met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar in Europa zullen wonen, terwijl je in Afrika 2,5 miljard zwarte mensen met een gemiddelde leeftijd van 19 jaar zult hebben, staan ons dramatische toestanden te wachten. De verkrampte manier waarop wij ons in een middeleeuwse citadel beveiligen en bruggen ophalen, is een schande tegenover onze aankomende generaties.

»Een vriend, de voormalige Nigeriaanse president Goodluck Jonathan, heeft het me ooit haarfijn uitgelegd: 'I can kill Europe in three years.' In drie jaar zou hij ons van de kaart vegen, door telkens drie miljoen zwarten op Europa af te sturen. 'Het eerste jaar schuift jullie systeem helemaal naar rechts op, het tweede helemaal naar links, en het derde jaar is het een gekkenhuis.'

»Een partneriaat met Afrika is welbegrepen eigenbelang: we delen een gelijksoortig religieus gevoel: het christendom. En we delen een soortgelijke cultuur met het Engels, het Frans en zelfs het Nederlands. Als we dat niet positief aanwenden, staat onze kleinkinderen rampspoed te wachten. Dan wordt dit continentje onder de zwarte voeten gelopen. Want komen zullen ze: door de klimaatopwarming wordt het te heet in Afrika, ook in Congo. Maar over die problemen spreekt niemand. Een zwarte die hier aankomt, beschouwen we als 'een vuile neger'. Maar één man of vrouw die hier werkt, onderhoudt met zijn salaris wel veertig mensen in Afrika. Die transfers zijn vijf keer groter dan alle ontwikkelingshulp.»

HUMO U kent niet alleen de voormalige Nigeriaanse president, ook de Congolese toppolitiek komt bij u over de vloer: Moïse Katumbi, Laurent Monsengwo, Jean-Pierre Bemba.

DE CROO «President Félix Tshisekedi (lacht).»

HUMO Waarom komen al die mannen naar Michelbeke?

DE CROO «Ze komen vrijwillig. Mobutu zag dat niet graag gebeuren.»

HUMO Kwam de Congolese dictator ook in Michelbeke?

DE CROO «Nee.»

Herman De Croo: 'Met twee dingen had Mobutu het moeilijk: ik sprak altijd de waarheid tegen hem. En misschien was ik wel omkoopbaar, maar ik was te duur.' Beeld
Herman De Croo: 'Met twee dingen had Mobutu het moeilijk: ik sprak altijd de waarheid tegen hem. En misschien was ik wel omkoopbaar, maar ik was te duur.'

HUMO U was wel close met Mobutu.

DE CROO «Nee, dat ziet u verkeerd. Met twee dingen had hij het moeilijk: ik sprak altijd de waarheid tegen hem. En misschien was ik wel omkoopbaar, maar ik was te duur.»

HUMO Hoe bedoelt u?

DE CROO «Hij heeft het nooit geprobeerd.»

DE PAUW «Zeer interessant verhaal.»

BUYSSE «Ik weet niet of ik dit wil horen.»

DE CROO «Kijk, ik heb het geluk gehad dat ik op 18-jarige leeftijd aan de unief mijn eerste neger en Jood heb ontmoet.»

HUMO Dat mag u niet meer zeggen, meneer De Croo: neger.

DE CROO «Bon, ik heb vroeg ontdekt dat het betere mensen waren dan ik. Ik heb geen enkel superioriteitsgevoel, au contraire, ik heb een solidariteitsgevoel. Daarom heb ik me altijd verzet tegen corrupte dictators die gemiddeld 1 miljard euro per jaar uit Congo pikten, terwijl de gewone Congolees van 1 euro per dag moet leven.»

WAPEN ELISABETH

HUMO De waarheidscommissie moet niet alleen de historische waarheid over Leopold II naar boven halen, maar in een tweede fase ook de link onderzoeken tussen ons duistere verleden en het huidige racisme. Is er veel racisme in België?

DE PAUW «Ik zie de solidariteit niet waarover Herman spreekt. De jongeren die vanuit het buitenland naar hier komen, noemen we veel te makkelijk gelukszoekers en profiteurs. Sorry, maar een 14-jarige die door zijn familie wordt vooruitgestuurd, ís geen profiteur.

»Aan de buitengrenzen van Europa moeten we streng toekijken op wie we binnenlaten, maar tegelijk moeten we wel weer legale migratie mogelijk maken. Nu krijgen jongeren die perfect zijn geïntegreerd op hun 18 een uitwijzingsbevel. Dat is niet uit te leggen.»

HUMO U zei ooit dat de politie anders naar verdwenen Belgische jongeren zoekt dan naar jonge transmigranten.

DE PAUW «De reactie op de verdwijning van een niet-begeleide minderjarige is anders: 'Die komt van Afghanistan, die zal zijn plan wel trekken.' Opsporingsberichten van Belgische kinderen worden online vaker gedeeld dan die van Marokkaanse kinderen. Dus ja, ik durf hardop te zeggen: dit land heeft een probleem met racisme.»

BUYSSE «Het stemt me wel gelukkig dat de jeugd minder racistisch is. Mijn dochter, bijvoorbeeld, is dag en nacht in de weer om kansarme Brusselse jongeren voor te bereiden op sollicitatiegesprekken.»

HUMO U komt uit het bedrijfsleven, meneer Buysse. Bent u voor praktijktests?

BUYSSE (kijkt verwonderd)

DE CROO «Mystery calls

BUYSSE «Ik ken het probleem onvoldoende.»

HUMO Waarom lag het dossier zo moeilijk voor liberalen?

DE CROO «Privacy. Het is niet de taak van de overheid om je met een anoniem telefoontje in de val te lokken.»

HUMO Sihame El Kaouakibi (Open VLD) brak bewust met de partijdiscipline: in het Vlaams Parlement stemde ze niet tegen de telefoontjes.

DE CROO «Discipline en liberalisme gaan niet goed samen.»

DE PAUW «Het parlement zou een plek moeten zijn waar ruimte is voor een open debat. Ik begrijp dat Sihame haar geweten liet spreken. De grote heisa die daarop volgde, is gefabriceerd op sociale media. Daar is het respect al lang verdwenen. Wat ik niet over me heen heb gekregen toen we kinderen van IS-strijders wilden terughalen! In een brief heb ik zelfs gelezen hoe ze me zouden verkrachten en doden.»

HUMO Zijn IS-kinderen van IS-strijders Belgen, meneer De Croo?

DE CROO «Als je geen samenleving wilt gegrondvest op haat, recupereer je hen zoveel mogelijk.»

Heidi De Pauw: 'Wat ik niet over me heen heb gekregen toen we IS-kinderen gingen terughalen! Ik heb zelfs moeten lezen hoe ze me zouden verkrachten en doden.' Beeld
Heidi De Pauw: 'Wat ik niet over me heen heb gekregen toen we IS-kinderen gingen terughalen! Ik heb zelfs moeten lezen hoe ze me zouden verkrachten en doden.'

HUMO Nu ligt de grens op 10 jaar, toch?

DE PAUW «Boven de 10 jaar bekijken we het geval per geval. Eerlijk is eerlijk: drie van de zes kinderen die we vorig jaar repatrieerden, waren iets ouder dan 10. De kinderen die vandaag nog in Syrië verblijven, zijn jonger dan 6. Alleen, de moeders kunnen niet meekomen. Ze hebben twee keer de kans gekregen hun kinderen alleen te laten terugkeren, maar dat hebben ze geweigerd. Het is ook een salomonsoordeel.»

HUMO Was het chantage om zelf te kunnen terugkeren?

DE PAUW (zucht) «Doordat de moeders hun lot aan dat van de kinderen koppelden, is de discussie ontspoord: de regering kan niet beslissen over de terugkeer van volwassen Syriëgangers. Child Focus vraagt de ouders daarom om hun kinderen toch te laten gaan. Ze zijn in gevaar.

»Laatst heb ik de teruggekeerde kinderen nog eens gezien: allemaal maken ze het goed. Ze zijn geslaagd op school, ze spreken vloeiend Nederlands en Frans. Het zijn gewone Belgische kinderen.»

HUMO Staatsveiligheid waarschuwde onlangs voor nieuwe moslimterreur, maar ook voor geweld uit extreemrechtse hoek.

DE CROO (cynisch) «Wat is het probleem? Ik heb gezien dat veroordeelde extremisten tegenwoordig op de eerste rij zitten bij de 11 juliviering in.»

HUMO Begrijpt u dat Aurélien Verhassel, leider van Génération Identitaire, op de Groeningekouter een ereplaats krijgt?

DE CROO «Hij is niet alleen gekomen, hè.»

HUMO Nee, met Dries Van Langenhove.

DE CROO «Begrijpt u dat zo'n jonge snaak dat allemaal geregeld krijgt? Léon Degrelle was waarschijnlijk ook bijzonder charmant in zijn jonge jaren.»

HUMO Bent u bang voor terreur?

DE CROO «De bron van terreur is fanatisme. Haat. De Frans-Libanese schrijver Amin Maalouf, een vriend, heeft het in zijn geschriften over 'omgekeerde kruistochten'. Godfried van Bouillon was indertijd niet de braafste in Jeruzalem. Het ressentiment over zijn kruistocht wordt kunstmatig gevoed om de massa op te hitsen. U zult me niet betrappen op een slecht woord over het geloof, maar het fanatisme van gelovigen is een probleem.»

BUYSSE «Het probleem is: het bestrijden van dat extremisme is politiek gerecupereerd. Partijen als Vlaams Belang zeggen: 'Ik ga voor uw veiligheid zorgen.' De subtiliteit in die boodschap, de misdadigheid, maakt dat we moeten reageren.»

HUMO Koning Filip heeft na de verkiezingen Tom Van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang, op het paleis ontvangen. Was dat verstandig?

BUYSSE «Het was de opperste vorm van democratie: 'Een groot percentage van mijn bevolking heeft op Vlaams Belang gestemd, ik moet die man consulteren.'»

DE PAUW «Het siert Tom Van Grieken dat hij, met zijn achtergrond, naar de koning is gegaan. En van de koning was het een staaltje van modern en nuchter leiderschap. Filip blijft een vorst zonder macht, maar als we ooit een eerste minister krijgen met hetzelfde leiderschap, kan België alleen maar groeien.»

BUYSSE «Filip heeft misschien geen macht, zijn invloed is ontzettend toegenomen. We mogen blij zijn met een koning van zijn gabarit. Wijlen Herman Liebaers, de grootmaarschalk van het hof die beweerde dat Filip het niet kon, zouden we even moeten terughalen en streng toespreken.»

HUMO Filip heeft nog een krachtig wapen achter de hand, zijn dochter Elisabeth. Voor experts geldt de kroonprinses als 'de nachtmerrie van Vlaams Belang', omdat ze behalve telegeniek ook beter is in het Nederlands dan het Frans.

DE CROO «Ze is één van de knapste jonge meisjes die ik ken.»

BUYSSE «Alle vier de koningskinderen spreken onberispelijk Nederlands, maar Elisabeth is erg onderlegd, sympathiek en volkomen drietalig.»

DE PAUW «Ze heeft ook al in het Duits gespeecht.»

BUYSSE «Op haar achttiende verjaardag. Ik weet het nog goed: nadat de koning had gesproken, nam zij de microfoon, schreed naar de andere kant van de zaal, en sprak daar haar ouders toe te midden van de andere jongeren. Daar hoorde ze: bij haar generatie.»

HUMO Komt Elisabeth over tien jaar op de troon? Dan is zij 30 en Filip 70.

BUYSSE «Ze krijgt nu haar opleiding als koningin, maar de timing is me niet bekend.»

DE PAUW «Het lijkt me niet verstandig dat nu al strak te plannen. Al is prinses Elisabeth wel de incarnatie van...»

BUYSSE «Een nieuwe wind.»

DE PAUW «Je weet ook niet welke keuzes zij zal maken.»

BUYSSE «Dat zeg je heel juist: zij zal kiezen.»

HUMO Bedankt, dame en heren, merci.

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234