null Beeld

Wouter Van Besien, kandidaat-burgemeester van Antwerpen: 'Door de slechte luchtkwaliteit leven we in Antwerpen 14 maanden minder lang'

Hij is de anti-De Wever. Een man die het glas eerder halfvol dan halfleeg ziet, die vriendelijkheid verkiest boven cassante opmerkingen. Hij is tegen het hoofddoekenverbod, tegen het Koning Auto-beleid en tegen een politiemacht die zich alleen presenteert als Robocops. ‘Ik kan me niet opladen voor tactisch gestook en persoonlijke aanvallen. Mijn motor draait niet op negativiteit.’

rl

Midden oktober stelde Wouter Van Besien samen met SP.A-kopstuk Tom Meeuws en wit konijn Jinnih Beels de Antwerpse stadslijst Samen voor. Glimmend van trots. Er vielen dure termen als ‘De partijpolitiek overstijgen’, ‘Een droom voor Antwerpen’ en ‘De stem van het optimisme’. Maar de partijcongressen van SP.A en Groen moesten de ménage à trois nog goedkeuren. De socialisten, voor wie de samenwerking een reddingsboei is, deden dat met veel overtuiging. Bij de groenen verliep de stemming woeliger. Ondanks het uitzicht op een groene burgemeester was het voor Wouter Van Besien peentjes zweten. Achteraf heette het dat Jinnih Beels de meubelen had gered.

undefined

'De droom die wij hebben voor Antwerpen, kan alleen zonder de N-VA gerealiseerd worden'

WOUTER VAN BESIEN «Iedereen heeft tijdens die stemming zijn mening kunnen zeggen, maar de uitslag was overduidelijk: 75 procent schaarde zich achter het idee om met verenigde progressieve krachten naar de kiezer te trekken. Natúúrlijk lag het gevoelig: je eigen nest overstijgen is een grote stap. Maar voor de stad is het nodig, dringend zelfs. Wij willen een ander beleid. Dat is alleen haalbaar door de krachten te bundelen, want de grootste formatie krijgt het initiatiefrecht.»

HUMO De socialisten waren decennialang aan de macht in Antwerpen. Hun boegbeeld Tom Meeuws staat pas derde op de lijst. Hebt u zijn arm moeten omwringen, met de peilingen in de hand?

VAN BESIEN «Eerlijk? Neen. Ik bewonder hoe SP.A zichzelf overstijgt voor dit project. Tom Meeuws is een sterke figuur die al wat bewezen heeft. Maar ook hij vond die volgorde de meest logische, omdat ik als ex-voorzitter van Groen al enige bekendheid geniet.»

HUMO Uit de peilingen blijkt dat SP.A en Groen apart 38 procent van de stemmen zouden halen. Een rood-groen kartel komt amper boven de 30 procent uit. Is die samenwerking wel zo verstandig?

VAN BESIEN «In die peiling werd een onbestaande samenwerking bevraagd, zonder namen, gezichten en invulling. Toch was dat al de grootste politieke kracht in de stad. Als we het project de komende maanden invullen en de Antwerpenaar kunnen overtuigen en betrekken, hebben we veel potentieel. Mijn buikgevoel is positief. Ik ben nog nooit zo vaak aangesproken op straat, op café, bij de bakker, op de Bosuil…»

HUMO Juist, u bent Antwerp-supporter.

VAN BESIEN «Op de zondag na ons congres ben ik naar de thuismatch tegen Zulte Waregem gaan kijken. Op de tribunes kreeg ik heel directe en gemengde reacties: opgestoken duimen, schouderklopjes, maar ook mannen die kwaad werden en begonnen te roepen. ‘Gaaaj nie zenne, moat!’ (lacht)»

HUMO Niet iedereen vindt het sympathiek dat partijen samenspannen om een stemmenkanon uit het stadhuis te flikkeren.

VAN BESIEN «We hebben goede redenen om dat te doen. De droom die wij hebben voor de stad, kunnen we alleen zonder de N-VA realiseren.»

HUMO In vier van de negen Antwerpse districten bestuurt Groen vandaag samen met de N-VA. Zo diep is het water dan toch niet?

VAN BESIEN «Op alle grote werven staan we lijnrecht tegenover elkaar. De Antwerpenaar krijgt de keuze tussen twee totaal verschillende projecten: het Antwerpen van de N-VA of een stad met gezonde lucht, duurzame mobiliteit, betaalbare woningen, een evenwichtig veiligheidsbeleid en een armoedebeleid dat de schuld niet bij de mensen zelf legt. Antwerpen zit daarop te wachten. Dat vóél je. Er broeit heel veel.

»Na de drie dodelijke fietsongelukken hebben bezorgde ouders een petitie opgestart voor veiliger kruispunten. In een paar dagen tijd werd die 6.500 keer ondertekend. Twee jaar geleden hebben wij op de gemeenteraad al gevraagd om die zwarte punten conflictvrij te maken, zodat fietsers en voetgangers niet samen met het autoverkeer groen licht krijgen. Sindsdien is er welgeteld één kruispunt aangepakt. Blijkbaar vindt men de doorstroming van het autoverkeer belangrijker. Maar ook autobestuurders vragen meer veiligheid. Een buschauffeur vertelde me dat hij elke dag bang is om daar fietsers aan te rijden. Je hebt drie paar ogen nodig.

»Het stadsbestuur moet die kruispunten nu eindelijk aanpakken. En ervoor zorgen dat vrachtwagens niet in de stad mogen komen leveren wanneer kinderen van of naar school fietsen. Op langere termijn moeten we naar een modal shift: minder auto’s en meer trams, bussen en fietsers. En er moet een circulatieplan komen, zoals in Gent.»

HUMO Succes! Ze hebben uw groene schepen Filip Watteeuw daar net niet voor gelyncht.

VAN BESIEN «Maar de mensen zijn er nu wel tevreden over, net als in Groningen, Amsterdam en Kopenhagen. Antwerpen is de filehoofdstad van Europa. Als je de auto vrij spel geeft, rijdt iedereen zich vast. Steeds meer Antwerpenaars beseffen dat en zijn bereid dat probleem aan te pakken.»

HUMO Hoe ziet u dat plan?

VAN BESIEN «Het doorgaand verkeer mag niet meer door de stad. In het centrum moet een ruime voetgangerszone komen. Wie in de stad moet zijn, moet daar via lussen kunnen raken, maar we willen ook zwaar investeren in openbaar vervoer, zodat mensen een alternatief hebben. In Nantes hebben alle bussen vrije beddingen en een stiptheidspercentage van 90 procent. In Antwerpen halen ze nog niet de helft en rijden ze twee keer trager. Dat is het gevolg van beleidskeuzes. Als je wil dat openbaar vervoer werkt, moet je daar ruimte voor maken. Het stadsbestuur doet het tegengestelde. De geplande tramlijnen richting Ekeren en Brasschaat zijn geschrapt, omdat de N-VA-burgemeesters daar niet van trams houden. Onbegrijpelijk, in deze tijden. De meeste mensen nemen liever een snelle tram naar het centrum dan in de file te staan.»

HUMO U pleitte ook al voor een maximumsnelheid van 70 km per uur op de Antwerpse Ring. N-VA-minister Ben Weyts antwoordde daarop dat de files zo nog langer zouden worden.

VAN BESIEN «Uit studies blijkt dat die maatregel de verkeersdoorstroming net verbetert. Bij het minste ongeval op de Ring slibt de helft van Vlaanderen dicht. Als het verkeer trager rijdt, krijg je minder accordeonbewegingen, minder ongevallen en dus ook minder files. In Frankrijk en Duitsland doen ze dat al op drukke ringwegen. Daar verlies je heus niet zoveel tijd mee.

null Beeld

undefined

' Ik sla zelden op tafel, maar wanneer ik het doe, weten ze dat het menens is'

»Zo’n snelheidsbeperking zorgt ook voor een betere luchtkwaliteit: nóg zo’n topprioriteit. De cijfers zijn hallucinant. Op piekdagen is de luchtkwaliteit in Antwerpen even slecht als op een gemiddelde dag in Peking. Daardoor leeft de Antwerpenaar veertien maanden minder lang. Kinderen krijgen astma en allergieën, ouderen kampen met long- en hartaandoeningen. Dat zou alarmbellen moeten doen afgaan, maar het beleid blijft potdoof.»

HUMO Experts zeggen dat mondkapjes en gasmaskers straks normaal zullen zijn in Antwerpen. Is het nog verantwoord om kinderen groot te brengen in zo’n ongezonde omgeving?

VAN BESIEN «Wij wonen hier graag en hebben recht op schone lucht. De overkapping van de Ring zal een verschil maken. We willen ook de lage-emissiezone (waarin vervuilende voertuigen verboden zijn, red.) uitbreiden tot in de haven. Er moet meer geïnvesteerd worden in grote, aaneengesloten stukken groen. En alle dieselbussen moeten zo snel mogelijk weg.»

HUMO Denkt u ook aan tolheffing voor auto’s die de stad in willen, zoals in Londen?

VAN BESIEN «Een muur rond Antwerpen bouwen is niet verstandig. Er is een slimme kilometerheffing nodig in heel Vlaanderen. Helaas wil Ben Weyts daar geen werk van maken.»

HUMO U bent minder bang om de middenklasse te raken?

VAN BESIEN «Het mag geen verkapte belastingverhoging worden. Wie elke dag in de spitsuren de files wil verlengen, zal daarvoor moeten betalen. Maar mensen die voor duurzaam vervoer kiezen, moet je belonen met een mobiliteitsbudget.»

HUMO Hebben de Vlaamse regering en de stad u een cadeau gegeven door het Oosterweeldossier op te lossen? Dat was toch een struikelblok tussen Groen en SP.A?

VAN BESIEN «Onze meningsverschillen waren al langer opgelost. Ik ben blij: eindelijk komt de overkapping van de Ring er, al zijn er nog veel vraagtekens, onder andere over de financiering. Daarom is er een burgemeester nodig die enthousiast is over dat project, en niet iemand die heeft geprobeerd de overkapping zo lang mogelijk tegen te houden. Wij zijn de beste garantie voor de uitvoering van het project en Ringland zal daar een onderdeel van zijn.»

undefined


IN BED MET KRIS

HUMO U maakt elf plaatsen vrij op de lijst voor mensen van buiten de politiek. Zullen Hart Boven Hard en Ringland zich ook achter u scharen?

VAN BESIEN «We willen geen burgerbewegingen opeten. Dat zou een groot verlies voor de democratie zijn. Als wij de stad in handen krijgen, reken ik erop dat er nog steeds kritische burgerbewegingen zullen zijn. Wij zullen met hen samenwerken, in plaats van hen weg te zetten als zure burgers.»

undefined

'Het politiebeleid moet anders. Als ik burge­meester word, is er geen plaats meer voor de kleine groep van racistische agenten'

HUMO Sociologe Daniëlle Dierckx, uw echtgenote, zei begin dit jaar in Humo: ‘Als een bewonerscomité vragen stelt of voorstellen doet, gaat men eerst napluizen: ‘Zit er in dat comité iemand die we aan een politieke partij kunnen linken? Ja? Dan moeten we met díé bewoners al geen rekening meer houden.’

VAN BESIEN «Vooral schepen Rob Van de Velde is daar bedreven in. Zelfs als je schoonbroer politiek actief is, ben je verdacht. Op nationaal niveau past de N-VA die strategie ook toe. Elke wetenschapper of journalist die iets schrijft wat niet in hun wereldbeeld past, wordt geframed als een linkse pion. Dat is niet meer ernstig.

»Het is dom om buurtgroepen te negeren. Luister naar hen en gebruik hun creativiteit! Maar dat is moeilijk als je in achterkamertjes al deals hebt gesloten met grote projectontwikkelaars.»

HUMO Is De Wever op dat vlak een ouderwetse machtspoliticus?

VAN BESIEN «Als je een dossier aankaart op de gemeenteraad, is het antwoord altijd: ‘Het staat in het bestuursakkoord, dus het zal zo zijn.’ Dat akkoord is vijf jaar geleden opgesteld door drie partijen, zonder dat er een burger aan te pas kwam. Wie niet akkoord gaat, kan pas in het stemhokje reageren. Dat is oubollig. Democratie is niet: om de zoveel jaar een bolletje kleuren. Voor de meerjarenbegroting willen wij eerst burgers en bedrijfsleiders vragen welke grote investeringen we moeten doen.»

HUMO Wellicht zal de CD&V van Kris Peeters bepalen wie de sleutels van het stadhuis krijgt. Hij ligt in het midden van het bed. Enig idee naar welke kant hij zal rollen?

VAN BESIEN «Ik probeer me dat niet visueel voor te stellen: Peeters die in bed ligt, tussen mij en Bart De Wever, al dan niet in pyjama.»

HUMO Er is mij verteld dat hij poedelnaakt slaapt.

VAN BESIEN «Oei, dan is het helemaal om zeep! (lacht)»

HUMO Volgens de peilingen hebt u zowel CD&V als PVDA nodig voor een progressieve coalitie. Maar Peeters wil niet dat Peter Mertens erbij komt liggen. Hoe lost u dat op?

VAN BESIEN «Voor mij zijn ze allebei valabele gesprekspartners. Maar ik wil nu niet praten over een coalitievorming, ik wil eerst de Antwerpenaar overtuigen van ons project. Het voorbije jaar hebben we een stadsdialoog georganiseerd, waarmee we 125.000 mensen hebben bereikt via sociale media. We hebben 25 gespreksavonden georganiseerd en 166 voorstellen gekregen.»

HUMO Wat hebt u daarvan onthouden?

VAN BESIEN «Dat betaalbaar wonen héél gevoelig ligt. Door de stop op sociale woningen heeft dit stadsbestuur de zwakkeren in de armen van de huisjesmelkers gedreven. Antwerpse kinderen groeien op in krotten. De prijzen op de huur- en koopmarkt liggen veel te hoog. Jonge tweeverdieners die een huis zoeken, moeten kiezen tussen absurde prijzen of een bouwval.»

HUMO Wat wilt u daaraan doen?

VAN BESIEN «De stad moet huizen verpachten. Dat voorstel kwam vaak terug. Je bouwt sociale woningen en verkoopt ze voor een lage prijs aan gezinnen. De grond blijft eigendom van de stad en de gezinnen mogen die woning daarna alleen aan de stad verkopen. Zo kan de stad ze opnieuw voor een lage prijs op de markt brengen.

»We moeten ook investeren in het isoleren en renoveren van bestaande woningen. Dat geld kun je als stad voorschieten. Andere steden passen die systemen al toe. In Nantes en Hamburg moeten projectontwikkelaars een kwart van hun project vrijhouden voor sociale huurwoningen en een kwart voor betaalbare koopwoningen. Op de andere helft kunnen ze de markt laten spelen en winst maken. Daar wint iedereen bij. Maar in Antwerpen is dat onbespreekbaar.»

HUMO N-VA-schepen Fons Duchateau zegt dat hij geen extra armoede wil aantrekken door sociale woningen bij te bouwen.

VAN BESIEN «Maar zo laat hij de huisjesmelkers floreren en dat is veel schadelijker voor de stad. Je moet de armen niet proberen weg te duwen, je moet de armoede aanpakken. Die is in Antwerpen onaanvaardbaar hoog.»

HUMO Volgens de N-VA is dat te wijten aan de vluchtelingencrisis en het opengrenzenbeleid van de vorige regeringen.

VAN BESIEN «De Universiteit Antwerpen spreekt dat tegen. Meer dan een kwart van de kinderen in Antwerpen wordt geboren in armoede. Dat zijn echt niet allemaal vluchtelingen. Die kinderen zijn hier geboren en hun ouders meestal ook. Toch beginnen ze al op een zijspoor aan hun leven. Daar moeten en kunnen we iets aan doen.»

HUMO De voorbije maanden werd de politie in Borgerhout meerdere keren aangevallen. Na het laatste incident vroeg Bart De Wever een signaal van de buurt. U vond dat hij de gemoederen ophitste en de hele buurt stigmatiseerde.

VAN BESIEN «Daar sta ik nog altijd achter.»

HUMO Is het zo vreemd dat een burgemeester het niet pikt dat politieagenten worden aangevallen en de buurtbewoners vraagt om dat geweld te veroordelen en de daders te helpen vinden?

VAN BESIEN «Maar zo insinueert Bart De Wever dat die hele buurt supportert voor jongeren die met eieren naar de politie gooien. Ik woon daar ook: 95 procent van de bewoners vindt het schandalig hoe die kleine groep jongeren zich misdraagt. Spoor die gasten op en straf ze, maar doe niet alsof heel Borgerhout mee verantwoordelijk is.

»Vóór de zomer waren er ook relletjes. Daarop heeft de buurt een vergadering belegd met vaders, jongeren, straathoekwerkers en politie. De Wever stuurde zijn kat. Dat blijft een enorme fout.»

HUMO Van korpschef Serge Muyters is bekend dat hij op dezelfde lijn zit als De Wever: hij vliegt er graag in. Mag hij aanblijven als u burgemeester wordt?

VAN BESIEN «Ik maak de dingen nooit persoonlijk. Het politiebeleid moet anders en de korpschef zal dat moeten uitvoeren.»

HUMO Gaat u voor een zachter politiebeleid?

VAN BESIEN «Eerst en vooral: de kandidatuur van Jinnih is een ode aan alle politiemensen die met hart en ziel in Antwerpen werken, maar ook een statement aan de kleine groep van racistische agenten. Voor hen is er geen plaats meer.

»Een veiligheidsbeleid heeft twee kanten. Hard en repressief als het moet, preventief en soft als het kan. De politie moet ook in de wijken aanwezig zijn als het niet brandt. Bemiddeling, wijkwerking, banden smeden met bewoners: dat is wat Jinnih en haar ploeg deden. Die werking heeft men teruggeschroefd, met alle gevolgen van dien.»

HUMO De Wever zegt: ‘Van Besien neemt niet de criminelen in het vizier, maar de politie zelf.’

VAN BESIEN «Hij deed die uitspraak de dag nadat ik op de voorstelling van ons project had gepleit voor een hoffelijk debat. Met zulke platte karikaturen kiest hij voor het tegenovergestelde. Ik zal hem misschien ontgoochelen, maar ik reageer daar niet op. En ik denk dat ik de Antwerpenaar daar een groot plezier mee doe.»

HUMO Bezorgt u zichzelf zo geen handicap? Tom Meeuws, Jinnih Beels en u hielden krampachtig vol niet tegen De Wever te zijn. De Vlaamsgezinde website Doorbraak maakte brandhout van dat ‘geforceerde optimisme’. ‘Kiezers zijn vaak allergisch voor dergelijke kletspraatjes. Een anti-BDW-kartel dat niet eens durft toe te geven dat het een kartel én anti De Wever is, wekt weinig vertrouwen.’

VAN BESIEN «Veel mensen zijn ook allergisch voor persoonlijke aanvallen en ruzies. Net als ik. Ik kan me niet opladen voor tactisch gestook en verbaal geweld. Mijn motor draait niet op negativiteit. Die andere stijl maakt deel uit van ons project. Je bestuurt een stad niet op basis van oneliners, rancune en frustraties.»

undefined

null Beeld

HUMO Bedoelde u dat met het opvallend vaak gebruikte zinnetje ‘De mensen zijn de bullebakkerij beu’?

VAN BESIEN «Ja. Niet alleen de bullebakkerij tussen politici, maar ook de respectloze manier waarop de N-VA praat over buurten of groepen mensen. De Berbers, de moslima’s met een hoofddoek die volgens Duchateau iedereen willen bekeren. Zo zaai je verdeeldheid en drijf je de spanningen op. Als burgemeester zal ik niet alleen 100 procent bezig zijn met de stad, ik zal er ook zijn voor 100 procent van de Antwerpenaren.»

HUMO Uw tegenstanders noemen dat soft en naïef.

VAN BESIEN «Mensen in de ogen kijken en samen zoeken naar oplossingen is véél moeilijker dan goedkope oneliners spuien en mensen in een hoek zetten.»

HUMO De Wever wordt beschouwd als het grootste politieke talent van zijn generatie. Een topdebater die intimiderend kan zijn. Bent u daar, na uw periode als partijvoorzitter, nog van onder de indruk?

VAN BESIEN «Ik ken mijn sterkte: het project dat wij willen realiseren. Het zal wel dat De Wever beter is in oneliners. Maar ik ben absoluut niet bang om het debat aan te gaan. Hopelijk kan het een beetje op niveau.»

HUMO U omschreef hem ooit als ‘een sympathieke, grappige man met een knorrig kantje’.

VAN BESIEN «Als partijvoorzitter heb ik samen met hem, Wouter Beke en Caroline Gennez geprobeerd om een zesde staatshervorming te onderhandelen. Menselijk hadden we een goed contact, dat daarna wat is verwaterd. Maar ik heb geen persoonlijk probleem met hem, wel met zijn beleid.»

HUMO Philippe De Backer, de Antwerpse lijsttrekker van Open VLD, kiest partij voor De Wever: ‘Wouter Van Besien wil van het hoofddoekenverbod af. Hij gooit met de socialisten onze waarden overboord om burgemeester te kunnen worden. Zeer erg. Van Besien noemt zichzelf progressief. Hij moet het woordenboek er eens bij nemen.’»

VAN BESIEN «Misschien moet De Backer eens de definitie van ‘liberaal’ opzoeken in het woordenboek. Ik dacht dat zij voor vrijheid stonden, niet voor het beknotten ervan. Hij schermt met een neutrale dienstverlening bij de overheid, maar ik zie niet in hoe een hoofddoek die in de weg staat. Als een ambtenaar maar vriendelijk is en mensen correct helpt. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in deze stad, ook achter een loket. Trouwens, Mechelen kent ook geen hoofddoekenverbod. Is zijn partijgenoot Bart Somers ook onze waarden aan het uithollen?»

HUMO Uw voorzitster Meyrem Almaci zegt nochtans dat Groen dichter bij Open VLD staat dan bij de PVDA.

VAN BESIEN «Meyrem wou vooral zeggen dat Open VLD twee gezichten heeft. Er is een groot verschil tussen wat Bart Somers in Mechelen doet en wat Gwendolyn Rutten op nationaal niveau predikt. De lijn-Somers bevalt ons beter. Hij voert een inclusief beleid en staat positief tegenover de multiculturele samenleving.»

HUMO Ziet u die multiculturele realiteit soms niet wat te positief? Onder uw voorzitterschap raakte Luckas Vander Taelen in onmin met de partij, omdat zijn uitspraken over sommige moslimjongeren niet geapprecieerd werden. Bart Staes, Europarlementslid van Groen, zei daarover: ‘Een groot deel van zijn analyse was correct, maar op dat moment was onze partij daar niet klaar voor.’

VAN BESIEN «Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Je moet de problemen benoemen, maar wel de juiste. Ja, sommige jongeren misdragen zich, maar veralgemeningen zal ik nooit pikken.»

undefined


KRIEKENVLAAI

HUMO Vertelt u eens wat meer over uw achtergrond?

VAN BESIEN «Ik ben opgegroeid in Haacht. Mijn vader werkte in een fabriek, mijn moeder had een breiwinkel met kinderkleren. Thuis werd er niet zoveel over politiek gepraat, maar op familiefeesten kon het er heftig aan toegaan. Ik vond dat boeiend. In de lagere school zei ik al dat ik burgemeester van Haacht wilde worden (lacht). Een paar weken geleden vond ik een opstel terug dat ik in het zesde middelbaar had geschreven naar aanleiding van de verkiezingen. Er stond een heel programma in: geen drukke weg door Haacht, meer kinderopvang, betere leerkrachten, in elk bedrijf een computer minder zodat er meer mensen aangeworven konden worden. Dat eindigde met de verzuchting: ‘Maar ja, zo’n goeie burgemeester zal Haacht nooit hebben’ (lacht).»

undefined

'Als kind bemiddelde ik al tussen mijn oudere broers. Ik weet nog dat ze elkaar achterna zaten met een vork. En dat ik zei: 'Allee, geef elkaar een hand.''

HUMO U was volgens goede bronnen ook nogal avontuurlijk aangelegd?

VAN BESIEN «Op mijn 12de fietste ik al samen met een vriend van Haacht naar zee. Zonder gsm of gps, want dat bestond nog niet. We moesten alleen even bellen als we aangekomen waren. Ik kreeg veel vrijheid van thuis, maar ik maakte daar geen misbruik van.»

HUMO U bent ook lang Chiroleider geweest.

VAN BESIEN «Ja, bij de rakkers, omdat er in die 11- en 12-jarigen een ontembare energie zit. Wij reden overal met onze fiets naartoe, in weer en wind, we deden bosspelen en we stopten nooit. Mooie tijden!»

HUMO U had naar verluidt ook een truc met kriekenvlaai?

VAN BESIEN (lacht) «Dat was in mijn periode als nationaal secretaris van de Chiro. Als we problemen hadden, wilde ik dat niet laten sudderen. Dan liet ik kriekenvlaai aanrukken en gingen we samen aan tafel om het uit te praten.

»Toen ik veel jonger was, moest ik ook altijd bemiddelen tussen mijn twee oudere broers. Zij hadden soms hevige ruzie: ik weet nog dat de ene de andere een keer achtervolgde met een vork. Dan zei ik: ‘Allee, geef elkaar een hand.’ Vandaag staan ze elkaar gelukkig niet meer naar het leven (lacht).»

HUMO Waarom verhuisde u naar Antwerpen?

VAN BESIEN «Omdat ik hier na mijn studie een job vond. Ik woon hier al 24 jaar en wil hier nooit meer weg.»

HUMO Klopt het dat u in die tijd aan cohousing deed?

VAN BESIEN «Tien jaar lang. Maar maak daar geen zware ideologische keuze van. We waren met drie gezinnen apart op zoek naar een ruim en betaalbaar huis. Dat verliep zo moeilijk dat we besloten om samen een nog groter huis te zoeken voor ons allemaal. Na een jaar kochten we een pand op de Turnhoutsebaan in Borgerhout, voor 8 miljoen Belgische frank, 200.000 euro. Beneden was een slagerij geweest, boven was het een bouwval. We hebben er hard in gewerkt.»

HUMO Hoe verliep dat samenwonen?

VAN BESIEN «Heel goed. Ieder gezin had z’n eigen appartement, maar er waren een gemeenschappelijke tuin en kelder. De kinderen speelden altijd samen en ook wij liepen makkelijk bij elkaar binnen. Als ik ’s avonds een vergadering had, kon ik de babyfoon aan mijn vrienden geven en met een gerust hart vertrekken. We hebben nooit conflicten gehad, maar na tien jaar was het tijd voor iets anders.»

HUMO U hebt vier kinderen. Bent u een strenge vader?

VAN BESIEN «Waarschijnlijk niet streng genoeg. Net als mijn ouders geef ik mijn kinderen veel vertrouwen en reken ik erop dat ze daar verantwoordelijk mee omgaan. Ik sla zelden op tafel. Maar wanneer ik het doe, weten ze dat het menens is. Zo wil ik ook zijn als burgemeester: mensen vertrouwen geven.»

HUMO U voedt drie kinderen op via co-ouderschap en kreeg nog een vierde kind met uw huidige echtgenote. Lukt het om het vaderschap te combineren met uw carrière?

VAN BESIEN «Ja. Mijn kinderen mogen erop blijven rekenen dat ik ’s morgens met hen ontbijt, de kleinste naar school doe, kom kijken wanneer ze moeten voetballen of turnen en er ben op hun verjaardagen. En ik denk dat de Antwerpenaar me dat van harte zal gunnen (lacht).»

HUMO Uw vrouw vertelde dat er ten huize Van Besien een traditie van huis-, tuin- en keukengezangen bestaat?

VAN BESIEN «Als er een goed nummer op de radio is, wordt dat unisono meegebruld, ja. Die gezangen kunnen ook spontaan opwellen op familiefeesten. En als de kleinste thuiskomt en ‘Kortjakje’ inzet, zingen we mee. Het is gezellig en het is goed tegen stress. Ik kan het iedereen aanraden.»

HUMO Hoe kijkt u terug op uw periode als partijvoorzitter?

VAN BESIEN «Met trots. We hebben drie keer de verkiezingen gewonnen en ik heb meegeschreven aan de zesde staatshervorming. Na de verkiezingen van 2014 vond ik het tijd om de fakkel door te geven aan Meyrem. De partij was gezond, we hadden nog nooit zoveel leden en lokale mandatarissen gehad.»

HUMO Partijvoorzitter zijn is de hondenstiel van de Wetstraat. Was u blij dat u er vanaf was?

VAN BESIEN «Zwaar is het zeker. Je agenda wordt bepaald door de media, je moet geregeld mensen ontgoochelen en je krijgt veel rotzooi op je bord. Toch ben ik er zeker van dat elke voorzitter het graag is. De impact die je hebt op het maatschappelijke debat, is groot. (Fijntjes) Sommigen kunnen daar zelfs na meer dan tien jaar geen afscheid van nemen.»

HUMO Wat is er geworden van de stokoude Toyota Corolla waarmee u in 2010 naar de koning ging?

VAN BESIEN «Die is tot schroot herleid. Het was de wagen van een vriend. Bij de koning heb je een chauffeur nodig, omdat je auto moet doorrijden nadat je bent uitgestapt. Ik wou daar in het weekend geen personeel voor lastigvallen, dus vroeg ik het aan die vriend: zo zagen we elkaar nog eens. Daarna heb ik nog één keer in zijn auto gezeten: tijdens Music For Life. De vraag was hoeveel mensen er in die Toyota konden. We zijn er met zestien in gekropen en we hebben allemaal flink onze buik moeten intrekken.»

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234