null Beeld SBS
Beeld SBS

De 7 Hoofdzonden

Marlène De Wouters: ‘Misschien is het wel moeilijk voor jou als man om te begrijpen, maar een vrouw moet iets voelen voor ze met iemand gaat slapen’

De verhaallijn van ‘Studio Tarara’ zat niet zover van de werkelijkheid als u zou denken of hopen. Marlène de Wouters, tot 2002 presentatrice bij VTM, heeft jarenlang te maken gekregen met ongewenste avances van een collega, wat finaal voor haar de reden was om te vertrekken bij de zender. Dat vertelt ze in ‘Viva la feta’ aan Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis, die haar stylist was in die periode. De Wouters liet in 1993, toen ze werkte bij VTM, ook haar 7 Hoofdzonden optekenen door Humo en met de nieuwe informatie krijgt het gesprek bij momenten een heel andere betekenis: ‘Er zijn in deze wereld een heleboel mensen die zich wél veel beter mogen voelen dan anderen.’

Diederik Van den Abeele

Lees ook

Vakkundig torpedeerden Otto-Jan Ham en Jani Kazaltzis alle ernst in ‘Viva la Feta’ op Play4

Hovaardigheid

HUMO Marlène de Wouters d’Oplinter van Wassenhove: met zo’n naam kan het niet anders of je voelt je op zijn minst duizend keer beter dan de eerste de beste Gust Torfs. Ben je ho-vaardig?

MARLENE DE WOUTERS « Absoluut niet. Ondanks mijn relatieve succes en mijn bekendheid in Vlaanderen heb ik altijd gepro-beerd zo gewoon mogelijk door het leven te stappen. Ik heb me nooit beter gevoeld dan anderen. Toen ik nog professioneel tenniste, probeerde ik op alle mogelijke manieren te vermijden dat mijn vrienden te weten zouden komen dat ik tot de top van de Belgische tenniswereld behoor-de. Als er dan iemand in de krant had gelezen dat ik een of ander toernooi had gewonnen, kreeg ik wel eens te horen: ‘Hé Marlène, waarom heb je ons nooit verteld dat je zo goed tennist?’ »

Ik wilde niet anders worden bekeken dan mijn leeftijdgenoten, en dus zweeg ik in mijn vrije tijd in alle talen over mijn tenniscarrière. Ook nu heb ik er een enorme behoefte aan om gerust gelaten te worden. Ik wil een heel gewoon leven leiden. Gelukkig respecteren de mensen dat en láten ze me ook gerust.»

HUMO Voel je je door je bekendheid niet beter dan ande-ren?

MARLENE « Nee, nooit. Waarom zou ik? Er zijn in deze wereld een heleboel mensen die zich wél veel beter mogen voelen dan anderen. Ik denk maar aan alle mensen die zich belangeloos inzetten voor hun medemens en hun hele leven opofferen om in een of ander Afrikaans land aan ontwikkelingshulp te gaan doen. (Mijmerend:) Wij doen veel te weinig voor anderen. Doe jij veel voor anderen?»

HUMO Te weinig, Marlène. Te weinig.

MARLENE « lk ook. Ik zie de ellende in de wereld iedere dag op televisie, maar ik weiger er iets aan te doen.»

HUMO Je voelt je niet beter dan een ander, maar er zijn toch wel mensen met wie je niet kan opschieten.

MARLENE Toevallig of niet, maar ik heb een heel groot probleem met hovaardige mensen. Ik kan geen mensen verdragen die denken dat ze door hun naam, hun positie of hun werk méér waard zijn dan iemand an-ders en dat ook duidelijk laten blijken. »

Ik kan ook niet tegen mensen die niet correct zijn: mensen die hun woord niet nakomen. Ik kon me daar in het verleden soms héél boos om maken, maar gelukkig ben ik nu op een leef-tijd gekomen dat ik op iemands gezicht kan aflezen of hij al dan niet correct is.»

HUMO Maar enige aanleg tot pretentie heb jij dus niet.

MARLENE « Ik ben ervan overtuigd dat mijn tennisverleden me daarvoor heeft behoed. Het tennismilieu is een harde leerschool geweest. Terwijl ik in België aan de top stond, stelde ik in het buitenland absoluut niets voor. Op een bepaald moment stond ik nummer één op de Belgische lijsten en mocht ik in de Verenigde Staten de prekwalificatie gaan spelen van een 10.000 dollar-toernooi — het laagste toernooi van allemaal. Terwijl ik hier dus een absolute ster was, was ik in Amerika a complete shitly no-one. Ik moest samen met een paar honderd andere vrouwen in de rij gaan staan om drie trainingsballen te krijgen. Als je dát hebt meegemaakt, leer je dit zogenaamde succes sterk relativeren, hoor.»

HUMO Ben je door je werk vrienden kwijtgeraakt?

MARLENE « Nee, want ik heb vooral buitenlandse vrienden - dat is een erfenis uit mijn tennisverleden. Mijn vrienden we-ten wel dat ik voor de televisie werk, maar ze weten niet precies wat ik doe. En het interesseert hen eigenlijk verder ook niets. Dat vind ik goed, want als ik buiten mijn werk alleen maar met collega’s en andere Bekende Vlamingen zou omgaan, zou ik op den duur opstaan en gaan slapen met VTM, en dat kan niet goed aflopen. » Eigenlijk doe ik dit werk niet omwille van het geld, maar omdat ik het zo graag doe. De bekendheid beschouw ik gewoon als een nadelig bijverschijnsel.»

Nijd

HUMO Heb je wel eens het gevoel dat je collega’s jaloers op je zijn?

MARLENE « Ik word af en toe wel eens geconfronteerd met de jaloezie van anderen. Maar dat is heel normaal. Als ik op het scherm kom, neem ik een hoeveelheid zendtijd in die niet meer beschikbaar is voor anderen. Televisie is eigenlijk net zoals tennis: het is ieder voor zich. Je moet voortdurend vechten voor je plaats en als je je plaats kwijt bent, besta je niet meer. De concurrentie is vreselijk scherp. De ene dag ben je top of the bil en de andere dag ben je niets meer.»

HUMO Is de sfeer tussen de vijf VTM-omroepsters dan niet te snijden?

MARLENE « Het kan soms wel eens pijn doen als je een programma aan je neus ziet voorbijgaan, maar dat betekent in mijn geval niet dat ik daarom voortdurend in conflict met de vier lig. Wij zijn vijf goede vriendinnen. Wij hebben ook beetje ons eigen domein: ieder van ons heeft een eigen stijl en die sluit vaak aan bij een bepaald soort programma. Ik heb mijn collega’s dus nog nooit de nek willen omwringen omdat zij iets mochten presenteren dat ik graag had willen doen.»

HUMO Jaloersheid is jou dus compleet vreemd.

MARLENE « Dat wil ik ook weer niet beweren. Ik durfde in het verleden wel eens jaloers te zijn als mijn vriend naar andere vrouwen keek, Maar nu we getrouwd zijn lach ik daar meestal om.»

HUMO Waarom?

MARLENE « Volgens mij is het een kwestie van zelfverzekerdheid en rijpheid. Als jong meisje denk je vaak dat het kleinste puistje en één overtollige kilo al voldoende zijn om je vriendje kwijt te geraken. Als je wat ouder wordt, weet je wel beter en besef je dat het doodnormaal is dat je man naar andere vrouwen kijkt. Ook ik kijk geregeld naar andere mannen. En als ik iemand zie die echt de moeite waard is, zeg ik wel eens tegen mijn man: ‘Goh, heb je die daar gezien!’ Ik vind dat dat moet kunnen binnen een huwelijk.»

HUMO Ben je wel eens jaloers op andere vrouwen omdat je vindt dat zij iets hebben dat jij niet hebt: mooiere ogen, langer haar, een beter figuur, meer verstand?

MARLENE « Als ik jaloers zou moeten zijn op iedere vrouw die ik mooier of beter vind dan mezelf, dan zou ik een ellendig leven leiden. Zo is het toch? De wereld loopt vol met mooie vrouwen. Maar ik zou met niemand willen ruilen. Ik ben verre van volmaakt en ik zou een paar delen van mijn lichaam graag anders willen zien, maar als ik het totaalpakket bekijk, zou ik echt met geen enkele andere vrouw willen ruilen.»

HOMO Welke delen zou je graag anders willen zien?

MARLENE (lacht) « No way, José.»

Gramschap

HUMO Maak je je vaak boos?

MARLENE « Ja, en ik begrijp niet goed waarom boosheid als een zonde wordt beschouwd. Ik maak me immers alleen maar kwaad als het echt nodig is. Ik maak me vooral heel kwaad als ik - alweer - geconfronteerd word met incorrecte mensen. In zulke gevallen verstop ik mijn boosheid absoluut niet. De de Woutersen hebben veel tempe-rament en wij kunnen onze woede niet verbergen.»

HUMO Wanneer bijvoorbeeld?

MARLENE « In het Belgische tenniscircuit is het de gewoonte dat een select comité op het einde van het jaar de ranking - de officiële rangschikking van de beste tennisspelers - opstelt. Dat gebeurde in mijn tijd altijd op een heel vreemde manier en niemand wist precies hoe die lijst tot stand kwam. In het buitenland werd de rangschikking bepaald door het aantal toernooien dat je had gewonnen en het aantal punten dat je daarbij had behaald. Maar in België niet: dat comité regelde alles tussen pot en pint en was volgens mij vreselijk corrupt. Ik heb, bijvoorbeeld, twee jaar lang op de derde plaats gestaan, terwijl ik het meisje op de tweede plaats vier keer had geklopt. Ik heb in de loop van die twee jaar minstens zes brieven naar de tennisfederatie geschreven, maar daar is nooit een antwoord op gekomen. Dat was een situatie waar ik me verschrikkelijk in heb opgewonden.»

Lees ook

Justine Henin: ‘Tijdens mijn carrière stak ik al mijn pijn in een lade. Pas toen ik stopte, heb ik hulp gezocht’

HUMO Word je ook wel eens kwaad om het onrecht in de wereld?

MARLENE « Ik erger me enorm als er weer eens een moordenaar of een verkrachter een veel te lichte straf krijgt of zelfs vrijuit gaat. Het ergste vind ik het als zo’n man ontoerekeningsvatbaar wordt verklaard en op die manier zijn straf ontloopt»

HUMO En als hij nu echt ontoerekeningsvatbaar is?

MARLENE « Dan mag hij in ieder geval nooit meer vrijkomen. Eén jaar therapie en dan weer op straat om een volgend slachtoffer uit te kiezen: dat is voor mij onaanvaardbaar. Ik vind dat fabeltje van die ontoerekeningsvatbaarheid veel te gemakkelijk. Trouwens: iedere moordenaar is volgens mij ontoerekeningsvatbaar. Een normale mens pleegt immers geen moorden.»

HUMO Maak je je vaak boos bij VTM?

MARLENE « Dat gebeurt af en toe. Ik sta bekend als iemand die zegt wat ze denkt. Als ik kwaad ben, laat ik dat heel duidelijk merken - dan sta ik in vuur en vlam. Ik kan mijn woede onmogelijk voor mezelf houden.»

HUMO De opvolger van ‘De Sportshow’ moest een program-ma worden waarvan de inhoud het midden hield tussen sport en lifestyle. Toen alles ongeveer in kannen en kruiken was, werd het programma onverwacht af-gevoerd. Waarom?

MARLENE « Omdat de lijn in het programma zoek was. Ik wou de nieuwe ‘Sportshow’ alleen maar presenteren op voorwaarde dat ik ook niet-sportieve onderwerpen mocht behandelen. Dat vond VTM goed, tot ze, drie weken voor de eerste uitzending, vonden dat de inhoud van het programma redactioneel niet sterk genoeg was.»

HUMO En toen werd je heel kwaad.

MARLENE « Niet echt, maar ik vond wel dat die evaluatie veel vroeger had moeten gebeuren. Ik had het gevoel dat ik er bij mijn haren was ingesleurd, en dan wordt het programma gewoon geschrapt. Pas op: ik was blij, want de lijn was inderdaad zoek, maar ik vond gewoon dat die beslissing eerder had moeten vallen.»

HUMO Herman Brusselmans voerde jou indertijd geregeld op in zijn column in ‘De Morgen’. Wat vond je daarvan?

MARLENE (streng) « Hij deed voornamelijk heel seksueel getinte uitspraken over mij. Die vond ik over het algemeen heel vulgair en ordinair.»

HUMO Hij schreef ooit het volgende: ‘Marlène smeekt mij haar te beffen, doch ik weiger omdat ze me verbiedt mijn onafscheidelijke L&M-sigaret tussen mijn lippen te houden. Ze krijst de hele buurt bij elkaar, geil als de boter als ze is. ‘Bef mij! Bef mij! Bef mij!’ Dat soort gekrijs. ‘Het is roken én beffen of het is helemaal niks!’ ripos-teer ik.’ Wat dacht je toen je dat las?

MARLENE « Die passage heb ik nooit gelezen. (Stilte) Wat moet ik daar nu van denken? Een vreemde man, die Brusselmans. Een heel vreemde man.»

HUMO Hij schreef ook: ‘Marlène en ik hebben ooit staan muilen achter een frituur, ergens in Tervuren; een gebeurtenis waaruit ik slechts één conclusie heb kunnen trekken: onze Adel muilt alleszins niet beter dan onze Andere Bevolkingsgroe-pen.’ Maakt dergelijke onzin je boos?

MARLENE « Nee, Maar als ik dat lees, vraag ik me wei af wat die man in godsnaam bezielt om zoiets te schrijven over iemand die hij helemaal niet kent. Ik heb Herman Brusselmans namelijk nog nooit ontmoet. Er zijn volgens mij twee mogelijkheden: ofwel wil hij per se naéér boeken verkopen, ofwel is hij gestoord of geobsedeerd of allebei.»

Gulzigheid

HUMO We weten nu dat je een paar delen van je lichaam graag anders zou willen zien. Probeer je dat misschien te realiseren door middel van een dieet?

MARLENE « Ik probeer op mijn lijn te letten, maar ik heb er eigenlijk het karakter niet voor, lk ben een lekkerbek én een zoetekauw. Ik eet graag en ik vind een maaltijd heel belangrijk. In ons gezin was de maaltijd het hoogtepunt van de dag: dat was het moment waarop iedereen vertelde wat hij die dag had meegemaakt. Tijdens de maaltijd werd tijd gemaakt voor elkaar. Alles wat er in de buitenwereld gebeurde, werd aan tafel gerelativeerd. Tafelen was bij ons synoniem voor een veilig gevoel. Ik probeer die mentaliteit ook in mijn eigen gezin verder te zetten.»

HUMO Eet je véél?

MARLENE « Soms eet ik héél veel: ik kan het niet laten. Gelukkig ben ik niet iemand wiens gewicht met tien kilo tegelijkertijd verschuift. » lk ben twee maanden geleden van mijn tweede kindje bevallen, dus zou er nu wel een kilo of twee afmogen, Maar het is niet makkelijk.»

HUMO Doe je nog veel aan sport?

MARLENE « Nee, en daar moet dringend verandering in komen. Ik heb de laatste jaren alleen maar voor mijn werk en voor mijn gezin geleefd. Het is de hoogste tijd dat ik weer eens aan mezelf ga denken.»

HUMO Vind je dat een vrouw zich mooi moet maken voor haar man?

MARLENE « Absoluut: net zoals een man zich moet blijven onderhouden voor zijn vrouw. Ik begrijp niet dat er mensen zijn die zich helemaal laten gaan als ze getrouwd zijn. Alsof je dan opeens niet meer je beste beentje hoeft voor te zetten. »

Je moet een gulden middenweg zoeken. Het is verkeerd totaal géén aandacht aan je uiterlijk te schenken en je iedere dag vol te vreten. Maar het is ook verkeerd je te gaan fixeren op iedere rimpel, iedere vetrol en ieder puistje. Als je dat wel doet, wordt je lichaam een ware obsessie.»

HUMO Ben je in het verleden wel eens dronken geweest?

MARLENE « Echt dronken? Nee. Ik wil mezelf onder controle houden.»

HUMO Je laat je dus nooit eens goed gaan?

MARLENE (denkt na) « Zelden of nooit... Vroeger, toen ik nog niet bekend was, durfde ik wel eens in het midden van de straat staan dansen of gillen. Dat was voor mij de ideale manier om me uit te leven.»

HUMO Ben je gulzig op professioneel vlak? Ben je ambitieus?

MARLENE « Absoluut. Ik wil zoveel mogelijk bereiken en ik wil de lat voor mezelf zo hoog mogelijk leggen. Ik wil een bevredigend professioneel leven: in dat opzicht ben ik héél gulzig.»

HUMO Wat komt er op de eerste plaats: je werk of je gezin?

MARLENE « Mijn gezin, natuurlijk. lk wil in de eerste plaats een warm nest creëren waarin mijn man en ik en onze kinderen zich goed voelen. Maar daarnaast wil ik ook voldoende tijd vrijmaken om een eigen carrière uit te bou-wen.»

HUMO Vanaf 7 maart presenteer je je eigen talkshow, ‘Eén uit de Duizend’. Hoe gaat die er precies uitzien?

MARLENE « Het is de bedoeling dat ik uitzonderlijke mensen ga interviewen, mensen die zich door hun inzet, hun levenswijze of hun talenten hebben onderscheiden van andere mensen. Dat kunnen bekende, maar ook totaal onbekende mensen zijn. In een van de eerste uitzendingen praat ik, bijvoorbeeld, met een man die het leven van verschillende kindjes heeft gered, en met iemand die zich belangeloos inzet voor drugs- en alco-holverslaafden.»

HUMO Vind je het eigenlijk nodig een eigen programma te presenteren? Volstaat omroepen niet?

MARLENE « Natuurlijk niet. lk beschouw omroepen als een ver-trekpunt waar méér uit moet volgen. Begrijp me niet verkeerd: ik roep nog altijd heel graag om, maar liever tussendoor. Het zou me echt niet langer bevredigen als ik niets anders mocht doen.»

HUMO Zou je ontslag durven te nemen?

MARLENE « Als dat nodig mocht zijn.»

HUMO Zou je bij de BRT gaan aankloppen?

MARLENE « Als VTM me zou zeggen dat ze me alleen nog als omroepster zien, en de BRT gaf me de kans om een programma naar mijn zin te presenteren, dan zou ik niet twijfelen. Maar gelukkig is dat niet het geval.»

Traagheid

HUMO Ben je wel eens lui?

MARLENE « Nee, ik heb altijd wel iets oorhanden. De woorden ‘luieren’ en ‘suffen’ behoren niet tot mijn vocabulaire. Ik suf nooit.»

HUMO Valt het mee om je werk en je gezinsleven te combine-ren?

MARLENE « Makkelijk is anders, maar het gaat. Het is een kwestie van organiseren. Ik heb wel de nodige hulp in huis moeten halen.»

HUMO Enkele weken geleden zag ik je toevallig met het hele gezin in ‘Dag Allemaal’ staan. Doe je dat graag?

MARLENE « Absoluut niet.»

HUMO Waarom doe je het dan, mét de glimlach?

MARLENE « Omdat ik er niet onderuit kan. Een heleboel weekbladen dringen ongelooflijk hard aan, tot de druk zó groot wordt dat het lastiger is altijd ‘nee’ te moeten zeggen dan één keer toe te geven. Ik ben wel heel duide-lijk: ik doe het één keer en daarna wil ik niet meer worden lastiggevallen.»

HUMO Er zijn Bekende Vlamingen die áltijd weigeren.

MARLENE « Wie bijvoorbeeld?»

HUMO Bea Van der Maat heeft op haar huwelijk de pers geweigerd.

MARLENE « lk heb dat ook willen doen, maar één journalist was erachter gekomen en toen is de bal aan het rollen gegaan. Toen heb ik de aanwezigheid van de pers maar zelf georganiseerd. Ik heb alle aanwezige fotografen duidelijk gemaakt dat er geen foto’s in de kerk mochten worden gemaakt en tegen de journalisten heb ik gezegd dat ze niet in de buurt van het altaar mochten komen. lk wou niet dat Hervé en ik zouden worden gestoord als we elkaar de ringen zouden omdoen. De pers moest dus achteraan in de kerk blijven; daar keken drie securitymensen op toe. Dat hebben ze me later kwalijk genomen.»

HUMO Wat vindt je man van al die media-belangstelling?

MARLENE « Hij heeft een verschrikkelijke hekel aan journalisten en fotografen. Als het aan hem lag, zou hij zichzelf nooit laten zien als er weer eens een journalist op bezoek is. Ik heb hem er echt moeten bijsteuren voor die gezinsfoto.»

Gierigheid

HUMO Ben je krenterig?

MARLENE « Absoluut niet, ik geef mijn geld héél graag uit. Maar waar ik een grondige hekel aan heb, zijn profiteurs: mensen die om je heen hangen, alles van je afsnoepen en zelf geen frank uitgeven. Je kent ze wel: die types in een café die de hele nacht in je buurt staan en iedere traktatie gretig aanvaarden, maar als het hun beurt is, zijn ze toevallig net even naar het toilet.»

Je hebt ook mensen die geld van je lenen en dat dan nooit meer teruggeven. Dat begrijp ik niet, hé. Ik heb drie jaar geleden aan een vriendin een tennisracket verkocht en zij heeft me nog altijd niet betaald. Het gaat maar om 2700 frank, maar toch heeft ze nog geen enkele poging ondernomen om me te betalen. (Triest) Waarom doet ze dat nou? ik zou eigenlijk de moed moeten hebben om haar te bellen en te zeggen dat ze me nog geld moet.»

HUMO Waaraan spendeer je je geld?

MARLENE « Ik geef graag cadeautjes, Aan mijn man, mijn familie, vrienden.»

Ik geef weinig of geen geld uit aan kleren. Op mijn werk ben ik verplicht voortdurend opgedirkt rond te lopen, daarom heb ik er in mijn vrije tijd helemaal geen behoefte aan om me ook dan nog eens op te tutten.»

HUMO Hoeveel verdient de gemiddelde VTM-omroepster?

MARLENE « Wij verdienen allemaal goed onze kost: in ieder geval méér dan het gemiddelde inkomen.»

HUMO Laat me eens gokken: 100.000 frank netto per maand?

MARLENE « 100.000 frank? (Denkt na) Nee, niet met ons omroepwerk alleen. Maar als we er genoeg schnabbels bijdoen, komen we allicht wel tot dat bedrag.»

HUMO Doe jij er genoeg schnabbels bij?

MARLENE « Vroeger wel, maar nu niet meer. Ik ben wel altijd heel selectief geweest. Ik deed alleen maar dingen die ik graag deed en waar ik volledig achter stond, óf dingen die zo goed betaalden dat ik niet kon weigeren. Maar begrijp me niet verkeerd: ik ben niet iemand die alles voor het geld zou doen. Ik heb onlangs nog een aanbod gekregen om een reclamespot voor maandverband op te nemen. Ze boden me ongeveer een miljoen aan, maar ik heb geweigerd. Er zijn nu eenmaal bepaalde producten waarmee ik niet wil worden geassocieerd, ongeacht de prijs die ik ervoor betaald krijg.»

HUMO Zou je ooit voor Playboy’ uit de kleren gaan?

MARLENE « Nooit. Niemand kan me genoeg aanbieden om naakt in een mannenblad te poseren. Dat is een princiepskwestie. Je zou me net zo goed kunnen vragen voor hoeveel ik met een wildvreemde naar bed ga.»

Onkuisheid

HUMO Voor hoeveel ga je met een wildvreemde naar bed?

MARLENE (lacht).

HUMO Vind je dat onkuis: met wildvreemden naar bed gaan?

MARLENE « Ik vraag me af wat onkuisheid in deze tijd eigenlijk nog betekent. Door het wegvallen van alle seksuele taboes lijkt het wel of alles tegenwoordig is toegelaten.»

Ik beschouw kinderporno-grafie en incest als de ergste vormen van onkuisheid. Dat zijn twee dingen die me doen kokhalzen. Als twee mensen heel bewust en volkomen vrijwillig met elkaar seks hebben, is voor mij alles goed - om het even wat ze allemaal doen. Ze doen misschien dingen die ik persoonlijk heel onkuis vind, maar dat moeten zij dan maar weten.»

HUMO Wat voor onkuise dingen zouden ze dan zoal kunnen doen?

MARLENE « Dingen met dieren en zo.»

HUMO En jij bent niet zo’n dierenvriend.

MARLENE (huivert) « Nee, ik ben maar een heel gewoon meisje.»

HUMO Bij een heleboel mensen kom je preuts over.

MARLENE « Ik vind niet dat ik preuts ben. Het zou natuurlijk kunnen dat sommige mensen seks met dieren het einde vinden en mij daarom een preutse juffrouw vinden. Maar ik ben gewoon niet tot alles in staat. (Kordaat:) En ik ben niet preuts.»

HUMO Hoe belangrijk is seks in je leven?

MARLENE «Seks is niet het allerbelangrijkste in mijn leven. Maar ben ik daarom preuts?»

HUMO Er zijn mensen die beweren dat seks de motor van het bestaan is.

MARLENE « Dat vind ik absurd. Het doorbreken van taboes in de jaren zeventig en tachtig is een goede zaak geweest, maar je mag geen overdreven belang gaan hechten aan seks. Als seks het belangrijkste in je leven wordt, gaat dat ten koste van een heleboel andere dingen. Dan denk ik niet dat je een gezonde relatie met je partner kan onderhouden. Ik beschouw seksualiteit gewoon als één van de menselijke behoeften, net zoals eten, drinken en slapen.»

HUMO Heb jij vóór je huwelijk veel andere relaties gehad? Was je een mannenverslindster of een muurbloempje?

MARLENE « Geen van beide. Maar ik was wel principieel: ik kon nooit zomaar met iemand seks hebben. Er moest altijd méér zijn.»

HUMO Werd je dan nooit eens door blinde passie bevangen?

MARLENE (denkt even na) « Misschien is het wel moeilijk voor jou als man om dat te begrijpen, maar een vrouw moet iets voelen voor een man voor ze met hem gaat slapen.»

HUMO Ga vooral verder.

MARLENE « Als je een langdurige relatie met iemand hebt, verdwijnt de hevige passie na verloop van tijd, maar er komen andere dingen in de plaats. Zekerheid, bijvoorbeeld. Want laten we eerlijk zijn: voortdurend in spanning leven omdat je je afvraagt of je partner je nog wel leuk vindt - dat is ook niet alles.»

HUMO Wat denk je van overspel?

MARLENE « Wat? Hier en nu? (lacht) Nee, ik ben een heel trouw beestje. Dat is een keuze die ik in mijn leven heb ge-maakt. Er zullen ongetwijfeld momenten komen dat ik iets voel voor een andere man, maar dat betekent niet dat ik me daar dan zomaar aan overgeef. ik zou op het einde toch bedrogen uitkomen.»

Anderzijds vind ik dat als je op iemand anders verliefd wordt - maar je wilt niets ondernemen alleen maar omdat je ge-trouwd bent en je het gevoel hebt dat je vasthangt - dat je er dán maar werk van moet maken.»

HUMO Hoe houden julie je relatie spannend?

MARLENE « Wij hebben daar niet veel problemen mee. Hervé vindt dat ik een heel moeilijk karakter heb. Toen we onlangs aan het kibbelen waren, zei hij me: ‘Eén ding is zeker, Marlène: leven met jou zal niet altijd even gemakke-lijk zijn, maar ik zal me wel nooit vervelen.’»

HUMO Is Hervé conservatief?

MARLENE (denkt na) « Wat is dat: conservatief? Ben jij conservatief? Zou jij het kunnen verdragen als je vrouw een erotisch programma presenteerde? Hervé absoluut niet.»

HUMO De vraag is: is hij daarom preuts?

‘Viva la feta’ vanavond om 20.40 op Play 4

Lees ook

De Griekse verzinselen van Jani en Otto-Jan: ‘We dachten dat Réginald Moreels dood was’

Reageren op een artikel, uw mening ventileren of een verhelderend inzicht delen met de wereld

Ga naar Open Venster

Op alle artikelen, foto's en video's op humo.be rust auteursrecht. Deeplinken kan, maar dan zonder dat onze content in een nieuw frame op uw website verschijnt. Graag enkel de titel van onze website en de titel van het artikel vermelden in de link. Indien u teksten, foto's of video's op een andere manier wenst over te nemen, mail dan naar redactie@humo.be.
DPG Media nv – Mediaplein 1, 2018 Antwerpen – RPR Antwerpen nr. 0432.306.234