Reportage: De ketter en de kerkvorst

, door (nj)

234
Reportage: De ketter en de kerkvorst

De volledige neerslag van die gesprekken is sinds kort te koop in de boekhandel; de gemonteerde versie is vanavond en volgende week te bekijken op Canvas.

Etienne Vermeersch «Twee jaar geleden had ik al eens een debat met monseigneur Léonard gevoerd voor Radio 3 (sic), en dat is me dermate goed bevallen dat ik niet lang hoefde na te denken toen Joël De Ceulaer me vroeg of ik mijn toezegging wilde verlenen aan een nieuwe reeks gesprekken. Natuurlijk, de aartsbisschop en ik hebben over zeer veel zaken een uiteenlopende mening – ik veronderstel dat dat u niet verbaast. Maar wat ik sympathiek vind aan Léonard is dat hij nooit rond de pot draait, en altijd antwoordt op de vragen die je hem stelt. In ‘Reyers laat’ had ik eerder dit jaar een Leuvense kinderoncoloog tegenover me zitten (Stefaan Van Gool, red.), en ik vroeg hem of hij in het geval van terminale sedatie de toestemming van het kind vraagt. Tot drie keer toe heb ik de beste man die vraag gesteld, en tot drie keer toe heeft hij mij geen antwoord gegeven. Wel, dat zul je met Léonard niet tegenkomen. Toen ik hem bijvoorbeeld vroeg of hij letterlijk geloofde dat Jezus uit een maagd zou geboren zijn – want de meeste hedendaagse theologen vatten dat gegeven symbolisch op – antwoordde hij droogweg: ‘Ja, ik geloof dat letterlijk.’ Dat apprecieer ik, dat zo iemand daar eerlijk en open voor uitkomt. Op een bepaald moment had hij het ook over zijn geloof in de apokatastasis – zegt dat woord u iets?»

Dit artikel volledig gratis lezen?

Humo's tv-tips in je Facebook-nieuwsfeed?

U bent wellicht ook hierin geïnteresseerd: