null Beeld

Wir schaffen das: Lisbeth Imbo en Lieven Verstraete, het nieuwe 'De zevende dag'-duo

Een nieuw tv-seizoen, een nieuwe ‘De zevende dag’. Xavier Taveirne en Phara de Aguirre, vorig seizoen nog de nieuwkomers, vertrekken alweer. In hun plaats offeren Lieven Verstraete en Lisbeth Imbo voortaan hun zondagen op om politici de pieren uit de neus te halen.

Tom Raes

'Ik ben gelukkig niet zo verknocht aan zondagen. Er is dan toch niets open'

Lieven Verstraete «De dag waarop het nieuws van Lisbeths terugkeer uitlekte, was ik niet op de redactie. Ik was aan het fietsen, maar plots kreeg ik het ene bericht na het andere: ‘Wat is er allemaal aan de hand?’ Er was wel wat commotie, ja.»

Lisbeth Imbo «Ik was op vakantie in Tel Aviv toen ik plots sms’jes kreeg met vragen om commentaar. Ik heb mijn gsm maar snel op de hotelkamer gelaten. ‘Ik zie vanavond wel wat de toon is,’ dacht ik. Dat viel nog mee: uiteindelijk bleken het veel steunbetuigingen.»

HUMO Was je verrast door de gevoelens die je naam blijkbaar oproept?

Imbo «Best wel. Zelf zou ik nooit zo emotioneel op iemand reageren. Het voelde vooral vreemd omdat er gesproken werd van een terugkeer, terwijl die eigenlijk maanden eerder al gebeurd was: in de kerstvakantie had ik al radio gemaakt bij de VRT, ik kwam er weer regelmatig over de vloer om te vergaderen voor een nieuw radioprogramma in de zomer, en ik had er met ‘Durven falen’ net een programma gemaakt voor Canvas. Blijkbaar hadden niet al te veel mensen me toen zien lopen in de gangen (lacht). Zo waren er nog wel een paar misverstanden. Sommige collega’s dachten dat ik meteen een vast contract kreeg, terwijl er op dat moment een aanwervingsstop was. Dat was dus niet zo: ik zal als freelancer voor ‘De zevende dag’ werken, voor één jaar.»

HUMO Naar verluidt hadden ook enkele VRT-kopstukken bedenkingen bij je terugkeer. Weet je wie?

Imbo «Nee. Ofwel verstoppen die critici zich al de hele tijd, ofwel zijn ze allemaal nog met vakantie, maar ik heb ze in elk geval nog niet ontmoet. Ik ben alleen nog maar mensen tegengekomen die me vriendelijk aanspreken.»

Verstraete «Ik heb Lisbeth die dag ook een sms gestuurd: ‘Wir schaffen das.’»

Imbo «Geweldige reactie.»

Verstraete «Ik was trouwens degene die had voorsteld Lisbeth erbij te halen. Toen Xavier besloot te stoppen, had Phara mij erbij gevraagd, maar door de verkiezingen dreigde ze zelf overladen te worden met werk, en dus moest ik op mijn beurt op zoek naar een nieuwe partner. We hebben eerst intern een paar mensen gepolst, maar die haakten telkens af. Toen liet ik de naam van Lisbeth vallen. De hoofdredactie zag haar meteen zitten. We zitten in een verkiezingsjaar, en volgend jaar ook: politiek zal alleen maar aan belang winnen, en Lisbeth kent die mensen én kan ze geweldig interviewen.»

HUMO Werd jij daardoor dan geen aanspreekpunt voor collega’s met bedenkingen?

Verstraete «Dat gebeurde. Een aantal collega’s hadden wel wat vragen. Vooral over de periode waarin Lisbeth hoofdredacteur was van De Morgen, een tijd waarin vaak en uitgebreid werd bericht over het reilen en zeilen bij de VRT. Daarover heb ik intussen verschillende gesprekken gehad. Ik snapte die bezorgdheid natuurlijk: het is maar logisch dat het de mensen raakte toen er zo openlijk gesproken werd over de moeilijke periode die we meemaakten.»

HUMO Raakte dat jou niet?

Verstraete «Wat mij betreft heeft Lisbeth, en bij uitbreiding haar redactie, toen gewoon haar werk gedaan. En ook: de informatie die ze publiceerden, zoals een interne mail waarin nieuwsanker Martine Tanghe haar bezorgdheid uitte omdat er niet tijdig een VRT-correspondent ter plekke was bij het neergehaalde vliegtuig in Oekraïne, kwam vanop ónze redactievloer. Dat vind ik het pijnlijkste: niet dat onze problemen over de tongen gingen, maar dat één van ons zelf naar de krant stapte. Nu ja, toen er hele pagina’s werden geschreven over Björn Soenens vond ik de toon misschien wat te fel worden. Maar dat weet Lisbeth, daar hebben we het al over gehad. En: wat er op die pagina’s stond, was wel altijd feitelijk juist.»

HUMO Die pagina’s en dan vooral de kritische toon, werden hier en daar als een afrekening gezien.

Imbo «Maar De Morgen is altíjd kritisch geweest voor de VRT, misschien zelfs nog iets meer dan andere kranten. Ik heb zelf ook nog de volle laag gekregen toen we begonnen met ‘De ochtend’, hoor.

»Ik kon mijn eigen verleden bij de VRT heus wel loskoppelen. Toen ik nog in dienst was, deed ik ook al harde interviews met de bazen hier. Dan ben je journalist, en stel je gewoon de vragen die je moet stellen. Als hoofdredacteur zag ik mezelf als iemand anders dan de Lisbeth die bij de VRT nog heel wat vrienden had die misschien getroffen zouden worden door het nieuws dat ik bracht.»

HUMO Hoe kijk je nu zelf terug op je periode bij De Morgen?

Imbo «Ik heb er veel bijgeleerd. Maar ik heb er ook geleerd dat in mijn DNA veel meer radio en tv zit.»

Verstraete (tot Lisbeth) «Kon je zonder dt-fouten schrijven? Gui Polspoel zei ooit: wij van radio en tv kunnen geweldig goed zeveren, maar laat ons nooit schrijven of het staat vol dt-fouten.»

Imbo «Ik heb niet eens zoveel geschreven als hoofdredactrice. Eén of twee editorials en een paar interviews, meer niet. Je kent mij, hè.»

Verstraete «Ah ja, jij deelt liever de lakens uit (lacht).»

HUMO Ironisch dat net De Morgen de primeur had van je terugkeer.

Imbo «Tja, ze zijn gewoon altijd eerst met zulke dingen. Er moet ergens een geheime rechtstreekse lijn bestaan tussen de nieuwsredactie van de VRT en die van De Morgen, zoals die tussen Rusland en Amerika (lacht).»

Verstraete «Intussen zitten we, buiten die korte opstoot, in rustiger vaarwater met de nieuwsdienst. Met Luc Rademakers en Björn Soenens had je voor het eerst een hoofdredactie die de nadruk legde op digital first, waardoor sommige collega’s niet meer zeker waren of ze nog wel radio of tv konden maken zoals vroeger. Die onzekerheid is nu weg, en inmiddels is iedereen ervan overtuigd dat we er online moeten stáán, net als op de radio en op tv.

»Wat wij met de VRT meegemaakt hebben, is absoluut niet uniek. Ik heb in de zomer ‘The Fourth Estate’ gezien, die documentairereeks over The New York Times. Als je ziet wat voor omwenteling zij meemaken: daar moeten ze hele verdiepingen van hun torengebouw sluiten omdat er bespaard moet worden. Maar wij zijn nu eenmaal de openbare omroep, en als je werkt met belastinggeld is het maar normaal dat je net iets kritischer bekeken wordt dan een krant in privéhanden. Dat is gezond.»

undefined

'Siegfried Bracke is mijn baas geweest – ook die van Lieven, trouwens – maar als ik 60 ben, zal ík degene zijn die nog altijd vragen krijgt over onze band'

HUMO Werd ook gefluisterd bij het aantreden van Lisbeth: dat het een toenadering zou zijn tot de N-VA, aangezien zij het zo goed kon vinden met Siegfried Bracke.

Imbo «Ik vind het een mooi staaltje lui denken als mensen al zúlke links gaan leggen. Ja, Siegfried is mijn baas geweest – ook die van Lieven, trouwens – maar als ik 60 ben, zal ík degene zijn die nog altijd vragen krijgt over onze band. Dat ze mij één interview tonen waaruit blijkt dat ik wie dan ook een voorkeursbehandeling heb gegeven in de studio. Maar goed, als iemand dat wil blijven denken, doet men maar.»

HUMO Heeft Siegfried Bracke een sms gestuurd die bewuste dag?

Imbo «Ja, met gelukswensen. En ook: ‘Trek het je niet te veel aan.’»

Verstraete «Tiens, ik heb niets gekregen van hem.»

Imbo «Ah, maar jij lag niet onder vuur, hè. Met jou waren ze wél blij (lacht).»

undefined

'Lisbeth Imbo: 'Afhankelijk van wie je het vraagt, is de VRT ofwel te links, ofwel geïnfiltreerd door de N-VA. Zolang de kritiek van álle kanten komt, zijn we goed bezig.''

HUMO Ben je erop voorbereid dat het nooit goed zal zijn wanneer de eerste N-VA’er voor je zit in de studio? Of je bent ‘te kritisch’, omdat je zogezegd wilt compenseren, of je bent ‘te mak’.

Verstraete «Ik denk dat we daar allebei allang vrede mee hebben. Bij ‘Terzake’ ging het ook al zo. Mensen supporteren nu eenmaal voor een bepaalde politicus, en als je hun held aanpakt, ben je te hard, terwijl je steevast te soft bent voor de tegenpartij. Voor ons is het simpel: wij stellen altijd de vragen van de tegenpartij, want dat is journalistiek. Maar daardoor zal er ook altijd iemand zijn die zich persoonlijk aangevallen voelt.»

Imbo «Afhankelijk van wie je het vraagt, is de VRT ofwel te links, ofwel geïnfiltreerd door de N-VA. You can’t win. Ik ga ervan uit: zolang de kritiek van álle kanten komt, zijn we goed bezig.»


Oorlogsmodus

HUMO Lisbeth, in vorige interviews liet je verstaan dat je nooit impulsieve beslissingen neemt. Je hebt dus goed nagedacht voor je ja zei tegen ‘De zevende dag’.

Imbo «Ik heb een weekend bedenktijd gekregen, een stuk korter dan ik normaal zou willen. Op een avond, het was al na middernacht, kreeg ik een sms van de hoofdredactie of ik de volgende dag op de koffie kon komen – waarover het ging, dat wilden ze niet zeggen. Maar toen de vraag kwam, voelde ik dat ik er zin in had. En de garantie dat ik naast ‘De zevende dag’ nog andere projecten kon blijven doen vond ik ook belangrijk.»

HUMO Ook dat vroegen sommigen zich luidop af: of het deontologisch verantwoord was dat een presentator van ‘De zevende dag’ er nevenprojecten op na houdt.

Imbo «Ik heb al mijn bezigheden voorgelegd aan de VRT: er was niets waarover ze vielen. Nu, ik deed sowieso geen grote commerciële projecten.»

HUMO Je overeenkomst loopt één jaar, dus daarna vertrek je ook weer?

Imbo «Dat is de afspraak op dit moment, ja. Of dat zo blijft, hangt ervan af of ik het leuk vind. En of de bazen mij leuk vinden (lacht). Het heeft natuurlijk wel een impact op je privéleven, elk weekend om zeven uur beginnen. Toen ik ‘De ochtend’ presenteerde, voelde ik die impact al, en ik ben er sindsdien alleen maar gevoeliger voor geworden.»

Verstraete «Ik heb een maand bedenktijd nodig gehad voor ik ja zei. Ik besef dat er het komende jaar geen enkele zaterdagavond meer zal zijn waarop het laat mag worden. En een handje helpen in de koffiebar van mijn vrouw zal ook niet meer kunnen. Ik snap waarom anderen hebben geweigerd.»

Imbo «Gelukkig ben ik niet zo verknocht aan zondagen. Er is dan toch niets open (lacht).»

undefined

null Beeld

HUMO Is een programma als ‘De zevende dag’ gebaat bij afwisseling of net bij continuïteit?

Verstraete «Idealiter vervang je je presentatoren niet na één jaar, maar zo is het nu eenmaal gelopen. En ik ben dan wel geen freelancer, maar ik weet óók niet hoelang ik ‘De zevende dag’ zal presenteren. Het is in elk geval niet de bedoeling dat ik het tot mijn pensioen ga doen.»

Imbo «En anders kunnen we elk jaar een andere vrouw naast Lieven zetten, hè.»

HUMO ‘Duopresentaties zijn moeilijk,’ zei Xavier Taveirne een jaar geleden in Humo voor hij aan ‘De zevende dag’ begon. ‘Je moet elkaar blindelings vertrouwen.’ Doen jullie dat?

Imbo «Wij hebben het geluk dat we ooit al samengewerkt hebben in ‘Terzake’. Zoveel schermtijd hebben we toen niet gedeeld, maar ik herinner me dat het wel meteen klikte tussen ons. We hebben ons altijd geamuseerd.»

HUMO Xavier kon niet wennen aan het wekelijkse ritme van een talkshow als ‘De zevende dag’. Jullie wel?

Verstraete «Dat zullen we zien. Het wordt ook voor mij wennen, dat weet ik nu al. Ik word net als Xavier erg gedreven door het nieuws van de dag, na jaren ‘Terzake’ en ‘Het journaal’. Maar wie weet, ik word al een dagje ouder, hè (lacht).»

Imbo «Ik ben ook eerder de korte spurt gewoon. Programma’s als ‘Durven falen’ hadden een losser ritme, maar ook daar bleef ik een deadliner: ik zat telkens nog tot de avond ervoor te werken. Ik vermoed dus dat ik elke zaterdagavond de druk zal voelen.»

HUMO Is het wel een cadeau, ‘De zevende dag’ presenteren in een verkiezingsjaar, met politici die de stembiljetten al ruiken en in oorlogsmodus verkeren?

Verstraete «‘Oorlogsmodus’ is misschien wat sterk uitgedrukt, maar de zenuwen zullen inderdaad wat strakker staan dan anders. Ze hebben belangen te verdedigen, en er hangt heel wat af van hoe ze op antenne komen. Maar daardoor zal alles wat we het komende jaar doen ook vanzelf gewicht krijgen, wat het wel degelijk een cadeau maakt voor iemand die graag een relevant programma maakt. Al zullen we ook af en toe moeten onderhandelen om sommige mensen samen aan tafel te krijgen.»

HUMO Lisbeth zuchtte tien jaar geleden al: ooit komt er een tijd dat je geen enkele politicus meer vindt die niet afgevlakt is door de beruchte mediatraining. Is die tijd aangebroken?

Imbo «Ik vrees het. Ik ken nog maar weinig politici die ik echt interessant genoeg vind om te interviewen. Ze zijn bij dezen uitgenodigd om me het komende jaar van het tegendeel te overtuigen (lacht). Maar ik denk zo vaak: ‘Antwoord nu toch gewoon eens op de vraag.’»

HUMO Wie zijn de zeldzame politici die je wel interessant genoeg vindt?

Imbo «De intelligente (lachje). Ik hou ervan als ik tijdens een interview het gevoel krijg dat ik op mijn tenen moet staan om mee te kunnen. Bij sommige politici weet je: ‘Als ik op die knop duw, dan komt er een uitval naar die. En met die knop legt hij de schuld bij díé partij.’ Dat is interessant als je een actualiteitenprogramma maakt, want je weet hoe je iemand verleidt tot uitspraken die het nieuws halen. Maar écht relevant is het niet, hè. Ik hou gewoon van intellectuelen, of ik het nu met hen eens ben of niet.

»In de jaren waarin ik even niet als volbloed journalist werkte, ben ik de politiek iets meer als burger gaan bekijken. En dan blijf ik toch erg vaak op mijn honger zitten. Je kunt wel zeggen dat politieke conflicten veel nieuwswaarde hebben, maar als burger geef je je belastinggeld toch af in de hoop dat het land erop vooruitgaat? De Volkskrant is op een bepaald moment bijna gestopt met politici te interviewen, en ik snap dat. Ik zit niet te wachten op de vraag of Kris Peeters in Antwerpen nu in een pop-uploft woont of niet, en of hij wel echt in de stad blijft wonen na de verkiezingen. Voor een journalist is dat spelletje leuk, en ik heb het altijd graag meegespeeld, maar mag het soms nog over inhoud gaan? Nu, een verkiezingsjaar betekent gelukkig ook dat politici het in ‘De zevende dag’ niet kunnen maken om helemaal níéts te komen vertellen.»

HUMO Waarom zouden ze nog opdagen als ze hun boodschap ongefilterd kunnen slijten op Twitter, zonder tot de orde geroepen te worden door een lastige journalist?

Verstraete «De komst van sociale media heeft inderdaad iets veranderd. Iemand als Theo Francken is bijvoorbeeld een meester in het bespelen van zijn publiek via Twitter. Maar de klassieke media blijven niet te onderschatten. ‘Het journaal’ bereikt één miljoen mensen per dag, en dat van VTM doet het ook goed. Mensen blijven die ankerpunten nodig hebben. De gastenlijst voor de eerste aflevering van ‘De zevende dag’ ligt nog niet vast, maar die van de verkiezingsdebatten wel, en we merken daar dat politici nog altijd bereid zijn om op te dagen.

»Mag ik trouwens nog even zeggen dat ik nog altijd geloof in de politiek? Ik blijf veel respect hebben voor politici, want ze krijgen veel bagger te slikken. Het adagium is dat er nooit iets verandert, maar ik heb het gevoel dat er met deze regering wél veel in beweging is gezet – zonder er een waardeoordeel over te vellen. Net zoals de vorige onder Elio Di Rupo ook veel in beweging heeft gezet.»

Imbo (knikt) «Je moet het maar willen, vandaag nog in de politiek gaan. Mensen als Gwendolyn Rutten en Bart De Wever werken echt dag en nacht, maar zodra je ergens in een commissie zetelt, betichten mensen je van zakkenvullerij. Terwijl mensen met die intelligentie een veel makkelijker en even lucratief leven hadden kunnen opbouwen in het bedrijfsleven.»

HUMO Kan een mens ‘De zevende dag’ voorzitten zonder geloof in de politiek?

Verstraete «Je kunt ‘De zevende dag’ niet presenteren als cynicus, daar ben ik van overtuigd. Dat hebben je gasten door – en vooral: de kijkers ook, en dan haken ze af. Als je niet gelooft dat het nut heeft mensen te betalen met belastinggeld om jou te vertegenwoordigen, dan moet je er niet aan beginnen.»

Imbo «Ik hoop ergens dat meer mensen dat geloof weer kunnen terugvinden, dat we met z’n allen weer begrijpen dat we die mensen nódig hebben als we iets willen bereiken waarvan we allemaal beter worden, en niet willen eindigen met een Donald Trump of een Viktor Orbán. Maar dan moet het debat volgens mij wel eerst beter worden.»

HUMO Dan is de missie geslaagd voor jullie?

Verstraete «Ik vrees ervoor. Helemaal tevreden zullen we wel nooit zijn als presentatoren. Het kan altijd nog beter.»

Imbo «Ik zal vooral blij zijn als we erin slagen relevant te zijn. En als er minstens één keer een lach hoorbaar geweest is in de studio. Je kunt op voorhand wel hele vragenlijsten in je hoofd hebben en die allemaal perfect reproduceren op het juiste moment, maar een lach is meer dan dat. Dan is er pas echt sprake van chemie.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234