De klas

TIP
één|

Humaninterestreeks (2018) waarin een bekende Vlaming een groep 16-jarigen in de klas confronteert met actuele thema's en zo een inkijk tracht te krijgen in hun leefwereld
(2018, BEL, 45 min)

HD

De jonge Adil El Arbi was een ijverige student Latijn-wiskunde die helemaal niet beantwoordde aan het clichébeeld van de patserige Marokkaan. Toch ondervond ook hij de impact van negatieve beeldvorming over allochtonen. Een les over imago, vooroordelen en discriminatie en hoe die te overstijgen. School: Scholen Da Vinci in Sint-Niklaas.

Adil El Arbi
Seizoen 2, aflevering 2 van 8